xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường

18 777 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 22:36

Tiểu luận xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường chuyên ngành quản lý giáo dụcCâu 1: Đồng chí hãy chứng minh văn hóa nhà trường mạnh, tích cực sẽ nâng cao chất lượng dạy học?Câu 2: Hãy mô tả nhận diện ra văn hóa nhà trườngđơn vị mình. Những điểm mạnh và yếu. Trên cơ sở đó đề xuất những biện pháp để khắc phục hạn chế đó và phát huy những điểm mạnh của đơn vị mình? Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, người cho lời động viên, lời khuyên chân thành lời dẫn tận tình, để giúp hoàn thành tiểu luận Qua lớp học, cảm nhận tình cảm, tâm huyết trách nhiệm mà cô dành cho công việc mình, cho việc đào tạo cán quản lý giáo dục tương lai, góp phần vào nghiệp phát triển giáo dục đào tạo nước nhà Trong thời gian giới hạn nắm bắt kiến thức chưa thật sâu sắc, nên tiểu luận trình bày hạn chế định Vì kính mong cô quan tâm góp ý giúp tôi, tiểu luận hoàn thiện có tác dụng tích cực ứng dụng vào thực tiễn đơn vị thời gian tới Chúc cô gia đình dồi sức khỏe hạnh phúc sống Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Học viên: Nguyễn Tấn Phát Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc MỤC LỤC Câu 1: Đồng chí chứng minh văn hóa nhà trường mạnh, tích cực nâng cao chất lượng dạy học? .1 Khái niệm văn hóa, văn hóa tổ chức, văn hóa nhà trường 1.1 Khái niệm văn hóa 1.2 Khái niệm văn hóa tổ chức 1.3 Khái niệm văn hóa nhà trường 2 Chứng minh văn hóa nhà trường mạnh, tích cực nâng cao chất lượng dạy học 2.1 Biểu văn hóa mạnh, tích cực nhà trường 2.2 Văn hóa tích cực nâng cao chất lượng dạy học nhà trường 2.2.1 Văn hóa góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường .2 2.2.2 Văn hóa nhà trường tạo động lực làm việc 2.2.3 Văn hóa nhà trường kiểm soát, điều chỉnh hành vi .3 2.2.4 Văn hóa nhà trường hạn chế tiêu cực xung đột 2.2.5 Văn hóa nhà trường ảnh hưởng trực tiếp đến thành viên .4 Câu 2: Hãy mô tả nhận diện văn hóa nhà trường/đơn vị Những điểm mạnh yếu Trên sở đề xuất biện pháp để khắc phục hạn chế phát huy điểm mạnh đơn vị mình? Giới thiệu khái quát tình hình trung tâm giáo dục thường xuyên Bến Cát .6 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.2 Tổ chức máy 1.3 Cơ sở vật chất 1.4 Cảnh quan môi trường 1.5 Số liệu lớp, học sinh 1.6 Cán quản lý, giáo viên, nhân viên 1.7 Trình độ chuyên môn 1.8 Nhiệm vụ Trung tâm Thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường trung tâm giáo dục thường xuyên Bến Cát 2.1 Những điểm mạnh 2.2 Những điểm yếu 2.3 Nguyên nhân .10 2.4 Những biện pháp để khắc phục hạn chế phát huy điểm mạnh trung tâm giáo dục thường xuyên Bến Cát 10 2.4.1 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn thể học sinh công tác xây dựng văn hóa nhà trường 10 2.4.2 Xây dựng kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, nội dung chương trình xây dựng văn hóa nhà trường 10 2.4.3 Tăng cường giáo dục trị - tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh 11 Học viên: Nguyễn Tấn Phát Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc 2.4.4 Tăng cường quản lý nề nếp dạy học chất lượng dạy học 11 2.4.5 Đẩy mạnh vai trò Đoàn niên, coi lực lượng nòng cốt hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường học sinh .11 2.4.6 Xây dựng môi trường cảnh quan văn hóa, khuôn viên xanh – – đẹp kết hợp với tăng cường sở vật chất nhà trường, lớp học 11 2.4.7 Phối kết hợp với lực lượng giáo dục địa phương gia đình .12 2.4.8 Tổ chức phong trào thi đua xây dựng “nếp sống văn minh” lớp, khối lớp toàn trung tâm 12 2.4.9 Tăng cườn công tác kiểm tra, đánh giá thông tin, truyền thông công tác xây dựng văn hóa nhà trường 12 Kết luận 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO Học viên: Nguyễn Tấn Phát Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu VHNT CB, GV, NV NQ-CP Nội dung Văn hóa nhà trường Cán bộ, giáo viên, nhân viên Nghị quyết- phủ THPT Trung học phổ thông GDTX Giáo dục thường xuyên Học viên: Nguyễn Tấn Phát Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Câu hỏi: Câu 1: Đồng chí chứng minh văn hóa nhà trường mạnh, tích cực nâng cao chất lượng dạy học? Câu 2: Hãy mô tả nhận diện văn hóa nhà trường/đơn vị Những điểm mạnh yếu Trên sở đề xuất biện pháp để khắc phục hạn chế phát huy điểm mạnh đơn vị mình? Trả lời: Câu 1: Đồng chí chứng minh văn hóa nhà trường mạnh, tích cực nâng cao chất lượng dạy học? Khái niệm văn hóa, văn hóa tổ chức, văn hóa nhà trường 1.1 Khái niệm văn hóa Có nhiều khái niệm khác văn hóa Có văn hóa tổ chức, nhóm người văn hóa cá nhân Văn hóa tổ chức, nhóm người văn hóa cá nhân hòa quyện vào dựa giá trị chung đồng thời cá nhân với giá trị riêng thân tạo nên đa dạng văn hóa tổ chức Theo Hồ Chí Minh: “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, loài người sáng tạo phát minh ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt hàng ngày mặc, ăn, phương thức sử dụng Toàn sáng tạo phát minh tức văn hóa Văn hóa tổng hợp phương thức sinh hoạt với biểu mà loài người sản sinh nhằm thích ứng nhu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn” Theo UNESCO (2002) định nghĩa: “Văn hóa nên đề cập đến tập hợp đặc trưng tâm hồn, vật chất, tri thức xúc cảm xã hội hay nhóm người xã hội chứa đựng, văn học nghệ thuật, cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống đức tin” Khái niệm nhắc đến nhiều “Văn hóa toàn giá trị vật chất giá trị tinh thần người sáng tạo ra” 1.2 Khái niệm văn hóa tổ chức Văn hóa tổ chức có nhiều khái niệm theo cách tiếp cận khác Greert Hofstede (1991) cho rằng: “Đó tập hợp giá trị, niềm tin hành vi trí tuệ tổ chức tạo nên khác biệt thành viên tổ chức với thành viên tổ chức khác” K.A.Gold thì: “Văn hóa tổ chức phẩm chất riêng tổ chức nhận thức phân biệt với tổ chức khác lĩnh vực” M Amiel, F Bonnet, J Jacobs (1993) định nghĩa sau: “Văn hóa tổ chức toàn giá trị, niềm tin, truyền thống thói quen có khả quy định hành vi thành viên tổ chức, mang lại cho tổ chức sắc riêng, ngày phong phú thêm thay đổi theo thời gian” Học viên: Nguyễn Tấn Phát Trang Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc 1.3 Khái niệm văn hóa nhà trường Theo Phạm Quang Huân (Viện Nghiên cứu Sư phạm) cho rằng: “ Xét chất, nhà trường tổ chức hành - sư phạm Đó giới thu nhỏ với cấu, chuẩn mực, quy tắc hoạt động, giá trị, điểm mạnh điểm yếu riêng người cụ thể thuộc hệ tạo lập Với tư cách tổ chức, nhà trường tồn tại, dù hay nhiều, văn hóa định” G.C Urben, L.W.Hugies, C.J Noris (2004) cho rằng: “Một nhà trường tốt có chuẩn chất lượng cao, có kỳ vọng cao học sinh, có môi trường giảng dạy học tập tốt, hay nói cách khác có văn hóa nhà trường tốt” Văn hóa nhà trường hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen truyền thống hình thành trình phát triển nhà trường, thành viên nhà trường thừa nhận, làm theo thể hình thái vật chất tinh thần, từ tạo nên sắc riêng cho tổ chức sư phạm Chứng minh văn hóa nhà trường mạnh, tích cực nâng cao chất lượng dạy học 2.1 Biểu văn hóa mạnh, tích cực nhà trường Mỗi nhà trường có quy định, giá trị văn hóa mạnh, văn hóa tích cực riêng phù hợp với định hướng, giá trị riêng mang sắc nhà trường Dựa đặc điểm nhà trường thành công, liệt kê biểu văn hóa mạnh, văn hóa tích cực đây: - Dạy học hướng vào học sinh, lấy học sinh làm trung tâm - Chương trình học đảm bào tính học thuật, tính khoa học - Phương pháp giảng dạy tích cực hóa người học, kích thích tự học - Khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm trao đổi chuyên môn - Thúc đẩy, cổ vũ tinh thần hợp tác, kỹ làm việc nhóm - Đẩy mạnh bồi dưỡng, phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên - Chia sẻ vai trò lãnh đạo (hiệu trưởng giáo viên phải làm việc, hoạt động với tinh thần hợp tác cộng tác) - Nuôi dưỡng lực giải vấn đề cách sáng tạo - Xây dựng mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ, gần gũi với cộng đồng - Lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn - Nuôi dưỡng bầu không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy tôn trọng lẫn - Khuyến khích giáo viên cải tiến phương pháp nâng cao chất lượng dạy học 2.2 Văn hóa tích cực nâng cao chất lượng dạy học nhà trường 2.2.1 Văn hóa góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Theo John Capozzi thì: Văn hóa nhà trường (VHNT) coi chương trình đào tạo ẩn Cùng với vấn đề quan trọng giảng dạy lớp, có chương trình đào tạo ẩn Chương trình đào tạo ẩn góp phần tạo dựng mối quan hệ học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên hình thành nên đặc điểm, tích cách người học Học viên: Nguyễn Tấn Phát Trang Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Roland Meighan cho rằng: Chương trình đào tạo ẩn giảng dạy thông qua nhà trường, thông qua giáo viên Nó thâm nhập vào học sinh, điều không giảng dạy lớp Nó hình thành nên định hướng sống thái độ việc học tập cho người học Cùng với chương trình đào tạo thức, nhà trường cần xây dựng chuyển tải chương trình đào tạo ẩn đến người học Chương trình đào tạo ẩn nhà trường VHNT Nếu thực tốt chương trình đào tạo ẩn, nghĩa nhà trường thành công việc nâng cao chất lượng dạy học 2.2.2 Văn hóa nhà trường tạo động lực làm việc Động lực sư phạm tạo nên nhiều yếu tố, văn hóa động lực vô hình có sức mạnh kích cầu biện pháp kinh tế Cụ thể: - VHNT giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng chất công việc làm - VHNT phù hợp, tích cực tạo mối quan hệ tốt đẹp cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) tập thể sư phạm, giáo viên học sinh Đồng thời tạo môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, lành mạnh Đó tảng tinh thần cho sáng tạo – điều vô quan trọng hoạt động sư phạm mà đối tượng tri thức người; - VHNT tích cực giúp cho người dạy, người học người lực lượng xã hội xung quanh có cảm giác tự hào, hãnh diện thành viên tổ chức nhà trường, làm việc mục tiêu cao nhà trường Muốn tạo động lực cần khơi dậy nhu cầu đáp ứng nhu cầu đáng người Khi khả đáp ứng nhu cầu thấp, động lực với người lao động sư phạm đồng lương, thu nhập giá trị vật chất Khi thu nhập đạt đến mức đó, nhu cầu vật chất thỏa mãn mức độ đó, người lao động nói chung, nhà sư phạm nói riêng sẵn sàng đánh đổi, chọn mức thu nhập thấp để làm việc môi trường hòa đồng, thân thiện, thoải mái, cống hiến, sáng tạo thừa nhận tôn trọng 2.2.3 Văn hóa nhà trường kiểm soát, điều chỉnh hành vi VHNT kiểm soát hành vi cá nhân trường thông qua chuẩn mực, thủ tục, quy trình, quy tắc dư luận, truyền thống Đó luật lệ thành văn bất thành văn lưu truyền qua hệ nhà trường Việc kiểm soát hành vi văn hóa giúp thành viên điều chỉnh hành vi cho phù hợp với văn hóa chung, hướng tới chuẩn mực chung 2.2.4 Văn hóa nhà trường hạn chế tiêu cực xung đột VHNT giúp thành viên tổ chức thống cách nhận thức vấn đề, cách đánh giá, lựa chọn, định hướng hành động VHNT gắn kết thành viên lại thành khối, tạo dư luận tích cực hạn chế biểu tiêu cực trái với quy tắc, chuẩn mực thông thường tổ chức Vì vậy, VHNT hạn chế nguy mâu thuẫn xung đột xung đột tránh khỏi VHNT tạo hành lang Học viên: Nguyễn Tấn Phát Trang Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc pháp lý, đạo lý phù hợp để góp phần khắc phục, giải xung đột nguyên tắc không để phá vỡ tính chỉnh thể tổ chức nhà trường Tổng hợp tất yếu tố trên, từ gắn kết, tạo động lực, điều phối kiểm soát hạn chế nguy làm giảm sức mạnh tổ chức, rõ ràng văn hóa tổ chức làm tăng hiệu hoạt động nhà trường 2.2.5 Văn hóa nhà trường ảnh hưởng trực tiếp đến thành viên Đối với giáo viên, VHNT có tác động khuyến khích mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn Giáo viên cảm thấy thoải mái dễ dàng thảo luận vấn đề khó khăn mà họ gặp phải chia sẻ kiến thức kinh nghiệm chuyên môn, trao đổi phương pháp kỹ giảng dạy, quan tâm đến công việc Giáo viên hợp tác với lãnh đạo nhà trường để thực mục tiêu giáo dục đề ra, tạo bầu không khí tin cậy thúc đẩy giáo viên quan tâm đến chất lượng hiệu giảng dạy, học tập Tạo bầu không khí cởi mở, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, tạo động lực để giáo viên quan tâm cải tiến nâng cao chất lượng dạy học, cải thiện thành tích giảng dạy học tập trường Đối với học sinh, VHNT có đặc điểm tạo bầu không khí học tập tích cực Học sinh cảm thấy tự tin, thoải mái, vui vẻ, ham học, thừa nhận, tôn trọng, cảm thấy có giá trị Học sinh thấy rõ trách nhiệm mình, tích cực khám phá tích cực tương tác với giáo viên, nhóm bạn Học sinh nỗ lực đạt thành tích học tập tốt nhất, tạo môi trường thân thiện, học sinh cảm thấy gắn bó với trường, lớp, thích thú với việc đến trường, an toàn, cởi mở chấp nhận nhu cầu hoàn cảnh khác học sinh Khuyến khích học sinh phát biểu quan điểm cá nhân xây dựng mối quan hệ ứng xử tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, học hỏi lẫn thầy trò Môi trường văn hóa ảnh hưởng xấu đến chất lượng dạy học chứa đựng yếu tố tiêu cực Sự thiếu chia sẻ mục đích tầm nhìn không thống dựa lợi ích cá nhân Cán giáo viên không tìm thấy ý nghĩa công việc, có suy nghĩ tiêu cực tình cảm với học sinh đồng nghiệp VHNT tiêu cực tồn nhiều suy nghĩ không tốt đồng nghiệp học sinh Vai trò lãnh đạo Hiệu trường nhà trường không phát huy hình mẫu xấu phát triển mạnh nhà trường Ngoài ra, xuất thường xuyên nghi ngờ thù hằn cá nhân Cảm xúc thất vọng, chán nản xuất CB, GV, NV biểu VHNT tiêu cực Trong môi trường nhà trường nặng truyền thụ, giáo điều, áp đặt, học sinh trở nên thụ động, thiếu tự tin vào thân Môi trường nhà trường không thân thiện trở thành rào cản khiến học sinh không bộc lộ phát triển hết khả mình, không thực hứng thú, có trách nhiệm tham gia vào hoạt động học tập, vui chơi, lao động… nhà trường Môi trường VHNT tồn áp đặt, thiếu tôn trọng, thiếu công giáo viên với học sinh khiến học sinh mặc cảm, tự ti, thụ động Lâu giáo dục coi trọng dạy chữ mà chưa thực ý việc dạy người Coi trọng số lượng chất lượng… Điều dẫn đến thực tế ngày Học viên: Nguyễn Tấn Phát Trang Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc xuất biểu lệch chuẩn giới học đường Học sinh đánh nhau, xử lý theo kiểu “xã hội đen”, thiếu tôn trọng thầy, sa đà vào loại ma túy game, chat Trang phục không phù hợp, bộc lộ tình cảm khác giới trước tuổi để dẫn đến việc giải bạo lực tiêu cực học sinh nữ lột quần áo giữ đường trước mắt dửng dưng cổ vũ bạn bè, nhục mạ nhau, tung clip xấu lên mạng Tình trạng thiếu công bằng, gian lận thi cử… Tất điều gây hệ lụy đáng tiếc cho xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục Văn hóa nhà trường bị biến dạng Sự hình thành văn hóa học sinh chịu giáo dục từ gia đình, nhà trường, xã hội luôn cần hỗ trợ, kết hợp nhân tố Hiện nay, quan niệm sống đại làm thay đổi giá trị gia đình tác động trực tiếp từ môi trường xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến hệ trẻ khiến ứng xử văn hóa phận học sinh ngày xuống cấp Trong việc hình thành văn hóa học sinh, vai trò người thầy trung tâm, quan trọng Nhiều học sinh bị ảnh hưởng hành vi ứng xử tiêu cực thầy cô giáo chửi mắng, trừng phạt khiến em bị đau khổ thể xác, tinh thần Trong nhiều trường hợp, thầy cô giáo cậy vào sức mạnh kỷ luật, quyền lực, chí bạo lực khiến học sinh thiếu tự tin, bất an… dẫn đến khả hòa nhập cộng đồng tiếp thu kiến thức bị hạn chế Nghiêm trọng hơn, hình thức kỷ luật tiêu cực dẫn đến rối loạn tâm lý cho học sinh, chí hủy hoại thân Như vậy, có lúc, có nơi, giáo viên dạy cho học sinh cách ứng xử theo kiểu sai chửi, mắng, đánh Từ cho thấy, VHNT ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục ảnh hưởng đến tất hoạt động nhà trường Do đó, xây dựng môi trường VHNT tích cực khuyến khích dạy học, đề cao sáng tạo, hợp tác, hiểu biết tôn trọng lẫn góp phần thiết thực vào nâng cao hiệu chất lượng dạy học nhà trường Một nhà trường có môi trường giáo dục tốt trường xây dựng VHNT lành mạnh, tạo tiền đề cho phát triển toàn diện nuôi dưỡng giá trị tốt đẹp cá nhân CB, GV, NV học sinh Học viên: Nguyễn Tấn Phát Trang Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Câu 2: Hãy mô tả nhận diện văn hóa nhà trường/đơn vị Những điểm mạnh yếu Trên sở đề xuất biện pháp để khắc phục hạn chế phát huy điểm mạnh đơn vị mình? Giới thiệu khái quát tình hình trung tâm giáo dục thường xuyên Bến Cát 1.1 Điều kiện tự nhiên Những năm gần trung tâm có nhiều đóng góp, khẳng định vị trí với giáo dục tỉnh nhà Trung tâm tọa lạc khu phố 2, phường Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương Bến Cát thị xã nằm trung tâm tỉnh Bình Dương, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50km Phía bắc giáp với huyện Bàu Bàng, phía tây huyện Dầu Tiếng, phía đông huyện Phú Giáo huyện Tân Uyên, phía nam thành phố Thủ Dầu Một huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) Ngày 29/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị số 136/NQ-CP, điều chỉnh địa giới hành huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Cát Trên địa bàn thị xã chia thành đơn vị hành chính, bao gồm phường xã trực thuộc: Phường Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hoà, Hoà Lợi, Chánh Phú Hoà, Xã Phú An, Xã An Tây Xã An Điền, diện tích tự nhiên 234,422 km2, dân số 203.420 người Thị xã có trữ lượng lớn khoáng sản phi kim loại cao lanh, đất sét, đất làm gạch ngói, sỏi đỏ Nguồn nước mặt nước ngầm phong phú với sông Sài Gòn sông Thị Tính chảy qua địa bàn thị xã Hệ thống giao thông đường thuỷ, đường phát triển nối liền tỉnh vùng thành phố Hồ Chí Minh Bến Cát có tiềm lớn đất đai để phát triển trồng trọt loại công nghiệp, ăn trái quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiền đề thuận lợi để phát triển sản xuất công nghiệp Dù đóng Thị xã đa phần học sinh xa, nhiều em phải trọ học xe bus phận học sinh lớn tuổi, bỏ học lâu nên khó khăn việc giảng dạy Một phận giáo viên công tác xa nhà phải dạy đêm, nhỏ vất vả Nhưng quan tâm quyền địa phương cấp, đặc biệt hỗ trợ hội phụ huynh nên trung tâm có ngơi khang trang, thoáng mát 1.2 Tổ chức máy Năm 2016, đội ngũ CB, GV, NV gồm 55 người, Ban giám đốc người, số giáo viên, nhân viên 52 người Cơ cấu tổ chức gồm chi Đảng với 22 Đảng viên, năm tổ môn, tổ hành chánh, công đoàn đoàn niên Trường có khối: khối lớp, khối 10 lớp, Khối 11 lớp khối 12 lớp, với tổng số 735 học sinh 1.3 Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất nhà trường gồm dãy với 12 phòng học, 14 phòng làm việc Trong có: phòng máy tính phục vụ dạy tin học (có 60 máy tính có kết nối internet); 20 máy tính dãy phòng làm việc kết nối internet phục vụ cho giáo viên (nghiên cứu, nhập điểm, quản lý học sinh), phòng học lắp máy chiếu, loa âm Học viên: Nguyễn Tấn Phát Trang Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Ngoài trung tâm có 14 máy chiếu projector, máy tính xách tay, 20 máy in, máy photo số phương tiện khác (một số thiết bị máy tính xuống cấp nhiều) 1.4 Cảnh quan môi trường Cảnh quan môi trường sư phạm Xanh – Sạch – Đẹp, khuôn viên trường nhiều xanh, thảm cỏ tạo môi trường thân thiện 1.5 Số liệu lớp, học sinh Năm học 2015-2016 trung tâm có khối: khối lớp, khối 10 lớp, khối 11 lớp khối 12 lớp, với tổng số 735 học sinh 1.6 Cán quản lý, giáo viên, nhân viên Ban Giám Đốc: người (1 Giám Đốc Phó Giám Đốc) Tổ Hành chánh – Tổng Hợp: 12 người (1 Tổ Trưởng, Tổ Phó, 10 nhân viên) Tổ Toán: người (1 Tổ Trưởng, Tổ Phó, giáo viên) Tổ Văn – Giáo dục công dân: người (1 Tổ Trưởng, Tổ Phó, giáo viên) Tổ Lý – Hóa – Sinh: người (1 Tổ Trưởng, Tổ Phó, giáo viên) Tổ Anh – Sử – Địa: người (1 Tổ Trưởng, Tổ Phó, giáo viên) Tổ Kỹ Thuật Hướng Nghiệp: 12 người (1 Tổ Trưởng, Tổ Phó, 10 giáo viên) 1.7 Trình độ chuyên môn Số giáo viên trực tiếp giảng dạy trung tâm GDTX Bến Cát 43/55 người chiếm 78,18% tổng số cán bộ, giáo viên trung tâm Trong đó: - Trình độ Thạc sỹ có 6/43 giáo viên chiếm 13,95% - Trình độ Đại học có 36/43 giáo viên chiếm 83,72% - Trình độ Cao đẳng có 1/43 giáo viên chiếm 2,33% 1.8 Nhiệm vụ Trung tâm Thực chương trình xoá mù chữ giáo dục tiếp tục sau biết chữ, hỗ trợ chuyên môn cho trung tâm học tập cộng đồng Thực chương trình trung học sở trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên Dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 11 trường THPT địa bàn thị xã Bến Cát Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngoại ngữ, tin học Điều tra nhu cầu học tập địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với Sở Giáo dục Đào tạo, với việc tổ chức chương trình hình thức học phù hợp với loại đối tượng, đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ xây dựng xã hội học tập; Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục góp phần phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên Thực trạng hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường trung tâm giáo dục thường xuyên Bến Cát Qua nhiều năm công tác, nhận thấy tình hình hoạt động trung tâm mặt bề nổi, đơn vị tương đối định hình nét VHNT theo tiêu chuẩn đơn vị văn minh, nhà trường văn hoá, đảm bảo tiêu chuẩn trường học xanh đẹp Học viên: Nguyễn Tấn Phát Trang Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Cơ sở vật chất trung tâm nhìn chung tương đối đầy đủ, cảnh quan thoáng mát, khuôn viên sân trường đẹp, có bồn hoa, cảnh, nhân viên, giáo viên học sinh thay phiên chăm sóc Phòng học có trang trí hiệu lớp Các phòng giám đốc, tổ môn bố trí khoa học, thuận tiện cho phận trao đổi giải công việc Có khu vực niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy định nội quy trung tâm, hướng dẫn quy trình làm việc, lịch làm việc kế hoạch phận… Trung tâm trọng công tác giáo dục niềm tin, trọng nghi lễ truyền thống, giữ gìn phong tục tổ tiên, tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu kính với mẹ cha Cuối năm tổ chức nghi lễ cúng tất niên Trước trường, học sinh lớp 12 tổ chức lễ tri ân trưởng thành để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ thầy cô Công tác tương thân tương giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn trọng vun đắp Ngoài việc thăm viếng dịp hiếu hỷ, năm vừa qua CB, GV, NV học sinh trung tâm tổ chức quyên góp tổng cộng đợt giúp đỡ giáo viên học sinh gặp khó khăn đột xuất với tổng số tiền thu 5.200.000 đồng Tích cực hưởng ứng phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trung tâm đề cao hiệu “Mỗi thầy cô giáo gương tự học sáng tạo”, “Thanh niên động, sáng tạo, học tập ngày mai lập thân lập nghiệp” Trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày, ngôn ngữ thầy trò mang tính chuẩn mực, cách xưng hô trò với trò thể thân thiện, hồn nhiên CB, GV, NV có đồng phục riêng trung tâm, lấy màu xanh dương làm màu chủ đạo mặc vào ngày thứ hai hàng tuần Giáo viên lên lớp khoá phải mặc áo dài, học sinh nữ mặc áo dài trắng tất học khoá tuần Thứ sáu hàng tuần tất học sinh mặc áo đoàn niên thể nhiệt huyết, động, sáng tạo tuổi trẻ Hàng năm, hoạt động truyền thống trung tâm trì thường xuyên hoạt động văn hoá – văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày lễ lớn năm, sân chơi niên theo chủ điểm hàng quý, hàng tháng, hàng tuần… Theo thời gian, nhiều giá trị CB, GV, NV học sinh trung tâm thừa nhận tôn trọng như: việc đề cao giá trị nhân văn, trung thực tôn trọng, tính kỷ luật, tính ổn định, tính thực chất công tác hiệu dạy học Một số giá trị mà giáo viên, nhân viên mong muốn xây dựng đạt thời gian tới dân chủ, đổi mới, tinh thần hợp tác, chia sẻ công việc Tôi nhận thấy yếu tố đa số cán giáo viên thừa nhận họ có niềm tin môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, với người lãnh đạo không tham nhũng, tập thể, biết tôn trọng nhân viên, lắng nghe ý kiến nhân viên, họ cố gắng làm việc cống hiến cho trung tâm Theo nhận định tôi, việc xây dựng VHNT trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) Bến Cát nhiều năm qua hệ lãnh đạo trung tâm tâm vun trồng, sau nhiều năm định hình thành nếp Diện mạo trung tâm thay đổi theo thời gian, chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng cải thiện, Học viên: Nguyễn Tấn Phát Trang Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao đạt nhiều thành tích, trung tâm thực trở thành đơn vị văn hoá địa phương 2.1 Những điểm mạnh Bầu không khí tương đối cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy tôn trọng lẫn Lãnh đạo điều hành trung tâm hoạt động hiệu quả, công khai, minh bạch Các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò Chia sẻ quyền lực, trao quyền, khuyến khích tính tự chịu trách nhiệm; phó giám đốc tổ trưởng chuyên môn phần lớn thấy vai trò trách nhiệm Giám đốc giao quyền Mỗi cán bộ, giáo viên biết rõ công việc phải làm, tích cực tham gia vào việc định dạy học Coi trọng người, cổ vũ nỗ lực hoàn thành công việc công nhận thành công người; trọng tính sáng tạo đổi mới; khuyến khích làm việc nhóm; Khuyến khích giáo viên cải tiến phương pháp nâng cao chất lượng dạy học Giáo viên khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến hoạt động trung tâm Học sinh khuyến khích bày tỏ ý kiến (cả phương pháp giảng dạy giáo dục giáo viên), lãnh đạo trung tâm lắng nghe giải kịp thời yêu cầu đáng buổi tọa đàm trao đổi ý kiến chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo trung tâm; Công tác trao đổi chuyên môn tăng cường Giáo viên quan tâm đến chất lượng hiệu giảng dạy, học tập Trung tâm thể quan tâm, có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, lôi kéo cộng đồng tham gia giải vấn đề giáo dục, đặc biệt việc giáo dục học sinh chậm tiến, học sinh vi phạm kỷ luật, học sinh cá biệt 2.2 Những điểm yếu Một số giáo viên thiếu cởi mở, gần gũi học sinh, không thấu hiểu tâm tư nguyện vọng học sinh Thiếu động viên khuyến khích, chưa phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh học tập, áp đặt kiến thức cho học sinh cách chủ quan Một số giáo viên thường xuyên trách mắng học sinh em tiến bộ, khiến cho học sinh mặc cảm, chán học bỏ học Một số giáo viên sử dụng hình thức trách phạt thiếu tính sư phạm chép phạt nhiều, phạt tiền học sinh chậm tiến để gây quỹ lớp Trong nội giáo viên đôi lúc tượng thiếu hợp tác, thiếu chia sẻ học hỏi lẫn Một phận giáo viên thiếu chủ động công việc, tượng việc làm, thiếu hỗ trợ cho Một số giáo viên chưa tích cực tham gia hoạt động văn hoá xã hội Còn xảy tượng gian lận thi cử, tình trạng bạo lực học đường còn, có tượng học sinh gây gỗ đánh với lực bên trung tâm Một phận học sinh đua đòi ăn chơi, biểu lệch lạc giới tính theo phong trào, sống thiếu niềm tin, lý tưởng, lười lao động Học viên: Nguyễn Tấn Phát Trang Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Còn tượng thiếu ý thức bảo vệ công, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh cá nhân Một số lớp học tượng viết vẽ bẩn, khạc nhổ bữa bãi, vứt bã kẹo cao su không nơi quy định, không tiết kiệm điện, hút thuốc trung tâm … 2.3 Nguyên nhân Tâm lý lứa tuổi học sinh giai đoạn có biến chuyển phức tạp, ảnh hưởng từ nhiều nguồn khác nhau, việc giáo dục gia đình đôi lúc không bậc cha mẹ quan tâm mức Nhiều gia đình có tâm lý “khoán trắng” việc giáo dục học sinh cho trung tâm Một phận không nhỏ học sinh có nhận thức kém, ý thức kỷ luật chưa cao, vài em bị lôi kéo xúi giục, dính vào mối quan hệ nguy hiểm, phức tạp Trung tâm đôi lúc chưa trọng công tác bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt bồi dưỡng kiến thức tâm lý sư phạm, kỹ xử lý tình phát sinh dạy học Đôi lúc tâm nhiều đến chất lượng học tập mà xem nhẹ việc giáo dục đạo đức công tác xây dựng VHNT Chất lượng đầu vào học sinh thấp, lực tiếp thu học sinh hạn chế, số lượng học sinh yếu cao Một số giáo viên lực chuyên môn yếu, chậm đổi phương pháp giảng dạy, gặp nhiều khó khăn trình tương tác với học sinh Đời sống phận giáo viên trường gặp nhiều khó khăn, chưa thực ổn định để an tâm công tác 2.4 Những biện pháp để khắc phục hạn chế phát huy điểm mạnh trung tâm giáo dục thường xuyên Bến Cát Trước biểu văn hoá nêu trên, trung tâm đề số biện pháp nhằm khuyến khích, nuôi dưỡng văn hoá tích cực, lành mạnh hạn chế biểu văn hoá tiêu cực, cụ thể là: 2.4.1 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn thể học sinh công tác xây dựng văn hóa nhà trường Định kỳ hàng năm tổ chức lần hội thảo, nói chuyện vấn đề VHNT, bồi dưỡng kỹ công tác xây dựng VHNT cho CB, GV, NV học sinh nhà trường Khi tổ chức cần mời chuyên gia am hiểu công tác quản lý, đặc biệt công tác xây dựng VHNT trung tâm GDTX Khi xây dựng quy định, chức năng, nhiệm vụ người cán quản lý phải có dự thảo lấy ý kiến rộng rãi cấp quản lý, đặc biệt giáo viên toàn trung tâm để tạo đồng thuận cao trình thực Xây dựng chế độ khen thưởng kịp thời tương xứng với nhiệm vụ phải làm để động viên CB, GV, NV học sinh tham gia công việc 2.4.2 Xây dựng kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, nội dung chương trình xây dựng văn hóa nhà trường Giám đốc nắm tình hình xây dựng VHNT phụ trách mặt Đặt mục tiêu, tiêu phấn đấu cho tập thể học sinh, CB, GV, NV cần đạt nguồn lực cần thiết Học viên: Nguyễn Tấn Phát Trang 10 Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Lựa chọn biện pháp xây dựng VHNT tương ứng với điều kiện thực tế để thực mục tiêu Dự thảo hoàn thiện kế hoạch 2.4.3 Tăng cường giáo dục trị - tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh Tổ chức hội thi lớp, tổ chức thảo luận… nhằm cung cấp cho CB, GV, NV học sinh hiểu biết trình hình thành phát triển trung tâm, truyền thống vai trò trung tâm nghiệp giáo dục chung đất nước Tổ chức buổi sinh hoạt trị cờ đầu tuần (có thể tổ chức hai tuần lần với tham dự CB, GV, NV) Tổ chức giáo dục trị tư tưởng cho CB, GV, NV học sinh gắn với kỷ niệm ngày lễ lớn dân tộc Phối hợp tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trị - xã hội địa phương với việc tham gia vào hoạt động xã hội 2.4.4 Tăng cường quản lý nề nếp dạy học chất lượng dạy học CB, GV, NV học tập quy chế, điều quy định với nhà giáo Xây dựng nội quy trung tâm, lấy ý kiến tập thể từ phía giáo viên việc thực hành nề nếp dạy học Thực nề nếp vào lớp, kế hoạch xây dựng, chương trình môn học, thời khóa biểu Thực hồ sơ chuyên môn: kế hoạch giảng dạy theo tuần, giáo án, sổ họp, sổ đầu bài, sổ điểm lớp… Phối hợp lực lượng giáo dục trường để xây dựng nề nếp dạy học: đoàn niên, môi trường xanh – – đẹp, môi trường văn hóa Kiểm tra đánh giá việc thực nề nếp CB, GV, NV học sinh trung tâm, đột xuất, định kỳ 2.4.5 Đẩy mạnh vai trò Đoàn niên, coi lực lượng nòng cốt hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường học sinh Tổ chức với quy mô rộng lớn gắn với ngày lễ, ngày truyền thống Đoàn, dân tộc Nội dung hoạt động phải phong phú, thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng sở thích học sinh Việc tổ chức hoạt động phải tiến hành quy mô lớn nhằm tạo điều kiện cho tất học sinh tham gia Tổ chức giúp đỡ trẻ em lang thang nhỡ, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, hoạt động tạo thu nhập cho học sinh, hoạt động câu lạc thơ, văn… 2.4.6 Xây dựng môi trường cảnh quan văn hóa, khuôn viên xanh – – đẹp kết hợp với tăng cường sở vật chất nhà trường, lớp học Phát triển mạnh thư viện điện tử với nhiệm vụ cung cấp dịch vụ thông tin với số lượng sách, tài liệu tính theo tỷ lệ học sinh ngày lớn phải ưu tiên hàng đầu Học viên: Nguyễn Tấn Phát Trang 11 Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Mở rộng diện tích lớp học, máy tính nối mạng Internet, phòng thí nghiệm… Tổ chức hoạt động sinh hoạt văn hóa trung tâm với hình thức văn nghệ, giải trí lành mạnh 2.4.7 Phối kết hợp với lực lượng giáo dục địa phương gia đình Đề xuất họp bàn biện pháp, tạo chế phối hợp lực lượng trung tâm ban Giám đốc, tổ môn, công đoàn, đoàn niên, gia đình, xã hội Làm rõ trách nhiệm lực lượng liên quan đến công tác xây dựng VHNT chế phối hợp Định kỳ học kỳ lần tổng kết thông báo kết học tập rèn luyện học sinh cho gia đình học sinh biết Tăng cường mối liên hệ gia đình trung tâm Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề giáo dục 2.4.8 Tổ chức phong trào thi đua xây dựng “nếp sống văn minh” lớp, khối lớp toàn trung tâm Thi đua lớp học sinh thực tốt nội quy học Thi đua lớp học sinh tích cực hưởng ứng hình thức phương pháp dạy học phát huy vai trò chủ thể hoạt động giáo viên, có biểu cộng tác chủ động với giáo viên học sinh khác học tập, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập Thực có chất lượng cao thi kiểm tra giáo viên yêu cầu theo chương trình môn học mà tượng quay cóp, gian lận kiểm tra, thi cử Tích cực lên án đề xuất hình thức xử lý phù hợp biểu vi phạm quy chế thi cử, nội quy học tập 2.4.9 Tăng cườn công tác kiểm tra, đánh giá thông tin, truyền thông công tác xây dựng văn hóa nhà trường Yêu cầu ban cán lớp, ban chấp hành chi đoàn lớp báo cáo tình hình học sinh lớp mặt học tập, rèn luyện văn gửi giáo viên chủ nhiệm lớp vào thứ sáu hàng tuần Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giám thị đoàn niên cung cấp thông tin tình hình học sinh cho lãnh đạo trung tâm Trung tâm tổ chức học, tổng kết rút kinh nghiệm công tác xây dựng VHNT thành viên trung tâm theo học kỳ đề phương hướng học kỳ tới Tổ chức sơ kết hoạt động xây dựng VHNT thành viên trung tâm lãnh đạo Giám đốc trung tâm để tiếp thu ý kiến đạo lãnh đạo trung tâm Kết luận VHNT có ảnh hưởng vô to lớn chất lượng hiệu hoạt động nhà trường Phát triển VHNT có ý nghĩa tích cực học sinh, giáo Học viên: Nguyễn Tấn Phát Trang 12 Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc viên lãnh đạo nhà trường Có thể nói, VHNT có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt việc xây dựng thương hiệu nhà trường Trong năm qua, việc xây dựng, phát triển VHNT trung tâm GDTX Bến Cát Ban giám đốc ý quan tâm, công tác giáo dục toàn diện học sinh trọng, nhà trường định hình giá trị bản, xác định mục tiêu để phát triển tương lai Tuy nhiên, bên cạnh nhiều biểu văn hoá tích cực, nhà trường tồn biểu văn hoá thiếu tích cực, cần khắc phục, thay đổi Hình thành, phát triển VHNT trình, đòi hỏi trách nhiệm tất thành viên đơn vị, Giám đốc đóng vai trò định Điều quan trọng phải làm cho tất thành viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm việc tham gia xây dựng VHNT Bản thân nghĩ cương vị, chức trách công việc người, cá nhân đóng góp sức cho phát triển VHNT lành mạnh, góp phần vào phát triển ổn định xây dựng uy tín nhà trường Bình Dương, ngày 25 tháng 07 năm 2016 Người viết Nguyễn Tấn Phát Học viên: Nguyễn Tấn Phát Trang 13 Giảng viên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Quản lí văn hóa nhà trường kỉ 21, Bài giảng module Bùi Minh Hiền – Nguyễn Vũ Bích Hiền (Đồng chủ biên) (2015), Quản lý lãnh đạo nhà trường, NXB Đại học Sư phạm Luật Giáo dục (2005), NXB trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Nghị số 136/NQ-CP: Chính Phủ (29/12/2013), điều chỉnh địa giới hành huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Cát Tham khảo trang web: google.com, tailieu.vn, giaoan.violet.vn, khotailieu.com, 123doc.org Học viên: Nguyễn Tấn Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường, xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường, xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay