Bộ đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Toán Lý Hóa Sinh năm 2016 tỉnh Hải Dương có đáp án chi tiết

26 261 2
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 20:28

Bộ đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học lớp 12 tỉnh Hải Dương năm học 2016 2017, ngày thi 8.10.2016. Đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết. Tài liệu phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh. S GIO DC V O TO HI DNG K THI CHN HC SINH GII TNH LP 12 THPT NM HC 2016 - 2017 MễN THI: TON CHNH THC Thi gian lm bi: 180 phỳt ( thi gm 05 cõu, 01 trang) Cõu I ( 2,0 im) Cho hm s y = x ( m + 1) x + m + ( 1) , vi m l tham s thc Tỡm m th ca hm s ( ) cú ba im cc tr to thnh ba nh ca mt tam giỏc vuụng cõn 2x + y= x + cú th l (C) Gi I l giao im ca hai ng Cho hm s tim cn ca (C) Vit phng trỡnh tip tuyn ca (C) bit tip tuyn ú ct hai ng tim cn ti A v B cho IA = IB Cõu II ( 2,0 im) Gii phng trỡnh: 2sin x cos2 x + sin x 2sin x + cos x = ) ( x, y Ă ) ( x ( x + y ) + x + y = y y3 +1 2 Gii h phng trỡnh: x y + = y x x + Cõu III (2,0 im) Tỡm h s ca x khai trin ca biu thc sau thnh a thc: f ( x ) = x ( + 3x ) + x ( x ) u1 = a, u2 = b, un = (un1 + un ) 2 Cho dóy s (un) c xỏc nh bi: vi mi n (a,b l s thc) Tỡm gii hn ca dóy s (un) theo a v b Cõu IV (3,0 im) Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng tõm O cnh bng a Hỡnh chiu vuụng gúc ca nh S lờn mt phng (ABCD) l trung im ca OC Gúc gia mt phng (SAB) v mt phng (ABCD) bng 600 Tớnh th tớch chúp S.ABCD theo a Cho hỡnh chúp t giỏc u S.ABCD cú khong cỏch t A n mt phng ( SBC ) bng 2, gúc gia mt phng (SBC) v mt phng (ABCD) bng Tỡm giỏ tr ca cos th tớch chúp S.ABCD nh nht Cho hỡnh lp phng ABCD.ABCD cnh bng a Ly im M thuc on AM = DN = x, < x < AD, im N thuc on BD cho on MN ngn nht Cõu V (1,0 im) Cho a,b,c l cỏc s thc dng v a.b.c=1, tha món: Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc P= a ữ Tỡm x theo a a 3b + b3 a + = ab + ab 1 + 2 + a + b + 2c Ht H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Ch ký ca giỏm th 1: Ch ký ca giỏm th 2: S GIO DC V O TO HI DNG Kè THI CHN HC SINH GII TNH LP 12 THPT NM HC 2016 2017 MễN THI: TON Hng dn chm gm trang HNG DN CHM Lu ý: im ton bi ly im l n 0,25; thớ sinh lm cỏch khỏc ỳng cho im ti a Cõu Ni dung im Cõu I (2 im) y ' = x ( m + 1) x = x ( x m 1) Ta cú: th hm s cú im cc tr v ch m + > m > (*) Cỏc im cc tr ca th l Cõu I.1 (1im) ( ) ( ( Suy ) v ( ) 0.25 uuu r uuur Ta cú AB = AC nờn tam giỏc ABC vuụng cõn v ch AB AC = 0.25 ( m + 1) ( m + 1) = 0.25 Cõu I.2 ) A ( 0; m + 1) , B m + 1; 2m C m + 1; 2m v uuur uuur 2 AB = m + 1; ( m + 1) AC = m + 1; ( m + 1) 0.25 Kt hp vi ( *) ta c m=0 2x + M x0 ; k= ữ (C ) x0 + ( x0 + ) Gi , h s gúc ca tip tuyn ti M l Tam giỏc AIB vuụng cõn ti I nờn h s gúc ca tip tuyn k = hoc k = -1 (1.im) k= Vỡ ( x0 + ) nờn k = ( x0 + ) x0 = =1 x0 = 0.25 2sin x cos2 x + sin x 2sin x + cos x = 2sin x 2sin x + sin x ( + cos2 x ) + cos x = 0.25 2sin x ( sin x 1) + 2sin x cos x cos x + cos x = (1im) Cõu II.2 (1 im) 0.25 2sin x cos x 2sin x cos x + cos x cos x = cos x ( s inx + 1) ( cos x 1) = x = + k cos x = s inx = x = + k cos x = x = k iu kin: 0.25 0.25 Vy cú hai phng trỡnh tip tuyn: y = x + ; y = x + Cõu II (2 im) Cõu II.1 0.25 0.25 ( k Z ) 0.25 x + y 0, y 0, 2x 3x + PT (1) x ( x + y ) + x + y = y + y x + xy y + x + y y = Nu x + y + 2y = x = y = Nu x + y + 2y > 0.25 (*) khụng tha h x= y x y (*) ( x y ) ( x + y ) + = x + 2y + = ( **) x + y + 2y x + y + 2y 0.25 x+ y+ y+ Mt khỏc vi iu kin x + y 0, y thỡ (**) vụ nghim.Vi x = y thỡ PT(2) tr thnh >0 x + y + 2y nờn 0.25 8x 8x + = 8x 2x 3x + 4( x 2x 3x + 1) = (2x 1) 3 x = 2 x 3x + = 2 x x + = x x = + 3 + 3 7 ; ữ ữ; ; ữ ữ; ; ữ ữ 4 Vy h cú nghim l 0.25 Cõu III (2 im) Xột E = x ( + 3x ) x.C7k ( 3x ) = 3k C7k x k +1 0.25 ( k 7) k S hng tng quỏt: S hng trờn cha x v ch k + = k = Cõu III.1 0.25 5 Vy h s ca x khai trin ca E l: C7 Xột G = x2 ( x ) x C9k ( x ) = ( ) C9k x k + ( S hng tng quỏt: S hng trờn cha x v ch k + = k = k (1 im) k k 9) C = 24.C94 Vy h s ca x khai trin ca G l: ( ) 5 4 Vy h s ca x khai trin l: C + C9 = 7119 0.25 un = t 1 (un + un ) un un = (un un ) (1) 2 v n = un un v1 = u2 u1 = b a n2 vi mi Cõu III.2 n = (b a ) 0.25 Khi ú 1 v n = q= 2 T (1) (vn) l CSN cú cụng bi v n = v1 0.25 n 0.25 Ta cú: un = (un un ) + (un un ) + + (u2 u1 ) + u1 (1 im) 1 ( ) n 2b + a 2 = + + + v2 + v1 + u1 = v1[ ] + u1 = (b a )( ) n 1 3 1+ 2b + a lim( ) n1 = lim un = Vỡ nờn Cõu IV (3 im) 0.25 0.25 S C B Cõu IV.1 H K O D (1im) A ã K HK AB (K AB) AB (SHK) SKH = 60 0.25 HK AH 3 = = HK = a HK // BC BC AC 0.25 Tam giỏc SHK vuụng ti H SH = HK tan 600 = 3 a 3 3 S ABCD = a VS ABCD = a a= a 4 0.25 0.25 Gi M, N l trung im BC, AD, gi H l hỡnh chiu vuụng gúc t N xung SM Ta cú: S H C D 0.25 N M I Cõu IV.2 (1im) A B ã SMN = , d ( A; ( SBC ) ) = d ( N; ( SBC ) ) = NH = MN = NH = SABCD = MN = sin sin sin tan = sin cos 4 VSABCD = ì ì = sin cos 3.sin .cos sin + sin + 2cos 2 sin .sin .2cos = sin .cos 3 VSABCD sin .cos max SI = MI tan = sin = 2cos2 cos = 0.25 0.25 0.25 Cõu IV.3 Gi M, N ln lt l hỡnh chiu ca M, N lờn AD 2 2 2 Ta cú MN = M ' M + M ' N = M ' M + M ' N ' + N ' N 0.25 x 2 ; Tam giỏc MAM vuụng cõn ti M nờn cú (1im) x N 'D = N 'N = Tam giỏc NDN vuụng cõn ti N nờn cú M ' N ' = AD M ' A N ' D = a x 2 x2 x2 MN = + a x + = x 2a.x + a 2 Khi ú M ' A = M 'M = ( ) 0.25 0.25 a2 a2 a MN = x aữ + MN 3 a a x= Vy MN ngn nht bng t c Theo BT Cụsi ta cú: Cõu V (1im) a 3b + ab 2a 2b ab + 2a 2b + 0.25 ab 1 t + 2t + 2t t 2t + t t t t=a.b>0 1 + 2 a , b > 0; ab Vi ta chng minh + a + b + ab (*) 1 1 (*) ( )+( )0 2 + a + ab + b + ab Tht vy: a (b a ) b( a b) + (a b) (ab 1) 2 (1 + a )(1 + ab) (1 + b )(1 + ab) (ỳng) 3t P = + ab + + t t + ab 3t t ;1 ; f ( t ) = ; f '( t ) = dung dch ban u cú Na2SO4 v ú l dung dch ban u cha (Na2CO3 v Na2SO4) Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl (4) - Dung dch cũn li khụng hin tng v dung dch ban u l (NaHCO3 v Na2CO3) TN1: Ming Na kim loi chy vo trũn trờn mt nc, phn ng mónh lit, ta nhiu nhit, cú kt ta xanh lam xut hin 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 (1) 2NaOH + CuSO4 Cu(OH)2 + Na2SO4 (2) TN2: L dung dch xut hin c mu vng 2H2S + O2 2S + 2H2O TN3: - Trc un, cỏc dung dch tan vo to thnh dung dch ng nht - un sau vi phỳt thy cú hi mựi chui chớn thoỏt ra, xut hin lp cht lng phõn bit H 2SO4dac ,t o CH3COOCH2CH2CH(CH3)3+H2O CH3COOH+(CH3)2CHCH2CH2OH (mựi chui chớn, khụng tan nc) - Lm lnh ri rút thờm ớt dung dch NaCl bóo ho vo thy hin tng phõn lp cht lng rừ rng hn Cỏc cht tỡm c l X: CH CH; Y: CH3CHO; Z: CH3-CH2-OH; T: CH3-COOH; G: CH3COONa (1) CaC2 + 2H2O Ca(OH)2 + CHCH HgSO4 (2) CHCH + H2O CH3-CHO Ni ,t o C2H5OH (3) CH3-CHO + H2 mengiam ,300 C CH3COOH + H2O (4) C2H5OH + O2 (5) CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O CaO ,t (6) CH3COONa + NaOH Na2CO3 + CH4 1500 C, LLN CHCH + 3H2 (7) 2CH4 Mn2 + 2CH3COOH (8) 2CH3CHO + O2 im 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2OH- + Mg2+ Mg(OH)2 nOH = n NH + + 2n Mg + = 0,705 n NH + = 0,705 2.0,345 = 0,015 4 mol n = n KNO3 * p dng bo ton in tớch cho dung dch Y K + =0,095 mol * ỏp dng bo ton lng: m m m mX + H SO4 + KNO3 = m mui Y + mT + H 2O m n = 0,355 H 2O = 6,39 gam H 2O mol * p dng bo ton nguyờn t hidro: 2n H SO4 = 2n H + 4n NH + + 2n H 2O n H = 0,4 2.0,105 0,355 = 0,015 mol * Gi s mol khớ N2 v N2O ln lt l x,y (x,y>0) m + m N 2O + m H = 1,47 28 x + 44 y = 1,44 Ta cú: N (1) n K NO3 = 2n N + 2n N 2O + n NH + x + y = 0,08 (2) T (1), (2) x= 0,02; y= 0,02 0,02 %V N = %V N 2O = 100% = 36,36% , 02 + , 02 + , 015 Vy: 0,25 0,25 0,25 %VH = 27,28% 21,6 = 0,2mol 108 Bin lun: X n chc, X + KOH phn rn v ancol Z Ancol Z b oxi húa cho cỏc sn phm (anehit, axit cacboxylic) Z l ancol n chc, bc I X l este Gi cụng thc ca X: RCOOCH2-R RCOOCH2-R + KOH RCOOK + R-CH2-OH (1) R-CH2-OH + 1/2O2 R-CHO + H2O (2) R-CH2-OH + O2 R-COOH + H2O (3) Phn R-COOH + KHCO3 R-COONa + CO2 + H2O (4) nRCOOH = nCO2 = 0,1mol Phn R-CH2-OH + Na R-CH2ONa + 1/2H2 (5) R-COOH + Na R-COONa + 1/2H2 (6) H2O + Na NaOH + 1/2H2 (7) n Ag = 4n HCHO + ì 0,1 = 0,2 n HCHO = 0,0 TH1: R l H, theo phn loi TH2: R H Phn R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O R-COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 (8) nRCHO = 0,1 mol nH2O = 0,2 mol; nancol d = 0,1 mol *mE = 0,1(R+67)+0,1(R+53)+0,2.40 = 25,4 R = 27 (CH2=CH-) nancol D = 0,9 mol Rn Y gm (RCOOK: 0,9 mol, KOH d: 0,3 mol) (R+44+39).0,9 + 0,3.56 = 105 R = 15 R: CH3 Este X: CH3COOCH2CH=CH2 (anlyl axetat) Vỡ A, B u cha nhúm chc nờn A, B khụng th l HCHO v HCOOH mui khụng th cú (NH4)2CO3 Sau phn ng luụn cú mui NH4NO3 nờn sn phm ca phn ng gia A, B vi dd AgNO3/NH3 phi to cựng mt mui Gi cụng thc ca mui ú l R(COONH4)n v s mol ca mui ny l a mol nNH NO3 = nAgNO3 = 0, 2mol n KOH = 0,5 ì 2,4 = 1,2mol; n Ag = (1,0 im ) (1,0 im ) nNH NO3 + n.nR (COONH )n = nNH = 0, 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 a = 0,2/n m = 18, Mt khỏc ta tớnh c R (COONH )n gam M R ( COONH )n = 93.n M = 31 n R Vỡ A, B cú mch cacbon khụng phõn nhỏnh n =1 hoc n =2 Khi n = thỡ R = 31 (R l HO-CH2- ) Khi n = thỡ R = 62 (khụng tha món) Vy CTCT ca A, B l: HO-CH2 CHO (A) ; HO CH2 COOH (B) + ddAgNO3 / NH HO-CH2 CHO 2Ag nA = nAg/2 = 0,1 mol n A + nB = nR ( COONH )n = 0, nB = 0,1 mol % mHOCH 2CHO = 44,12% %mHOCH 2COOH = 55,88% ; Sn phm chỏy cú CO2 v nc, hp th vo dung dch Ca(OH)2 thu c kt ta v dung dch mui Xy ph ng: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (1) 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 (2) nCa ( OH )2 n = nCaCO3 = 0,06 = 5.0,02 = 0,1 (mol); ; CO2 (1) mol nCO2 ( ) = 2(nCa ( OH )2 nCaCO3 ) = 2.( 0,1 0,06) = 0,08 mol n = 0,14 CO2 mol Do lng phn nc lc tng so vi lng dung dch Ca(OH)2 ban u: m m mdd tng = CO2 + H 2O - = 1,24 (g) n H 2O = 1,24 + - 0,14.44 = 1,08 (gam) n H 2O = 1,08/18 = 0,06 mol Trong 3,08 gam A cú: nC = 0,14 (mol); nH = 0,06.2 = 0,12 (mol); (1,5 im ) nO = (3,08 - 0,14.12 - 0,12)/16 = 0,08; x : y : z = 0,14 : 0,12 : 0,08 = : : Cụng thc n gin nht ca A l C7H6O4 Do cụng thc phõn t trựng vi cụng thc n gin nht Cụng thc phõn t ca A l: C7H6O4 Vi cụng thc phõn t C7H6O4 tho iu kin bi ra: + A phn ng c vi NaOH theo t l mol A v NaOH l : A cú trung tõm phn ng vi NaOH + A cú phn ng gng A cú nhúm -CHO Vy A cú th cú cỏc cụng thc cu to sau: OH OH OH HCOO 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 OH HCOO 0,25 HCOO OH OH OH HCOO OH HCOO OH HCOO OH HO (0,5 im ) OH 1) Khi cho t t H2SO4 vo dd cha hn hp NaOH v NaAlO 2, cỏc phn ng xy theo th t: H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O H2SO4 + 2NaAlO2 + 2H2O Na2SO4 + 2Al(OH)3 3H2SO4 + 2Al(OH)3 Al2(SO4)3 + 6H2O Da vo th ta thy: 0,25 n = 0,3 - Khi H SO4 mol, NaOH phn ng va ht: nH2SO4=nNaOH/2=a/2=0,3 => a=0,6 (mol) n = 1,2 - Khi H SO4 mol thỡ kt ta tan mt phn a b nH 2SO4 = + + n Al ( OH )3 2 tan=1,2 n Al (OH )3 n Al (OH )3 kt ta = b tan=0,6 Vi a=0,6 b= 0,9 (Lu ý: Nu thớ sinh lm cỏc cỏch khỏc m lp lun cht ch, hp lớ thỡ tớnh im ti a) 0,25 0,25 S GIO DC & O TO HI DNG CHNH THC K THI CHN HC SINH GII TNH LP 12 THPT NM HC 2016 2017 MễN THI: VT Lí Thi gian lm bi : 180 phỳt Ngy thi: 8/10/2016 ( thi gm cõu 02 trang) Cõu 1: (2,5 im) Mt lũ xo cú lng khụng ỏng k, h s n hi k = m1 m2 k 100(N/m) c t nm ngang, mt u c gi c nh, u cũn li c gn vi cht im m1 = 0,5 (kg) Cht im m1 c gn vi cht im th hai m2 = 0,5(kg) Cỏc cht im ú cú th dao O ng trờn mt phng nm ngang Chn h trc ta nh hỡnh v, gc O ti v trớ cõn bng ca h vt Ti thi im ban u gi hai vt v trớ lũ xo nộn 2cm ri buụng nh B qua ma sỏt, sc cn ca mụi trng Xem cỏc cht im luụn gn cht vi quỏ trỡnh dao ng, chn gc thi gian buụng vt a Vit phng trỡnh dao ng ca h vt b V th ng nng theo th nng c Tớnh khong thi gian ngn nht vt i t li x1=1(cm) n x2= (cm) (s) t2 = (s) 40 n thi im d Tỡm quóng ng m vt i c t thi im e Khi vt li x = 1(cm) thỡ gi cht im chớnh gia ca lũ xo Tỡm biờn dao ng ca h vt sau ú Ch gn hai cht im b bong nu lc kộo ti ú t n 0,5(N) Tỡm v trớ cht im m2 tỏch cht im m1 v tớnh tc cc i ca m1 sau ú Cõu 2: (2,0 im) 1) Mt lc n gm dõy treo cú chiu di 1(m) v vt nh cú lng m = 400(g) mang in tớch q = 4.10-5 (C) Treo lc n ny in trng u vi vect cng in trng hng theo phng ngang v cú ln E = 105 (V/m) a) Vt ng yờn ti v trớ cõn bng, tỡm gúc lch dõy treo so vi phng thng ng b) Trong mt phng thng ng i qua im treo v song song vi vect cng in trng, kộo vt nh theo chiu ur ca vect cng in trng cho dõy treo hp vi vect gia tc trng g mt gúc 55o ri buụng nh cho lc dao ng iu hũa t1 = Chn trc to cú gc O trựng vi v trớ ca vt m dõy treo lch theo hng ca ur cng in trng v hp vi g gúc 500 , chiu dng hng theo chiu kộo vt, gc 2 thi gian l lỳc th vt Ly g = = 10(m / s ) Vit phng trỡnh li di ca vt c) Tỡm t s ln gia tc ca vt ti v trớ m dõy treo hp vi phng thng ng mt gúc 450 vi ln gia tc ca vt ti v trớ thp nht ca quy o 2) Treo lc n núi trờn lờn trn toa xe trt khụng ma sỏt trờn mt ng dc, gúc nghiờng ca dc so vi mt phng nm ngang l = 30 B qua ma sỏt, ly g = 10(m / s ) Tỡm chu kỡ dao ng nh ca lc trng hp trờn Cõu 3: (1,5 im) t mt vt phng nh AB trc mt thu kớnh mng v vuụng gúc vi trc chớnh ca thu kớnh Trờn mn vuụng gúc vi trc chớnh phớa sau thu kớnh thu c mt nh rừ nột ln hn vt, cao 4(mm) Gi vt c nh, dch chuyn thu kớnh dc theo trc chớnh 5(cm) v phớa mn thỡ mn phi dch chuyn 35(cm) mi li thu c nh rừ nột cao 2(mm) Tớnh tiờu c thu kớnh Vt AB, thu kớnh v mn ang v trớ cú nh cao 2(mm) Gi vt v mn c nh, hi phi dch chuyn thu kớnh dc theo trc chớnh v phớa no, mt on bng bao nhiờu li cú nh rừ nột trờn mn? x Cõu 4(2,0 im) Cho b dng c gm cỏc ốn ging nhau, bin tr cú tr s thay i c, mt khúa K, mt ngun in cú thụng s E, r0 phự hp, mt cun dõy cú t cm L v cú in tr r v cỏc dõy ni cú in tr khụng ỏng k Thit k mt phng ỏn thớ nghim v hin tng t cm (v hỡnh, nờu vai trũ ca tng dng c, d oỏn kt qu thớ nghim v gii thớch) Mt khung dõy dn ABCD cú lng m, chiu di BC = a, chiu rng AB = b c gi ng yờn mt phng thng ng vi cnh AB nm ngang Khung c t r t trng u cú vộc t cm ng t B vuụng gúc vi mt phng khung, khụng gian sỏt phớa di cnh ỏy khụng cú t trng thi im t = ngi ta th khung khụng tc u Gi s khung cú in tr thun R, t cm ca khung khụng ỏng k Chiu di a ln cho khung t ti tc ti hn trc t trng Tỡm tc gii hn ca khung v nhit lng ta trờn khung k t thi im t = n cnh AB bt u t trng Cõu 5: (2,0im) Cho mch in nh hỡnh v Bit E = 18V, r = 4, R1 = 12, A R2 = 4, R4 = 18, R5 = 6, R = 3, C= 2àF B E A Bit tr R3 = 21 Tớnh in tớch t in v s ch ampe k A R1 R3 Dch chuyn chy ca bin tr R3 in tớch trờn t C bng Tỡm R3 C R2 Bit in tr ampe k v dõy ni khụng ỏng k ====================Ht===================== E, r F R4 D R5 Cõu 1: (2,5 im) S GIO DC & O TO HI DNG K THI CHN HC SINH GII TNH LP 12 THPT NM HC 2016 2017 MễN THI: VT Lí Thi gian lm bi : 180 phỳt Ngy thi: 8/10/2016 ( thi gm cõu 02 trang) CHNH THC 1) (1,5) = k = 10rad / s m1 + m2 0,25 a) Ti t=0 0,25 x0 = A = 2cm = rad Suy phng trỡnh dao ng: x = cos(10t + ) cm b) Ta cú: Wd = W Wt W = k.A = 0, 02(J) Ta cú: ; Wt 0, 02(J) Khi Wt =0(J) thỡ W =0,02(J) Khi Wt =0,02(J) thỡ W =0(J) W 0,02 0,5 Wt O 0,02 c) Thi gian ngn nht vt d h i t x1 n x2 tng ng vt chuyn ng = t = = 0,25 6ố 60 s trũn i t M1 n M2 vi gúc quột = t1 + = + d) V trớ ca vt thi im t1 l = .t = 8,5 = + rad 0,25 Gúc quột: Quóng ng i c: S = 8.2A + S0 A 2 0,25 T vũng trũn lng giỏc, suy S0 = Suy S = 16A + A = 34,83 ( m) e) Ngay sau gi: ' = 10 2rad / s , x = 0,5cm, v = 10 cm/s A = 1,322cm 2) (1,0 ) V trớ vt m2 bong vt m1 tho món: FC = m2 x = 0,5 (N) ốx = 1cm K = 10 m ' Ngay sau bong: = rad/s, v = 10 cm/s, x =1cm 0,25 0,25 10 10 A = + = 1,581cm ữ ữ 10 v Max = A ' = 10 10 = 10 22,36cm / s 0,25 Cõu 2: (2,0 im) 1) (1,5 ) F = = 45o P a)Ti v trớ cõn bng gúc lch ca dõy treo l: b) Vỡ gc ta O cỏch v trớ cõn bng lỳc u ca vt mt on: d= .1 = (m) 180 36 s = + S0 cos(t + ) 36 Phng trỡnh dao ng cú dng: tan = Vi: g' = (rad / s) l = s = + S0cos() = 36 36 v = .S0 sin = Lỳc t = 0, = S0 = 18 ( m ) s = + cos( 2t) (m) 36 18 Phng trỡnh dao ng ca li di l: c) Ti v trớ dõy treo hp vi phng thng ng gúc 450, thỡ trựng VTCB lỳc v2 a1 = a n = = (S0 ) l u, ta cú: (1) Ti v trớ thp nht l v trớ biờn õm: a = a t = S0 (2) 2) (0,5 ) a1 = S0 = 0,174 18 T (1) v (2), suy ra: a 2 Xe trt xung dc vi gia tc: a = g sin 30 = 5(m /rs ) r r P ' = P + Fqt 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Con lc n chu tỏc dng ca trng lc biu kin: Khi ú gia tc biu kin cú ln: g= g + a qt2 + 2ga qt cos1200 = ( m / s ) T= l g' 0,25 =2,135(s) Cõu : (1,5 im) 1) nh thu c l nh tht : d >0 ; k [...]... Với a=0,6 ⇒ b= 0,9 (Lưu ý: Nếu thí sinh làm các cách khác mà lập luận chặt chẽ, hợp lí thì tính điểm tối đa) 0,25 0,25 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN THI: VẬT LÝ Thời gian làm bài : 180 phút Ngày thi: 8/10 /2016 (Đề thi gồm 5 câu 02 trang) Câu 1: (2,5 điểm) Một lò xo có khối lượng không đáng kể, hệ số đàn hồi k = m1 m2 k... nhiễm sắc thể chi m tỷ lệ bao nhiêu? Hết -Họ và tên thí sinh: .Số báo danh: Chữ kí của giám thị 1: Chữ kí của giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Câu 1 (1,5đ) KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN SINH HỌC Hướngdẫnchấmgồm: 04trang Nội dung Điểm a) Ở sinh vật nhân thực mỗi nhiễm sắc thể điển hình đều chứa các trình... 2(17x + 129 ) I A = I − I1 = 1,5 − 2) (1,0 đ) U N = U AF = IR = I4 = U 216(x + 6) 27(x + 15) ==> I 2 = N = 17x + 129 R ABF 2(17x + 129 ) UN 9(x + 6) IR 162 = ==> I D = 2 AB = R 45 17x + 129 R 3D 17x + 129 q= 0 nên UED=0è UEF=UDF èUEB+UBF=UDF èRDID+I2R2=I4R4 Giải ra tìm được: x=3 Ω 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016. .. DƯƠNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN THI: VẬT LÝ Thời gian làm bài : 180 phút Ngày thi: 8/10 /2016 (Đề thi gồm 5 câu 02 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC 1) (1,5đ) ω= k = 10rad / s m1 + m2 0,25 a) Tại t=0 0,25 ⇒ x0 = − A = −2cm ⇒ ϕ = π rad Suy ra phương trình dao động: x = 2 cos(10t + π ) cm b) Ta có: Wd = W − Wt 1 W = k.A 2 = 0, 02(J) 2 Ta có: ; 0 ≤ Wt ≤ 0, 02(J) Khi Wt =0(J) thì... cặp thừa 1 NST 0,25 - Cá thể 2: là thể một(2n-1)vì có 1 cặp thi u 1 NST - Cá thể 3: là thể lưỡng bội bình thường (2n) vì các cặp đều có 2 NST 0,25 - Cá thể 4: là thể tam bội(3n) vì các cặp đều có 3 NST c) Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n =12 Khi quan sát quá trình giảm phân của 10000 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 10 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 xảy ra trao đổi chéo không... (1,5đ) Câu 4 (1,0đ) - Hệ tiêu hóa của động vật nhai lại không tiết ra enzim xenlulaza Vì vậy, chúng không tự tiêu hóa thức ăn có thành xenlulôzơ của tế bào thực vật Vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ và manh tràng có khả năng tiết ra enzim xenlulaza để tiêu hóa xenlulôzơ Ngoài ra, vi sinh vật còn tiết ra các enzim tiêu hóa các chất hữu cơ khác có trong tế bào thực vật thành các chất dinh dưỡng đơn giản... thay đổi được, một khóa K, một nguồn điện có thông số E, r0 phù hợp, một cuộn dây có độ tự cảm L và có điện trở trong r và các dây nối có điện trở không đáng kể Thi t kế một phương án thí nghiệm về hiện tượng tự cảm (vẽ hình, nêu vai trò của từng dụng cụ, dự đoán kết quả thí nghiệm và giải thích) 2 Một khung dây dẫn ABCD có khối lượng m, chi u dài BC = a, chi u rộng AB = b được giữ đứng yên trong mặt... nhiềunhấtcũngchỉđược 30% vàkhôngcósựđiềuchỉnhlượngnướcthoát 0,25 0,25 b)Những nhóm sinh vật nào có khả năng cố định nitơ phân tử? Vì sao chúng có khả năng đó? - Những sinh vật có khả năng cố định nitơ không khí: + Nhóm VK cố định nitơ sống tự do: Cyanobacteria… + Nhóm VK cố định nitơ sống cộng sinh: Rhizobium sống trong rễ cây họ 0,25 đậu… - Chúng có khả năng đó vì có enzim nitrôgenaza nên có khả năng phá vỡ liên... SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN THI: SINH HỌC Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi gồm 02 trang) Câu 1 (1,5điểm) a) Ở sinh vật nhân thực, mỗi nhiễm sắc thể điển hình đều chứa các trình tự nuclêôtit được gọi là tâm động, đầu mút và trình tự khởi đầu nhân đôi ADN Hãy cho biết ý nghĩa của các vùng trình tự nuclêôtit đó b) Ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8 Xét ba cặp nhiễm sắc thể... = 12 , A Đ R2 = 4Ω, R4 = 18Ω, R5 = 6Ω, RĐ = 3Ω, C= 2µF B E A 1 Biết trở R3 = 21Ω Tính điện tích ở tụ điện và số chỉ ampe kế A R1 R3 2 Dịch chuyển con chạy của biến trở R3 để điện tích trên tụ C bằng 0 Tìm R3 C R2 Biết điện trở ampe kế và dây nối không đáng kể ====================Hết===================== E, r F R4 D R5 Câu 1: (2,5 điểm) SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Toán Lý Hóa Sinh năm 2016 tỉnh Hải Dương có đáp án chi tiết, Bộ đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Toán Lý Hóa Sinh năm 2016 tỉnh Hải Dương có đáp án chi tiết, Bộ đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Toán Lý Hóa Sinh năm 2016 tỉnh Hải Dương có đáp án chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay