Câu hỏi ôn tập tâm lý y học

24 229 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:27

CÂU HỎI ÔN TẬP TÂM LÝ Y HỌC – ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP Trình bày nhiệm vụ tâm lý học y học ý nghĩa việc nghiên cứu tâm lý học y học (10p) Nhiệm vụ tâm lý học y học: – – Các trạng thái tâm lý người bệnh cán y tế Các yếu tố tâm lý người bệnh cán y tê ảnh hưởng đến phát sinh, phát triển bệnh, trình điều trị phòng bệnh – Mối quan hệ giao tiếp cán y tế với người bệnh phòng bệnh chữa bệnh Ý nghĩa việc nghiên cứu tâm lý học y học – Cung cấp kiến thức cho cán y tế, người bệnh người quan tâm loại bệnh, nguyên nhân phát sinh, phát triển bệnh cách phòng ngừa, điều trị có hiệu bệnh – Hướng dẫn cho cán y tế, người bệnh người quan tâm nghệ thuật giao tiếp, cách thức phối hợp hành động (thông qua hiểu tâm lý đối tượng tác động) để thúc đẩy tiến người bệnh – Nói cách khác, việc nghiên cứu tâm lý học y học giúp nâng cao nhận thức, thái độ hành động cho cán y tế, người bệnh người quan tâm vấn đề có liên quan đến tâm lý người bệnh, cán y tế, thực thể lâm sàng loại – bệnh mối quan hệ vấn đề nhằm điều trị đạt hiệu tốt Xetrenov cho : người thầy thuốc chuyên gia trạng thái thực thể mà chuyên gia tâm lý người bệnh Nêu đặc điểm chất tâm lý người Ví dụ minh họa tương ứng với đặc điểm (10p) Tâm lý người mang tính chủ thể Tâm lý Con người mang chất xã hội Nêu đặc điểm chất tâm lý người bệnh Ví dụ minh họa tương ứng với đặc điểm (10p) Tính chủ thể người bệnh phản ánh giới khách quan bị chế ước tác động bệnh tật Tâm lý người bệnh tác động đến mối quan hệ xã hội, môi trường tự nhiên Tâm lý người mang chất xã hội Vì thực tiễn y học nhân viên ý tế cần lưu ý đặc điểm người bệnh? Tâm lý có nguồn gốc giới khách quan nên điều trị, chăm sóc người bệnh cần ý đến hoàn cảnh sống hoạt động họ Tâm lý người mang tính chủ thể nên điều trị, chăm sóc người bệnh cần ý đến riêng tâm lý người Tâm lý người có nguồn gốc xã hội nên điều trị, chăm sóc người bệnh cần ý đến môi trường xã hội, văn hóa xã hội mối quan hệ mà họ sống làm việc Liệt kê yếu tố tác động đến tâm lý người bệnh ? Cho ví dụ minh họa ảnh hưởng yếu tố đến tâm lý người bệnh ? + + + + (15p) Nhận thức người bệnh bệnh Nhân cách người bệnh Phẩm chất nhân cách cán độ y tế Môi trường xung quanh Phân tích yếu tố tác động đến tâm lý người bệnh ( 20p) Nhận thức người bệnh bệnh tật Là trình phản ánh thực khách quan nhiều mức độ khác : từ cảm giác, tri giác (gọi trình nhận thức cảm tính, phản ánh thuộc tính bề ngoài, cụ thể bệnh tật) đến tư duy, tư tưởng (gọi trình nhận thức lý tính, phản ánh thuộc tính bên trong, mối liên hệ chất bệnh tật) kết phản ánh sản phẩm khác thực khách quan (hình ảnh, hình tượng, biểu tượng, khái niệm) Bệnh tật làm người bệnh thay đổi nhẹ cảm xúc : khó chịu, đôi lúc buồn rầu, v.v họ nhận thức đơn giản bệnh mình, song làm biến đổi mạnh mẽ nhân cách người bệnh : cáu kỉnh, bực tức, thiếu tự chủ, chí bi quan dẫn đến hành vi sai lệch (tự tử, trả thù đời) họ nhận thức rõ chất bệnh Tuy nhiên tùy thuộc vào nhận thức, đời sống tâm lý vốn có người bệnh mà người có thái độ, trạng thái tâm lý, hành vi ứng xử khác Cùng loại bệnh, có người nhận thức có lĩnh hợp tác với thầy thuốc để điều trị ; có người hiểu biết chưa đầy đủ, thiếu niềm tin gây khó khăn cho thầy thuốc chẩn đoán điều trị Nhân cách người bệnh Nhân cách người bệnh hệ thống phẩm chất họ tạo nên trình hoạt động xã hội phản ánh vào toàn trạng người bệnh tác động tích cực tiêu cực lên phát sinh, phát triển bệnh Nhân cách người nói chung, nhân cách người bệnh nói riêng bao gồm thuộc tính : xu hướng, tính cách, lực, khí chất Hệ thống thuộc tính có ảnh hưởng lớn đến tâm lý người bệnh Bệnh tật làm cho người bệnh mang kiểu khí chất không cân bằng, không linh hoạt dễ tổn thương ; họ thường có biểu giảm trí nhớ, đãng trí, không tập trung ý, giảm khả nhận thức, lao động, dễ bị ám thị, bị động, phụ thuộc, chí tin vào điều (kể mê tín, số phận) nhằm mong thoát nhanh khỏi bệnh tật Nhân cách người bệnh tạo nên phản ứng phủ nhận đề cao bệnh tật Vì vậy, cán y tế cần nắm đặc điểm nhân cách người bệnh để thông cảm giúp đỡ họ vượt qua bệnh tật Nhân cách cán y tế * Nhân cách cán y tế hệ thống phẩm chất họ, biểu sắc giá trị xã hội người đó, có tác động mạnh mẽ đến người bệnh Những phẩm chất xem xét qua thuộc tính nhân cách có liên quan đến tính chất nghề nghiệp : – Xu hướng nghề y : phận quan trọng xu hướng nhân cách, thúc đẩy động nhằm thỏa mãn nhu cầu định cá nhân hệ thống thống tương đối ổn định, quy định tính tích cực lựa chọn thái độ người thầy thuốc hoạt động thông qua mặt : nhu cầu, hứng thú, niềm tin, lý tưởng – Tính cách người thầy thuốc : hệ thống thái độ họ xung quanh thân, thể hành vi họ thông qua hoạt động giải nhiệm vụ giao tiếp xã hội ; bao gồm nét tính cách : yêu nghề, say mê với công việc, tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, dũng mãnh, tính tự chủ, tính kiêm tốn – Năng lực người thầy thuốc : thành tố quan trọng bậc lực chuyên môn, bảo đảm cho thành công người thầy thuốc ; bao gồm hệ thống kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp mà thông thường gọi khả hay tài – Khí chất người thầy thuốc : thuộc tính cá thể tâm lý quy định động thái hoạt động người, quy định sắc thái thể bên đời sống tinh thần họ * Phẩm chất cán y tế khái quát mặt : Đức Tài, nói cách khác đạo đức tài – Đạo đức người thầy thuốc đòi hỏi phải có tâm với nghề nghiệp, không làm điều ác, chân thật, tình cảm, độ lượng, giúp đỡ người, – Tài người thầy thuốc đòi hỏi phải có kiến thức sâu rộng, có kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn, biết cộng tác hoạt động, biết nghiên cứu khoa học để áp dụng vào thực tiễn * Đạo đức tài phẩm chất cần có người thầy thuốc Để có phẩm chất này, người thầy thuốc phải không ngừng học tập chuyên môn, đồng thời không ngừng tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức trình hoạt động nghề nghiệp Môi trường xung quanh Môi trường xung quanh bao gồm môi trường tự nhiên môi trường xã hội có mối quan hệ mật thiết với thường có tác động mạnh mẽ đến tâm lý người bệnh Môi trường tự nhiên gồm yếu tố : nhiệt độ, màu sắc, âm thanh, mùi vị, thời tiết, khí hậu yếu tố địa lý khác thường tác động trực tiếp gián tiếp làm thay đổi trạng thái tâm lý, khí sắc, sức khỏe, tình trạng bệnh tật người bệnh Môi trường xã hội bao gồm mối quan hệ đa dạng người bệnh (với cán y tế, gia đình, quan, bạn bè, người bệnh, ) tác động phương tiện truyền thông (đài, báo, sách, ) thường có tác động trực tiếp hay gián tiếp tích cực hay tiêu cực đến tâm lý người bệnh Liệt kê yếu tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách (5p) : phong tục tập quán, thói quen,yếu tố di truyền, văn hoá- xã hội, kinh tế- trị Trình bày định nghĩa trình tâm lý, trạng thái tâm lý thuộc tính tâm lý (15p) Quá trình tâm lý :Là tượng tâm lý diễn thời gian tương đối ngắn, có mở đầu, diễn biến kết thúc tương đối rõ ràng nhằm biến tác động bên thành hình ảnh tâm lý Trạng thái tâm lý :Là tượng tâm lý diễn thời gian tương đối dài, việc mở đầu kết thúc không rõ ràng, thường biến động chi phối cách trình tâm lý kèm với Thuộc tính tâm lý :Là tượng tâm lý tương đối ổn định, khó hình thành khó (hình thành lâu dài kéo dài lâu) có kéo dài suốt đời người, tạo thành nét riêng người (nhân cách), chi phối trình trạng thái tâm lý người Vẽ sơ đồ tượng tâm lý (10p) Hiện tượng tâm lý Quá trình tâm lý Trạng thái tâm lý Thuộc tính tâm lý - Nhận thức - Ý chí - Sự ý - Xu hướng - Khí chất - Cảm xúc - Tâm trạng - Tính cách - Năng lực Sơ đồ 1.1 Các tượng tâm lý 10 Trình bày khái niệm hành vi hành vi sức khỏe ? Cho ví dụ minh họa (10p) Hành vi cách ứng xử người vật, kiện, tượng hoàn cảnh, tình cụ thể, biểu lới nói, cử chỉ, hành động định Hành vi người hàm chứa yếu tố kiến thức, thái độ, niềm tin, giá trị xã hội cụ thể người Các yếu tố thường đan xen, liên kết chặc chẽ với Hành vi sức khỏe: Là hành vi người liên quan đến việc tạo ra, bảo vệ nâng cao sức khỏe, liên quan đến vấn đề sức khỏe định Nêu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe (5p) Yếu tố cá nhân Các mối quan hệ cá nhân Môi trường học tập làm việc Yếu tố pháp luật, sách xã hội Yếu tố cộng động(các quan hệ xã hội) 12 Vẽ sơ đồ bước trình thay đổi hành vi (5p) 11 + + + + + Yếu tố cá nhân (1) Yếu tố cộng đồng (các quan hệ xã hội) (5) HÀNH VI SỨC KHỎE Yếu tố luật pháp, sách xã hội (4) 13 Các mối quan hệ cá nhân (2) Môi trường học tập, làm việc (3) Nêu biện pháp người tư vấn cần làm tương ứng với bước trình thay đổi hành vi đối tượng (15p) Bước : Chưa quan tâm đến thay đổi hành vi (từ chưa hiểu biết đến hiểu biết chưa chấp nhận) Trong giai đoạn đối tượng chưa có hiểu biết vấn đề sức khỏe họ / chưa nhận thấy nguy tiềm tàng hành vi sức khỏe có Biện pháp tốt lúc cung cấp thông tin nguy bệnh tật thực hành lối sống cá nhân Bước :Đã có quan tâm để thay đổi hành vi (từ chưa chấp nhận đến chấp nhận thay đổi) Thông thường giai đoạn đối tượng quan tâm hiểu biết phần đến vấn đề sức khỏe Họ xem xét đến việc thay đổi hành vi thiếu kiến thức, kinh nghiệm, gặp phải số khó khăn làm cản trở dự định thay đổi họ Để giúp đối tượng thay đổi hành vi cần tiếp tục đưa thông tin nguy bệnh bệnh tật với hành vi cá nhân giúp họ nhận thấy lợi ích việc thay đổi Giai đoạn đối tượng cần có hỗ trợ mặt tinh thần, vật chất, đặc biệt giúp đỡ tổ chức đoàn thể, bạn bè để tạo nên môi trường thuận lợi giúp họ thay đổi hành vi Bước : Chuẩn bị thay đổi hành vi (từ chưa có ý định đến có ý định thực hiện) Đối tượng nhận thấy bất lợi trì hành vi cũ, nhận thấy lợi ích hành vi Họ có tâm kế hoạch để thay đổi hành vi Giai đoạn đối tượng cần giúp đỡ kiến thức, kỹ điều kiện cần thiết từ gia đình, bạn bè, xã hội Giúp đối tượng lập kế hoạch cụ thể cho tiến trình thay đổi, hướng dẫn cho đối tượng việc cần chuẩn bị để vượt qua số khó khăn tạm thời xảy ngày đầu thay đổi thói quen Bước : Hành động (thực hành vi mới) Đối tượng sẵn sàng thực việc thay đổi thay đổi theo kế hoạch họ, đồng thời đánh giá lợi ích mà họ nhận từ việc thực hành vi Họ cần trợ giúp bạn bè, gia đình, cộng đồng để khuyến khích đối tượng thực hành động thay đổi hành vi sức khỏe Bước : Duy trì hành vi thay đổi (hành vi mới) Các đối tượng thực trì hành vi có lợi cho sức khỏe Hành vi thực môi trường thuận lợi ổn định, bền vững, đồng thời đối tượng phổ biến, vận động người khác làm theo ; thực môi trường không thuận lợi, gặp phải yếu tố cản trở việc trì hành vi dễ bị phá vỡ đối tượng quay trở lại hành vi cũ Nêu điều kiện cần thiết để thay đổi hành vi sức khỏe (5p) Việc thay đổi hành vi phải đối tượng tự nguyện Hành vi phải bật, điển hình, gây hậu nhiều tới sức khỏe Các hành vi thay đổi phải trì qua thời gian Việc thay đổi hành vi không khó cho đối tượng (không thách thức đối 14 + + + + + + với đối tượng) Phải có trợ giúp xã hội 15 Trình bày khái niệm “ý thức đạo đức”; “hành vi đạo đức”; (10p) Ý thức đạo đức: Ý thức hệ thống quy tắc, chuẩn mực, hành vi phù hợp với quan hệ đạo đức tồn Những cảm xúc, tình cảm đạo đức người + Hành vi đạo đức: Những biểu bên ý thức đạo đức, hướng cá nhân đến cách thức hành động Khi biểu bên thực thúc đẩy ý thức đạo đức hành vi đạo đức Hành vi đạo đức liên quan chặt chẽ đến văn hoá cá nhân tổ chức Hành vi đạo đức vừa biểu nhận thức tình cảm đạo đức cá nhân, vừa bị chi phối chuẩn mực quy tắc xã hội 16 + Trình bày khái niệm “Quá trình hình thành đạo đức”; “ Đạo đức nghề nghiệp” (10p) Quá trình hình thành đạo đức trình nhận thức: Nhận thức cá nhân chân giá trị quan hệ xã hội Hình thành nhận thức nhóm chân giá trị Hình thành nhận thức công nhận lẫn chẩn giá trị Pháp lý hóa giá trị(quy tắc, luật lệ) + Đạo đức nghề nghiệp nhánh hệ thống đạo đức xã hội, loại đạo đức thực tiễn hoá, chuẩn mực nhận thức hành vi phù hợp với đặc thù lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp quan, tổ chức có thẩm quyền quy định Phân tích vai trò đạo đức đối người xã hội (15p) Điều chỉnh hành vi 17 + Điều chỉnh hành vi người sở xem xét vận động sai Khi thừa nhận chuẩn mực đạo đức người phải ứng xử theo chuẩn mực Sự điều chỉnh hành vi đạo đức làm cho hoạt động cá nhân phù hợp với lợi ích xã hội, cộng đồng Sự điều chỉnh hành vi thông qua chuẩn mực đạo đức mang tính tự giác so với điều chỉnh pháp luật Mục đích điều chỉnh: đảm bảo tồn phát triển xã hội theo nguyên tắc hài hoà lợi ích cá nhân cộng đồng Điều chỉnh hành vi đạo đức dư luận xã hội lương tâm: hình thức điều chỉnh hành vi Xã hội tạo dư luận khuyến khích thiện, lên án ác Cá nhân tự giác điều chỉnh hành vi sở chuẩn mực đạo đức xã hội + Giáo dục người Con người từ sinh bị ảnh hưởng môi trường sống với mối quan hệ ứng xử, giao tiếp, chuẩn mực đạo đức người uốn nắn theo chuẩn mực gia đình, xã hội Điều chỉnh quan hệ người với người Hình thành nhân cách người, nâng cao vai trò tự ý thức người Xã hội gìn giữ chuẩn mực truyền thống giá trị đạo đức cần phải chuẩn hoá để trở thành chuẩn mực chung xã hội Nhận thức thông qua phản ánh tồn xã hội Nhận thức đạo đức vừa hướng ngoại, vừa hướng nội Hướng ngoại: Lấy chuẩn mực đạo đức xã hội làm đối tượng nhận thức Hướng nội: chủ thể lấy thân cá nhân làm đối tượng nhận thức (tự đánh giá, tự thẩm định, tự đối chiếu hành vi, chuẩn mực cá nhân với chuẩn mực cộng đồng + Giúp người nhận thức theo chuẩn mực Là phản ánh tồn xã hội cộng đồng phương thức điều chỉnh hành vi cá nhân thuộc cộng đồng nhằm hình thành, phát triển, hoàn thiện tồn xã hội Đạo đức xã hội hình thành sở cộng đồng lợi ích hoạt động cá nhân thuộc cộng đồng 18 Trình bày 12 điều y đức theo qui định ngành y tế Việt Nam (20p) Phải có lương tâm trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức thầy thuốc Không ngừng học tập tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn Sẵn sàng vượt qua khó khǎn gian khổ nghiệp chǎm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Tôn trọng pháp luật thực nghiêm túc quy chế chuyên môn Không sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học chưa phép Bộ Y tế chấp nhận người bệnh Tôn trọng quyền khám bệnh, chữa bệnh nhân dân Tôn trọng bí mật riêng tư người bệnh; thǎm khám, chǎm sóc cần bảo đảm kín đáo lịch Quan tâm đến người bệnh diện sách ưu đãi xã hội Không phân biệt đối xử với người bệnh Không có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp gây phiền hà cho người bệnh Phải trung thực toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Khi tiếp xúc với người bệnh gia đình họ, có thái độ niềm nở, tận tình; trang phục phải chỉnh tề, để tạo niềm tin cho người bệnh Phải giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh gia đình họ hiểu để hợp tác điều trị; phổ biến cho họ chế độ, sách, quyền lợi nghĩa vụ người bệnh; động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục Trong trường hợp bệnh nặng tiên lượng xấu phải hết lòng cứu chữa chǎm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời không đùn đẩy người bệnh Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý an toàn; không lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc phẩm chất, thuốc không với yêu cầu mức độ bệnh Không rời bỏ vị trí làm nhiệm vụ, theo dõi xử trí kịp thời diễn biến người bệnh Khi người bệnh viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chǎm sóc giữ gìn sức khỏe Khi người bệnh tử vong, phải thông cảm sâu sắc, chia buồn hướng dẫn, giúp đỡ gia đình họ làm thủ tục cần thiết 10 Thật thà, đoàn kết tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn 11 Khi thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm không đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước 12 Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, cứu chữa người bị nạn, ốm đau cộng đồng; gương mẫu thực nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường 19 Phân tích mối quan hệ thầy thuốc với người bệnh/người nhà bệnh nhân qua 12 điều qui định y đức (15p) (phân tích điều có liên quan) Tôn trọng quyền khám bệnh, chữa bệnh nhân dân Tôn trọng bí mật riêng tư người bệnh; thǎm khám, chǎm sóc cần bảo đảm kín đáo lịch Quan tâm đến người bệnh diện sách ưu đãi xã hội Không phân biệt đối xử với người bệnh Không có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp gây phiền hà cho người bệnh Phải trung thực toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Khi tiếp xúc với người bệnh gia đình họ, có thái độ niềm nở, tận tình; trang phục phải chỉnh tề, để tạo niềm tin cho người bệnh Phải giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh gia đình họ hiểu để hợp tác điều trị; phổ biến cho họ chế độ, sách, quyền lợi nghĩa vụ người bệnh; động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục Trong trường hợp bệnh nặng tiên lượng xấu phải hết lòng cứu chữa chǎm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết 20 Phân tích mối quan hệ thầy thuốc với nghề nghiệp qua 12 điều qui định y đức (15p) (phân tích điều có liên quan) Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời không đùn đẩy người bệnh Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý an toàn; không lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc phẩm chất, thuốc không với yêu cầu mức độ bệnh Không rời bỏ vị trí làm nhiệm vụ, theo dõi xử trí kịp thời diễn biến người bệnh Khi người bệnh viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chǎm sóc giữ gìn sức khỏe Khi người bệnh tử vong, phải thông cảm sâu sắc, chia buồn hướng dẫn, giúp đỡ gia đình họ làm thủ tục cần thiết Thật thà, đoàn kết tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn Khi thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm không đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, cứu chữa người bị nạn, ốm đau cộng đồng; gương mẫu thực nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường 21 Phân tích mối quan hệ thầy thuốc với cộng đồng qua 12 điều qui định y đức (15p) (phân tích điều có liên quan) Phải có lương tâm trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức thầy thuốc Không ngừng học tập tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn Sẵn sàng vượt qua khó khǎn gian khổ nghiệp chǎm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân Tôn trọng pháp luật thực nghiêm túc quy chế chuyên môn Không sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học chưa phép Bộ Y tế chấp nhận người bệnh Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, cứu chữa người bị nạn, ốm đau cộng đồng; gương mẫu thực nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường 22 Phân tích mối quan hệ thầy thuốc với đồng nghiệp/bậc thầy/người học qua 12 điều qui định y đức (15p) (phân tích điều có liên quan) 10 Thật thà, đoàn kết tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn 11 Khi thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm không đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước 23 Phân tích mối quan hệ người dược sĩ thông qua 10 điều qui định đạo đức người hành nghề dược (30p) Phải đặt lợi ích người bệnh sức khoẻ nhân dân lên hết 2 Phải hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn tiết kiệm cho người bệnh nhân dân Tích cực, chủ động tuyên truyền kiến thức chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân Phải tôn trọng bảo vệ quyền người bệnh, bí mật liên quan đến bệnh tật người bệnh Phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật quy định chuyên môn; thực Chính sách quốc gia thuốc Không lợi dụng tạo điều kiện cho người khác lợi dụng nghề nghiệp để mưu cầu lợi ích cá nhân, vi phạm pháp luật Phải tôn trọng hợp tác với quan quản lý nhà nước, kiên đấu tranh với tượng tiêu cực hoạt động nghề nghiệp Phải trung thực, thật thà, đoàn kết, kính trọng bậc thầy, tôn trọng đồng nghiệp Sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp giúp đỡ tiến Phải hợp tác chặt chẽ với cán y tế khác để thực tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học Phải thận trọng, tỷ mỉ, xác hành nghề Không mục đích lợi nhuận mà làm thiệt hại sức khoẻ quyền lợi người bệnh, ảnh hưởng xấu đến danh dự phẩm chất nghề nghiệp Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, tích cực nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học- công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ xã hội tình 10 Phải nâng cao tinh thần trách nhiệm hành nghề, gương mẫu thực nếp sống văn minh; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội Không có đơn thuốc mà bán thuốc kê đơn bị xử lý hình 24 Trình bày việc người nhân viên y tế phải làm thực thi  nhiệm vụ (10p) Thực nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ công chức, viên  chức; Có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng người thầy thuốc theo  quan điểm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Có ý thức tổ chức kỷ luật; thực quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, nội quy, quy chế làm việc ngành, đơn vị;  Học tập thường xuyên nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức  nghề nghiệp, kỹ giao tiếp, ứng xử; Phục tùng chấp hành nhiệm vụ giao; chủ động, chịu trách nhiệm công  việc; Đóng góp ý kiến hoạt động, điều hành đơn vị nhằm bảo đảm thực   công vụ, nhiệm vụ giao đạt hiệu quả; Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo đồng nghiệp; Mặc trang phục, đeo thẻ công chức, viên chức quy định; đeo phù hiệu lĩnh vực pháp luật quy định (nếu có) 25 Trình bày việc người nhân viên y tế phải làm ứng xử với + đồng nghiệp (10p) Trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ + + lẫn nhau; Tự phê bình phê bình khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn, mang tính xây dựng; Tôn trọng lắng nghe ý kiến đồng nghiệp; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học + hỏi lẫn thi hành công vụ, nhiệm vụ giao; Phát công chức, viên chức đơn vị thực không nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ công chức, viên chức phản ánh đến cấp có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân phản ánh 26 Trình bày việc người nhân viên y tế phải làm ứng xử với người đến khám bệnh (10p) a) Niềm nở đón tiếp, tận tình hướng dẫn thủ tục cần thiết; b) Sơ phân loại người bệnh, xếp khám bệnh theo thứ tự đối tượng ưu tiên theo quy định; c) Bảo đảm kín đáo, tôn trọng người bệnh khám bệnh; thông báo giải thích tình hình sức khỏe hay tình trạng bệnh cho người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh biết; d) Khám bệnh, định xét nghiệm, kê đơn phù hợp với tình trạng bệnh khả chi trả người bệnh; đ) Hướng dẫn, dặn dò người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh sử dụng thuốc theo đơn, chế độ chăm sóc, theo dõi diễn biến bệnh hẹn khám lại cần thiết người bệnh điều trị ngoại trú; e) Hỗ trợ người bệnh nhanh chóng hoàn thiện thủ tục nhập viện có định 27 Trình bày việc người nhân viên y tế phải làm ứng xử với người bệnh nội trú (10p) a) Khẩn trương tiếp đón, bố trí giường cho người bệnh, hướng dẫn giải thích nội quy, qui định bệnh viện khoa; b) Thăm khám, tìm hiểu, phát diễn biến bất thường giải nhu cầu cần thiết người bệnh; giải thích kịp thời đề nghị, thắc mắc người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh; c) Tư vấn giáo dục sức khoẻ hướng dẫn người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh thực chế độ điều trị chăm sóc; d) Giải khẩn trương yêu cầu chuyên môn; có mặt kịp thời người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh yêu cầu; đ) Đối với người bệnh có định phẫu thuật phải thông báo, giải thích trước cho người bệnh người đại diện người bệnh tình trạng bệnh, phương pháp phẫu thuật, khả rủi ro xảy thực đầy đủ công tác chuẩn bị theo quy định Phải giải thích rõ lý cho người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh phải hoãn tạm ngừng phẫu thuật 28 Trình bày việc người nhân viên y tế phải làm người bệnh chuyển viện/ra viện (10p) a) Thông báo dặn dò người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh điều cần thực sau viện Trường hợp chuyển tuyến cần giải thích lý cho người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh; b) Công khai chi tiết khoản chi phí phiếu toán giá dịch vụ y tế mà người bệnh phải toán; giải thích đầy đủ người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh có yêu cầu; c) Khẩn trương thực thủ tục cho người bệnh viện chuyển tuyến theo quy định; d) Tiếp thu ý kiến góp ý người bệnh người đại diện hợp pháp người bệnh người bệnh viện chuyển tuyến 29 Phân tích vấn đề vi phạm y đức tình sau: (tham khảo 6, giáo trình tâm lý – đạo đức nghề nghiệp Trường ĐH Tây Đô để trả lời) – (20p) Tình huống: “Trung tâm nhận lưu giữ tạng hiến” có bác sĩ kỹ thuật viên Họ có trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản mô, tạng người tình nguyện hiến tạng cho y học chuyển mô, tạng đến sở y tế có yêu cầu ghép tạng Khi có xác hiến tạng chuyển tới, nhóm bác sĩ kỹ thuật viên lấy tạng hiến tặng theo di chúc người hiến Họ tranh thủ lấy thêm mô tạng khác da, sụn, xương, giác mạc… Sau đó, họ hỏa táng xác trao cho cốt cho gia đình người hiến tạng Những mô tạng bán cho đường dây buôn bán nội tạng quốc tế Phân tích diễn biến tâm lý người cao tuổi cách ứng xử nhân viên y tế vai trò người tư vấn nào? (tham khảo 5, giáo trình tâm lý – đạo đức nghề nghiệp Trường ĐH Tây Đô để trả lời) – (20p) Tình huống: Ông M 79 tuổi, sống vợ 45 năm Không may, vợ ông cách tháng bị nhồi máu tim cấp Ông M cảm thấy buồn, không nói gì, lúc tha thẩn nhà, chí không buồn tắm hay thay quần áo bẩn Con gái M lo lắng nghĩ có lẽ cha có vấn đề tâm thần Cô đưa bố đến phòng tư vấn đề khám xin tư vấn Tại phòng tư vấn, nói chuyện cho thấy câu hỏi làm cho ông M nhớ tới người vợ có lúc ông M dường khóc Trong trường hợp điều xảy với ông M.? Nhà tư vấn cần phải xử trí nào? 30 Nêu quyền nghĩa vụ người bệnh (15p) Quyền người bệnh: + + + + + + + Quyền khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế Quyền tôn trọng bí mật riêng tư Quyền tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe khám bệnh, chữa bệnh Quyền lựa chọn khám bệnh, chữa bệnh Quyền cung cấp thông tin hồ sơ bệnh án chi phí khám bệnh, chữa bệnh Quyền từ chối chữa bệnh khỏi sở khám bệnh, chữa bệnh Quyền người bệnh bị lực hành vi dân sự, lực hành vi dân sự, hạn chế lực hành vi dân người chưa thành niên từ đủ tuổi đến chưa đủ 18 tuổi Nghĩa vụ người bệnh: + + + Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề Nghĩa vụ chấp hành quy định khám bệnh, chữa bệnh Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh 31 Trình bày nội dung Quyền người bệnh (30p) Điều Quyền khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế Được tư vấn, giải thích tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với bệnh Được điều trị phương pháp an toàn, hợp lý có hiệu theo quy định chuyên môn kỹ thuật Điều Quyền tôn trọng bí mật riêng tư Được giữ bí mật thông tin tình trạng sức khỏe đời tư ghi hồ sơ bệnh án Thông tin quy định khoản Điều phép công bố người bệnh đồng ý để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh người hành nghề nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh trường hợp khác pháp luật quy định Điều Quyền tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe khám bệnh, chữa bệnh Không bị kỳ thị, phân biệt đối xử bị ép buộc khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp quy định khoản Điều 66 Luật Được tôn trọng tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng Không bị phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội Điều 10 Quyền lựa chọn khám bệnh, chữa bệnh Được cung cấp thông tin, giải thích, tư vấn đầy đủ tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro xảy để lựa chọn phương pháp chẩn đoán điều trị Chấp nhận từ chối tham gia nghiên cứu y sinh học khám bệnh, chữa bệnh 3 Được lựa chọn người đại diện để thực bảo vệ quyền, nghĩa vụ khám bệnh, chữa bệnh Điều 11 Quyền cung cấp thông tin hồ sơ bệnh án chi phí khám bệnh, chữa bệnh Được cung cấp thông tin tóm tắt hồ sơ bệnh án có yêu cầu văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Được cung cấp thông tin giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giải thích chi tiết khoản chi hóa đơn toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Điều 12 Quyền từ chối chữa bệnh khỏi sở khám bệnh, chữa bệnh Được từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật phương pháp điều trị phải cam kết tự chịu trách nhiệm văn việc từ chối mình, trừ trường hợp quy định khoản Điều 66 Luật Được khỏi sở khám bệnh, chữa bệnh chưa kết thúc điều trị phải cam kết tự chịu trách nhiệm văn việc khỏi sở khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định người hành nghề, trừ trường hợp quy định khoản Điều 66 Luật Điều 13 Quyền người bệnh bị lực hành vi dân sự, lực hành vi dân sự, hạn chế lực hành vi dân người chưa thành niên từ đủ tuổi đến chưa đủ 18 tuổi Trường hợp người bệnh bị lực hành vi dân sự, lực hành vi dân sự, hạn chế lực hành vi dân người chưa thành niên từ đủ tuổi đến chưa đủ 18 tuổi người đại diện hợp pháp người bệnh định việc khám bệnh, chữa bệnh Trường hợp cấp cứu, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe người bệnh, mặt người đại diện hợp pháp người bệnh người đứng đầu sở khám bệnh, chữa bệnh định việc khám bệnh, chữa bệnh 32 Trình bày nội dung quyền tôn trọng bí mật riêng tư; quyền tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe khám bệnh, chữa bệnh (15p) Điều Quyền tôn trọng bí mật riêng tư Được giữ bí mật thông tin tình trạng sức khỏe đời tư ghi hồ sơ bệnh án Thông tin quy định khoản Điều phép công bố người bệnh đồng ý để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh người hành nghề nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh trường hợp khác pháp luật quy định Điều Quyền tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe khám bệnh, chữa bệnh Không bị kỳ thị, phân biệt đối xử bị ép buộc khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp quy định khoản Điều 66 Luật Được tôn trọng tuổi tác, giới tính, dân tộc, tín ngưỡng Không bị phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội 33 Trình bày nội dung Quyền khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế; cung cấp thông tin hồ sơ bệnh án chi phí khám bệnh, chữa bệnh (10p) Điều Quyền khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế Được tư vấn, giải thích tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với bệnh Được điều trị phương pháp an toàn, hợp lý có hiệu theo quy định chuyên môn kỹ thuật Điều 11 Quyền cung cấp thông tin hồ sơ bệnh án chi phí khám bệnh, chữa bệnh Được cung cấp thông tin tóm tắt hồ sơ bệnh án có yêu cầu văn bản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Được cung cấp thông tin giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giải thích chi tiết khoản chi hóa đơn toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 34 Trình bày nội dung Quyền lựa chọn; Quyền từ chối chữa bệnh khỏi sở khám bệnh, chữa bệnh (10p) Điều 12 Quyền từ chối chữa bệnh khỏi sở khám bệnh, chữa bệnh Được từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật phương pháp điều trị phải cam kết tự chịu trách nhiệm văn việc từ chối mình, trừ trường hợp quy định khoản Điều 66 Luật Được khỏi sở khám bệnh, chữa bệnh chưa kết thúc điều trị phải cam kết tự chịu trách nhiệm văn việc khỏi sở khám bệnh, chữa bệnh trái với quy định người hành nghề, trừ trường hợp quy định khoản Điều 66 Luật 35 Nêu trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo quy định (5p) Bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm 36 Trình bày nguyên tắc đạo đức nghiên cứu y sinh (20p) Quyền tôn trọng người: Tôn trọng người nguyên tắc đạo đức y học nguyên tắc đạo đức nghiên cứu Tôn trọng người thể đạo đức nghiên cứu bao gồm: - Tôn trọng quyền tự quyết: Tất nghiên cứu phải tôn trọng lựa chọn tự nguyện tham gia nghiên cứu định dừng không tham gia nghiên cứu thời điểm đối tượng nghiên cứu Họ quyền biết đầy đủ thông tin liên quan đến nghiên cứu mà họ tham gia, kể các lợi ích rủi ro quyền yêu cầu đảm bảo giữ kín thông tin cá nhân họ nghiên cứu - Bảo vệ người mà quyền tự họ bị hạn chế: Tôn trọng người nghiên cứu vấn đề đạo đức bản, bên cạnh việc tôn trọng quyền tự tôn trọng người bao gồm việc phải đưa hướng dẫn để bảo vệ người mà quyền tự họ bị hạn chế, bao gồm: trẻ em, người bị bệnh tật khả tự đưa định, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt không dám tự đưa định nghèo khó, bị lệ thuộc, người bị tù bị hình phạt Làm việc thiện tránh gây hại: Tình 2: Một nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá tác dụng hỗ trợ làm mau lành vết mổ sau phẫu thuật hàm mặt loại sữa E Thiết kế nghiên cứu tiến hành sau: nhóm 50 bệnh nhân (nhóm A) sau phẫu thuật chăm sóc người điều dưỡng theo quy trình với sử dụng loại sữa A chế độ dinh dưỡng nhóm 50 bệnh nhân (nhóm B) sau phẫu thuật chăm sóc người điều dưỡng dinh dưỡng theo quy trình hành Kết nghiên cứu cho thấy nhóm bệnh nhân sử dụng sữa A lành vết mổ nhanh so với nhóm không hỗ trợ sữa Tuy nhiên, trình nghiên cứu, có bệnh nhân nhóm A thường bị tiêu chảy uống loại sữa người điều dưỡng không hỏi kỹ tiền sử bệnh nhân nên cho bệnh nhân sử dụng loại sữa định điều trị Mục đích nghiên cứu tìm giải pháp chẩn đoán, điều trị nhằm phục vụ cho sức khỏe người Mục đích thể nguyên tắc “làm việc thiện” nhiên tiến hành nghiên cứu, rủi ro xảy cho đối tượng nghiên cứu Do nguyên tắc thứ hai đạo đức nghiên cứu “làm điều thiện không gây hại” Đây nguyên tắc đạo đức nghiên cứu nhằm đưa chuẩn mực để đảm bảo nguy (các rủi ro) nghiên cứu cân nhắc kỹ lưỡng giảm thiểu tối đa rủi ro, lợi ích nghiên cứu Để đạt chuẩn mực thiết kế nghiên cứu phải đảm bảo khoa học, có hiệu lực khả thi, nhà nghiên cứu phải nắm vững vấn đề liên quan đến nghiên cứu Trong tình rõ ràng mục đích nghiên cứu nhằm đem lại hiệu “mau lành vết thương cho bệnh nhân sau phẫu thuật hàm mặt”, điều thể nguyên tắc “làm việc thiện” đạo đức nghiên cứu Nhưng bệnh nhân bị tiêu chảy không hỏi kỹ tiền sử người bệnh nên vô tình người điều dưỡng “gây hại” cho bệnh nhân Công bằng: Tình 3: Một nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá tính an toàn thuốc J sử dụng bệnh nhân đái tháo đường giai đoạn đầu Việt Nam Thuốc J sử dụng nhiều quốc gia giới với tác dụng trì lượng đường huyết bệnh nhân đái tháo đường giai đoạn đầu cho thấy tác dụng phụ Điều dưỡng viên H tham gia vào nghiên cứu tham gia vào trình tuyển chọn bệnh nhân Do biết tác dụng thuốc J., người điều dưỡng lựa chọn người thân gia đình bị đái tháo đường giai đoạn đầu tham gia vào nghiên cứu Tình cho thấy người điều dưỡng không công lựa chọn đối tượng tham gia vào nghiên cứu Sự công nghiên cứu đề cập trước hết công phân bổ lợi ích rủi ro người tham gia nghiên cứu, kể người tham gia nghiên cứu thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương 37 Trình bày nguyên tắc “Tôn trọng quyền người” nghiên cứu y sinh (10p) Tôn trọng người nguyên tắc đạo đức y học nguyên tắc đạo đức nghiên cứu Tôn trọng người thể đạo đức nghiên cứu bao gồm: - Tôn trọng quyền tự quyết: Tất nghiên cứu phải tôn trọng lựa chọn tự nguyện tham gia nghiên cứu định dừng không tham gia nghiên cứu thời điểm đối tượng nghiên cứu Họ quyền biết đầy đủ thông tin liên quan đến nghiên cứu mà họ tham gia, kể các lợi ích rủi ro quyền yêu cầu đảm bảo giữ kín thông tin cá nhân họ nghiên cứu - Bảo vệ người mà quyền tự họ bị hạn chế: Tôn trọng người nghiên cứu vấn đề đạo đức bản, bên cạnh việc tôn trọng quyền tự tôn trọng người bao gồm việc phải đưa hướng dẫn để bảo vệ người mà quyền tự họ bị hạn chế, bao gồm: trẻ em, người bị bệnh tật khả tự đưa định, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt không dám tự đưa định nghèo khó, bị lệ thuộc, người bị tù bị hình phạt 38 Trình bày nguyên tắc “Làm việc thiện tránh gây hại” “công bằng" (10p) Làm việc thiện tránh gây hại: Đây nguyên tắc đạo đức nghiên cứu nhằm đưa chuẩn mực để đảm bảo nguy (các rủi ro) nghiên cứu cân nhắc kỹ lưỡng giảm thiểu tối đa rủi ro, lợi ích nghiên cứu Để đạt chuẩn mực thiết kế nghiên cứu phải đảm bảo khoa học, có hiệu lực khả thi, nhà nghiên cứu phải nắm vững vấn đề liên quan đến nghiên cứu Công bằng: Sự công nghiên cứu đề cập trước hết công phân bổ lợi ích rủi ro người tham gia nghiên cứu, kể người tham gia nghiên cứu thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương 39 Nêu nội dung thỏa thuận tham gia nghiên cứu (15p) + Giới thiệu khái quát nghiên cứu + Mục đích nghiên cứu + Thời gian tham gia đối tượng nghiên cứu + Mô tả quy trình nghiên cứu, nhấn mạnh nội dung quy trình có liên quan đến đối tượng nghiên cứu + Dự đoán nguy tình trạng không thoải mái xảy cho đối tượng nghiên cứu + Những lợi ích có từ nghiên cứu cho đối tượng cho cộng đồng, lợi ích trực tiếp, lợi ích gián tiếp + Các tình lựa chọn tham gia (nếu có) + Những cam kết nhà nghiên cứu đối tượng nghiên cứu việc đảm bảo giữ bí mật riêng tư thông tin liên quan đến đối tượng, việc đền bù cho tổn thương (nếu có) tham gia nghiên cứu + Ngôn ngữ thỏa thuận phải ngôn ngữ phổ thông dễ hiểu + Hình thức thỏa thuận tham gia nghiên cứu ký vào thỏa thuận tham gia nghiên cứu sau đọc kỹ nội dung, ghi đầy đủ thông tin nêu [...]... n y được bán cho một đường d y buôn bán nội tạng quốc tế Phân tích diễn biến tâm lý của người cao tuổi và cách ứng xử của nhân viên y tế trong vai trò người tư vấn như thế nào? (tham khảo bài 5, giáo trình tâm lý – đạo đức nghề nghiệp của Trường ĐH T y Đô để trả lời) – (20p) Tình huống: Ông M 79 tuổi, sống cùng vợ đã 45 năm nay Không may, vợ ông mới mất cách đ y 2 tháng do bị nhồi máu cơ tim cấp Ông... với quy định của người hành nghề, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật n y 35 Nêu các trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo quy định (5p) Bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm 36 Trình b y nguyên tắc đạo đức cơ bản trong nghiên cứu y sinh (20p) Quyền tôn trọng con người: Tôn trọng con người là nguyên tắc cơ bản của đạo đức y học và cũng là nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu Tôn... Ông M luôn cảm th y buồn, không nói gì, lúc nào cũng tha thẩn trong nhà, thậm chí không buồn đi tắm hay thay quần áo bẩn Con gái M rất lo lắng và nghĩ rằng có lẽ cha mình đang có vấn đề về tâm thần Cô đưa bố đến phòng tư vấn đề khám và xin tư vấn Tại phòng tư vấn, cuộc nói chuyện cho th y mọi câu hỏi đều làm cho ông M nhớ tới người vợ đã mất và có lúc ông M dường như sắp khóc Trong trường hợp n y thì... quan hệ th y thuốc với cộng đồng qua 12 điều qui định về y đức (15p) (phân tích những điều có liên quan) Phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng y u nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của th y thuốc Không ngừng học tập và tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn Sẵn sàng vượt qua mọi khó khǎn gian khổ vì sự nghiệp chǎm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Tôn trọng... chữa bệnh 32 Trình b y nội dung quyền được tôn trọng bí mật riêng tư; quyền tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh (15p) Điều 8 Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư 1 Được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án 2 Thông tin quy định tại khoản 1 Điều n y chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm... nghiên cứu bao gồm: - Tôn trọng quyền tự quyết: Tất cả mọi nghiên cứu đều phải tôn trọng sự lựa chọn tự nguyện tham gia nghiên cứu hoặc quyết định dừng không tham gia nghiên cứu ở bất kỳ thời điểm nào của đối tượng nghiên cứu Họ được quyền biết đ y đủ các thông tin liên quan đến nghiên cứu mà họ tham gia, kể các các lợi ích cũng như các rủi ro và được quyền y u cầu đảm bảo giữ kín các thông tin cá nhân của... nghiên cứu bao gồm: - Tôn trọng quyền tự quyết: Tất cả mọi nghiên cứu đều phải tôn trọng sự lựa chọn tự nguyện tham gia nghiên cứu hoặc quyết định dừng không tham gia nghiên cứu ở bất kỳ thời điểm nào của đối tượng nghiên cứu Họ được quyền biết đ y đủ các thông tin liên quan đến nghiên cứu mà họ tham gia, kể các các lợi ích cũng như các rủi ro và được quyền y u cầu đảm bảo giữ kín các thông tin cá nhân của... người mà quyền tự quyết của họ bị hạn chế: Tôn trọng con người trong các nghiên cứu là vấn đề đạo đức cơ bản, bên cạnh việc tôn trọng quyền tự quyết thì tôn trọng con người con bao gồm việc phải đưa ra những hướng dẫn để bảo vệ những người mà quyền tự quyết của họ bị hạn chế, bao gồm: trẻ em, người bị bệnh tật không có khả năng tự đưa ra được quyết định, những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt không dám... được đề cập trước hết bởi sự công bằng trong phân bổ lợi ích và rủi ro đối với người tham gia nghiên cứu, kể cả người tham gia nghiên cứu thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương 37 Trình b y nguyên tắc “Tôn trọng quyền con người” trong nghiên cứu y sinh (10p) Tôn trọng con người là nguyên tắc cơ bản của đạo đức y học và cũng là nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu Tôn trọng con người được thể... x y ra với ông M.? Nhà tư vấn cần phải xử trí như thế nào? 30 Nêu những quyền và nghĩa vụ của người bệnh (15p) Quyền của người bệnh: + + + + + + + Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh Quyền được cung cấp thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập tâm lý y học, Câu hỏi ôn tập tâm lý y học, Câu hỏi ôn tập tâm lý y học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay