Tiểu luận Triết lý kinh doanh của các công ty phương Tây, những khó khăn trong việc áp dụng triết lý kinh doanh đó va thành công của các công ty hàn Quốc, Nhật Bản

14 191 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  CHUYÊN ĐỀ: TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY PHƯƠNG TÂY, NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ÁP DỤNG TRIẾT LÝ KINH DOANH ĐÓ VÀ NHỮNG THÀNH CÔNG CỦA CÁC CÔNG TY HÀN QUỐC, NHẬT BẢN Giảng viên hướng dẫn: Nhóm thực hiện: TS NGUYỄN NGỌC MINH Nhóm 01 Cần Thơ DANH SÁCH NHÓM STT MSHV Họ tên Đánh giá (%) Tham gia Đóng góp 1560340102051 Nguyễn Hoàng Thái 100 100 1460340102094 Trương Khắc Quỳnh 100 100 1460340102095 Lê Đức Trí 100 100 1460340102115 Trương Tấn Nhựt 100 100 1460340102117 Lại Hoàng Vĩnh Trinh 100 100 1460340102121 Nguyễn Thị Ngọc Trân 100 100 1460340102126 Nguyễn Thị Bảo Trang 100 100 1460340102127 Lê Thị Kim Ngọc 100 100 1460340102134 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 100 100 10 1460340102137 Lê Thị Hồng Vân 100 100 - 1- I PHẦN NỘI DUNG TRÌNH BÀY Chuyên đề trình bày gồm phần: Triết lý kinh doanh công ty phương Tây Những khó khăn gặp phải áp dụng triết lý kinh doanh Những thành công Công ty Nhật Bản, Hàn Quốc 1.TRIẾT LÝ KINH DOANH CÁC CÔNG TY PHƯƠNG TÂY * Triết lý kinh doanh: tư tưởng triết học phản ánh thực tiễn kinh doanh thông qua đường trải nghiệm, suy ngẫm, khái quát chủ thể kinh doanh dẫn cho hoạt động kinh doanh * Triết lý doanh nghiệp: lý tưởng, phương châm hành động, hệ giá trị mục tiêu chung doanh nghiệp dẫn cho hoạt động nhằm làm cho doanh nghiệp đạt hiệu cao kinh doanh * Văn hóa doanh nghiệp: tổng hợp quan niệm giá trị, tiêu chuẩn đạo đức, triết lý kinh doanh, quy phạm hành vi, ý tưởng kinh doanh, phương thức quản lý toàn thể thành viên doanh nghiệp chấp nhận, tuân theo Cốt lõi văn hóa doanh nghiệp tinh thần doanh nghiệp quan điểm giá trị doanh nghiệp * Điển hình triết lý kinh doanh công ty Mỹ: Với nước Mỹ, đặc thù sắc văn hóa chữ tín khế ước tất người bình đẳng hội phát triển: Ai nhanh hơn, thức thời hơn, giỏi cạnh tranh người giành thắng lợi Có thể nói, ý thức suy tôn tự do, trọng hiệu thực tế, phóng khoáng, khuyến khích phấn đấu cá nhân trở thành nhịp điệu chung văn hóa doanh nghiệp Mỹ • Phát biểu Bill Gates (cam kết cho 95% tài sản) thể rõ triết lý kinh doanh Microsoft: “Hàng tỉ người cần đến lợi ích mà kỷ nguyên máy tính mang lại nhiều nhu cầu khác, họ hội hưởng lợi ích Nếu muốn cải thiện sống họ, cần có đổi nhiều mức độ khác Không cách mạng lĩnh vực công nghệ mà cần phải nhiều lĩnh vực khác Chúng ta sống kỷ nguyên phi - 2- thường dành thời gian tìm cách đáp ứng nhu cầu người nghèo mà tìm lợi nhuận tìm đường tốt cho việc giảm đói nghèo thới giới” • Phát biểu Bill Gates thể rõ triết lý kinh doanh Microsoft: Đó cách “kinh doanh” mà Bill Gates khác với người khác, khác với công ty khác,… điều giúp cho Microsoft phát triển không ngừng Cách Bill Gates quan niệm “làm từ thiện vừa để trợ giúp, hỗ trợ nhằm cao phúc lợi xã hội vừa để xây dựng thương hiệu, hình ảnh thân tập đoàn Microsoft mắt công chúng” 2.NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI KHI ÁP DỤNG TRIẾT LÝ KINH DOANH ĐÓ • Gặp phải phản đối nội thực thi triết lý không thấy hiệu số cụ thể • Do trọng đến hiệu quả, lợi nhuận nên làm cho người doanh nghiệp “con người kinh tế” • Giữa nhân viên phải cạnh tranh để thăng tiến nên nội thường không đoàn kết, chia rẽ • Lực lượng lao động không trung thành, biến động cao qua giai đoạn phát triển • Niềm tin đạo đức kinh doanh bị xói mòn NHỮNG THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC 3.1 Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản: - Suy tôn tinh thần “trung thành” Khổng Tử Các doanh nghiệp Nhật làm cho văn hóa doanh nghiệp hòa nhập với sắc văn hóa dân tộc Cốt lõi quản lý Nhật Bản chế độ làm việc suốt đời, trật tự công lao hàng năm, công đoàn nằm nội doanh nghiệp Đây đặc thù quản lý kiểu Nhật Bản - Một nguyên nhân làm cho công ty lớn Nhật phát triển mạnh mẽ họ biết gắn công nghệ, kỹ thuật, cách thức quản lý doanh nghiệp đại với văn hóa Nhật vốn lấy trung hiếu làm gốc - 3- * Triết lý kinh doanh tập đoàn Toyota: “Kể từ thành lập, Toyota hướng theo nguyên tắc đóng góp cho phát triển xã hội thông qua vận hành hệ thống sản xuất mang lại chất lượng sản phẩm dịch vụ cao” theo Toyota Fujio.Đó triết lý giúp Toyota phát triển vững mạnh ngày 3.2 Văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc: - Các doanh nghiệpHàn Quốc coi trọng tính kỷ luật Nhận định phù hợp với sở hình thành triết lý kinh doanh Hàn Quốc văn hoá kinh doanhHàn Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc Khổng Giáo, đặc biệt coi trọng tính kỷ luật, thứ bậc cao độ -Doanh nghiệpHàn Quốc ý đến xây dựng uy tín thật thương hiệu thực mà không cần đánh bóng thương hiệu hay xây dựng sắc, phong cách, hình ảnh riêng cho doanh nghiệp - Các doanh nghiệpHàn Quốc coi trọng lòng trung thành, tính trung thực nhân viên - Xem trọng tính sáng tạo, khuyến khích đổi mới, coi “con người linh hồn doanh nghiệp” giá trị cốt lõi mà số doanh nghiệpHàn Quốc coi trọng Tuy nhiên điều nhìn thấy phần lớn công ty, tập đoàn lớn SamSung, LG, HuynDai,… => Những giá trị cốt lõi coi trọng doanh nghiệpHàn Quốc làtính kỷ luật, trung thực, tận tụy, trung thành, tuân thủ mệnh lệnh cấp trên, coi trọng tính sáng tạo, chuyên nghiệp * Câu chuyện ngành thép Hàn Quốc: Vào thập niên 1960, Hàn Quốc nước nghèo, quặng sắt, nên việc xây dựng nhà máy sắt tích hợp điều không tưởng Năm 1968 công ty thép POSCO thành lập, sản lượng đạt 372,000 tấn, lượng tiêu thụ lên đến 907,000 Do nhập chiếm 59% nhu cầu thép nước Sau năm thành lập, sản lượng đạt 1.23 triệu Năm 2013, sản lượng nhà máy đạt 38.4 triệu tấn, xếp thứ giới Hàn Quốc xếp thứ giới sản lượng thép, xếp thứ giới xuất thép - 4- nhân tố định thành công ngành thép Hàn Quốc: • Thứ nhất, hỗ trợ tâm phủ Chính phủ Hàn định bình thường quan hệ với Nhật Chính phủ Hàn sử dụng 100 triệu $ từ khoản bồi thường sau chiến tranh Nhật đầu tư vào ngành thép • Thứ hai, việc để Posco thành lập theo luật thương mại với chế quản trị điều hành công ty tư nhân thay doanh nghiệpNhà nước • Thứ ba, môi trường cạnh tranh làm Posco doanh nghiệp Hàn Quốc buộc phải hiệu muốn tồn phát triển • Thứ tư, tinh thần doanh nhân công tâm người lãnh đạo ngành thép Phong cách người lính, lòng nhiệt thành, dám nghĩ, dám làm • Thứ năm, nhà nước hạn chế tối đa vai trò trình vận hành Posco - 5- II PHẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA CÁC NHÓM Câu 1: Tại doanh nghiệp nước phương Đông lại áp dụng triết lý kinh doanh phương Tây?(A Sơn) Do nước Phương Tây nước phát triển có công nghiệp thịnh vượng từ sớm Khái niệm văn hóa doanh nghiệp hay đạo đức kinh doanh hình thành, phát triển vào giảng dạy trường đại học ứng dụng rộng rãi doanh nghiệp mang lại thành công to lơn cho doanh nghiệp Nên nước Phương Đông Nhật Bản, … đưa kỹ, cán quản lý qua Phương Tây học hỏi mô hình áp dụng cho Nhật Bản việc làm đắn Minh chứng doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng đất nước Nhật Bản nói chung trở thành nước phát triển không lâu sau vươn lên hàng thứ hai thới giới Câu 2: Những dấu hiệu suy yếu môi trường văn hoá doanh nghiệp? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến suy yếu? * dấu hiệu báo động suy yếu môi trường văn hoá doanh nghiệp: - Dấu hiệu 1: Nhân viên tiền đồ doanh nghiệp Họ không Sếp trao đổi tương lai công ty họ làm việc hứng thú, tích cực sáng tạo Họ biết chấp nhận với nên doanh nghiệp giậm chân chỗ Khắc phục cách lãnh đạo doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật cho nhân viên: + Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu nào? + Làm để đến mục tiêu đó? + Từng nhân viên đóng vai trò việc thực mục tiêu? + Làm để biết doanh nghiệp đạt mục tiêu? - Dấu hiệu 2: Các nhân viên có cách tiếp cận vấn đề giải công việc không giống Đó trường hợp nhân viên suy nghĩ diễn giải nguyên tắc, quy định tổ chức theo cách riêng họ Khi hỏi lại làm vậy, họ đơn giản trả lời làm điều Khắc phục cách: Lãnh đạo doanh nghiệp phải hướng dẫn, có - 6- quy định thực đưa trừng phạt “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” - Dấu hiệu 3: Thiếu tin tưởng lẫn nhà quản lý nhân viên Nguyên nhân thường hệ thống quản lý theo chiều dọc với nhiều cấp bậc gây Ban giám đốc xem việc điều hành thực thi quyền lực, nhân viên xem nhà quản lý “kẻ thù địch” Một nguyên nhân khác không công việc khen thưởng, tệ phân chia lợi ích doanh nghiệp bị nghiêng quyền lợi nhà quản lý Ngoài ra, bất tín nhân viên xuất phát từ lý doanh nghiệp thường đối xử với họ “công dân hạng hai” Cần lưu ý khách hàng tìm lại nhân viên giỏi - Dấu hiệu 4: Nhân viên phải làm theo kế hoạch bất ngờ thiếu tính quán Họ thông báo phải làm theo kế hoạch mà không giải thích, chí có kế hoạch hoàn toàn trái ngược với mà họ thông báo cách không lâu Khi bị đối xử vậy, nhân viên làm việc chủ động, sáng tạo mà phó mặc cho chuyện muốn - Dấu hiệu 5: Xuất nhiều tin đồn không xác Một thông tin không cung cấp đủ cho toàn thể nhân viên cách công khai, đầy đủ kịp thời, có nhiều tin đồn xuất hiện, gây nhiều thiệt hại, xáo trộn không lường trước cho tổ chức - Dấu hiệu 6: Nhân viên cảm thấy hình ảnh doanh nghiệp chưa quảng bá đầy đủ xác Khi làm việc cho tổ chức, nhân viên cảm thấy hình ảnh cá nhân gắn liền với hình ảnh tổ chức Vì vậy, hình ảnh doanh nghiệp không mô tả xác trước công chúng, nhân viên cảm thấy bất mãn - Dấu hiệu 7: Nhân viên chẳng có ấn tượng Giám đốc cao cấp Đó nhà lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp vô tình hay cố ý tạo khoảng cách với nhân viên Doanh nghiệp có môi trường văn hoá mạnh, tạo gắn kết nhân viên với Giám - 7- đốc cấp cao hiểu nhiệm vụ họ không đem lợi ích mang tính vật chất cho doanh nghiệp, mà phải tạo thu hút thuyết phục nhân viên - Dấu hiệu 8: Nhân viên tỏ bất mãn với nhà quản lý cấp trung Họ cảm thấy nhà quản lý cấp trung giống người “cai quản thuộc địa” Nguyên nhân thường nhà quản lý cấp trung không nhận đạo thích hợp từ nhà quản lý cấp cao trường hợp tệ hơn, họ làm theo cách mà nhà quản lý cấp cao đối xử với họ *2 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến suy yếu môi trường văn hoá doanh nghiệp: - Thứ nhất: Các nhân viên không thấy đánh giá cao tôn trọng Họ xem công cụ, nguồn lực doanh nghiệp - Thứ hai: Họ cảm thấy phải làm việc môi trường văn hoá sức sống Câu 3: Các doanh nghiệp Việt Nam có áp dụng triết lý kinh doanh phương Tây không? Qua doanh nghiệp Hàn Quốc Nhật Bản áp dụng triết lý kinh doanh đó, Việt Nam có nên áp dụng triết lý kinh doanh để doanh nghiệp Việt Nam hoạt động có hiệu quả? Ngày nay, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước hội Toàn cầu hóa kinh tế đòi hỏi việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải có bước tính khôn ngoan, lựa chọn sáng suốt Không thể để xảy tình trạng quốc tế hóa văn hóa doanh nghiệp, mà phải sở văn hóa Việt Nam để thu hút lấy tinh hoa nhân loại, sáng tạo văn hóa doanh nghiệp tiên tiến phù hợp với tình hình sắc văn hóa Việt Nam Từ năm 90 kỷ XX đến có xu hướng chủ yếu phát triển văn hóa doanh nghiệp: 1- Tôn trọng người với tư cách chủ thể hành vi, coi trọng tính tích cực tính động người kinh doanh, coi việc nâng cao tố chất người điều kiện quan trọng phát triển doanh nghiệp; 2- Coi trọng chiến lược phát triển mục tiêu doanh nghiệp để bồi dưỡng ý thức văn hóa doanh nghiệp cho toàn thể công nhân viên chức; 3- Coi trọng việc quản lý môi trường vật chất tinh thần doanh nghiệp, tạo không gian văn hóa tốt đẹp, bồi dưỡng ý thức tập thể tinh thần đoàn kết nhằm cống hiến sức lực trí tuệ cho - 8- doanh nghiệp; 4- Coi trọng vai trò tham gia quản lý công nhân viên chức, khích lệ tinh thần trách nhiệm tất thành viên doanh ngiệp Trong giai đoạn hội nhập kinh tế giới nay, văn hóa doanh nghiệp Việt Nam có đặc điểm bật Thứ nhất, tính tập thể: Quan niệm tiêu chuẩn đạo đức doanh nghiệp toàn thể thành viên doanh nghiệp tích luỹ lâu dài hoàn thành, có tính tập thể Thứ hai, tính quy phạm: Văn hóa doanh nghiệp có công điều chỉnh kết hợp: trường hợp lợi ích cá nhân doanh nghiệp xảy xung đột công nhân viên chức phải phục tùng quy phạm, quy định văn hóa mà doanh nghịêp đề ra, đồng thời doanh nghiệp phải biết lắng nghe cố gắng giải hài hòa để xóa bỏ xung đột Thứ ba, tính độc đáo: Doanh nghiệp quốc gia khác nhau, doanh nghiệp khác quốc gia cố gắng xây dựng văn hóa doanh nghiệp độc đáo sở văn hóa vùng đất mà doanh nghiệp tồn Văn hóa doanh nghiệp phải bảo đảm tính thống nội doanh nghiệp, doanh nghiệp khác cần phải tạo nên tính độc đáo Thứ tư, tính thực tiễn: Chỉ có thông qua thực tiễn, quy định văn hóa doanh nghiệp kiểm chứng để hoàn thiện Chỉ văn hóa doanh nghiệp phát huy vai trò thực tiễn lúc thực có ý nghĩa Để phát huy ưu doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu, đối mặt với doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam cần phải xem xét kiện toàn vấn đề văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp xây dựng hoàn thiện kích thích sức phát triển sản xuất mà có ý nghĩa quan trọng để xây dựng uy tín thương hiệu doanh nghiệp - Đánhgiáchungvềviệc hìnhthànhvàpháttriểntriếtlýkinhdoanhcủacác doanh nghiệp Việt nam thời kỳ hội nhập Cácdoanh nghiệp có vốn đầutư trực tiếp từ nước khu vực kinh tế phát huy vai trò triết lý kinh doanh tốt nước ta Hầu hết côngtynướcngoàithànhđạt,đặcbiệtlàcáccôngtyMỹvàNhậtBảnđềumang vàoViệtNamvàsửdụngtriếtlýkinhdoanhcủahọnhưlàmộtcôngcụquảnlý Tập đoàn“CastrolViệtNam”áp dụngtriếtlý “tạoramột nhucầu tiêudùng thựcsựvà đápứngcác nhucầuđó với mứccaonhât”.Bắtđầuvào kinhdoanh - 9- ViệtNamtừtháng1–1992,doSaigonPetrogópvốn40%vàCastrolLimited60% , đếntháng -nâng tổng sốđầu tư lên 12 triệuUSD,gấp lần so với vốn đầu tư ban đầu Tập đoànCanonvớitriếtlý “Kyosei”Canonđịnh nghĩaKyoseilà: “Tấtcả mọingười,không kểchủngtộc, tôngiáo haynềnvăn hoá,sốnghoàthuận vàlàm việccùngnhau chotương lai”.Triếtlý nàyđã xuyênsuốttại Canontrongmọikhía cạnhtrong kinh doanh, cống hiến choxã hội môi trường Triết lý củaSamsung: Tại Samsung,chúng thực triết lý kinh doanhđơngiản:cốnghiếntàinăngvàcôngnghệnhằmtạoracácsảnphẩmvà dịch vụ siêuviệt, cáchđó đóng góp cho xã hội toàn cầu tốt đẹp Ví dụ triết lý kinh doanh “Càphê Trung Nguyên”và “Viettel” Triết lý kinh doanh Viettel : “ Viettel caring innovator” thông quađó Vietel muốn nhấn mạnh triết lý mìnhchotoàn bộcácnhânviêncủa mìnhvànhữngngườiquảnlýcoitrọng,đólà: Tinh thầnCaring –quantâm, chămsóc,hướng nộivà Innovatorv –sángtạo, đại, đột phá manghơi thở kĩ thuật Triết lý kinh doanh Café Trung Nguyên: “Tạodựngthươnghiệuhàngđầuquaviệc manglạichongườithưởngthức càphênguồncảmhứngsángtạovàniềmtự hàotrongphongcách TrungNguyên đầm đà vănhóa Việt” Tuynhiên,nhìnchungtriếtlýkinhdoanhcủacác doanhnghiệpViệtNam vần làhiệntượng mẻ, chưacó thống nhìn nhận đánh giá.Nhìn chung, nướcta thiếu vắng nhà kinh doanh thành đạt nhờ kết hợpcôngnghệkinhdoanhvớilýtưởngcaocả - Chúngtachưachúýđúngmứcđếnlýtưởngcủa cáccá nhânvàtổchức,chưa cómột phongcáchkinh doanhnàocụ thểphát huyđược cácgiátrịnhânvăn người Việt Namtrên mặt trận kinh tế - Vaitròcủacáctriếtlýkinhdoanhbaohàmđượccácgiátrịchân,thiện,mỹ mờ nhạt cáchoạtđộng kinh doanhcủa nước ta Câu 4: Thành công công ty Hàn Quốc Nhật Bản, Việt Nam có vận - 10- dụng theo mô hình không? - Như thành công công ty Hàn Quốc Nhật Bản, Việt Nam có vận dụng triết lý kinh doanh phương Tây áp dụng công ty, doanh nghiệp có quy mô lớn Ví dụ triết lý kinh doanh vinamilk: Vinamilk đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu, thành viên công ty nhập tâm văn hoá mang sắc riêng Vinamilk:“Đồng tâm hợp lực, làm mình, chất lượng đặt lên hàng đầu, tâm huyết gửi vào sản phẩm tất ước nguyện chăm sóc sức khoẻ cộng đồng cho tuơng lai hệ mai sau” Mỗi công ty, doanh nghiệp muốn tạo vị vững thương trường cần tạo cho văn hoá mang sắc riêng Vinamilk Là công ty tiếng nhãn hiệu sữa, Vinamilk lấy chất lượng làm hàng đầu thành viên, công ty sản phẩm Mang truyền thống tốt đẹp sức khoẻ cộng đồng, nhân viên công ty thể tinh thần tương thân tương gửi tâm huyết vào sản phẩm Nền văn hoá góp phần tạo nên thương hiệu mạnh Vinamilk thị trường nước quốc tế Câu 5: Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư xưởng sản xuất vào Việt Nam Một số lao động Việt Nam có số khó khăn việc nhận định bất công lao động? - Lao động Việt Nam làm việc xưởng sản xuất Nhật Bản, Hàn Quốc đặt Việt Nam (ví dụ Sam Sung,…) cảm thấy có số khó khăn thấy bất công do: + Văn hoá doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản có tính kỷ luật đòi hỏi tuân thủ cao Trong đó, lao động Việt Nam cần cù, siêng tính kỷ luật chưa cao, nên cảm thấy công việc nghiêm khắc + Bất lao động mong nhận trả công cao Còn người sử dụng lao động lại muốn tận dụng hết khả năng, suất người lao động chi trả chi phí thấp Trong trường hợp này, lao động Việt Nam làm việc công ty Hàn Quốc, Nhật Bản đặt Việt Nam công ty chuyên công nghệ có sản phẩm đại, chất lượng tốt, giá thành cao đa dạng Hiển nhiên người lao động Việt Nam muốn có mức lương - 11- cao so với mặt chung công nhân làm việc công ty, doanh nghiệp khác Việt Nam Nhưng Hàn Quốc, Nhật Bản đặt xưởng sản xuất sang Việt Nam mong chi phí nhân công thấp nhiều lý khác Do đó, khó có mức lương ý đôi bên Lao động Việt Nam phải chấp nhận mức lương tối thiểu, phù hợp với suất công việc đóng góp - 12- TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Mạnh Quân (2012), Giáo trình đạo đức kinh doanh văn hoá công ty, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Thông tin từ Website có liên quan đến nội dung nghiên cứu - 13-
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Triết lý kinh doanh của các công ty phương Tây, những khó khăn trong việc áp dụng triết lý kinh doanh đó va thành công của các công ty hàn Quốc, Nhật Bản, Tiểu luận Triết lý kinh doanh của các công ty phương Tây, những khó khăn trong việc áp dụng triết lý kinh doanh đó va thành công của các công ty hàn Quốc, Nhật Bản, Tiểu luận Triết lý kinh doanh của các công ty phương Tây, những khó khăn trong việc áp dụng triết lý kinh doanh đó va thành công của các công ty hàn Quốc, Nhật Bản, NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI KHI ÁP DỤNG TRIẾT LÝ KINH DOANH ĐÓ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay