Tài liệu thuyết trình về vườn quốc gia Cát Tiên

33 190 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:27

MỤC LỤC Lời nói đầu PHẦN Giải thích số thuật ngữ PHẦN Giới thiệu Vườn quốc gia Cát Tiên Truyền thuyết địa danh Cát Tiên Quá trình hình thành phát triển Chức nhiệm vụ Vườn quốc gia Cát Tiên Vùng đệm Khu dự trữ sinh quốc tế Cát Tiên Hệ đất ngập nước Ramsar Bàu Sấu 10 Đặc điểm tự nhiên Vườn quốc gia Cát Tiên 12 Đặc điểm xã hội vùng đệm 15 Tài nguyên đa dạng sinh học 17 Công tác quản lý bảo vệ rừng 22 Công tác nghiên cứu khoa học 22 Công tác cứu hộ động vật hoang dã 23 Công tác giáo dục bảo tồn 23 Công tác phát triển cộng đồng 24 Phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên 25 Những thuận lợi khó khăn 31 Kết luận 32 PHẦN LỜI NÓI ĐẦU Vườn quốc gia Cát Tiên khu rừng giàu tính đa dạng sinh học, nơi lý tưởng để du khách nước đến tham quan, học tập, nghiên cứu Việc thông tin quảng bá Vườn quốc gia Cát Tiên cho du khách công việc quan trọng Vì bên cạnh việc chuyển tải thông tin du khách hiểu giá trị đa dạng sinh học Vườn quốc gia Cát Tiên nhằm vận động, thuyết phục, giáo dục cộng đồng trách nhiệm, ý thức bảo vệ khu rừng quý vô giá Mặc dù việc quảng bá thông tin cho du khách Vườn quốc gia Cát Tiên quan tâm tuyển dụng đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên có kinh nghiệm, tổ chức lớp đào tạo cho hướng dẫn viên, cập nhật thông tin website, in ấn brochue, tờ bướm dường chưa thỏa mãn cho du khách nước muốn tìm hiểu Vườn Hơn nữa, đội ngũ hướng dẫn viên Vườn quốc gia Cát Tiên từ trước đến chưa có tài liệu thống thông tin để giới thiệu cho du khách Mỗi hướng dẫn viên giới thiệu cho du khách nội dung thông tin khác Cũng có nhiều hướng dẫn viên lúng túng trước câu hỏi du khách không hiểu tài nguyên rừng hoạt động Vườn quốc gia Cát Tiên Xuất phát từ mục đích trên, cố gắng tổng hợp cập nhật kiến thức thông tin có sẵn nhằm giúp cho hướng dẫn viên có tư liệu dễ dàng việc hướng dẫn du khách đến tham quan, nghiên cứu Vườn quốc gia Cát Tiên Tuy nhiên cần lưu ý, để buổi thuyết trình có hiệu quả, hướng dẫn viên cần có dàn ý, bố cục giới thiệu điều chỉnh liều lượng thông tin thích hợp để phù hợp với đối tượng du khách Việc thường xuyên tham khảo cập nhật kiến thức, thông tin giúp cho hướng dẫn viên có giới thiệu hấp dẫn phong phú Mặc dù có nhiều cố gắng biên soạn, chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý PHẦN GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ Đa dạng sinh học (ĐDSH) Theo Công ước DĐSH ĐDSH phong phú thể sống có từ tất nguồn HST cạn, biển HST nước khác Mọi tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên ĐDSH bao gồm đa dạng loài (đa dạng di truyền, hay gọi đa dạng gen), loài (đa dạng loài) HST (đa dạng HST) - Đa dạng di truyền hiểu tần số đa dạng gen gen quần thể quần thể với nhau; - Đa dạng loài tần số phong phú trạng thái loài với nhau; - Đa dạng HST phong phú trạng thái tần số HST khác Từ góc độ này, người ta tiếp cận với ĐDSH mức độ: Mức độ phân tử (gen), mức độ thể mức độ HST (IUCN, 1994) Rừng gì? Rừng hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng yếu tố môi trường khác, gỗ, tre nứa hệ thực vật đặc trưng thành phần có độ che phủ tán rừng từ 0,1% trở lên Rừng gồm rừng trồng rừng tự nhiên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (quy định trước ghi Văn tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh: rừng phải có độ tàn che từ 0,3% trở lên) (Trích Luật bảo vệ phát triển rừng, 2004) Rừng mưa nhiệt đới, gọi rừng thường xanh Rừng vùng nhiệt đới ẩm, lượng mưa lớn 2000 mm, mùa khô không rõ ràng, Rừng có tính chất thường xanh, ưa ẩm Cây thường cao 30m, tầng không rõ ràng Nhiều dây leo thân to, mập thực vật phụ sinh thân gỗ thân cỏ Nhịp điệu vật hậu không rõ ràng Đặc biệt bật rừng mưa nhiệt đới ẩm tuyệt đại phận thực vật thuộc thân gỗ có kích thước lớn Hơn nữa, đại đa số dây leo số thực vật phụ sinh thân gỗ Rừng rộng nửa rụng lá, gọi tắt rừng nửa rụng Là rừng hỗn loài gồm loài thường xanh rụng theo mùa, đó, độ tàn che nhóm loài lớn 25% nhỏ 75% Rừng rộng rụng lá, gọi tắt rừng rụng Trong loài rụng theo mùa chiếm 75% độ tàn che Rừng hỗn giao gỗ tre nứa Là rừng đo loài thuộc họ Tre nứa mọc lẫn với thân gỗ đạt tiêu chuẩn thành rừng Rừng tre nứa Rừng loài thuộc họ Tre nứa chiếm ưu dạng loại hỗn loại Diễn rừng Sự thay thế hệ rừng hệ rừng khác mà tổ thành loài cao loài ưu sinh thái có thay đổi Hiểu theo nghĩa rộng, diễn rừng trình thay hệ sinh thái rừng hệ sinh thái rừng khác Môi trường tự nhiên Là toàn điều kiện tự nhiên bao quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến tồn phát triển sinh vật Thành phần môi trường gồm: - Các yếu tố vô cơ: nham thạch, đất, nước, không khí,… - Các yếu tố hữu cơ, thực vật, động vật, nấm, vi khuẩn người - Các yếu tố vật lý: nhiệt độ, ánh sáng, âm thanh, nguồn lượng,… Các loại môi trường - Môi trường nước: ao hồ, sông ngòi, biển đại dương dạng nước ngọt, nước lợ, nước mặn - Môi trường không khí: bao gồm lớp không khí bao quanh trái đất - Môi trường đất: bao gồm nhiều loại đất khác - Môi trường sinh vật: bao gồm loài thực vật, động vật vi sinh vật Các sinh vật sống môi trường sinh vật theo hình thức ký sinh, cộng sinh, bì sinh Loài đơn vị để phân loại; Là nhóm sinh vật có đặc trưng hình thái đặc điểm di truyền giống nhau, lai giống với đời sau hữu thụ Mỗi loài thường có khu phân bố địa lý sinh thái định Loài địa loài có nguồn gốc địa phương, mang từ nơi khác đến Loài thị loài mà có mặt chúng phản ánh đặc điểm điều kiện khí hậu, đất đai đặc trưng rừng Hiện sử dụng rộng rãi thực vật thị điều kiện đất đai độ chua, độ ẩm, độ mặn,… Bảo tồn in-situ bảo tồn chỗ nguồn tài nguyên di truyền với hệ sinh thái chúng có thiên nhiên Bảo tồn ex-situ bảo tồn nguồn gen thông qua việc gây trồng rừng nhân tạo nơi sinh sống tự nhiên loài Bảo tồn nguồn gen tổng hợp biện pháp nhằm giữ gìn để không bị hủy hoại đơn vị nhân tố di truyền phân bố thể nhiễm sắc tế bào sinh vật, ưu tiên đặc biệt loài động, thực vật quý có nguy tuyệt chủng Bảo tồn nguồn gen rừng bảo tồn đa dạng di truyền cần thiết loài rừng nhằm phục vụ cho công tác cải thiện giống trước mắt lâu dài, chỗ nơi khác Thực vật dị dưỡng thực vật diệp lục, phân thành: Thực vật hoại sinh, thực vật ký sinh Thực vật tự dưỡng thực vật có diệp lục, chúng phân thành: - Thực vật tự đứng vững mình: gỗ lớn, bụi, thân cỏ - Thực vật cần dựa vào khác: thực vật dây leo, thực vật quấn chặt thắt nghẹt khác, thực vật phụ sinh (gồm thực vật phụ sinh có tính chất nửa ký sinh) Thực vật hoại sinh sinh vật dị dường sử dụng xác chết làm nguồn dinh dưỡng Thực vật ký sinh thực vật sống bám vào chủ, rễ ăn vào thân chủ để hút nước, chất dinh dưỡng chủ Thực vật phụ sinh thực vật sống bám thân cây, vỏ gỗ, bụi, chúng nương tựa giới mà không quan hệ dinh dưỡngvới chủ Thực vật thắt nghẹt thực vật thường bắt đầu sống phụ sinh nhờ chủ, sau đó, phát triển hệ thống rễ ăn xuống đất vến tới tiêu trở thành độc lập, tán hệ thống rễ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lấn át, cạnh tranh tiến tới tiêu diệt chủ Hệ sinh thái Hệ sinh thái dùng để tập hợp, đơn vị tự nhiên bao gồm môi trường tự nhiên với điều kiện đặc thù nhóm sinh vật Môi trường tự nhiên có mối quan hệ chặt chẽ với Mối quan hệ thể qua cấu trúc dinh dưỡng xác định trao đổi vật chất, lượng Khí quyển, nước khí quyển, đá mẹ, đất có ý nghĩa vật chất khởi đầu hệ sinh thái Còn thực vật, động vật, vi sinh vật máy biến đổi lượng trao đổi vật chất hệ sinh thái Thành phần vô sinh khống chế điều hòa tồn sinh vật Sinh vật đóng vai trò điều hòa môi trường vô sinh Xuất phát từ khía cạnh dinh dưỡng, hệ sinh thái gồm: - Sinh vật tự dưỡng: Là sinh vật có khả hấp thụ ánh sáng, sử dụng chất vô đơn giản tạo nên chất hữu - Sinh vật dị dưỡng: Là sinh vật dinh dưỡng chủ yếu hợp chất hữu thể sống - Sinh vật hoại sinh: Là sinh vật sinh sống vật chất hữu chết Theo chức yếu tố sinh thái, hệ sinh thái gồm: Thành phần vô sinh: Gồm yếu tố điều kiện lý hóa môi trường khí hậu, lượng nước, ánh sáng, đất đai, hợp chất vô hợp chất hữu (Chất vô cơ: có chất khoáng Chất hữu cơ: có cac bon) Thành phần sinh vật: có nhóm sinh vật chính: - Sinh vật sản xuất: Là sinh vật tự dưỡng có khả tạo chất hữu từ chất vô đơn giản môi trường, thực vật xanh, vi sinh vật,… - Sinh vật tiêu thụ: Là sinh vật dị dưỡng khả tổng hợp chất hữu cơ, mà sử dụng chất hữu để làm nguồn dinh dưỡng, loài động vật + Sinh vật tiêu thụ cấp I: Bao gồm loài sinh vật ăn cỏ + Sinh vật tiêu thụ cấp II: Bao gồm loài sinh vật ăn thịt (Sinh vật ăn sinh vật ăn cỏ); + Sinh vật tiêu thụ cấp III: Bao gồm loài sinh vật ăn thịt (Sinh vật ăn sinh vật ăn thịt) Sinh vật phân hủy: Cũng sinh vật dị dưỡng (nấm, côn trùng, động vật không xương sống,…) Thành phần thực vật rừng - Thành phần gỗ: Đây thành phần chủ yếu hệ sinh thái rừng Thành phần gỗ rừng nhiệt đới chia thành tầng: tầng vượt tán, tầng ưu sinh thái tầng tán Dựa vào thành phần tỷ lệ loài để chia rừng loài rừng hỗn loài Cây tái sinh: Là lớp hệ non tầng gỗ, chúng sống phát triển tán rừng, chúng đối tượng thay tầng gỗ phía Tùy vào giai đoạn sinh trưởng khác người ta chia lớp tái sinh thành giai đoạn: mầm, mạ (hay non) Cây mầm: vài tháng tuổi (tùy loài) Cây mạ: từ vài tháng đến -2 năm, chiều cao < 50 cm Cây (cây non): Cây > năm tuổi, chiều cao > 50 cm - Thành phần bụi: Là thân gỗ, song chiều cao không 5m, phân cành sớm - Thành phần thảm tươi: Bao gồm loài thực vật thân thảo (không có cấu tạo gỗ), chúng thường sống tán rừng - Thực vật ngoại tầng: Bao gồm loài dây leo, thực vật phụ sinh… chúng mọc không tuân theo trật tự không gian, chúng không phân bố tầng cụ thể PHẦN GIỚI THIỆU VỀ VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN TRUYỀN THUYẾT VỀ ĐỊA DANH CÁT TIÊN Trong kho tàng văn hoá cộng đồng người Mạ Tà Lài, lưu giữ truyền thuyết tên gọi CÁT TIÊN Ngày xửa ngày xưa, vùng núi phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng có môt chàng thợ săn người Mạ, lúc săn nhìn thấy khối trụ hình màu sắc sặc sỡ, lấp lánh trông lạ mắt Bản tính vốn hiếu kỳ nên chàng ta dương cung tên lên bắn vào khối hình trụ kỳ lạ đó, nhiên dòng nước tuôn trào ầm ầm dòng thác đuổi theo chàng thợ săn Chàng thợ săn hoảng sợ chạy bay, thần nước tức giận cuồn cuộn đuổi bắt chàng thợ săn Chàng chạy nhanh thần nước chạy nhanh theo để lại nhiều vùng thác ghềnh, lúc chàng chạy chậm nước đọng lại thành bàu nước sâu, dừng lại nước đọng lại chân chàng tạo thành hồ nước lớn Trong đuổi bắt chàng thợ săn giật dừng lại, thần nước dừng lại Chàng trai Châu Mạ nhìn thấy nhiều tiên nữ đùa vui bãi cát rộng mịn màng bên dòng suối, bên bờ đàn nai, hươu, tê giác nhởn nhơ gặm cỏ non, xa xa bầy công xòe đuôi nhảy múa, loài chim, bướm thi nhảy múa, loài hoa đua khoe sắc ngày hội núi rừng, khung cảnh thật thần tiên thơ mộng hòa quyện bình Địa danh Cát Tiên hình thành từ Cát Tiên có nghĩa nơi cư ngụ vị thần nàng tiên QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Trong năm đất nước chiến tranh, Vườn quốc gia Cát Tiên phần địa an toàn cách mạng chiến khu D rộng lớn Rừng bao bọc che chở đội tăng gia sản xuất Các nhóm đồng bào dân tộc sinh sống rừng góp lương, tải đạn với đội đánh thắng đế quốc xâm lược Rất may năm chiến tranh, rừng Cát Tiên bị ảnh hưởng bới chất độc hóa học Sau hòa bình, rừng Cát Tiên Sư đoàn 600 (thuộc Bộ Quốc phòng) tiếp quản Nhiệm vụ lực lượng quân đội đóng quân chỗ, tăng gia sản xuất, làm kinh tế sau chiến tranh Vào năm 1976, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đến thăm làm việc Sư đoàn 600, Người thấy tài nguyên quý giá khu rừng đề nghị đưa vào danh sách khu bảo tồn Chủ trương lãnh đạo Bộ Lâm nghiệp (nay Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn), lãnh đạo Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ngành chức khẩn trương thực hiện, tiến hành điều tra, quy hoạch, xây dựng Luận chứng kinh tế kỹ thuật trình Chính Phủ Ngày 07/07/1978, Thủ tướng Chính Phủ có định số 360/TTg việc thành lập Khu rừng cấm Nam Bãi Cát Tiên, thuộc địa phận huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Đồng thời Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có định thành lập Hạt Kiểm lâm Nam Bãi Cát Tiên làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ khu bảo tồn, đồng chí Đại Úy Hạt trưởng, với 30 chiến sĩ kiểm lâm viên Năm 1986, Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thành lập Ban quản lý khu rừng cấm Nam Cát Tiên Cũng vào thời điểm này, Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có định di dời toàn lực lượng quân đội khỏi khu bảo tồn Ngày 13/01/1992, Thủ tướng Chính phủ có định số 08/CT việc thành lập Vườn quốc gia Cát Tiên, sở diện tích khu rừng cấm Nam Cát Tiên tỉnh Đồng Nai mở rộng diện tích phía tỉnh Lâm Đồng tỉnh Bình Phước Ngày 16/2/1998, Thủ tướng Chính Phủ có đinh số 38-1998/QĐ-Ttg việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên cho Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn quản lý Hiện Vườn quốc gia Cát Tiên trực thuộc Tổng Cục Lâm nghiệp Việt Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn) CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN Chức năng: Vườn quốc gia Cát Tiên có chức bảo tồn phục hồi tài nguyên thiên nhiên, phát triển bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, nghiên cứu khoa học kết hợp với mở rộng hoạt động dịch vụ khoa học, học tập, tham quan du lịch Nhiệm vụ: - Bảo tồn hệ sinh thái đặc trưng cho vùng Đông Nam Bộ, bảo tồn tính đa dạng loài nguồn gen động vật, thực vật rừng, bảo vệ phát triển loài động thực vật có nguy tuyệt chủng; - Bảo vệ rừng đầu nguồn phục vụ công trình thủy điện Trị An; - Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ bảo tồn Vườn tổ chức dịch vụ nghiên cứu khoa học, học tập, tham quan, du lịch; - Thực chương trình hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên môi trường Bộ giao; - Thực chương trình tuyên truyền giáo dục nhân dân địa phương pháp luật bảo vệ rừng phát triển rừng để bảo vệ Vườn quốc gia; - Cùng với quyền địa phương quy hoạch tổ chức lại điểm dân cư phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý, xây dựng Vườn, góp phần ổn định nâng cao đời sống nhân dân vùng; - Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, lao động, kinh phí Nhà nước giao cho Vườn mục đích có hiệu VÙNG ĐỆM Vùng đệm có loại: Vùng đệm rừng đất lâm nghiệp khoảng cách hành lang bao quanh VQG Cát Tiên với bề rộng (giữa ranh giới VQG Cát Tiên ranh giới giới hạn vùng đệm) tính km, có diện tích 64.875 địa bàn tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước Đắc Nông Vùng đệm kinh tế xã hội cộng đồng dân cư sinh sống nằm tiếp giáp với VQG Cát Tiên, tính theo đơn vị hành xã, có diện tích 118.604 ha, bao gồm 31 xã thị trấn nằm địa bàn huyện thuộc tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước Đắc Nông KHU DỰ TRỨ SINH QUYỂN QUỐC TẾ CÁT TIÊN Ngày 10/11/2001, Ủy Ban Quốc gia Con người Sinh (MAB) Tổ chức UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên khu Dự trữ sinh thứ 411 giới Ngày 30/6/2011, MAB/UNESCO mở rộng diện tích Khu Dự trữ sinh Cát Tiên phía khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Vĩnh Cửu, có tên Khu dự trữ sinh Đồng Nai Khu dự trữ sinh gì? Sinh lớp vỏ trái đất có sinh vật sống đó, kể đại dương, ao hồ, sông suối, đất phần phần khí Sinh hệ sinh thái khổng lồ, bao gồm tất hệ sinh thái nhỏ có trái đất Khu dự trữ sinh đại diện mẫu hệ sinh thái trái đất, thí nghiệm sống cho việc nghiên cứu giám sát hệ sinh thái đem lại lợi ích cho người dân, địa phương quốc tế Khu dự trữ sinh gồm vùng: vùng lõi, vùng đệm vùng chuyển tiếp Các chức khu DTSQ - Bảo tồn: Đóng góp vào việc bảo tồn đa dạng cảnh quan, hệ sinh thái loài vốn gen di truyền 10 - Nhóm cảnh: có khoảng 260 loài, có 133 loài thuộc họ Lan (Orchidaceae) - Nhóm ăn quả: có khoảng 24 loài - Nhóm rau xanh: có khoảng 20 loài Các kiểu rừng - Rừng rộng thường xanh: ưu loài gỗ thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae) như: dầu rái (Dipterocarpus alatus), dầu lông (Dipterocarpus intricatus), cẩm lai bà rịa (Dalbergia bariensis), cẩm lai vú (Dalbergia mammosa), gõ đỏ (Afzelia xylocarpa), giáng hương (Pterocarpus macrocarpus), … - Rừng rộng thường xanh nửa rụng lá: thành phần loài gỗ rụng mùa khô như: lăng (Lagerstroemia calyculata), tung (Tetrameles nudiflora), râm (Anogeissus acuminata), … - Rừng hỗn giao gỗ, tre nứa: kiểu phụ thứ sinh nhân tác rừng thường xanh nửa rụng lá, bị lửa rừng, chất độc hoá học, rừng bị mở tán tre nứa xen vào - Rừng tre nứa loại: kiểu phụ thứ sinh nhân tác, sau rừng bị phá làm nương rẫy bỏ hoang hoá, loài tre nứa xâm nhập phát triển - Thảm thực vật đất ngập nước: Vườn quốc gia Cát Tiên có hệ đất ngập nước phong phú, nằm khu trung tâm khu Nam Cát Tiên, có diện tích rộng khoảng 3.000 vào mùa mưa thu hẹp khoảng 100 – 150 vào mùa khô Đây nơi sâu bàu Bàu Sấu, Bàu Chim, Bàu Cá Thảm thực vật đất ngập nước sinh cảnh thích hợp loài cá sấu xiêm, loài động thực vật thuỷ sinh, loài chim nước, loài cá nước ngọt, loài thú lớn thường quần cư khu vực vào mùa khô hàng năm Hệ động vật Khu hệ động vật Vườn quốc gia Cát Tiên có nét đặc trưng khu hệ động vật vùng bình nguyên Đông Trường Sơn, có quan hệ chặt chẽ với Tây Nguyên, điển hình loài thú móng guốc Heo rừng (Sus scrofa), Cheo cheo (Tragulus javanicus), Hoẵng (Muntiacus muntjak), Bò tót (Bos gaurus), Nai (Cervus unicolor) vùng Việt Nam quan sát nhiều cá thể bò tót 19 - Côn trùng: điều tra 751 loài, 68 họ, Trong có 457 loài bướm, nhiểu loài quý Bọ Cánh Cứng, tôm (Cheirotonus macleayi), bọ ngựa thông thường (Mantis religiosa), Bướm phượng cánh kiếm (Pathysa antipathes), Bướm phượng cánh sau vàng (Troides helena cerberus), Các nhóm côn trùng khác (bộ Cánh Vảy, Cánh Giống, …) thu mẫu đa số chưa định danh thiếu tài liệu thiếu chuyên gia - Cá: gồm 159 loài thuộc 28 họ, có loài nằm sách đỏ IUCN (cá mơn hay gọi cá rồng), loài nằm sách đỏ Việt Nam cá chiên (Bagarius bagarius), cá lóc (Ophiocephalus micropeltes), cá rồng (Scleropages formosus), cá may (Gyrinocheilus aymonieri), Cá duồng bay (Cosmochilus harmandi)… Nhiều loài cá lớn có giá trị kinh tế cá lăng bò (Bagarius spp.), cá lăng nha (Mystus nemurus), cá lóc (Channa micropeltes),… - Lưỡng thê: gồm 41 loài thuộc họ có loài có tên sách đỏ Việt Nam - Bò sát: gồm 80 loài thuộc 17 họ phân họ, có 18 loài có tên sách đỏ Việt Nam cá sấu xiêm (Crocodylus siamensis), trăn gấm (Python reticulatus), trăn đất (Python molurus), … có loài có tên sách đỏ IUCN Rùa hộp lưng đen (Cuora amboiensis), Rùa núi vàng (Indotestudo elongata), Cua đinh (Trionyx cartilagineus), Cá sấu nước (Crocodylus siamensis) Các loài bò sát, lưỡng cư đặc hữu Thạch sùng ngón vằn lưng (Cyrtodactylus irregularis), Cóc mắt trung gian (Megophyrys intermedius), Nhái bầu trung (Microhyla annamensis) Chương trình phục hồi cá sấu nước tự nhiên Bàu Sấu chương trình thực thử nghiệm Việt Nam giới Đến nay, bước đầu thành công việc phát nhiều cá thể cá sấu Chương trình thực từ năm 2001, Vườn thả 60 cá sấu trưởng thành sau kiểm tra ADN huấn luyện phục hồi tự nhiên bắt mồi, đẻ trứng, nuôi con, Hiện qua kết giám sát phát có nhiều cá sấu - Chim: gồm 351 loài thuộc 64 họ 18 Trong có 31 loài quí có tên sách đỏ Việt Nam có 15 loài có tên sách đỏ IUCN Ở Cát Tiên có loài gà so cổ (Arborophila davidi) loài quí Việt Nam, từ lâu không xuất hiện, nhà khoa học cho chúng bị tuyệt chủng đến năm 1997 lại phát loài Vườn quốc gia Cát Tiên Các loài chim trĩ, loài chim hồng hoàng, loài chim ăn thịt giới quan tâm bảo vệ, số lượng loài số lượng cá thể bảo vệ tốt Vườn quốc gia Cát Tiên 20 Các loài chim quý như: Hạc cổ trắng Ciconia episcopus Công Pavo muticus Mỏ rộng đen Corydon sumatranus Già đẩy ja va Leptoptilos javanicus Cò lao ấn độ Mycteria leucocephala Le khoang cổ Nettapus coromandelianus Gà lôi hông tía Lophura diardi Gà tiền mặt đỏ Polyplectron germaini Dù dì phương đông Ketupa zeylonensis Yến hàng Aerodramus fuciphagus Sả mỏ rộng Pelargosis capennis Hồng hoàng Buceros bicornis Mỏ rộng xanh Psarisomus dalhousiae Đuôi cụt bụng vằn Pitta elliotti Cú lợn rừng Phodinus badius Niệc mỏ vằn Rhyticeros undulatus Cò châu Ephippiorhynchus asiaticus Gà so cổ Arborophilia davidi Cò quăm cánh xanh Pseudibis davisoni Ngan cánh trắng Cairina scutulata Nhóm chim đặc hữu Việt Nam có 10 loài VQG Cát Tiên có loài Gà so cổ Arborophyla davidi Gà tiền mặt đỏ Polyplectron germaini Các loài chim họ Trĩ (Phasianidae) đối tượng giới quan tâm bảo vệ, có số loài số cá thể đáng kể Vườn quốc gia Cát Tiên Loài Gà so cổ (Arborophila davidi) loài quý Đông Nam Á Việt Nam phát vào năn 1927 Bu Kroai (tỉnh Bình Phước) Sau thông tin loài này, người ta xem bị tuyệt chủng Đến năm 1991, nhà khoa học phát loài có mặt Vườn quốc gia Cát Tiên Các loài chim ăn thịt ghi nhận 30 loài Ó cá (Pandion haliaetus), Diều hâu (Milvus migrans), Diều đầu trắng (Circus spilonotus), Cắt nhỏ bụng (Microhierax caerulescens), Đại bàng bụng (Hieraeatus kienerii),… Các loài chim thường xuyên sống vùng đất ngập nước thống kê 60 loài Đặc biệt hàng năm loài chim di trú (bao gồm loài di trú vào mùa đông, loài bay qua khu vực lúc di cư, loài đến mùa sinh sản) đến ngày nhiều 21 Mòng két mày trắng (Anas querquedula), Gà lôi nước (Hydrophasianus chirurgus), Te vàng, Dô nách, Óc cau (Glareola maldivarum), Diều đầu trắng (Circus aeruginosus), Diều mướp (Circus melanoleucos )… - Thú: gồm 103 loài thuộc 29 họ, 11 Trong có 39 loài có tên sách đỏ Việt Nam 24 loài có tên sách đỏ IUCN Các loài thú quý Tê tê ja va Cu li nhỏ Khỉ mặt đỏ Khỉ đuôi lợn Voooc bạc Chà vá chân đen Vượn đen má vàng Chó sói Gấu chó Gấu ngựa Bò tót Hổ Báo lửa Báo gấm Báo hoa mai Voi châu Cheo cheo nam dương Cầy mực Manis javanica Nycticebus pygmaeus Macaca arctoides Macaca leonina Trachypitecus cristatus Pygathrix nigripes Hylobates gabriellae Cuon alpinus Ursus malayanus Selenarctos thibetanus Bos gaurus Panthera tigris Catopuma temminckii Pardofelis nebulosa Panthera pardus Elephas maximus Tragulus javanicus Arctictis binturon Loài tê giác Việt Nam (Rhinoceros sondaicus annamiticus), phân loài tê giác java, bị săn bắn trái phép phát vào cuối tháng 4/2010 bị tuyệt chủng CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG Mục đích công tác quản lý bảo vệ nhằm giữ gìn tính đa dạng sinh học thiên nhiên hoang dã cho hệ mai sau Đây công việc quan trọng cần thiết khu rừng Vườn quốc gia Cát Tiên không nhiều Việt Nam giới Môi trường tự nhiên Vườn quốc gia Cát Tiên nơi cư trú tuyệt vời cho nhiều loài động thực vật, Nhiều loài động thực vật có Vườn quốc gia Cát Tiên 22 tìm thấy nơi giới, chúng quý bị đe dọa cao Kiểm lâm có 100 người, lực lượng chủ yếu đảm nhiệm công tác quản lý bảo vệ rừng Lực lượng kiểm lâm đóng trạm đội động có nhiệm vụ tuần tra, theo dõi việc thực quy định Vườn Những người vi phạm quy định Vườn bị cảnh cáo, phạt tiền bị truy tố trước pháp luật Trong năm qua lực lượng kiểm lâm tăng cường lực cải thiện đời sống điều kiện làm việc Mối quan hệ lực lượng kiểm lâm quyền địa phương ngày củng cố Tình hình quản lý bảo vệ rừng năm qua ngày kiểm soát chặt chẽ Vườn áp dụng phương thức kết hợp bảo tồn phát triển, hạn chế nhiều vụ vi phạm quản lý bảo vệ rừng CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Công tác nghiên cứu khoa học Vườn quan tâm, công tác điều tra xây dựng sở liệu để làm sở cho công tác quản lý bảo vệ rừng Vườn thực số chương trình giám sát tài nguyên đa dạng sinh học giám sát quần thể loài tê giác, voi, chim nước, chim họ Trĩ, Đội ngũ cán khoa học kỹ thuật ngày nâng cao lực kỹ công tác Các hoạt động như: trồng rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư sống ven rừng … thuộc Dự án trồng triệu rừng Vườn quốc gia Cát Tiên địa điểm thực mô hình thí điểm giao khoán bảo vệ rừng theo chương trình PES (Chi trả dịch vụ môi trường rừng) khu vực Cát Lộc với 17.000 rừng tự nhiên Thực đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước Theo dõi diễn biến trạng đất ngập nước Ramsar – Bàu Sấu Theo dõi khả phục hồi loài cá sấu nước bàu Sấu Trồng sưu tập khoảng 100 loài tre VQG Cát Tiên Lập ô tiêu chuẩn định vị theo dõi diên biến tài nguyên rừng Nghiên cứu quy luật diễn kiểu rừng tre nứa Vườn quốc gia Cát Tiên tăng cường hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức, cá nhân nước AFD, IUCN, WWF, USFWS, FFI, Birdlife International, CIFOR … hỗ trợ VQG Cát Tiên vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm hoạt động kết hợp bảo tồn phát triển, bảo tồn loài động thực vật hoang dã, phát triển du lịch sinh thái 23 CÔNG TÁC CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VQG Cát Tiên thành lập trung tâm cứu hộ gồm: - Trung tâm cứu hộ loài linh trưởng nguy cấp Đảo Tiên Trung tâm cứu hộ linh trưởng Monkey World (Anh) tài trợ - Trung tâm cứu hộ loài gấu Tổ chức Wildlife at Risk (WAR) Free the Bear tài trợ Các loài động vật cứu hộ có nguồn gốc săn bắt trái phép từ quan chuyên ngành người dân chuyển giao, trung tâm tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi sức khỏe tái thả vào rừng tự nhiên CÔNG TÁC GIÁO DỤC BẢO TỒN Vườn quốc gia Cát Tiên thành lập Trung tâm Du lịch Sinh thái Giáo dục Môi trường, để thực công tác giáo dục truyền thông môi trường, có chức năng: Thực nhiệm vụ phát triển du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái; Tổ chức hoạt động dịch vụ du lịch đón tiếp khách, tiếp thị du lịch Kết hợp hoạt động du lịch với tuyên truyền, giáo dục bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái; Phối hợp với phòng nghiên cứu khoa học kỹ thuật biên soạn tài liệu giáo dục môi trường, tài nguyên thiên nhiên Vườn; Tổ chức phổ cập tài liệu liên quan đến giáo dục môi trường cho giáo viên học sinh vùng đệm; Hướng dẫn khách du lịch thực nhiệm vụ khác Hạt Kiểm lâm trạm trực thuộc thường xuyên phối hợp với quyền huyện, xã, thôn, ấp vùng đệm làm công tác giáo dục môi trường cho người dân địa phương Các cán nhân viên Vườn tuyên truyền viên Các đối tượng tuyên truyền gồm đối tượng Tuỳ đối tượng để có biện pháp tuyên truyền phù hợp - Học sinh thày cô giáo vùng đệm: xây dựng tài liệu giáo dục môi trường, tổ chức giảng dạy ngoại khóa, thi tìm hiểu môi trường, tổ chức câu lạc xanh, cung cấp cho học sinh, in trang bìa để kết hợp tuyên truyền - Chính quyền cộng đồng người dân địa phương: tổ chức hội nghị vùng ven bàn công tác quản lý bảo vệ rừng, họp giao ban với huyện giáp ranh, tổ chức vụ xử án lưu động Xây dựng chương trình phát truyền hình thôn, - Du khách: Trung tâm Du lịch Sinh thái Giáo dục môi trường Vườn làm nhiệm vụ hướng dẫn tuyên truyền cho du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học 24 CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Vườn quốc gia Cát Tiên vận dụng dự án nước (dự án 661), dự án quốc tế (dự án bảo vệ rừng phát triển nông thôn, dự án bảo tồn Vườn quốc gia Cát Tiên) nhằm nâng cao đời sống người dân vùng đệm, giảm áp lực vi phạm vào tài nguyên rừng Các hoạt động: Cung cấp giống trồng, vật nuôi; Xây dựng sở hạ tầng nông thôn; Chuyển giao khoa học kỹ thuật mở lớp tập huấn kỹ thuật canh tác nông nghiệp cho bà nông dân, tổ chức đợt tham quan chéo người dân học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất; tham gia công tác giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; khôi phục phát triển ngành nghề truyền thống cho đồng bào dân tộc; Hiện Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp nhận dự án phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên WWF Đan Mạch tài trợ, phát triển mô hình du lịch cộng đồng cho xã vùng đệm Tà Lài, Đắc Lua Nam Cát Tiên PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN Các loại hình du lịch sinh thái Các loại hình du lịch nay: Đi xuyên rừng (trekking), xe đạp, canô sông Đồng Nai, xem thú ban đêm, xem chim, cắm trại để khám phá kỳ bí thiên nhiên Vườn quốc gia Cát Tiên khuyến khích tổ chức tour du lịch gắn với kiện tổ chức hoạt động nghiên cứu, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường như: 25 - Du lịch kết hợp nghiên cứu, học tập; - Du lịch nghỉ dưỡng; - Du lịch kết hợp với hội nghị; - Du lịch kết hợp hoạt động tình nguyện góp sức vào nghiệp bảo tồn - Du lịch sinh thái nhân văn, tham quan làng người đồng bào dân tộc khám phá di khảo cổ học Cát Tiên Các tuyến tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên Các tuyến dễ - Từ trụ sở Vườn đến Tung Thời gian: 45 phút - 1,5 tiếng Khoảng cách: 3km Kiểu rừng kín thường xanh nửa rụng lá, thành phần gỗ ưu thể Bằng lăng ổi (Lagerstroemia calyculata) loài, phát triển đất nông, khô, có tỷ lệ đá lộ đầu cao Trên tuyến tham quan, có Thiên tuế (Cycas rumphii) cao khoảng m, thuộc ngành thực vật hạt trần (Gymnospermae) có hàng trăm năm tuổi (có số nhà khoa học dựa vào phân tầng thân cây, đoán khoảng 500 năm) Một số loài khách Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa), Lọ nồi, Cẩm lai bà rịa (Dalbergia bariensis), Bằng lăng (Cây Bằng lăng ổi Lagerstroemia calyculata non bị tác động học tạo có nhánh), Gõ mật (Sindora siamensis), Gáo tròn (Haldina cordifolia), Máu chó nhỏ (Knema globularia), … Cây bụi Trung quân lợp nhà (Ancistrolandus tectorius),… Đặc biệt có Tung (Tetrameles nudiflora) cổ thụ, có gốc to bạnh vè hàng chục người ôm - Trụ sở Vườn - Thác Trời, thác Dựng Thời gian: 45 phút đ - 1,5 tiếng Khoảng cách: 5,5km Có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, có bãi cát vàng Theo truyền thuyết, nàng tiên đến vui đùa muông thú nên có địa danh Cát Tiên ngày - Tuyến tham quan thác Bến Cự: Thời gian: 45 phút - 1,5 tiếng Khoảng cách km Thác Bến Cự nằm sau nhà nghỉ du lịch sinh thái Forest Floor Lodge, cách trụ sở Vườn quốc gia Cát Tiên Vào mùa khô, thác Bến Cự xuất bờ đá chạy dọc sông Đồng Nai Đây kết 26 phong hóa núi lửa từ xa xưa Thực vật có loài Ngái (Ficus hirta), Lộc vừng (Barringtonia acutangula),… Đặc biệt loài Vệ tuyền đồng nai (Telectadium dongnaiensis) lòng sông tồn với bao mùa thác lũ Trên kẽ đá nơi ẩm, dễ gặp loài Quyển bá (Selaginella sp.) - Tuyến tham quan thác Mỏ vẹt: Thời gian: 45 phút - 1,5 tiếng Khoảng cách km Từ cao nhìn xuống giống mỏ chim Vẹt, nên gọi thác Mỏ Vẹt Xung quanh rừng thường xanh với nhiều loài gỗ lớn cổ thụ Không gian thiên nhiên hùng vĩ - Tuyến Gõ bác Đồng: Thời gian: 1,5 tiếng Khoảng cách km Năm 1987, Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp đón nguyên Thủ tướng Chính Phủ Phạm Văn Đồng đến thăm làm việc Trong chuyến tham quan rừng, Vườn quốc gia Cát Tiên mời Bác Đồng đến tham quan Gõ Để lưu niệm nhắc nhở cho hệ mai sau trách nhiệm bảo tồn, Vườn quốc gia Cát Tiên đặt tên “Cây Gõ Bác Đồng” Cây Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa) gỗ lớn quý hiếm, bị đe dọa cao Cây có đường kính m, khoảng 500 tuổi Trên tuyến tham quan kiểu rừng kín thường xanh với nhiều loài gỗ quý Gõ đỏ, Cẩm lai,… Ngoài có Đa thắt nghẹt (Ficus sp.), Bằng lăng (Lagerstroemia calyculata) cổ thụ,… - Tuyến xuyên rừng từ Gõ Bác Đồng đến Bằng lăng ngọn: Thời gian – 1,5 tiếng Khoảng cách: km Đi xuyên qua kiểu rừng kín thường xanh, có nhiều cổ thụ Nếu may mắn xem nhiều loài chim quý loài thú lớn - Tham quan làng đồng bào Mạ, S'Tiêng Khoảng cách: 12 km Nơi địa điểm du lịch cộng đồng, có nhà đón tiếp khách du lịch theo kiểu nhà dài truyền thống đồng bào dân tộc Mạ Du khách lại qua đêm với làng người đồng bào dân tộc, trải nghiệm với sống với sống đời thường, tham gia lễ hội truyền thống, thưởng thức ăn truyền thống, ăn cơm lam, uống rượu cần, trekking Đồi Xanh, khám phá học hỏi kiến thức địa người dân tộc Cầu treo, nhà văn hóa dân tộc, bia tưởng niệm ngục Tà Lài với nhà đón tiếp khách du lịch cộng đồng điểm nhấn cho du khách dừng chân - Tuyến xem thú ban đêm Núi Tượng: Thời gian: tiếng Khoảng cách: km Du khách ngồi xe ô tô với hướng dẫn viên soi đèn để tận mắt chứng kiến đời sống số loài thú lớn hoang dã tự nhiên Các loài thú may mắn bắt gặp tự nhiên Nai, Hoẵng, Chồn hương, Nhím, Thỏ rừng, Heo rừng, Cu li, Tê 27 tê, Bò tót,… - Tuyến tham quan mô hình homestay xã Đắc Lua: Khoảng cách: 20 km Du khách nên lại xã Đắc Lua đêm để trải nghiệm du lịch cộng đồng với mô hình homestay với người dân địa phương Du khách tham quan xe đạp xuyên qua cánh đồng lúa rộng lớn, tham quan ao cá, xưởng chế biến hạt Điều, học hỏi cách trồng dâu nuôi tằm, làm vườn, thưởng thức ăn dân dã với người dân địa phương - Trụ sở Vườn - Cây Si trăm thân Thời gian: 1,5 - tiếng Khoảng cách: 16 km Kiểu rừng kín thường xanh nửa rụng Cây Si (Ficus benjamina) có rễ khổng lồ phát triển dòng suối, mà khó xác định rễ Xung quanh rừng Bồ an, (Colona sp.) loại bụi phát triển tiên phong đất ẩm Các loài chim dễ quan sát Cu rốc bụng nâu (Lineated Barbet), Cu rốc đầu xám (Green- Eared Barbet), Phương chèo đỏ lớn (Scarlet Minivet), Công xanh (Green Peafowl),… - Tuyến bàu Chim: Thời gian: 1,5 - tiếng Khoảng cách: 14 km Trên tuyến có nhiều gỗ đại thụ Gõ đỏ, Sao đen, Dầu rái,…Điểm cuối chòi quan sát với nhiều loài chim nước, chim di trú dễ dàng quan sát loài Te vặt, Bói cá, Le nâu, Ó cá, Chèo bẻo đuôi cờ, Cò bợ, Phướn, Phường chèo, Cu rốc, Công xanh,… - Trụ sở Vườn - Di khảo cổ Cát Tiên Thời gian: tiếng Khoảng cách: 20 km Điểm tham quan nằm địa bàn xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Đền thờ nằm đồi cao, nhìn hướng Đông Bên cạnh có sông Đồng Nai chảy êm đềm Cho đến nhiều bí ẩn huyền thoại việc xây dựng đền Các tuyến tương đối khó Là tuyến tham quan dài thời gian, khoảng xa đến địa điểm: Vườn thực vật, Bàu Sấu, Hang Dơi, Đồi Voi - Trụ sở Vườn - Vườn thực vật Thời gian: 1-2 tiếng Khoảng cách: km Nơi sưu tập 300 loài thực vật bao gồm nhiều loài địa miền Đông Nam Bộ, Việt Nam - Tuyến sinh thái: Thời gian: tiếng Tuyến dài khoảng km, cách trụ sở khoảng 28 km Kiểu rừng kín thường xanh có nhiều thành phần ưu hợp thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae) Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa), Cẩm lai (Dalbergia bariaensis),… Họ Đậu (Fabaceae), Sao đen (Hopea odorata), Dầu rái (Dipterocarpus alatus), Dầu bóng (Dipterocarpus turbinatus), có nhiều Thiên tuế (Cycas rumphii), Mai vàng (Ochna integerrima),… Nhiều thuốc Sa nhân (Amomum villosum), Cốt toái bổ (Polypodium fortunei),… Tuyến thích hợp cho nghiên cứu khoa học Trên tuyến có Gõ đỏ đại thụ, đường kính 3,7 m, đường kính m - Trụ sở Vườn - Đồi Tượng Thời gian: 2,5 tiếng Khoảng cách: 3,5 km Đồi Tượng phía sau trụ sở Vườn Du khách xuyên qua vùng rừng trũng kiểu rừng tre nứa leo lên đỉnh đồi Một hành trình nửa ngày đầy lý thú du khách yêu thích núi đồi chinh phục độ cao Tuy nhiên đồi tương đối dốc nên leo núi vào mùa mưa - Trụ sở Vườn - Bàu Sấu (đi ôtô bộ) Thời gian: tiếng (đi ngày); ngày đêm (lưu lại qua đêm) Khoảng cách: 14 km Bàu Sấu điểm đến quen thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên Từ trụ sở Vườn, du khách ô tô xe đạp khoảng km sau tiếp 5km Tuyến xuyên qua nhiều kiểu rừng: Kiểu rừng kín thường xanh, rừng nửa rụng lá, rừng rụng Càng gàn bàu, hệ sinh thái rừng thay đổi rõ rệt Trên tuyến có nhiều gỗ cổ thụ, đa dạng, Tung (Tetrameles nudiflora) đường kính khoảng chục người ôm (khoảng 500 tuổi) Nhiều loài dây leo thân gỗ Nhiều loài thuốc Các loài chim quý dễ gặp tầng gỗ cao Hồng Hoàng (Great Hornbill, Cao cát bụng trắng (Oriental Pied Hornbill), Niệc mỏ vằn (Wreathed Hornbill),… Ở tầng mặt đất bụi dễ phát loài Đuôi cụt bụng vằn (Bar-bellied Pitta), Đuôi cụt bụng đỏ (Blue-Rumped Pitta) Gà tiền mặt đỏ (Germain Peacock Pheasant), Gà lôi hông tía (Siamese Fireback), Gà so ngực gụ (Scaly-breasted Patridge) Các loài bò sát trăn, rắn lục, rắn hổ mang, kỳ nhông Điểm cuối tuyến trạm kiểm lâm Bàu Sấu, du khách qua đêm Có nhiều loài thực vật bán ngập, thực vật chịu nước Các loài chim nước Xít (Purple Swamphen), Le nâu (Lesser Whistling Duck), Le khoang cổ (Cotton Pigmy Goose), Diệc lửa (Purple Heron), … Loài chim Ó cá (Ospprey) thuộc nhóm chim ăn thịt thường bay lượn mặt nước để săn cá Bàu Sấu sinh cảnh tuyệt với loài Bò tót (Bos gaurus) dễ dàng quan sát - Trụ sở Vườn - Hang Dơi Thời gian: - 1,5 tiếng Khoảng cách: km 29 Ẩn rừng già rậm rạp, hang Dơi núi lửa phun trào từ xa xưa tạo nên Đây nơi trú ngụ lí tưởng cho hàng ngàn dơi VQG Cát Tiên Hành trình ghép với tuyến dài - Nhà dài - Đồi Xanh Thời gian: 3,5 tiếng Khoảng cách: 7,5 km Bắt đầu từ nhà dài truyền thống Tà Lài, đường đưa du khách tới nơi khám phá VQG Cát Tiên Hướng dẫn viên địa đưa bạn xuyên rừng leo qua đỉnh đồi – nơi trước núi lửa hoạt động xuống dốc an toàn Chặng cuối hành trình cánh đồng vườn ăn bao quanh Tà Lài - Trụ sở Vườn - C3 Thời gian: tiếng Khoảng cách: 10 km Chuyến dã ngoại dài với rừng đất trũng nhiều suối Đường đường tắt đường km 13 Đi theo dòng suối, lắng nghe tiếng chim hót chiêm ngưỡng cảnh quan liên tục thay đổi Sau nhiều bộ, du khách đến khu vực đồi bao quanh Tà Lài Lội suối thư giãn nhà dài (Mùa mưa tuyến không thực được) - Trụ sở Vườn - Đồi Đá Trắng - Nhà dài Thời gian: tiếng Khoảng cách: 26 km Con đường đồi tuyến phổ biến Cát Tiên Du khách xe xuyên qua vườn khoảng 20 km nhìn thấy dòng thác Đồi Đá Trắng Từ đây, du khách men theo đường mòn đầy bóng râm rừng già kỳ vĩ, lội suối, cố gắng thăng thân đổ rạp lối độc đạo Và đích cuối nhà sàn gỗ tre Các tuyến khó đi, dành cho du khách có kinh nghiệm rừng Khi cần mang theo đồ dùng lương thực nước uống - Bàu Sấu - Tà Lài Thời gian: tiếng Khoảng cách: 14 km Du khách xuyên qua khu rừng hỗn giao rậm rạp, vượt qua nhiều suối kết thúc hành trình cánh đồng cỏ gần Tà Lài - Trụ sở Vườn - Bàu Sấu (đi bộ) Thời gian: tiếng Khoảng cách: 12km Hành trình bắt đầu (hoặc kết thúc) Bàu Sấu, xuyên qua khu vực lô nhô đá 30 rừng nhiệt đới với nhiều nham thạch kết thúc trụ sở Vườn Nếu may mắn, du khách thấy vượn, khỉ Châu Á vô số loài chim Thỉnh thoảng có số loài bò sát thú ăn cỏ khác - Trụ sở Vườn - Tà Lài (đi bộ) Thời gian: 12tiếng Khoảng cách: 18km Du khách có dịp lội suối thỏa thích, quan sát nhiều kiểu rừng nhìn thấy loài khỉ, vượn, chim Du khách lại đêm rừng già võng, dành cho khách có kinh nghiệm rừng) Tuyến tham quan thực vào mùa mưa PHẦN NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN Những thuận lợi Trong năm qua Vườn quốc gia Cát Tiên quan tâm vị lãnh đạo Đảng Nhà nước đến thăm làm việc Trong thời kỳ, Vườn quốc gia Cát Tiên đánh dấu bước phát triển mạnh chất lượng số lượng Đạt thành nhờ: - Được quan tâm hỗ trợ tổ chức quan nước quốc tế, ủng hộ 31 Uỷ ban UNESCO, đặc biệt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Chính sách Nhà nước hành lang pháp lý giúp cho việc quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế xã hội người dân vùng đệm, sách đầu tư, vay vốn sản xuất việc phát triển văn hoá địa phương, khôi phục lễ hội đậm đà sắc dân tộc, ưu đãi gia đình sách, đồng bào dân tộc thiểu số, cố gắng Nhà nước giúp cho việc ổn định phát triển kinh tế người dân vùng đệm - Sự nỗ lực hoạt động Vườn quốc gia Cát Tiên Khu dự trữ sinh Cát Tiên - Sự tham gia quyền nhân dân địa phương khu vực, ý thức người dân ngày nâng cao - Vấn đề bảo vệ môi trường phạm vi quốc gia mà toàn cầu Những khó khăn - Cuộc sống người dân nghèo, tập quán phụ thuộc vào tài nguyên rừng, bên cạnh thời tiết không thuận lợi, thiên tai, lũ lụt, hạn hán gây mùa nguyên nhân thúc đẩy người dân vi phạm tài nguyên rừng - Chính sách luật pháp Nhà nước thực chưa đồng nhiều quan Nhiều vụ vi phạm chưa kiểm soát xử lý triệt để, điển hình tình trạng săn bắn, bẫy bắt thú rừng trái phép nay, tình trạng di dân tự bất hợp pháp tiếp diễn KẾT LUẬN Những thành Vườn quốc gia Cát Tiên đạt thời gian qua gồm nội dung sau đây: - Đối với người dân địa phương: cải thiện nhiều từ hỗ trợ dự án Ý thức bảo vệ rừng người dân nâng cao - Đối với quyền địa phương: Mối quan hệ ngày củng cố tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ rừng 32 - Đa dạng sinh học: Tài nguyên bảo vệ phát triển; Góp phần tích cực cho công tác nghiên cứu khoa học tham quan du lịch; Góp phần tích cực vào mối quan hệ hợp tác quốc tế Kết luận: Vườn quốc gia Cát Tiên khu rừng giàu tài nguyên đa dạng sinh học, tài sản vô giá tổ quốc, bên cạnh Vườn lưu giữ văn hoá vật thể phi vật thể có giá trị dân tộc Vườn quốc gia Cát Tiên xứng đáng UNESCO công nhận phong tặng danh hiệu Khu Di sản Thiên nhiên Văn hoá Thế giới 33
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu thuyết trình về vườn quốc gia Cát Tiên, Tài liệu thuyết trình về vườn quốc gia Cát Tiên, Tài liệu thuyết trình về vườn quốc gia Cát Tiên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay