Tổ chức trò chơi học tập trong giờ học tiếng việt cho học sinh lớp 2

93 744 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 20:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ TÂM TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG GIỜ HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ TÂM TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG GIỜ HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP Chuyên ngành: Giáo dục học (Bậc Tiểu học) Mã số: 60 14 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM THỊ HÒA HÀ NỘI, 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, phòng Đào tạo Sau đại học, Thư viện trường ĐHSP Hà Nội tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Em xin tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo hướng dẫn - TS Phạm Thị Hòa, người tận tình hướng dẫn em suốt trình thực luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu thầy, cô giáo giảng dạy trường Tiểu học Minh Đức, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên nhiệt tình giúp đỡ em trình thực nghiệm thu thập số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 12 năm 2014 Người thực Trần Thị Tâm LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn TS Phạm Thị Hòa Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng, kết luận văn Hà Nội, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Trần Thị Tâm DANH MỤC VIẾT TẮT GV Giáo viên HS Học sinh GVTH Giáo viên tiểu học HSTH Học sinh tiểu học NXBGD Nhà xuất Giáo dục SGK Sách giáo khoa ĐHSP Đại học Sư phạm MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lí luận thực tiễn 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Giao tiếp hoạt động giao tiếp ngôn ngữ 1.1.2 Lí luận chung trò chơi học tập 15 1.2 Cơ sở tâm lí học 18 1.3 Cơ sở thực tiễn 19 Tiểu kết chương Chương 2: Tổ chức trò chơi học tập học Tiếng Việt 24 26 lớp 2.1 Nguyên tắc lựa chọn trò chơi phù hợp với phân môn Tiếng Việt 26 2.2 Cách tổ chức, yêu cầu tổ chức trò chơi học tập dạy học môn Tiếng Việt 27 2.3 Hoạt động tổ chức trò chơi phân môn Tiếng Việt lớp 30 2.3.1 Hoạt động tổ chức trò chơi Tập đọc 30 2.3.2 Hoạt động tổ chức trò chơi Kể chuyện 36 2.3.3 Hoạt động tổ chức trò chơi Chính tả 39 2.3.4 Hoạt động tổ chức trò chơi Luyện từ câu 45 2.3.5 Hoạt động tổ chức trò chơi Tập viết 49 2.3.6 Hoạt động tổ chức trò chơi Tập làm văn 51 Tiểu kết chương 56 Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 57 3.1 Mục đích thực nghiệm 57 3.2 Đối tượng, thời gian, địa bàn thực nghiệm 57 3.3 Nội dung thực nghiệm 57 3.4 Phương pháp thực nghiệm… 57 3.5 Tổ chức thực nghiệm 57 3.6 Thiết kế giáo án thực nghiệm 58 3.7 Kết thực nghiệm 72 Tiểu kết chương 76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 81 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Thực tế đất nước ta nước phát triển giới chứng tỏ: Giáo dục chìa khóa phát triển, đầu tư cho giáo dục đầu tư có lãi Giáo dục tiền đề quan trọng cho phát triển tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, quốc phòng an ninh, phận hữu quan trọng chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh (HS) hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất,thẩm mĩ kĩ góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng nhân cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho HS học tiếp bậc học Tiểu học bậc học tảng, sở để hình thành phát triển nhân cách HS Dạy học tiểu học có nhiều môn như: môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tự nhiên xã hội, môn Nghệ thuật Mỗi môn học có đặc trưng riêng nó, riêng môn Tiếng Việt góp phần đắc lực thực mục tiêu đào tạo hệ trẻ tiểu học theo đặc trưng môn Ví dụ: qua phân môn Tập viết em rèn luyện chữ viết – công cụ giao tiếp quan trọng người Việt Nam, phân môn Tập đọc giúp em rèn luyện kĩ nghe, nói; hay phân môn Luyện từ câu giúp em có kiến thức cách dùng từ ngữ, câu văn cho đúng, cho hay Việc dạy Tiếng Việt nhà trường Tiểu học giúp cho HS có lực sử dụng tiếng Việt văn hóa để suy nghĩ, giao tiếp học tập Đồng thời cung cấp cho học sinh kiến thức xã hội, tự nhiên người, văn hóa, văn học người Việt Nam nước Xuất phát từ thực tế từ mục tiêu giáo dục nước ta nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; năm gần nhà nước ta đổi phương pháp giáo dục nhà trường phổ thông nói chung nhà trường tiểu học nói riêng nhằm nâng cao chất lượng dạy học Hiện nay, nhiều phương pháp dạy học áp dụng vào nhà trường tiểu học Trong có kết hợp hài hóa việc sử dụng phương pháp dạy học truyền thống, vận dụng có hiệu phương pháp dạy học tích cực Một phương pháp dạy học tích cực tiểu học giáo viên (GV) trọng phương pháp trò chơi học tập Hoạt động trò chơi học tập góp phần giúp GV tổ chức dạy học tiếng Việt theo định hướng nói Thông qua hoạt động thực hành nói chung trò chơi nói riêng, hoạt động dạy học gây hứng thú học tập cho HS Đã có nhiều tác giả đề xuất trò chơi học tập Tiếng Việt Tuy nhiên việc vận dụng sáng tạo trò chơi vào dạy học môn Tiếng Việt hạn chế Vì vậy, đề tài sâu vào việc nghiên cứu cách vận dụng trò chơi học tập vào dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh lớp bậc Tiểu học Xuất phát từ lí trên, mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Tổ chức trò chơi học tập học Tiếng Việt cho học sinh lớp 2” Với mong muốn giúp em học sinh yêu thích học tập tốt môn Tiếng Việt Lịch sử nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hoạt động tổ chức trò chơi học tập, trò chơi Tiếng Việt nói chung trò chơi học Tiếng Việt nói riêng vấn đề hoàn toàn mẻ Qua tìm hiểu thấy công trình nghiên cứu trò chơi học tập tập trung số hướng sau: Hướng thứ nhất: nghiên cứu trò chơi học tập nói chung Trò chơi học tập vấn đề Vào năm 40 kỉ XIX , số nhà khoa học Giáo dục Nga như: P.A.Bexonova, OP.Seina, E.A.Pokrovxki đánh giá cao vai trò giáo dục, đặc biệt tính hấp dẫn trò chơi dân gian Nga trẻ mẫu giáo E.A.Pokrovxki lời đề tựa cho tuyển tập “Trò chơi trẻ em Nga” nguồn gốc, giá trị đặc biệt tính hấp dẫn lạ thường trò chơi dân gian Nga Bên cạnh kho tàng trò chơi học tập, dân gian có số hệ thống trò chơi dạy học khác nhà Giáo dục có tên tuổi xây dựng Đại diện cho khuynh hướng sử dụng trò chơi dạy học làm phương tiện phát triển toàn diện cho trẻ phải kể đến nhà Sư phạm tiếng người Tiệp khắc I.A.Komenxki (1592 – 1670) Ông coi trò chơi hình thức hoạt động cần thiết, phù hợp với chất khuynh hướng trẻ Trò chơi dạy học dạng hoạt động trí tuệ nghiêm túc, nơi khả trẻ em phát triển, mở rộng phong phú vốn hiểu biết Với quan điểm trò chơi niềm vui sướng tuổi thơ, phương tiện phát triển toàn diện cho trẻ I.A.Komenxki khuyên người lớn phải ý đến trò chơi dạy học cho trẻ phải hướng dẫn, đạo đắn cho trẻ chơi Trong giáo dục cổ điển, ý tưởng sử dụng trò chơi với mục đích dạy học thể đầy đủ hệ thống giáo dục nhà sư phạm người Đức Ph.Phroebel (1782 – 1852) Ông người khởi xướng đề xuất ý tưởng kết hợp dạy học với trò chơi cho trẻ Quan điểm ông trò chơi trẻ nhận thức khởi đầu thượng đế sinh tồn khắp nơi, nhận thức quy luật tạo giới, tạo thân Vì ông phủ nhận tính sáng tạo tính tích cực trẻ chơi Ph.Phroebel cho rằng, nhà giáo dục cần phát triển vốn sẵn có trẻ, ông đề cao vai trò giáo dục trò chơi trình phát triển thể chất, làm giàu vốn ngôn ngữ phát triển tư duy, trí tưởng tượng trẻ I.B.Bazedov cho rằng, trò chơi phương tiện dạy học Theo ông, tiết học, GV sử dụng phương pháp, biện pháp chơi tiến hành tiết học hình thức chơi đáp ứng nhu cầu phù hợp với đặc điểm người học tất nhiên hiệu tiết học cao Ông đưa hệ 72 l/n  GV tổ chức cho HS lớp đọc đồng - HS đồng đọc từ ngữ thẻ nhằm giúp em đọc l/n Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học, tuyên dương em có ý thức học tập tốt, nhắc nhở em chưa ý học 3.7 Kết thực nghiệm 3.7.1 Kết học tập * Bài kiểm tra số 1: - Thời gian: trước tiến hành thực nghiệm - Chúng cho HS làm kiểm tra sau tiết học nhằm kiểm tra mức độ củng cố, khắc sâu kiến thức sau học HS lớp trước tiến hành thực nghiệm - Bảng kết sau: Lớp thực nghiệm (2A) Điểm Tổng số Phần trăm Lớp đối chứng (2B) Tổng số Phần trăm (%) (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 9,1 12,1 9,1 73 21,2 21,2 27,3 24,2 8 24,2 27,3 6,1 6,1 10 3,0 3,0 Dựa vào bảng số liệu ta thấy lớp có đồng việc tiếp thu kiến thức, có chênh lệch nhiên không đáng kể * Bài kiểm tra số 2: - Thời gian: sau tiến hành dạy thực nghiệm - Mục đích: đánh giá kết quả, chất lượng củng cố khắc sâu kiến thức HS - Sau tiến hành thực nghiệm giảng dạy, thu kết sau: Lớp thực nghiệm (2A) Lớp đối chứng (2B) Điểm Tổng số Phần trăm (%) Tổng số Phần trăm (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 12,1 12,1 18,2 11 33,3 10 30,3 27,3 27,3 12,1 9,1 10 9,1 74 - Kết sau thực nghiệm lớp có thay đổi: Khối lớp 2: Lớp 2A: điểm – giỏi tăng lên từ 60,6% lên 81,8% Lớp 2B: điểm – giỏi tăng từ 60,6% lên 69,7% Trong đó, điểm giỏi tăng lên đáng kể lớp thực nghiệm Kết thực nghiệm có thay đổi, kết học tập HS phần nâng lên, chưa thật cao, song phần chứng tỏ hiệu việc vận dụng trò chơi vào dạy học môn Tiếng Việt Để đề tài thuyết phục hơn, hiệu cao cần có thời gian mở rộng địa bàn thực nghiệm, ứng dụng 3.7.2 Hứng thú học tập HS tiết học trò chơi Ta có bảng sau: Bài Tập đọc Kể chuyện Luyện từ câu Chính tả Lớp Mức độ % Thực nghiệm 70,33 29,67 Đối chứng 35,67 64,33 Thực nghiệm 82,44 17,56 Đối chứng 26,54 73,46 Thực nghiệm 76,42 23,58 Đối chứng 41,34 58,66 Thực nghiệm 88,20 11,80 Đối chứng 50,10 49,90 Các kết thực nghiệm cho phép nhận định rằng: Giờ học tổ chức với trò chơi học tập dựa vào trò chơi biện pháp sử dụng trò chơi dạy học xây dựng có hiệu dự kiến Cụ thể là: 75 - Tạo mối quan hệ tương tác tích cực trình dạy học GV HS, HS với HS - Gây hứng thú học tập môn Tiếng Việt thông qua trò chơi học tập nhằm lôi cuốn, kích thích niềm say mê học, làm cho kiến thức HS chiếm lĩnh ngày sâu sắc - Tích cực hóa trình học tập HS (HS tự giác học, tích cực tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến, thảo luận nhóm, hợp tác nhóm…) nhiều lớp học bình thường - Kết học tập lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng Bở lẽ, việc học tập lớp thực nghiệm tiến hành cách nhẹ nhàng, sinh động, không khô khan, nhàm chán Thông qua trò chơi học tập, HS lôi vào trình luyện tập cách tự nhiên, hứng thú có tinh thần trách nhiệm, giải trừ căng thẳng, mệt mỏi học tập 3.7.3 Mức độ ý HS Ta có bảng sau: Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng Mức độ Số HS Tỉ lệ % Số HS Tỉ lệ % 16 53,33 16,67 10 33,33 23,33 3 10,00 16 53,33 3,34 6,67 Dựa vào số liệu bảng, ta lại thấy rõ lợi ích mà trò chơi học tập mang lại cho HS HS học tập lớp sử dụng trò chơi học tập có mức độ ý cao, đó, lớp dạy thông thường tỉ lệ lại chênh lệch lớn Điều cho thấy việc vận dụng tổ chức trò chơi học tập vào tiết học cụ thể vô cần thiết 76 Tiểu kết chương Trong chương thiết kế, minh họa cách vận dụng số trò chơi học tập vào dạy học số học cụ thể môn Tiếng Việt lớp Mặt khác, từ trò chơi gợi ý cho người dạy tiếp tục sáng tạo vận dụng trò chơi vào dạy học tất phân môn môn Tiếng Việt lớp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tuy nhiên, mức độ sử dụng trò chơi tùy thuộc vào đặc điểm phân môn; tùy thuộc vào linh hoạt, sáng tạo người GV phụ thuộc vào đặc điểm đối tượng HS Đồng thời thiết kế phần thưởng – phạt sau trò chơi cụ thể Từ đó, người GV vận dụng, biến đổi sáng tạo phần thưởng – phạt trò chơi cho trò chơi khác Chúng tiến hành thực nghiệm dạy học nhận thấy rằng: Việc tổ chức trò chơi học tập dạy học môn Tiếng Việt lớp mang lại hiệu cao hơn, việc tiếp thu kiến thức học tập tiếng Việt sau nhẹ nhàng HS 77 KẾT LUẬN Ở bậc Tiểu học, môn Tiếng Việt môn học có vị trí đặc biệt quan trọng góp phần vào việc hình thành phát triển sở ban đầu nhân cách người Việt Nam Tuy nhiên, khả tư duy, phân tích, tổng hợp, khả ý HSTH Để giúp trẻ học tốt phân môn Tiếng Việt lớp ta tổ chức cho em trò chơi học tập vào học Trên sở nghiên cứu sở lý luận thực tiễn , nhận thấy việc đưa trò chơi vào học Tiếng Việt Tiểu học hợp lí cần thiết Bởi sử dụng trò chơi học tập không giúp HS nắm được, củng cố nội dung kiến thức môn Tiếng Việt cách nhẹ nhàng mà giúp em phát triển lực tư duy, phát triển trí tưởng tượng, óc sáng tạo, khả diễn đạt mạch lạc hứng thú học tập, tạo niềm tin, lòng say mê học tập Từ rèn cho em có đức tính, phẩm chất phong cách làm việc người lao động thời đại Từ đó, thiết kế, minh họa cách vận dụng số trò chơi học tập vào dạy học số cụ thể môn Tiếng Việt lớp Mặt khác, từ trò chơi gợi ý cho người dạy tiếp túc sáng tạo, vận dụng trò chơi vào dạy học tất phân môn môn Tiếng Việt lớp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Việc sử dụng trò chơi dạy học môn Tiếng Việt có nhiều tác dụng, song không nên lạm dụng nó, sử dụng thời gian ngắn khởi động buổi học, giới thiệu nội dung củng cố vấn đề, luyện kĩ Chúng tiến hành thực nghiệm dạy học nhận thấy rằng: Việc tổ chức trò chơi học tập dạy học Tiếng Việt làm cho học thêm sinh động lên, HS thích thú học mang lại hiệu cao hơn, việc tiếp thu kiến 78 thức học tập tiếng Việt trở nên nhẹ nhàng HS, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí HS lớp 2: “Học mà chơi, chơi mà học” Kết thực nghiệm cho phép khẳng định việc sử dụng trò chơi học tập dạy học Tiếng Việt lớp giúp cho HS chủ động tham gia vào trình học tập, làm cho HS trở thành chủ thể hoạt động học chứng minh tính đắn đề tài đặt Yêu cầu giáo dục đòi hỏi phải đổi phương pháp dạy học, hướng tới “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” Vì vậy, người giáo viên phải tạo hứng thú học tập cho em cách lôi em tham gia vào hoạt động học tập Trò chơi học tập hoạt động mà em hứng thú Thông qua trò chơi, em lĩnh hội tri thức học cách dễ dàng, củng cố, khắc sâu kiến thức cách vững chắc, tạo cho em niềm say mê, hứng thú học tập, việc làm Khi đưa trò chơi cách thường xuyên, khoa học chắc chắn chất lượng dạy học học ngày nâng cao Mặt khác trò chơi học tập phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học “vừa dạy, vừa dỗ”, “vui mà học, học mà vui” Chính mà trò chơi học tập phương pháp dạy học dễ tạo hứng thú nhất, từ thúc đẩy nhanh qúa trình nhận thức rèn luyện kĩ học sinh Tuy nhiên, điều kiện khuôn khổ đề tài, điều kiện thời gian, đề tài sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu sở lý luận, thực tiễn dạy học vận dụng trò chơi cho HS lớp trường cụ thể vùng miền núi Những biện pháp dạy học tập trung minh họa số dạy chương trình SGK Tiếng Việt lớp phân môn khác Đề tài bước ban đầu, hy vọng có điều kiện tiếp tục nghiên cứu thực tổ chức trò chơi học tập dạy Tiếng Việt cho HS lớp 3, lớp 4, lớp cách phong phú sinh động 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê A, Lê Phương Nga, Nguyễn Trí (1996), Phương pháp dạy học Tiếng Việt, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [2] Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán (2005), Phương pháp dạy học Tiếng Việt, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [3] Bộ giáo dục Đào tạo (2006), Chương trình Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [4] Bùi Văn Duệ, Tâm lí học tiểu học, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, 1994 [5] Phan Phương Dung, Đặng Kim Nga (2011), Hoạt động giao tiếp với dạy học Tiếng Việt Tiểu học, Nhà xuất Đại học sư phạm [6] Vũ Xuân Định, Học mà vui, vui mà học, NXB ĐHSP [7] Bộ Giáo dục Đào tạo, (2009), Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kĩ môn học Tiểu học, lớp 2, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [8] Trần Mạnh Hưởng, (2002) Vui học Tiếng Việt, tập I,II, Nxuất Giáo dục, 2002 [9] Trần Mạnh Hưởng, Lê Hữu Tỉnh (2008), Giải đáp 188 câu hỏi giảng dạy môn Tiếng Việt Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [10] Trần Mạnh Hưởng (chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh, Lê Phương Nga, 2003-2004, Trò chơi học tập Tiếng Việt 2,3 , Nhà xuất Giáo dục [11] Lê Phương Nga (2010), Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt Tiểu học, Nhà xuất Đại học sư phạm Hà Nội [12] TS Vũ Thị Lan (2010), “Xây dựng trò chơi học tập Tiếng Việt dựa theo tích truyện dân gian”, Tạp chí Giáo dục Tiểu học, 41, tr 12, xuất Giáo dục 80 [13] Hà Nhật Thăng, Nguyễn Dục Quang, Lưu Thu Thủy, (2001), Tổ chức hoạt động vui chơi Tiểu học nhằm phát triển tâm lực, trí tuệ, thể lực cho học sinh, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [14] Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), (2003), Sách giáo khoa, Sách giáo viên Tiếng Việt lớp 2, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [15] Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), (2005), Hỏi đáp dạy học Tiếng Việt 2, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [16] Bùi Sĩ Tụng, Trần Quang Đức, (2005), 150 trò chơi thiếu nhi, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội [17] Nguyễn Trí (2008), Dạy học môn Tiếng Việt tiểu học theo chương trình , Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 81 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP (dành cho HS) Họ tên học sinh:………………………………… Lớp:………………………………………………… Trường:…………………………………………… Quận (huyện):……………………………………… Tỉnh (thành phố):…………………………………… Em cho biết ý kiến qua câu hỏi sau: Em có thích học môn Tiếng Việt không? STT Phương án Số HS Tỷ lệ % Rất thích B Không thích C Không thích Em thấy môn Tiếng Việt khó hay dễ so với môn học khác? STT Phương án A Rất khó B Rất dễ C Bình thường Số HS Tỷ lệ % 82 Sau học, em có hiểu nội dung học không? STT A Phương án Số HS Tỷ lệ % Em hiểu tất nội dung B Trên lớp thấy khó hiểu, nhà đọc thêm SGK em hiểu C Không hiểu Trước lên lớp, em có học chuẩn bị nhà không? STT Phương án A Chuẩn bị kĩ B Thỉnh thoảng C Không chuẩn bị D Chỉ làm tập E Chỉ học lí thuyết Số HS Tỷ lệ % 83 PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG VẬN DỤNG TỔ CHỨC CÁC TRÒ CHƠI HỌC TẬP VÀO DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP (dành cho GV) Họ tên GV:………………………………………………………… Đơn vị (trường) công tác:……………………………………………… Địa chỉ: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố):……………… ………………………………………………………………………… Thầy (cô) đánh dấu (x) vào ô mà thầy (cô) cho đúng: Theo thầy (cô), trò chơi học tập có tác dụng việc dạy học môn Tiếng Việt lớp 2? A Tích cực B Bình thường C Không có tác dụng Thầy (cô) có hay sử dụng trò chơi học tập vào dạy học môn tiếng Việt lớp không? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng C Không Thầy (cô) thường xuyên sử dụng trò chơi học tập vào dạy học môn tiếng Việt lớp nhằm mục đích gì? A Hình thành kiến thức B Củng cố học C Mở rộng khắc sâu kiến thức D Để thay đổi không khí 84 Khi tổ chức trò chơi học tập cho HS, thầy (cô) thường xuyên sử dụng hình thức tổ chức nào? A Chơi theo cá nhân B Chơi theo nhóm C Chơi lớp D Kết hợp tất hình thức Môn Tiếng Việt lớp có nhiều phân môn, thầy (cô) thường sử dụng trò chơi học tập phân môn nào? STT Phân môn Tập đọc Kể chuyện Chính tả Luyện từ câu Tập làm văn Tập viết Có (+)/ không (-) Xin thầy (cô) cho biết thuận lợi khó khăn thường gặp phải trình vận dụng trò chơi học tập vào dạy học môn Tiếng Việt lớp nói riêng? - Về phía GV:…………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… - Về phía HS: …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 85 Thầy (cô) cho biết lựa chọn sử dụng trò chơi học tập nội dung học có ảnh hưởng nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Thầy (cô) vui lòng chia sẻ số kinh nghệm việc tổ chức trò chơi học tập dạy học Tiếng Việt Tiểu học? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ở Tiểu học, môn Tiếng Việt có tác dụng to lớn việc hình thành nhân cách cho HS Việc dạy tốt môn học góp phần thực mục tiêu giáo dục nay, hình thành nhân cách phẩm chất người lao động Việt Nam , đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Tuy vậy, trình học tập, đứng lớp dự giảng thấy việc dạy học Tiếng Việt coi trọng Tuy trình thực giảng khô khan theo quy trình dạy học cứng nhắc Trong học GV chủ yếu sử dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải Hình thức tổ chức dạy học hoạt động đơn điệu, sau học, HS vận dụng kiến thức học vào thực tế Không thể phủ nhận mức độ cần thiết vai trò tích cực trò chơi học Tiếng Việt, phần lớn GV thường xuyên sử dụng trò chơi dạy học Tiếng Việt Trong phân môn, tiết học cụ thể, điều kiện cụ thể mà GV sử dụng trò chơi cho phù hợp Trò chơi lấy từ nhiều nguồn khác Tuy vậy, khâu lựa chọn trò chơi khâu khó khăn Đa số giáo viên yêu cầu đảm bảo tính giáo dục, tính sư phạm, tính vừa sức trò chơi học tập phải phù hợp với phân môn, phù hợp với điều kiện sở vật chất nhà trường, phải chuẩn bị công phu… Đây phần 86 lý khiến cho trò chơi học tập nói chung môn Tiếng Việt nói riêng chưa phát huy hết khả to lớn vốn có Nhận thức cần thiết trò chơi học tập đói với môn học nói chung môn Tiếng Việt nói riêng , năm vừa qua bên cạnh việc thay SGK đổi phương pháp truyền thụ kiến thức cách thức tiếp cận dạy với hình thức tổ chức phong phú linh hoạt làm cho trình dạy học đạt hiệu đạt mục tiêu giáo dục đề ưu tiên hàng đầu Trong trò chơi tổ chức trò chơi học Tiếng Việt xem giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức trò chơi học tập trong giờ học tiếng việt cho học sinh lớp 2, Tổ chức trò chơi học tập trong giờ học tiếng việt cho học sinh lớp 2, Tổ chức trò chơi học tập trong giờ học tiếng việt cho học sinh lớp 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay