Đề hoc sinh gioi môn Địa lí lớp 9

8 198 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 21:01

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 9 THCS tỉnh Hải Dương năm học 2015 2016 có đáp án chấm chi tiết. (bao gồm đề chính thức và đề dự bị). Tài liệu phục vụ ôn thi học sinh giỏi lớp 9. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN THI: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 150 phút ( Không kể giao đề) Đề thi gồm 05 câu, 01 trang Câu (2,0 điểm) a Em hiểu chí tuyến? Nếu trục Trái đất nghiêng 77 033' chí tuyến nằm vĩ tuyến nào? b Trình bày giải thích thay đổi nhiệt độ không khí Trái Đất Câu (2,0 điểm) a Dựa vào bảng số liệu sau nhận xét giải thích thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam nước ta Địa điểm Lạng Sơn Hà Nội Huế Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh Nhiệt độ 21,2 23,5 25,1 25,7 27,1 TB năm ( C) b Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam kiến thức học phân tích ảnh hưởng khí hậu đến địa hình sông ngòi nước ta Câu (1,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang 15) kiến thức học: a Nhận xét số dân thành thị tỉ lệ dân thành thị nước ta b Tỉ lệ dân thành thị phản ánh trình đô thị hóa nước ta diễn nào? Câu (3,0 điểm) Dựa vào Átlat Địa lí Việt Nam kiến thức học: a Trình bày cấu ngành công nghiệp nước ta b Phân tích ảnh hưởng tự nhiên nước ta phát triển ngành thủy sản Câu (2,0 điểm) Cho bảng số liệu tình hình sản xuất lúa năm nước ta Năm 2000 2002 2005 2007 Tiêu chí Diện tích (nghìn ha) 7666 7504 7329 7207 Sản lượng (triệu tấn) 32,5 34,4 35,8 35,9 Năng suất (tạ/ha) 42,4 45,8 48,8 49,8 a Vẽ biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng tiêu chí sản xuất lúa nước ta (năm 2000 100%) b Qua bảng số liệu biểu đồ, nhận xét giải thích tình hình sản xuất lúa nước ta giai đoạn -Hết -(Thí sinh sử dụng Át lát Địa lí Việt Nam xuất từ năm 2009 để làm bài) Họ tên thí sinh: ……………………………… SBD: Giám thị 1: ……… .Giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG Câu HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: ĐỊA LÍ (Hướng dẫn gồm 05 câu, 03 trang) Hướng dẫn chấm a (0.5đ) - Chí tuyến: đường mà có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất vào ngày hạ chí đông chí - Nếu trục Trái đất nghiêng 77 33' chí tuyến nằm vĩ tuyến: 900 - 77 33' = 12 27' b.Trình bày giải thích thay đổi nhiệt độ không khí (1.5đ) - Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ:(Biểu hiện: nhiệt độ giảm dần từ xích đạo cực) + Do: Trái đất hình cầu, góc chiếu sáng Mặt Trời đến Trái Đất giảm dần từ xích đạo cực (2,0 điểm) (2,0 điểm) - Nhiệt độ không khí thay đổi theo vị trí gần hay xa biển:(Biểu hiện: gần biển mùa đông ấm, mùa hạ mát) + Do: Đặc tính hấp thụ nhiệt tỏa nhiệt đất nước khác - Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao: ( Biểu hiện: lên cao nhiệt độ giảm - TB: lên cao 100m giảm 0,6 0C) + Do: Khi Mặt Trời chiếu sáng lớp không khí dày đặc sát mặt đất nở ra, bốc lên cao giảm nhiệt độ Mặt khác, lớp không khí thấp chứa nhiều bụi nước nên hấp thụ nhiều nhiệt lớp không khí loãng cao a (1,0 điểm) - Nhận xét: Nhiệt độ trung bình năm nước ta tăng dần từ Bắc vào Nam (Dẫn chứng) - Giải thích: + Do lãnh thổ nước ta kéo dài theo nhiều vĩ độ (theo chiều Bắc Nam) + Càng vào Nam gần xích đạo nên góc chiếu tia Mặt Trời lớn lượng nhiệt nhận nhiều + Ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc vào Nam yếu dần từ dãy Bạch Mã vào Nam chịu ảnh hưởng gió b (1,0 điểm) - Ảnh hưởng tới địa hình: (0.5đ) + Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm làm cho đất đá bị phong hóa mạnh mẽ tạo nên lớp vỏ phong hóa dày, vụn bở + Lượng mưa lớn tập trung theo mùa làm xâm thực mạnh địa hình đồi núi bồi tụ nhanh đồng hạ lưu sông, nước mưa hòa tan đá vôi tạo nên dạng địa hình Cacxtơ độc đáo Điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - Ảnh hưởng tới sông ngòi: (0.5đ) + Lượng mưa lớn hình thành nhiều sông, sông ngòi nhiều nước Mưa theo mùa khiến dòng chảy phân theo mùa Sông có mùa nước đầy vào thời kì mưa nhiều mùa nước cạn vào thời kì mưa + Mưa lớn làm cho địa hình dễ bị xói mòn sông ngòi lại mang nhiều phù sa + Mùa mưa chậm dần từ B-N (1,0 điểm) (3,0 điểm) a Nhận xét (0.5đ) - Thời kì 1985-2003, số dân thành thị tỉ lệ dân thành thị nước ta liên tục tăng (Dẫn chứng) - Tỉ lệ dân thành thị thấp(Dẫn chứng) b Tỉ lệ dân thành thị phản ánh trình đô thị hóa nước ta diễn nào? (0.5đ) - Tỉ lệ dân thành thị tăng liên tục, chứng tỏ nước ta trình công nghiệp hóa, đô thị hóa - Số dân thành thị chiếm tỉ trọng nhỏ cấu dân số phản ánh trình độ đô thị hóa thấp, phần lớn đô thị thuộc loại vừa nhỏ a Đặc điểm cấu ngành công nghiệp nước ta (1.0đ) - Hệ thống công nghiệp nước ta có tham gia đủ thành phần kinh tế(Nhà nước, nhà nước, có vốn nước ngoài) - Nước ta có cấu ngành công nghiệp đa dạng với đủ ngành thuộc lĩnh vực( Dẫn chứng) - Một số ngành công nghiệp trọng điểm hình thành: CN chế biến lương thực thực phẩm, CN khí điện tử, CN khai thác nhiên liệu, CN vật liệu xây dựng… - Sự phát triển ngành có tác động thúc đẩy tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế b Phân tích thuận lợi khó khăn tự nhiên nước ta phát triển ngành thủy sản (2.0đ) * Thuận lợi: - Nước ta có vùng biển rộng để đánh bắt nuôi trồng - Có nhiều ngư trường lớn ( Hải Phòng- Quảng Ninh, Bà RịaVũng Tàu- Ninh Thuận- Bình Thuận, Cà Mau- Kiên Giang, QĐ Trường Sa- Hoàng Sa - Có diện tích sông ngòi ao hồ lớn để đánh bắt, nuôi trồng thủy sản nước - Diện tích đầm phá lớn ven biển để nuôi trồng thủy sản nước măn, lợ - Khí hậu nóng, ẩm quanh năm thuận lợi cho khai thác nuôi trồng - Nguồn thủy sản nước ta phong phú số lượng trữ lượng loài * Khó khăn - Khí hậu diễn biến thất thường, nhiều dịch bệnh - Có nhiều thiên tai: (lũ lụt, bão, đợt gió mùa đông bắc) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Xử lí số liệu (0.5đ) - Bảng tốc độ tăng trường tiêu sản xuất lúa nước ta (Đơn vị %) Năm 2000 2002 2005 (2,0 điểm) Tiêu chí Diện tích Sản lượng Năng suất 100,0 100,0 100,0 97,8 105,8 108,0 0,5 95,6 110,1 115,0 Vẽ biểu đồ(1.0đ) Vẽ biểu đồ đường biểu diễn, xuất phát từ mốc năm 2000 100% (Các biểu đồ khác vẽ mà không xử lí số liệu không cho điểm) - Biểu đồ đủ tên, ghi chú, đảm bảo thẩm mĩ (Nếu thiếu tên biểu đồ, thích chia khoảng cách trục hoành không hợp lí trừ lỗi 0,25đ) Nhận xét giải thích(0.5đ) - Diện tích liên tục giảm số lượng tỉ trọng (DC: Diện tích giảm 459 nghìn tỉ trọng giảm từ 100% năm 2000 xuống 94,0% năm 2007 - NN: diện tích trồng lúa chuyển sang làm đất thổ cư, chuyên dùng chuyển đổi cấu trồng - Năng suất sản lượng lúa liên tục tăng số lượng tỉ trọng (Dẫn chứng) NN: Do áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất (lai tạo giống mới, sử dụng thuốc trừ sâu, phấn bón ) Sản lượng lúa tăng nhanh, diện tích trồng giảm nên suất lúa tăng -Hết 1,0 0,25 0,25 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN THI: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 150 phút ( Không kể giao đề) Đề thi gồm 05 câu, 01 trang ĐỀ DỰ BỊ Câu I (2,0 điểm) a Trình bày giải thích phân bố nhiệt độ không khí theo vĩ độ địa lí b Vì vùng cực mưa? Câu II (2,0 điểm) Dựa vào át lát Địa lí Việt Nam kiến học hãy: a Nêu điểm khác khí hậu miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ với miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ b Giải thích miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ? Câu III (1,0 điểm) Cơ cấu dân số theo độ tuổi nước ta có thuận lợi khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội? Cần có biện pháp để khắc phục khó khăn này? Câu IV (3,0 điểm) a Hiện chuyển dịch cấu kinh tế nước ta diễn nào? b So sánh qui mô, cấu trung tâm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Câu V (2,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Giá trị xuất nhập nước ta giai đoạn 1999 - 2010 (Đơn vị: Triệu USD) Năm 1999 2003 2007 2010 Xuất 11541,4 20149,3 48561,4 72236,7 Nhập 11742,1 25255,8 62764,7 84868,6 Tổng số 23283,5 45405,1 111326,1 157105,3 a Vẽ biểu đồ thích hợp thể cấu giá trị xuất, nhập nước ta giai đoạn 1999 – 2010 b Từ biểu đồ vẽ, rút nhận xét cần thiết Hết -Họ tên thí sinh: .Số báo danh: Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH HẢI DƯƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM LỚP NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN THI: ĐỊA LÍ (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) Câu Hướng dẫn chấm I (2 Điểm) a Trình bày giải thích phân bố nhiệt độ không khí theo vĩ độ địa lí - Càng lên vĩ độ cao, nhiệt độ trung bình năm giảm Nguyên nhân lên vĩ độ cao góc chiếu sáng Mặt Trời (góc nhập xạ) nhỏ - Càng lên vĩ độ cao, biên độ nhiệt năm tăng Nguyên nhân lên vĩ độ cao chênh lệch góc chiếu sáng chênh lệch thời gian chiếu sáng lớn Ở vĩ độ cao mùa hạ có góc chiếu sáng lớn lại có thời gian chiếu sáng dài (dần tới tháng cực) Mùa đông góc chiếu sáng nhỏ (dần tới không) thời gian chiếu sáng lại dần (6 tháng đêm cực) b Ở vùng cực mưa vì: - khu vực khí áp cao, gió thổi đến - Nhiệt độ không khí thấp, không khí không bốc lên Câu II (2 Điểm) Điểm 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,25đ 0,5đ Hướng dẫn chấm Điểm Điểm khác khí hậu miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ với miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ Miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ - Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nước - Mùa đông đến sớm kết thúc muộn: - Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều Có tiết mưa ngâu 0,25 Miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ - Khí hậu đặc biệt tác động địa hình - Mùa đông đến muộn kết thúc sớm: - Ảnh hưởng gió Phơn Tây Nam khô nóng nên mưa (mùa hạ) Mùa mưa chậm dần từ Tây Bắc xuống Bắc Trung Bộ Giải thích: Miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ tính chất nhiệt đới giảm sút mạnh mẽ vì: - Ảnh hưởng trực tiếp gió mùa Đông Bắc, miền nằm vị trí tiếp giáp với khu vực ngoại chí tuyến nhiệt đới Hoa Nam - Miền có địa hình thấp, dãy núi có hướng vòng cung mở rộng phía bắc Đông Bắc nên gió mùa Đông Bắc tác động mạnh mẽ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu Hướng dẫn chấm Điểm - Thuận lợi: Theo cấu dân số theo độ tuổi dân số nước ta độ tuổi lao động cao, bảo đảm có nguồn lao động dồi cho việc phát triển kinh tế đất nước Ngoài hàng năm dân số nước ta tăng thêm triệu người tạo thêm nguồn lao động dự trữ lớn - Khó khăn: Tuy số lao động dồi dào, nguồn dự trữ lao động lớn song điều kiện sản xuất thấp kém, đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh chưa lâu nên mức phát triển kinh tế chưa đáp ứng nhu cầu đời sống số dân đông Ngoài gây nhiều bất ổn xã hội bảo vệ môi trường - Giải pháp khắc phục khó khăn : + Công nghiệp hoá, đại hoá đất nước ; mở mang nhiều khu công nghiệp, nhà máy ; kêu gọi đầu tư doanh nghiệp nước để giải nạn dư thừa nhân công, tạo nhiều việc làm cho người lao động + Nhà nước có sách hợp lí xuất lao động sang nước công nghiệp tiên tiến, vừa giảm bớt sức ép thất nghiệp, vừa tạo điều kiện cho người lao động tiếp thu, học hỏi kĩ thuật, nâng cao tay nghề 0,25 Câu Hướng dẫn chấm Điểm IV (3 Điểm) a Sự chuyển dịch cấu kinh tế nước ta diễn nào? (1,0đ) - Sự chuyển dịch cấu kinh tế nét đặc trưng công đổi kinh tế nước ta Thể mặt: + Chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành (diễn giải) + Chuyển dịch cấu kinh tế theo lãnh thổ (diễn giải) + Chuyển dịch cấu kinh tế theo thành phần kinh tế (diễn giải) III (1 Điểm) b So sánh qui mô cấu ngành CN trung tâm CN Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh (2,0đ) * Giống nhau: - Quy mô: Đều trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nước (Giá trị sản xuất 120 nghìn tỉ đồng) - Cơ cấu ngành trung tâm đa dạng với nhiều ngành chung CN chế biến LTTP, CN sản xuất ô tô 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 0.25 * Khác nhau: - Quy mô: Hà Nội có quy mô nhỏ TP Hồ Chí Minh + Hà Nội trung tâm CN lớn thứ nước với giá trị sản xuất chiếm khoảng 2-10% so với nước + TP Hồ Chí Minh trung tâm công nghiệp lớn nước với giá trị sản xuất chiếm khoảng 10% so với nước - Cơ cấu ngành CN: TP Hồ Chí Minh có cấu ngành đa dạng so với Hà Nội hướng chuyên môn hóa trung tâm khác rõ rêt + Hà Nội có ngành CN ( kể tên) hướng chuyên môn hóa ngành CN truyền thống như: Chế biến LTTP, khí + TP Hồ Chí Minh có 12 ngành CN ( kể tên) có nhiều ngành công nghiệp đại điện tử, đóng tàu, nhiệt điện khí Câu V (2 Điểm) Hướng dẫn chấm a Vẽ Lập bảng xử lí số liệu ( 0,5 điểm) Bảng cấu giá trị xuất, nhập nước ta giai đoạn 1999 – 2010 (%) Năm 1999 2003 2007 Xuất 49,6 44,4 43,6 Nhập 50,4 55,6 56,4 Tổng số 100 100 100 - Vẽ biểu đồ miền: Đảm bảo tính xác, khoa học, thẩm mỹ (Có đủ yếu tố: Tên biểu đồ, giải, số liệu, chia khoảng cách năm) (1,0 điểm) b Nhận xét ( 0,5 điểm) - Cơ cấu giá trị xuất, nhập có thay đổi Hướng chung là: Giảm tỉ trọng giá trị xuất khẩu, tăng tỉ trọng giá trị nhập Tỉ trọng giá trị nhập lớn tỉ trọng giá trị xuất - Sự thay đổi cấu khác theo thời gian: Từ 1999 - 2007, tỉ trọng giá trị xuất giảm, tỉ trọng giá trị nhập tăng Từ 2007 - 2010, tỉ trọng giá trị xuất tăng, tỉ trọng giá trị nhập giảm Hết 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Điểm 0,5 1,0 0,25 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề hoc sinh gioi môn Địa lí lớp 9, Đề hoc sinh gioi môn Địa lí lớp 9, Đề hoc sinh gioi môn Địa lí lớp 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay