Giáo án Sinh học 11 định hướng phát triển năng lực

16 314 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 20:53

Hình thành cho HS năng lực hợp tác thông qua hoạt động nhóm.Hình thành năng lực ngôn ngữ thông qua hoạt động thuyết trình trình bày ý kiếnHình thành năng lực tự quản lí thông qua hoạt động các nhóm tự sắp xếp thời gian để hoàn thành nhiệm vụ học tập Tuần 10/ Tiết 20 Ngày soạn:18/10/2016 Bài 21: THỰC HÀNH : TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA TIM ẾCH I Mục tiêu Kiến thức - Quan sát hoạt động tim ếch - Nêu rõ điều hòa hoạt động tim TK thể dịch - Trình bày vận chuyển máu ĐM ,TM, mao mạch Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ quan sát thực hành thí nghiệm Thái độ: - Nâng cao ý thức kỷ luật ,trật tự ,ngăn nắp ,vệ sinh học tập II Thiết bị dạy học cần thiết Chuẩn bị GV : mẫu vật, hóa chất, dụng cụ cần thiết - Mẫu vật : ếch - Hóa chất : dung dịch sinh lý ĐV biến nhiệt (NaCl 0,65% ),dung dịch Ađrênalin 1/100.000,nước ngâm mẫu thuốc hút dở - Dụng cụ : mổ ,khay mổ ,kim gâm ,bông htấm nước ,móc thủy tinh ,hệ thồng cân ghi hệ thống kích thích ,kẹp tim ,chỉ - Lớp học chia thành nhóm (tổ),để thực theo phương pháp tìm tòi ,nghiên cứu ,rút kết luận từ quan sát trực tiếp thí nghiệm Chuẩn bị học sinh - Đọc trước qui trình thí nghiệm nhà chuẩn bị biểu mẫu viết thu hoạch III Năng lực cần đạt Năng lực thực hành – thí nghiệm Năng lực tự học Năng lực hợp tác Năng lực giải vấn đề III Tiến trình tổ chức học Khởi động - Ổn định lớp kiểm tra sĩ số - Kiểm tra phần chuẩn bị nhà học sinh - Đặt vấn đề: Hình thành kiến thức Hoạt động1: Quan sát hoạt động tim ếch Mục tiêu: Hs trình bày nguyên tắc, qui trình thí nghiệm bố trí thí nghiệm Phương pháp: Trực quan + thực hành Kĩ thuật dạy học:kĩ thuật chia nhóm giao nhiệm vụ Hoạt động GV HS Nội dung Năng lực cần đạt GV chia lớp làm nhóm 1.Quan sát hoạt động tim ếch : Năng lực giải dựa theo tổ học tập vấn đề  Bước 1:Hủy tủy ếch GV làm thí nghiệm yêu thông qua  Bước 2:Mổ lộ tim cầu HS quan sát nhiệm vụ GV yêu cầu HS lặp lại thí Ếch hủy tủy,ghim ngửa khay giao: hoàn nghiệm nhận xét rút kết mổ mổ theo dẫn hình 21.2 thành thí luận nghiệm SGK Chú ý : - Hủy tủy ếch không chảy máu - Mổ lộ tim không chảy máu - Dùng kéo kẹp cắt bỏ khoảng da ngực hình tam giác.Sau dùng mũi kéo nâng sụn xương ức,bấm nhát hình V giới hạn mỏm xương ức bụng thẳng.Từ nâng mũi kéo cắt dọc đường sát bên xương ức để tránh cắt phải mạch làm tổn thương tim - Trong trình mổ, chảy máu, dùng tẩm dung dịch sinh lí vào chỗ màu chảy để hòa loãng máu,sau dùng cắt kiệt thấm máu bị loãng trên, vật mổ không bị - Cuối cắt đường ngang đẫm máu , dễ quan sát phái ức thấy tim lộ rõ xoang - Khi cắt màng bao tim kẹp nhỏ bao tim.Kéo chi trước snag bên ( kẹp cong) kẹp màng phía mỏm ghim lại cho vết mổ rộng,dễ quan tim nâng lên lúc tim co tách khỏi sát tim hoạt động.Cắt bỏ màng bao màng tim cắt hớt màng tim sát đầu kẹp.Từ luồn mạch  Bước 3: Tiến hành quan sát tim để giải phóng gốc tim - Quan sát trình tự hoạt động tâm - Đặt khay mổ cho sợi nối nhĩ,tâm thất, xác định pha co với kẹp mỏm tim thẳng góc với tim;quan sát màu tâm nhĩ phài Năng lực thực hành thí nghiệm: thông qua kĩ năng, thao tác trình thực hành Năng lực hợp tác thông qua hoạt động thảo luận để thống nội dung thu hoạch cần ghi, hoạt động tim không tâm nhĩ trái có khác ? bị ảnh hưởng Màu tâm thất có đặc biệt ? - Trong trình thí nghiệm thường - Cặp mỏm tim mắc lên hệ thống xuyên dùng tẩm dd sinh lí nhỏ khuếch theo dõi hoạt động tim cho tim khỏi khô phản ánh hoạt động cần ghi ( cần điều chỉnh gia trọng để phân biệt rõ nhịp co tâm nhĩ nhịp co tâm thất) - Đếm số nhịp co trung bình phút Hoạt động 2: Quan sát vận chuyển máu động mạch Mục tiêu: Hs trình bày nguyên tắc, qui trình thí nghiệm bố trí thí nghiệm Phương pháp: Trực quan + thực hành Kĩ thuật dạy học:kĩ thuật chia nhóm giao nhiệm vụ Hoạt động GV HS GV làm thí nghiệm yêu cầu Nội dung cần đạt 2.Quan sát vận chuyển máu HS quan sát động mạch , tĩnh mạch nhỏ GV yêu cầu HS lặp lại thí mao mạch màng da chân nghiệm , thảo luận, nhận xét ếch,ở màng teo ruột : rút kết luận a) Căng màng da chân ếch ( màng Chú ý: Khi tìm dây mê tẩu giao cảm - Cắt ức móng sau mổ lộ tim - Cắt móng bả - Cắt nhát sâu góc hàm chi trước.Kéo chi trước xuống phía xuống phía ghim lại - Dùng móc thủy tinh gạt, phá bỏ màng che hốc gốc hàm chi trước - Tim hình tháp , nằm sâu Năng lực cần đạt Năng lực giải vấn đề thông qua nhiệm vụ giao: hoàn thí treo ruột – lấy từ đoạn ruột kéo thành qua vết rạch dọc bên thân trái) nghiệm lỗ khoét gỗ đặc Năng lực thực hành thí bàn KHV để quan sát (21.3) nghiệm: thông b) Tìm quan sát vận chuyển qua kĩ năng, máu ĐM , TM, MM thao tác vào máu,tốc độ vận chuyển chiều trình thực vận chuyển.→ thấy khác hành nhau, tốc độ mao mạch, màu Năng lực hợp máu tác thông qua 3.Tìm hiểu điều hòa hoạt động hoạt động thảo luận để thống tim thần kinh thể dịch: nội dung HS thấy khác hoạt thu hoạch ( chẩm bả) có mạch máu động tim vừa KT sau KT dây TK mê tẩu giao cảm kèm sát thời gian ( Khoảng 15 – 20 giây) HS nhận xét số nhịp tim (Một dây bơi trun dây thẳng trường hợp ? hốc màu vàng bên cạnh mạch màu đỏ) Nhỏ Ađrênalin nước ngâm - Dùng móc thủy tinh gỡ cẩn thận, thuốc có nicôtin lên tim.Đếm nhịp tách dây khỏi mạch máu, luồn để KL nâng lên kích thích So sánh kết rút KL tác dụng dây mê tẩu giao cảm đối * Lắp hệ thống điện kích thích với hoạt động tim * Kẹp tim mắc lên hệ thống ghi * Luồn cực kích thích vào dây mê tẩu giao cảm * Đếm nhịp tim ếch lúc bình thường 15 giây * Sau đếm nhịp tim ếch GV nhỏ: + Ađrênalin 1/100 000 + Nước ngâm thuốc Vừa kích thích dây TK mê tẩu – giao cảm sau kích thích 15 – 20 giây Luyện tập - Yêu cầu HS nhắc lại nguyên lí thực hành - Làm thu hoạch theo nhóm Vận dụng Tình huống: nêu ứng dụng lâm sàng ađrenalin nicotin? Tìm tòi kiến thức Khi dùng hệ thống điện kích thích liên tục dây thần kinh mê tẩu, giao cảm ếch người ta thấy: kích thích tim ếch ngừng đập đập chậm lại sau lại đập nhanh so với bình thường Hãy giải thích tượng trên? Gợi ý: - Tim đập chậm ngừng tác động dây TK mê tẩu (phó giao cảm) - Tim đập nhanh tác động dây thần kinh giao cảm - Do đặc điểm cấu tạo: + Dây mê tẩu: nơron trước hạch sợi trục có bao mielin, có sợi trục dài, nơron sau hạch bao mielin, sợi trục ngắn + Dây giao cảm: nơron trước hạch sợi trục ngắn có bao mielin, nơ ron sau hạch sợi trục dài, bao mielin Khi kích thích, xung thần kinh dây mê tẩu truyền đến tim nhanh dây giao cảm, tim ngừng đập hay đập chậm Sau tim đập nhanh thời gian kích thích lâu, chất môi giới hóa học sợi mê tẩu bị cạn trước nên lúc dây giao cảm phát huy tác dụng nên tim đập nhanh Dặn dò: - Hoàn thiện thu hoạch chuẩn bị số 22 Tuần 11/ tiết 21 Ngày soạn : 20 tháng 10 năm 2016 Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG Mục tiêu Kiến thức - Ôn tập, củng cố lại kiến thức chuyển hóa vật chất lượng thực vật động vật Kĩ - Hình thành kĩ phân tích, so sánh, tổng hợp Thái độ - Hình thành ý thức quan tâm chủ động với môn học II Đồ dùng thiết bị cần thiết Chuẩn bị GV: Giáo án + PHT Chuẩn bị HS: Ôn trước nhà hoàn thành phần I tr 87 sgk III Năng lực cần đạt - Năng lực hợp tác - Năng lực ngôn ngữ - Năng lực tự học - Năng lực tự quản lí IV Tổ chức hoạt động dạy học Khởi động - Kiểm tra sĩ số ổn định lớp - Kiểm tra phần chuẩn bị nhà học sinh - Đặt vấn đề: Chuyển hóa vật chất lượng sinh vật bao gồm trình ý nghĩa trình đó? Hình thành kiến thức Mục tiêu: Hệ thống ôn tập lại kiến thức chuyển hóa vật chất lượng sinh vật Phương pháp: Nhóm + vấn đáp Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm + giao nhiệm vụ Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt Năng lực cần đạt Chia nhóm HS theo tổ học Nội dung kiến thức Hình thành cho HS lực tập Yêu cầu nhóm nghiên bảng 22.1, hợp tác thông qua hoạt động cứu, điền trình bày sản 22.2, 22.3, 22.4, nhóm phẩm bảng 22.1, 22.5 Hình thành lực ngôn 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 ngữ thông qua hoạt động 2.Gọi nhóm khác nhận xét thuyết trình trình bày ý kiến I 3 GV nhận xét tổng kết vấn đề Hình thành lực tự quản lí thông qua hoạt động nhóm tự xếp thời gian để hoàn thành nhiệm vụ học tập Đáp án Bảng 22.1:Trao đổi nước thực vật Quá trình Các đường Hấp thụ nước - Qua bề mặt tế bào biểu bì (thực vậ thủy sinh) - Qua bề mặt tế bào biểu bì rễ (thực vật cạn) Vận chuyển nước - Qua thành tế bào gian bào, bị ngăn trở dải casparin không thấm nướ - Qua tế bào sống (qua chất nguyên sinh, không bào) Thoát nước - Qua khí khổng - Qua bề mặt – qua cutin Bảng 22.2: Trao đổi khoáng nitơ thực vật Quá trình Nội dung Trao đổi chất khoáng Qua mạch gỗ chủ yếu Trao đổi nitơ Cố định nitơ khí phân giải vi khuẩn hợp hữu đất trình đồng hóa nitơ Bảng 22.3: Các vấn đề quang hợp hô hấp Vấn đề Quang hợp Hô hấp Khái niệm Là trình xanh hấp thụ lượng Là trình ôxi hóa hợp chấ ánh sáng hệ sắc tố sử thành CO2 H2O, đồng thời giả dụng lượng để tổng hợp chất lượng cần thiết cho hoạ hữu sống thể Phương trình 6CO2 + 6H2O Ánh sáng, sắc tố tổng quát C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O (năng lượng : ATP + nhiệ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Bản chất Nơi diễn Là trình ôxi hóa khử; Trong trình ôxi hóa thuộc pha sáng, trình khử thuộc pha tối Lục lạp Là trình ôxi hóa hợp chấ để giải phóng lượng cung hoạt động sống thể Chất tế bào ti thể tế b thể Bảng 22.4: Các chế quang hợp hô hấp Quá trình Cơ chế Quang hợp - Pha sáng diễn cấu trúc hạt lục lạp, ôxi hóa nước để sử dụng H+ e- tạo ATP NADPH, giải phóng O2, bao gồm phản ứng theo thứ tự sau: + Kích thích diệp lục phôtôn + Quang phân li nước nhờ lượng hấp thụ từ phôtôn + Quang hóa hình thành ATP NADPH - Pha tối diễn khử CO2 ATP NADPH tạo hhợp chất hữu (đường C6H12O6) chất lục lạp Hô hấp theo chu trình tương ứng với nhóm thực vật: + Nhóm C3 – chu trình Canvin + Nhóm C4 – chu trình Hatch – Slack + Nhóm CAM – chu trình CAM - Giai đoạn phân giải đường : Glucozơ  axit piruvic Đường phân diễn tế bào chất điều kiện yếm khí - Hô hấp theo hai hướng: + Hô hấp yếm khí (lên men) diễn tế bào chất: Axit piruvic  rượu êtilic Axit piruvic  Axit lactic + Hô hấp hiếu khí diễn ti thể: - Chu trình Crep  CO2 + ATP + NADH2 + FADH2 - Chuỗi truyền điện tử trình phophorin hóa ôxi hóa tạo ATP H2O có tham gia O2 Bảng 22.5Chuyển hóa vật chất lượng động vật Quá trình Đặc điểm, diễn biến Tiêu hóa - Đặc điểm : Quá trình tiêu hóa chủ yếu biến đổi học sau l biến đổi hóa học thực nhớ enzim tuyến tiêu hóa - Diễn biến bản: + Tiêu hóa học chủ yếu nhờ thành ống tiêu hóa nghiền nhỏ thứ + Tiêu hóa hóa học: nhờ enzim tuyến nước bọt tuyến tiêu h đổi chất hữu phức tạp thành chất đơn giản hấp thụ máu để đưa tới quan, tế bào thể Hô hấp - Đặc điểm: thực nhờ ôxi hóa chất dinh dưỡng có tế b CO2, H2O, giải phóng lượng - Diễn biến bản: O2 + Hb tự hồng cầu tạo nên HbO2 tan huyết tương theo đường máu đến tế bào CO2 vận chuyển dạng NaHCO3, HbCO2 hòa tan nước m huyết tương theo dòng máu đến phổi Tuần hoàn - Đặc điểm: máu tiếp nhận chất dinh dưỡng ôxi, vận chuyển liên tục thể nhờ tim hệ mạch - Diễn biến bản: hoạt động hệ tuần hoàn bao gồm co bóp hệ tim v máu vào hệ mạch, vận chuyển khắp thể, mang chất dinh dưỡng, ôx cho tế bào, nhận chất thải từ tế bào đưa đến quan tiết Nội cân - Đặc điểm: đảm bảo cân ổn định chất bên thể sống nước, glucozo, ion, khoáng … - Diễn biến bản: thận điều hòa nước khoáng, hệ đệm máu điều h nội môi, gan tham gia điều hòa glucozo máu protein huyế tương Giữ cân nội môi Sơ đồ mối liên quan chức hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa chuyển hóa nội bào: Phổi (trao đổi khí) Tim (bơm máu) Gan (lọc máu) Ống tiêu hóa (c.c chất dinh dưỡng) Thận Tế bào (trao đổi khí chất dinh dưỡng Luyện tập Làm phần II tr 89 – 90 , sgk Vận dụng Tình huống: Hãy sơ đồ hóa tất trình chuyển hóa vật chất lượng thực vật Tìm tòi kiến thức Hãy lấy ví dụ sai hỏng enzim đường chuyển hóa người? Gợi ý: Phenylxeton niệu thể kinh điển bệnh rối loạn chuyển hóa acid amin di truyền thiếu enzym đặc hiệu phenylalanin hydroxylase (PAH), enzym có gan người bình thường xúc tác cho chuyển hóa phenylalanin thành tyrozin Do thiếu enzym phenylalanin hydroxylase nên phenylalanin không chuyển thành tyrozin dẫn đến ứ đọng phenylalanin máu, dịch não tủy mô biểu thành triệu chứng bệnh - Bệnh di truyền theo quy luật alen lặn NST thường - Tần suất bệnh 1/10000 người Tây Âu, châu Phi bệnh gặp tần suất 1/90000 người - Cơ sở di truyền phân tử bệnh: gen quy định tổng hợp phenylalanin hydroxylase nằm nhánh dài NST số 12 Ở người bệnh đột biến gen dẫn tới không tổng hợp tổng hợp thiếu enzym phenylalanin hydroxylase phenylalanin không chuyển thành tyrozin được, đường chuyển hóa phenylalanin bị tắc nghẽn, hậu là: ứ đọng phenylalanin máu, dịch não tủy mô đặc biệt mô thần kinh trẻ có biểu chậm trí tuệ, ứ đọng phenylalanin mức dẫn tới hình thành đường chuyển hóa phụ, biến đổi phenylalanin thành acid phenylpyruvic xuất nước tiểu, hậu thiếu tyrozin dẫn đến thiếu sắc tố melanin làm cho đứa trẻ bị bệnh có da trắng bệch, tóc màu vàng, mắt xanh Hiện nhờ áp dụng kỹ thuật di truyền phân tử, 400 đột biến gen quy định tổng hợp enzym phenylalanin hydroxylase bao gồm đột biến sai nghĩa thay Nu Nu khác, đột biến khuyết đoạn, thêm đoạn phát Triệu chứng lâm sàng: có dấu hiệu hư hại hệ thần kinh trung ương (do phenylalanin ứ đọng mô thần kinh), trẻ em có trạng thái bị kích động, co giật, tăng trương lực cơ, tăng phản xạ, đầu nhỏ Thể lực chậm phát triển, chậm biết nói, trí tuệ chậm phát triển (IQ < 20) Phenylxeton niệu nguyên nhân 1-2% trường hợp phát triển trí tuệ Kèm theo có biểu da trắng bệch, tóc màu vàng, mắt xanh thiếu sắc tố melanin Chẩn đoán: đứa trẻ với phenylxeton niệu biểu bình thường lúc sinh, xét nghiệm acid phenylpyruvic âm tính vài ngày đầu sinh Chẩn đoán xác định phụ thuộc vào định lượng mức phenylalanin máu Để sàng lọc bệnh phenylxeton niệu thời kỳ sinh áp dụng phương pháp Guthrie, phương pháp cần giọt máu thấm vào giấy gửi tới nơi xét nghiệm, người bệnh có mức phenylalanin tăng cho kết dương tính sau sinh, nhiên xét nghiệm tốt vào 48-72 sau sinh sau ăn protein để tránh khả cho kết âm tính giả Khi xét nghiệm cho biết có tăng phenylalanin, nên đo nồng độ phenylalanin tyrozin huyết tương Dặn dò - Yêu cầu HS làm phần tìm tòi kiến thức - Đọc tóm tắt lại 23: Hướng động n CHƯƠNG 2: CẢM ỨNG A- CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT Bài 23: Hướng động I Mục tiêu học : Kiến thức - Phát biểu khái niệm “cảm ứng ” hướng động - Nêu biểu tượng động thực vật (Tác nhân gây tượng hướng động đó, giải thích chế tượng hướng động ) - Nêu vai trò hướng động đời sống Kỹ - Biết cách ứng dụng số biện pháp kỹ thuật hướng động Thái độ - Hình thành thái độ hiểu biết kiến thức yêu thích thiên nhiên ,quan tâm đến tượng sinh giới II Đồ dùng thiết bị cần thiết Chuẩn bị GV - Phóng to hình 23.1 ;23.2 23.3 ; 23.4 SGK - Các mẫu vật thật thí nghiệm minh họa cho dạy : Hướng sáng hướng lực thực vật - Hướng dẫn HS làm thí nghiệm hướng sáng nhà Chuẩn bị HS - Tìm hiểu trước nhà - Sưu tầm ví dụ dạng tranh ảnh - Làm thí nghiệm hướng sáng nhà III Năng lực cần đạt - Năng lực chung: Năng lực giải vấn đề, hợp tác, ngôn ngữ - Năng lực riêng: Năng lực tri thức sinh học thực hành IV Tiến trình tổ chức dạy Khởi động - Ổn định lớp kiểm tra sĩ số - Kiểm tra cũ: Kiểm tra phần chuẩn bị nhà HS Đặt vấn đề: : Ở ĐV nhờ có di chuyển vận động tìm ,lấy thức ăn ,chất dinh dưỡng sử dụng Ở thực vật sống cố định ,có vận động thích hợp để trì hoạt động sống ? Đó hướng động Hình thành kiến thức Hoạt động 1: Hình thành khái niệm Mục tiêu: phát biểu khái niệm cảm ứng cảm ứng thực vật Phương pháp dạy học: Trực quan + thảo luận Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật động não + giao nhiệm vụ Hoạt động GV - HS GV: Nội dung cần đạt I.Khái niệm Năng lực cần đạt Năng lực tri thức Sinh học 1.Đưa tình huống: Quan Cảm ứng : Cảm ứng khả phản thông qua hình sát Hình ảnh mọc ứng thực vật kích thích thành khái chiếu sáng từ phía, từ niệm phía k chiếu sáng Năng lực giải Yêu cầu HS quan sát vấn đề tìm thông tin SGK để giái thông qua tình thích có vấn đề đặt Yêu cầu HS hình thành Khái niệm “cảm ứng” cảm ứng thực vật Với hình thức hướng động A B C HS: quan sát + Hoạt động cá nhân để phát biếu khái niệm A: Cây chiếu sáng phía Gợi ý: B: Cây mọc tối Ánh sáng có ảnh hưởng đến C: Cây chiếu sáng phía sinh trưởng TV nào? Ngọn rễ phản ứng Hướng động : với ánh sáng? Ánh sáng Cây chiếu sáng từ phía Hướng động hình thức phản ứng phận trước tác nhân kích thích theo hướng xác định Hoạt động 2: Các kiểu hướng động Mục tiêu: - Phân biệt kiểu hướng động - Thiết kế số thí nghiệm hướng động Phương pháp dạy học: Nhóm + thực hành Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm + giao nhiệm vụ Hoạt động GV - HS GV : Chia lớp thành tổ thực thí nghiệm: Hướng đất, hướng sáng, hướng hóa Yêu cầu Các nhóm mang sản phẩm lên lớp thuyết trình 5ph/ nhóm Yêu cầu nhóm nhận xét bổ sung: phát biểu khái niệm Nội dung cần đạt Năng lực cần đạt II.Các kiểu hướng động Hình thành cho HS lực 1.Hướng đất : hợp tác thông - Rễ hướng đất dương hướng tới qua hoạt động nguồn kích thích ,còn chồi hướng đất nhóm âm hướng ngược lại với nguồn kích Năng lực ngôn thích ngữ thông qua hoạt động thuyết trình Năng lực thực hành thí nghiệm thông qua hoạt động thiết kế thí nghiệm HS: Nhận nhiệm vụ : tự phân công thiết kế thí nghiệm - Nguyên nhân trực tiếp gây uốn cong nhà Cử đại diện lên thân rễ do: mặt có lượng auxin thích hợp cần cho phân chia lớn thuyết trình lên kéo dài tế bào làm rễ cong xuống Gợi ý: Hãy nêu vai trò đất ý nghĩa dạng hướng động? - Rễ hướng đất dương ,chồi hướng đất âm 2.Hướng sáng : - Để hộp kín có lỗ tròn,cây mọc ,thấy vươn ánh sáng - Nhân tố gây hướng sáng thực vật ánh sáng - Nguyên nhân: + Do phân bố auxin không + Phía tối lượng auxin nhiều kích thích sinh trưởng tế bào ,gây uốn cong thân non phía có ánh sáng (Hướng sáng dương ) 3.Hướng hóa: Rễ hướng chất khoáng cần thiết cho sống ( hướng hóa dương ) + Rễ tránh xa hóa chất độc ( hướng hóa âm) Hạt đậu nẩy mầm Rễ Rễ Phân bón Chất độc - Ngoài thực vật ( dây leo như: nho ; bầu ,bí …) có tua quấn vươn thẳng tiếp xúc với cành bám giá đỡ, vật cứng gọi hướng tiếp xúc III.Vai trò hướng động đời sống thực vật - Hướng động có vai trò giúp thích nghi biến đổi môi trường để tồn phát triển Luyện tập: Hoàn thành PHT sau Các kiểu Khái niệm hướng động Tác nhân Hướng đất Là phản ứng sinh trưởng kích Trọng lực thích từ phía trọng lực Hướng sáng Là phản ứng sinh trưởng kích Ánh sáng thích ánh sáng Hướng nước Hướng hóa Là phản ứng sinh trưởng nước Nước Là phản ứng sinh trưởng hợp Các chất hóa học chất Vai trò Cơ chế chung Bảo đảm -Do tốc độ phát triểncủa sinh trưởng rễ không đồng tế bào hai phía Tìm tới nguồn quan sáng để quang hợp -Tác nhân auxin Thực trao đổi nước Thực trao hóa đổi chất dinh dưỡng Vận dụng - Tìm ứng dụng nông nghiệp vận động hướng động ?  Hướng đất : Làm đất tơi xốp ,thoáng khí đủ ẩm rễ sinh trưởng ăn sâu  Hướng nước :Nơi tưới nước rễ phânbố đến Tưới nước rãnh làm cho rễ vươn rộng ,đâm sâu  Hướng hóa chất : Nguồn phân bón cần cho vươn tới hấp thụ ,cần bón lúc, cách liều lượng  Hướng sáng :Trồng nhiều loại ,chú ý mật độ loài ,mà gieo trồng cho thích hợp Tìm tòi kiến thức Tình huống: Thân leo hình thức hướng động nào? – Hướng tiếp xúc Dặn dò - Học trả lời câu hỏi SGK trang 94 - ` Soạn 24 sưu tầm hình ảnh ứng động thực vật [...]... : Hướng sáng và hướng trong lực của thực vật - Hướng dẫn HS làm thí nghiệm hướng sáng ở nhà 2 Chuẩn bị của HS - Tìm hiểu trước bài ở nhà - Sưu tầm ví dụ dưới dạng tranh ảnh - Làm thí nghiệm hướng sáng ở nhà III Năng lực cần đạt - Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, ngôn ngữ - Năng lực riêng: Năng lực về tri thức sinh học và thực hành IV Tiến trình tổ chức bài dạy 1 Khởi động - Ổn định. .. và phát triển 3 Luyện tập: Hoàn thành PHT sau Các kiểu Khái niệm hướng động Tác nhân Hướng đất Là phản ứng sinh trưởng của cây đối với sự kích Trọng lực thích từ 1 phía của trọng lực Hướng sáng Là phản ứng sinh trưởng của cây đối với sự kích Ánh sáng thích ánh sáng Hướng nước Hướng hóa Là phản ứng sinh trưởng của cây đối với nước Nước Là phản ứng sinh trưởng của cây đối với các hợp Các chất hóa học. .. dạng hướng động? - Rễ cây hướng đất dương ,chồi ngọn cây hướng đất âm 2 .Hướng sáng : - Để cây trong hộp kín có 1 lỗ tròn,cây mọc trong đó ,thấy ngọn cây vươn về ánh sáng - Nhân tố gây ra hướng sáng của thực vật là do ánh sáng - Nguyên nhân: + Do sự phân bố auxin không đều + Phía tối lượng auxin nhiều kích thích sinh trưởng tế bào ,gây uốn cong của thân non về phía có ánh sáng (Hướng sáng dương ) 3 .Hướng. .. để phát biếu khái niệm A: Cây chiếu sáng 1 phía Gợi ý: B: Cây mọc trong tối Ánh sáng có ảnh hưởng đến C: Cây chiếu sáng đều mọi phía sinh trưởng của TV như thế nào? Ngọn cây và rễ cây phản ứng 2 Hướng động : như thế nào với ánh sáng? Ánh sáng Cây chiếu sáng từ 1 phía Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước một tác nhân kích thích theo một hướng xác định Hoạt động 2: Các kiểu hướng. .. và bổ sung: phát biểu đúng khái niệm Nội dung cần đạt Năng lực cần đạt II.Các kiểu hướng động Hình thành cho HS năng lực 1 .Hướng đất : hợp tác thông - Rễ cây hướng đất dương vì hướng tới qua hoạt động nguồn kích thích ,còn chồi ngọn hướng đất nhóm âm vì hướng ngược lại với nguồn kích Năng lực ngôn thích ngữ thông qua hoạt động thuyết trình Năng lực thực hành thí nghiệm thông qua hoạt động thiết kế... định ,có sự vận động nào thích hợp để duy trì hoạt động sống ? Đó là sự hướng động 2 Hình thành kiến thức mới Hoạt động 1: Hình thành khái niệm Mục tiêu: phát biểu được khái niệm cảm ứng và cảm ứng ở thực vật Phương pháp dạy học: Trực quan + thảo luận Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật động não + giao nhiệm vụ Hoạt động của GV - HS GV: Nội dung cần đạt I.Khái niệm Năng lực cần đạt Năng lực tri thức Sinh học. .. biệt được các kiểu hướng động - Thiết kế được 1 số thí nghiệm hướng động Phương pháp dạy học: Nhóm + thực hành Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm + giao nhiệm vụ Hoạt động của GV - HS GV : 1 Chia lớp thành 3 tổ thực hiện 3 thí nghiệm: Hướng đất, hướng sáng, hướng hóa 2 Yêu cầu Các nhóm mang sản phẩm lên lớp và thuyết trình trong 5ph/ nhóm 3 Yêu cầu các nhóm nhận xét và bổ sung: phát biểu đúng khái... chung Bảo đảm sự -Do tốc độ phát triểncủa sinh trưởng bộ rễ không đồng đều của các tế bào ở hai phía Tìm tới nguồn cơ quan sáng để quang hợp -Tác nhân là auxin Thực hiện trao đổi nước Thực hiện trao hóa đổi chất dinh dưỡng 4 Vận dụng - Tìm các ứng dụng trong nông nghiệp về vận động hướng động ?  Hướng đất : Làm đất tơi xốp ,thoáng khí đủ ẩm rễ cây sinh trưởng ăn sâu  Hướng nước :Nơi nào được tưới... 3 .Hướng hóa: Rễ cây hướng về các chất khoáng cần thiết cho sự sống ( hướng hóa dương ) + Rễ tránh xa các hóa chất độc ( hướng hóa âm) Hạt đậu nẩy mầm Rễ Rễ Phân bón Chất độc - Ngoài ra ở thực vật ( các cây dây leo như: nho ; bầu ,bí …) có tua quấn vươn thẳng cho đến khi nó tiếp xúc với cành bám hoặc giá đỡ, vật cứng gọi là hướng tiếp xúc III.Vai trò hướng động trong đời sống thực vật - Hướng động có vai... ứng : Cảm ứng là khả năng phản thông qua hình sát Hình ảnh cây mọc khi ứng của thực vật đối với sự kích thích thành khái chiếu sáng từ 1 phía, từ mọi niệm phía và k chiếu sáng Năng lực giải 2 Yêu cầu HS quan sát và quyết vấn đề tìm thông tin SGK để giái thông qua tình thích huống có vấn đề được đặt ra 3 Yêu cầu HS hình thành Khái niệm “cảm ứng” và cảm ứng ở thực vật Với hình thức hướng động A B C HS:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 định hướng phát triển năng lực, Giáo án Sinh học 11 định hướng phát triển năng lực, Giáo án Sinh học 11 định hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay