Khóa luận Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Cần Thơ

81 245 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:26

LỜI CẢM ƠN Trong khoảng thời gian học tập trường Đại học Tây Đô, em quí thầy cô trường nói chung khoa Quản trị Kinh doanh nói riêng nhiệt tình dạy, truyền đạt nhiều kiến thức hữu ích chuyên ngành lẫn kiến thức kỹ mềm xã hội Đây tảng vững chắc, giúp em có “bệ phóng” bước vào guồng quay xã hội đường phía trước Em xin gửi đến Quí Thầy Cô trường Đại học Tây Đô Quí Thầy Cô khoa Quản trị Kinh doanh lòng biết ơn sâu sắc Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Thanh Trúc, cô dạy lớp em môn học kinh tế quốc tế mà cô định hướng hướng dẫn cụ thể, tận tình để em hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp khoảng thời gian vừa qua Em cảm ơn cô! Kính chúc cô có thật nhiều sức khỏe Em xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ, đặc biệt anh chị phòng Kế Toán – Quỹ tận tình giúp đỡ việc cung cấp số liệu anh chị phòng Kinh Doanh Chuyên Viên Khách Hàng cá nhân hướng dẫn, truyền đạt kiến thức thực tế để chuyên đề em hoành thành Em xin chúc Ban lãnh đạo toàn thể nhân viên Sacombank chi nhánh Cần Thơ dồi sức khỏe, thành công sống hoàn thành tốt công việc giao Chúc Sacombank chi nhánh Cần Thơ ngày phát triển Với vốn kiến thức thời gian nghiên cứu có hạn nên không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến, giúp đỡ quý Thầy Cô, anh chị nơi quan thực tập nhằm góp phần cho chuyên đề tốt Cảm ơn xin trân trọng kính chào! Cần Thơ, ngày tháng năm Sinh viên thực i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài “Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Cần Thơ” thực hiện, số liệu thu thập đề tài trung thực Cần Thơ, ngày tháng năm Sinh viên thực ii MỤC LỤC  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI .1 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng 1.3.2 Phạm vi 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.5 Bố cục nội dung nghiên cứu CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 2.1 Lịch sử hình thành phát triển doanh nghiệp .4 2.1.1 Giới thiệu Sacombank 2.1.2 Khái quát Sacombank chi nhánh Cần Thơ 2.2 Cơ cấu tổ chức nhân HÌNH 2.1 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SACOMBANK CẦN THƠ: 15 2.3 Kết hoạt động kinh doanh 15 BẢNG 2.1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2015 15 HÌNH 2.1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN (2013-2015) .17 2.4 Thuận lợi khó khăn 20 2.5 Định hướng phát triển ngân hàng thời gian tới 21 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN .23 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 23 3.1.1 Khái niệm NHTM 23 3.1.2 Bản chất NHTM .24 iii 3.2 CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 24 3.2.1 Chức trung gian tín dụng 24 3.2.2 Chức trung gian toán 25 3.2.3 Chức tạo tiền 25 3.2.4 Chức trung gian việc thực sách kinh tế quốc gia 26 3.3 TỔNG QUAN VỀ HUY ĐỘNG VỐN 26 3.3.1 Khái niệm nghiệp vụ HĐV NHTM 26 3.3.2 Vai trò HĐV .26 3.3.3 Các hình thức huy động vốn NHTM .27 3.4 NGUYÊN TẮC HUY ĐỘNG VỐN 29 3.4.1 Tuân thủ pháp luật HĐV .29 3.4.2 Thỏa mãn yêu cầu kinh doanh với chi phí thấp 30 3.4.3 Ngăn ngừa giảm sút bất thường nguồn vốn huy động 31 3.5 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 31 3.5.1 Vốn huy động tổng nguồn vốn 31 3.5.2 Tỷ trọng % loại tiền gửi (%) 32 3.5.3 Dư nợ vốn huy động .32 3.5.4 Dư nợ tổng nguồn vốn 32 3.6 Các nhân tố ảnh hưởng rủi ro liên quan đến hoạt động HĐV 32 3.6.1 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động HĐV 32 3.6.2 Rủi ro liên quan đến hoạt động huy động vốn .36 3.7 Phương pháp nghiên cứu 36 3.7.1 Phương pháp thu thập số liệu .36 3.7.2 Phương pháp phân tích số liệu .37 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ .39 4.1 Phân tích tình hình nguồn vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ .39 BẢNG 4.1: CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA NĂM (2013-2015) 40 BẢNG 4.2: HUY ĐỘNG VỐN THEO LOẠI TIỀN CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2015 42 4.2 Phân tích tình hình HĐV Sacombank chi nhánh Cần Thơ 43 4.2.1 Phân tích tình hình huy động vốn theo loại tiền 43 HÌNH 4.1: BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG VỐN THEO LOẠI TIỀN CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2015 43 4.2.1 Phân tích tình hình huy động vốn theo kỳ hạn 44 BẢNG 4.3: HUY ĐỘNG VỐN THEO KỲ HẠN CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2015 45 iv HÌNH 4.3: BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG VỐN THEO KỲ HẠN CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2015 46 4.2.1 Phân tích tình hình huy động vốn theo đối tượng khách hàng 47 BẢNG 4.4: HUY ĐỘNG VỐN THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2015 48 HÌNH 4.4: BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG VỐN THEO ĐỐI TƯỢNG TIỀN GỬI CÁ NHÂN CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2015 50 HÌNH 4.5: BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG VỐN THEO ĐỐI TƯỢNG TIỀN GỬI TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2015 51 HÌNH 4.6: BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG VỐN THEO ĐỐI TƯỢNG TIỀN GỬI TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2015 53 4.2.1 Phân tích tình hình huy động vốn theo hình thức huy động 53 BẢNG 4.5: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN PHÂN THEO HÌNH THỨC HUY ĐỘNG CỦA SACOMBANK GIAI ĐOẠN 2013-2015 54 HÌNH 4.7: BIỂU ĐỒ TIỀN GỬI THANH TOÁN CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2015 55 HÌNH 4.8: TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 56 HÌNH 4.9: BIỂU ĐỒ TIỀN GỬI GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA NĂM 2013-2015 57 4.2.1 Phân tích tình hình huy động vốn theo kỳ hạn tiền gửi 58 4.3 Các tiêu đánh giá tình hình HĐV sử dụng vốn Sacombank chi nhánh Cần Thơ 59 4.3.1 Vốn huy động tổng nguồn vốn 60 4.3.2 Vốn điều chuyển tổng nguồn vốn 61 HÌNH 4.11: VỐN ĐIỀU CHUYỂN TRÊN TỔNG NGUỒN VỐN 61 4.3.1 Dư nợ vốn huy động 61 HÌNH 4.12: DƯ NỢ TRÊN VỐN HUY ĐỘNG .62 4.3.1 Dư nợ tổng nguồn vốn 62 HÌNH 4.13: DƯ NỢ TRÊN TỔNG NGUỒN VỐN 63 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 65 5.1 Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ cung ứng 65 5.2 Chính sách lãi suất huy động linh hoạt, phù hợp 66 v 5.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing Ngân hàng 66 5.4 Giải pháp nâng cao trình độ cán Ngân hàng 67 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 6.1 Kết luận 69 6.2 Kiến nghị công ty 69 vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt GDP Tổng sản phẩm Quốc nội HĐQT Hội Đồng Quản Trị HĐV Huy động vốn NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương Mại NHTMCP Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần NH Ngân hàng NHTW Ngân hàng Trung ương NV Nguồn Vốn PGD Phòng Giao Dịch SACOMBANK NHTMCP Sài Gòn Thương Tín TGTK Tiền gửi tiết kiệm VĐC Vốn điều chuyển VHĐ Vốn huy động VNĐ Việt Nam đồng Tiếng Anh ATM (Automated Teller Machine): Máy rút tiền tự động WTO (World Trade Organization): Tổ chức thương mại Thế giới ix x Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ hàng loạt loại sản phẩm tiền gửi tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn dành cho đối tượng khách hàng từ già trẻ như: Trung niên Phúc Lộc, tiết kiệm Tương Lai, tiết kiệm Phù Đổng, thêm vào tặng cho khách hàng gửi tiền với kỳ hạn dài số tiền lớn Điểm hấp dẫn tiền gửi tiết kiệm dùng sổ tiết kiệm để chấp vay vốn Chính điểm hấp dẫn mà khách hàng ngày lựa chọn hình thức gửi tiền tiết kiệm để đầu tư dài hạn có an toàn cao kênh đầu tư khác c) Giấy tờ có giá Hình 4.9: Biểu đồ tiền gửi giấy tờ có giá Sacombank chi nhánh Cần Thơ qua năm 2013-2015 (Nguồn: Phòng Kế Toán & Quỹ - Sacombank CN Cần Thơ) Việc huy động vốn phát hành giấy tờ có giá NH trả lãi suất cao tiền gửi huy động nên giấy tờ có giá hình thức huy động vốn NH sử dụng đến cần số vốn lớn, ổn định cách nhanh chóng xác định đầu nguồn vốn vừa huy động Giấy tờ có giá NH sử dụng để huy động vốn Sacombank chi nhánh Cần Thơ kỳ phiếu ngắn hạn chứng tiền gửi Dù không chiếm tỷ trọng cao tổng nguồn vốn có vai trò quan trọng đến việc mở GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 57 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ rộng hoạt động NH Năm 2013 huy động 15.100 triệu đồng chiếm 1,22% tổng nguồn vốn huy động, năm 2014 19.466 triệu đồng tương đương 1,56% tổng nguồn vốn huy động tăng 4.366 triệu đồng tương đương tăng 28,91% so với năm 2013, năm 2015 21.413 triệu đồng chiếm 1,56% tổng nguồn vốn huy động tăng 1.947 triệu đồng tương đương tăng 10% so với năm 2014 Doanh số huy động tăng qua năm không cao chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn huy động loại hình kỳ phiếu ghi danh tương đối xa lạ người gửi tiền, thời gian tới Sacombank cần có thêm nhiều hình thức giới thiệu nhằm phát triển mạng dịch vụ nguồn tiền huy động có ổn định cao chi phí huy động thấp Phương thức huy động hiệu lúc phát hành kỳ phiếu ngắn hạn để huy động nguồn vốn từ phía dân cư Nhiều chương trình khuyến áp dụng linh hoạt khuyến khích người dân mua kỳ phiếu, rút vốn linh hoạt 4.2.1 Phân tích tình hình huy động vốn theo kỳ hạn tiền gửi GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 58 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ 4.3 Các tiêu đánh giá tình hình HĐV sử dụng vốn Sacombank chi nhánh Cần Thơ Bảng 4.7: Đánh giá tình hình HĐV Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn Chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 2014 2015 Tổng nguồn vốn Triệu đồng 1.326.158 1.275.335 1.402.868 Vốn huy động Triệu đồng 1.237.369 1.248.144 1.372.958 Vốn điều chuyển Triệu đồng 88.789 27.191 34.909 Dư nợ Triệu đồng 1.290.608 1.246.464 1.371.110 Vốn huy động/Tổng nguồn vốn % 93,30 97,87 97,87 Vốn điều chuyển/Tổng nguồn vốn % 6,70 2,13 2,13 Dư nợ/ Vốn huy động % 104,30 99,87 99,87 Dư nợ/Nguồn vốn % 97,32 97,74 97,74 (2013-2015) (Nguồn: Phòng Kế Toán & Quỹ - Sacombank CN Cần Thơ) GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 59 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ 4.3.1 Vốn huy động tổng nguồn vốn Chỉ tiêu đánh giá lực kinh doanh NH Hoạt động tín dụng NHTM chủ yếu phụ thuộc vốn huy động, chiếm 70-80% tổng nguồn vốn NH tốt Qua năm cho thấy nguồn vốn huy động liên tục tăng Năm 2013 1.237.369 triệu đồng (chiếm 93,3% tổng nguồn vốn) Năm 2014 1.248.144 triệu đồng (chiếm 97,87% tổng nguồn vốn), tăng 10.775 triệu đồng tương đương tăng 0,87% so với năm 2013 Đến năm 2015 đạt 1.372.958 triệu đồng (chiếm 97,87% tổng nguồn vốn), tăng 124.814 triệu đồng, tương đương tăng 10% Nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng tương đối cao ổn định 90% tổng nguồn vốn Điều nói lên ngân hàng nắm bắt kịp thời nhu cầu khách hàng đưa mức lãi suất hấp dẫn, khắc phục hạn chế qua năm cách linh hoạt, kịp thời, phong cách giao dịch lịch sự, nhanh chóng, mở rộng nhiều sản phẩm cần thiết, nhiều chương trình khuyến thu hút khách hàng vay vốn NH thể tinh thần tự chủ cao, nâng cao vị hiệu Hình 4.10: Biểu đồ vốn huy động tổng nguồn vốn GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 60 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ (Nguồn: Phòng Kế Toán & Quỹ - Sacombank CN Cần Thơ) 4.3.2 Vốn điều chuyển tổng nguồn vốn Chỉ tiêu phản ánh mức độ phụ thuộc NH vào Hội sở Là NH chi nhánh hỗ trợ nguồn vốn từ Hội sở thiếu, tốt cho NH tự cân đối nguồn vốn chịu lãi suất cao vốn huy động Cụ thể năm 2013 chiếm 6,70% sang năm 2014 năm 2015 giảm 2,13% Sacombank chi nhánh Cần Thơ huy động vốn tốt điều chỉnh nguồn vốn cách thiết thực nhất, nhằm mục tiêu tăng lợi nhuận cho NH Hình 4.11: Vốn điều chuyển tổng nguồn vốn (Nguồn: Phòng Kế Toán & Quỹ - Sacombank CN Cần Thơ) 4.3.1 Dư nợ vốn huy động Chỉ tiêu cho thấy khả sử dụng vốn huy động NH Chỉ tiêu lớn hay nhỏ không tốt Vì tiêu lớn NH sử dụng vốn không đạt hiệu GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 61 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ quả, ngược lại tiêu nhỏ khả huy động vốn NH thấp có khả khoản, sử dụng vốn không hiệu Năm 2013 dư tổng nguồn vốn 104,3% tức có 0,1043 đồng dư nợ có đồng vốn huy động, năm 2014 99,87% có nghĩa 0,9987 đồng dư nợ có đồng vốn huy động, giảm 5,43% Năm 2015 dư nợ tổng nguồn vốn 99,87% có nghĩa 0,9987 đồng dư nợ có đồng vốn huy động Năm 2014 2015 đạt 99,87% giảm 4,43% so với năm 2013 104,30% Qua số liệu thấy dư nợ qua năm có biến động giảm không đáng kể NH chưa phát huy tối đa hiệu huy động vốn cần có nhiều chương trình khuyến hấp dẫn, đa dạng số sản phẩm huy động nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Hình 4.12: Dư nợ vốn huy động (Nguồn: Phòng Kế Toán & Quỹ - Sacombank CN Cần Thơ) 4.3.1 Dư nợ tổng nguồn vốn Dựa vào tiêu này, so sánh qua năm để đánh giá mức độ tập trung vốn tín dụng NH Chỉ tiêu cao khả sử dụng vốn cao, ngược lại GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 62 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ thấp NH trì trệ vốn, vốn sử dụng lãng phí, gây ảnh hưởng doanh thu NH Năm 2013 dư nợ tổng nguồn vốn 97,32% đến năm 2014 2015 số 97.74% tăng 0,42% so với năm 2013 Qua năm thấy dư nợ có xu hướng tăng lên chứng tỏ NH sử dụng nguồn vốn cách có hiệu làm tăng doanh thu NH không để xảy tình trạng lãng phí tổng nguồn vốn NH Đạt kết đáng khích lệ nhờ số chương trình khuyến phát huy hiệu Khách hàng gửi tối thiểu triệu bốc thăm trúng thưởng (tiền mặt, nón bảo hiểm, nồi, đèn pin, bếp nướng từ, bình giữ nhiệt, vali du lịch, đồng hồ, tách…) mã dự thưởng cuối chương trình quay số với giải đặc biệt xe SH 125i Gửi tiết kiệm từ 15 tháng trở lên tặng tiền mặt (2%/số tiền mặt Tối thiểu 100 triệu đồng/sổ tiết kiệm) Khách hàng gửi sổ tiết kiệm phù dành cho bé từ 0-15 tuổi với triệu/sổ nhận balo xinh xắn cho bé… Cùng nhiều chương trình khuyến hấp dẫn phần quà giá trị Hình 4.13: Dư nợ tổng nguồn vốn (Nguồn: Phòng Kế Toán & Quỹ - Sacombank CN Cần Thơ) GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 63 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 64 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 5.1 Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ cung ứng Sản phẩm tiền gửi: Ngoài việc huy động sản phẩm tiền gửi truyền thống VNĐ NH cần tập trung huy động lượng tiền nhàn rỗi ngoại tệ Việt Kiều gửi cho người thân, đối tượng khách hàng xuất lao động… ví dụ: khách hàng gửi 5000 USD với kỳ hạn tháng NH tặng quà vali, túi xách, tách, ly chuyển màu… tạo hấp dẫn gửi tiền Sản phẩm dịch vụ: Mở rộng mạng lưới kinh doanh đến khu vực tập trung đông dân cư, trang bị thêm máy POS siêu thị lớn, khu vui chơi (Vincom, CoopMart, BigC, Resort Lúa Nếp….) nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng, đồng thời tăng nguồn thu từ dịch vụ cho NH Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cần phải đa dạng hóa thêm nhiều sản phẩm huy động khác để thu hút khách hàng Ví dụ ngân hàng phát triển loại sản phầm tiền gửi theo đối tượng gửi tiền, dựa phân loại về: tuổi tác, thu nhập, giới tính Chẳng hạn, vào dịp kỉ niệm ngày phụ nữ 20/10 hay 8/3 ngân hàng triển khai loại sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành riêng cho giới nữ kết hợp nhiều khuyến mại, dự thưởng hấp dẫn Hay việc phát triển sản phẩm thẻ đa dạng, phong phú dành cho giới học sinh, sinh viên, du học, doanh nhân, cán công viên chức góp phần tạo nên hấp dẫn, mẻ ngân hàng khách hàng Cuộc sống ngày phát triển yêu cầu khách hàng ngày cao, vị ngân hàng nắm bắt xu tiêu dùng nhu cầu cấp thiết khách hàng việc huy động vốn trở nên đơn giản hiệu Ngoài việc phát triển sản phẩm HĐV, ngân hàng cần quan tâm phát triển tiện ích kèm việc phát triển dịch vụ toán qua điện thoại, internet banking, home banking làm dịch vụ thu tiền bảo hiểm GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 65 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ toán bảo hiểm cho số đối tượng bảo hiểm tài sản, bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ đầu tư tự động với khách hàng có số sư tiền gửi giao dịch lớn Đối với giấy tờ có giá, để đảm bảo tính hấp dẫn trái phiếu, ngân hàng chia lãi suất trái phiếu làm hai phần: phần lãi suất tính theo lãi suất tiền gửi dài hạn ngân hàng lãi suất thường trả thêm theo tỷ suất lợi nhuận hàng năm ngân hàng Ngoài ra, để tăng khả toán, trái phiếu nên niêm yết thị trường chứng khoán 5.2 Chính sách lãi suất huy động linh hoạt, phù hợp Hầu hết NHTM coi lãi suất nhừng công cụ hiệu hoạt động huy động vốn đa số khách hàng thường quan tâm đến tiêu chí định gửi tiền ngân hàng, đặt biệt thời hạn dài Tuy nhiên, ngân hàng tăng cao lãi suất nhằm thu hút khách hàng mà không tính toán đến chi phí huy động lợi nhuận ngân hàng Do ngân hàng cần thực sách lãi suất hợp lý để dung hòa lợi ích ngân hàng lợi ích người gửi tiền 5.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing Ngân hàng Hoạt động marketing phần quan trọng ảnh hưởng đến hiệu việc huy động vốn Nếu hoạt động marketing không đạt hiệu gây tổn thất lãng phí nguồn lực cho ngân hàng, nguy cao la gây hình tượng uy tính ngân hàng long khách hàng Vì vậy, ngân hàng cần quan tâm trọng đến mảng hoạt động Cụ thể việc đẩy mạnh hoạt động marketing nói đến việc xây dựng chiến lược quảng bá, tuyên truyền cho khách hàng biết đến dịch vụ sản phẩm ngân hàng Đồng thời phải có phận thường trực để giải đáp thắc mắt ý kiến phản hồi khách hàng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, truyền đạt sâu tính sản phẩm để kích thích khách hàng sử dụng Việc chăm sóc khách hàng sau cung cấp sản phẩm phải thực thường xuyên với thái độ tích cực GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 66 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ Để nâng cao thêm hình ảnh ngân hàng mắt khách hàng, ngân hàng nên có hoạt động tri ân dành cho khách hàng Đơn giản thiệp chúc mừng dịp lễ, tết gửi thư cảm ơn, quà tặng cho khách hàng truyền thống sử dụng dịch vụ cảu ngân hàng Những hành động nhỏ mang lại hiệu lớn, gây dựng hình ảnh ngân hàng với cung cách chuyên nghiệp, động mắt khách hàng Ngoài ngân hàng tham gia tài trợ cho kiện thể thao, văn hóa, xã hội lớn để nâng cao hiệu quảng bá đến khách hàng xây dựng chiêu thức quảng bá lạ, hấp dẫn phương tiện truyền thông để thu hút khách hàng 5.4 Giải pháp nâng cao trình độ cán Ngân hàng Cải tiến công tác điều hành quản lý cán cấp cao: Ban lãnh đạo người nắm vững chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, xu hướng phát triển ngành kinh tế xã hội Đồng thời, nên thường xuyên quan tâm, đạo công tác huy động vốn, đưa sách phù hợp làm tốt công tác kiểm tra, kiểm toán nội để có biện pháp xử lý kịp thời có sai sót xảy Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ: Nâng cao kỹ nghiệp vụ cho giao dịch viên vai trò giao dịch viên vô quan trọng, hình ảnh đánh giá khách hàng ngân hàng Do cần xây dựng đội ngũ giao dịch viên trẻ trung, động, có kiến thức nghiệp vụ có thái độ cởi mở với khách hàng, sẵn lòng ứng biến với thắc mắc khách hàng Đối với cán nguồn vốn cần phải có lớp tập quấn, khóa học ngắn hạn dài hạn để nâng cao trình độ nghiệp vụ cập nhật thông tin sản phẩm phương pháp huy động vốn ngân hàng giới để từ hoạt động nghiệp vụ xác hơn, đóng góp nhiều ý kiến quý báu sách huy động vốn ngân hàng GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 67 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 68 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Trong nam gần đây, mặt dù đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh diễn nhiều nơi đặt biệt giá dầu mỏ tăng giữ mức cao, kinh tế bị lạm phát Nhưng hệ thống ngân hàng nói chung Sacombank Cần Thơ nói riêng có nỗ lực lớn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn dịch vụ ngân hàng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế Để đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế Sacombank nói chung, đặt biệt Sacombank Cần Thơ nói riêng có sách huy động vốn động, sáng tạo việc lựa chọn giải pháp phát triển sản phẩm ( sản phẩm Lidiest First sản phẩm thẻ bật Sacombank, thẻ toán chấp nhận rút tiền 10.000 POS khắp nước 24.000.000 POS 150 quốc gia với hệ thống bảo mật thông tin tuyệt đối dịch vụ khách hàng 24/24) Và cung cấp dịch vụ mang tính cạnh tranh cao, huy động tiền gửi linh hoạt, hấp dẫn phù hợp với nhu cầu tiền gửi đa dạng kinh tế Với sản phẩm dịch vụ đa dạng nên nguồn vốn huy động ngân hàng tăng qua năm Hơn ngân hàng không ngừng mở rộng phát triển mạng lưới huy động vốn nguồn vốn huy động ngày đảm bảo tốt nhu cầu khách hàng nguồn vốn ngày chiếm vị quan trọng tổng nguồn vốn Tuy nhiên kinh tế ngày phát triển hội nhập kinh tế mang lại nhiều hội cho ngành kinh doanh thành phố, ngân hàng cần đẩy mạnh công tác huy động vốn để nâng cao khả cạnh tranh lĩnh vực huy dộng vốn nói riêng lĩnh vực khách ngân hàng nói chung 6.2 Kiến nghị công ty Sacombank Cần Thơ nên cử cán có chuyên môn khảo sát kỹ đặt điểm kinh tế - xã hội xu hướng phát triển thành phố thời gian tới cách xác GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 69 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ khoa học Từ chi nhánh đề kế hoạch tiếp thị, sâu vào đối tượng, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngành nghề phù hợp với sách tín dụng chung hệ thống Cơ cấu sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu thị hiếu, xu hướng thị trường theo đặc điểm vùng miền, cách đưa sản phẩm Sacombank đến với công chúng hiệu Có sách ưu đãi khách hàng truyền thống, từ tạo sức hút cho đối tượng quan hệ với khách hàng truyền thống Tăng cường công tác tiếp thị, tạo ấn tượng tốt lòng khách hàng Sacombank Cần Thơ nên sâu khai thác không ngừng hoàn thiện sản phẩm riêng so với NHTM khác để nhắc đến sản phẩm dịch vụ ngân hàng khách hàng nhắc đến Sacombank nhiều Như vậy, với chức trung gian tài Sacombank Cần Thơ cần đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động để ngày đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Cũng ngân hàng có giải pháp để huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu ngày mạnh mẽ thành phần kinh tế nước, góp phần tạo phát triển kinh tế đất nước GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 70 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng số giải pháp nâng cao khả huy động vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Đăng Dờn (2008), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê Ths Thái Văn Đại (2006), Giáo trình Quản trị Ngân hàng, Đại học Cần Thơ TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài doanh nghiệp bản, NXB Thống kê Hồ Thị Ngọc Nhiên (2010), Phân tích tình hình huy động vốn giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Chi nhánh Cần Thơ, khóa luận, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHCT TS Nguyễn Minh Kiều (2006), Tiền tệ ngân hàng, TPHCM: NXB Thống kê Trịnh Quốc Trung, Biện pháp nâng cao khả canh tranh Ngân hàng thương mại kinh tế thị trường nước ta nay, Luận văn, hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đăng Dờn, Tp Hồ Chí Minh (2000) Quyết định Thống đốc ngân hàng Nhà nước số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Sổ tay nghiệp vụ tín dụng Sacombank Trang web: www.sacombank.com GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 71 SVTH: Lê Thái Thùy Linh [...]... Linh Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 13 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 14 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân. .. Sacombank- chi nhánh Cần Thơ được chia thành 6 chương Chương 1: Tổng quan về đề tài Chương 2: Khái quát về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ Chương 3: Cơ sở lý luận Chương 4: Phân tích tình hình HĐV tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín chi nhánh Cần Thơ Chương 5: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín chi nhánh Cần Thơ Chương 6: Kết luận. .. Trúc 3 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ Chương 2: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp 2.1.1 Giới thiệu về Sacombank Tên: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Tên tiếng Anh: SAI GON... Thùy Linh Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín được thành lập vào ngày 21/12/1991 trên cơ sở hợp nhất 4 tổ chức tín dụng tại thành phố Hồ Chí Minh: Ngân hàng phát triển kinh tế quận Gò Vấp và 3 hợp tác xã tín dụng Thành Công, Tân Bình, Lữ Gia Vốn điều... được thực hiện tại Sacombank chi nhánh Cần Thơ (số 95-97-99 Võ Văn Tần, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ) Phạm vi thời gian: Thời gian thực hiện đề tài từ 12/01/2015 đến ngày 12/04/2016 tại Sacombank chi nhánh Cần Thơ GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 2 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần. .. làm sao để huy động được nguồn vốn nhàn rỗi với nhiều mức lãi suất tương ứng với nhiều kì hạn khác nhau và sử dụng nguồn vốn đó một cách hiệu quả Nhận thức vấn đề quan trọng của việc huy động vốn tại ngân hàng trong thời điểm hiện nay vì vậy em chọn đề tài Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank -chi nhánh Cần Thơ làm đề... nhánh Cần Thơ 1.4 Ý nghĩa của đề tài Đề tài nghiên cứu từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động HĐV phục vụ cho việc đề ra chi n lược kinh doanh của Sacombank chi nhánh Cần Thơ và là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên khóa sau 1.5 Bố cục nội dung nghiên cứu Đề tài Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank-... tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ Chương 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3.1.1 Khái niệm NHTM Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng (kinh doanh tiền tệ, cung ứng thường xuyên một số nghiệp vụ như: nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung... Linh Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Sacombank Cần Thơ: (Nguồn: Phòng Kế Toán và Quỹ Sacombank chi nhánh Cần Thơ) 2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh NHTM ra đời và phát triển gắn liền với nền sản xuất hàng hóa, nó kinh doanh loại hàng hóa, nó kinh doanh loại hàng hóa... Toán và Quỹ Sacombank chi nhánh Cần Thơ) GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Trúc 16 SVTH: Lê Thái Thùy Linh Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank- chi nhánh Cần Thơ Hình 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh của Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn (2013-2015)  Thu nhập Thu nhập của NH qua 3 năm từ 2013 đến 2015 có sự biến động
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Cần Thơ, Khóa luận Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Cần Thơ, Khóa luận Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Cần Thơ, Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI, Chương 2: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ, Hình 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh của Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn (2013-2015), Chương 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN, Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ, Hình 4.9: Biểu đồ tiền gửi giấy tờ có giá của Sacombank chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2013-2015, Hình 4.13: Dư nợ trên tổng nguồn vốn, Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay