Đề cương câu hỏi tự luận về giải thích đúng sai luật kinh doanh

20 205 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:24

Chương 1: Những vấn đề chung về Luật kinh doanh và chủ thể kinh doanh Câu 1. Người không có quốc tịch có thể được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam?. (S K1 Đ18LDN2014) Câu 4. Nếu cổ đông của công ty bị mất năng lực hành vi dân sự (tâm thần) sau khi trở thành cổ đông của CTCP thì cổ đông đó có bị mất tư cách cổ đông không?. (Không – K3 Đ18LDN2014, K2 Đ4LDN2014) Câu 5. Sau khi đã góp vốn là quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất vào CTTNHH, thành viên (đã góp vốn) vẫn có quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đó?. (S – K1 Đ36LDN2014) 1 A CÂU HỎI DẠNG NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI (nhận định hay sai, trích dẫn văn pháp luật, giải thích) Chương 1: Những vấn đề chung Luật kinh doanh chủ thể kinh doanh Câu Người quốc tịch thành lập quản lý doanh nghiệp Việt Nam? (S - K1 Đ18LDN2014) Câu Nếu cổ đông công ty bị lực hành vi dân (tâm thần) sau trở thành cổ đông CTCP cổ đông có bị tư cách cổ đông không? (Không – K3 Đ18LDN2014, K2 Đ4LDN2014) Câu Sau góp vốn quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất vào CTTNHH, thành viên (đã góp vốn) có quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất đó? (S – K1 Đ36LDN2014) Câu Những DN có phần vốn người nước thành lập Việt Nam hoạt động theo hình thức CTTNHH? (S - K1 Đ18LDN2014) Câu 12 Khi công ty bị giải thể, thành viên công ty không chịu trách nhiệm tài sản riêng khoản nợ nghĩa vụ tài sản công ty phát sinh trình hoạt động kinh doanh? (Đ- CTTNHH từ 2TV - điểm b K1 Đ47LDN2014; Đ - CTTNHH 1TV - K1 Đ73LDN2014; Đ - CTCP – điểm c K1 Đ110LDN2014; S – CTHD - điểm b K1 Đ172LDN2014) Câu 13 Tất DN thành lập phải đáp ứng yêu cầu vốn pháp định thành lập? (S-K1 Đ8LDN2014) Câu 20 Có phải cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh gọi DN? Ở nước ta có loại DN? (S-K1 Đ66 NĐ78-2015 đăng ký kinh doanh) Câu 21 Doanh nghiệp nhỏ vừa gì? Có phải doanh nghiệp có tư cách pháp nhân? (S – Đ183LDN2014) Câu 22 Doanh nghiệp có phải công ty hay không? Thế công ty đối vốn, công ty đối nhân? (S-Đ183LDN2014) Câu 23 Luật Thương mại quy định thương nhân phải có ĐKKD, thương nhân có phải doanh nghiệp không? (K7 Đ4 LDN2014, K1 Đ6 LTM2005, K1 Đ66 NĐ78 2015 ĐKKD) Câu 24 Cán bộ, công chức quyền góp vốn, mua cổ phần công ty? (Đ-K3 Đ18LDN2014) Câu 26 Khi công ty mở chi nhánh có khác với mở văn phòng đại diện hay không? (Đ-K1&K2 Đ45LDN2014) Câu 27 Quyền sở hữu vốn quyền sở hữu tài sản giống hay không? Cho ví dụ? (S) (Vốn tài tài sản, tài sản vốn) (Khái niệm: Vốn kinh doanh biểu tiền toàn tài sản hữu hình tài sản vô hình đầu tư vào kinh doanh nhằm mục đích sinh lời) Câu 28 Việc đầu tư vốn có làm thay đổi quyền sở hữu chủ thể hay không? Tại sao? (Đ- K1Đ36LDN214-CTCP, CTTNHH, CTHD); (S-K2Đ36LDN2014-DNTN) Câu 31 Trụ sở giao dịch doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu nào? 1 Phân biệt trụ sở với địa điểm kinh doanh DN? Khi thành lập DN, nhà đầu tư có cần trình giấy tờ & xác nhận quyền sử dụng địa điểm đặt trụ sở hay không? (Đ – Đ43LDN2014 K3 Đ45LDN2014) Câu 32 Phân biệt tên riêng với tên DN? (K1 Đ38 LDN2014) Nếu tên riêng Doanh nghiệp tiếng Việt, tiếng nước có hay không? (S – K1 Đ38 & K1, Đ40 LDN2014) Câu 33 Doanh nghiệp đăng ký tối đa ngành? Nếu đăng ký ngành nghề đòi hỏi điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp có phải nộp giấy tờ xác nhận đủ điều kiện kinh doanh hồ sơ ĐKKD hay không? (Đ – K1 Đ8LDN2014) Câu 46 Khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chủ thể bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh? (Đ – LDN2014) Câu 49 Khi kinh doanh thua lỗ, DN tiến hành thủ tục giải thể hay thủ tục phá sản? Hậu xảy DN chấm dứt hoạt động mà không tiến hành thủ tục giải thể? (K2 Đ201LDN2014; K2 4LPS2014) Câu 70 CTCP gọi công ty “đối vốn”? Vì sao? Câu 108 Chủ sở hữu tất doanh nghiệp có quyền bán doanh nghiệp mình? Câu 117 Chủ sở hữu doanh nghiệp phải chuyển quyền sở hữu tài sản mà đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp? Câu 145 Theo LDN2005, loại CP chuyển đổi cho theo định ĐHĐCĐ? Câu 150 Cổ phần loại chứng khoán xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần vốn tổ chức phát hành? Câu 151 Tổ chức, cá nhân công dân VN góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp có phần vốn nhà đầu tư nước VN? Câu 160 Trường hợp không chia, tách doanh nghiệp? Có yêu cầu ý biện pháp này? Câu 163 Phân biệt thương nhân doanh nghiệp? Câu 164 Người lao động trở thành chủ nợ doanh nghiệp nào? Câu 170 Việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, trả nợ có đương nhiên quyền thành viên công ty hay không? Câu 191 Tại Việt Nam, có loại hình doanh nghiệp thực hoạt động kinh doanh (S – K1 Đ66 NĐ782015) Câu 192 Việc định giá tài sản phần vốn góp thành viên công ty hoạt động phải thông qua tổ chức định giá chuyên nghiệp (S – K2 Đ37 LDN2014) Câu 193 Tên doanh nghiệp nhà sáng lập đặt tự theo ý chí (S – Đ38- Đ41 LDN2014) 2 Câu 195 Tên doanh nghiệp người thành lập định cách tự theo ý chí (S - Đ38-Đ41 LDN2014) Câu 197 Giấy chứng nhận đăng ký điện tử có giá trị pháp lý Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đ – LDN2014) 1) “Văn QPPL nguồn quan hệ kinh doanh Việt Nam.” 2) “Luật kinh tế điều chỉnh quan hệ pháp luật chủ thể kinh doanh” 3) “Quan hệ nội doanh nghiệp không thuộc điều chỉnh Luật kinh doanh.” Mọi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh phải đảm bảo mức vốn pháp định Sau góp vốn quyền sử dụng đất vào công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên có quyền sử dụng đất Vốn pháp định doanh nghiệp vốn phải có để thành lập không đượcthấp vốn điều lệ Luật Doanh nghiệp 2005 quy định cá nhân có quyền góp vốn vào doanh nghiệp để kinh doanh trừ cán công chức Quân khu thuộc Bộ quốc phòng thành lập công ty để kinh doanh Chương 2: Pháp luật doanh nghiệp tư nhân hộ kinh doanh Câu Một cá nhân không thành lập & làm chủ sở hữu lúc nhiều doanh nghiệp tư nhân? (Đ – K3Đ141LDN2005) Câu Hộ kinh doanh chủ thể kinh doanh cá nhân làm chủ? (S – Đ49 NĐ43CP2010 ĐKKD) Câu 29 Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp tư nhân quyền nghĩa vụ chủ doanh nghiệp & ngược lại, đúng/sai? (Đ-K1&K3 Đ141LDN2005) Câu 39 Mọi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước có tư cách pháp nhân, đúng/sai? (S – Đ141LDN2005 – DN thành lập theo mô hình DNTN) Câu 48 Cán bộ, công chức không thành lập hộ kinh doanh? (S – Đ36 NĐ88/2006) Câu 65 Cá nhân phép thành lập doanh nghiệp tư nhân? ( S Câu 72 Hộ kinh doanh sử dụng 10 lao động phải chuyển đổi thành doanh nghiệp?.Đ/Khoản điều 212 LDN 2014 Câu 90 So với DNTN nước ta, Công ty TNHH thành viên có ưu nhược điểm gì? Ưu điểm - Do có tư cách pháp nhân nên thành viên công ty trách nhiệm hoạt động công ty phạm vi số vốn góp vào công ty nên gây rủi ro cho người góp vốn; 3 - Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều thành viên thường người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không phức tạp; - Chế độ chuyển nhượng vốn điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát việc thay đổi thành viên, hạn chế thâm nhập người lạ vào công ty Nhược điểm: - Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín công ty trước đối tác, bạn hàng phần bị ảnh hưởng; - Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu điều chỉnh chặt chẽ pháp luật doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh; - Việc huy động vốn công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế quyền phát hành cổ phiếu Câu 91 Quyền nghĩa vụ DNTN quyền nghĩa vụ chủ DN ngược lại? Đ Câu 98 Chủ DNTN đồng thời TVHĐ CTHD? Không/K3.Điều183/LDN Câu 99: Chủ DNTN đồng thời TVHĐ CT TNHH? Được.Điều 175/LDN 2014 Câu 109 Trong thời gian cho thuê doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp?.đúng.điều 186-LDN 2014 Câu 110 Người nước thường trú Việt Nam đăng ký kinh doanh hình thức Hộ kinh doanh? Đúng.vì quốc tịch Việt Nam Câu 114 Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm toàn tài sản với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp?.Đúng Câu 134 Tất hộ kinh doanh phải đặt tên đăng ký tên riêng với quan nhà nước có thẩm quyền? Câu 138 Chủ DNTN không làm người quản lý DN DN khác? Câu 143 DNTN chuyển đổi thành CTTNHH thành viên chủ DN bán phần DN cho người khác? Câu 147 Hộ kinh doanh kinh doanh địa điểm? Câu 152 Khi bán DNTN, chủ doanh nghiệp phải chấm dứt tất hợp đồng mà DN thực hiện? Câu 155 Doanh nghiệp tư nhân tăng giảm vốn đầu tư? Câu 156 Tất hộ kinh doanh phải đặt đăng ký tên riêng với quan nhà nước có thẩm quyền? 4 Câu 161 Chủ DNTN mua cổ phần CTCP thành lập công ty TNHH thành viên? Câu 171 Doanh nghiệp tư nhân tiến hành tổ chức lại loại công ty? Câu 184 DNTN chuyển đổi thành CTTNHH thành viên trở lên có từ cá nhân mua DNTN đó? Câu 185 Mọi cá nhân, tổ chức mua DNTN trở thành chủ DNTN đó? Sau bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm khoản nợ chưa toán doanh nghiệp tư nhân Nếu không thay đổi ngành nghề kinh doanh, nhãn hiệu hàng hoá người mua DNTN quyền tiếp tục hoạt động kinh doanh kể từ thời điểm nhận bàn giao doanh nghiệp mà làm thủ tục đăng ký kinh doanh Khi bán DNTN, chủ doanh nghiệp phải chấm dứt tất hợp đồng mà doanh nghiệp thực DNTN quyền đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp khác Chủ DNTN có quyền bán phần doanh nghiệp Trong trình hoạt động kinh doanh, chủ DNTN có quyền chủ động tăng, giảm vốn đầu tư doanh nghiệp Hộ kinh doanh kinh doanh địa điểm Hộ kinh doanh quyền góp vốn vào công ty TNHH Tất hộ kinh doanh phải đặt đăng ký tên riêng với quan nhà nước có thẩm quyền Hộ kinh doanh phải đăng kí hinh doanh hình thức doanh nghiệpkhi sử dụng 10 lao động Hộ kinh doanh thường tồn với quy mô vừa nhỏ Chương 3: Pháp luật công ty Câu Thành viên sở hữu 10% vốn điều lệ CTTNHH thành viên trở lên bổ nhiệm làm giám đốc công ty? (S - K1 Đ57LDN2005) Câu Hợp đồng CTTNHH thành viên với chủ sở hữu phải HĐTV chủ tịch công ty, GĐ TGĐ KSV xem xét định theo nguyên tắc đa số? (Đ - Đ75LDN2005) Câu Ở tất CTCP, giám đốc công ty người đại diện theo pháp luật công ty? (S – K1 Đ116LDN2005) Câu 10 Tất CTTNHH thành viên phải có kiểm soát viên? (S – K1 Đ74LDN2005) Câu 11 Tất cổ đông CTCP có quyền biểu ĐHĐCĐ CTCP đó? (S – K3 Đ82 K3 Đ83 LDN2005) Câu 16 CTTNHH thành viên loại hình DN thành lập nhiều VN? (S – CTTNHH từ đến 50TV) 5 Câu 35 Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm chức danh giám đốc tổng giám đốc CTTNHH? (Đ – K1 Đ49LDN2005, S – K3 Đ70LDN2005) Câu 36 Chỉ có cổ đông phổ thông có quyền tham gia dự họp biểu ĐHĐCĐ CTCP? (S – Điểm a K2 Đ81LDN2005) Câu 38 Công ty hợp danh phải có thành viên hợp danh thành viên góp vốn? (S – điểm a K1 Điều 130LDN2005) Câu 40 Cá nhân không phép thành lập công ty? (S – K1 Đ63LDN2005 – CTTNHH MTV cá nhân) Câu 41 Thành viên CTTNHH có làm cổ đông CTCP? Đúng: Theo qui định điểm b khoản Điều 77 LDN2005 CTCP cổ đông tổ chức, cá nhân Mặt khác, có loại cổ đông CTCP cổ đông ưu đãi cổ đông phổ thông (Điều 78 LDN) Như vậy, luật không cấm thành viên CTTNHH làm cổ đông phổ thông CTCP cổ phần phổ thông phép tự chuyển nhượng cho Đối với cổ đông ưu đãi, Điều lệ công ty không cấm cổ đông ưu đãi lúc thành viên CTTNHH Câu 44 Chỉ có giám đốc (tổng giám đốc) có quyền ký kết hợp đồng? Sai: Luật doanh nghiệp quy định có người đại diện theo PL doanh nghiệp có quyền ký kết hợp đồng Trong nhiều mô hình doanh nghiệp hoạt động theo LDN2005 không thiết có Giám Đốc (Tổng Giám Đốc) người đại diện theo PL doanh nghiệp Ví dụ: Trong Cty TNHH thành viên Chủ tịch Hội đồng thành viên (K5 Đ67; K1 Đ74) Chủ tịch công ty (Đ69) người đại diện theo PL DN Đối với công ty TNHH 2-50 thành viên Chủ tịch Hội đồng thành viên người đại diện theo PL (Đ46) Trong CTCP người đại diện theo PL Chủ tịch HĐQT (K1 Đ116) v.v Câu 45 Để thu hồi khoản nợ chưa tới hạn trả, DN giảm bớt phần nghĩa vụ toán cho nợ không? (S – Đ38, Đ77, Đ130, trừ DNTNĐ141) Câu 50 Tất cổ đông có quyền biểu ĐHĐCĐ? (S-K3Đ82 & K3Đ83LDN2005) Câu 53 Thành viên CTTNHH có thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác (Đ44LDN2005) Câu 57 Người sở hữu phần vốn góp công ty thành viên công ty? Đ/S? (Đ) Câu 58 CTTNHH huy động vốn góp cách nào? Công ty có quyền giảm vốn điều lệ không? Vì sao? (Đ- DD60) (S - K1 Đ76) Câu 59 Vì thành viên CTTNHH quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp mình? Công ty có bắt buộc phải mua lại phần vốn góp hay không? (tùy vào lý yêu cầu CT mua lại – K1 Đ43LDN2005) Nếu tình hình tài chánh công ty lúc khó khăn? (S – K2 Đ43LDN2005) Câu 60 Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng vốn CTTNHH thành viên? (Đ – điểm c K2 Đ64 LDN2005) 6 Câu 61 Thành viên có chịu trách nhiệm nghĩa vụ TS công ty tài sản riêng hay không? Vì sao? (Đ – CTHD –điểm b K1 Đ130 LDN2005); (S – CTCP điểm c K1 DD77LDN2005; điểm b K1 Đ38LDN2005) Câu 62 Thành viên CTTNHH có quyền tặng, cho hay trả nợ phần vốn góp hay không? Hậu pháp lý? Được.khoảng điều 50.LDN Câu 63 Nếu chủ tịch HĐTV CTTNHH chết giải nào? (K5 Đ49 LDN2005) Câu 66 Chỉ có cổ đông phổ thông có quyền tham gia dự họp biểu ĐHĐCĐ CTCP?.Sai.điều 116,điều 117 Câu 68 Ai có quyền triệu tập ĐHCĐ? Nội dung chương trình họp ĐHCĐ định? Nghị ĐHCĐ thông qua hình thức nào? Câu 69 CTCP bắt buộc phải có cổ phần ưu đãi? Câu 71 Kiểm soát viên có phải người lao động CTCP không? Tại sao? Câu 73 CĐ có chịu trách nhiệm khoản nợ công ty TS riêng hay không? Tại sao? Câu 74 Thành viên hợp danh cá nhân, tổ chức có tư cách pháp nhân đáp ứng điều kiện mà pháp luật quy định? Câu 75 Một người giám đốc kiêm chủ tịch HĐTV? Câu 76 Công ty TNHH thành viên công ty đối nhân? Câu 77 Công ty TNHH thành viên quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn? Câu 78 Công ty TNHH thành viên có quyền tăng, giảm vốn điều lệ? Câu 82 Công ty TNHH thành viên không quyền thành lập công ty TNHH thành viên khác? Câu 83 Công ty TNHH thành viên có toàn quyền định việc thành lập chi nhánh, công ty con, góp vốn vào công ty khác? Câu 84 Chủ sở hữu CTTNHH MTV hoàn toàn không chịu trách nhiệm nghĩa vụ TS công ty TS riêng mình? Câu 85 Giám đốc công ty hợp danh hội đồng thành viên bổ nhiệm từ thành viên công ty? Câu 86 Chủ tịch HĐQT CTCP không bắt buộc phải cổ đông công ty đó? Câu 87 Chủ sở hữu có quyền bán Công ty TNHH thành viên cho tổ chức, cá nhân khác hay không? Tại sao? Câu 88 Thừa nhận Công ty TNHH thành viên cá nhân làm chủ dần thay loại hình DNTN nước ta? Đ/S? Giải thích? Câu 89 Công ty TNHH thành viên có toàn quyền tự chủ kinh doanh? 7 Câu 93 Thành viên hợp danh HĐTV CTHD có trách nhiệm “liên đới” với việc toán nợ công ty? Khi nợ hạn, chủ nợ công ty hợp doanh có quyền yêu cầu thành viên hợp danh toán nợ thay công ty không? Giải thích? Câu 94 Thành viên công ty TNHH thành viên trở lên cá nhân phải chấm dứt tư cách thành viên người chấp hành hình phạt tù bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh? Câu 95 Chức danh GĐ CTHD có khác với GĐ CTCP? Câu 96 Quyền tham dự biểu HĐTV CTHD có phải quyền tham gia quản lý CTHD hay không? Giải thích? Câu 97 Vì công ty CTHD có tư cách pháp nhân? Câu 99 Thành viên CTHD có quyền trực tiếp rút vốn khỏi công ty hay không? Câu 100 TVGV có quyền tham gia quản lý CTHD? Câu 101 Một người TVHD nhiều CTHD? Câu 102 Tất thành viên hợp danh công ty hợp danh có số phiếu biểu ngang Câu 105 HĐQT CTCP ABC định mua lại 25% tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức bán? Câu 106 Bà H Chủ tịch HĐQT CTCP Nắng Mới Bà đồng thời Giám đốc công ty TNHH Bình Minh? Câu 107 Ông K thành viên hợp danh công ty Luật hợp danh K & cộng Tại thời điểm thành lập năm 2006, ông góp vốn tỷ Năm 2008 ông K rút 500 triệu số tỷ để thành lập công ty TNHH? Câu 111 HĐQT CTCP biểu thông qua định theo nguyên tắc phụ thuộc vào phần vốn góp thành viên HĐQT vào vốn điều lệ công ty? Câu 113 Khi chủ sở hữu công ty TNHH thành viên chuyển nhượng toàn vốn điều lệ cho cá nhân, tổ chức khác phải chấm dứt hoạt động công ty đó? Câu 115 Cán bộ, công chức thành viên hợp danh công ty hợp danh? Câu 116 Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên người quản lí công ty? Câu 118 Người chưa thành niên trở thành thành viên công ty TNHH thành viên trở lên Câu 120 Trong công ty TNHH thành viên, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc công ty? Câu 121 Cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục tháng không xem xét, trích lục nghị HĐQT? 8 Câu 122 Cổ đông sáng lập bắt buộc phải tham gia vào trình soạn thảo thông qua điều lệ đầu tiên? Câu 123 Người mua cổ phiếu trở thành cổ đông công ty Câu 144 Chủ sở hữu CTTNHH thành viên cho người khác thuê CTTNHH đó? Câu 148 Trong CTHD, giám đốc thuê để điều hành công việc ngày công ty? Câu 152 Thành viên ban kiểm soát CTCP phải cổ đông công ty đó? Câu 153 Thành viên góp vốn CTHD bị khai trừ khỏi công ty? Câu 154 Chỉ có CTCP phát hành cổ phiếu để huy động vốn? Câu 157 Thành viên góp vốn không tham dự biểu họp hội đồng thành viên công ty hợp danh? Câu 162 Mọi định ĐHĐCĐ không thực theo quy định luật doanh nghiệp Điều lệ công ty trình tự, thủ tục triệu tập họp bị huỷ bỏ? Câu 166 Khi chủ sở hữu CTTNHH thành viên chuyển nhượng toàn vốn điều lệ công ty cho người khác phải chấm dứt hoạt động công ty đó? Câu 168 Khi công ty TNHH mua lại vốn góp thành viên? Câu 169 Chứng minh vốn góp thành viên công ty TNHH tài sản? Câu 172 Phân tích nguyên tắc bầu dồn phiếu bầu thành viên HĐQT Ban kiểm soát CTCP? ý nghĩa? Câu 174 Các loại cổ phần? Có quy định giới hạn việc phát hành cổ phần? Câu 175 Người nước không thường trú VN trở thành thành viên công ty TNHH? Câu 177 Cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập đăng ký mua, không mua hết, công ty có quyền bán tự công ty? Câu 178 Thành viên CTHD DNTN giống điểm nào? Câu 179 Thành viên hợp danh công ty hợp danh có quyền tự góp vốn vào doanh nghiệp khác? Câu 181 Những trường hợp mua lại vốn góp công ty TNHH? Câu 182 Có phải trường hợp mua lại vốn góp công ty TNHH không? Câu 183 Cá nhân, tổ chức nước trở thành thành viên góp vốn công ty TNHH không? Câu 186 Các thành viên hợp danh có quyền điều hành quản lý CTHD? Lý do? Câu 189 Mua lại phần vốn góp có làm tăng vốn điều lệ công ty không? 9 Câu 190 Phân biệt khác thành viên hợp danh thành viên góp vốn công ty hợp danh? Câu 194 Thành viên hợp danh công ty hợp danh có quyền tự góp vốn vào doanh nghiệp khác (S – K1 Đ33 LDN2005) Câu 196 Việc tham gia quản lý công ty hợp danh thực theo nguyên tắc bình đẳng (Đ37 LDN2005) Mọi tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp cấm thành lập quản lý doanh nghiệp trở thành thành viên HĐTV công ty TNHH thành viên trở lên Mọi thành viên HĐTV công ty TNHH thành viên trở lên bầu giữ chức chủ tịch HĐTV Giám đốc công ty TNHH thành viên trở lên phải người góp vốn vào công ty Chủ sở hữu công ty TNHH thành viên chuyển nhượng phần vốn điều lệ cho người khác dẫn đến chấm dứt tư cách thành viên công ty Cá nhân, tổ chức nước trở thành thành viên góp vốn công ty TNHH thành viên trở lên Khi cần thiết, chủ sở hữu công ty TNHH thành viên quyền trực tiếp rút phần toàn số vốn góp vào công ty Tất cổ đông công ty cổ phần có quyền tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông Khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần phổ thông phải ưu tiên chuyển nhượng cho cổ đông lại công ty, chuyển nhượng cho người công ty cổ đông lại không mua mua không hết Các thành viên HĐQT công ty cổ phần phải sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông công ty vòng năm kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 11 Cổ đông sở hữu loại cổ phần, với số lượng có quyền nghĩa vụ Chỉ có cổ đông ưu đãi biểu có quyền tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông Ở tất công ty cổ phần, giám đốc công ty người đại diện theo pháp luật công ty Cổ phần công ty cổ phần tự chuyển nhượng trường hợp Trong công ty hợp danh, giám đốc thuê để điều hành công việc hàng ngày công ty Tất thành viên hợp danh có quyền đại diện cho công ty hợp danh quan hệ với quan nhà nước Chỉ có cá nhân phép tham gia thành lập công ty hợp danh Thành viên góp vốn không tham dự biểu họp hội đồng thành viên công ty hợp danh Thành viên góp vốn CTHD bị khai trừ khỏi công ty Chương 4: Pháp luật doanh nghiệp nhà nước Câu 159 Công ty TNHH nhà nước thành viên doanh nghiệp nhà nước sở hữu toàn vốn điều lệ? Chương 5: Pháp luật hợp tác xã Câu 92 Đối với hợp tác xã thành lập máy vừa quản lý, vừa điều hành, Phó chủ nhiệm hợp tác xã bắt buộc phải xã viên hợp tác xã? Câu 103 Chủ nhiệm HTX phải thực quyền nghĩa vụ xã viên HTX? Câu 104 Phòng ĐKKD thuộc UBND huyện M từ chối nhận hồ sơ ĐKKD HTX 10 10 Hòa Bình với lý việc cấp GCN ĐKKD cho HTX thuộc thẩm quyền quan cấp tỉnh? Câu 112 Hợp tác xã hoạt động hình thức công ty TNHH thành viên trở lên? Câu 119 Chủ nhiệm hợp tác xã người đại diện theo pháp luật hợp tác xã đó? Câu 124 Mục đích tham gia HTX khác với góp vốn CTCP? Câu 125 Hình thức sở hữu tài sản HTX sở hữu pháp nhân? Câu 126 Căn chia lãi HTX không dựa tỷ lệ vốn góp? Câu 127 Sau giải thể, toàn tài sản HTX chia cho xã viên sau toán hết nghĩa vụ tài sản HTX? Câu 128 Mọi xã viên có quyền ứng cử, bầu cử vào Ban quản trị, chủ nhiệm HTX, ban kiểm soát? Câu 129 Xã viên có quyền góp vốn theo khả năng, không bị hạn chế mức tối đa? Câu 130 Chủ nhiệm HTX đại diện pháp luật HTX? Câu 131 HTX có quyền tự tuyển dụng lao động? Câu 132 Xã viên có quyền trực tiếp rút số vốn xin khỏi HTX? Câu 133 Không có giới hạn số lượng xã viên HTX? Câu 137 Xã viên hợp tác xã biểu đại hội xã viên không phụ thuộc vào số vốn góp họ vào hợp tác xã? Câu 141 Mọi HTX phải lập quỹ phúc lợi để chăm lo cho đời sống vật chất xã viên? Câu 142 HTX có 300 xã viên có quyền tổ chức Đại hội Đại biểu xã viên với số đại biểu tham dự đại hội không thấp 90 xã viên? Câu 146 Chủ nhiêm HTX phải xã viên HTX đó? Câu 149 HTX tổ chức kinh tế - xã hội cá nhân, HGĐ, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập theo quy định luật HTX? Câu 158 Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền yêu cầu hợp tác xã tổ chức Đại hội xã viên bất thường? Câu 176 Các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành xã viên HTX? HTX tổ chức kinh tế - xã hội cá nhân, HGD, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập theo quy định luật HTX Chủ nhiệm HTX phải thành viên HTX Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền yêu cầu HTX tổ chức Đại hội thành viên bất thường Mọi HTX phải lập quỹ phúc lợi để chăm lo đời sống vật chất cho thành viên 11 11 Thành viên HTX biểu Đại hội thành viên không phụ thuộc vào số vốn góp họ vào HTX Thành viên HTX có quyền góp vốn theo khả năng, không hạn chế mức tối đa 14 Chương 6: Pháp luật hợp đồng Câu 17 Nếu hợp đồng mua bán hàng hóa không giao kết hình thức luật định bên phải gánh chịu biện pháp chế tài theo quy định luật thương mại? (Đ- Đ24LTM2005, K2 Đ122, K2 Đ124 BLDS2005) Câu 30 Hợp đồng có vi phạm hình thức không bị vô hiệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác? (Đ24LTM2005) Câu 34 Hợp đồng kinh doanh- thương mại ký kết nhiều hình thức khác nhau? (Đ – Đ24LTM2005) Chương 7: Pháp luật phá sản Câu 14 Trong tất trường hợp, sau tòa án định mở thủ tục phá sản việc lý tài sản DN phép tiến hành? (S-Đ78 Đ87 LPS2004) Câu 15 Trong tất trường hợp, Hội nghị chủ nợ thủ tục bắt buộc phải có trình giải phá sản DN, hợp tác xã? (S - Đ87&Đ78LPS2004) Câu 37 Khi doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản chủ nợ bảo đảm chủ nợ có bảo đảm phần có quyền nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản? (Đ – K1 Đ13LPS2004) Câu 47 Bất kỳ thành viên hợp danh có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty hợp danh lâm vào tình trạng phá sản? (Đ – K1Đ18LPS2004) Câu 51 Ai đứng tên yêu cầu mở thủ tục phá sản DN? Nếu người không nộp đơn tòa có hay không? (Đ13 đến Đ18LPS2004) Câu 52 Sau có định mở thủ tục phá sản, DN có quyền giao kết thực hợp đồng hay không? Vì sao? (Đ – Đ30LPS2004) Câu 54 Sau DN bị tuyên bố phá sản, chủ DN (thành viên công ty) có trách nhiệm số nợ lại chưa toán? (k1 Đ90LPS2004) Câu 55 Có hoạt động kinh doanh, tất yếu có khả bị tuyên bố phá sản, hay sai? (Đ – LPS2004) Câu 56 Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản sau có định đình thủ tục lý tài sản? (Đ87- LPS2004) Câu 64 Tòa án nhân dân quan có thẩm quyền giải phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào trình trạng phá sản? (Đ – Đ2 Đ7 LPS2004) Câu 165 Quyền nộp đơn người lao động yêu cầu toàn án tuyên bố phá sản doanh nghiệp có thực quyền hay không? Câu 167 Điều kiện để tổ chức hội nghị chủ nợ? Câu 173 Điều kiện để áp dụng thủ tục phục hồi với DN, trường hợp chấm dứt phục hồi? 12 12 Câu 180 Có phải trường hợp hạn chế chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty bị phá sản không hành nghề không? Câu 187 Sau nộp đơn, DN, HTX bị phá sản hay không? Câu 188 Phân tích điều kiện doanh nghiệp lâm tình trạng phá sản? Câu 198 Trong khoảng thời gian ba tháng trước ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp không bán lại cổ phần cho chủ nợ tặng cho bất động sản cho người khác (Đ – Đ43 LPS2004) Sau Tòa án điṇ h mở thủ tuc c phásản doanh nghi ệp không tiếp tục thực hoạt động kinh doanh Mọi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản bị tòa án định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản Quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản làm cho doanh nghiệp, hợp tác xã chấm dứt hoạt động Các doanh nghiệp, hợp tác xă lâm vào tń h tr ạng khả toán khoản nợ đến hạn đối tượng áp dụng Luật Phá sản Tất chủ nợ có khoản nợ đến hạn có quyền yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản doanh nghiệp mắc nợ Chương 8: Giải tranh chấp kinh doanh thương mại Câu 18 Toà án nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền giải sơ thẩm tranh chấp mua bán hàng hóa DN? (S-K1 Đ34BLTTDS2004) Câu 19 Hòa giải thủ tục bắt buộc phải có trình giải tranh chấp kinh doanh, thương mại phương thức tòa án trọng tài thương mại? (S-K1 Đ181BLTTDS2004; S- Đ58LTT2010) Câu 25 Nếu tranh chấp kinh doanh - thương mại có thoả thuận trọng tài hợp pháp không khởi kiện án? (S, bên thỏa thuận giải tòa án, Đ6 LTTTM2010) Câu 43 Giải tranh chấp trọng tài có đảm bảo cưỡng chế nhà nước không? Có: Theo Điều 66, Luật Trọng tài thương mại, sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thi hành định trọng tài, bên không tự nguyện thi hành, bên thi hành định trọng tài có quyền làm đơn yêu cầu quan thi hành án cấp tỉnh nơi có trụ sở, nơi cư trú nơi có tài sản bên phải thi hành, thi hành định trọng tài Câu 67 Khi phát sinh tranh chấp kinh doanh - thương mại bên có quyền lựa chọn hình thức giải tranh chấp khác nhau? Nếu không đồng ý với án phúc thẩm có hiệu lực Toà án, Viện Kiểm sát kháng nghị yêu cầu xử lại án thủ tục Giám đốc thẩm Bị đơn có quyền lựa chọn tòa án để giải tranh chấp kinh doanh, thương mại theo quy định pháp luật Nếu doanh nghiêp c TP HCM mà tà i sản tranh ch ấp Hà Nôị thìcó thể chọn Trung tâm troṇ g tà i thương maị Hà Nôị 13 13 Khi phát tình tiết vụ án có án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, đương làm đơn yêu cầu xử lại án thủ tục tái thẩm Để giải tranh chấp Trung tâm trọng tài thương mại điều kiện cần phải có Đơn khởi kiện giấy tờ chứng kèm theo 18 B CÂU HỎI TỰ LUẬN Chương 1: Những vấn đề chung Luật kinh doanh chủ thể kinh doanh Câu Sự khác giải thể doanh nghiệp giải thể hợp tác xã? Câu Thủ tục thành lập doanh nghiệp: Hồ sơ, quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh, thời hạn? Câu 16 Trình bày thủ tục giải thể doanh nghiệp? Câu 22 Trong sáp nhập, hợp doanh nghiệp cần ý vấn đề quy định Luật Doanh nghiệp? Câu 42 Việc toán nợ trình giải thể thực nào? So sánh vấn đề toán nợ giải thể DN phá sản DN? Câu 43 Tại DN bị cấm từ bỏ quyền đòi nợ, bị hạn chế quyền sử dụng tài sản sau có định giải thể? Câu 44 Thế hồ sơ giải thể “Hợp lệ”? Câu 50 Phân biệt giấy phép kinh doanh với giấy chứng nhận ĐKKD Giấy phép kinh doanh có hình thức biểu cụ thể gì? Câu 51 Lĩnh vực, ngành nghề đòi hỏi chứng hành nghề? Đòi hỏi vốn pháp định? Những ngành nghề bị cấm kinh doanh? Câu 52 Phân biệt hình thức sở hữu? Câu 54 Phân biệt “nhà đầu tư” & “doanh nghiệp”? Câu 81 Hãy xác định loại chủ thể kinh doanh Việt Nam theo tiêu chí: Hình thức sở hữu, tư cách pháp lí, chế độ trách nhiệm khoản nợ Câu 82: Cho biết giá trị pháp lý GCN ĐKKD Qua phân biết với Giấy phép KD Câu 85: Những biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp? Ý nghĩa biện pháp này? Câu 87: Những biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp? Ý nghĩa biện pháp này? 1) Vị trí Luật kinh doanh hệ thống pháp luật Việt Nam? 2) Đối tượng điều chỉnh Luật kinh doanh? Hãy cho ví vụ cụ thể 3) Nguồn luật? Ý nghĩa nguồn luật hoạt động kinh doanh? Hãy cho ví dụ cụ thể loại 4) Văn nội có xem nguồn luật hoạt động kinh doanh hay không? Hãy tìm ví dụ vài văn nội cụ thể doanh nghiệp xác định giá trị văn quan hệ pháp luật mà doanh nghiệp tham gia? 5) Tập quán thói quen thương mại gì? Nguyên tắc sử dụng kinh doanh? Cho ví dụ cụ thể 6) Hãy liệt kê loại hình chủ thể kinh doanh mà anh/chị biết thực tế 7) Hãy nêu điều kiện để cá nhân chủ thể luật kinh tế? cho ví dụ minh họa 19 Nêu đối tượng cá nhân tham gia thành lập quản lý doanh nghiệp Tài sản sử dụng góp vốn vào doanh nghiệp? Người đầu tư góp vốn “thương hiệu” công ty không? Giấy phép kinh doanh gì? Cho ví dụ ngành, nghề kinh doanh đòi hỏi phải có giấy phép thực hoạt động kinh doanh Người chưa thành niên có góp vốn vào doanh nghiệp không? Giải thích Công ty AB thành lập công ty lấy tên công ty A&B Khi đăng kí kinh doanh bị quan đăng kí kinh doanh từ chối với lý tên gọi gây nhầm lẫn với công ty AB Công ty AB cho công ty mẹ - nên pháp luật cho phép đặt tên Bằng quy định pháp luật, làm rõ vấn đề 20 21 Chương 2: Pháp luật doanh nghiệp tư nhân hộ kinh doanh Câu 12 Nêu quyền nghĩa vụ chủ DNTN DNTN? Câu 53 Những điểm giống khác doanh nghiệp với hộ kinh doanh? Câu 80 Nêu phân tích đặc điểm pháp lý Hộ Kinh Doanh? Câu 83: Anh chị so sánh DNTN với hộ kinh doanh Câu 84: Anh (Chị) so sánh doanh nghiệp tư nhân với công ty TNHH thành viên cá 14 14 nhân làm chủ Câu 91 So sánh quy chế pháp lí chủ DNTN chủ CTTNHH thành viên? Qua lý giải chủ DNTN phải chịu TN toàn tài sản khoản nợ DNTN? Phân tích dấu hiệu pháp lý DNTN Chứng minh DNTN tư cách chủ thể độc lập quan hệ với chủ sở hữu Trình bày hậu pháp lý xảy doanh nghiệp tư nhân chủ doanh nghiệp vào tình sau : a) Chết b) Bị Tòa tuyên hạn chế lực hành vi dân c) Bị Tòa tuyên tích d) Bị kết án tước quyền công dân e) Rời VN định cư nước 10 Hãy giải thích lý doanh nghiệp tư nhân tư cách pháp nhân 11 Bình luận mối quan hệ chủ DNTN chủ DNTN Những hạn chế pháp luật hộ kinh doanh gì? Điều kiện để hộ gia đình, nhóm kinh doanh quyề đăng ký kinh doanh hình thức Hộ kinh doanh Phân tích đặc điểm pháp lý hộ kinh doanh Phân biệt hộ kinh doanh doanh nghiệp tư nhân 10.Vận dụng quy định pháp luật để lập hồ sơ đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh 22 Chương 3: Pháp luật công ty Câu Phân tích thủ tục chuyển nhượng vốn thành viên công ty TNHH thành viên trở lên? Câu Phân tích nghĩa vụ góp vốn thành viên công ty TNHH thủ tục góp vốn vào công ty TNHH? Câu Công ty TNHH có tối đa thành viên? Câu So sánh địa vị pháp lý DNTN với CTTNHH thành viên cá nhân làm chủ sở hữu? Qua cho biết chủ DNTN có quyền bán cho thuê DNTN, chủ sở hữu CTTNHH thành viên không bán cho thuê công ty mà làm chủ sở hữu? Câu 11 Phân tích nghĩa vụ góp vốn thành viên công ty hợp danh thủ tục góp vốn vào công ty hợp danh? Câu 13 Phần chênh lệch bán cổ phần theo giá thị trường cao mệnh giá, chia cho cổ đông dạng cổ tức? Câu 17 Điều kiện để trở thành thành viên công ty hợp danh? Câu 23 Phân tích điều kiện trở thành thành viên hợp danh CTHD? Câu 24 Bình luận tư cách pháp nhân CTHD? Câu 25 Phân biệt thành viên góp vốn CTHD công ty TNHH? Câu 27 Bằng quy định luật doanh nghiệp 2005, anh chị so sánh công ty TNHH có thành viên trở lên với công ty hợp doanh? Câu 28 So sánh vai trò, cách thức tổ chức hoạt động HĐTV CTHD với HĐTV CTTNHH nhiều thành viên? Câu 29 Hãy xác định hình thức sở hữu tài sản CTHD? Giải thích? Câu 30 Những điểm khác biệt doanh nghiệp thành lập Công ty TNHH thành viên với trường hợp lập chi nhánh hay VPĐD? Câu 31 So sánh HĐTV Công ty TNHH thành viên với HĐTV CTNHH nhiều thành viên? Câu 32 Điều kiện trở thành CĐ CTCP có khác so với thành viên CTTNHH? Câu 33 Vấn đề mua lại CP CĐ xảy nào? Cách giải có khác với công ty TNHH? Giải thích? Câu 34 Quyền nghĩa vụ CĐ phổ thông có khác so với thành viên CTTNHH nhiều TV? Câu 35 Khi cổ đông xem góp đủ vốn? Câu 36 Ai trở thành cổ đông sáng lập? Tư cách cổ đông sáng lập hình thành nào? So sánh với việc hình thành tư cách cổ đông khác? Câu 37 Chủ nợ, thành viên thiểu số CTTNHH ai? Vì cần có quy định bảo vệ chủ nợ, thành viên thiểu số CTTNHH? Quy định gì? Câu 38 Cơ cấu máy quản lý CTTNHH nhiều thành viên có chức danh nào? CTCP Câu 39 Phần vốn góp thành viên CTTNHH chuyển nhượng trường hợp nào? Điều kiện chuyển nhượng? Câu 40 CTTNHH chịu trách nhiệm nghĩa vụ TS kinh doanh? 15 15 Câu 86: Phân tích đặc điểm thành viên hợp danh công ty hợp danh Nêu điểm khác TVHD thành viên góp vốn? Câu 89 So sánh cty hợp danh với cty TNHH thành viên trở lên Câu 90 So sánh địa vị pháp lý cổ đông phổ thông cổ đông ưu đãi cổ tức Câu 93 Phân biệt cổ phiếu trái phiếu cty CP phát hành theo LDN 2005 cho biết ý nghĩa việc phát hành loại chứng khoán phát triển cty Câu 94: Anh/Chị dùng ví dụ cụ thể để giải thích cho phương thức bầu dồn phiếu quy định điểm c khoản điều 104 Luật DN 2005 nêu ý nghĩa phương thức bầu Câu 95: Anh chị nêu điểm khác biệt quy chế pháp lý thành viên cty TNHH thành viên trở lên thành viên góp vốn cty HD Theo anh chị, lại có điểm khác biệt đó? (3đ) Tại trường hợp công ty TNHH thành viên trở lên tăng vốn điều lệ việc tiếp nhận thêm thành viên phải trí tất thành viên hữu? Tại công ty TNHH thành viên không giảm vốn điều lệ? So sánh đặc điểm công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cá nhân làm chủ với doanh nghiệp tư nhân Pháp luật qui định để hạn chế xung đột lợi ích Công ty TNHH từ TV trở lên với thành viên, người quản lý mình? Công ty TNHH thành viên trở lên có thuê Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành không? Giải thích Trường hợp trên, đại diện theo pháp luật công ty Chủ tịch hội đồng thành viên hay Giám đốc (Tổng giám đốc) thuê? Giải thích Hãy phân tích hai qui định thể tính đối nhân công ty TNHH thành viên trở lên Phân biệt chuyển nhượng vốn mua lại vốn góp công ty TNHH Sự khác quyền nghĩa vụ cổ đông sở hữu loại cổ phần khác nhau? So sánh địa vị pháp lý loại cổ đông? Những đặc quyền cổ đông sáng lập hạn chế họ? Trình bày loại cổ đông CTCP Một cổ đông mua loại cổ phần? Việc có nhiều loại cổ phần có lợi gì? 10.Hãy nêu phân tích điểm quyền nghĩa vụ tạo khác biệt Cổ đông phổ thông CTCP Thành viên công ty TNHH 24 11.Trường hợp họp đại hội đồng cổ đông CTCP xem hợp pháp dù việc triệu tập họp trái luật? 12.Ông B,C,D cổ đông sáng lập công ty cổ phần A.Vậy pháp luật có bắt buộc họ phải mua 20% tổng số vốn điều lệ trước cấp GCNĐKDN hay không? Tại thành viên công ty TNHH, công ty hợp danh cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty Nêu điểm khác Cổ đông phổ thông (CTCP) Thành viên hợp danh (CTHD) Phân tích chế độ trách nhiệm vô hạn trách nhiệm hữu hạn loại thành viên CTHD Bình luận tư cách pháp nhân công ty hợp danh theo pháp luật Việt Nam 25 Chương 4: Pháp luật doanh nghiệp nhà nước Câu 15 Đặc trưng công ty nhà nước gì? Câu 18 Nêu quan đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước Phân tích quyền nghĩa vụ chủ sở hữu công ty nhà nước? Câu 20 Tất công ty nhà nước có HĐQT Tổng công ty nhà nước? Câu 21 Phân biệt công ty NN công ty TNHH thành viên? Câu 26 Tổng cty NN tổ chức kinh tế NN định đầu tư thành lập? Câu 55 Trong cấu vốn công ty nhà nước có vốn nhà nước đầu tư? Câu 56 DN công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ công ty nhà nước? Doanh nghiệp nhà nước- nhóm công ty mẹ Câu 57 Chính phủ chịu trách nhiệm cuối khoản nợ 16 16 DNNN? Câu 58 DNNN quyền sở hữu tài sản kinh doanh? Câu 59 CTCP có vốn góp NN gọi là: Câu 60 DNNN NN sở hữu toàn vốn điều lệ là: Câu 61 CTCP có cổ đông công ty NN là: Câu 62 Tổng CTNN DNNN có quy mô lớn NN sở hữu 100% vốn điều lệ? Câu 63 CTCP có CĐ CTNN CĐ tổ chức nhà nước uỷ quyền góp vốn tổ chức quản lý theo: a Luật DN 2005 b Luật DNNN 2003 Câu 64 Mọi DN có vốn NN 50% vốn ĐL DNNN? Câu 65 GĐ công ty NN: a Phải TVHĐQT b Có thể chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm c Là công chức NN d a, b, b e a, b, c sai Câu 66 Công chức NN không làm TVHĐQT GĐCTNN? Câu 67 Phân biệt GĐCTNN với GĐCTCP? Câu 68 Tổng công ty theo mô hình CT mẹ - CT có cấu trúc nào? So sánh tổng công ty (1) Câu 69 So sánh loại tổng CT: TCT(1), TCT(2), TCT(3) Câu 70 Nêu điểm khác biệt CTNN CTTHHHNN TV? Câu 71 HĐQT CTNN có khác với HĐQT CTCP? Câu 72 Điểm giống tổ chức máy quản lý CTNN với CTTNHHNN TV gì? Câu 73 Kiểm soát viên CTNN có kiêm nhiệm hoạt động khác CTNN không? Tại sao? 26 Câu 74 Vì tổng CT công ty tự đầu tư thành lập loại công ty CTNN? Câu 75 Trong nhóm CT theo mô hình Mẹ - VN không tồn loại hình KD nào? Vì sao? Câu 76 Mối quan hệ CT mẹ với CT hình thành sở nào? CT mẹ có vai trò trách nhiệm CT con? Câu 77 Tập đoàn kinh tế nhóm CT có khác nhau? Câu 78 Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng TCT công ty tự đầu tư thành lập gì? Phân biệt với TCT NN định đầu tư vốn thành lập Cách gọi khác loại TCT gì? 27 Chương 5: Pháp luật hợp tác xã Câu 88 So sánh mô hình tổ chức quản lý hợp tác xã Câu 92 Tại luật HTX năm 2003 quy định giới hạn vốn góp tối đa xã viên HTX 30% vốn điều lệ HTX Trình bày khái niệm đặc điểm HTX Nêu giải thích nguyên tắc tổ chức, hoạt động HTX Trình bày địa vị pháp lý thành viên HTX (điều kiện, xác lập tư cách thành viên, quyền nghĩa vụ thành viên; chấm dứt tư cách thành viên) Trình bày cấu tổ chức quản lý nội HTX Tài sản HTX hình thành nào? Trình bày cách thức phân phối lãi xử lý lỗ HTX Phân biệt khác việc trả lại vốn góp thành viên HTX hoàn trả phần vốn góp thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Hình thức sở hữu HTX hình thức sở hữu gì? Có khác với hình thức sở hữu công ty TNHH thành viên trở lên không? Mục đích tham gia HTX thành viên HTX có khác với mục đích góp vốn vào công ty cổ phần hay công ty TNHH không? 10.Phân tích nguồn vốn hình thành nên tài sản HTX 28 Chương 6: Pháp luật hợp đồng Câu Trình bày loại hành vi thương mại (theo tiêu chí tính chất hành vi chủ thể thực hành vi)? Câu Có hành vi thương mại mà không thương nhân thực không? Câu 14 Phân tích chế độ trách nhiệm tài sản thương nhân (trách nhiệm hữu hạn, trách nhiệm vô hạn)? Câu 79 Khái niệm hợp đồng hợp đồng kinh doanh - thương mại? Trình bày quy định pháp luật nội dung hợp đồng phân tích điều kiện có hiệu lực hợp đồng? Khái niệm hợp đồng hợp đồng kinh doanh? Ý nghĩa việc khái niệm rộng hẹp hợp đồng kinh doanh? Nguồn luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng kinh doanh? Nguyên tắc giao kết hợp đồng kinh doanh? Giải thích nguyên tắc Quyền 17 17 nghĩa vụ phát sinh với bên tham gia hợp đồng trước hợp đồng giao kết không? Giải thích Phân biệt đề nghị giao kết hợp đồng với số hình thức chào hàng quảng cáo, phát tờ rơi, tiếp thị bán hàng Một Công ty in 1000 tờ giới thiệu hàng hóa: có ghi giá cả, phương thức toán, địa điểm giao hàng Sau đó, Công ty giao cho nhân viên đến công ty kinh doanh địa bàn gửi tờ giới thiệu Đây có hiểu lời đề nghị giao kết hợp đồng theo qui định pháp luật không? Trường hợp nghĩa vụ pháp lý ràng buộc bên trình thương lượng để giao kết hợp đồng? Khi hợp đồng giao kết có hiệu lực? Hình thức hợp đồng? bên tự thỏa thuận hình thức hợp đồng không? Điều kiện để trở thành chủ thể hợp đồng kinh doanh? Điều kiện có khác so với chủ thể hợp đồng dân thông thường không? Giải thích 10 Hãy soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa (chọn loại hàng hóa cụ thể soạn nội dung hợp đồng) 11 Hãy soạn thảo hợp đồng dịch vụ 12 Phân biệt đình hủy bỏ hợp đồng? cho ví dụ 13 Hợp đồng vô hiệu gì? Trình bày trường hợp vô hiệu? 14 Phạt vi phạm hợp đồng? Điều kiện áp dụng? Điều khoản phạt hợp đồng thương mại khác so với qui định hợp đồng dân sự? 15 Bồi thường thiệt hại hợp đồng kinh doanh? Điều kiện áp dụng? 16 Trường hợp bên vi phạm hợp đồng, bên bị vi phạm áp dụng biện pháp gì? 29 17 Sau giao kết hợp đồng thực phần hợp đồng bên A nhận thấy tiếp tục thực hợp đồng Trường hợp bên A đề nghị bên B chấm dứt hợp đồng không? 18 Hai công ty X (trụ sở HN) Y (trụ sở TP.HCM) giao kết hợp đồng TP.HCM, sau đó, hoàn cảnh khách quan xảy cần phải sửa đổi hợp đồng, công ty X đề nghị địa điểm để thỏa thuận sửa đổi hợp đồng HN Công ty Y không đồng ý Sự việc phải giải nào? 19 Công ty X ký hợp đồng sản xuất cho công ty Y dây chuyền sản xuất Sau hợp đồng có hiệu lực, công ty X bắt đầu triển khai thực hợp đồng Hợp đồng tiến hành 10% công ty Y bị khởi kiện tòa án thức mở thủ tục giải phá sản công ty Y Trong trường hợp công ty X hoãn thực hợp đồng không? Để tiếp tục thực hợp đồng cần điều kiện gì? 30 Chương 7: Pháp luật phá sản Câu Thủ tục nộp đơn thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản? Câu 10 Trong phá sản thủ tục nhanh nhất? Câu 19 Những điểm khác chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo Luật PS DN 1997 Luật PS 2004? Câu 41 “Phá sản rút gọn” gì? Có trường hợp phá sản rút gọn? Câu 45 Việc khống chế thời hạn lý tài sản toán nợ tháng nhằm mục đích gì? Nếu DN vi phạm điều này? Nêu phân tích khái niệm, vai trò pháp luật phá sản? Hãy so sánh giải thể phá sản Những quy định Luật Phá sản thể pháp luật phá sản bảo vệ quyền lợi cho người lao động? cho chủ nợ? cho doanh nghiệp, HTX mắc nợ? 18 18 Người có quyền nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản doanh nghiệp? Hãy nên điều kiện để tòa án thụ lý đơn đối tượng? trường hợp đối tượng viết đơn phải chịu trách nhiệm pháp lý không thực việc viết đơn? Hãy cho biếthạn chế hoạt động doanh nghiệp, HTX sau khia tòa án định mở thủ tục phá sản? 10 Một doanh nghiệp chấp tài sản để vay tiền ngân hàng (giá trị tài sản lớn khoản tiền vay) đến hạn trả nợ mà không tiến hành trả ngân hàng gửi công văn yêu cầu trả nợ xem doanh nghiệp lâm vào trình trạng phá sản chưa? Giải thích? 11 Trong vụ việc phá sản, khoản nợ thuế nhà nước toán nào? 12 Khoản nợ chủ nợ có bảo đảm tài sản chấp doanh nghiệp mắc nợ giải thủ tục phá sản doanh nghiệp? 13 Phục hồi hoạt động kinh doanh có phải bước bắt buộc phải trải qua quy trình giải phá sản? Hoạt động kinh doanh không phục hồi trường hợp nào? 14 Ý nghĩa Hội nghị chủ nợ? 15 Hãy vẽ sơ đồ quy trình vụ giải phá sản doanh nghiệp Chương 8: Giải tranh chấp kinh doanh thương mại Nêu khái niệm phân tích đặc điểm tranh chấp kinh doanh, thương mại Cho ví dụ Nêu phương thức thương lượng hòa giải để giải tranh chấp kinh doanh Phân tích ưu – nhược điểm hai phương thức So sánh phương thức giải tranh chấp: tố tụng phi tố tụng; thương lượng hòa giải; tòa án trọng tài Nêu phân tích ngắn gọn nguyên tắc việc giải tranh chấp kinh doanh án 10 Trình bày hệ thống tòa án có thẩm quyền giải tranh chấp kinh doanh, thương mại Việt Nam 11 Nêu khái quát quy trình tố tụng Tòa án 12 Tại hòa giải nguyên tắc bắt buộc xét xử Tòa án? 13 Thủ tục phúc thẩm diễn nào? Ai có quyền yêu cầu? 14 Có phải vụ án trải qua thủ tục tái thẩm giám đốc thẩm không? Giải thích 15 Nêu phân tích ngắn gọn nguyên tắc việc giải tranh chấp kinh doanh trọng tài thương mại 16 Hãy giải thích giải tranh chấp hình thức trọng tài thương mại linh hoạt hình thức tòa án 17 Trình bày điểm khác biệt việc giải tranh chấp thủ tục Tòa án Trọng tài thương mại 18 Khi vụ việc giải đường Tòa án, vụ việc giải Trung tâm Trọng tài? Cho ví dụ minh hoạ 19 Trình bày ưu – nhược điểm hình thức giải tranh chấp Tòa án Trọng tài 20 Có phải khởi kiện Tòa án bước sau có phán Trọng tài mà hai bên hai bên không đồng ý? 32 Cạnh tranh gì? Ý nghĩa pháp luật cạnh tranh hoạt động kinh doanh? Thị trường liên quan gì? Ý nghĩa việc xác định thị trường liên quan? Cho ví dụ minh họa Các yếu tố xác định thị trường sản phẩm liên quan thị trường địa lý liên quan? Thế lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường? cho 19 19 ví dụ minh họa Hành vi cạnh tranh không lành mạnh gì? Cho ví dụ Công ty Kim Đan - nhà sản xuất nệm cao su tự nhiên lớn TP HCM đăng quảng cáo tờ báo lớn với nội dung sau: “Đối với nệm lò xo, tính chất không ưu việt nguyên liệu sản xuất nên chất lượng nệm giảm dần theo thời gian Nếu độ đàn hồi lò xo cao, lò xo dễ bị gãy, gây nguy hiểm cho người sử dụng Đối với nệm nhựa tổng hợp độ đàn hồi, mau bị xẹp Chính lý mà Kim đan hoàn toàn không sản xuất nệm lò xo nệm nhựa Tất sản phẩm Kim đan làm từ 100% cao su thiên nhiên, có độ bền cao không xẹp lún theo thời gian” Theo bạn, quảng cáo có vi phạm luật cạnh tranh không? Giải thích Một chương trình khuyến mại Massan Group: công ty đưa chương trình khuyến mại bột canh, người tiêu dùng đem gói bột canh dùng dở đến đổi lấy sản phẩm Massan Theo bạn, quảng cáo có vi phạm luật cạnh tranh không? Giải thích Doanh nghiệp A kinh doanh mặt hàng thực phẩm ăn liền thị trường Trải qua trình kinh doanh, xây dựng uy tín quảng bá thương hiệu nhiều năm, sản phẩm doanh nghiệp A người tiêu dùng ưa chuộng mẫu bao bì sản phẩm nhận biết rộng rãi thị trường Sau đó, Doanh nghiệp B đưa sản phẩm cạnh tranh thị trường với mẫu bao bì tương tự Đây xem hành vi vi phạm luật cạnh tranh không? Giải thích Công ty kinh doanh lữ hành du lịch quốc tế A (công ty A) ký hợp đồng với khách sạn với điều khoản sau: “Bên khách sạn có quyền nhận khách du lịch quốc tế công ty A đưa đến” Đến mùa du lịch, công ty du lịch khác đưa khách đến khách sạn bị từ chối (dù khách sạn trống) muốn khách sạn nhận phải qua dịch vụ Công ty A Từ khía cạnh luật cạnh tranh, anh/chị bình luận trường hợp 20 20
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương câu hỏi tự luận về giải thích đúng sai luật kinh doanh, Đề cương câu hỏi tự luận về giải thích đúng sai luật kinh doanh, Đề cương câu hỏi tự luận về giải thích đúng sai luật kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay