Báo cáo thực hành Hóa Lý Dược

24 2,009 5
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:27

BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA DƯỢC – ĐIỀU DƯỠNG BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA LÝ DƯỢC GVHD: ThS Nguyễn Minh Kha Sinh viên thực hành: Tổ - Nhóm  TRẦN MINH KHOA  TRƯƠNG HIỆP TÀI  PHẠM LÊ ĐỨC ANH CẦN THƠ, 2016 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC MỤC LỤC Bài 1: Điều chế khảo sát đông vón số hệ keo Bài 2: Sự hòa tan hạn chế chất lỏng Bài 3: Phản ứng bậc nhất: thủy phân acetat etyl .10 Bài 4: Đường đẳng nhiệt hấp phụ dung dịch nước 14 Bài 5: Độ dẫn điện 18 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 1: ĐIỀU CHẾ VÀ KHẢO SÁT SỰ ĐÔNG VÓN CỦA MỘT SỐ HỆ KEO I NGUYÊN TẮC CHUNG Hệ phân tán hệ chứa pha phân bố phân tán vào môi trường phân tán Tùy vào kích thước( đường kính trung bình d hạt ) pha phân bố mà ta có: dung dịch thực, hệ phân tán keo hệ phân tán thô Dung dịch thực Hệ phân tán keo (hệ keo) Hệ phân tán thô d(cm) 10-710-5 Muốn điều chế hệ keo ta cần điều chình kích thước hạt pha phân bố cho phù hợp Có phương pháp sau: - Phương pháp ngưng tụ: kết hợp nhiều phần tử nhỏ thành phần thử lớn Ví dụ: ngưng tụ lưu huznh từ dung dịch lưu huznh bão hòa etanol thành hệ keo lưu huznh dung dịch etanol – nước - Phương pháp phân tán: phân tán hạt có kích thước lớn thành hạt có kích thước nhỏ Ví dụ: phương pháp pite hóa, rửa kết tử màu xanh sắt III hexacyanoferat (II) dung dịch axit oxalic Một số hệ keo có khả bảo vệ sa lắng làm tăng tính bất ổn định hệ keo khác Ngoài ra, tính bền vững hệ keo phụ thuộc vào pH môi trường pH làm cho hệ keo bị đục gọi điểm đẳng nhiệt II DỤNG CỤ - HÓA CHẤT Dụng cụ Stt Tên Số lượng cái ống ống tờ Becher 100ml Becher 50ml Đũa thủy tinh ống nghiệm Ống nhỏ giọt Giấy lọc BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC 10 11 Pipette CV 5ml Bếp đun cách thủy Qủa bóp cao su Giá lọc gõ Phiễu thủy tinh (PTN) cái Hóa chất Stt Tên DD S/ cồn DD FECl3 DD K4 [Fe (CN)6] DD H2C2O4 Gelatin DD axit acetic DD Natri acetat DD NaCl DD đệm Qui cách Dung dịch Dung dịch Dung dịch Dung dịch Rắn Dung dịch Dung dịch Dung dịch Dung dịch Loại Bão hòa 2% 10% 0.1N Tinh 0.1N 0.1N 10% PH=3,8 PH=4,4 PH=4,7 PH=5,1 PH=5,7 III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Điều chế hệ keo a Điều chế hệ keo dung dịch etanol: Rót khuấy 2ml dung dịch bão hòa S/ cồn vào cốc chứa sẵn 30ml nước cất Quan sát nhận xét b.Điều chế keo xanh phổ: - Bước 1: Lấy ống nghiệm: cho 5ml dung dịch FeCl32% vào ống nghiệm + 1ml dung dịch K4[Fe (CN)6] 10% - Bước 2: lọc rửa kết tử với nước cất nước rửa màu - Bước 3: nhỏ tưng giọt axit oxalic 0,1N để dung dịch màu xanh chảy  thu keo xanh phổ c Điều chế keo sắt III hydroxyt - Nhỏ 2ml dung dịch FeCl3 vào 20ml nước cất sôi - Đun thêm khoảng phút cho dung dịch sậm màu  keo Fe(OH)3 Khảo sát tính chất hệ keo BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC a Tìm điểm đẳng nhiệt gelatin - Chuẩn bị ống nghiệm : Hóa chất ống nghiệm CH3COOH 0,1N (mL) 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2 CH3COONa 0,1N (mL) 0,2 0,6 1,0 1,4 1,8 Gelatin 2% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Etanol (>99%) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 pH hỗn hợp (hệ đệm) 3,8 4,4 4,7 5,1 5,7 - Lắc đều, so sánh độ đục dung dịch ống nghiệm Hãy cho biết điểm đẳng điện gelatin? b Khảo sát tác dụng bảo vệ keo Fe(OH)3 - Chuẩn bị ống nghiệm: Dung dịch ống nhiệm ống nghiệm Dung dịch keoFe(OH)3 1mL 1mL Gelatin 2% 1mL NaCl 10% 6mL 6mL Nước cất 1mL - Quan sát độ đục ống nghiệm thời điểm 0; 5; 10; 15 phút Kết luận khả bảo vệ gelatin c Khảo sát đông vón keo thân dịch: đông vón thuận nghịch albumin lòng trắng trứng - Bước 1: Thêm tinh thể amoni sulfat vào 10ml lòng trắng trứng, vừa cho vừa lắc đến không tan Khi albumin đông vón lắng xuống - Bước 2: lọc tủa, cho hết kết tủa vào 40ml nước cất Nhận xét khả hòa tan albumin? IV KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Điều chế hệ keo a Điều chế hệ keo S: BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC - b Điều chế keo xanh phổ: c Điều chế keo sắt III hydroxyt - BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC khảo sát tính chất hệ keo a tìm điểm đẳng điện gelatin b khảo sát tác dụng bảo vệ gelatin hệ keo Fe(OH)3 - BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 2: SỰ HÒA TAN HẠN CHẾ CỦA CHẤT LỎNG I NGUYÊN TẮC CHUNG Phenol (C6H5 - OH) cho vào nước ban đầu hòa tan hoàn toàn nhanh chóng không hòa tan thêm nước tăng dần lượng phenol Ban đầu chúng tan vào tạo thành hệ đồng thể (1 pha nhất) sau nồng độ phenol tăng đến mức định chúng tách thành pha ( phân lớp) với lớp phenol bão hòa nước lớp nước bão hòa phenol Lắc mạnh hỗn hợp trộn lẫn vào gây đục Ở nhiệt độ, độ hòa tan phenol nước nước phenol có giá trị xác định Khi nhiệt độ tăng, độ hòa tan vào tăng Đồ thị biễu diễn nhiệt độ đến đọ hòa tan lẫn có dạng: - Các đường AK biểu diễn ảnh hưởng phenol nước; BK - ảnh hưởng nước phenol - K điểm hòa tan tới hạn, đó, thành phần hai pha - TC nhiệt độ hòa tan tới hạn - Đường cong AKB chia biều đồ thành miền, miền dược gạch chéo ứng với hệ dị thể ( pha), miền gọi hệ đồng thể Ở đây, sử dụng phương pháp đa nhiệt để xác định giản đồ: Với hỗn hợp có thành phần đó, hệ bị đục, ta tăng dần nhiệt độ đến hỗn hợp trở thành Nhiệt độ tiếp tục tăng, hỗn hợp Ta vào nhiệt độ bắt đầu BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC hay bắt đầu đục để xác định điểm B Làm thí nhiệm với hỗn hợp có thành phần khác xác định đường cong AKB II DỤNG CỤ - HÓA CHẤT Dụng cụ Stt 10 Tên Becher 50mL Đũa thủy tinh Ôngs nghiệm Pipette CV 10mL Nhiệt kế Becher 500mL Giá chứa ống ngiệm Quả bóp cao su Máy đun cách thủy Burrete 25mL Số lượng ống cây cái (PTN) Hóa chất Stt Tên Qui cách Phenol Lỏng Bình tia nước cất: bình Loại tinh III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Pha hỗn hợp phenol vào nước theo bảng hướng dẫn sau: ống nghiệm Phenol (mL) Nước cất (mL) Thể tích tổng ống nghiệm (%) hỗn hợp Tìm nhiệt độ chuyển pha 0,6 5,4 0,9 5,1 1,5 4,5 3,0 3,0 3,6 2,4 4,2 1,8 50 60 70 6,0 10 15 25 Cho nhiệt kế que khuấy vào ống nghiệm Nhúng ống nghiệm vào cốc nước để tạo môi trường nhiệt tăng ổn định Đun cách thủy cốc nước từ từ khuấy tay cho ống nghiệm BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC - Khi hỗn hợp suốt, ghi nhiệt độ (t’) Đó nhiệt độ pha lỏng chuyển thành hệ đồng pha lỏng - Lấy cốc khỏi bếp, vừa khuấy vừa quan sát đến hỡn hợp đục trở lại, ghi nhiệt độ (t ) ’’ ( t’): Đó nhiệt độ pha lỏng chuyển thành hệ đồng pha lỏng ( t’’): Nhiệt độ chuyển từ hệ đồng thể thành hệ dị thể - Kết chấp nhận t’ t’’ cách không qua 0,50C + Tính t1= ( t’ + t’’ ):2 + Thực lần t = (t1 + t2 + t3):3 Thực tương tự cho tất ống nghiệm IV KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Ống nghiệm Thành phần (%) 10% 15% 25% 50% 60% 70% Lần đo t’ 3 3 3 10 t’’ t t trung bình BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 3: PHẢN ỨNG BẬC NHẤT: THỦY PHÂN ACETAT ETYL I NGUYÊN TẮC CHUNG Acetat atyl este CH3COOC2H5 bị thủy phân mô trường axit, chẳng hạn, dung dịch HCl theo phản ứng hóa học: CH3-COO-C2H5 + H2O ←→ CH3-COOH + C2H5-OH (1) Có thể chuẩn độ CH3COOH sinh để biết lượng este dư dung dịch NaOH Phản ứng diễn theo chế phản ứng bậc 1, chúng có số phản ứng K Khi đó, số tốc độ phản ứng thiết lập đến kết là: K= x lg = ( phút -1) x lg Trong đó: a – nồng độ ban đầu este (a – x) – nồng độ lại este thời điểm t Khi đó, chu kz bán hủy este tính dựa vào K: ⁄ = (phút) Năng lượng hoạt hóa lượng cần thiết để khơi mào cho phản ứng tự diễn ra, ký hiệu Ea, suy từ biểu thức: lg = x Trong đó: Ea có đơn vị cal/mol; R = 1,98 cal/(mol 0K); T nhiệt độ (0K) II DỤNG CỤ - HÓA CHẤT Dụng cụ Stt Tên Bộ sinh hàn Bình nón 150 mL Bình nón 250mL Số lượng bình bình 11 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC Pipette CX 2mL ống nhỏ giọt Nhiệt kế Burrete 25 mL Becher 50mL Chậu thủy tinh 10 Đồng hồ bấm giây 11 Quả bóp cao su 12 Fiol 50mL Hóa chất Tên Stt DD HCl TT Phenolphtalein Etyl acetat Dd NaOH Bình tia nước cất bình ống - cái cái bình Qui cách Loại Dung dịch 0,2 N Dung dịch Lỏng Dung dịch 0,4 % Tinh 0,05N III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Thủy phân acetat etyl 400C - Lấy xác 50 mL HCl 0.2N cho vào bình nón A , sau để bình A vào hệ thống điều nhiệt sinh hàn khí 40oC 15 phút để ổn định nhiệt - Cho vào bình nón B 30 mL nước cất (bình 100 mL) sau ngâm bình B vào chậu nước đá, cho vào bình giọt thị phenolphthalein - Hút xác 2ml acetat etyl cho vào bình A, tính thời gian t = Đồng thời, lắc hút mL hỗn hợp bình A cho vào bình B Chuẩn độ dung dịch bình B dung dịch chuẩn NaOH 0,05N - Các bình lại làm tương tự trên, để bình A hệ thống điều nhiệt Tính thời gian thời điểm t=0;10;20;30 phút - Phần lại bình A gia tăng nhiệt 800C 30 phút Hút 20 mL hỗn hợp bình A cho vào bình B đem định phân để có giá trị n Lưu {: Cần làm nhiều muốn tìm , lần cách phút bình A ổn định nhiệt 800 C đến giá trị liên tiếp không đổi đạt 12 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC IV KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Lập bảng kết theo mẫu Thời điểm VNaOH (mL) 2,303/t – n0 -nt Lg( -n0) Lg( -nt) k T0 T10 T20 T30 13 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC 14 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 4: ĐƯỜNG DẲNG NHIỆT HẤP PHỤ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC I NGUYÊN TẮC CHUNG - Các phân tử hợp chất có khả bị hấp phụ lên bề mặc chất khác theo hay kiểu: hấp phụ vật lí hấp phụ hóa học Axit acetic bị hấp phụ lên bề mặc hạt than hoạt tính (cacbon) cấu trúc hạt than có diện tích bề mặt riêng lớn Ở hấp phụ đơn hấp phụ vật l{ Khi đó, lượng axit lại dung dịch lượng axit ban đầu chưa hấp phụ Người ta thấy hấp phụ axit acetic phụ thuộc vào nồng độ axit chủ yếu nhiệt độ không đổi Lượng bị hấp phụ đơn vị khối lượng than y có liên hệ với khối lượng than hoạt sử dụng (m) lượng bị hấp thụ than tương ứng với m trọng lượng than: Freunlich biết mối liên hệ theo dạng thức: II DỤNG CỤ - HÓA CHẤT Dụng cụ Stt 10 Tên Fiol 250mL Burrete 25mL Becher 100mL Becher 50mL Erlen 150ml nhám Giấy lọc Đũa thủy tinh Pippet CX 5mL Quả bóp cao su Phiễu lọc TT Số lượng - cái bình miếng cái 15 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC 11 12 13 14 15 Bộ giá lọc gỗ ống nhỏ giọt TT Chai nâu Cái thìa thép Pippet CX 10mL cái cái Hóa chất Stt Tên DD axit acetic TT Phenolphtalein Than hoạt tính DD NaOH Bình tia nước cất: bình Qui cách Dung dịch Dung dịch Rắn Dung dịch Loại 1N 0,4% Tinh 0,1N III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Pha dung dịch X Pha dung dịch có nồng độ: X1 = 0,05N; X2 = 0,1N; X3 = 0,2N; X4 = 0,4N từ dung dịch axit acetic 1N ban đầu Thể tích dung dịch cần pha 100ml Chuẩn độ Tiến hành chuẩn độ dung dịch X dung dịch chuẩn NaOH 0,1N với thị phenolphthalein Từ biết xác C0 dung dịch X vừa pha Cho hấp thụ dung dịch X than hoạt tính Cho vào bình nón nút mài Mỗi bình xác 50mL dung dịch X Cân xác 1,50 gam than hoạt cho vào bình lần lượng lượng than cân Lắc phút để yên 20 phút Sau lọc qua giấy lọc, lấy phần dung dịch Chuẩn độ dung dịch X sau hấp thụ Chuẩn độ tương tự thí nghiệm bình 16 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC IV KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Lập bảng pha dung dịch X theo mẫu Dung dịch X1 Vaxit1N(mL) VX4(mL) VX3(mL) VX2(mL) Vnước cất(mL) Nồng độ cần pha 0,05N X2 0,1N X3 0,2N X4 0,4N Lập bảng tính kết với giá trị x: Dung dịch Nồng độ pha gần (N) C0 (mol/ L) C (mol/L) ( ) x (mmol) X1 X2 X3 X4 17 (mol)= (C0 – C) x50 (mmol) m (g) y lgy (mmol/g) lgC BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 18 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 5:ĐỘ DẪN ĐIỆN I NGUYÊN TẮC CHUNG Một dung dịch chất điện ly có giá trị dẫn điện định Để xem xét khả đó, người ta dựa vào số đại lượng độ dẫn điện riêng (K), độ dẫn điện tương đương ( ), độ điện ly ( ), số điện ly ( Kđiện ly ), … chúng có mối liên hệ chứng minh sau: ( cm2/ ); C nồng đôh đương lượng ( đglg gam/lít) Là độ dẫn điện chất điện ly hoàn toàn Kđiện ly = CM nồng độ mol/ L II DỤNG CỤ - HÓA CHẤT Dụng cụ Stt Tên Số Lượng Becher 10mL Đũa thủy tinh Fiol 100mL ống nhỏ giọt ống Pipette bầu 10mL Nhiệt kế ống đong 50mL Máy đo độ dẫn diện PTN 19 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC Hóa chất stt Tên Qui cách Loại DD CH3COOH Dung dịch 0,1N DD HCl Dung dịch 0,1N DD NaCl Dung dịch 0,1N DD CaSO4 Dung dịch Bão hòa Bình tia nước cất: bình III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Đo độ dẫn điện riêng- Xác định số điện ly CH3COOH Pha dung dịch CH3COOH có nồng độ 0,05N 0,02N từ nồng độ 0,1N với thể tích pha đầy đủ 100mL Sử dụng máy đo để đo độ dẫn điện riêng dung dịch vừa pha Lưu {: đo theo thứ tự dung dịch loãng trước đến đậm đặc Đo độ dẫn điện chất điện ly mạnh a Đo độ dẫn điện dung dịch HCl Pha chế dung dịch HCl 0,01N từ dung dịch HCl 0,1N cho thể tích pha vừa đủ 100mL Tiến hành đo độ dẫn điện riêng K suy độ dẫn điện tương đương b Đo độ dẫn điện dung dịch NaCl Pha chế dung dịch NaCl 0,01N từ dung dịch NaCl 0,1N cho thể tích pha vừa đủ 100mL Tiến hành đo độ dẫn điện K suy độ dẫn điện tương tương 20 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC Xác định độ tan CaSO4 Lấy khoảng 50mL dung dịch CaSO4 bão hòa nước vào cốc 100mL Tiến hành đo độ dẫn điện riêng dung dịch – K Đo độ dẫn điện riêng dung môi (nước) – K’ Suy độ dẫn điện riêng CaSO4 là: KCaSO4 = K – K’ IV KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Lập bảng pha dung dịch X theo mẫu Dung dịch CH3COOH 0,02N V0,1N(mL) VNước (mL) V0,1N (mL) VNước (mL) 100mL 0,05N 100mL 0,1N ( có sẵn) Dung dịch HCl 21 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC Lập bảng tính độ dẫn điện riêng, số điện ly Dung dịch CH3COOH K KĐiện ly KĐiện ly TB 0,02N 0,05N 0,1N (có sẵn) Lập bảng kết đo độ dẫn điện HCl, NaCl Dung dịch HCl K 0,01N 0,1N Dung dịch NaCl K 0,01N 0,1N 22 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC Tính độ tan CaSO4 Độ tan SCaSO4 = C ECaSO4 Biết C = = 119,5 (cm2/ nồng độ đương lượng dung dịch CaSO4 ); ECaSO4 đương lượng gam CaSO4 - 23 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng thực hành hóa lý dược ThS Nguyễn Minh Kha 24 [...]...BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 3: PHẢN ỨNG BẬC NHẤT: THỦY PHÂN ACETAT ETYL I NGUYÊN TẮC CHUNG Acetat atyl là este CH3COOC2H5 có thể bị thủy phân trong mô trường axit, chẳng hạn, dung dịch HCl theo phản ứng hóa học: CH3-COO-C2H5 + H2O ←→ CH3-COOH + C2H5-OH (1) Có thể chuẩn độ CH3COOH sinh... 14 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 4: ĐƯỜNG DẲNG NHIỆT HẤP PHỤ TRONG DUNG DỊCH NƯỚC I NGUYÊN TẮC CHUNG - Các phân tử hợp chất có khả năng bị hấp phụ lên bề mặc chất khác theo một trong hay kiểu: hấp phụ vật lí và hấp phụ hóa học Axit acetic bị hấp phụ lên bề mặc hạt than hoạt tính (cacbon) vì cấu... - 23 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng thực hành hóa lý dược của ThS Nguyễn Minh Kha 24 ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 18 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC BÀI BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 5:ĐỘ DẪN ĐIỆN I NGUYÊN TẮC CHUNG Một dung dịch chất điện ly bao giờ cũng có giá trị dẫn điện nhất định Để xem xét khả năng đó, người ta dựa vào 1 số đại lượng như độ... 100mL Tiến hành đo độ dẫn điện riêng K suy ra độ dẫn điện tương đương b Đo độ dẫn điện của dung dịch NaCl Pha chế dung dịch NaCl 0,01N từ dung dịch NaCl 0,1N sao cho thể tích pha được vừa đủ 100mL Tiến hành đo độ dẫn điện K suy ra độ dẫn điện tương tương 20 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC 3 Xác định độ tan của CaSO4 Lấy khoảng 50mL dung dịch CaSO4 bão hòa trong nước vào cốc 100mL Tiến hành đo... ⁄ = (phút) Năng lượng hoạt hóa là năng lượng cần thiết để khơi mào cho phản ứng tự diễn ra, ký hiệu là Ea, được suy ra từ biểu thức: lg = x Trong đó: Ea có đơn vị là cal/mol; R = 1,98 cal/(mol 0K); T là nhiệt độ (0K) II DỤNG CỤ - HÓA CHẤT 1 Dụng cụ Stt 1 2 3 Tên Bộ sinh hàn Bình nón 150 mL Bình nón 250mL Số lượng 1 bộ 8 bình 1 bình 11 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC 4 Pipette CX 2mL 5 ống... khi chất điện ly hoàn toàn Kđiện ly = CM là nồng độ mol/ L II DỤNG CỤ - HÓA CHẤT 1 Dụng cụ Stt Tên Số Lượng 1 Becher 10mL 4 cái 2 Đũa thủy tinh 1 cây 3 Fiol 100mL 2 cái 4 ống nhỏ giọt 2 ống 5 Pipette bầu 10mL 1 cây 6 Nhiệt kế 1 cái 7 ống đong 50mL 1 cái 8 Máy đo độ dẫn diện PTN 19 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC 2 Hóa chất stt Tên Qui cách Loại 1 DD CH3COOH Dung dịch 0,1N 2 DD HCl Dung... đã biết mối liên hệ ấy theo dạng thức: II DỤNG CỤ - HÓA CHẤT 1 Dụng cụ Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tên Fiol 250mL Burrete 25mL Becher 100mL Becher 50mL Erlen 150ml nhám Giấy lọc Đũa thủy tinh Pippet CX 5mL Quả bóp cao su Phiễu lọc TT Số lượng 2 cái 1 bộ - 2 cây 3 cái 2 cái 4 bình 4 miếng 1 cây 1 cái 2 cái 2 cái 15 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC 11 12 13 14 15 Bộ giá lọc gỗ ống nhỏ giọt TT Chai... BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC IV KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 1 Lập bảng pha dung dịch X theo mẫu Dung dịch X1 Vaxit1N(mL) VX4(mL) VX3(mL) VX2(mL) Vnước cất(mL) Nồng độ cần pha 0,05N X2 0,1N X3 0,2N X4 0,4N 2 Lập bảng tính kết quả với giá trị x: Dung dịch Nồng độ pha gần đúng (N) C0 (mol/ L) C (mol/L) ( ) x (mmol) X1 X2 X3 X4 17 (mol)= (C0 – C) x50 (mmol) m (g) y lgy (mmol/g) lgC BỘ MÔN HÓA HỌC... 13 BỘ MÔN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực hành Hóa Lý Dược, Báo cáo thực hành Hóa Lý Dược, Báo cáo thực hành Hóa Lý Dược

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay