Cấu trúc quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng tự nhiên độ cao 300m, thuộc rừng quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình

76 211 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 20:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI =======o0o======= TRẦN VĂN VINH CẤU TRÚC QUẦN XÃ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) Ở HỆ SINH THÁI ĐẤT RỪNG TỰ NHIÊN ĐỘ CAO 300M THUỘC VƢỜN QUỐC GIA CÚC PHƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC HÀ NỘI, 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI =======o0o======= TRẦN VĂN VINH CẤU TRÚC QUẦN XÃ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) Ở HỆ SINH THÁI ĐẤT RỪNG TỰ NHIÊN ĐỘ CAO 300M THUỘC VƢỜN QUỐC GIA CÚC PHƢƠNG Chuyênngành: Sinh thái học Mãsố: 60 42 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐàoDuy Trinh HÀ NỘI, 2014 LỜI CẢM ƠN Trong trình hoàn thành luận văn Thạc sĩ này, nhận giúp đỡ to lớn quý báu quan tập, thể cá nhân Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc TS.Đào Duy Trinh, người thầy từ đầu định hướng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực đề tài nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn hỗ trợ học tập tạo điều kiện tốt Ban chủ nhiệm khoa Sinh - KTNN, phòng Sau đại học, Giáo sư, Tiến sĩ cán môn Động vật học trường ĐHSP Hà Nội 2, nơi mà học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc, Ban quản lý, cán bộ, công nhân viên VQG Cúc Phương, Ninh Bình tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp thông tin cần thiết cho thời gian nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn tới e sinh viên thuộc lớp K37, khoa Sinh – KTNN Trường ĐHSP Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ trình thu mẫu tách lọc mẫu nghiên cứu Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới gia đình, vợ, tôi, Ban giám hiệu đồng nghiệp nơi công tác tạo điều kiện cho thời gian động viên suốt trình học tập thực Luận văn để hoàn thành chương trình học thời hạn Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2014 Tác giả luận văn Trần Văn Vinh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, tất số liệu kết nghiên cứu luận văn tôi nghiên cứu để có được, số liệu hoàn toàn trung thực, không trùng lặp với đề tài khác chưa sử dụng để bảo vệ luận văn Tôi xin cam đoan thông tin, số liệu trích dẫn luận văn xác rõ nguồn gốc.Mọi giúp đỡ, tạo điều kiện cho việc thực luận văn cảm ơn Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2014 Tác giả luận văn Trần Văn Vinh DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, VIẾT TẮT STT Kí hiệu Viết tắt Tầng thảm +1 Tầng rêu A1 Độ sâu tầng đất mặt 0- 10cm A2 Độ sâu tầng đất 11-20cm C Chung tầng A1 tầng A2 RTN Rừng tự nhiên VQG Vườn quốc gia MĐTB Mật độ trung bình H’ Chỉ số đa dạng loài 10 J’ Chỉ số đồng 11 S1 Số lượng loài theo tầng phân bố 12 S Số lượng loài chung hai tầng đất 13 TS Tiến sĩ 14 ĐHSP Đại học sư phạm MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Ý nghĩa đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Lịch sử nghiên cứu 1.2.1 Tình hình nghiên cứu Oribatida giới 1.2.2 Tình hình nghiên cứu Oribatida Việt Nam Chƣơng ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ 11 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 11 2.1.1 Địa điểm nghiên cứu 11 2.1.2 Thời gian nghiên cứu số lượng mẫu 13 2.2 Vật liệu nghiên cứu 13 2.3 Đặc điểm tự nhiên VQG Cúc Phương 14 2.3.1 Vị trí địa lý địa hình 14 2.3.2 Khí hậu thủy văn 15 2.3.4 Tài nguyên động vật thực vật 15 2.3.5 Đặc điểm dân sinh sản xuất kinh tế 16 2.4 Phương pháp nghiên cứu 16 2.4.1 Xác định thành phần loài phương pháp 16 2.4.2 Đánh giá cấu trúc quần xã Oribatida 21 2.4.3 Phương pháp phân tích thống kê số liệu 22 24 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thành phần loài Ve giáp (Acari: Oribatida) sinh cảnh đất rừng tự nhiên độ cao 300m thuộc VQG Cúc Phương 24 3.1.1 Thành phần loài phân bố quần xã Oribatida sinh cảnh đất rừng tự nhiên độ cao 300m thuộc VQG Cúc Phương 24 3.1.2 Thành phần phân loại học quần xã oribatida rừng tự nhiên đai cao 300m, thuộc VQG Cúc Phương 29 3.1.3 Đặc điểm cấu trúc quần xã Oribatida theo tầng thăng đứng sinh cảnh đất rừng tự nhiên đai cao 300m, thuộc VQG Cúc Phương 30 3.1.4 Bàn luận nhận xét 31 3.2 Thành phần loài Oribatida hệ sinh thái đất rừng tự nhiên, đai cao 300m thuộc VQG Cúc Phương 33 3.2.1 Đa dạng thành phần loài 34 3.2.2 Mật độ trung bình 35 3.2.3 Chỉ số đa dạng loài H’ 36 3.2.4 Chỉ số đồng (J’) 36 3.2.5 Các loài Oribatida ưu đai cao 300m sinh cảnh đất rừng tự nhiên thuộc VQG CúcPhương 37 3.2.6 Bàn luận nhận xét 45 3.3 Cấu trúc quần xã Oribatida đai cao 300m, sinh cảnh đất RTN theo chiều thẳng đứng VQG Cúc Phương 46 3.3.1 Đa dạng thành phần loài 46 3.3.2 Mật độ trung bình 47 3.3.3 Chỉ số đa dạng loài (H’) 47 3.3.4 Chỉ số đồng (J’) 48 3.3.5 Các loài Oribatida ưu tầng sâu đất hệ sinh thái đất RTN đai 300m, VQG Cúc phương 48 3.3.6 Bàn luận nhận xét 49 3.4 Bước đầu đánh giá vai trò thị sinh học loài Oribatidaở sinh cảnh đất rừng tự nhiên, đai cao 300m thuộc VQG Cúc Phương 50 53 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Đất tài nguyên vô quý giá có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người sinh vật khác Đồng thời, môi trường đất hệ sinh thái vô phức tạp lại vô phong phú có hệ vi sinh vật đất phong phú đa dạng mà đáng kể nhóm Ve giáp (Acari: Oribatida) Nhóm chân khớp bé có vai trò quan trọng việc góp phần nâng cao độ phì nhiêu đất có tác dụng cải tạo đất Do đó, nhóm chân khớp bé có ảnh hưởng đến tính chất hoạt tính đất Nhóm chân khớp số lượng cá thể da dạng phong phú, đặc biệt đất rừng, thảm mục lớp rêu có thân gỗ mục, dễ thu lượm tất thời điểm năm, dễ nhận dạng lại nhạy cảm với biến đổi điều kiện môi trường (Vũ Quang Mạnh, 2007) [5].Vì thuận lợi cho việc thu mẫu tự nhiên Vườn quốc gia Cúc Phương khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng nguyên sinh đặc dụng với hệ thống động thực vật đa dạng phong phú mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới.Do Vườn quốc gia Cúc Phương thu hút lượng lớn công trình nghiên cứu khoa học toàn hệ thống vi sinh vật Vườn.Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu cách liên tục nhóm sinh vật nhỏ bé vai trò chúng đất Vì tất lí trên, chọn đề tài nghiên cứu “Cấu trúc quần xã Ve Giáp (Acari: Oribatida) hệ sinh thái đất rừng tự nhiên độ cao 300m thuộc Vƣờn quốc gia Cúc Phƣơng” Ý nghĩa đề tài 2.1 Ý nghĩa khoa học Đề tài bổ sung thành phần loài cấu trúc Oribatida VQG Cúc Phương, cung cấp thông tin giá trị định lượng môi trường sống khác Đề tài cung cấp thêm chứng tính đa dạng sinh học Oribatida VQG Cúc Phương Bổ sung cho VQG Cúc Phương nhiều dẫn liệu nguồn tài nguyên động vật đa dạng phong phú Xác định số lượng, thành phần loài Oribatida môi trường thảm mục, rêu thân gỗ, đất độ sâu khác đai cao khí hậu 300m thuộc VQG Cúc Phương 2.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận văn góp phần đưa đánh giá mức độ đa dạng thành phần loài số lượng loài Oribatida, đánh giá khác biệt số lượng, thành phần loài môi trường khác Từ đưa dự đoán ảnh hưởng từ hoạt động người có tác động nhiều hay đến môi trường đất đến đa dạng thành phần loài Oribatida Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố cấu trúc quần xã Ve giáp (Acari: Oribatida) hệ sinh thái đất rừng tự nhiên độ cao 300m chiều sâu thẳng đứng hệ sinh thái đất rừng tự nhiên VQG Cúc Phương Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Lập danh sách Oribatida phân bố chúng sống đất thời điểm nghiên cứu, thảm vụn, rêu thuộc hệ sinh thái đất rừng tự nhiên độ cao 300m, chiều sâu thẳng đứng hệ sinh thái đất rừng tự nhiên VQG Cúc Phương Phân tích cấu trúc quần xã Oribatida đặc điểm phân bố, mật độ quần 54 có chệnh lệch với nhau.Các giá trị có xu hướng giảm dần từ tầng đất mặt tầng đất sâu thấp tầng rêu Cụ thể, tầng đất A1 có J’ = 0.9103; tầng rêu có J’ = 0.8607 Bƣớc đầu đánh giá vai trò thị sinh học loài Oribatida đai cao 300m, sinh cảnh đất rừng tự nhiên thuộc VQG cúc Phƣơng Từ kết phân tích số định lượng thấy môi trường điểm thu mẫu mang tính chất tự nhiên cao thể đô đa dạng loài số đồng cao Oribatida nhạy cảm với thay đổi điều kiện sống môi trường.Cụ thể thay đổi nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến biến động số lượng loài làm biến động số định lượng khác KIẾN NGHỊ Do thời gian điều kiện nghiên cứu có hạn, đề tài tiến hạnh phạm vi hẹp, kết thu chưa cao, nhận định, đánh giá ảnh hưởng nhân tố sinh thái môi trường đến biến động số lượng loài, mật độ trung bình, số đa dạng loài hay số đồng vài yếu tố khác đạt mức độ tương đối Do cần có thêm thời gian để thu thập mẫu nhiều hơn, theo định kì tháng/1 lần/1 năm, với nhiều địa điểm lấy mẫu để đánh giá xác thay đổi điều kiện thời tiết khí hậu năm Nghiên cứu đồng Oribatida số định lượng Vườn quốc gia Cúc Phương để đánh giá vai trò thị chúng yếu tố tự nhiên môi trường đất Để từ có biện pháp phù hợp việc bảo vệ đa dạng sinh học bảo tồn thiên nhiên 55 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU VÀ ĐƢỢC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Đào Duy Trinh, Hứa Thị Huế, Nông Thị Kiều Hoa, Phạm văn Ngọc, trần Văn Vinh, Vũ Quang Mạnh (2014), “Nghiên cứu biến động thành phần loài thuộc Ve Giáp (Acari: Oribatida) khu công nghiệp Phúc Yên, tỉnh vĩnh Phúc phụ cận năm 2012”, Báo cáo khoa học Hội Nghị Côn trùng học Quốc Gialần thứ VIII tháng 4/2014, tr979 - 983 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Duy Bình, Trần Thùy Linh, Hoàng Thị Hiền, Tạ Mạnh Cường, Đào Trinh (2012), “Nghiên cứu biến động thành phần loài ve giáp (Acari: Oribatida) khu công nghiệp Thụy Vân vùng phụ cận thành phố Việt Trì”, Kỷ yếu Hội Nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VI, tr421- 425 Vương Thị Hòa (1996), “Nghiên cứu động vật chân khớp bé (Microarthropoda) đất vùng rừng thị trấn Tam Đảo”, tr13-46 Triệu Thị Hường cs (2012), “Nghiên cứu biến động thành phần loài ve giáp (Acari: Oribatida) khu công nghiệp Bình Xuyên phụ cận thuộc huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc”, Kỷ yếu Hội Nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VI, tr538- 543 Trần Đình Nghĩa (chủ biên) (2005), Sổ tay thực tập thiên nhiên, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội, tr 5-42 Vũ Quang Mạnh (2007), Động vật chí Việt Nam, Bộ Ve giáp Oribatida, Nxb KH KT, 21, tr 15 - 346 Vũ Quang Mạnh, Lưu Thanh Ngọc, Đào Duy Trinh (2007), “Giống Ve giáp Peroxylobates Hammer, 1972 Việt Nam”, Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội, 23(2), tr 278-285 Vũ Quang Mạnh, Jeleva M., 1987 “Ve giáp (Oribatida, Acari) miền Bắc Việt Nam, Ve giáp thấp”, Tạp chí sinh học, tr.46 - 48 Vũ Quang Mạnh, Cao Văn Thuật (1990), “Cấu trúc nhóm Chân khớp bé (Microathropoda) đất vùng đồi núi đông bắc Việt Nam”, Thông báo khoa học, ĐHSP HN, tr.14 - 20 57 Vũ Quang Mạnh, Vương Thị Hòa (1995), “Danh sách loài Ve giáp đất (Acari: Oribatei) Việt Nam”, Tạp chí sinh học, 17 (3), tr 49 - 55 (CĐ) 10 Vũ Quang Mạnh, Vương Thị Hòa (2002), “Dẫn liệu bổ sung cấu trúc vai trò quần xã Ve giáp (Acari: Oribatei) vùng rừng Tam Đảo, Bĩnh Phúc, nxb Nông nghiệp, tr314 - 318 11 Vũ Quang Mạnh, Vương Thi Hòa(2002), “Dẫn liệu nhóm chân khớp bé(Microarthropora) đất Cà mau(Minh Hải) Từ Liêm(Hà Nội)” Thông báo khao học ĐHSP Hà Nội, tr11-16 12 Vũ Quang Mạnh, Nguyễn Xuân Lâm, Khiếu Thị Nhàn (2005), Ve giáp họ Scheloribatidae Grandjean, 1953 (Acari: Oribatei) Ở Việt Nam”, Báo cáo Khoa học Sinh Thái Tài nguyên sinh vật, Hội thảo quốc gia, 15/5/2005, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Nxb Nông nghiệp, tr 156 - 164 13 Vũ Quang Mạnh, Lê Thị Quyên, Đào Duy Trinh (2006), “Họ Ve giáp Oppiidae Grandjean, 1954 (Acari: Oribatida) Việt Nam, I Các phân họ Pulchroppiinae, Oppiellinae, Mystroppiinae, Brachyoppiinae, Arcoppiinae”, Tạp chí sinh học, 28(3), tr 1-8 14 Vũ Quang Mạnh, Lưu Thanh Ngọc, Nguyễn Hải Tiến (2008), “Cấu trúc quần xã Chân Khớp bé (Microarthropoda: Oribatida, Collembola) đất liên quan đến đặc điểm thảm trồng vùng đồng sông Hồng, Việt Nam”, Khoa học Công nghệ Việt Nam, 5(6), tr 81 - 86 15 Vũ Quang Mạnh, Đào Duy Trinh (2006), “Ve giáp họ Oppiidae Grandjean, 1954 (Acari: Oribatida) Việt Nam, II, Phân họ Oppiinae Grandjean, 1951 Multioppiinae Balogh, 1983”, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, T, XXII, 4, tr 66 - 75 16 Vũ Quang Mạnh, Đào Duy Trinh, Nguyễn Hải Tiến (2008), “Nghiên cứu cấu trúc quần xã động vật đất, - Yếu tố thị phát triển bền vững hệ sinh thái đất, - Báo cáo Hội nghị Techmart Tây Nguyên”, 24 27/4/2008, Buôn Mê Thuật, Đắc Lắc, tr - 58 17 Đào Duy Trinh, Trịnh Thị Thu, Vũ Quang Mạnh (2010), “Dẫn liệu thành phần loài, đặc điểm phân bố đại động vật khu hệ Oribatida Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ”, Tạp chí khoa học DHQGHN, Khoa học tự nhiên Công nghệ 26(2010), tr49 - 56 18 Đào Duy Trinh, (2011) “Thành phần cấu trúc quần xã Ve giáp (Acari: Oribatida) vườn quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ”, Luận án tiến sĩ sinh học, tr 28 – 67; 197-201 19 Đào Duy Trinh, Nông Thị Kiều Hoa, Trần Văn Vinh (2013), “Đánh giá ảnh hưởng môi trường khu công nghiệp Phúc Yên đến biến động thành phần loài Ve giáp (Acari: Oribatida) so với phụ cận thị xã Phúc yên, tỉnh Vĩnh phúc”, Tạp chí khoa học trường DHSP Hà Nội 2, số 27/2013, tr162 -173 20 Đào Duy Trinh, Hứa Thị Huế, Nông Thị Kiều Hoa, Phạm văn Ngọc, trần Văn Vinh, Vũ Quang Mạnh (2014), “Nghiên cứu biến động thành phần loài thuộc Ve Giáp (Acari: Oribatida) khu công nghiệp Phúc Yên, tỉnh vĩnh Phúc phụ cận năm 2012”, Báo cáo khoa học Hội Nghị Côn trùng học Quốc Gialần thứ VIII tháng 4/2014, tr979 - 983 21 Đào Duy Trinh, Tạ Mạnh Cường, Vũ Quang Mạnh(2012), “Nghiên cứu cấu trúc quần xã Oribatida theo mùa khô mùa mưa vườn quốc gia Xuân Sơn Phú Thọ”, Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 18/2012, tr.163-169 22 Đào Duy Trinh, (2011) “Thành phần cấu trúc quần xã Ve giáp (Acari: Oribatida) vườn quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ”, Luận án tiến sĩ sinh học, tr 28 - 67 Tiếng Anh 23 Balogh J (1963), “Identification keys of holarctic oribatid mites (Acari) families and genera.”- Act Zool Hung., IX, pp 1-60 59 24 Balogh J and Balogh P (1992),The Oribatid Genera of the World, HNHM Press, Budapest, V.1 and 2, pp 1-263 and pp 1-375 25 Behan- Pelletier V.M, 1999 “Oribatid mite biodiversity in agroecosystems: role for bioindication”, Agra Eco & Environment 74, pp, 411-423 26 Balogh J and Mahunka S (1967), “New oribatids (Acari, Oribatei) from Vietnam”- Act Zool Hung., 13(1-2), pp 39-74 27 Ermilov S.G and Chystyakov M.P., 2007 “To our knowledge of arboareal Oribatida of the mites of the Nizhniy Novgoorod region”,Povoljki ecological Jurnal 3, pp.250-255 28 Primer-E Ltd (2001), Primer for Windows, Version 5.2.4, 2001 29 Shen Jing, Torstein Solhoy, Wang thufu, Thor I Vollant and Xu Rumei (2005), “Differences in soil Arthropod Communities along a High Altitude Gradient at Shergyla Mountain, Tibet, China”, Arctic, Antarctic and Alpine Research, 37(2), pp 261-266 Tiếng Đức 30 Schatz H (2002), “Die Oribatidenliteratur und die bechriebenen Oribatidenarten (1758-2001)- Eine Analyse.” Abh Ber Naturkundemus Gonlitz 72, pp 37-45 31 Willmann C (1931),“Moosmilben oder Oribatiden (Oribatei)”- Tierwelt Deutschlands, Jena, Teil 22, pp 79-200 Tiếng Pháp 32 Grandjean (1954), “Essai de classification des Oribates (Acariens).”- Bull Soc Zool France, 78(1-6), pp 421-446 PHỤ LỤC SỐ LƯỢNG CÁC LOÀI, ĐỘ ƯU THẾ, MĐTB ORIBATIDA Ở ĐỘ CAO 300M RỪNG TỰ NHIÊN, Ở TẦNG ĐẤT 0- 10CM STT Lấy mẫu lần Lấy mẫu lần (18/5/2013) (9/11/2013) Tên loài Loài ∑ %ƯT 6,25 Perxylobates vermiseta (Balogh et Mahunka, 1968) 3/ Javacarus kuehnelti Balogh, 1961 2/ Furcoppia parva Balogh et Mahunka, 1967 1/1/3 10,4 Zetochestes saltator Oudemans, 1915 1/1/3 10,4 Nanhermannia thainensis Aoki, 1965 1/ Cultroribula sp Eremobelba capitata Berlese, 1912 Loài ∑ Chung lần lấy mẫu %ƯT 5,2 5,2 1 1/ 1 1/5/3 9 Aokiella florens Balogh et Mahunka, 1967 1/ 1 Cultroribula lata Aoki, 1961 1/2 1/ 18,75 6,25 3/2 17,85 9,375 12,05 10 Lohmanniajavana Balogh, 1961 2/1 6,25 11 Dolicheremaeus lineolatus Balogh et Mahunka, 1967 2/1 6,25 12 Eremobelba bellicosa Balogh et Mahunka, 1967 1/ 1 13 Xylobates gracilis Aoki, 1962 1/ 1 14 Eremulus evenifer Berlese, 1913 1/ 1 15 Eremella vestita Berlese, 1913 3/ 16 Ceratoppia crassiseta Balogh et Mahunka, 1967 1/ 1 17 Zetochestes saltator Oudemans, 1915 1/ 1 18 Phyllhermannia similis Balogh et Mahunka, 1967 2/ 2 19 Arcoppia longisetosa Balogh, 1982 2/ 2 20 Brasilobates maximus Mahunka, 1988 2/ 7,1 21 Liebstadia humerata Sellnick, 1928 1/1/ 7,1 22 Fissicepheus elegans Balogh et Mahunka, 1967 2/3 17,85 23 Acrotocepheus duplicornutus Aoki, 1965 1/ 1 24 Perxylobates brevisetus Mahunka, 1988 1/ 1 25 Nothrus baviensis Krivolutsky, 1998 1/ 1 6,25 2/ 7,1 6,67 8,92 26 Sphodrocepheus tuberculatus Mahunka, 1988 1/ 1 27 Belba corynopus (Hermann, 1804) 2/3 28 Punctoribates punctum (C L Koch, 1839) 1/ 1 29 Setoxylobates foveolatus Balogh et Mahunka, 1967 1/ 1 17,85 8,92 TS: 48 TS: 28 TS:76 Số loài:19 Số loài:13 Số loài chung MĐTB: 3840/M2 MĐTB:2240/M2 MĐTB: 3040/M2 PHỤ LỤC SỐ LƯỢNG CÁC LOÀI, ĐỘ ƯU THẾ, MDDTB ORIBATIDA Ở ĐỘ CAO 300M RỪNG TỰ NHIÊN, Ở TẦNG ĐẤT 11- 20CM2 STT Lấy mẫu lần Lấy mẫu lần (18/5/2013) (9/11/2013) Tên loài Loài ∑ %ƯT Loài Pulchroppia vietnamica (Balogh et Mahunka, 1967) 1/ Cultroribula lata Aoki, 1961 2/1/3/ Eremobelba bellicosa Balogh et Mahunka, 1967 1/ Eremella vestita Berlese, 1913 Arcoppia longisetosa Balogh, 1982 Archegozetes longisetosus Aoki, 1965 Rhysotritia ardua (C L Koch, 1841) 2/ Phyllhermannia gladiata Aoki, 1965 2/ Brasilobates maximus Mahunka, 1988 10 Liebstadia humerata Sellnick, 1928 ∑ 2/1/2/ mẫu %ƯT 27,2 Chung lần lấy 13,5 11 1/ 1 1/ 1 1/1/ 2 9,09 2 9,09 1/2/ 13,6 1/3/ 18,18 2/3/ 13,5 18,6 6,78 11 Allozetes pusillus Berlese, 1912 2/1/ 13,6 1/2/1 12 Aokiella florens Balogh et Mahunka, 1967 1/ 13 Liebstadia humerata sp 1/ 1 14 Cosmochthonius lanatus (Michael, 1887) 2/ 2 15 Rhysotritia duplica (Grandjean, 1953) 1/2/ 8,1 16 Dolicheremaeus inaequalis Balogh et Mahunka, 1967 5/1/1/1/ 21,62 17 Papilacarus aciculatus (Berlese, 1905) 1/ 1 18 Tectocepheus cuspidentatus Knulle, 1954 2/1/ 10,8 5,1 8,1 3 5,1 13,55 5,1 TS: 22 TS: 37 TS: 59 Số loài:11 Số loài:13 Số loài chung:3 MĐTB: 1760/M2 MĐTB:2960/M2 MĐTB:2360/M2 PHỤ LỤC SỐ LƯỢNG CÁC LOÀI, ĐỘ ƯU THẾ, MDDTB ORIBATIDA Ở ĐỘ CAO 300M RỪNG TỰ NHIÊN, Ở TẦNG RÊU STT Lấy mẫu lần Lấy mẫu lần (18/5/2013) (9/11/2013) Tên loài Loài ∑ 6/2/1/2/ %ƯT Chung lần lấy mẫu Loài ∑ %ƯT 11 3/2/3/2/2/ 12 24,4 23 1/2/ 6,12 1/2/1/1 10,2 10 Cultroribula lata Aoki, 1961 Eremella vestita Berlese, 1913 Archegozetes longisetosus Aoki, 1965 2/2/1 Rhysotritia ardua (C L Koch, 1841) 1/ 1 Phyllhermannia gladiata Aoki, 1965 1/ 1 Liebstadia humerata Sellnick, 1928 2/3/ Perxylobates brevisetus Mahunka, 1988 1/ 1 Liebstadia sp 1/ 1 Dolicheremaeus inaequalis Balogh et Mahunka, 1967 2/4/ 10 Allozetes pusillus Berlese, 191 1/1/ 9,61 9,61 1/1/2/ 8,16 12,2 22,77 9,9 8,9 5,9 11 Scheloribates praeincisus (Berlese, 1916) 12 Hermanniella thani Mahunka, 1987 13 Euscheloribates samsinaki Kunst, 1958 14 Dolicheremaeus ornata (Balogh et Mahunka, 1967) 15 Unguizetes clavatus Aoki, 1967 16 Dolicheremaeus lineolatus Balogh et Mahunka, 1967 17 Dolicheremaeus aoki (Balogh et Mahunka, 1967) 18 Papilacarus undrirostratus Aoki, 1964 19 Epilohmannia cylindrica (Berlese, 1904) 20 Nothrus montanus Krivolutsky, 1998 2/ 1/ 5/2/ 3/ 13,46 3/1/ 5,76 1/1/ 1/2/ 1/ 1/ 1 1/3/ 2/ 2 2/ 1/ 1 1/3 2/5/ 1/1/2/ 4 7,69 7,69 8,16 6,12 8,16 11 10,9 5,0 11 5,0 10,9 5,9 TS: 52 TS: 49 TS: 101 Số loài: 13 Số loài:16 Số loài chung: 10 MĐTB:103/kg PHỤ LỤC SỐ LƯỢNG CÁC LOÀI, ĐỘ ƯU THẾ, MDDTB ORIBATIDA Ở ĐỘ CAO 300M RỪNG TỰ NHIÊN, Ở TẦNG LÁ STT Lấy mẫu lần Lấy mẫu lần (18/5/2013) (9/11/2013) Tên loài Loài ∑ %ƯT Loài ∑ Chung lần lấy mẫu %ƯT Nanhermannia thainensis Aoki, 1965 1/2/ 1/5/ Xylobates capucinus (Berlese, 1908) 0 1/2/3/ 6 Eremobelba capitata Berlese, 1912 1/ 0 Aokiella florens Balogh et Mahunka, 1967 1/2/ 0 Cultroribula lata Aoki, 1961 4/3/1 8,1 6/5/9/8 28 Dolicheremaeus lineolatus Balogh et Mahunka, 1967 1/1/3 5,1 0 Eremella vestita Berlese, 1913 1/5 6,1 5/3 14 Arcoppia longisetosa Balogh, 1982 0 1/5 6 Archegozetes longisetosus Aoki, 1965 4/3/2 6/5/4/4 19 10 Brasilobates maximus Mahunka, 1988 1/ 1/3 11 Liebstadia humerata Sellnick, 1928 12,2 5/6/8/2 21 33 12 Allozetes pusillus Berlese, 1912 6,1 3/5/4/3 15 6,5 21 2/3/7 12 1/5 9,2 12,12 8,2 36 28 10,11 8,7 10,6 13 Fissicepheus elegans Balogh et Mahunka, 1967 4 0 14 Nothrus baviensis Krivolutsky, 1998 1 0 15 Aokiella florens Balogh et Mahunka, 1967 1/3/4 8,1 8/4/7 19 16 Austrocarabodes szentivanyi (Balogh et Mahunka, 1967 2/3 5,1 2/2/5 14 17 Belba corynopus (Hermann, 1804) 2/ 0 18 Limnozetes pastulatus (Mahunka, 1987) 1/ 2/1/4 19 Xylobateslophotrichus (Brerlese, 1904) 2/7 7/8 15 20 Eniochthonius minutissimus Berlese, 1904 3/ 0 21 Papilacarus arboriseta Vu et Jeleva, 1987 0 5/ 5 24 Scheloribates fimbriatus Thor, 1930 0 3/5/3/4 15 6,5 15 25 Acrotocepheus triplicornutus Balogh et Mahunka, 1967 0 14 14 6,06 14 26 Oripoda excavata Mahunka, 1988 0 3 27 Dolicheremaeus bartkei Rajski et Szudrowice, 1974 3/ 0 28 Cordiozetes olahi (Mahunka, 1987) 0 2/5/5/1 13 9,2 8,2 6,5 5,6 27 24 8,1 7,85 13 TS: 98 TS: 231 TS: 329 Số loài: 18 Số loài:14 Số loài chung: MĐTB: 490/M2 MĐTB: 1155/2M MĐTB: 645/m2
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng tự nhiên độ cao 300m, thuộc rừng quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, Cấu trúc quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng tự nhiên độ cao 300m, thuộc rừng quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, Cấu trúc quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng tự nhiên độ cao 300m, thuộc rừng quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay