Tiểu luận quản trị sự thay đổi trong tổ chức tại viện kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ

26 443 5
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:18

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU .2 CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆN KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 .9 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI ÁP DỤNG VIỆN KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 19 GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 LỜI NÓI ĐẦU Cần Thơ với vai trò trung tâm hành chính, kinh tế đồng sông Cửu Long trước xu hội nhập ngày sâu rộng, giai đoạn 2010-2015 phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều thành tựu, đạt vượt 20/22 tiêu Nghị Đại hội Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ XII Bên cạnh đó, song song với tiến trình thực nhiệm vụ tham mưu sở ban ngành quận huyện phải tới tay lãnh đạo kịp thời Đồng thời đáp ứng nhu cầu tầm nhìn chiến lược thành phố trực thuộc trung ương cần có vai trò đơn vị Viện kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ Là đơn vị nghiệp trực thuộc UBND TP.Cần Thơ có chức nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho Thành ủy, UBND thành phố định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư địa bàn thành phố; nghiên cứu khoa học lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư địa bàn thành phố Đội ngũ cán giữ vai trò định việc thực hoá lãnh đạo quản lý Đảng Nhà nước mặt thực nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước Giữ vai trò định việc quán triệt, tổ chức thực định cấp ủy cấp trên, cấp ủy cấp chủ trương, kế hoạch, đạo quyền cấp trên, chương trình, kế hoạch ngành Tuy nhiên, đội ngũ cấp quản lý từ trước đến có nhiều biến động thay đổi, thay đổi nhân sự, thay đổi vị trí làm việc nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan Mà thay đổi dẫn đến nguy tan rã, làm đoàn kết kế hoạch rõ ràng, minh bạch, chủ trương đắn để tạo đồng thuận tổ chức Xuất phát từ thực tế với tầm quan trọng việc quản trị thay đổi ảnh hưởng đến hệ thống trị nên thân chọn đề tài “Quản trị thay đổi tổ chức Viện kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 – 2020” Mục tiêu nghiên cứu: - Đưa số mô hình sở lý thuyết quản trị thay đổi để từ vận dụng vào thực tiễn - Tiểu luận đưa số thực trạng tồn - Áp dụng mô hình thay đổi để giúp Viện quản trị thay đổi đạt hiệu nhằm xây dựng hệ thống trị, máy thực thu ngân sách nhà nước sạch, vững mạnh, ngày tiến Giá trị đề tài mang lại: - Đề tài tiểu luận giúp lãnh đạo Viện có cách phân tích, đánh giá xác thực trạng tồn đơn vị Qua đó, nhận biết tính cấp thiết thay đổi - Đề xuất số giải pháp cho tiến trình quản trị thay đổi; để từ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xếp cán theo vị trí với trình độ chuyên môn, ngày chuyên môn hóa theo chiều sâu, nâng cao chất lượng tham mưu kịp thời chuẩn xác Bố cục tiểu luận: gồm có 03 chương - Chương 1: Cơ sở lý thuyết quản trị thay đổi; - Chương 2: Phân tích thực trạng Viện kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 2015; - Chương 3: Một số giải pháp cho quản trị thay đổi áp dụng cho Viện kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 - 2020 CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 2.1 Sự thay đổi Quản trị thay đổi 2.1.1 Khái niệm Thay đổi tượng biến đổi vật, việc “làm cho khác hay trở nên khác đi”, thay đổi bao gồm biến đổi số lượng, chất lượng, hành vi, thói quen, hành động Sự thay đổi trình liên tục theo thời gian, rộng lớn không gian, phức tạp nội dung Sự thay đổi tồn khách quan, chưa thử nghiệm khó quản trị Nhiều nhà quản trị cho rằng, tồn vĩnh viễn trừ thay đổi Các mức độ thay đổi bao gồm mức độ cải tiến (improvement), mức độ đổi (Innovation), mức độ cách mạng (Revolution), mức độ cải cách (Reform) Quản trị thay đổi (Changes Management): định hướng xây dựng chia tầm nhìn thay đổi tổ chức, lựa chọn việc cần thay đổi xác định chiến lược để thay đổi bao gồm: Định hướng tổ chức chiến lược, tầm nhìn bến bờ cụ thể; dẫn dắt tổ chức vượt qua khó khăn thách thức; trao cho cấp quyền hạn, nhiệm vụ rõ ràng đầu việc có tính mục tiêu rõ ràng, cụ thể Tạo môi trường tin cậy hiệp tác Đánh giá trình quản trị thay đổi nội theo hướng thích nhi tích cực Như vậy, quản trị thay đổi hiểu tập hợp toàn diện trình từ việc định, lập kế hoạch, thực kiểm soát, điều chỉnh, củng cố trình thay đổi hoạt động tổ chức Bản chất quản trị thay đổi làm tốt hơn, hoạt động tổ chức, người Thay đổi làm phá thông lệ thường ngày kìm hãm phát triển, thay vào thúc đẩy phát triển Khi có thay đổi xuất hiện, phải tìm cách đối phó với chúng, phải vượt qua thay đổi đó, trở trạng thái bình thường Vì vậy, quản trị thay đổi có tính tích cực; tính giúp tổ chức phát triển bền vững; tính giúp phát triển lực lãnh đạo; tính giúp phát triển kỹ làm việc nhân viên 2.1.2 Nội dung cốt lõi quản trị thay đổi Nội dung cốt lõi quản trị thay đổi bao gồm: Xác định nhu cầu thay đổi; Lập kế hoạch thay đổi; Thực thay đổi; Quản trị đối phó với “lực cản” thực thay đổi; Giám sát, điều chỉnh củng cố thay đổi Xác định nhu cầu thay đổi: Tìm hiểu nhận thức, dự báo vấn đề cần thay đổi điểm bắt đầu lập kế hoạch thay đổi Trong tổ chức qua thời gian có vấn đề cần thay đổi, vấn đề cần thay đổi xuất ngắn hay dài Lập kế hoạch thay đổi: Để lập kế hoạch thay đổi, nhà quản trị phải phân tích, dự báo nguyên nhân dẫn đến thay đổi, sở xác định mục tiêu thay đổi, thời gian cách thức thực thay đổi, phương thức đánh giá kết thay đổi, điều chỉnh củng cố chúng Thực thay đổi: Nghĩa tổ chức thực kế hoạch thay đổi mà tổ chức vạch bao gồm hoạt động cần thực thay đổi, quy mô thay đổi, lãnh đạo thay đổi, tổ chức thực thay đổi bao gồm: thay đổi chiến lược-tầm nhìn-sứ mạng; thay đổi quy trình; thay đổi văn hóa; thay đổi nguồn nhân lực; thay đổi cấu; thay đổi chi phí Quản trị đối phó với “lực cản” thực thay đổi: Một khía cạnh quan trọng quản trị thay đổi bao gồm việc chấp nhận thay đổi ủng hộ nó, hiểu rõ thành viên tổ chức lại “kháng cự” lại việc tìm biện pháp để vượt qua kháng cự Giám sát, điều chỉnh củng cố thay đổi: Giám sát, điều chỉnh, củng cố trình hình thành nhận định, phán đoán kết công việc sở thông tin thu được, đối chiếu với mục tiêu, tiêu chuẩn đề để điều chỉnh, củng cố thay đổi nhằm làm cho quản trị thay đổi đạt kết 2.1.3 Nguyên tắc quản trị thay đổi Nhà lãnh đạo người khởi xướng lôi kéo người vào trình thay đổi phải tuân thủ nguyên tắc: Xây dựng lòng tin người; phải thay đổi thân trước yêu cầu người khác thay đổi phải tạo tự chủ cho người, họ thực trình thay đổi 2.2 Lý thuyết mô hình quản trị thay đổi 2.2.1 Sơ lược lý thuyết thay đổi Một lý thuyết thay đổi sớm lý thuyết Kurt Lewin, thay đổi có kế hoạch, xảy theo giai đoạn “làm tan rã, thay đổi làm đông lại” Làm tan rã vấn đề cần thay đổi để từ người nhận thấy nhu cầu thay đổi Tiến hành thay đổi định hướng hành động người, đó, tình nảy sinh chuẩn đoán, hình thức hoàn thiện hành vi lựa chọn cân thiết lập tổ chức Làm đông lại thay đổi thực xong, tổ chức nên vững chắc, hình thức văn hóa mới, hành vi củng cố, làm đông lại John P.Kotter đưa lý thuyết người đánh giá cao : Dẫn dắt Sự thay đổi Linh hồn thay đổi Dẫn dắt Sự thay đổi : Bao gồm: thực quản lý chất lượng tổng thể, đổi kỹ thuật, tái cấu trúc máy, thay đổi văn hóa, tăng tốc quay vòng vốn, tất nhà quản lý làm để doanh nghiệp cạnh tranh Tư tưởng xuyên suốt ông “lấy người làm trung tâm”, nội dung lý thuyết dẫn dắt thay đổi có đề cập “mọi nổ lực thất bại thay đổi hành vi người tổ chức” Linh hồn thay đổi : tóm lược trình “nhìn thấy – cảm nhận thay đổi ”, việc thay đổi hành vi giúp người thấy thật để từ tác động đến cảm nhận họ thực thay đổi, linh hồn thay đổi nằm “cảm nhận ” Quá trình nhìn thấy – cảm nhận – thay đổi có tác động mạnh trình phân tích – tư – thay đổi Sự khác biệt nhìn thấy phân tích, cảm nhận tư điểm mấu chốt, hầu hết sử dụng trình phân tích – tư thường xuyên, thành thạo dễ dàng trình nhìn thấy – cảm nhận 2.2.2 Sơ lược mô hình quản trị thay đổi 2.2.2.1 Mô hình Robbin SP Đây mô hình khép kín, khởi nguyên ứng dụng lĩnh vực công nghiệp Giá trị cốt lõi yếu tố cần thay đổi : cấu; công nghệ quy trình tổ chức Theo mô hình này, nhu cầu cần thay đổi vừa có tính tất yếu vừa có tính liên tục; Để tiến trình quản trị thay đổi thành công cần tiến hành theo bước như: “thả trạng, xê dịch đến tình trạng siết chặt tình hình để thay đổi ổn định ” 2.2.2.2 Mô hình củaWhiteley A Theo Whiteley A, mô hình có giá trị cốt lỗi bao gồm : Tầm nhìn=>Nhiệm vụ=>Chiến lược=>Chính sách Tầm nhìn : Thể hệ thống giá trị ổn định, hướng tương lai Nhiệm vụ : Xác định mô hình hoạt động tổ chức tương lai Chiến lược : Lựa chọn giải pháp, ưu tiên phân bổ nguồn lực Chính sách : Diễn giải chiến lược xác định thành quy trình mệnh lệnh thực 2.2.2.3 Mô hình Robbin SP & Coulter Theo mô hình này, người yếu tố quan trọng tiến trình thay đổi, “Tổ chức không thay đổi – người thay đổi ” “Tổ chức chẳng hợp đồng xã hội mối quan hệ người” Theo đó, thay đổi diễn khía cạnh khác tổ chức, : “cơ cấu tổ chức, khoa học công nghệ thay đổi nhân sự” Cơ cấu tổ chức: chuyên môn hóa công việc, phân chia phòng ban, cấu điều hành, báo cáo, ban hành mệnh lệnh, bố trí lại công việc thiết kế lại cấu tổ chức Khoa học công nghệ : quy trình, phương pháp trang thiết bị phục vụ công việc Thay đổi Nhân : Thái độ, mong đợi, quan niệm hành vi ứng xử 2.2.2.4 Mô hình Hellriegel, D & Slocum, J.W Theo Mô hình này, quản trị thay đổi hiệu đặt yếu tố : “Khuyến khích thay đổi; Xây dựng tầm nhìn; Xây dựng sách hỗ trợ; Quản lý tiến trình Duy trì tiến trình thay đổi ”, yếu tố tác động, xem biến độc lập trình quản trị thay đổi, tuyệt đối không bỏ qua yếu tố muốn đạt thay đổi đồng bộ, thống hiệu Trong yếu tố tiến trình quản trị thay đổi có tham gia hoạt động người bao gồm : nguyện vọng tâm thay đổi, cam kết tiến trình thay đổi, hay để đạt thay đổi mong muốn trì thành Ngoài ra, thiết phải tiến hành phân tích tổ chức trước thực thay đổi nào, “việc phân tích chuẩn đoán tìm sai sót hoạt động tổ chức điểm khởi đầu thiết yếu cho tiến trình thay đổi hoạch định tổ chức” CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆN KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 2.1 Giới thiệu chung Viện Kinh tế - Xã hội thành lập theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng năm 2008 Ủy ban nhân dân thành phố việc thành lập quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức, máy Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ Theo đó, Viện có chức nghiên cứu, tham mưu tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố vấn đề chiến lược sách phát triển, quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, hội nhập, đô thị lĩnh vực có liên quan - Tên gọi: Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ - Tên tiếng Anh: Can Tho City Institute for Socio – Economic Development Studies - Tên viết tắt: CIDS Viện đơn vị nghiệp công lập có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, chịu quản lý, đạo trực tiếp Ủy ban nhân dân thành phố; có tư cách pháp nhân, phép sừ dụng dấu tài khoản riêng theo quy định pháp luật 2.2 Cơ cấu tổ chức sở hạ tầng Viện trưởng Hội đồng Khoa học Phó Viện trưởng Văn phòng Phòng nghiên cứu khoa học Phòng HTLK, đào tạo bồi dưỡng Hình: Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức Viện gồm: - Đội ngũ viên chức Viện: có 18 nhân sự, trình độ có 01 tiến sĩ, 08 thạc sĩ, 08 đại học, lại Cao đẳng, Trung cấp - Viện trưởng: phụ trách chung - Phó viện trưởng: người giúp việc cho Viện trưởng, có trách nhiệm tổ chức thực số lĩnh vực, công việc Viện trưởng phân công ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng lĩnh vực, công việc phân công ủy quyền - Các phận chuyên môn nghiệp vụ giúp việc cho Viện trưởng, phó Viện trưởng, có trách nhiệm thực nhiệm vụ Viện trưởng, phó Viện trưởng phân công trước pháp luật kết công việc phân công Cơ sở hạ tầng sở vật chất: Hiện đặt quan làm việc khuôn viên Ủy ban nhân dân thành phố Đơn vị gồm có 03 phòng làm việc đó: 01 phòng ban lãnh 10 nghiệp nước doanh nghiệp nước Xây dựng phát triển lực lượng cộng tác viên nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, cán công chức công tác cán lãnh đạo, quản lý (nghỉ hưu) … theo lĩnh vực để huy động hợp tác, hỗ trợ Viện hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ * Liên kết đào tạo, bồi dưỡng Tham gia liên kết đào tạo, bồi dưỡng chức năng, nhiệm vụ giao theo quy chế đào tạo quy định hành có liên quan Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ (kinh tế, xã hội, môi trường đô thị) theo yêu cầu quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân địa bàn thành phố 2.4 Thực trạng phát triển Viện kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 2.4.1 Tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2011-2015 Trong điều kiện khó khăn sở vật chất, nhân lực tài chính; Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ hoàn thành nhiệm vụ vai trò tham vấn chiến lược, tham mưu, đóng góp ý kiến cho Thành ủy, UBND thành phố Sở ngành thông qua văn bản, góp ý trực tiếp kỳ họp; thực nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thông qua đề tài nghiên cứu KH&CN thành phố, quận huyện để nhằm xây dựng tiền đề cho "lộ trình tự chủ kinh phí kể từ năm 2013" chẳng hạn như: tìm kiếm thêm nguồn kinh phí hoạt động cho Viện bên cạnh nguồn ngân sách nghiệp thành phố hỗ trợ, củng cố chất lượng số lượng đội ngũ cán viên chức lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tăng cường lực hoạt động công tác phối hợp phận phòng ban trực thuộc Viện (phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Nghiên cứu Trung tâm tư vấn đào tạo), đội ngũ cán viên chức Viện không ngừng phát huy, nổ lực công tác góp phần với thành phố hoàn thành tiêu kế hoạch giai đoạn 2011- 2015 đề cụ thể: 2.4.1.1 Công tác kiện toàn máy công tác tổ chức Tập trung xây dựng Đề án kiện toàn máy phát triển Viện đến năm 12 2015 tầm nhìn đến 2020 Thành phố phê duyệt đề án kiện toàn máy Viện theo Quyết định 3115/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 Trong đó, nêu rõ Viện kiện toàn máy theo chức nhiệm vụ, tuyển dụng nguồn nhân lực nồng cốt hỗ trợ Thành Ủy Ủy ban công tác tham mưu chiến lược Cần Thơ Bên cạnh công trình nghiên cứu khoa học dự báo xu hướng phát triển kinh tế xã hội chung thành phố, thực công tác đào tạo vào bồi dưỡng kỹ mềm cho đội ngũ cán công chức viên chức thành phố 2.4.1.2 Công tác thu đua, chăm lo đời sống viên chức hoạt động xã hội Ban lãnh đạo Viện thường xuyên quan tâm, đạo phối kết hợp với tổ chức Đoàn thể Viện để thực công tác thi đua, chăm lo đời sống cán viên chức tuyên truyền vận động cán viên chức tham gia hoạt động xã hội, cụ thể Công tác thi đua thực chủ trương sách Đảng Nhà nước: Tuyên truyền vận động tạo điều kiện để toàn thể CBVC đoàn viên Đoàn thể tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua thành phố các Đoàn thể cấp phát động Đồng thời tạo điều kiện để cán viên chức nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn sở thực vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” việc làm thiết thực như: thực tốt Nội quy, Quy chế quan; thường xuyên cải tiến nâng cao chất lượng công tác; tiết kiệm sử dụng điện, nước, tài sản công, vật tư văn phòng “cơ quan có đời sống văn hóa tốt”, xây dựng người CBVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” Vận động cán bộ, viên chức, đoàn viên Đoàn thể thực nghiêm Luật giao thông; phổ biến sâu rộng đến gia đình, người thân an toàn giao 13 thông, góp phần nâng cao nhận thức văn hóa tham gia giao thông Tuân thủ quy định, chế độ sách có liên quan đến cán bộ, viên chức như: đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Hoạt động xã hội: Tạo điều kiện để tất cán viên chức, đoàn viên Đoàn thể tích cực hưởng ứng hoạt động như: ủng hộ quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ”, hưởng ứng lời kêu gọi Hội Chữ thập đỏ thành phố, Công đoàn quan phát động phong trào quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục khó khăn hậu động đất sóng thần (1 ngày lương), góp đá xây dựng Trường Sa Vận động để cán viên chức tích cực tham gia hoạt động khác xã hội nơi cư trú Chăm lo đời sống cán viên chức: Phối hợp với Công đoàn, Đoàn niên tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức học tập nâng cao trình độ trị chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn dài hạn, nâng cao trình độ ngoại ngữ tiếng Anh Phối hợp với Công đoàn Đoàn niên quan tâm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng đời sống vật chất tinh thần, giải phần khó khăn cho đời sống cán viên chức Quan tâm thực tốt chế độ sách cho cán viên chức, đặc biệt kịp thời tổ chức thăm hỏi cán bô, viên chức ốm đau, thai sản, gia đình thân nhân có tang quyến; chăm lo đời sống trợ cấp lễ, Tết cho cán viên chức; phối hợp với đoàn niên tổ chức tặng quà cho cháu thiếu nhi em cán bộ, viên chức quan nhân Ngày quốc tế thiếu nhi, tết Trung Thu, 2.4.1.3 Công tác chuyên môn Mặc dù điều kiện thiếu thốn sở vật chất, tài nguồn nhân lực hạn chế, Viện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, 14 đăng ký thực nhiều đề tài/dự án KH&CN (trên sở đăng ký đề tài KH&CN Sở Khoa học Công nghệ Quận huyện theo quy định) để tìm kiếm nguồn kinh phí hoạt động, thu thập thông tin phục vụ công tác nghiên cứu tham mưu cho thành ủy, UBND thành phố Hoạt động nghiên cứu KH&CN: Thực đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu sở khoa học xác định giá thành sản xuất lúa hàng hóa thành phố Cần Thơ” Viện chủ trì phối hợp với ĐHCT Sở NN-PTNT; Thực đề tài cấp thành phố “Điều tra tình hình suy dinh dưỡng trẻ em tuổi địa bàn thành phố Cần Thơ” theo hợp đồng số 14/HĐ-SKHCN thành phố Cần Thơ; Thực đề tài cấp quận “Xác định nhiệm vụ KH&CN cho quận Ninh Kiều giai đoạn 2011 – 2015 định hướng đến năm 2020”; Thực đề tài cấp quận “Xác định nhiệm vụ KH&CN cho quận Bình Thủy giai đoạn 2011 – 2015 định hướng đến năm 2020”; Thực đề tài cấp quận "Phân tích thực trạng định hướng phát triển lĩnh vực CN, TTCN, nông nghiệp làng nghề quận Bình Thủy"; Phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ thực đề tài “Các nhiệm vụ KH&CN phục vụ KHXH&NV thành phố Cần Thơ năm 2011 – 2015”; Tham gia tư vấn quy hoạch xã Nông thôn cho 04 xã thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; Tổ chức đoàn công tác thu thập thông tin KTXH chia sẻ hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ địa phương tìm kiếm nghiên cứu, giải pháp phát triển kinh tế địa phương 09 quận huyện địa bàn thành phố; Ngoài ra, Viện tham gia đề xuất ý tưởng nghiên cứu đến Thành ủy, UBND thành phố (về Nghị 45/NQ-TW Nghị 26NQ/TW nông nghiệp, nông thôn, nông dân kinh phí KH&CN thành phố hạn chế thời gian nên xin ngưng, không xúc tiến Hoạt động hợp tác nghiên cứu nước quốc tế: Viện thường xuyên tham gia phối hợp tổ chức và cử cán tham dự hội thảo nước quốc tế Phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội tổ chức thành công hội thảo “Phát triển bền vững kinh tế, xã hội thành phố theo hướng đại" Hà Nội; Viện tham gia báo cáo “Phát triển 15 kinh tế, xã hội thành phố Cần Thơ: Hiện trạng năm 2006 – 2010 Giải pháp cho giai đoạn 2011 – 2015” “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa thành phố Cần Thơ - trung tâm động lực vùng ĐBSCL” (các báo cáo in Kỷ yếu thức Viện KT-XH Hà Nội); Tham dự hội thảo “Kinh tế Việt Nam – vấn đề trung dài hạn" Viện kinh tế Việt Nam tổ chức Cần Thơ; Viện tham gia trình bày tham luận “Phat triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 – 2010 định hướng đến năm 2020”; Tham dự Tọa đàm khoa học “Hợp tác nghiên cứu đào tạo để phát triển bền vững ĐBSCL giai đoạn 2011-2020” tỉnh Trà Vinh; Viện trình bày ý kiến nhận thức vai trò nghiên cứu KH&CN phát triển đề xuất nghiên cứu vai trò tổ chức trị xã hội phát triển địa phương vai trò nông nghiệp đồng sông Cửu Long; Tham dự Hội thảo “HRM in Vietnam – the road to “best practice”: Sustainable business development” (Quản trị nhân lực Việt Nam – đường đến thành công để phát triển kinh doanh bền vững) trường RMIT Việt Nam tổ chức TP.HCM; Viện trình bày báo cáo “The economic and human resource development in the Mekong delta in the recent years: Achievement and challenges”; Phối hợp với văn phòng Công tác biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ (Ban đạo Quyết định 158 thành phố Cần Thơ công tác biến đổi khí hậu) tổ chức hội thảo “Tăng cường lực thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ” với tham gia thành viên Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Cần Thơ; Phối hợp với Trung tâm nghiên cứu phát triển (ZEF) Đại học Bonn (Đức) Viện Phát triển bền vững vùng Nam (SISD) tổ chức hoạt động nghiên cứu Doanh nghiệp quy mô nhỏ Thốt Nốt Cờ Đỏ; Ngoài ra, lãnh đạo cán Viện thường xuyên tham gia hội thảo khoa học tổ chức địa bàn thành phố Cần Thơ, ĐBSCL TP.HCM Hoạt động tác tư vấn: Tham gia hội đồng khoa học, tư vấn thành phố quận huyện, đóng góp ý kiến tư vấn, phản biện, nghiệm thu, công trình, dự án, đề tài viện trường địa bàn thành phố quận huyện 16 Hoạt động hợp tác, đối ngoại: cán viên chức Viện nêu cao tinh thần chủ động, tích cực hợp tác với Viện trường nước quốc tế theo chức nhiệm vụ: hợp tác với viện trường thành phố Cần Thơ, hợp tác với Sở ngành, quận, huyện Duy trì mở rộng hợp tác với tổ chức quốc tế Bên cạnh kết đạt Viện gặp phải khó khăn công tác điều hành chuyên môn như: Ban lãnh đạo Viện tiếp nhận nhiệm vụ quản lý thường nhiệm kỳ có nhận nhiệm vụ làm 2-3 năm đến tuổi hưu Nên thường xuyên thay đổi ban lãnh đạo, có đội ngũ giao trách nhiệm thực công tác chuyên môn không thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học, mà thuộc công tác điều hành quản lý, nên gặp nhiều khó khăn công tác quản lý, làm bất đồng ý kiến phận chuyên môn Đơn vị chưa có chế sách đãi ngộ nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao đào tạo theo chương trình nước nước không đậm đà công việc Một phần không đảm bảo thu nhập đời sống nhân viên, điều công tác nhân viên có trình độ thạc sĩ tiến sĩ làm 1-2 năm tiếp tục xin chuyển công tác đến nơi khác công tác Chưa bố trí nhân đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn Chưa giao hết quyền tự định cho cán quản lý Phối hợp phận chuyên môn bất cập, trình độ cán không đồng đều,… Đồng thời, xảy tình trạng khuyến nại khiếu kiện cán chuyên gây sự, chóng đối việc làm lãnh đạo Điều kiện sở vật chất khó khăn (trụ sở làm việc Viện chưa thể triển khai xây dựng, có chủ trương xây dựng hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng khó khăn kinh phí xây dựng); kinh phí hoạt động Viện hạn hẹp (Viện đơn vị nghiệp cấp Thành phố kinh phí hoạt động phân bổ theo cấp quận/huyện) 17 Nguồn nhân lực Viện chủ yếu cán trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn hoạt động nghiên cứu, tham mưu chủ trương sách; Viện phải đối mặt với khó khăn khách quan chế, sách đãi ngộ nhân tài không thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao cho lĩnh vực nghiên cứu; đội ngũ cán viên chức Viện thường xuyên biến động; Chưa phát huy tinh thần "tập thể gắn kết, mục tiêu phát triển chung" dẫn đến tình trạng phận cán viên chức tâm lý làm việc chưa ổn định; thiếu kiên chưa giải dứt điểm nên tình trạnh mâu thuẫn nội diễn dai dẳng, kéo dài 18 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI ÁP DỤNG VIỆN KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 3.1 Lựa chọn lý thuyết, mô hình cho quản trị thay đổi Trước yêu cầu đòi hỏi phát triển kinh tế - xã hội xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa - đại hóa theo chủ trương Đảng, sách phủ Đòi hỏi xây dựng đội ngũ cán công chức, đảng viên sát dân, gần dân lắng nghe nguyện vọng tâm tư dân dựa vào dân để thực nhiệm vụ công tác mình, trước hết công tác cán bộ, cần tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề, nhận biết nhu cầu thay đổi (Theo Hellriegel & Slocum - 2004, đề xuất thiết phải tiến hành phân tích tổ chức trước thực thay đổi nào) Qua phân tích, đánh giá nhận nhiều vấn đề cần thay đổi như: “cơ cấu tổ chức” tồn việc bố trí sử dụng cán dựa vào “tình thâm” hay có “quan hệ họ hàng với lãnh đạo", bố trí nghiệp vụ chuyên môn trái với ngành đào tạo nhiều (Đó yếu tố khơi gợi thay đổi, theo mô hình Robbins SP, vấn đề cần thay đổi, nhu cầu thay đổi tất yếu) Những họp sau tổ chức đoàn thể, tập thể đội ngũ cán công chức, đảng viên để tiến hành kiểm điểm, đánh giá mặt làm được, chưa nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao, “Đây giai đoạn làm tan rã vấn đề cần thay đổi để từ người nhận thấy có nhu cầu thay đổi” - giai đoạn: làm tan rã theo lý thuyết Kurt Lewin Chủ trương Chính quyền “Bố trí cán chuyên môn nghiệp vụ sở để chuyển xếp lương công chức theo quy định Bộ tài chính” sở kế thừa toàn cán công chức đảng viên có xem xét chế độ “ưu 19 đãi” nghỉ hưu trước theo Quyết định Bộ tài Đó “tầm nhìn - chiến lược - sứ mạng” tổ chức - theo lý thuyết quản trị thay đổi, yếu tố mô hình giá trị cốt lõi Whiteley A Ứng dụng Mô hình Robbin SP & Coulter : “Cơ cấu tổ chức, khoa học công nghệ, thay đổi nhân sự” Chúng ta nhận thấy rằng, cần thay đổi “cơ cấu tổ chức" nhằm chuyên môn hóa cán bộ, công chức; nhân thay đổi điều động, luân chuyển đội với Ứng dụng Mô hình Hellriegel & Slocum : Mô hình yếu tố: Khuyến khích thay đổi, xây dựng tầm nhìn, xây dựng sách hỗ trợ, quản lý tiến trình, trì tiến trình thay đổi Chủ trương khuyến khích nhìn thấy vấn đề thay đổi, khuyến khích thay đổi sở chủ trương tỉnh với sách “văn hóa” cụ thể thống “từ xuống” làm sở cho tổ chức thực Tuy nhiên tiến trình thực nên diễn từ từ, đủ điều kiện, vào thời điểm quý, năm hay nhiệm kỳ nhằm trì tiến trình thay đổi xiễn thường xuyên đạt đến trạng thái ổn định tổ chức “cán công chức đạt chuẩn trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu lực thực tiễn Ứng dụng Mô hình Whiteley A: giá trị cốt lỗi bao gồm: Tầm nhìn=>Nhiệm vụ=>Chiến lược=>Chính sách Tầm nhìn cấp cục đưa ra, nhiệm vụ cụ thể giao cho đơn vị, chiến lược thực có, sách ban hành, vấn đề tổ chức thực Ứng dụng lý thuyết Kurt Lewin, thay đổi có kế hoạch xảy theo giai đoạn “làm tan rã, thay đổi làm đông lại” Khi người hiểu, thấy nhu cầu thay đổi qua nhiều lần phân tích với thời gian đủ dài năm, người tổ chức “bộ khung cấu tổ chức ” nơi diễn “sự tái cấu tổ chức” Với hệ thống văn sách nhà nước chặt chẽ “từ xuống” quy chế tổ chức hoạt động Chính sách công tác cán bộ, công chức ban hành công khai, minh bạch Ứng dụng Lý thuyết John P.Kotter: Tăng cường tổ chức tuyên truyền 20 nhu cầu thay đổi đến cán bộ, công chức tổ chức, tạo đồng thuận cao cách nghĩ hành động, với nhóm dẫn dắt dẫn đường “bộ khung cấu tổ chức” Mọi người nhìn thấy vấn đề, họ cảm nhận việc thay đổi tất yếu mục tiêu chung họ thay đổi Như vậy, đây, việc ứng dụng lý thuyết, mô hình cho quản trị thay đổi việc làm cụ thể nhằm phát huy ưu điểm lý thuyết, mô hình đó, đồng thời hạn chế khuyến điểm lý thuyết mô hình cụ thể áp dụng vào thực tiễn Tiểu luận đưa cách nhìn tổng quan chung việc ứng dụng cụ thể số điểm mấu chốt, yếu tố quan trọng lý thuyết mô hình nêu Và quản trị thay đổi Viện kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ tầm quan trọng bắt đầu xuyên suốt toàn trình “thay đổi thái độ, hành vi người tổ chức”, theo John P.Kotter “lấy người làm trung tâm” 3.2 Giải pháp quản trị thay đổi Viện kinh tế - xã hội giai đoạn 2017-2020 Lựa chọn lý thuyết, mô hình cho quản trị thay đổi truyền đạt giảng viên áp dụng vào quản trị thay đổi đơn vị đề giải pháp cho khía cạnh hoạt động Viện kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020 3.1.1 Phát triển lực lãnh đạo Khi ban lãnh đạo Viện hết nhiệm kỳ, đề xuất cần có đội ngũ lãnh đạo tiếp nhận nhiệm vụ có thời gian công tác phải nhiệm kỳ Đồng thời phải có kinh nghiệm chuyên môn quản lý điều hành theo chức nhiệm vụ đề án Viện phê duyệt Và lãnh đạo tiếp nhận nhiệm vụ cần có kỹ kinh nghiệm quản trị thay đổi quản trị thay đổi vừa thách thức vừa hội cho ban lãnh đạo thực công tác quản lý điều hành nhiều thuận lợi hiệu Khi tiếp nhận quản lý đơn vị việc ban lãnh đạo phải tiến hành thực thay đổi tất lĩnh vực qui trình làm việc, văn hóa tổ chức, cấu 21 máy… hệ tổ chức hoạt động tốt hơn, hiệu cụ thể: Công tác kiện toàn máy Sẵn sàng đối mặt với khó khăn khách quan chế, sách đãi ngộ nhân tài không thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao cho lĩnh vực nghiên cứu; đội ngũ cán viên chức Viện thường xuyên biến động Cho nên ban lãnh đạo phải tìm kiếm nguồn nhân lực hữa có trình độ chuyên môn có sách đãi ngộ nhằm thu hút nhân tài Viện công tác Xây dựng quy chế hoạt động Viện hoạt động theo tình hình theo tình hình quản trị thay đổi ban lãnh đạo Bên cạnh công tác hội đoàn thể phát phát triển công đoàn viên ưu tú để Chi xem xét kết nạp Đảng viên Quán triệt tư tưởng tiêu cực đội ngũ cán có biểu suy thoái đạo đức, không chịu làm việc Ban lãnh đạo Viện có sách đãi ngộ tạo điều kiện cho họ tham gia vào công tác chuyên môn Cụ thể: tham gia nghiên cứu khoa học, góp ý quy hoạch địa phương, góp ý dự thảo đề án địa phương, tham quan học hỏi đơn vị liên kết hợp tác nước Tạo điều kiện sinh hoạt tập thể để nâng cao tinh thần đoàn kết, hàng năm tổ chức nghỉ dưỡng cho nhân viên, sinh hoạt tập thể theo kỳ lễ hội dịp tết,… Việc luân chuyển số vị trí chưa chuyên môn, xếp lại máy theo chức nhiệm vụ, sở trường cá nhân giúp cho toàn máy trị hoạt động thông suốt, tránh chồng chéo, lãng phí Tăng biên chế định biên cho Viện từ 18/18 định biên năm 2016, lên 40-45 định biên năm 2020, để Viện chủ động công tác tổ chức, tuyển dụng, đào tạo cán đủ tầm cho công tác nghiên cứu tham mưu Đồng thời xây dựng quy chế đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao Phục vụ hoạt động chuyên môn dự báo phát triển kinh tế - xã hội Công tác chuyên môn 22 Mặc dù điều kiện thiếu thốn sở vật chất, tài nguồn nhân lực hạn chế, Viện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, đăng ký thực nhiều đề tài/dự án KH&CN (trên sở đăng ký đề tài KH&CN Sở Khoa học Công nghệ Quận huyện theo quy định) để tìm kiếm nguồn kinh phí hoạt động, thu thập thông tin phục vụ công tác nghiên cứu tham mưu cho thành ủy, UBND thành phố Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ tiếp tục thực theo chức tham mưu tư vấn đơn vị Nghiên cứu ý tưởng khoa học sát với tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố nói riêng nước nói chung Tiêp tục tăng cường hoạt động tác tư vấn hội đồng khoa học, tư vấn thành phố quận huyện, đóng góp ý kiến tư vấn, phản biện, nghiệm thu, công trình, dự án, đề tài viện trường địa bàn thành phố quận huyện Tăng cường hoạt động hợp tác, đối ngoại nhằm góp phần tăng lực cán viên chức Viện công tác chuyên môn theo chức nhiệm vụ Hợp tác với viện trường thành phố Cần Thơ, hợp tác với Sở ngành, quận, huyện Duy trì mở rộng hợp tác với tổ chức quốc tế có từ trước tương lai Tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm đề tài/dự án duyệt tìm kiếm nguồn đề tài cho năm Nghiên cứu sáng tạo, liên kết phối hợp với Viện trường thực nhiệm vụ cấp vùng Tham gia liên kết đào tạo, đào tạo theo địa hợp tác giảng dạy trường, trung tâm mời Xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện, công tác tư vấn tham mưu chiến lược cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở ngành, quận huyện Xúc tiến chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng Doanh nghiệp thành phố 23 3.1.2 Phát triển kỹ làm việc nhân viên Trong trình thực thay đổi hội để nhân viên biết khả làm việc thân mình, từ nhân viên tự thay đổi cách làm việc cá nhân Việc cho nhân viên thực mô tả công việc cá nhân, mô tả sở trường lực vốn có Nêu mong muốn phát triển thân tham mưu sang kiến phát triển chung Viện thời gian tới Đối với nhân viên trẻ, chưa có kinh nghiệm thực tiễn với hoạt động nghiên cứu, tham mưu chủ trương sách tiếp tục nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm cuả đàn anh chị giỏi Tự nghiên cứu, phát triển lực thân công tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực khác Luôn có tư sẵn sang đối mặt thách thức công việc, liên kết phối hợp với đơn vị đối tác Có kỹ xử lý công vụ chuyên nghiệm, thường xuyên rèn luyện trao dồi kỹ mềm để nâng cao phong cách chuyên nghiệp Phát huy tinh thần "tập thể gắn kết, mục tiêu phát triển chung" dẫn đến tình trạng phận cán viên chức tâm lý làm việc chưa ổn định Kiên giải dứt điểm tình trạnh mâu thuẫn nội diễn dai dẳng, kéo dài 3.3 Đề xuất với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Sở ngành thành phố Cần Thơ Tạo điều kiện để Viện xúc tiến thủ tục cần thiết hỗ trợ vốn xây dựng trụ sở quan Viện Kinh tế - Xã hội, thuận lợi công tác liên kết hợp tác với đơn vị nước Tăng biên chế định biên cho Viện từ 16/16 định biên năm 2012 lên 4045 định biên năm 2015, để Viện chủ động công tác tổ chức, tuyển dụng, 24 đào tạo cán đủ tầm cho công tác nghiên cứu tham mưu Tiếp tục hỗ trợ để Viện thực nghiên cứu (thông qua đề tài nghiên cứu KH&CN cấp quận huyện, thành phố cấp vùng; tham gia nghiên cứu đóng góp đánh giá tác động chủ trương sách địa bàn thành phố, tham gia tư vấn phát triển kinh tế xã hội cho địa phương (quận/huyện địa bàn thành phố), để Viện có điều thu thập nguồn tin sở khoa học công tác tham mưu, tham vấn Thành ủy, Ủy ban nhân dân Sở ngành có đạo, yêu cầu Chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí hoạt động để Viện có điều kiện trang bị bổ sung thiết bị văn phòng, sở vật chất đáp ứng tối thiểu phục vụ cho công tác nghiên cứu như: máy photocopy, máy chiếu, 3.4 Kết luận Quản trị thay đổi phá vỡ thông lệ thường ngày bị kèm hãm phát triển thay vào mới, thúc đẩy phát triển đơn vị theo hướng tích cực hiệu Khi có thay đổi xuất phải tìm cách đối phó chúng, phải vượt qua thay đổi đó, trở trạng thái bình thường Và đơn vị thực thay đổi giải pháp đề xuất mang lại hiệu tích cực giúp phát triển đơn vị theo hướng tốt đẹp Giúp người cán bộ, công chức dễ dàng thực nhiệm vụ, an tâm công tác góp phần nâng cao chất lượng công việc 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cẩm nang kinh doanh Harvard (2005), Quản trị thay đổi chuyển tiếp, NXB TPHCM PGS.TS Đào Duy Huân (2014), Quản trị thay đổi, NXB kinh tế TPHCM John P.Kotter, Dẫn dắt thay đổi, NXB Lao động – xã hội, 2012 26 [...]... cuộc hội thảo trong nước và quốc tế Phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội tổ chức thành công hội thảo “Phát triển bền vững kinh tế, xã hội các thành phố theo hướng hiện đại" tại Hà Nội; trong đó Viện đã tham gia 2 báo cáo “Phát triển 15 kinh tế, xã hội thành phố Cần Thơ: Hiện trạng năm 2006 – 2010 và Giải pháp cho giai đoạn 2011 – 2015” và “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa thành. .. xã hội thành phố Cần Thơ tầm quan trọng bắt đầu và xuyên suốt trong toàn bộ quá trình là thay đổi thái độ, hành vi con người trong tổ chức , theo John P.Kotter là “lấy con người làm trung tâm” 3.2 Giải pháp quản trị thay đổi Viện kinh tế - xã hội giai đoạn 2017-2020 Lựa chọn về lý thuyết, mô hình cho quản trị sự thay đổi đã được truyền đạt của giảng viên áp dụng vào quản trị thay đổi của đơn vị và... quan Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng (kinh tế, xã hội, môi trường đô thị) theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố 2.4 Thực trạng phát triển của Viện kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 2.4.1 Tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch giai đoạn 2011-2015 Trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực và tài chính; Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ. .. Nam tổ chức tại TP.HCM; Viện đã trình bày báo cáo “The economic and human resource development in the Mekong delta in the recent years: Achievement and challenges”; Phối hợp với văn phòng Công tác biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ (Ban chỉ đạo Quyết định 158 thành phố Cần Thơ về công tác biến đổi khí hậu) tổ chức hội thảo “Tăng cường năng lực thích ứng biến đổi khí hậu của thành phố Cần Thơ với sự. .. “tầm nhìn - chiến lược - sứ mạng” của tổ chức - theo lý thuyết quản trị sự thay đổi, đó là 1 trong 4 yếu tố của mô hình các giá trị cốt lõi của Whiteley A Ứng dụng Mô hình của Robbin SP & Coulter : “Cơ cấu tổ chức, khoa học công nghệ, thay đổi về nhân sự Chúng ta nhận thấy rằng, cần thay đổi “cơ cấu tổ chức" nhằm chuyên môn hóa cán bộ, công chức; nhân sự có thể thay đổi và điều động, luân chuyển giữa... 2011 – 2015” và “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa thành phố Cần Thơ - trung tâm động lực của vùng ĐBSCL” (các báo cáo được in trong Kỷ yếu chính thức của Viện KT-XH Hà Nội); Tham dự hội thảo Kinh tế Việt Nam – những vấn đề trung và dài hạn" do Viện kinh tế Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ; Viện tham gia trình bày tham luận “Phat triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2020”;... cho quản trị sự thay đổi là việc làm cụ thể nhằm phát huy những ưu điểm của lý thuyết, mô hình đó, đồng thời hạn chế những khuyến điểm của lý thuyết và mô hình cụ thể khi áp dụng vào thực tiễn Tiểu luận chỉ đưa ra một cách nhìn tổng quan chung về việc ứng dụng cụ thể một số điểm mấu chốt, yếu tố quan trọng trong các lý thuyết và mô hình đã nêu Và quản trị sự thay đổi tại Viện kinh tế - xã hội thành phố. .. cho thành ủy, UBND thành phố Hoạt động nghiên cứu KH&CN: Thực hiện đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định giá thành sản xuất lúa hàng hóa tại thành phố Cần Thơ do Viện chủ trì phối hợp với ĐHCT và Sở NN-PTNT; Thực hiện đề tài cấp thành phố “Điều tra tình hình suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo hợp đồng số 14/HĐ-SKHCN thành phố Cần Thơ; Thực hiện đề... tốt đẹp Giúp người cán bộ, công chức dễ dàng trong thực hiện nhiệm vụ, an tâm trong công tác góp phần nâng cao được chất lượng công việc 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Cẩm nang kinh doanh Harvard (2005), Quản trị sự thay đổi và chuyển tiếp, NXB TPHCM 2 PGS.TS Đào Duy Huân (2014), Quản trị sự thay đổi, NXB kinh tế TPHCM 3 John P.Kotter, Dẫn dắt sự thay đổi, NXB Lao động – xã hội, 2012 26 ... thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Viện có chức năng nghiên cứu, tham mưu và tư vấn cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề chiến lược và chính sách phát triển, quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội, hội nhập, đô thị và các lĩnh vực có liên quan 2.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn * Tổ chức nghiên cứu khoa học Các vấn đề thuộc nhóm nghiên cứu cơ bản (trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quản trị sự thay đổi trong tổ chức tại viện kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ, Tiểu luận quản trị sự thay đổi trong tổ chức tại viện kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ, Tiểu luận quản trị sự thay đổi trong tổ chức tại viện kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ, CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI, 2 Lý thuyết và mô hình quản trị sự thay đổi, CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆN KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, 4 Thực trạng phát triển của Viện kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, GIAI ĐOẠN 2017 – 2020, 2 Giải pháp quản trị thay đổi Viện kinh tế - xã hội giai đoạn 2017-2020

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay