Tiểu luận Hệ thống WebSide quản lý siêu thị thực phẩm

83 626 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề tài HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÝ SIÊU THỊ THỰC PHẨM Sinh viên: Trần Hoàng Yến Mã số: DC14V7K518 Khóa: K40 Cần Thơ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đề tài HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÝ SIÊU THỊ THỰC PHẨM Người hướng dẫn TS Lâm Nhựt Khang Sinh viên thực Họ tên : Trần Hoàng Yến Cần Thơ LỜI CÁM ƠN Tri thức biển mênh mông, người cụ thể muốn nắm bắt tri thức để làm hành trang cho đời, không ngoại trừ học tập Chúng ta sinh lớn lên nuôi dưỡng cha mẹ hạnh phúc Thầy Cô “gieo mầm tri thức” để mai trưởng thành công dân tốt có hội cống hiến cho xã hội Để đạt thành hiểu biết ngày hôm phần lớn công ơn Thầy Cô trường Đại Học Cần Thơ, đặc biệt dạy dỗ nhiệt tình Thầy Cô khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông hết lòng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báo suốt trình học tập vừa qua trường, để chúng em làm hành trang hòa nhập vào sống Để hoàn thành báo cáo này, chúng em xin cảm ơn đến Thầy Cô trường Đại Học Cần Thơ, đặc biệt em xin cám ơn Cô Lâm Nhựt Khang người trực tiếp hướng dẫn chúng em hoàn thành đề tài Vì thời gian có hạn, kiến thức thân nhiều hạn chế nên chúng em không tránh khỏi sai sót, kính mong nhận xét, phê bình, góp ý Thầy, Cô để chúng em có điều kiện học hỏi phân đấu Sinh Viên Thực Hiện Trần Hoàng Yến MỤC LỤC CHƯƠNG ĐẶC TẢ YÊU CẦU .9 GIỚI THIỆU 1.1 Mục tiêu 1.2 Phạm vi sản phẩm 1.3 Bố cục tài liệu 2MÔ TẢ TỔNG QUAN 10 2.1 Bối cảnh sản phẩm 10 2.2 Các chức Website 10 2.3 Đặc điểm người sử dụng 11 2.4 Môi trường vận hành 11 2.5 Các ràng buộc thực thi thiết kế .11 3CÁC YÊU CẦU GIAO TIẾP BÊN NGOÀI 11 3.1 Giao diện người sử dụng 11 4MÔ TẢ CÁC YÊU CẦU CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 12 5YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 14 5.1 Yêu cầu thực thi 14 5.2 Yêu cầu bảo mật 14 5.3 Các đặc điểm chất lượng Website 14 5.4 Các quy tắc nghiệp vụ .15 6CÁC YÊU CẦU KHÁC 15 CHƯƠNG THIẾT KẾ GIẢI PHÁP 16 TỔNG QUAN HỆ THỐNG 16 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG .17 2.1 Thiết kế kiến trúc .17 2.2 Mô tả phân rã 18 2.2.1 Quản Lý Sản Phẩm 18 2.2.2 Quản Lý Món Ăn 18 2.2.3 Quản Lý Thực Đơn .19 2.2.4 Quản Lý Khuyến Mãi 19 2.2.3 Quản Lý Giỏ Hàng 19 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 21 3.1 Mô tả sở liệu 21 3.2 Từ điển liệu 24 4.THIẾT KẾ THEO CHỨC NĂNG 31 4.1 Chức sản phẩm 31 4.1.1 Xem sản phẩm .32 4.1.2 Tìm kiếm sản phẩm 33 4.2 Chức ăn 34 4.2.1 Xem ăn 35 4.2.2 Tìm kiếm ăn 37 4.3 Chức khuyến .39 4.3.1 Xem khuyến 39 4.3.2 Tìm kiếm khuyến .40 4.4 Chức thực đơn 42 4.4.1 Xem thực đơn 42 4.4.2 Tìm kiếm thực đơn 43 4.5 Chức giỏ hàng 44 4.5.1 Thêm Giỏ Hàng 45 CHƯƠNG CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP 47 1SẢN PHẨM .47 1.1 Mô tả hoạt động .47 1.2 Mô tả hình 48 1.2.1 Xem Sản Phẩm 48 1.2.2 Tìm Kiếm Sản Phẩm 48 2MÓN ĂN 49 2.1 Mô tả hoạt động .49 2.2 Mô tả hình .51 2.2.1 Xem Sản Phẩm 51 2.2.2 Tìm Kiếm Món Ăn 52 2.2.3 Tìm Kiếm Món Ăn Theo Giá Tiền 53 3GIỎ HÀNG 54 3.1 Mô tả hoạt động .54 3.2 Mô tả hình 56 3.2.1 Thêm Giỏ Hàng Theo Sản Phẩm .56 3.2.2 Thêm Giỏ Hàng Theo Món Ăn 56 3.2.3 Thêm Giỏ Hàng Theo Thực Đơn 56 3.2.4 Xem Giỏ Hàng 57 3.2.5 Cập nhật Giỏ Hàng 58 3.2.6 Xóa Giỏ Hàng 58 3.2.7 Xác nhận Giỏ Hàng 59 4KHUYẾN MÃI 60 4.1 Mô tả hoạt động .60 4.2 Mô tả hình 61 4.2.1 Xem Khuyến Mãi .61 4.2.2 Tìm kiếm Khuyến Mãi .63 5THỰC ĐƠN .64 5.1 Mô tả hoạt động .64 5.2 Mô tả hình 66 5.2.1 Xem Thực Đơn 66 CHỨC NĂNG KHÁC .68 6.1 Mô tả hình 68 6.1.1 Quay trang chủ .68 6.1.2 Đăng Ký 68 6.1.3 Đăng Nhập 70 6.1.4 Liên Hệ 70 6.1.5 Trợ Giúp 70 6.1.6 Chế độ ăn uống 71 KẾT LUẬN 74 PHỤ LỤC 75 Phụ lục 1: Cài đặt Xampp 75 Phụ lục 2: Tạo Database, import liệu vào phpMyAdmin 79 Phụ lục 3: Cài đặt chạy chương trình: Hệ thống website quản lý siêu thị thực phẩm80 DANH MỤC BẢNG Bảng 1-Sản Phẩm .24 Bảng 2- Loại Sản Phẩm 24 Bảng 3- Chương Trình Khuyến Mãi 24 Bảng 4- Khuyến Mãi 25 Bảng 5- Món Ăn 25 Bảng 6- Thực Đơn 26 Bảng 7- Thực Đơn Khách Hàng 26 Bảng 8- Nhóm Người 26 Bảng 9- Bình Luận Khách Hàng 27 Bảng 10- Hóa Đơn .27 Bảng 11- Buổi 27 Bảng 12- Khách Hàng 27 Bảng 13- Level 28 Bảng 14- Đơn Vị Tính .28 Bảng 15- Likes 28 Bảng 16- Món Ăn Khách Hàng 29 Bảng 17- Người Thực Đơn 29 Bảng 18- Sản Phẩm Món Ăn .30 Bảng 19- Nhập 30 Bảng 20-Xuất .30 Bảng 21- User 31 DANH MỤC SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ USECASE SƠ ĐỒ DFD SƠ ĐỒ LMD SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG DANH MỤC HÌNH Hình - Màn Hình Sản Phẩm 48 Hình - Màn hình tìm kiếm sản phẩm 49 Hình - Màn hình Món Ăn 51 Hình - Màn hình chi tiết ăn .52 Hình – Màn hình tìm kiếm ăn theo tên 53 Hình – Màn hình tìm kiếm nâng cao .53 Hình 7- Màn hình tìm kiếm ăn theo tên 54 Hình - Sản Phẩm Cà Rốt 56 Hình - Chi tiết ăn Bò Xào Măng .56 Hình 10- Chi tiết Thực Đơn .57 Hình 11 – Màn hình Giỏ hàng sản phẩm .57 Hình 12 - Màn hình Giỏ Hàng Có Sản Phẩm .58 Hình 13- Màn hình chi tiết giỏ hàng 58 Hình 14 – Màn hình giỏ hàng sản phẩm 59 Hình 15 - Màn hình thông tin hóa đơn .60 Hình 16 - Màn hình Khuyến .62 Hình 17 - Màn hình khuyến theo tên chuong trình khuyến 63 Hình 18 - Màn hình Khuyến theo thời gian 64 Hình 19 - Màn hình sau bấm chọn đầy đủ thông tin 67 Hình 20 - Form đăng ký thành viên 68 Hình 21 - Màn hình Liên Hệ 70 Hình 22 - Màn hình Trợ giúp .71 Hình 23 - Màn hình trả lời câu hỏi thường gặp 71 Hình 24 - Màn hình chế độ ăn uống 72 Hình 25 - Màn hình chi tiết chế dộ ăn uống .73 CHƯƠNG ĐẶC TẢ YÊU CẦU GIỚI THIỆU Hiện trạng ngày xã hội ngày phát triển người ngày thời gian để chăm sóc bữa ăn cho Chúng ta nhiều thời gian để tự suy nghĩ: Sẽ ăn gì? Nấu gì? Thực đơn đủ chất? Thực đơn phù hợp với mình? Thực đơn để tiết kiệm mà đảm bảo cho nhu cầu cá nhân? Làm để mua nguyên liệu nhanh nhất, an toàn đảm bảo chất lượng? v/v… Siêu thị HTYN Mart chuyên cung cấp mặt hàng tươi sống, đảm bảo an toàn thực phẩm Nắm bắt tâm lý khách hàng, siêu thị HTYN Mart triển khai chiến lược : gợi ý thực đơn,cung cấp phong phú công thức nấu ăn chợ thay khách hàng từ đưa gói mua sản phẩm cách nhanh tiết kiệm thời gian tiền bạc - với hiệu “Nấu ăn chuyện nhỏ”, đối tượng giới văn phòng 1.1 Mục tiêu  Xây dựng Website cung cấp:  Thông tin sản phẩm tươi sống  Thông tin khuyến  Thông tin dinh dưỡng cho loại thực phẩm dinh dưỡng thực đơn  Gợi ý thực đơn cho buổi ngày theo nhóm người  Mua hàng trực tuyến trang web  Mua hàng theo combo sản phẩm dựa theo thực đơn gợi ý  Xây dựng Forum tương tác khách hàng siêu thị:  Làm giàu kho liệu thực đơn công thức chế biến ăn  Nắm bắt thêm nhu cầu tâm lý khách hàng  Xây dựng hệ thống quản lý thông tin:  Kiểm kê số lượng kho  Thống kê doanh thu bán hàng trực tuyến  Thống kê nhu cầu sản phẩm khách hàng  Cập nhật thông tin cho kho liệu 1.2 Phạm vi sản phẩm  Website sử dụng với phạm vi kết nối Internet  Hệ thống đáp ứng cho người đặc biệt đối tượng văn phòng(những người vừa làm vừa đảm nhiệm chăm sóc bữa ăn cho gia đình) 1.3 Bố cục tài liệu Phần Giới Thiệu: nêu nguyên nhân, lý cần xây dựng hệ thống Website Siêu Thị Thực Phẩm Tươi Sống HTYN Mart Phần Mục tiêu: nêu lên mục đích Website áp dụng để thực cung cấp thông tin liệu (sản phẩm, công thức, thực đơn ), xử lý mua hàng trực tuyến, thống kê, cập nhật kho liệu tài liệu để xác định chi phí, kiểm thử chấp nhận Phần mục tiêu nhóm người quản lý cần tham khảo CHỨC NĂNG KHÁC 6.1 Mô tả hình 6.1.1 Quay trang chủ  Bấm chọn chọn để quay trang 6.1.2 Đăng Ký  Bấm chọn chọn để thực đăng ký tài khoản  Màn hình Form đăng ký Hình 20 - Form đăng ký thành viên  Sau điền đầy đủ thông tin vào Form bấm chọn để xóa tất thông tin vừa điền / bấm chọn để thực đăng ký  Thông báo đăng ký Thành Công 68  Bấm chọn để tiến hàng tự động Đăng nhập sau đăng ký/ bấm chọn không muốn đăng nhập 69 6.1.3 Đăng Nhập  Bấm chọn để tiến hành đăng nhập vào Website  Màn hình Form đăng nhập (điền thông tin tài khoản mật khẩu)  Sau đăng nhập thành công góc phải hình xuất dòng chữ: 6.1.4 Liên Hệ  Bấm chọn góc phải cuối Website  Màn hình Liên hệ Hình 21 - Màn hình Liên Hệ 6.1.5 Trợ Giúp   Màn hình trợ giúp 70 Bấm chọn góc phải cuối Website Hình 22 - Màn hình Trợ giúp  Bấm chọn vào câu hỏi muốn trả lời  Màn hình trả lời câu hỏi Hình 23 - Màn hình trả lời câu hỏi thường gặp 6.1.6 Chế độ ăn uống  Màn hình chế độ ăn uống 71 Hình 24 - Màn hình chế độ ăn uống  Bấm chọn để xem chi tiết  Màn hình chi tiết chế độ ăn uống 72 Hình 25 - Màn hình chi tiết chế dộ ăn uống  Bấm chọn để trở hình chế độ ăn uống 73 KẾT LUẬN - Kết đạt được:  Thực gần hoàn toàn yêu cầu đưa  Có kinh nghiệm việc hoạt động nhóm  Có thêm kiến thức lập trình PHP,Mysql vv  Biết thêm kỹ trình bày, kỹ tìm kiếm tài liệu - Hướng phát triển:  Sau báo cáo tiểu luận tốt nghiệp, tiếp thu ý kiến đóng góp từ quý thầy cô bạn bè, chúng em xây dựng thành trang web hoàn chỉnh, có đưa vào hoạt động tương lai - Tài liệu tham khảo: [1] http://www.w3schools.com [2] http://hocwebchuan.com 74 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Cài đặt Xampp Bước 1: Download Xampp : https://www.apachefriends.org/download.html chọn Xampp từ đĩa CD mà nhóm cung cấp (khuyến cáo nên download mạng Xampp cập nhật phiên nhất) Và chọn phiên XAMPP phù hợp với hệ điều hành máy tính bạn sử dụng Lưu ý XAMPP có phiên cho hệ điều hành 32bit 64bit hoạt động bình thường (như hình minh họa đây) Bước 2: Cài đặt mở file vừa tải để cài đặt -> Chọn Next 75 Bước 3: Ở phần chọn Components hình gói XAMPP cần thiết -> Chọn Next Bước 4: Chọn thư mục cài đặt Xamp ,mặc định cài đặt hệ thống chọn ổ (c:xampp) Theo bạn nên chuyển sang ổ D,E ổ ổ cài Win an toàn (chọn ổ khác) hình minh họa tạo thư mục xampp -> Chọn Next Mặc định cài đặt hệ thống chọn ổ c:xampp Theo bạn nên chuyển sang ổ D,E ổ ổ cài Win an toàn (chọn ổ khác) hình minh họa tạo thư mục xampp -> Chọn Next Bước 5: Bỏ tích chọn Learn more about Bitnami for XAMPP -> Chọn Next Bước 6: Tiến tình cài đặt Chờ hệ thống cài đặt xong bạn khởi động lại máy tính để hệ thống làm thông tin start localhost Bước 7: Khởi động localhost Vào ổ E:xamppxampp-panel.exe để mở bảng điều khiển XAMPP vào Start -> All Programs -> XAMPP-> Mở Xampp Control Panel xuất cửa sổ hình Trong phần Actions-> nhấp chuột Start với Apache MySQL 76 Với Win 7, Win Window cao thường yêu cầu cho phép Public NetWorks cho Firewall cách bạn nhấp chuột và0 Allow Access với mysqld.exe httpd.exe hình đây: § 77 Bước 8: Test Localhost trình duyệt cần gõ : http://localhost/phpmyadmin§ Truy cập thành công localhost: 78 Phụ lục 2: Tạo Database, import liệu vào phpMyAdmin Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: localhost/phpmyadmin Tại giao diện phpMyAdmin, cột bên phải nhấn vào tab Database mục Create database nhập tên database cần tạo (ví dụ đề tài ta tạo: web_sieu_thi), kế bên cạnh chọn định dạng cho database bạn chọn kiểu UTF8 để hỗ trợ tiếng việt site là: utf8_unicode_ci nhấn create Nhìn sang cột bên trái nhấn vào tên database vừa tạo để quản trị Bước 2: Tiếp theo ta import liệu hình:chọn Database -> Import -> Choose File(Chọn file sql từ ổ đĩa) -> Go ( nằm góc trái phía dưới) 79 Tiến trình import liệu thành công Phụ lục 3: Cài đặt chạy chương trình: Hệ thống website quản lý siêu thị thực phẩm Bước 1: Đưa đĩa CD có chứa file vào máy tính bạn, sau chạy đĩa CD xong: Bước 2: Bạn mở thư mục Source Code, copy toàn vào thư mục: XAMPP\htdoc Sau copy hoàn thành, thư mục sieuthi hình: Bước 3: Bây bạn mở trình duyệt web lên, truy cập vào địa :  Vào trang chủ : http://localhost/sieuthi/index.php 80 81  Vào trang quản trị : http://localhost/sieuthi/admin/admin.php  Vào trang forum: http://localhost/sieuthi/forum/index.php 82 [...]... HỆ THỐNG 12 Sơ Đồ UseCase 1- Tổng Quan 13 5 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 5.1 Yêu cầu thực thi - Thực hiện tìm kiếm cho phép thực hiện trong 5 giây - Hê thống khởi động khi truy cập đường dẫn trong trình duyệt web - Tự kết nối tới server máy chủ 5.2 Yêu cầu bảo mật STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nghiệp vụ Phân quyền Cấp Tài Khoản Quản Lý Sản Phẩm Quản Lý Dinh Dưỡng Quản Lý Thực Đơn Quản Lý Công Thức Quản Lý. .. cần được quản lý, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thông tin của Siêu thi HTYN Mart, tương tác với người dùng thông qua giao Website Được quản lý theo cơ chế thống nhất của hệ quản trị CSDL nhằm thực hiện 3 chức năng: Mô tả dữ liệu, Cập nhật dữ liệu, Tìm kiếm dữ liệu 16 2 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 2.1 Thiết kế kiến trúc Sơ Đồ DFD 1- Bán Rã Cấp 1 17 2.2 Mô tả sự phân rã 2.2.1 Quản Lý Sản Phẩm Hệ thống nhận... toán trên hệ thống)  Tương tác giữa khách hàng và hệ thống website (cung cấp các công thức nấu ăn, nắm bắt được sở thích, thoái quen và nhu cầu về sản phẩm)  Báo cáo thống kê doanh thu, báo cáo thống kê sản phẩm Website được phân bố rộng trên hệ thống Internet  Cơ sở dữ liệu hệ thống( CSDL) Là một tập hợp chia sẻ các dữ liệu liên quan với nhau về thông tin sản phẩm, khuyến mãi, món ăn, thực đơn,...  Tìm kiếm  Giao diện Admin  Quản lý các thông về sản phẩm (giá, dinh dưỡng )  Quản lý các chính sách khuyến mãi  Quản lý thông tin khách hàng  Quản lý thông tin món ăn  Quản lý thông tin thực đơn 10  Quản lý thông tin nhóm người (người lớn sức khỏe bình thường, người già, trẻ em, người ăn chay…)  Thống kê số lượt like bình chọn cho các thực đơn hay công thức nấu ăn của khách hàng cung cấp (để... thoái quen và nhu cầu về sản phẩm)  Báo cáo thống kê doanh thu, báo cáo thống kê sản phẩm Website được phân bố rộng trên hệ thống internet 2.2 Các chức năng của Website  Giao diện người dùng  Hiển thị các thông về sản phẩm (giá, dinh dưỡng )  Hiển thị các chính sách khuyến mãi  Hiển thị món ăn (nguyên liệu, giá trị dinh dưỡng, công thức )  Hiển thị thực đơn  Hiển thị khách hàng được nhận quà... Chức năng sản phẩm 31 Sơ Đồ UseCase 2- Quản Lý Sản Phẩm 4.1.1 Xem sản phẩm  Mục đích: Xem sản phẩm theo tên sản phẩm hoặc tên loại sản phẩm  Sử dụng cơ sở dữ liệu STT Tên Bảng Thêm 1 SAN_PHAM 2 LOAI_SAN_PHAM Phương Thức Sửa Xoá Truy Vấn X X 32  Hoạt động chức năng: Sơ Đồ Hoạt Động 1- Xem Sản Phẩm 4.1.2 Tìm kiếm sản phẩm  Mục đích: Tìm kiếm sản phẩm theo tên sản phẩm hoặc tên loại sản phẩm  Sử dụng... loại sản phẩm từ khách hàng và tiến hành xử lý với các chức năng xem và tìm kiếm với kho lưu trữ mang tên Sản Phẩm và Loại Sản Phẩm Khi có yêu cầu truy xuất dữ liệu hệ thống sẽ lấy thông tin được lưu trữ trong kho và trả về cho khách hàng danh sách thông tin chi tiết sản phẩm theo yêu cầu truy vấn 2.2.2 Quản Lý Món Ăn Hệ thống nhận thông tin về tên món ăn, giá tiền từ khách hàng và tiến hành xử lý với... lưu trữ mang tên Sản Phẩm, Món Ăn Khi có yêu cầu truy xuất dữ liệu hệ thống sẽ lấy thông tin được lưu trữ trong kho và trả về cho khách hàng danh sách thông tin chi tiết món ăn theo yêu cầu truy vấn 18 2.2.3 Quản Lý Thực Đơn Hệ thống nhận thông tin về Buổi, Nhóm Người, Thực Đơn từ khách hàng và tiến hành xử lý với các chức năng xem và tìm kiếm với kho lưu trữ mang tên Món Ăn, Thực Đơn, Buổi, Nhóm Người... liệu hệ thống sẽ lấy thông tin được lưu trữ trong kho và trả về cho khách hàng chi tiết thực đơn theo yêu cầu truy vấn 2.2.4 Quản Lý Khuyến Mãi Hệ thống nhận thông tin về tên chương trình khuyến mã và thời gian khuyến mãi từ khách hàng và tiến hành xử lý với các chức năng xem và tìm kiếm với kho lưu trữ mang tên Sản Phẩm, Khuyến Mãi, Chương Trình Khuyến Mãi Khi có yêu cầu truy xuất dữ liệu hệ thống. .. cầu về hiệu năng: hệ thống cần có trình duyệt Web, hệ điều hành cần chạy với tốc độ Ram tối thiểu là 512MB - Thời gian đáp ứng của hệ thống càng nhanh càng tốt - Website phải phù hợp với pháp luật Việt Nam 15 CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ GIẢI PHÁP 1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG  Dự án website tập trung vào việc triển khai:  Các sản phẩm kinh doanh (thực phẩm tươi sống)  Các thông tin khuyến mãi  Thực đơn và công thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Hệ thống WebSide quản lý siêu thị thực phẩm, Tiểu luận Hệ thống WebSide quản lý siêu thị thực phẩm, Tiểu luận Hệ thống WebSide quản lý siêu thị thực phẩm, CHƯƠNG 1 ĐẶC TẢ YÊU CẦU, CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ GIẢI PHÁP, CHƯƠNG 3 CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP, Phụ lục 1: Cài đặt Xampp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay