TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG

43 318 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 21:53

TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG 1 TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC: TÍCH HỢP MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ, GIÁO DỤC CÔNG DÂN, MỸ THUẬT ĐỂ GIẢNG DẠY VỀ CHỦ ĐỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) VÀ CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG ( NGUYỄN DỮ)- MÔN NGỮ VĂN MỤC TIÊU DẠY HỌC: a Kiến thức: - Học sinh nắm kiến thức chủ đề người phụ nữ qua “ Truyện Kiều” Nguyễn Du “Chuyện người gái Nam Xương” Nguyễn Dữ Hiểu số phận người phụ nữ Việt Nam chế độ cũ vẻ đẹp truyền thống họ - Sự thành công tác giả nghệ thuật kể chuyện, xây dựng nhân vật, sử dụng ngôn ngữ - Mối liên hệ tác phẩm nguồn gốc, xuất xứ b Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức học để đọc- hiểu tác phẩm viết theo thể loại truyền kì truyện thơ Nôm - Cảm nhận giá trị thực, giá trị nhân đạo giá trị nghệ thuật đặc sắc tác phẩm - Tóm tắt kể lại truyện c Thái độ: - Thái độ trân trọng vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ xã hội phong kiến, thông cảm với số phận nhỏ nhoi, đầy bi kịch họ Tự hào truyền thống tốt đẹp người phụ nữ Việt Nam - Vận dụng tích hợp kiến thức liên môn GDCD, Địa lí, Lịch Sử, Mỹ thuật để áp dụng vào học chủ đề người phụ nữ xã hội phong kiến, giúp HS cảm nhận văn cách sâu sắc Từ bồi dưỡng tâm hồn, lòng tự hào truyền thống dân tộc, nét đẹp văn háo dân tộc, tự hào danh nhân văn hóa; bồi dưỡng kĩ sống cho học sinh Bồi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần nhân đạo, ý thức giữ gìn bảo vệ hạnh phúc gia đình; ý thức giữ gìn phát huy nét đẹp sáng Tiếng Việt - Học sinh cần có lực vận dụng kiến thức môn GDCD, Lịch sử, Địa lý, Mỹ thuật để giải vấn đề học đặt Năng lực: Trên sở giúp học sinh phát triển lực sau: - Năng lực đọc- hiểu văn - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tư sáng tạo - Năng lực hợp tác - Năng lực tự quản lí - Năng lực tạo lập văn - Năng lực sử dụng ngôn ngữ ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC CỦA BÀI HỌC: Đối tượng dạy học dự án học sinh THCS Số lượng: 75 em Số lớp thực hiện: Khối lớp: Ý NGHĨA CỦA BÀI HỌC: Qua thực tế trình dạy học, thời kì nay, dạy học theo chủ đề tích hợp kiến thức liên môn vào để giải vấn đề môn học việc làm cần thiết Điều đòi hỏi người giáo viên môn không nắm nội dung môn dạy mà cần phải trau dồi kiến thức môn học khác để tổ chức, hướng dẫn em giải tình huống, vấn đề đặt môn học cách nhanh nhất, hiệu Nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa hoạt động nên thực thử nghiệm dự án nhỏ môn Ngữ văn Tích hợp giảng dạy giúp học sinh phát huy suy nghĩ, tư duy, sáng tạo học tập, vào thực tiễn đem lại hiệu giáo dục cao Ngoài mục đích hướng dẫn em cảm thụ hay, đẹp văn bản, giúp em vận dụng kiến thức học, biết môn học khác cung cấp thêm kiến thức để em hiểu sâu, hiểu kĩ tác phẩm vấn đề liên quan đến tác phẩm từ em có kiến thức, hiểu biết toàn diện hơn, bồi dưỡng cho em nét đẹp tâm hồn, tình cảm để giúp em sống đẹp Cụ thể dự án thực giúp học sinh vận dụng tích hợp kiến thức liên môn GDCD, Địa lí, Lịch Sử, Mỹ thuật nắm vững kiến thức chủ đề người phụ nữ xã hội phong kiến; hiểu biết sâu sắc xã hội, giáo dục lòng tự hào, trân trọng phát huy truyền thống tốt đẹp người phụ nữ Việt Nam; bồi dưỡng tinh thần nhân đạo, chủ nghĩa nhân văn cho học sinh Đồng thời giáo dục lòng tự hào dân tộc, tự hào nét đẹp văn hóa dân tộc… Từ xác định cho động cơ, ý thức học tập đắn; rèn luyện kĩ sống, vận dụng để giải tình đời sống xã hội, nhìn nhận vấn đề cách toàn diện, đắn, phù hợp với thời đại có lí tưởng sống cao đẹp THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU: * Giáo viên: - Các trang thiết bị cần thiết, đồ dùng dạy học liên quan đến CNTT , hình ảnh, thông tin minh họa, tư liệu Lịch sử, Địa lí ( Lịch sử dân tộc vào kỉ XVI, TKXVIII- XIX , truyền thống tốt đẹp dân tộc; vị trí địa lý: Kiến thức, hình ảnh Huyện Nghi Xuân- Hà Tĩnh, Khu lưu niệm Nguyễn Du, Hình ảnh Đền thờ Vũ Nương Lý Nhân, Nam Hà, sông Hoàng Giang …) - Sử dụng giảng điện tử phần mềm powerpoint để dạy cho học sinh * Học sinh: Soạn bài, tranh ảnh, tư liệu Nguyễn Dữ, Nguyễn Du, hình ảnh thể trân trọng, đề cao, tôn vinh người phụ nữ xã hội nay… HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: VĂN BẢN 1: CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG Nguyễn Dữ A MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Bước đầu làm quen với thể loại truyền kì - Cảm nhận giá trị thực, giá trị nhân đạo sáng tạo nghệ thuật Nguyễn Dữ tác phẩm B TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: Kiến thức: - Cốt truyện, nhân vật, kiện tác phẩm truyện truyền kì - Hiện thực số phận người phụ nữ Việt Nam chế độ cũ vẻ đẹp truyền thống họ - Sự thành công tác giả nghệ thuật kể chuyện - Mối liên hệ tác phẩm truyện Vợ chàng Trương Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức học để đọc- hiểu tác phẩm viết theo thể loại truyền kì - Cảm nhận chi tiết nghệ thuật độc đáo tác phẩm tự có nguồn gốc dân gian - Kể lại truyện Thái độ: - Thái độ trân trọng vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ, thông cảm với số phận nhỏ nhoi, đầy bi kịch họ Năng lực: Trên sở giúp học sinh phát triển lực sau: - Năng lực đọc- hiểu văn - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tư sáng tạo - Năng lực hợp tác - Năng lực tự quản lí - Năng lực tạo lập văn - Năng lực sử dụng ngôn ngữ C.PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: * PHƯƠNG TIỆN: - Gv: SGK, SGV, tài liệu tham khảo, soạn giáo án điện tử đồ dùng liên quan đến CNTT, tranh minh hoạ… - Hs: Chuẩn bị bài, tìm hiểu Nguyễn Dữ tác phẩm truyền kì mạn lục Chuyện người gái Nam Xương, tìm hiểu xã hội Việt Nam kỉ XVI, đền thờ Vũ Nương tỉnh Hà Nam * PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề; gợi mở; vấn đáp; tổ chức nhóm, giảng bình…… D TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: 1- Ổn định lớp: (2’) kiểm tra sĩ số + hát đầu 2- Kiểm tra cũ : (5’): Câu hỏi 1: Cho biết ý nghĩa tầm quan trọng Tuyên bố Hội nghị cấp cao giới trẻ em? Câu hỏi 2: Trình bày hiểu biết quan tâm Đảng, nhà nước trẻ em? Bài mới:- GV giới thiệu văn học trung đại-> vào Sống xã hội phong kiến, chế độ Nam quyền luật lệ hà khắc khiến cho số phận người phụ nữ thật nhỏ nhoi, bi thảm họ sáng ngời phẩm chất cao đẹp Chuyện người gái Nam Xương Nguyễn Dữ cho hiểu rõ chế độ phong kiến phẩm chất người phụ nữ qua nhân vật Vũ Nương Hoạt động thầy Hoạt động trò HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn đọc- Nội dung ghi I.TÌM HIỂU thích văn bản(22’) CHUNG: 1.Tìm hiểu tác giả, tác phẩm - Dựa vào phần thích SGK tr 48 1.Tác giả :Nguyễn Dữ em nêu số thông tin tác Học sinh nêu số nét (?) sống vào kỉ giả.( NL GQVĐ) đời, nghiệp sáng XVI Là người học Giáo viên chốt lại số nét tác Nguyễn Dữ rộng, tài cao tác giả tác phẩm: Nguyễn Dữ làm quan năm người huyện Trường Tân, trấn Hải lui ẩn Dương, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Về năm sinh, năm Nguyễn Dữ chưa rõ, theo tài liệu để lại ông sống vào nửa đầu kỷ XVI Là người học rộng, tài cao, làm quan năm, sau sống ẩn dật núi rừng Thanh Hoá Tích hợp kiến thức lịch sử: Nêu - HS vận dụng kiến thức hiểu biết em hoàn hiểu biết lịch sử giai cảnh xã hội Việt Nam kỉ XVI? đoạn để trả lời - GV nhấn mạnh: Đầu kỷ XVI nhà Lê sơ lâm vào khủng hoảng suy yếu Các lực phong kiến dậy tranh chấp quyền lực, 2.Tác phẩm: người dân lầm than khổ cực Phong - Trích Truyền kỳ mạn trào đấu tranh nhân dân bùng nổ lục- Tác phẩm viết nhiều nơi -> Những dấu ấn lịch sử chữ Hán Nguyễn Dữ phản ánh rõ tác phẩm - Truyện truyền kỳ loại - Nêu hiểu biết em Truyền văn xuôi tự sự, có nguồn - Có nguồn gốc từ truyện cổ “ Vợ chàng kỳ mạn lục Chuyện người gốc từ văn học Trung Quốc Trương” gái Nam Xương? - Truyện truyền kỳ thường GV bổ sung “Truyền kỳ mạn mô cốt truyện Nguyễn Dữ có sáng tạo lớn lục”: Truyền kỳ mạn lục dân gian dã sử vốn xem thiên cổ kì bút ( lưu truyền rộng rãi văn hay ngàn đời) Tác nhân dân Đề tài… phẩm gồm 20 truyện, đề tài phong phú Có thể nói Nguyễn Dữ - Chuyện Người gái gửi gắm vào tác phẩm tất tâm Nam Xương 20 tư, tình cảm, nhận thức khát truyện tác giả, trích vọng người trí thức có lương tri “Truyền kỳ mạn lục”trước vấn đề lớn thời đại, tác phẩm viết chữ người Hán Cho hs quan sát ảnh bìa tác phẩm phần văn gốc chữ Hán 3.Từ khó: Xem SGKtr/ 51 Hs nêu hiểu biết nguồn gốc xuất xứ truyện,giới thiệu địa danh : - Chuyện có nguồn gốc từ truyện cổ “ Vợ chàng Trương” - Đền Bà Vũ nằm sát sông Hồng thuộc thôn Vũ Điện, xã Tích hợp kiến thức địa lí: Cho hs nêu hiểu biết nguồn gốc xuất xứ Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam truyện, giới thiệu địa danh -Chuyện có nguồn gốc từ truyện cổ “ Vợ chàng Trương” Nguyễn Dữ có sáng tạo thêm yếu tố truyền kỳ làm câu chuyện trở nên lung linh hấp dẫn tăng ý nghĩa - GV giới thiệu truyện cổ “ Vợ chàng Trương” Cho hs quan sát tranh đền thờ Vũ Nương đoạn bên bến sông Hoàng Giang: Bố cục: phần GV: Ngôi đền nằm sát sông Hồng * Đoạn 1: Vẻ đẹp thuộc thôn Vũ Điện, xã Chân Lý, Vũ Nương huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam thờ bà * Đoạn 2: Nỗi oan Vũ Thị Thiết “Chuyện người gái khuất Cái chết bi Nam Xương” mà Nguyễn Dữ chép thảm Vũ Nương “Truyền Kỳ Mạn Lục” vào * Đoạn 3: Vũ Nương kỷ XVI Sau bà mất, người dân thuỷ cung mơ vùng tôn vinh bà “Thánh ước ngàn đời nhân Mẫu”, “Mẫu Hương Nương” hay Hs đọc văn bản, “Nàng Hương công chúa” Đền có HS giải nghĩa từ khó dựa dân tên gọi đền Mẫu, đền Vũ Điện hay vào thích sgk/ 51 đền Trinh Liệt Đây hs hs kể tóm tắt truyện di tích lịch sử - văn hóa cấp Lớp nhận xét, bổ sung Quốc gia tiêu biểu tỉnh Hà Nam 2.Hướng dẫn tìm hiểu thích, tóm tắt, bố cục, đại ý - Tổ chức cho Hs đọc văn Hướng dẫn đọc: Đọc diễn cảm, ý phân biệt đoạn tự lời đối thoại thể tâm trạng nhân vật Lời Vũ Nương tiễn chồng đầy ân tình, đằm thắm Giọng phân trần, đau đớn thất vọng bị chồng nghi oan than trước tự GV đọc mẫu, gọi hs đọc tiếp nối Kiểm tra vài thích Yêu cầu hs kể tóm tắt truyện GV cho nêu việc chính, sau cho HS quan sát hình gợi ý tóm tắt ( NL tạo lập văn bản, sử dụng ngôn ngữ) Hs tìm đại ý HS trao đổi, phân đoạn: phần : - Từ đầu cha mẹ đẻ mình: Vẻ đẹp Vũ Nương - Qua năm sau trót qua rồi: Nỗi oan khuất Cái chết bi thảm Vũ Nương - Đoạn lại: Vũ Nương 10 H4:Bia tưởng niệm Nguyễn Du GV: Cha Nguyễn Nghiễm: Đỗ tiến sỹ, tể tướng, giỏi văn chương Mẹ Trần Thị Tần: Giỏi thơ phú, quan họ, đẹp tiếng Kinh Bắc Các anh: Đều học giỏi, đỗ đạt, làm quan lớn Nguyễn Du sinh trưởng gia đình, dòng họ có truyền thống văn học Sống môi trường thế, khiếu văn học Nguyễn Du có điều kiện nảy nở phát triển từ sớm Gv cho học sinh tích hợp kiến thức địa lý để tìm hiểu rõ 29 quê quán tác giả: - Nêu hiểu biết em quê hương Nguyễn Du? Cho học sinh quan sát, xác định vị trí tỉnh Hà Tĩnh đồ HS vận dụng kiến thức địa lí, lịch sử để trả lời Hình ảnh làng Tiên ĐiềnHuyện Nghi Xuân – tỉnh Hà Tĩnh: Núi Hồng Lĩnh: 30 GV: Hà Tĩnh vùng đất nằm dải đất miền Trung, phía nam sông Lam, thiên nhiên không ưu đãi, lại coi nơi "địa linh nhân kiệt" Nhiều làng quê Hà Tĩnh tiếng văn chương, khoa bảng kiên cường Nhiều anh hùng, danh nhân Việt Nam xuất thân từ Hà Tĩnh GV cho học sinh tích hợp kiến thức Lịch sử Hãy nêu hiểu biết em thời đại phong kiến mà Nguyễn Du - Chứng kiến sinh sống? Cuộc sống người biến động dội dân lúc nào? Hs nêu: lịch sử phong (Học sinh xem hình đồ - Thời đại có nhiều biến kiến Việt Nam, Nguyễn phong trào nông dân khởi nghĩa động dội: xã hội phong Du hiểu sâu sắc nhiều triều nhà Nguyễn- kiến nửa cuối kỉ XVIII- vấn đề đời sống xã dùng đồ giới thiệu số nửa phong trào nông dân dậy ) đầu TKXIX khủng hội hoảng trầm trọng, tập Lược đồ khởi nghĩa nông đoàn Lê- Trịnh, Trịnh- dân Đàng Ngoài TK XVIII: Nguyễn chém giết lẫn phong trào nông dân khởi nghĩa nổ liên tục, đỉnh cao khởi nghĩa Tây Sơn 31 GV: Nạn đói khủng khiếp năm 1740 – 1741 Đàng Ngoài: “Dân lưu vong bồng bế, dắt díu di kiếm ăn đầy đường… Dân phần nhiều sống nhờ rau cỏ, ăn chuột, rắn Người chết đói ngổn ngang, người sống sót không phần mười Làng có tiếng trù mật năm, ba hộ mà thôi” (Khâm định việt sử thông giám cương mục) Chúa Trịnh ăn chơi xa hoa vô - Những thăng trầm độ ( Chuyện cũ phủ Chúa HS nêu: Bối cảnh XH với nhiều biến sống riêng Trịnh- Phạm Đình Hổ) - Thời đại ảnh hưởng động dội nhiều tư làm cho tâm hồn đến đời sáng tác thơ kiện lịch sử trọng đại Nguyễn Du tràn đầy văn Nguyễn Du? sở sâu xa làm niềm cảm thương, yêu - Gv chốt lại số nét xuất quan niệm thương người đời, nghiệp văn chương nhân sinh XH Nguyễn Du người có trào + Hoàn cảnh gia đình có tác lưu nhân đạo chủ nghĩa với động lớn đến đời tư tưởng chống đối 32 Nguyễn Du (9 tuổi mồ côi cha, lực phong kiến chà đạp 12 tuổi mồ côi mẹ, lúc trưởng người với đề cao thành lại sống phiêu dạt…) người, đề cao sống trần + Hoàn cảnh xã hội tác động tới tục đòi giải phóng tình nhận thức, Nguyễn Du để ông cảm người hướng ngòi bút vào thực + Đi nhiều, tiếp xúc nhiều, nếm mùi cực khổ -> ảnh hưởng đến sáng tác Nguyễn Du => Tất biến cố tác động vào tình cảm, nhận thức tác giả, ông hướng ngòi bút vào thực: “ Trải qua bể dâu - Cuộc sống nhiều năm lưu lạc đất Bắc ẩn nơi quê nhà làm quan triều Nguyễn tạo cho Nguyễn Du vốn sống phong phú, hiểu Sự nghiệp sáng tác: biết sâu rộng niềm cảm - Các tác phẩm có giá thương sâu sắc với đau trị: khổ nhân dân với 243 Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” - Sự nghiệp sáng tác Nguyễn Du? HS trả lời: + Về chữ Nôm: xuất - Các tác phẩm có giá trị: sắc Truyện Kiều + Về chữ Hán: tập với 243 (Đoạn GV chốt: Đóng góp to lớn cho kho tàng văn học dân tộc, thể loại thơ + Về chữ Hán: tập trường tân thanh) + Về chữ Nôm: xuất sắc -> Đóng góp to lớn cho Truyện Kiều (Đoạn kho tàng văn học dân trường tân thanh) tộc, thể loại thơ II Tác phẩm: Hoạt động 2: Giới thiệu tác phẩm( 23’) - Em biết nguồn gốc Truyện Kiều? Sáng tạo Nguyễn Du HS trả lời: 1/ Nguồn gốc: Dựa vào cốt truyện “Kim Dựa vào cốt truyện “ Vân Kiều truyện Thanh Kim Vân Kiều truyện Tâm Tài Nhân (Trung Quốc) Thanh Tâm Tài 33 gì? có sáng tạo lớn Nhân (Trung Quốc) Cho hs xem ảnh bìa Kim Vân Kiều có sáng tạo Truyện (Thanh Tâm Tài Nhân- lớn Trung Quốc) Một số hình ảnh bìa Truyện Kiều Tích hợp kiến thức giáo dục công dân, lịch sử: HS trả lời: - Nét sáng tạo Truyện Kiều Sáng tạo lớn viết theo thể thơ dân gì? tộc, phản ánh người Việt, sống Việt với nghệ thuật xây dựng nhân vật, miêu tả cảnh, miêu tả nội tâm đặc sắc, ngôn ngữ sáng 34 - Tác phẩm viết trước - Truyện Kiều sáng tác nhà thơ sứ sang Trung 2/ Tóm tắt truyện: vào thời điểm nào? Quốc vào khoảng 1805- Gồm 3254 câu lục bát GV chốt ý 1809 chia thành phần: - Gọi Hs tóm tắt Truyện Kiều Hs tóm tắt Truyện Kiều dựa - Phần 1: Gặp gỡ dựa vào phần SGK ( NL sử vào phần SGK dụng ngôn ngữ, GQVĐ) đính ước - Phần 1: Gặp gỡ đính Giới thiệu gia cảnh GV sử dụng số hình ảnh gợi ước Kiều việc Kiều ý để hs tóm tắt Thúy Kiều đầu lòng Kim gặp gỡ, hai bên Phần 1: Gặp gỡ đính ước gia đình Vương Viên Ngoại, quyến luyến Kim nàng sống em cha Trọng tìm cách gặp mẹ Nhân buổi chơi xuân, Kiều hai bên Kiều gặp Kim Trọng, hai thề nguyên, đính ước, bên quyến luyến Kim hứa hẹn tình yêu Trọng tìm cách dời nhà đẹp trọ đến gần nhà Kiều Nhân Phần 2: Gia biến lưu lạc nhặt trâm, Kim Trọng tìm cách gặp Kiều hai bên thề nguyên, - Phần 2: Gia biến đính ước, hứa hẹn tình lưu lạc yêu đẹp Kể kiếp đoạn trường - Phần 2: Gia biến lưu 15 năm lưu lạccủa lạc Thúy Kiều “ Thanh lâu Trong Kim Trọng quê hai lượt, y hai chịu tang chú, gia đình Kiều lần” bị mắc oan, Kiều nhờ Vân trả nghĩa cho Kim Trọng bán chuộc 35 cha Thuý Kiều bị bọn buôn người Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh lừa gạt, đẩy vào lầu xanh Kiều Thúc Sinh cứu vớt khỏi đời kĩ nữ, lại bị vợ Thúc Sinh Hoạn Thư ghen tuông, Kiều phải bỏ trốn lại rơi vào lầu xanh lần thứ hai Ở Thuý Kiều gặp Từ Hải Từ Hải lấy Kiều, giúp nàng báo ân, báo Phần 3: Đoàn tụ oán.Từ Hải bị Hồ Tôn Hiến - Cho hs nhận xét phần tóm tắt giết, Kiều phải hầu đàn, hầu bạn ( NL hợp tác, tự quản lí) rượu Hồ Tôn Hiến Đau đớn, tủi nhục, Kiều trẫm xuống sông Tiền Đường, nàng sư Giác Duyên cứu lần thứ - Phần 3: Đoàn tụ hai Kiều nương nhờ cửa Kim, Kiều tìm Phật nhau, gia đình đoàn tụ - Phần 3: Đoàn tụ Chiều ý người Nửa năm sau Liêu Kiều nối lại duyên với Dương chịu tang chú, Kim Kim Trọng Trọng trở lại tìm Kiều Hay hai nguyện ước tin gia đình Kiều bị tai biến “duyên đôi lứa nàng phải bán duyên bạn bầy” chuộc cha, chàng đau đớn vô 36 Tuy kết duyên Thuý Vân Kim Trọng không quên mối tình đầu say đắm Chàng cất công lặn lội tìm Thuý Kiều Nhờ gặp sư Giác Duyên mà Kim, Kiều tìm nhau, gia đình đoàn tụ Chiều ý người Kiều nối lại duyên với Kim Trọng hai nguyện ước “duyên đôi lứa duyên bạn bầy” Hs dựa vào SGK trả lời.Lớp nhận xét, bổ sung: Giá trị nội dung: a) Giá trị thực: - Truyện Kiều 3/ Gía trị Truyện tranh thực xã hội đương Kiều: thời với mặt tàn bạo a) Giá trị nội dung: - Nhận xét phần tóm tắt Hs tầng lớp thống trị số phận */ Giá trị thực: người bị áp - Truyện Kiều - Tích hợp kiến thức giáo dục đặc biệt người phụ nữ tranh thực xã công dân lịch sử: hội đương thời với Tổ chức Hs tìm hiểu giá trị nội mặt tàn bạo tầng dung Truyện Kiều ( giá trị lớp thống trị số phận thực giá trị nhân đạo) người bị áp + Truyện Kiều tranh đặc biệt người 37 thực xã hội phong kiến b) Giá trị nhân đạo: phụ nữ Việt Nam Qua phần tóm tắt - Lên án, tố cáo lực truyện, em hiểu thực tàn bạo xã hội xã hội phong kiến ngày xưa? - Lòng thương cảm sâu sắc */ Giá trị nhân đạo: ( NL tư sáng tạo) trước đau khổ - Lên án, tố cáo + Số phận người bị người lực tàn bạo xã áp bức, đặc biệt người phụ nữ - Trân trọng, đề cao hội nào? người - Lòng thương cảm sâu + Thông qua việc kể, tả việc sắc trước đau xây dựng mặt diện khổ người phản diện, em thấy - Trân trọng, đề cao vẻ thái độ tác nào? đẹp hình thức, phẩm ( NL Tư sáng tạo) Giá trị nghệ thuật: chất, ước mơ, khát -> Đó giá trị nhân đạo - Về ngôn ngữ: đạt tới trình vọng người tác phẩm độ cao b) Giá trị nghệ thuật: + Về nghệ thuật Truyện Kiều - Về thể loại: có phát triển - Về ngôn ngữ: Truyện đạt thành tựu nào? vượt bậc Kiều đạt tới đỉnh cao - Gv khái quát nghệ thuật: ngôn ngữ nghệ thuật + Ngôn ngữ: Truyện Kiều có - Về thể loại:Thể thơ nhiều loại người với nhiều nét lục bát đạt tới đỉnh cao tâm lý, tính cách khác (Từ rực rỡ Hải “Vai năm tấc rộng thân đạt tới trình độ cao mười thước cao”; Mã Giám Sinh “Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao…” Nguyễn Du đủ vốn ngôn ngữ để biểu tất + Thể loại thật phát triển vượt bậc việc xây dựng nhân 38 vật Nhân vật Nguyễn Du có quán từ ngoại hình đến nội tâm Tích hợp kiến thức giáo dục công dân lịch sử: Truyện Kiều đạt kỷ lục Việt Nam Là tác phẩm đưa nhà thơ lên hàng danh nhân văn hóa giới Là sách viết để bói mà người dân dùng bói, ông Phạm Đan Quế trình bày riêng thành quyển: Bói Kiều nét văn hoá Là sách có tượng vịnh Kiều với hàng ngàn thơ vịnh Bộ phim Việt Nam đời năm 1924 Hà Nội mang tên Kim Vân Kiều Thi phẩm có sách đề cập đến nhiều với hàng trăm Là sách gây nhiều giai thoại Là sách viết đóng thành Truyện Kiều độc chữ quốc ngữ nặng VN 39 nhà thư pháp Nguyễn Đình thực hiện, nặng 50kg, khổ giấy 1m x 1,6m, trưng bày Khu di tích Nguyễn Du huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh kỉ lục giới: Truyện Kiều sách giới có tượng chắp nhặt câu thơ chỗ khác để thành nhiều HS trao đổi nhóm, đại diện thơ trả lời: Là thi phẩm dài có nhiều GIỐNG NHAU : dịch ngoại ngữ - Đều khát vọng tự Là thi phẩm có nhiều người viết công lí, tình yêu, hạnh phần giới phúc - Là nạn nhân xã hội bất Là sách công, tàn bạo, có số giới mà người ta đọc ngược phận bi kịch đời từ cuối lên đến đầu - Đều tượng trưng cho vẻ Cuốn sách đẹp người phụ nữ tài giới tạo quanh loạt sắc, trí tuệ thông minh, loại hình văn hoá lòng hiếu thảo, thuỷ - Thảo luận phút: Hãy so sánh chung, trái tim yêu thương đời Vũ Nương lòng nhân hậu (Chuyện người gái Nam - Đều tìm đến chết để Xương Nguyễn Dữ) giải nỗi oan ức, để giải đời Thuý Kiều (Truyện thoát đời đầy đau khổ, Kiều Nguyễn Du)? oan nghiệt 40 KHÁC NHAU : - Vũ Nương nạn nhân chế độ phong kiến nam quyền bất công Bi kịch xảy chủ yếu bi kịch gia đình thói ghen tuông, ích kỉ, hồ đồ, vũ phu người chồng Trong có chiến tranh ngăn cách - Thuý Kiều nạn nhân xã hội đồng tiền bạc ác Đồng tiền làm tình nghĩa người Hs đọc ghi nhớ * Ghi nhớ :SGK tr 80 - Gv chốt lại kiến thức Cho hs đọc ghi nhớ Củng cố:(2’) Nhắc lại nét tác giả vị trí tác phẩm văn học dân tộc Hướng dẫn học tập(2’) : + Học Nắm vững nét tác giả ; cốt truyện giá trị tác phẩm + Chuẩn bị Chị em Thuý Kiều: Tìm hiểu bố cục đoạn trích 41 Vẻ đẹp chị em Kiều? Tác giả dùng nghệ thuật để tả vẻ đẹp hai chị em Thuý Kiều Cách miêu tả có lời dự báo số phận? Ý kiến em? KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP: Kiểm tra học sinh hình thức kiểm tra viết ngắn thời gian 15 phút: Đề: Sau học xong hai văn Chuyện người gái Nam Xương Nguyễn Dữ Truyện Kiều Nguyễn Du, em có cảm nhận hình ảnh người phụ nữ xã hội phong kiến ? Từ em có suy nghĩ vai trò người phụ nữ ngày Yêu cầu : HS có nhiều cách diễn đạt khác nội dung cần hướng ý sau : - Vẻ đẹp số phận bất hạnh đầy đau khổ người phụ nữ xã hội phong kiến.( Vẻ đẹp hình thức, phẩm chất ) - Thể thái độ cảm thông thương xót cho số phận bất hạnh họ lên án xã hội phong kiến đương thời bất công, phi lí rẻ rúng, chà đạp nhân phẩm người đặc biệt người phụ nữ Đây chiều sâu thực nhân đạo hai tác phẩm - Phụ nữ ngày bình đẳng, có vai trò vị trí xã hội, xã hội tôn vinh… Các sản phẩm học sinh: - Thống kê kết làm học sinh : SS Điểm( 9- 10) Điểm (7-8) 75 HS 22 35 Điểm ( 5-6) 13 Điểm ( 3-4) - Bài viết thực hành HS - Các đoạn quay phim lớp hoạt động dạy học tích hợp 42 43
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG, TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG, TÍCH hợp môn LỊCH sử, địa lý, GIÁO dục CÔNG dân, mỹ THUẬT để GIẢNG dạy về CHỦ đề NGƯỜI PHỤ nữ TRONG TRUYỆN KIỀU (NGUYỄN DU) và CHUYỆN NGƯỜI CON gái NAM XƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay