TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG

28 249 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 21:53

TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG Mục tiêu dạy học: * Học sinh nắm kiến thức chủ đề người phụ nữ qua “ Truyện Kiều” Nguyễn Du “Chuyện người gái Nam Xương” Nguyễn Dữ Hiểu số phận người phụ nữ Việt Nam chế độ cũ vẻ đẹp truyền thống họ Sự thành công tác giả nghệ thuật kể chuyện, xây dựng nhân vật, sử dụng ngôn ngữ Mối liên hệ tác phẩm nguồn gốc, xuất xứ * Giáo dục thái độ trân trọng vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ, thông cảm với số phận nhỏ nhoi, đầy bi kịch họ.Tự hào truyền thống tốt đẹp người phụ nữ Việt Nam.Vận dụng kiến thức liên môn, GDCD, Địa lí, Lịch Sử, Mỹ thuật để áp dụng vào học chủ đề người phụ nữ xã hội phong kiến, giúp HS cảm nhận văn cách sâu sắc Từ bồi dưỡng tâm hồn, lòng tự hào truyền thống dân tộc, nét đẹp văn háo dân tộc, tự hào danh nhân văn hóa ; bồi dưỡng kĩ sống cho học sinh Bồi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần nhân đạo, ý thức giữ gìn bảo vệ hạnh phúc gia đình; ý thức giữ gìn phát huy nét đẹp sáng Tiếng Việt • - Học sinh cần có lực vận dụng kiến thức môn GDCD, Lịch sử, Địa lý, Mỹ thuật để giải vấn đề học đặt Ý nghĩa học Bài học có ý nghĩa quan trọng thực tiễn dạy học thực tiễn đời sống xã hội Nó giúp học sinh có khả nắm kiến thức chủ đề người phụ nữ, hiểu số phận người phụ nữ Việt Nam chế độ cũ vẻ đẹp truyền thống họ Bồi dưỡng tinh thần nhân đạo cho học sinh; lòng tự hào, trân trọng phát huy truyền thống tốt đẹp người phụ nữ Việt Nam Đồng thời giáo dục lòng tự hào dân tộc, tự hào nét đẹp văn hóa dân tộc… Từ xác định cho động cơ, ý thức học tập đắn Rèn luyện kĩ sống, rèn luyện phẩm chất tốt đẹp phù hợp với yêu cầu thời đại để có lối sống tốt đẹp Thiết bị dạy học, học liệu • Thiết bị dạy học gồm giáo án, máy tính xách tay, máy chiếu, chiếu, giấy phô tô • Sử dụng giảng điện tử phần mềm powerpoint để dạy cho học sinh Phương pháp dạy kiểm tra đánh giá • Phương pháp dạy :Nêu vấn đề; gợi mở; tổ chức nhóm, giảng bình …… • Phương pháp kiểm tra đánh giá: - Dựa kết trả lời học sinh giấy làm học sinh HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC VĂN BẢN: CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG Nguyễn Dữ Phần 1: Tìm hiểu chung Tìm hiểu tác giả, tác phẩm: Sau cho HS nêu số thông tin tác giả, gv tích hợp kiến thức lịch sử: Nêu hiểu biết em hoàn cảnh xã hội Việt Nam kỉ XVI? - HS vận dụng kiến thức hiểu biết lịch sử giai đoạn để trả lời */ Yêu cầu trả lời: Đầu kỷ XVI nhà Lê sơ lâm vào khủng hoảng suy yếu Các lực phong kiến dậy tranh chấp quyền lực, người dân lầm than khổ cực Phong trào đấu tranh nhân dân bùng nổ nhiều nơi… GV chốt: Những dấu ấn lịch sử Nguyễn Dữ phản ánh rõ tác phẩm Cho hs quan sát hình ảnh tác phẩm Truyền kì mạn lục phần gốc truyện Tích hợp kiến thức địa lí: Cho hs nêu hiểu biết nguồn gốc xuất xứ truyện, giới thiệu địa danh Cho hs quan sát tranh đền thờ Vũ Nương đoạn bên bến sông Hoàng Giang- thuộc thôn Vũ Điện, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam Tích hợp kiến thức địa lí: Cho hs nêu hiểu biết nguồn gốc xuất xứ truyện, giới thiệu địa danh */Hs nêu hiểu biết nguồn gốc xuất xứ truyện,giới thiệu địa danh : - Chuyện có nguồn gốc từ truyện cổ “ Vợ chàng Trương” - Đền Bà Vũ nằm sát sông Hồng thuộc thôn Vũ Điện, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam */ GV bổ sung :Ngôi đền nằm sát sông Hồng thuộc thôn Vũ Điện, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, thờ bà Vũ Thị Thiết “Chuyện người gái Nam Xương” mà Nguyễn Dữ chép “Truyền Kỳ Mạn Lục” vào kỷ XVI Sau bà mất, người dân vùng tôn vinh bà “Thánh Mẫu”, “Mẫu Hương Nương” hay “Nàng Hương công chúa” Đền có tên gọi đền Mẫu, đền Vũ Điện hay đền Trinh Liệt Đây di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia tiêu biểu tỉnh Hà Nam Phần tóm tắt: gv dùng hình ảnh, kết hợp gợi ý để hs tóm tắt thành văn ngắn HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn tổng kết Tích hợp kiến thức giáo dục công dân: - Từ nhân vật Vũ Nương, em liên hệ thực tế người phụ nữ xã hội ngày rút học giữ gìn hạnh phúc gia đình? Cho hs quan sát số hình ảnh người phụ nữ thi thể bình đẳng trân trọng … - Ngày nay, người phụ nữ Việt Nam có cần tới bốn phẩm chất chung : “Công, Dung, Ngôn, Hạnh” không ? GV Liên hệ, mở rộng: Ngoài bốn nét đẹp truyền thống, người phụ nữ Việt Nam ngày trong thời kì – thời kì CNH-HĐH có bốn phẩm chất đạo đức “Tự trọng, Tự tin, Đảm đang, Trung hậu” VĂN BẢN: TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU Phần 1: Tìm hiểu chung Hoạt động 1: Tìm hiểu tác giả Gv cho học sinh tích hợp kiến thức địa lý để tìm hiểu rõ quê quán tác giả ( Học sinh xem vị trí tỉnh Hà Tĩnh đồ hình ảnh làng Tiên Điền- Huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh) Sau cho hs nêu nét tác giả, GV cho học sinh tích hợp kiến thức Lịch sử: - Hãy nêu hiểu biết em thời đại phong kiến mà Nguyễn Du sinh sống? Cuộc sống người dân thời kì nào? Yêu cầu nêu được: Đây thời đại có nhiều biến động dội: xã hội phong kiến khủng hoảng trầm trọng, phong trào nông dân khởi nghĩa nổ liên tục • Học sinh xem hình đồ phong trào nông dân khởi nghĩa triều nhà Nguyễn- dùng đồ giới thiệu số phong trào nông dân dậy ) Cho hs quan sát số hình ảnh bìa tác phẩm Kim Vân Kiều truyện Truyện Kiều Tích hợp kiến thức giáo dục công dân, lịch sử: - Nét sáng tạo Truyện Kiều gì? - Sáng tạo lớn viết theo thể thơ dân tộc, phản ánh người Việt, sống Việt với nghệ thuật xây dựng nhân vật, miêu tả cảnh, miêu tả nội tâm đặc sắc, ngôn ngữ sáng - Tác phẩm viết trước nhà thơ sứ sang Trung Quốc vào khoảng 1805-1809 Phần tóm tắt, gv dùng hình ảnh gợi ý Để kết nối chủ đề hai học, GV cho HS thảo luận phút: Hãy so sánh đời Vũ Nương (Chuyện người gái Nam Xương Nguyễn Dữ) đời Thuý Kiều (Truyện Kiều Nguyễn Du)? Phần giúp hs có nhìn khái quát hình ảnh người phụ nữ xã hội phong kiến, khắc sâu kiến thức, từ vận dụng làm tập thực hành tốt Phần tìm hiểu giá trị Truyện Kiều: - Tích hợp kiến thức giáo dục công dân lịch sử: Tổ chức Hs tìm hiểu giá trị nội dung Truyện Kiều giá trị thực giá trị nhân đạo) GV giới thiệu thêm : Truyện Kiều dịch nhiều thứ tiếng: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Anh… Truyện Kiều đạt kỷ lục Việt Nam, kỉ lục giới kỷ lục Việt Nam kỷtác lụcphẩm giới 1.5Là đưa nhà thơ lên hàng danh nhân văn hoá giới Truyện Kiều sách giới có 2.được Là sách viết câu đểthơ bóiởmà người tượng chắpkhông nhặt phải chỗdân khác dùng bói, ông Phạm Đan Quế trình bày riêng thành quyển: Bói để thành nhiều thơ Kiều nét văn hoá thi phẩm có nhiều bảnvịnh dịchKiều nhấtvớirahàng cùngngàn mộtbài thơ 3.2.LàLà sách códài tượng ngoại ngữ vịnh Làphim thi phẩm nhiều người phần tiếp 4.3.Bộ đầu tiêncó Việt Nam viết đời năm 1924 Hàtheo Nội mang tên Kim Kiều thếVân giới 5.4.Thi sáchduy đề cập đếntrên nhiều vớimà hàng trăm Làphẩm cuốncósách giới người ta Là sách gây nhiều giai thoại đọc ngược từ cuối lên đến đầu Là sách viết đóng thành Truyện Kiều độc Cuốn sách tạo quanhĐình chữ quốc ngữ nặng VN dothế nhàgiới thư pháp Nguyễn thực loạtnặng loại hình hiện, 50kg, khổvăn giấyhoá 1m x 1,6m, trưng bày Khu di tích Nguyễn Du huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh BÀI TẬP THỰC HÀNH (HS làm 15 phút) Đề: Sau học xong hai văn Chuyện người gái Nam Xương Nguyễn Dữ Truyện Kiều Nguyễn Du, em có cảm nhận hình ảnh người phụ nữ xã hội phong kiến ? Từ em có suy nghĩ vai trò người phụ nữ ngày [...]... dẫn tổng kết Tích hợp kiến thức giáo dục công dân: - Từ nhân vật Vũ Nương, em hãy liên hệ thực tế về người phụ nữ trong xã hội ngày nay và rút ra bài học gì về giữ gìn hạnh phúc gia đình? Cho hs quan sát một số hình ảnh người phụ nữ trong các cuộc thi hiện nay thể hiện sự bình đẳng và sự trân trọng … - Ngày nay, người phụ nữ Việt Nam có cần tới bốn phẩm chất chung : Công, Dung, Ngôn, Hạnh” nữa không... Để kết nối chủ đề giữa hai bài học, GV cho HS thảo luận 3 phút: Hãy so sánh cuộc đời của Vũ Nương (Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ) và cuộc đời của Thuý Kiều (Truyện Kiều của Nguyễn Du)? Phần này sẽ giúp hs có cái nhìn khái quát về hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến, khắc sâu kiến thức, từ đó vận dụng làm bài tập thực hành tốt hơn Phần tìm hiểu giá trị của Truyện Kiều: - Tích. .. giấyhoá 1m x 1,6m, hiện trưng bày tại Khu di tích Nguyễn Du huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh BÀI TẬP THỰC HÀNH (HS làm bài trong 15 phút) Đề: Sau khi học xong hai văn bản Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ và Truyện Kiều của Nguyễn Du, em có cảm nhận gì về hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến ? Từ đó em có suy nghĩ gì về vai trò của người phụ nữ ngày nay ... hình ảnh về bìa tác phẩm Kim Vân Kiều truyện và Truyện Kiều Tích hợp kiến thức giáo dục công dân, lịch sử: - Nét sáng tạo của Truyện Kiều là gì? - Sáng tạo hết sức lớn bởi được viết theo thể thơ dân tộc, phản ánh con người Việt, cuộc sống Việt với nghệ thuật xây dựng nhân vật, miêu tả cảnh, miêu tả nội tâm đặc sắc, ngôn ngữ trong sáng - Tác phẩm được viết trước khi nhà thơ đi sứ sang Trung Quốc vào khoảng... Tích hợp kiến thức giáo dục công dân và lịch sử: Tổ chức Hs tìm hiểu giá trị nội dung của Truyện Kiều giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo) GV giới thiệu thêm : Truyện Kiều được dịch ra nhiều thứ tiếng: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Anh… Truyện Kiều đã đạt 7 kỷ lục Việt Nam, 5 kỉ lục thế giới 7 kỷ lục Việt Nam kỷtác lụcphẩm thế đã giới 1.5Là đưa một nhà thơ lên hàng danh nhân văn hoá thế giới 1 Truyện Kiều. .. đẹp truyền thống, người phụ nữ Việt Nam ngày nay trong trong thời kì mới – thời kì CNH-HĐH còn có bốn phẩm chất đạo đức là “Tự trọng, Tự tin, Đảm đang, Trung hậu” VĂN BẢN: TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU Phần 1: Tìm hiểu chung Hoạt động 1: Tìm hiểu về tác giả Gv cho học sinh tích hợp kiến thức địa lý để tìm hiểu rõ hơn về quê quán của tác giả ( Học sinh xem vị trí tỉnh Hà Tĩnh trên bản đồ và hình ảnh làng... chết Vũ có Nương */ Tích ộng hợp đó kiếnphù thức giáovới dục công dân,của giáoVũ dục kĩ - Hành hợp tính cách năng sống: Cái - Emchết có nhận xét gì vềchứng hành động tự trẫm Nương là sự minh cho tấm lòng mình của Vũ Nương và cách cư xử của Trương Sinh? Nếu chung son sắt.Với Trương Sinh giải đây quyết là hành là thuỷ em, em sẽ giải quyết như thế nào? Cách của cảđộng hai cóđáng phù hợp xã hội chê với... ngày nay nam nữ bình quyền, không cho phép người đàn ông có những hành động bạo lực như vậy, đòi hỏi người phụ nữ có những biện pháp để bảo vệ mình… • Gv định hướng để Hs nhận thức được chính cách xử sự hồ đồ, độc đoán của Trương Sinh đã bức tử Vũ Nương Nhưng nguyên nhân sâu sa đó là xã hội phong kiến đã tạo điều kiện cho Trương Sinh mặc phép lộng hành, bức tử Vũ Nương • - Tích hợp kiến thức lịch sử:... ra đểthơ bóiởmà người vẫn hiện tượng chắpkhông nhặt phải những các chỗdân khác dùng bói, được ông Phạm Đan Quế trình bày riêng thành quyển: Bói nhau để thành nhiều bài thơ mới Kiều như một nét văn hoá thi phẩm có hiện nhiều bảnvịnh dịchKiều nhấtvớirahàng cùngngàn mộtbài thơ 3.2.LàLà quyển sách códài được tượng ngoại ngữ vịnh Làphim thi phẩm nhiều người về phần tiếp nhất 4.3.Bộ đầu tiêncó của Việt Nam. .. miên gây nên bao thảm cảnh sẽ thấy ý nghĩa hiện thực và hàm ý tố cáo của tác phẩm rất sâu sắc Tổ chức cho học sinh tìm hiểu phần 3 Vũ Nương dưới thuỷ cung và mơ ước ngàn đời của nhân dân: • -Tích hợp kiến thức lịch sử: Yếu tố kì ảo và yếu tố thực (Sông Hoàng Giang, nhân vật Trần Thiêm Bình, Ải Chi Lăng, quân Minh đánh nước ta (thời nhà Hồ), nhiều người chạy ra bể, bị đắm thuyền…), cùng hòa quyện làm
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG, TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG, TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG, VĂN BẢN: TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU, Phần tóm tắt, gv dùng hình ảnh gợi ý

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay