Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử

22 233 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 21:10

Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - MỤC LỤC f¦e Nội dung Mục lục I PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Cơ sở thực tiễn II NỘI DUNG I MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU III PHẠM VI NGHIÊN CỨU IV GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Thực trạng Tồn Nội dung Nội dung tích hợp kiến thức vào dạy cụ thể V KẾT LUẬN Nội dung Ý nghĩa Hiệu Bài học kinh nghiệm VI KIẾN NGHỊ Kiến nghị đối vời nghành giáo dục Kiến nghị ban giám hiệu nhà trường Kiến nghị giáo viên TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 2 4 4 17 18 19 19 19 19 20 20 20 21 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ I PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trang - - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Như biết dân tộc Việt nam lịch sử lâu đời với truyền thống dựng nước giữ nước oai hùng, mà nhiều kinh nghiệm truyền thống giáo dục hệ trẻ Điều Bác Hồ khái quát cần thiết phải học môn lịch sử Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt nam Hai câu ý nghĩa phương pháp luận sử học( mối quan hệ khứ tại) có giá trị phương pháp phải biết để tường hiểu sâu sắc Vì học tập môn lịch sử không để biết khứ mà sở biết khứ hiểu rõ tại, tham gia đấu tranh dự đoán phát triển tương lai hợp quy luật lịch sử Trước hết ta cần nắm đặc trưng môn lịch sử Học tập lịch sử trình nhận thức điều diễn khứ xã hội để hiểu chuẩn bị cho tương lai Khi nghiên cứu tượng tự nhiên người ta trực tiếp quan sát chúng thiên nhiên phòng thí nghiệm Khác với giới tự nhiên, lịch sử xã hội loài người trực tiếp quan sát khôi phục lại diễn biến phòng thí nghiệm Đặc trưng bật nhận thức lịch sử người tri giác trực tiếp thuộc khứ Mặt khác lịch sử việc diễn thực khứ tồn khách quan phán đoán, suy luận để biết lịch sử Vì nhiệm vụ tất yếu môn lịch sử trường trung học sở tái tạo lịch sử tức cho học sinh tiếp xúc với chứng vật chất, dấu vết khứ tạo họ hình ảnh khứ tạo học sinh biểu tượng người hoạt động họ bối cảnh thời gian, không gian xác định điều kiện cụ thể Trong thực tế nhiệm vụ quan trọng kiện, tượng lịch sử phải tái tạo - Học tập lịch sử để hình dung rõ ràng, giải thích đúng, có sở khoa học lịch sử Các kiện, tượng lịch sử, biến cố lịch sử xuất cáh tùy ý, hoàn tòan ngẫu nhiên mà điều kiện lịch sử định Bộ môn lịch sử Trang - - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - có nhiệm vụ giúp học sinh nắm chất lịch sử, hình thành khái niệm lịch sử phát triển mối quan hệ trình lịch sử rút học lịch sử - Lịch sử qua không hoàn toàn biến mà để lại “Dấu vết “ qua ký ức nhân loại( văn học dân gian, phong tục tập quán, lễ hội ) qua thành tựu văn hóa vật chất ( thành quách, nhà cửa, lâu đài, đình chùa nhà thờ, đền miếu, tượng đài) qua tượng lịch sử, qua ghi chép người xưa qua tên đất, tên làng, tên đường phố, qua tranh ảnh báo chí - Chỉ có sở chứng vật chất nói có nhận thức trình bày lịch sử Ngày người ta quan tâm đến tổ chức dạy học lịch sử đa dạng tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc với nguồn sử liệu nói Căn vào việc xác định đặc trưng môn lịch sử ta phải đổi phương pháp dạy học lịch sử cần tổ chức cho học sinh làm vệc với nguồn sử liệu nhiều hình thức mức độ khác cách hứng thú tích cực, tự lập cao, tốt Giáo viên dạy lịch sử không người cung cấp thông tin khứ xã hội loài người mà chủ yếu người tổ chức hướng dẫn điều khiển giúp đỡ học sinh tiếp nhận sử lý thông tin Chính học sinh tạo cho hình ảnh cụ thể lịch sử, kiện, tượng lịch sử đánh giá chúng chủ yếu ghi nhớ điều nói trình bày giáo viên từ sách giáo khoa Trang - - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Cơ sở thực tiễn Việc đổi phương pháp dạy học lịch sử giai đoạn điều cần thiết phù hợp với mục tiêu đào tạo, Hệ thống giáo dục, nội dung dạy học có nhiều thay đổi, việc đổi dạy học lịch sử trước hết đòi hỏi nổ lực tìm phương thức giải hợp lý diễn nhiều lĩnh vực trình dạy học Một phương pháp đổi giảng dạy lịch sử để giúp học sinh hiểu tốt phương pháp tích hợp kiến thức liên môn nhằm phát huy tính tích cực hoạt động độc lập học sinh dạy học lịch sử II NỘI DUNG I MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Rút kinh nghiệm việc tích hợp kiến thức liên môn giảng dạy Lịch sử nói riêng môn lịch sử trường THCS nhằm đưa cách dạy học tối ưu nhất, góp phần nâng cao khả tích hợp kiến thức liên môn cho giáo viên Giúp học sinh có khả nhận thức kiến thức tự hoàn thiện kiến thức Giúp cho đồng nghiệp - giáo viên dạy môn Lịch sử cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực, nhằm giúp cho học sinh yêu thích học tập môn Lịch sử , đồng thời học sinh nắm vững kiến thức II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vừa thực hành lớp, vừa đánh giá rút kinh nghiệm từ năm học 2013– 2014 đến năm học 2014 – 2015 III PHẠM VI NGHIÊN CỨU Áp dụng cho nhiều học Lịch sử lớp phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng, giới hạn việc tạo kĩ tích hợp liên môn cho giáo viên học sinh, giúp học sinh hình thành kĩ năng, phương pháp học tập tốt IV GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1.Thực trạng Trong thực tế, hầu hết học sinh chưa ham học, chưa thực yêu thích môn lịch sử, đối phó tức thời, lực tiếp thu hạn chế, điều kiện học tập Trang - - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - em chưa đáp ứng với yêu cầu nội dung đổi phương pháp giáo dục Chất lượng môn lịch sử đà “báo động” Bên cạnh số giáo viên soạn chưa chu đáo, có phần khiếm khuyết xác định nhiệm vụ vai trò môn lịch sử nhà trường Hoặc giảng dạy, người giáo viên chưa thực tâm huyết với môn, giảng dạy nặng chiều truyền thụ kiến thức, tạo gò bó, nhàm chán lĩnh hội kiến thức học sinh Thực từ trước đến nay, đa số giáo viên trường điều kiện dạy học, thiết bị có phần hạn chế nên giảng dạy học chưa sôi nổi, học sinh chưa có hứng thú học tập, học nhàm chán, nên hiệu học đạt kết chưa cao Qua khảo sát đầu năm thu kết sau: Kết Tổng số Khối lớp học sinh Tồn 75 Khá-Giỏi Trung bình 16 % 50 % Dưới trung bình 34 % + Khách quan: - Trường THCS Định Hiệp đóng địa bàn có khoảng 90 % công nhân cao su, trình độ dân trí thấp, việc quan đến việc học thấp Sự quan tâm đến giáo dục cấp ngành chưa cao - Nhìn chung trình độ học sinh không đồng đều, phụ huynh chưa thực quan tâm đến việc học tập em - Việc tiếp cận kiến thức môn học hạn chế, phần lớn học sinh coi lịch sử môn phụ nên chưa nhiệt tình với môn học - Phương tiện dạy học thiếu, thiếu loại sa bàn, máy chiếu, băng hình, chất lượng đội ngũ giáo viên chưa thực đồng Trang - - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - + Chủ quan: - Giáo viên chưa thực đầu tư cho dạy dạy tâm lý học sinh thường xem lịch sử môn phụ nên chất lượng soạn tiết dạy chưa cao, có hời hợt - Các học lịch sử chưa gây hứng thú cho học sinh giáo viên dạy cho hết bài, hết - Học sinh chưa yêu thích môn lịch sử phần lớn em cho học lịch sử khó, khô khan, trừu tượng, nhiều kiện cần ghi nhớ… - Giáo viên học sinh chưa bắt kịp với đổi phương pháp dạy học Lí do: Ở nông thôn, đổi chậm trễ vùng thành phố Nhiều giáo viên chưa liệt việc bỏ phương pháp dạy học truyền thống Hơn nữa, thời đại ngày điều kiện để tiếp cận với công nghệ thông tin ứng dụng vào dạy học môn lịch sử vấn đề khó khăn giáo nông thôn - Thiết bị dạy học hạn chế chưa cung cấp đầy đủ đồng bộ, có chất lượng chưa tốt Nhà trường đủ kinh phí để mua sắm thiết bị dạy học đại Nội dung Trong dạy học nói chung dạy học lịch sử nói riêng việc sử dụng phương pháp truyền miệng truyền thống cần thiết hấp dẫn kết hợp với đồ dùng trực quan, tài liệu tham khảo khoa học khác Dạy học liên môn cách sử dụng nội dung phương pháp môn khác văn học, nghệ thuật kiến trúc, hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, âp nhạc cần thiết Tích hợp kiến thức liên môn dạy học lịch sử việc thực tính kế thừa nhận thức khóa trình lịch sử dân tộc lịch sử giới từ cổ đến đại, làm cho học sinh hiểu rõ phát triển xã hội cách liên tục, thống Trang - - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - nhất, thấy mối liên hệ hữu lĩnh vực đời sống xã hội, tính toàn diện lịch sử, khắc phục tình trạng nắm kiến thức lịch sử cách lẻ tẻ , rời rạc.trong kiến thức học sinh Giúp cho học sinh học với hứng thú, say mê học tập hiểu tiếp thu tốt - Có nhiều biện pháp để tạo hứng thú học tập cho học sinh Trong khuôn khổ kinh nghiệm, xin trình bày số biện pháp mà sử dụng trình soạn giảng phù hợp với điều kiện dạy học trường tôi, số tiết lớp lượng kiến thức không dài, nội dung tổng hợp học thu kết tốt hội thi giáo viên giỏi, bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao 4.1 Tích hợp kiến thức địa lý dạy học lịch sử - Tích hợp kiến thức liên môn Địa lý để hiểu sâu sắc cụ thể địa danh ,Việc xác định điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa hình khu vực đóng vai trò vô quan trọng lịch sử khu vực 4.2 Tích hợp kiến thức văn học dạy học lịch sử - Tích hợp kiên thức văn học vào dạy học lịch sử có ý nghĩa to lớn giáo dục, giáo dưỡng phát triển học sinh - Bằng hình tượng cụ thể, tài liệu, hình tượng văn học có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng tình cảm người đọc Văn học trình bày nét đặc trưng, điển hình kinh tế, trị, xã hội, văn học sử học có mối liên hệ khăng khít với nhau.Văn học dân gian thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ca dao văn học dân gian góp phần cung cấp cho học sinh nhận thức người xưa tự nhiên, xã hội, đấu tranh vật lộn với thiên nhiên để dựng nước, góp phần minh họa kiện lịch sử, nêu lên tinh thần đấu tranh nhân dân chống áp bóc lột, tinh thần chống ngoại xâm bảo vệ tự dân tộc - Các tác phẩm văn học yêu nước, cách mạng tác phẩm kiện đấu tranh cách mạng, nhân vật yêu nước Nội dung tác phẩm văn học phản ánh kiện lịch sử, tình hình kinh tế xã hội, Trang - - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - gương yêu nước mà giáo viên khai thác để minh họa cho nội dung lịch sử, giáo dục tư tưởng tình cảm cho học sinh Tích hợp kiến thức khoa học - kĩ thuật, phim ảnh việc dạy học lịch sử - Trong dạy học lịch sử việc sử dung phim tư lệu lịch sử có tác dụng lớn việc nâng cao hiệu dạy học lịc sử Vì nên tìm hiểu loại hình khoa học – kĩ thuật để tích hợp vào giảng máy tính … 4.4.1 Giải phápTích hợp kiến thức âm nhạc phim ảnh vào dạy 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP Khi dạy phần Đinh Bộ Lĩnh thống đất nước Giáo viên trước hết cho học sinh xem đoạn phim truyện cổ tích “ Vua cờ Lau, Đinh Bộ lĩnh” + Giáo viên đặt câu hỏi: Bộ phim nói nhân vật lịch sử nào?sau học sinh trả lời giáo viên hỏi Đinh lĩnh ai? Ông làm để thống đất nước? + Sau học sinh trả lời giáo viên giảng kết thúc hát “ Ngọn cờ lau” ca sĩ Ngọc Anh trình bày Trang - - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Tượng Đinh Bộ Lĩnh lúc nhỏ 4.4.2 Giải pháp: Tích hợp phim tài liệu hình ảnh, địa lí để dạy Bài 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC - Giáo viên đặt câu hỏi Tại Lý Công Uẩn định dời đô Đại La đổi tên Thăng Long Giáo viên: sử dụng đồ hành Hà Nội ( Thăng Long Xưa ) giới thiệu cho học sinh địa thuận lợi nơi hội tụ bốn phương, nơi mà Lý Công Uẩn muốn xây dựng đất nước giàu mạnh khẳng định ý chí tự cường dân tộc Trang - - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Bản đồ hành Hà Nội - Giáo viên cho học sinh xem phim tài liệu đại lễ “nghìn năm Thăng LongHà Nội” diễn vào ngày 10 tháng 10 năm 2010 Chiếu dời Đô Trang - 10 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Vua Lê Thái Tổ Một phần Đại Lễ Trang - 11 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Một phần Đại Lễ Một phần Đại lễ - Kết thúc giảng giáo viên cho học sinh xem trích đoạn ca khúc Thăng Long nghìn năm lịch sử 4.4.3 Giải pháp: Tích hợp môn địa lý dạy học lịch sử - Khi dạy phần I 12 ĐỜI SỐNG KINH TẾ VĂN HÓA Trang - 12 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Tôi sử dụng câu hỏi Em cho biết khu vực Đông Nam Á lại phù hợp cho việc trồng lúa nước loại ăn củ, ăn quả? - Sau học sinh trả lời, giáo viên sử dụng đồ Đông Nam Á để giúp hiểu thêm vị trí địa lý khu vực Đông Nam Á, thông qua đồ em hiểu khu vực Đông Nam Á nói chung Việt Nam nói riêng lại phù hợp cho việc trồng lúa nước loại ăn củ ăn - Bản đồ Đông Nam Á 4.4 Giải pháp: Tích hợp kiến thức khoa học - kĩ thuật dạy học lịch sử - Tích hợp kiến thức khoa học kĩ thuật : Giáo viên sử dụng máy tính máy chiếu cho học sinh xem hình ảnh tái tạo lại thông qua lễ cày tịch điền làng Đọi Sơn – Hà Nam để học sinh thấy quan tâm nhà nước việc phát triển kinh tế nông nghệp thời phong kiến thời kì nông nghệp nên kinh tế có va trò quan phát triển đất nước Đại Việt xưa, Việt Nam ngày Trang - 13 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Chủ tịch nước nguyễn minh triết thực đường cày khai hội tịch điền Đọi Sơn - Hà Nam năm 2010 - Giáo viên đặt câu hỏi theo em hiên Việt Nam nước xuất gạo thứ giới? Để có đuôc thành nhờ vào yếu tố nào? - Giáo viên cho học sinh xem phim tài liệu để học sinh hiểu trình phát triển nông nghiệp nước nhà, Áp dụng tiến khoa học kĩ thuật, nhờ vào việc nghiên cứu thành công loại giống tạo xuất cao, chế tạo máy móc thay cho sức lao động máy cày, máy tưới nước tự động, công nghệ trồng rau nhà nhờ cộng nghệ - khoa học tiên tiến Việt Nam trở thành nước xuất gạo thứ hai giới nhiều sản phẩm nông nghiệp khác Trang - 14 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Giống lúa cho xuất cao Trồng rau nhà Trang - 15 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Máy cày Hệ thống tưới nước tự động 4.4.5 Giải pháp Tích hợp kiến thức văn học văn học dạy học lịch sử Trang - 16 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Để diễn tả vất vả người nông dân trình sản xuất nông nghiệp họ phải chịu nhiều khắc nghiệt thời tiết phụ thuộc vào thiên nhiên, thông qua tác phẩm văn học để giáo dục học sinh việc tiết kiệm quý trọng cải, vật chất ba mẹ vất vả làm - Giáo viên đặt câu hỏi Em trình bày vài ca dao, tục ngữ, viết việc sản xuất nông nghiệp , tâm tư nguyện vọng người ân lúc Ví dụ Đời vua Thái Tổ Thái Tông Lúa chỗ đầu đồng, trâu chẳng thèm ăn Ví dụ Ai đừng bỏ ruộng hoang Bao nhiêu tấc đất tấc vàng nhiêu Ví dụ Người ta cấy lấy công Tôi cấy trông nhiều bề Trông trời, trông đất, trông mây, Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm, Trông cho chấn cứng đá mềm Trời yên biển lặng yên lòng Ví dụ Cầy đồng buổi ban trưa, Mồ hôi thâm thoát mưa ruộng cầy, Ai ăn bát cơm đầy, Dẻo thơm hạt đắng cay muôn phần V KẾT LUẬN: Về nội dung: Tích hợp hiệu kiến thức liên môn dạy học mang lại nhiều kết tốt đáng khích lệ phương thức học tập học sinh phương pháp giảng dạy giáo viên Học sinh học phương pháp học tập, tăng tính chủ động, sáng tạo phát triển tư Giáo viên tiết kiệm thời gian, tăng linh hoạt giảng, quan trọng giúp học sinh nắm kiến thức thông qua một“ví trí địa lí hay tác phẩm văn học“ thể liên kết chặt chẽ tri thức Trang - 17 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Việc tích hợp kiến thức liên môn dạy học Lịch sử trường THCS Định Hiệp hình thành cho học sinh tư mạch lạc, hiểu biết vấn đề cách sâu sắc, có cách nhìn vấn đề cách hệ thống, khoa học Việc sử dụng kiến thức liên môn dạy học giải quết phần toán dạy chay học chay, đảm bảo tính vừa sức - chuẩn kiến thức kĩ năng, lồng ghép giáo dục môi trường, linh hoạt kết hợp với nhiều phương pháp khác tiết dạy phương pháp nêu vấn đề giải vấn đề… Ý nghĩa: - Tích hợp kiến thức liên môn dạy học giúp học sinh học tập cách chủ động, tích cực huy động tất 100% học sinh tham gia xây dựng cách hào hứng Với sản phẩm độc đáo “kiến thức + hội họa” niềm vui sáng tạo hàng ngày học sinh niềm vui thầy cô giáo phụ huynh học sinh chứng kiến thành lao động học sinh Cách học phát triển lực riêng học sinh không trí tuệ, hệ thống hóa kiến thức, khả hội họa (hình thức trình bày, kết hợp hình vẽ, chữ viết, màu sắc), vận dụng kiến thức học qua sách vào sống - Tích hợp kiến thức liên môn dạy học Lịch sử bước đầu tạo không khí sôi nổi, hào hứng thầy trò hoạt động dạy học nhà trường, nội dung quan trọng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà Bộ Giáo dục Đào tạo đẩy mạnh triển khai Hiệu quả: Sau thời gian áp dụng phương pháp tích hợp kiến thức liên môn tiết dạy Lịch sử lớp hình thành lực tự tìm tòi nghiên cứu học sinh Hiệu đề tài không góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cá nhân mà góp phần nâng cao chất lượng nhóm môn nhà trường Kết học kì I 2014-2015 Trang - 18 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Kết Tổng số Khối lớp học sinh 75 Khá-Giỏi Trung bình 60 % 38% Dưới trung bình 2% Bài học kinh nghiệm: Trong trình giảng dạy giáo viên kết hợp hài hoà nhiều phương pháp, giáo viên lịch sử phải tìm tòi sáng tạo đổi phương pháp dạy học Có kế hoạch cụ thể việc tìm kiếm thiết kế đồ dùng dạy học đẹp xác phù hợp với nội dung dạy Giáo viên cần nghiên cứu kĩ sách giáo khoa, thường xuyên nghiên cứu thêm tài liệu tham khảo để cung cấp thêm thông tin kiến thức học kết hợp phương tiện dạy học khác đồ dùng trực quan, hình ảnh, tranh vẽ, hệ thống thao tác sư phạm lên lớp để góp phần phát huy tính tích cực chủ động học sinh tiết học, nâng cao hiệu dạy Giáo viên phải biết hướng dẫn tổ chức cho học sinh tự khám phá kiến thức mới, dạy cho học sinh kiến thức mà phương pháp học đó, cốt lõi tự học Chính hoạt động tự lực giao cho cá nhân nhóm nhỏ tiềm sáng tạo học sinh bộc lộ phát huy, Giáo viên phải biết luyện tập cho em có thói quen nhìn nhận kiện góc độ khác, biết đặt nhiều giả thuyết lí giải tượng Người giáo viên lịch sử cần bồi dưỡng khiếu hát, đọc thơ, lược đồ khoa học xác, sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm thu hút ý học sinh làm cho học sinh yêu thích môn học VI KIẾN NGHỊ 1- Đối với ngành giáo dục: Cần trọng phát huy mô hình câu lạc lịch sử, ngược dòng lịch sử…trong nhà trường để nhằm thúc đẩy trình dạy, học có hiệu 2- Đối với nhà trường: hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt chủ đề nhân kỷ niệm ngày lễ lớn: 22/12, 3/2, 8/3, 30/4, 19/5… nên lồng ghép số Trang - 19 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - trò chơi tìm hiểu lịch sử, em yêu lịch sử, nhằm kiểm tra kiến thức học sinh, kích thích tìm tòi học hỏi, tạo sân chơi bổ ích lứa tổi học sinh 3- Đối với giáo viên: Cần thực tâm huyết với môn, đầu tư trọng đến chất lượng tiết dạy, hệ thống kiến thức cách khoa học, xếp thời gian hợp lý để tổ chức thực trò chơi tiết học cách có hiệu Trên kinh nghiệm nhỏ riêng nên không tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận góp ý kiến xây dựng bạn bè, đồng nghiệp hội đồng chuyên môn để kinh nghiệm hoàn thiện Định Hiệp ngày 10 tháng năm 2015 Người Viết Cao Thị Bảy TÀI LIỆU THAM KHẢO Thiết kế giảng lịch sử NXB Hà Nội Trang - 20 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Đổi phương pháp dạy học lịch sử trường NXB Đại học sư phạm phổ thông thành phố Hồ chí Minh Sách giáo viên lịch sử NXB Giáo dục Sách giáo khoa lịch sử NXB Giáo dục Chuẩn kiến thức kĩ lịch sử NXB Giáo dục Tài liệu văn học dân gian việt nam Tìm hiểu qua mạng Inernet Phim tài liệu, phim truyện cổ tích, hát, tranh Tìm hiểu qua mạng ảnh Inernet Sách giáo khoa môn công nghệ NXB Giáo dục ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CƠ SỞ Trang - 21 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TRÊN - Trang - 22 - [...].. .Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Vua Lê Thái Tổ Một phần của Đại Lễ Trang - 11 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Một phần của Đại Lễ Một phần của Đại... nghiệp khác Trang - 14 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Giống lúa mới cho năng xuất cao Trồng rau sạch tại nhà Trang - 15 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y -... bài giảng giáo viên cho học sinh xem trích đoạn trong ca khúc Thăng Long nghìn năm lịch sử 4.4.3 Giải pháp: Tích hợp môn địa lý trong dạy học lịch sử - Khi dạy phần I bài 12 ĐỜI SỐNG KINH TẾ VĂN HÓA Trang - 12 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Tôi sử dụng câu hỏi Em hãy cho... thống tưới nước tự động 4.4.5 Giải pháp Tích hợp kiến thức văn học văn học trong dạy học lịch sử Trang - 16 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Để diễn tả nổi vất vả của người nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp họ phải chịu rất nhiều sự khắc nghiệt của thời tiết và phụ... một“ví trí địa lí hay một tác phẩm văn học thể hiện các liên kết chặt chẽ của tri thức Trang - 17 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Việc tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học Lịch sử ở trường THCS Định Hiệp sẽ dần dần hình thành cho học sinh tư duy mạch lạc, hiểu biết vấn đề... trình dạy, học có hiệu quả 2- Đối với nhà trường: trong các hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt chủ đề nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn: 22/12, 3/2, 8/3, 30/4, 19/5… nên lồng ghép một số Trang - 19 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - trò chơi tìm hiểu lịch sử, em yêu lịch sử, nhằm kiểm... áp dụng phương pháp tích hợp kiến thức liên môn trong các tiết dạy ở Lịch sử lớp 7 đã hình thành được năng lực tự tìm tòi nghiên cứu của học sinh Hiệu quả của đề tài không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của cá nhân mà còn góp phần nâng cao chất lượng của nhóm bộ môn trong nhà trường Kết quả học kì I 2014-2015 Trang - 18 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát. .. khuyết, vậy tôi rất mong nhận được sự góp ý kiến xây dựng của bạn bè, đồng nghiệp và hội đồng chuyên môn để kinh nghiệm của tôi hoàn thiện hơn Định Hiệp ngày 10 tháng 1 năm 2015 Người Viết Cao Thị Bảy TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Thiết kế bài giảng lịch sử 7 NXB Hà Nội Trang - 20 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy. .. Phim tài liệu, phim truyện cổ tích, bài hát, tranh Tìm hiểu qua mạng ảnh Inernet Sách giáo khoa môn công nghệ 7 NXB Giáo dục ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CƠ SỞ Trang - 21 - Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - ... Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử - Cao ThÞ B¶y - Kết quả Tổng số Khối lớp học sinh 7 75 Khá-Giỏi Trung bình 60 % 38% Dưới trung bình 2% 4 Bài học kinh nghiệm: Trong quá trình giảng dạy giáo viên có thể kết hợp hài hoà giữa nhiều phương pháp, giáo viên lịch sử phải luôn tìm tòi sáng tạo và đổi mới trong phương pháp dạy học Có kế hoạch cụ thể trong việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử, Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử, Sử Dụng Phương Pháp Tích Hợp Liên Môn Trong Dạy Học Lịch Sử Nhằm Phát Huy Tính Tích Cực Hoạt Động Độc Lập Của Học Sinh Trong Dạy Học Lịch Sử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay