Đồ án Mặt bằng sàn tầng 3

858 657 0
  • Loading ...
1/858 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:27

GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG CHNG 1: KHI QUT V CễNG TRèNH V BIN PHP T CHC THI CễNG CHUNG Trang NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG I GII THIU S LC V YấU CU CA N: Trang NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG ỏn thi cụng MT BNG SN TNG NH YấU CU : Trang NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG + Chiu di: 28.2m Trang NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG + Chiu rng: 27.4m Trang NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG + Tng din tớch: 772.68m2 Trang NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG + Mt bng t chc thi cụng cú din tớch: 1545.36 (Nhm thit k hng ro tm, ng ni b, nh tm cho cụng nhõn , cỏc xng gia cụng thộpcỏc kho cha vt t, in, nc phc v cho thi cụng) Trang NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG + Gii phỏp thi cụng phự hp (thi cụng mỏy hoc th cụng) Trang NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG + Tin thi cụng khụng quỏ 120 ngy Trang NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG + Tớnh dn giỏo, cõy chng v coffa Trang 10 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG Với ván khuôn không chịu lực: lắp sau tháo trớc Trang 844 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG Phải tháo từ xuống Các cột chống ván đáy dầm cần để bê tông đạt 100% cờng độ tháo hết Đối với nhà nhiều tầng, có sàn bê tông đổ chỗ, tháo ván khuôn cần ý tháo ván khuôn sàn Trang 845 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG Trang 846 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG AN TON LAO NG Trang 847 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG Để góp phần vào chất lợng công trình đợc tốt Ngoài yêu cầu tốc độ thi công nhanh gọn, kết cấu phải đợc bố trí kỹ thuật khâu an toàn thi công vấn đề cần quan tâm chặt chẽ Trang 848 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG Chúng ta biết với công trình đồ sộ, tai nạn dễ xảy ra, cần sơ xuất nhỏ đem lại hiệu quan trọng cho công trình nh cho công nhân xây dựng Vì ngời thi công công tình phải biết số nội qui an toán trình thi công sử dụng, Trang 849 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG Phải sử dụng trang bị nh tất tay, ủng dày vận chuyển gạch, hồ vật liệu khác Biết lắp đặt giàn giáo cho đảm bảo độ cứng không lung lay, dễ di chuyển Biết sử dụng số máy cần cho cẩu, lắp,đầm Phải đeo mặt nạ hàn thép Trang 850 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG Phải dùng hạt bạt cỡ to bao quanh công trình lới đỡ dới để đá bê tông rơi xuống trính thi công Thi công công việc cao nh ghép ván khuôn , nối cốt thép cao công nhân phải đeo dây an toàn Khi kéo thẳng cốt thép phải làm nơi có hàng rào Khi đặt cốt thép vào dầm xà, ngời thợ không đợc đứng vào thành ván khuôn Nơi đặt cốt thép có dòng điện chạy qua phải có biện pháp đề phòng điện hở Vận chuyển vận liệu lên cao phải kiểm tra mối buộc trớc cẩu Phải kiểm tra bảo dỡng dây cáp cẩu, thăng tải thờng xuyên Cần có biển thông báo, nhắc nhở ý thức an toàn cho ngời Chuẩn bị họng cứu hoả đề phòng xảy cố cho công trờng Trang 851 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG Tóm lại: Để đảm bảo an toàn cho công trình ngời thi công cần tuân thủ cách chặt chẽ, nghiêm túc yêu cầu hớng dẫn cán kỹ thuật Trang 852 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG Trang 853 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG Trang 854 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG Trang 855 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG Trang 856 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG Trang 857 NHểM THC HIN: NHểM GVDH: Ths.NGUYN TRNG GIAN N THI CễNG TI LIU THAM KHO [1] Lờ Vn Kim, Thit k thi cụng, Nh xut bn i hc Quc gia TPHCM [2] B Xõy Dng, Giỏo trỡnh t chc thi cụng, Nh xut bn Xõy dng [3] Nguyn Tin Th, S tay chn mỏy thi cụng xõy dng, Trng i Hc Kin trỳc H Ni [4] Sỏch nh nh mc d toỏn xõy dng cụng trỡnh 2016 [5] Giỏo trỡnh t chc thi cụng - Ths Nguyn Trng Giang [6] S tay kt cu Vừ Bỏ Tm, V Mnh Hựng [7] S tay chn mỏy thi cụng V Vn Lc, Nguyn Tin Th Trang 858 NHểM THC HIN: NHểM [...]... TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG + Tính khối lượng bê tông dầm, sàn và lượng thép thi công sàn, Trang 11 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG trong đó: Trang 12 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG • Sàn dày 10cm Trang 13 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG • Dầm có tiết diện 20x40cm Trang 14 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH:... HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG Trang 19 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG II ĐIỀU KIỆN THI CÔNG: Trang 20 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG II.1 Điều kiện khí tượng và địa chất thủy văn: Trang 21 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG − Do qui mô công việc được đề cập trong đồ án khá... TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG − Các loại máy móc phục vụ cho công trình như máy vận thăng, xe bơm bê tông, máy đầm bê tông, máy cắt uốn thép … đảm bảo cung cấp đầy đủ cho công trường Trang 32 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG Trang 33 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG II.5 Tình hình kho bãi và lán trại: Trang 34 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH:... THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG Trang 26 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG II .3 Đặc điểm về nguồn nước: Trang 27 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG − Nguồn nước cung cấp cho công trường được lấy từ nguồn nước chính của thành phố Trang 28 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG Trang... Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG • Thép φ6, φ8 Trang 15 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG • Giả sử khối lượng và diện tích cột không đáng kể Trang 16 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG + Lập tiến độ thi công theo sơ đồ ngang, tính lượng công nhân trung bình Trang 17 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG + Nêu... GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG − Do Mặt bằng tổ chức thi công có diện tích khá lớn nên khá thuận lợi cho việc bố trí mặt bằng kho bãi, lán trại Trang 35 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG − Diện tích kho bãi chứa vật liệu phải được cân đối theo nhu cầu vật tư trong thi công công trình nhằm bảo đảm tiến độ thi công và tránh tình trạng vật tư bị hư hỏng do bảo quản lâu Trang 36 NHÓM... NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG II.2 Đặc điểm về điện: Trang 23 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG − Giả sử công trình được xây dựng tại nội ô thành phố, do đó nguồn điện chính được lấy từ nguồn điện quốc gia và đảm bảo cung cấp điện liên tục cho công trình Trang 24 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG − Tuy nhiên, để tránh... HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG II.4 Tình hình vật liệu và máy xây dựng: Trang 30 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN TRƯỜNG GIAN ĐỒ ÁN THI CÔNG − Việc cung ứng các loại vật liệu xây dựng như : cát, đá, ximăng, coffa, cốt thép … tại thành phố không mấy khó khăn, vấn đề ở chổ là phải tìm được cửa hàng đáng tin cậy để có giá cả hợp lý Trang 31 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3 GVDH: Ths.NGUYỄN... kho bãi chứa vật liệu phải được cân đối theo nhu cầu vật tư trong thi công công trình nhằm bảo đảm tiến độ thi công và tránh tình trạng vật tư bị hư hỏng do bảo quản lâu Trang 36 NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Mặt bằng sàn tầng 3, Đồ án Mặt bằng sàn tầng 3, Đồ án Mặt bằng sàn tầng 3, III. PHƯƠNG HƯỚNG THI CÔNG :, III. ĐỔ BÊ TÔNG DẦM SÀN:, CHƯƠNG 4: TIẾN ĐỘ THI CÔNG, I. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH LẬP TIẾN ĐỘ:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay