Tuyển tập đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lí lớp 12 có đáp án chi tiết

20 194 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 20:58

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 12 có đáp án chi tiết. Tuyển tập đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 12 có đáp án chi tiết. Tuyển tập đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý lớp 12 có đáp án chi tiết. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi gồm: 01 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu I (2,0 điểm) Trên xe khách từ Hải Dương Hải Phòng xuất phát lúc 14 ngày cuối thu, người ngồi vị trí xe bị nắng ? Vì ? Tại ngành nuôi trồng thủy sản giới ngày trọng phát triển nhanh ? Câu II (1,0 điểm) Phân tích điều kiện tác động tạo nên tính nhiệt đới thiên nhiên nước ta Câu III (2,0 điểm) Chứng minh địa hình nước ta có cấu trúc đa dạng Phân tích ảnh hưởng địa hình vùng núi Đông Bắc đến khí hậu vùng Câu IV (2,0 điểm) Vì khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính khí hậu hải dương ? Trình bày dạng địa hình ven biển nước ta ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội Câu V (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm nước (theo giá so sánh 1994) phân theo thành phần kinh tế (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Thành phần kinh tế Nhà nước Ngoài Nhà nước Có vốn đầu tư nước 2000 2005 2007 2008 111522 132546 29598 159836 185744 47451 179718 220301 61324 187301 236235 66288 Vẽ biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nước phân theo thành phần kinh tế nước ta qua năm Qua biểu đồ vẽ, bảng số liệu rút nhận xét giải thích Hết -(Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam tái chỉnh lí bổ sung từ năm 2009) Họ tên thí sinh: Số báo danh: Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN THI: ĐỊA LÍ HƯỚNG DẪN CHẤM (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) Câu I (2,0đ) Nội dung Ý Điểm Trên xe khách từ Hải Dương Hải Phòng xuất phát lúc 14 ngày cuối thu, người ngồi vị trí xe bị nắng ? Vì ? - Ngồi vị trí bên trái phía bị nắng 0,25 - Vì: + Nước ta nằm bán cầu Bắc, từ Hải Dương Hải Phòng chủ yếu hướng tây – đông 0,25 + Vào cuối thu Mặt Trời gần chí tuyến Nam 0,25 + Từ sau 14 giờ, Mặt Trời phía nam dần chếch phía tây nên ánh nắng chiếu từ sau lệch bên phải xe (từ phía tây nam) 0,25 Tại ngành nuôi trồng thủy sản giới ngày trọng phát triển nhanh ? Vì: II (1,0đ) III - Sản phẩm đa dạng, sản lượng chất lượng ổn định hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường 0,25 - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm mặt hàng xuất có giá trị 0,25 - Cung cấp đạm động vật bổ dưỡng cho người, dễ tiêu hóa, không gây béo phì, dễ hấp thụ có lợi cho sức khỏe 0,25 - Điều kiện phát triển nuôi trồng thủy sản nhiều thuận lợi (dẫn chứng) 0,25 Phân tích điều kiện tác động tạo nên tính nhiệt đới thiên nhiên nước ta - Vị trí địa lí quy định tính nhiệt đới thiên nhiên nước ta: 0,25 Nước ta nằm hoàn toàn vùng nội chí tuyến, năm có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh nên có nhiệt độ cao 0,25 - Địa hình đồng đồi núi thấp chiếm tới 85 % diện tích 0,25 Chủ yếu địa hình thấp nên bảo toàn tính nhiệt đới thiên nhiên nước ta 0,25 Chứng minh địa hình nước ta có cấu trúc đa dạng (2,0đ) - Địa hình có tính phân bậc rõ rệt: từ đông sang tây đồng (2000m) 0,25 - Hướng nghiêng: thấp dần từ tây bắc xuống đông nam 0,25 - Cấu trúc địa hình gồm hướng chính: Hướng tây bắc – đông nam (từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã) hướng vòng cung (vùng núi Đông Bắc khu vực Nam Trung Bộ) 0,25 - Nhiều dạng địa hình: Núi, bán bình nguyên đồi trung du, đồng châu thổ sông, đồng ven biển… 0,25 Phân tích ảnh hưởng địa hình vùng núi Đông Bắc đến khí hậu vùng - Đặc điểm địa hình: + Nằm tả ngạn sông Hồng, với cánh cung lớn sông Ngâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn Đông Triều 0,25 + cánh cung chụm lại Tam Đảo, mở phía bắc phía đông 0,25 - Ảnh hưởng: IV (2,0đ) + Hướng núi trực tiếp đón gió mùa mùa đông tạo nên mùa đông lạnh nước ta, làm hạ thấp đai cao cận nhiệt 0,25 + Mùa đông đến sớm kết thúc muộn 0,25 Khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính khí hậu hải dương Vì: - Hình dạng lãnh thổ kéo dài hẹp ngang 0,25 - Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông nam, mạch núi chạy theo hướng tây bắc – đông nam 0,25 - Đường bờ biển dài, biển nóng - ẩm quanh năm 0,25 KL: Lãnh thổ nước ta chịu ảnh hưởng trực tiếp biển Đông nên khí hậu mang nhiều đặc tính hải dương 0,25 Trình bày dạng địa hình ven biển nước ta ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội - Các dạng địa hình ven biển: Các vịnh cửa sông, bờ biển mài mòn, tam giác châu có triều rộng, bãi cát phẳng, đầm phá, cồn cát, vũng vịnh nước sâu, đảo ven bờ rạn san hô… 0,50 - Ý nghĩa: V (3,0đ) + Thuận lợi xây dựng hải cảng để phát triển giao thông đường biển, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản, du lịch biển… 0,25 + Có ý nghĩa lớn an ninh quốc phòng 0,25 Vẽ biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng + Tính tốc độ tăng trưởng từ bảng số liệu cho: (Đơn vị: %) 0,50 2000 Có vốn đầu tư nước + Biểu đồ Năm 2005 2007 100 143,3 100 140,1 100 160,3 Năm 1,50 Năm TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Nhận xét giải thích - Nhận xét: + Đều có xu hướng tăng: thành phần kinh tế Nhà nước tăng 1,67 lần; Ngoài Nhà nước tăng 1,78 lần; Có vốn đầu tư nước tăng 2,23 lần 0,25 + Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước tăng nhanh nhất, thứ hai Nhà nước, thứ ba Nhà nước 0,25 - Giải thích: + Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa; 0,25 + Tăng cường giao lưu hợp tác với 0,25 Năm 1,50 Năm TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ nước giới SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn thi: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi gồm: 01 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu I (2,0 điểm) So sánh kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa với kiểu khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải Vì lúa gạo phân bố chủ yếu khu vực châu Á gió mùa ? Câu II (1,0 điểm) Vẽ sơ đồ phận hợp thành vùng biển nước ta Nước ta có chủ quyền tuyệt đối phận ? Tại ? Câu III (2,0 điểm) Phân tích mạnh hạn chế tự nhiên khu vực đồi núi phát triển kinh tế - xã hội Phân tích ảnh hưởng địa hình vùng núi Tây Bắc đến khí hậu vùng Câu IV (2,0 điểm) Hiện tượng cát bay lấn chiếm đồng ruộng xảy nhiều vùng nước ta ? Nêu biện pháp phòng chống Chứng minh giải thích tài nguyên sinh vật biển nước ta giàu thành phần loài có suất sinh học cao Câu V (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Nhiệt độ (0 C) lượng mưa (mm) trung bình tháng địa điểm A Tháng I II III IV Nhiệt độ 10 11 13 15 Lương mưa 78 75 72 65 V VI XI I VII VIII IX X XI 18 20 21 22.2 20 18 13 10 45 30 14 10 40 70 105 90 Vẽ biểu đồ thể nhiệt độ lượng mưa trung bình tháng địa điểm A Phân tích bảng số liệu biểu đồ, rút nhận xét đặc điểm khí hậu địa điểm A Hết (Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam tái chỉnh lí bổ sung từ năm 2009) Họ tên thí sinh: Số báo danh: Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT HẢI DƯƠNG NĂM HỌC 2015 – 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN THI: ĐỊA LÍ (Hướng dẫn chấm gồm trang) Câu Ý Nội dung I So sánh kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa với kiểu khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải (2,0đ) Điểm - Giống nhau: Đều có mùa mưa, mùa khô có nhiệt độ tương đối cao 0,25 - Khác nhau: II + Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa có nhiệt độ trung bình năm lượng mưa lớn 0,25 + Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa: Nóng ẩm mưa nhiều vào mùa hạ Khô mưa vào mùa thu, mùa đông 0,25 + Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải: Nóng, khô vào mùa hạ Mưa nhiều vào mùa thu, mùa đông 0,25 Vì lúa gạo phân bố chủ yếu khu vực châu Á gió mùa - Do đặc điểm sinh thái lúa gạo thích hợp với khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, đất phù sa 0,25 - Khu vực châu Á gió mùa có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho lúa gạo phát triển quy mô lớn (diễn giải) 0,25 - Là khu vực có lịch sử canh tác lúa nước từ lâu đời 0,25 - Khu vực đông dân, nguồn lao động dồi dào… 0,25 Vẽ sơ đồ phận hợp thành vùng biển nước ta Nước ta có chủ quyền tuyệt đối phận ? Tại ? (1,0đ) - Sơ đồ phận hợp thành vùng biển nước ta: 0,50 Yêu cầu học sinh vẽ theo thứ tự gồm: vùng nội thủy, lãnh hải (12 hải lí), vùng tiếp giáp lãnh hải (12 hải lí), vùng đặc quyền kinh tế hợp với lãnh hải rộng 200 hải lí thềm lục địa III (2,0đ) - Nước ta có chủ quyền tuyệt đối vùng nội thủy 0,25 - Vì: Vùng nội thủy vùng xem phận lãnh thổ đất liền… 0,25 Phân tích mạnh hạn chế tự nhiên khu vực đồi núi phát triển kinh tế - xã hội - Các mạnh: + Khoáng sản: Đa dạng, phong phú… cung cấp nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp 0,25 + Rừng đất trồng: Thuận lợi để phát triển nông lâm nghiệp 0,25 + Nguồn thủy tiềm du lịch lớn: Tạo điều kiện để phát triển thủy điện loại hình du lịch 0,25 - Hạn chế: Giao thông, khai thác tài nguyên, thiên tai… 0,25 Phân tích ảnh hưởng địa hình vùng núi Tây Bắc đến khí hậu vùng - Đặc điểm địa hình: + Địa hình cao với ba dải chạy hướng tây bắc – đông nam 0,25 + Phía đông dãy Hoàng Liên Sơn cao nhất, phía tây địa hình núi trung bình, thấp dãy núi, sơn nguyên cao nguyên 0,25 - Địa hình ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu vùng: IV (2,0đ) + Có mùa đông ngắn, đến muộn kết thức sớm 0,25 + Lạnh độ cao địa hình 0,25 Hiện tượng cát bay lấn chiếm đồng ruộng xảy nhiều vùng nước ta ? Nêu biện pháp phòng chống - Hiện tượng cát bay lấn chiếm đồng ruộng xảy nhiều vùng ven biển miền Trung 0,50 (Nếu nói miền Trung vùng ven biển cho 0,25 đ) - Biện pháp phòng chống: + Trồng rừng chắn gió, chắn cát 0,25 + Lựa chọn trồng chịu gió thích hợp với đất cát 0,25 Chứng minh giải thích tài nguyên sinh vật biển nước ta giàu thành phần loài có suất sinh học cao - Giàu thành phần loài suất sinh học cao: + Vùng biển có 2000 loài cá, 100 loài tôm, vài chục loài mực, hàng nghìn loài sinh vật phù du sinh vật đáy khác… 0,25 + Sinh vật biển sinh trưởng nhanh, sinh khối lớn 0,25 - Vì: + Nước ta nằm đường di lưu di cư nhiều loài động thực 0,25 vật + Biển nóng ấm, có nhiều cửa sông dòng hải lưu V (3,0đ) 0,25 Vẽ biểu đồ Vẽ biểu đồ kết hợp cột đường (lượng mưa vẽ cột, nhiệt độ vẽ đường) 2,00 Yêu cầu: Vẽ dạng biểu đồ, đẹp, xác đủ yếu tố (Tham khảo biểu đồ) BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH THÁNG CỦA ĐỊA ĐIỂM A Nhận xét - Nhiệt độ: + Nhiệt độ trung bình tháng: 160C 0,25 + Mùa đông (tháng 6) nhiệt độ thấp, mùa hạ (tháng 1) nhiệt độ cao Biên độ nhiệt 100C 0,25 - Lượng mưa: + Tổng lượng mưa 684mm Mưa nhiều vào mùa đông, mùa hạ mưa 0,25 KL: Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải Nam bán cầu , mùa đông nhiệt độ thấp mưa nhiều, mùa hạ cao mưa 0,25 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG Môn thi: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi gồm: 01 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu I (2,0 điểm) Làm để xác định xác hướng đông Thành phố Hải Dương vào ngày 08 tháng 10 điều kiện đồ thiết bị kỹ thuật ? Giải thích Nêu khái quát đặc điểm ngành sản xuất nông nghiệp Tại suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp ổn định ? Câu II (1,0 điểm) Vị trí địa lí hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng đến đặc điểm khí hậu nước ta ? Câu III (2,0 điểm) Tại tính nhiệt đới thiên nhiên nước ta bảo toàn ? Ở nước ta, địa hình chịu tác động mạnh mẽ người ? Câu IV (2,0 điểm) Cảnh quan thiên nhiên nước ta có nét độc đáo, khác biệt với vùng khác vĩ độ điểm ? Vì lại có khác biệt ? Tại nói Biển Đông đóng vai trò quan trọng chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta ? Câu V (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Nhiệt độ (0C) lượng mưa (mm) trung bình tháng Hà Nội Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nhiệt độ 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 Lượng mưa 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 230,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,4 Vẽ biểu đồ thích hợp thể nhiệt độ, lượng mưa trung bình tháng Hà Nội Qua biểu đồ vẽ, bảng số liệu rút nhận xét đặc điểm khí hậu Hà Nội Hết -(Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam tái chỉnh lí bổ sung từ năm 2009) Họ tên thí sinh: Số báo danh: Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN THI: ĐỊA LÍ (Hướng dẫn chấm gồm trang) Câu Ý Nội dung Điểm I Làm để xác định xác hướng đông Thành phố Hải Dương vào ngày 08 tháng 10 điều kiện đồ thiết bị kỹ thuật? Giải thích 1,00 (2,0đ) - Cách xác định xác hướng đông: Vào 12 trưa, bóng ngả hướng bắc, từ tìm hướng đông xác 0,25 - Giải thích: + Vào ngày 08 tháng 10, Mặt Trời bán cầu Nam 0,25 + Hải Dương nằm bán cầu Bắc nên vào 12 trưa, bóng ngả hướng bắc 0,25 + Hướng đông xác định bên phải vuông góc với bóng (hướng bắc) 0,25 Nêu khái quát đặc điểm ngành sản xuất nông nghiệp Tại suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp ổn định ? 1,00 - Nêu khái quát đặc điểm ngành sản xuất nông nghiệp: + Đất trồng tư liệu sản xuất thay thế, đối tượng sản xuất trồng vật nuôi 0,25 + Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên Trong kinh tế đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa 0,25 - Tại suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp ổn định? II (1,0đ) - Đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng vật nuôi, sinh trưởng phát triển theo quy luật sinh học (phụ thuộc vào đất, nước, khí hậu, nhiệt độ, ánh sáng…) 0,25 - Môi trường ô nhiễm, nhiều thiên tai ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp (làm cho suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp ổn định) 0,25 Vị trí địa lí hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng đến đặc điểm khí hậu nước ta ? 1,00 - Nước ta nằm vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên khí hậu mang tích chất nhiệt đới 0,25 - Nằm khu vực gió mùa châu Á, lãnh thổ kéo dài theo vĩ tuyến 0,25 nên khí hậu có phân hóa đa dạng (theo mùa, B – N) III (2,0đ) IV (2,0đ) - Giáp biển, lãnh thổ hẹp ngang nên khí hậu mang nhiều đặc tính khí hậu hải dương (điều hòa hơn, lượng mưa độ ẩm lớn) 0,25 - Nằm vùng nội chí tuyến, khu vực gió mùa, giáp biển làm cho thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, nhiều thiên tai 0,25 Tại tính nhiệt đới thiên nhiên nước ta bảo toàn ? 1,00 - Nước ta nằm vùng nhiệt đới nên thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới 0,25 - Địa hình đồi núi thấp đồng chiếm phần lớn diện tích (85%) 0,25 - Hoạt động gió mùa mùa đông không liên tục chủ yếu khu vực miền Bắc 0,25 - Tác động biển làm cho mùa đông bớt lạnh 0,25 Ở nước ta, địa hình chịu tác động mạnh mẽ người ? 1,00 - Việt Nam có lịch sử khai phá lãnh thổ định cư lâu đời 0,25 - Chinh phục thiên nhiên: đắp đê, lấn biển, đào núi, ngăn sông… 0,25 - Phục vụ sản xuất: khai thác TN, san lấp, xây hồ, kênh mương, ruộng đồng… 0,25 - Phục vụ đời sống: xây dựng công trình dân sinh, công cộng… 0,25 Cảnh quan thiên nhiên nước ta có nét độc đáo khác biệt với vùng khác vĩ độ điểm ? Vì lại có khác biệt ? 1,00 - Nét độc đáo khác biệt với vùng khác vĩ độ: + Không có cảnh quan hoang mạc bán hoang mạc 0,25 + Thảm thực vật bốn mùa xanh tốt, xuất cảnh quan rừng cận nhiệt ôn đới 0,25 - Vì lại có khác biệt: + Chịu ảnh hưởng sâu sắc biển (biển tăng cường độ ẩm lượng mưa) 0,25 + Hoạt động gió mùa, địa hình (độ cao hướng địa hình) 0,25 Tại nói Biển Đông đóng vai trò quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta? 1,00 - Phát triển tổng hợp ngành kinh tế biển (diễn giải) 0,25 - Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhiều lĩnh vực (diễn giải) 0,25 - Vị trí chiến lược việc bảo vệ phần đất liền toàn vẹn lãnh thổ (an ninh quốc phòng) 0,25 V (3,0đ) - Nguồn tài nguyên biển sở cho phát triển tương lai (phát triển bền vững) 0,25 Vẽ biểu đồ thể nhiệt độ lượng mưa trung bình tháng Hà Nội 1,50 Vẽ biểu đồ kết hợp cột đường (lượng mưa vẽ cột, nhiệt độ vẽ đường) Tham khảo biểu đồ sau: NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI 1,50 Yêu cầu: - Vẽ dạng biểu đồ, xác đủ yếu tố - Nếu sai thiếu yếu tố trừ 0,25 điểm Qua biểu đồ vẽ, bảng số liệu rút nhận xét đặc điểm khí hậu Hà Nội giải thích 1,50 - Chế độ nhiệt: + Nhiệt độ trung bình năm: 23,50C 0,25 + Biên độ nhiệt: 12,50C 0,25 + Có tháng nóng từ tháng V đến tháng IX; Có tháng lạnh từ tháng XII đến tháng II năm sau 0,25 - Lượng mưa: + Tổng lượng mưa: 1667,2mm 0,25 + Phân hóa: Mùa mưa từ tháng V đến tháng X; Mùa khô từ tháng XI đến tháng IV năm sau 0,25 Kết luận: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa hạ nóng mưa nhiều mùa đông lạnh mưa 0,25 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn thi: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi gồm: 01 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu I (2,0 điểm) So sánh kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa với kiểu khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải Phân tích ảnh hưởng nhân tố kinh tế - xã hội đến phát triển phân bố nông nghiệp Câu II (1,0 điểm) Vẽ sơ đồ phận hợp thành vùng biển nước ta Nước ta có chủ quyền tuyệt đối phận ? Tại ? Câu III (2,0 điểm) Phân tích mạnh hạn chế tự nhiên khu vực đồi núi phát triển kinh tế - xã hội Phân tích ảnh hưởng địa hình vùng núi Tây Bắc đến khí hậu vùng Câu IV (2,0 điểm) Hiện tượng cát bay lấn chiếm đồng ruộng xảy nhiều vùng nước ta ? Nêu biện pháp phòng chống Chứng minh giải thích tài nguyên sinh vật biển nước ta giàu thành phần loài có suất sinh học cao Câu V (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Nhiệt độ (0 C) lượng mưa (mm) trung bình tháng địa điểm A Tháng I II III IV Nhiệt độ 10 11 13 15 Lương mưa 78 75 72 65 V VI XI I VII VIII IX X XI 18 20 21 22.2 20 18 13 10 45 30 14 10 40 70 105 90 Vẽ biểu đồ thể nhiệt độ lượng mưa trung bình tháng địa điểm A Phân tích bảng số liệu biểu đồ, rút nhận xét đặc điểm khí hậu địa điểm A Hết (Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam tái chỉnh lí bổ sung từ năm 2009) Họ tên thí sinh: Số báo danh: Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM Đ2 Câu Ý I (2,0đ) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN THI: ĐỊA LÍ (Hướng dẫn chấm gồm trang) Nội dung Điểm So sánh kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa với kiểu khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải - Giống nhau: Đều có mùa mưa, mùa khô có nhiệt độ tương đối cao 0,25 - Khác nhau: II (1,0điểm ) + Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa có nhiệt độ trung bình năm lượng mưa lớn 0,25 + Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa: Nóng ẩm mưa nhiều vào mùa hạ Khô mưa vào mùa thu, mùa đông 0,25 + Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải: Nóng, khô vào mùa hạ Mưa nhiều vào mùa thu, mùa đông 0,25 Phân tích ảnh hưởng nhân tố kinh tế - xã hội đến phát triển phân bố nông nghiệp - Dân cư, lao động ảnh hưởng đến cấu phân bố trồng, vật nuôi 0,25 - Sở hữu ruộng đất ảnh hưởng đến đường phát triển hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp… 0,25 - Tiến khoa học – kỹ thuật góp phần chủ động sản xuât, nâng cao suất, chất lượng sán lượng 0,25 - Thị trường tiêu thụ ảnh hưởng đến giá nông sản, điều tiết sản xuất hướng chuyên môn hóa 0,25 Vẽ sơ đồ phận hợp thành vùng biển nước ta Nước ta có chủ quyền tuyệt đối phận ? Tại ? - Sơ đồ phận hợp thành vùng biển nước ta: Yêu cầu học sinh vẽ theo thứ tự gồm: vùng nội thủy, lãnh hải (12 hải lí), vùng tiếp giáp lãnh hải (12 hải lí), vùng đặc quyền kinh tế hợp với lãnh hải rộng 200 hải lí thềm lục địa 0,50 III (2,0điểm ) - Nước ta có chủ quyền tuyệt đối vùng nội thủy 0,25 - Vì: Vùng nội thủy vùng xem phận lãnh thổ đất liền… 0,25 Phân tích mạnh hạn chế tự nhiên khu vực đồi núi phát triển kinh tế - xã hội - Các mạnh: + Khoáng sản: Đa dạng, phong phú… cung cấp nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp 0,25 + Rừng đất trồng: Thuận lợi để phát triển nông lâm nghiệp 0,25 + Nguồn thủy tiềm du lịch lớn: Tạo điều kiện để phát triển thủy điện loại hình du lịch 0,25 - Hạn chế: Giao thông, khai thác tài nguyên, thiên tai… 0,25 Phân tích ảnh hưởng địa hình vùng núi Tây Bắc đến khí hậu vùng - Đặc điểm địa hình: + Địa hình cao với ba dải chạy hướng tây bắc – đông nam 0,25 + Phía đông dãy Hoàng Liên Sơn cao nhất, phía tây địa hình núi trung bình, thấp dãy núi, sơn nguyên cao nguyên 0,25 - Địa hình ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu vùng: IV (2,0điểm ) + Có mùa đông ngắn, đến muộn kết thức sớm 0,25 + Lạnh độ cao địa hình 0,25 Hiện tượng cát bay lấn chiếm đồng ruộng xảy nhiều vùng nước ta ? Nêu biện pháp phòng chống - Hiện tượng cát bay lấn chiếm đồng ruộng xảy nhiều vùng ven biển miền Trung 0,50 (Nếu nói miền Trung vùng ven biển cho 0,25 đ) - Biện pháp phòng chống: + Trồng rừng chắn gió,chắn cát 0,25 + Lựa chọn trồng chịu gió thích hợp với đất cát 0,25 Chứng minh giải thích tài nguyên sinh vật biển nước ta giàu thành phần loài có suất sinh học cao - Giàu thành phần loài: + Vùng biển có 2000 loài cá, 100 loài tôm, vài chục loài 0,25 mực, hàng nghìn loài sinh vật phù du sinh vật đáy khác… + Sinh vật biển sinh trưởng nhanh, sinh khối lớn 0,25 - Vì: V (3,0điểm ) + Nước ta nằm đường di lưu di cư nhiều loài động thực vật 0,25 + Vị trí địa lí quy định thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa nên sinh vật nước ta giàu sức sống nóng ấm, nhiều cửa sông dòng hải lưu 0,25 Vẽ biểu đồ Vẽ biểu đồ kết hợp cột đường (lượng mưa vẽ cột, nhiệt độ vẽ đường) 1,50 Yêu cầu: Vẽ dạng biểu đồ, đẹp, xác đủ yếu tố Phân tích bảng số liệu biểu đồ, rút nhận xét đặc điểm khí hậu địa điểm A - Chế độ nhiệt: + Tổng nhiệt năm: 192,70C 0,25 + Nhiệt độ trung bình năm: 160C 0,25 + Biên độ thay đổi nhiệt độ tháng: 12 0C, mùa hạ nóng, mùa đông ấm 0,25 - Lượng mưa: + Tổng lượng mưa: 670 mm 0,25 + Phân hóa: Mùa đông mưa nhiều, mùa hạ mưa 0,25 - Kết luận: Khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải Mùa đông ấm, mưa nhiều mùa hạ nóng, mưa 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lí lớp 12 có đáp án chi tiết, Tuyển tập đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lí lớp 12 có đáp án chi tiết, Tuyển tập đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lí lớp 12 có đáp án chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay