Bài báo cáo thực hành Hóa lý dược

19 636 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:27

MỤC LỤC Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành Bài ĐIỀU CHẾ VÀ KHẢO SÁT SỰ ĐÔNG VÓN CỦA MỘT SỐ HỆ KEO I NGUYÊN TẮC CHUNG Hệ phân tán hệ chứa pha phân bố phân tán vào môi trường phân tán Tùy vào kích thước (đường kính trung bình d hạt) pha phân bố mà ta có : dung dich thực, hệ phân tán keo hệ phân tán thô Dung dịch thực Hệ phân tán keo (hệ keo) Hệ phân tán thô d(cm) Muốn điều chế hệ keo ta cần điều chỉnh kích thước hạt pha phân bố cho phù hợp Có phương pháp sau: - Phương pháp ngưng tụ : Kết hợp nhiều phần tử nhỏ thành phần tử lớn Ví dụ : ngưng tụ lưu huynh từ dung dịch lưu huỳnh bão hòa etanol thành hệ keo lưu huỳnh dung dịch etanol - nước - Phương pháp phân tán: phân tán hạt có kích thước lớn thành hạt có kích thước nhỏ (bằng kích thước hạt keo) Ví dụ: phương pháp peti hóa rửa kết tủa màu xanh sắt III hexacyanoferat(II) dung dịch axit oxalic Một số hệ keo có khả bảo vệ sa lắng làm tăng tính bất ổn định hệ keo khác Ngoài ra, tính bền vững hệ keo phụ thuộc vào pH môi trường pH làm cho hệ keo bị đục gọi điểm đẳng điện II DỤNG CỤ - HÓA CHẤT 1.Dụng cụ - Becher 100ml : - Phễu thủy tinh : - Becher 50ml : - Đèn cồn : - Đũa thủy tinh : - Pipette CV 5ml : - Ống nghiệm : ống - Bếp đun cách thủy (PTN) - Ống nhỏ giọt : ống - Quả bóp cao su : - Giấy lọc : tờ - Giá lọc gỗ : Hóa chất Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành - Dung dịch S/cồn bão hòa - Dung dịch FeCl3 2% - Dung dịch K4[Fe(CN)6] 10% - Dung dịch H2C2O4 0,1N - Gelatin rắn - Dung dịch axit acetic 0,1N - Dung dịch natri acetat 0,1N - Dung dịch NaCl 10% - Dung dịch đệm (hỗn hợp): pH=3,8; pH=4,4; pH= 4,7; pH=5,1; pH=5,7 - Bình tia nước cất : bình III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Điều chế hệ keo a/ Điều chế hệ keo S dung dịch etanol: 2ml dd bão hòa S/cồn Cốc chứa 30ml nước cất b/ Điều chế keo xanh phổ mL FeCl3 2% vào ống nghiệm + 10giọt DD K4[Fe(CN)6] vào ống nghiệm lọc rửa tủ nước cất không màu Nhỏ từ từ axit oxalic 0,1N dd màu xanh chảy Dung dịch keo xanh phổ c/ Điều chế keo sắt III Hydroxyt 2ml DD FeCl3 2% + 20ml nước cất sôi to Ta keo Fe(OH)3 Khảo sát tính chất hệ keo a/ Tìm điểm đẳng điện gelatin Hóa chất Ống nghiệm 1,8 1,4 1,0 CH3COOH 0,1N CH3COONa 0,1N 0,2 0,6 1,0 Gelatin 2% 1,0 1,0 1,0 Etanol(>99%) 4,0 4,0 4,0 pH HH (hệ đệm) 3,8 4,4 4,7 PTN :cân Gelatin = 0,9983 gam Khuấy Gelatin nước cất 50ml ỡ 500c = Gelatin2% 0,6 1,4 1,0 4,0 5,1 0,2 1,8 1,0 4,0 5,7 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành So sánh: Ống 1: Ống 2: Ống 3: Ống 4: Ống 5: b/ Khảo sát tác dụng bảo vệ gelatin keo Fe(OH)3 Ống 1: 1ml dd keo Fe(OH)3 + 1mL gelatin 2% + 1mL gelatin 2% Ống 2: 1ml dd keo Fe(OH)3 + 1mL nước cất + mL NaCl 10% Độ đục ống nghiệm: Bắt đầu phút 10 phút 15 phút Ống Ống c/ Khảo sát đông vón keo thân dịch Sự đông vón thuận nghịch albumin lòng trứng trắng 10mL dịch lòng trứng trắng + Từng tinh thể amoni sunfat Albumin đông vón lắng động Lọc hết tủa cho vào 40ml nước cất: Nhận xét: Bài SỰ HÒA TAN HẠN CHẾ CỦA CHẤT LỎNG Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược I Bài báo cáo thực hành NGUYÊN TĂC CHUNG Phenol (C6H5OH) cho vào nước ban đầu tan hoàn toàn nhanh chóng không hòa tan thêm nước tăng dần lượng phenol Ban đầu chúng tan vào tạo thành hệ đồng thể (1 pha nhất) sau nồn đọ phenol tăng đến mức định chúng tách thành pha (phân lớp) với lớp phenol bão hòa nước lớp nước bão hòa phenol Lắc mạnh (hoặc khuấy) hỗn hợp trộn lẫn vào gây đục Ở nhiệt đọ, độ hòa tan phenol nước nước phenol có giá trị xác định Khi nhiệt độ tăng, độ hòa tan vào tăng Đồ thi biễu diễn ảnh hưởng nhiệt độ đến độ hòa tan lẫn có dạng: Tc T A B 100% H2O 100% C6H5OH - Các đường AK biễu diễn ảnh hương phenol nước; BK - ảnh hưởng nước phenol - K điểm hòa tan tới hạn, thành phần pha - Tc gọi nhiệt độ hòa tan tới hạn - Đường cong AKB chia biễu đồ thành miền, miền gạch chéo ứng với hệ dị thể ( pha), miền gọi hệ đồng thể Ở đây, sử dụng phương pháp đa nhiệt để xác định giản đồ Với hỗn hợp có thành phần đó, hệ bị đục, ta tăng dần nhiệt độ đến hỗn hợp trở thành Nhiệt độ tiếp tục tăng hỗn hợp Ta vào nhiệt độ bắt đầu hay bắt đầu đục để xác định điểm B Làm thí nghiệm với hỗn hợp có thành phần khác xác định đường cong AKB II DỤNG CỤ - HÓA CHẤT 1.Dụng cụ Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành - Becher 50ml: - Becher 500ml: - Đũa thủy tinh: - Giá chứa ống nghiệm: - Ống nghiệm: ống - Quả bóp cao su: - Pipette CV 10ml: - Máy đun cách thủy: (PTN) - Nhiệt kế: - Burrede 25ml: 2.Hóa chất - Phenol - Bình tia nước cất: bình III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1.Pha hỗn phenol với nước theo bảng hướng dẫn sau Ống nghiệm Phenol(mL) 0,6 0,9 1, 3,0 3, 4,2 Nước cất(mL) 5,4 5,1 4, 3,0 2, 1,8 V tổng ống nghiệm 6,0 (%)trong hỗn hợp 10 15 25 50 60 70 Tìm nhiệt độ chuyễn pha - Lấy nhiệt kế que khuấy cho vào ống nghiệm (làm riêng lẻ với chúng) Nhúng ống nghiệm vào cốc nước để tạo môi trường nhiệt tăng ổn định Đun cách thủy cốc nước từ từ đồng thời khuấy tay o ’ - Khi hỗn hợp suốt, ghi nhận t lúc (t ) Đó nhiệt độ pha lỏng chuyển thành hệ đồng pha lỏng - Lấy cốc khỏi bếp vừa khuấy vừa quan sát hỗn hợp đục trở lại Ghi nhận to lúc (t”) Đây nhiệt độ chuyển từ hệ đồng thể thành hệ dị thể ’ ” o - Ghi nhận t t không 0,5 C + t1 = (t’+t”):2 + Làm lần lấy giá trị t = (t1 + t2 + t3):3 Thực hiên tương tự cho tất ống nghiệm IV KẾT QUẢ Lập bảng kết theo mẫu Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Ống nghiệm Thành (%) 10% 15% 25% 50% 60% 70% phần Bài báo cáo thực hành Lần đo ’ t t ” t t Trung bình 3 3 3 Vẽ giản đồ hòa tan hạn chế phenol nước Xác định nhiệt độ tới hạn thành phần (%) tới hạn giản đồ Bài PHẢN ỨNG BẬC NHẤT: THỦY PHÂN ACETAT ETYL Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược I Bài báo cáo thực hành NGUYÊN TẮC CHUNG Acetat etyl este CH3COOC2H5 bị thủy phân môi trường axit, chẳng hạn, dung dịch HCl theo phản ứng hóa học: CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C2H5OH (1) Có thể chuẩn độ CH3COOH sinh để biết lượng este dư dung dịch NaOH Phản ứng diễn theo chế phản ứng bậc 1, chúng có số tốc độ phản ứng K Khi đó, số tốc đọ phản ứng thiết lập đến kết là: (phút -1) Trong đó: a – nồng độ ban đầu este (a – x) – nồng độ lại este thời điểm t Khi đó, chu kỳ bán hủy este tính dựa vào K: (phút) Năng lượng hoạt hóa lượng cần thiết để khơi màu cho phản ứng tự diễn ra, ký hiệu Ea, suy biểu thức sau: Trong đó: Ea có đơn vị cal/mol; R=1,98 cal/(mol.K); T nhiệt độ (°K) II DỤNG CỤ - HÓA CHẤT 1.Dụng cụ - Bộ sinh hàn: (sử dung chung) - Burrete 25ml: (2 cây) - Bình nón 150ml: bình (có nút nhám) - Becher 50ml: - Bình nón 250ml: bình (có nút nhám) - Chậu thủy tinh: - Pipette CX 2ml: - Đồng hồ bấm giấy: - Ống nhỏ giọt: ống - Quả bóp CS: - Nhiệt kế: - Fiol 50ml: bình Hóa chất - Dd HCl 0,2N - TT phenolphtalein 0,4% - Etyl acetat - Dd NaOH 0,05N III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Thủy phân acetat etyl 40oC - 50mL DD HCl 0.2N (bình định mức-Fiol) Cho vào bình nón A(250mL) - Lắp sinh hàn khí cho Bình A Hệ thống đun cách thủy ỡ 40oC 15 phút Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành bình nón 100 ml bình 30ml nước cất Ngâm bình nước đá thêm bình giọt phenolphathalein - Hút xác 2ml acetat etyl Cho vào bình (A) Tính thời gian (t=0) Chuẩn độ bình B DD NaOH 0.05N Hút 2ml hỗn hợp bình A vào bình B Vẫn để bình A hệ thống điều nhiệt ỡ 40 oC thời gian thiết lâp, dùng pipet hút 2ml hỗn hợp bình A cho vào bình (B) lại đem chuẩn độ dung dịch chuẩn NaOH 0.05N ỡ thời điểm t=10:20:30 phút - n (ml) v NaOH 0.05N dùng chuẩn độ: + t0: n0 = + t10: n10 = + t20: n20 = + t30:n30 = Lưu ý: cần làm nhiều lân mún tìm n∞ , lần cách phút bình A ổn đinh nhiệu độ 80 oC đên giá trị n ∞ liên tiếp không đổi đạt IV KẾT QUẢ: Bảng kết theo mẫu Thời VNaOH 2,303/t n∞-no n∞-nt Lg(n∞-no) Lg(n∞-nt) K điểm (ml) t0 t10 t20 t30 - Suy K trung bình số tốc độ phản ứng Tính chu kì bán hủy 40oC Câu hỏi lượng giá: hảy giải thích vai trò yếu tố: nước cất, thị phenolphthalein việc ngâm lạnh bình (B) Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành 2.giải thích ý nghĩ đại lượng: n0, n∞, n∞-no n∞-nt Bài ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT HẤP PHỤ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC I NGUYÊN TẮT CHUNG Các phân tử hợp chất có khả bị hấp phụ lên bề mặt chất khác theo kiểu hấp phụ: hấp phụ vật lý hấp phụ hóa học Axit acetic có khả bị 10 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành hấp phụ lên bề mặt hạ than hoạt tính (cacbon) cấu trúc hạt than có điện tích bề mặt riêng lớn ỡ hấp phụ đơn hấp phụ vật lý Khi đó, lượng axit acetic phân thuộc vào nồng độ axit chủ yếu nhiệt độ không dổi lượng bị hấp phụ đơn vị khối lượng than y có liên hệ với khối lượng than hoạt sử dụng (m) lượng bị hấp phụ than tương ứng với m trọng lượng than: Y = Freunlich biết mối liên hệ ây theo dạng thức: y = k II DUNG CỤ - HÓA CHẤT Dụng cụ - Fiol 250ml: - Quả bóp CS: - burrete 25ml: (2 cây) - Phễu lọc TT: - Becher 100ml: - Bộ giá lọc gỗ: - Becher 50ml: - Ống nhỏ giọt TT: - Erlen 150ml nhám: bình (có nút nhám) - Chai nâu: - Giấy lọc: miếng - Cái thìa thép: - Đũa thủy tinh: - Pippet CX 10ml: - Pippet CX 5ml: - Cân phân tích: PTN - Giấy kẻ ôli: SV chuẩn bị Hóa chất - Dd axit acetic 1N - TT Phenolphtalein 0,4% - Than hoạt tính - Dd NaOH 0,1N - Bình tia nước cất: bình III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Pha dung dịch X Thể tích pha 100ml từ DD axit acetic 1N: X1= 0.05N X2= 0.1N X3=0.2N X4=0.4N Chuẩn độ Tiến hành chuẩn độ dd X dd NaOH 0.1N với thị Phenolphthalein Từ biết xác Co dung dich X vừa pha Cho hấp thụ dung dịch X than hoạt 11 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành Cho bình nón nút mài, bình xác 50 mL dung dịch X cân xác 1.5 gam than hoạt cho vào bình lượt lượng than cân Lắc phut để yên 20 phút Sau lọc qua giấy lọc, lấy phân dung dich Chuẫn độ dung dich x sau hấp thụ IV KẾT QUẢ Lập bảng pha dung dịch X theo mẫu: Dung dịch X1 X2 X3 X4 Dung dịch X1 X2 X3 X4 Vaxit 1N(mL) VX4(mL) VX3(mL) VX2(mL) Vnướccất (ml) Nồng độ cần pha 0.05N 0.1N 0.2N 0.4N Lập bảng tính kết với giá trị : Nồng Co độ pha (mol/L gần ) đúng(N ) 0.05 0.1 0.2 0.4 C (mol/L ) X m (g) (mol) Y lgY (mmol/g ) lg C 12 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Vẽ đường đẳng nhiệt hấp thụ y theo C Vẽ đường đẳng nhiệt hấp thụ lgy theo lgC Bài báo cáo thực hành Biết rằng:lgy=.lgC+lgk Dựa vào đường đẳng nhiệt xác định giá trị k viết phương trình Freunlich đầy đủ 13 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành Bài ĐỘ DẪN ĐIỆN NGUYÊN TẮT CHUNG Một dung dịch chất điện ly có giá trị dẫn điện định Để xem xét khả đó, người ta dựa vào số đại lượng độ dẫn điện riêng (k), độ dẫn điênj đương lượng (),độ điện ly (), số điện ly (k điện ly),… Giữa chúng có mối liên hệ chứng minh sau: ()= (cm2/ Ω ): C nồng độ đương lượng (đglg gam/lít) = độ dẫn điện chất điện ly hoàn toàn Kđiện ly= CM nồng độ mol/L II DỤNG CỤ - HÓA CHẤT Dụng cụ I 14 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành - Becher 100ml: - Pipette bầu 10ml: - Đũa thủy tinh: - Nhiệt kế: - Fiol 100ml: - Ống đong 50ml: - Ống nhỏ giọt: ống - Máy đo độ dẫn điện: PTN Hóa chất - Dd CH3COOH 0,1N - Dd HCl 0,1N - Dd NaCl 0,1N - Dd CaSO4 bão hòa III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Đo độ dẫn điện riêng- xác định sô điện ly CH3COOH Phan dung dịch CH3COOH có nồng độ 0.05N 0.02N từ nồng độ 0.1N với thể tích pha vừa đủ 100 mL Sủ dụng máy đễ đo độ dẫn điện riêng củau dung dịch dung dịch vừa pha Lưu ý : đo theo thứ tự dung dịch loãng trước đến đậm đặc Đo độ dẫn điện chất điện ly mạnh Đo độ dẫn điện HCl NaCl HCl 0.1N NaCl 0.1N HCl 0.01N V=100ml NaCl 0.01N V=100ml Tiến hành đo đọ dẫn điện riêng K suy dẫn điện đương lượng Xác định độ tan CaSO4 -lấy khoảng 50mL dung dịch CaSO4 bão hòa nước vào cốc 100mL - tiến hành đo độ dẫn điện riêng dung dịch – K - đo độ dẫn điện riêng dung môi (nước) – k’ suy độ dẫn điện riêng CaSO : KCaSO4 = K – K’ IV KẾT QUẢ Lập bang pha dung dịch X theo mẫu Dung dịch CH3COO V0.1N(mL) Vnước(mL) V0.1N(mL) Vnước(mL) H 0.02N 100ml 15 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành 0.05N 0.1N (có sẵn) 100ml Lập bảng tính đô dẫn điện riêng, sô điện ly Dung dịch K Kđiện ly CH3COOH 0.02N 0.05N 0.1N (có sẵn) Kđiện ly TB Lập bảng kết đo độ dẫn điện HCl, NaCl Dung dịch HCl K 0.01N 0.1N Nhận xét giải thích giá trị ? Dung dịch NaCl 0.01N K 0.1N Nhận xét giải thích giá trị ? Tính độ tan CaSO4 Độ tan SCaSO4 = C ECaSO4 Biết C nồng độ đương lượng dung dịch CaSO4 = 119.5 (cm2/ῼ ); ECaSO4 đương lượng gam CaSO4 16 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành 17 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành 18 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành 19 [...]... gam CaSO4 16 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành 17 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành 18 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành 19 ... độ mol/L II DỤNG CỤ - HÓA CHẤT 1 Dụng cụ I 14 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành - Becher 100ml: 4 cái - Pipette bầu 10ml: 1 cây - Đũa thủy tinh: 1 cây - Nhiệt kế: 1 cái - Fiol 100ml: 2 cái - Ống đong 50ml: 1 cái - Ống nhỏ giọt: 2 ống - Máy đo độ dẫn điện: PTN 2 Hóa chất - Dd CH3COOH 0,1N - Dd HCl 0,1N - Dd NaCl 0,1N - Dd CaSO4 bão hòa III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1 Đo độ...Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành hấp phụ lên bề mặt hạ than hoạt tính (cacbon) vì cấu trúc hạt than có điện tích bề mặt riêng lớn ỡ đây sự hấp phụ chỉ đơn thuần là hấp phụ vật lý Khi đó, lượng axit acetic phân thuộc vào nồng độ của axit là chủ yếu khi nhiệt độ không dổi lượng... 5 13 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành Bài 5 ĐỘ DẪN ĐIỆN NGUYÊN TẮT CHUNG Một dung dịch chất điện ly bao giờ cũng có giá trị dẫn điện nhất định... kết quả với giá trị : Nồng Co độ pha (mol/L gần ) đúng(N ) 0.05 0.1 0.2 0.4 C (mol/L ) X m (g) (mol) Y lgY (mmol/g ) lg C 12 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược 3 Vẽ đường đẳng nhiệt hấp thụ y theo C 4 Vẽ đường đẳng nhiệt hấp thụ lgy theo lgC Bài báo cáo thực hành Biết rằng:lgy=.lgC+lgk Dựa vào đường đẳng nhiệt hãy xác định giá trị của và k rồi viết phương trình Freunlich đầy đủ ... dẫn điện riêng CaSO 4 là : KCaSO4 = K – K’ IV KẾT QUẢ 1 Lập bang pha dung dịch X theo mẫu Dung dịch CH3COO V0.1N(mL) Vnước(mL) V0.1N(mL) Vnước(mL) H 0.02N 100ml 3 15 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành 0.05N 0.1N (có sẵn) 100ml Lập bảng tính đô dẫn điện riêng, hằng sô điện ly Dung dịch K Kđiện ly CH3COOH 0.02N 0.05N 0.1N (có sẵn) 2 Kđiện ly TB Lập bảng kết quả đo độ dẫn... Tiến hành chuẩn độ các dd X bằng dd NaOH 0.1N với chỉ thị Phenolphthalein Từ đó biết chính xác Co của mỗi dung dich X vừa pha 3 Cho hấp thụ dung dịch X bằng than hoạt 11 Bộ môn hóa học Phòng thí nghiệm Hóa Lý Dược Bài báo cáo thực hành Cho 4 bình nón nút mài, mỗi bình chính xác 50 mL dung dịch X cân chính xác 1.5 gam than hoạt rồi cho vào mỗi bình làn lượt đúng lượng than đã cân Lắc 5 phut rồi để yên 20... cái - Pippet CX 5ml: 1 cái - Cân phân tích: PTN - Giấy kẻ ôli: SV chuẩn bị 2 Hóa chất - Dd axit acetic 1N - TT Phenolphtalein 0,4% - Than hoạt tính - Dd NaOH 0,1N - Bình tia nước cất: 1 bình III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1 Pha dung dịch X Thể tích pha 100ml từ DD axit acetic 1N: X1= 0.05N X2= 0.1N X3=0.2N X4=0.4N 2 Chuẩn độ Tiến hành chuẩn độ các dd X bằng dd NaOH 0.1N với chỉ thị Phenolphthalein Từ đó biết... dẫn điện của các chất điện ly mạnh Đo độ dẫn điện HCl và NaCl HCl 0.1N NaCl 0.1N HCl 0.01N V=100ml NaCl 0.01N V=100ml Tiến hành đo đọ dẫn điện riêng K suy ra dẫn điện đương lượng Xác định độ tan của CaSO4 -lấy khoảng 50mL dung dịch CaSO4 bão hòa trong nước vào cốc 100mL - tiến hành đo độ dẫn điện riêng dung dịch này – K - đo độ dẫn điện riêng của dung môi (nước) – k’ suy ra độ dẫn điện riêng CaSO... khối lượng than y có liên hệ với khối lượng than hoạt sử dụng (m) và lượng bị hấp phụ trên than tương ứng với m trọng lượng than: Y = Freunlich đã biết mối liên hệ ây theo dạng thức: y = k II DUNG CỤ - HÓA CHẤT 1 Dụng cụ - Fiol 250ml: 2 cái - Quả bóp CS: 2 cái - burrete 25ml: 1 bộ (2 cây) - Phễu lọc TT: 2 cái - Becher 100ml: 3 cái - Bộ giá lọc gỗ: 1 bộ - Becher 50ml: 2 cái - Ống nhỏ giọt TT: 2 cái -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài báo cáo thực hành Hóa lý dược, Bài báo cáo thực hành Hóa lý dược, Bài báo cáo thực hành Hóa lý dược, Khảo sát tính chất các hệ keo, Tính độ tan của CaSO4

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay