Tiểu luận phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH GAS PETROLIMEX cần thơ

62 528 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:18

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Ngày kinh tế Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, bước hội nhập vào kinh tế giới, vấn đề đặt lên hàng đầu doanh nghiệp hiệu kinh tế Một doanh nghiệp hoạt động có hiệu đứng vững thị trường, đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp khác doanh nghiệp nước bối cảnh hội nhập Kinh tế phát triển, cạnh tranh cao, lợi nhuận doanh nghiệp ngày nhạy cảm với thay đổi thị trường Do đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm đến tình hình lợi nhuận doanh nghiệp, cần hiểu rõ nhân tố làm ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp nên việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp việc quan trọng Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp qua giai đoạn, qua năm; nhà Quản trị phát huy mặt mạnh khắc phục mặt yếu công ty, dự đoán biến động thị trường tương lai, từ đưa định quan trọng có lợi cho Doanh nghiệp Chính việc phân tích hoạt động kinh doanh cần thiết quan trọng doanh nghiệp Việt Nam nói chung Công ty TNHH GAS PETROLIMEX Cần Thơ nói riêng Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo Công ty thấy tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đạt được, đồng thời xác định nhân tố ảnh hưởng từ ban lãnh đạo đề mục tiêu, phương hướng kế hoạch phát triển năm Nhận thấy tầm quan trọng vấn đề, kiến thức học nên em chọn đề tài “Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty TNHH GAS PETROLIMEX Cần Thơ ” làm đề tài tốt nghiệp cho 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH GAS PETROLIMEX Cần Thơ Nhằm đánh giá, xem xét việc thực tiêu kinh tế, mục tiêu đặt Công ty thực đến đâu, từ rút măt hạn chế đề giải pháp khắc phục để tận dụng cách triệt để mạnh Công ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích tình hình doanh thu, lợi nhuận chi phí Phân tích tiêu tài để thấy rõ hiệu hoạt động kinh doanh công ty Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh công ty Đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh 1.3 Đối tương nghiên cứu Phân tích hoạt động kinh doanh công cụ cung cấp thông tin để điều hành cho nhà quản trị Những thông tin thường sẵn báo cáo kế toán tài tài liệu khác doanh nghiệp Để có thông tin phải trải qua trình phân tích Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh là: “ Đánh giá trình hướng đến kết hoạt động kinh doanh, với tác động nhân tố ảnh hưởng biểu thông qua tiêu kinh tế” Phân tích đánh giá trình hướng đến kết hoạt động kinh doanh, kết hoạt động kinh doanh kết đạt kết mục tiêu tương lai cần phải đạt được, kết kinh doanh thuộc đối tượng phân tích Kết hoạt động kinh doanh bao gồm tổng hợp trình hình thành , kết phải riêng biệt thời gian định, kết chung chung Các kết hoạt động kinh doanh, hoạt động theo chế thị trường cần phải định hướng theo mục tiêu dự toán Quá trình định hướng định lượng cụ thể thành tiêu kinh tế phân tích cần hướng đến kết tiêu để đánh giá Phân tích hoạt động kinh doanh không dừng lại đánh giá biến động kết kinh doanh thông qua tiêu kinh tế mà sâu xem xét nhân tố ảnh hưởng tác động đến biến động tiêu kinh tế 1.4 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: luận văn thực công ty TNHH GAS PETROLIMEX Cần Thơ Về thời gian: phân tích năm, từ năm 2013 đến năm 2015 Về nội dung: phân tích sâu vào tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận nhân tố ảnh hưởng, kết hợp với tỷ số tài 1.5 Ý nghĩa việc phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh tế cho phép nhà doanh nghiệp nhìn nhận đắn khả năng, sức mạnh hạn chế doanh nghiệp Chính sở doanh nghiệp xác định đắn mục tiêu chiến lược kinh doanh có hiệu sở quan trọng để định kinh doanh Ngoài ra, phân tích hoạt động kinh tế biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro Phân tích hoạt động kinh tế công cụ quan trọng chức quản trị có hiệu doanh nghịêp Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh không cần thiết cho nhà quản trị bên doanh nghiệp mà cần thiết cho đối tượng bên khác họ có mối quan hệ nguồn lợi với doanh nghịêp, thông qua phân tích họ có định đắn việc hợp tác đầu tư, cho vay… với doanh nghiệp hay không 1.6 Bố cục nội dung nghiên cứu Chương Tổng quan đề tài Chương Tổng quan doanh nghiệp Chương Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Chương Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ Chương Kết luận – Kiến nghị CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ có trụ sở đặt số 110 đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Điện thoại: (07103) 812 889, 812 995, 812 996, 812 997 Fax: (07103) 823 549 Email: pgascantho@hcm.vnn.vn Công ty TNHH Gas Petrolimex có trụ sở TP Cần Thơ trung tâm giao dịch kinh tế lớn nước nói chung đồng Sông Cửu Long nói riêng thuận lợi cho hoạt động giao dịch sản xuất kinh doanh công ty Thị trường Gas bắt đầu hoạt động từ năm 80 thực sôi động năm gần Vào năm 1999, thấy tiềm lĩnh vực kinh doanh mặt hàng đặc biệt đồng Sông Cửu Long vùng kinh tế trọng điểm tỉnh miền Tây Nam chưa có kho xưởng đóng gas qui mô Tổng công ty xăng dầu Việt Nam định đầu tư xây dựng kho xưởng đóng gas Trà Nóc thuộc công ty xăng dầu Hậu Giang Cũng từ thị trường gas bắt đầu phát triển mạnh Vì chi nhánh Gas Cần Thơ – thành viên thứ tư công ty Gas thành lập Chi nhánh Gas Cần Thơ đơn vị trực thuộc công ty Gas Petrolimex, đồng thời đại diện công ty Gas địa bàn tỉnh, thành phố thành lập theo định 085/QĐ-HĐQT ngày 14/10/1999 hội đồng quản trị Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Chi nhánh Gas Cần Thơ hoạt động kinh doanh theo chế độ hạch toán kinh tế phụ thuộc, có tư cách pháp nhân, có dấu, có tài khoản riêng, tổng công ty cấp vốn điều lệ Chi nhánh tổ chức hoạt động theo điều lệ tổng công ty xăng dầu Việt Nam hội đồng quản trị phê chuẩn Chi nhánh Gas Cần Thơ đời đến tháng năm 2000 cầu tàu sử dụng, phải nhận hàng từ chi nhánh Sài Gòn giao, cầu Bến Lức sập sốt gas đầu năm 2000 việc phủ không trợ trước thách thức lớn cho ngày hình thành chi nhánh Song may mắn có thời gian điều kiện để bước xây dựng củng cố định hướng kinh doanh Tháng năm 2004, theo lộ trình cổ phần hóa chung phủ, công ty gas chuyển sang mô hình cổ phần đổi tên thành công ty cổ phần Gas Petrolimex Cần Thơ Tháng năm 2004, chi nhánh gas trực thuộc công ty cổ phần Gas Petrolimex chuyển thành công ty TNHH thành viên chi nhánh Gas Petrolimex Cần Thơ chuyển thành công ty Gas Petrolimex Cần Thơ theo: - Quyết định số 021/PGC-QĐ-HĐQT ngày 01/04/2005 hội đồng quản trị công ty cổ phần Gas Petrolimex - Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 570400009 ngày 11/04/2005 sở KH & ĐT Cần Thơ cấp 2.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn công ty Gas Petrolimex Cần Thơ 2.2.1 Chức - Tạo nguồn gas từ việc nhập mua gas, bình gas nước, nhập máy móc thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất phụ kiện đặt trưng cho Gas Petrolimex - Tạm nhập tái xuất chuyên kinh doanh gas - Liên doanh hợp tác kinh doanh - Chủ trương đóng bình gas rời cho đơn vị kinh doanh gas Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 2.2.2 Nhiệm vụ Căn vào lực công ty, nhu cầu thị trường, chủ trương Nhà nước, ngành đạo công ty cổ phần Gas Petrolimex Công ty Gas Petrolimex Cần Thơ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế toán tài chính, kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất…hàng năm trình công ty duyệt tổ chức thực tốt kế hoạch duyệt Thực đầy đủ chế độ, sách người lao động hành, hoàn thành nghĩa vụ nhà nước, tự chịu trách nhiệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Không ngừng phát triển kinh doanh để chiếm lĩnh thị trường nâng cao chất lượng phục vụ Đầu tư đại sở vật chất kỹ thuật bảo đảm an toàn kinh doanh, bảo vệ môi trường tiết kiệm chi phí Nghiên cứu, áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng như: phương thức phục vụ thông minh, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật đại, áp dụng định mức khoa học kỹ thuật tiên tiến, biện pháp quản lý gọn nhẹ, hiệu quả… 2.2.3 Quyền hạn Được chủ động kinh doanh theo ngành nghề đăng kí quan có thẩm quyền cho phép Công ty Gas Petrolimex Cần Thơ quyền quản lý chịu trách nhiệm tất lĩnh vực hoạt động kinh doanh đơn vị thuộc phạm vi, địa bàn phân công mặt công tác theo phân cấp quản lý công ty quy định 2.2.3.1 Phân cấp lĩnh vực Tổ chức – Nhân Chủ tịch công ty Quyết định ban hành qui chế phân cấp quản lý công ty: nội quy lao động, biên chế máy Bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Kiểm tra giám sát giám đốc công ty việc thực quyền nghĩa vụ Giám đốc công ty Quyền ban hành qui chế nội khác phục vụ cho công tác quản lý điều hành công ty lĩnh vực tổ chức, nhân lao động Bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức chức danh quản lý khác toàn công ty Quy định mức lương, nâng lương, nâng bậc lương, khen thưởng kỷ luật Tuyển dụng kí hợp đồng lao động theo quy định pháp luật đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh công ty Quy định nhiệm vụ, chức phòng 3.2.3.2 Phân cấp lĩnh vực đầu tư Chủ tịch công ty Phối hợp với giám đốc công ty trình chủ sở hữu công ty dự án đầu tư có giá trị lớn 5% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài công ty Phê duyệt trình chủ sở hữu công ty phê duyệt kế hoạch đầu tư sở vật chất năm đạo giám đốc công ty sau phê duyệt Kiểm tra giám sát giám đốc công ty thực quyền nghĩa vụ lĩnh vực đầu tư Giám đốc công ty Trình chủ tịch công ty dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chủ tịch công ty triển khai thực theo đạo chủ tịch công ty Quyết định dự án đầu tư có giá trị thấp 3% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài công ty công bố gần Triển khai thực nhiệm vụ phạm vi chức phân công đạo cụ thể chủ tịch Ban hành quy chế nhằm triển khai công tác lĩnh vực đầu tư 2.2.3.3 Phân cấp lĩnh vực sản xuất kinh doanh Chủ tịch công ty Quyết định kế hoạch kinh doanh công ty sau chấp nhận chủ sở hữu công ty Phối hợp với giám đốc công ty trình kế hoạch hoạt động năm Báo cáo kết tình hình hoạt động kinh doanh công ty Kiểm tra giám sát giám đốc công ty việc tổ chức thực kế hoạch kinh doanh Giám đốc công ty Triển khai thực kế hoạch kinh doanh phê duyệt Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm trình chủ tịch chủ sở hữu phê duyệt Đại diện pháp luật công ty kí kết tất hợp đồng mua bán liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty theo điều lệ công ty quy định pháp luật Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh công ty Ban hành quy chế liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 2.2.3.4 Phân cấp lĩnh vực tài Chủ tịch công ty Kiến nghị chủ sở hữu công ty việc điều chỉnh vốn điều lệ công ty Kiến nghị chủ sở hữu công ty bán tài sản có giá trị lớn 5% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài Kiến nghị việc phân phối sử dụng lợi nhuận công ty Quyết định bán tài sản có giá trị lớn 3% đến 5% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài Quyết định hợp đồng mua bán, vay, cho vay tài có giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài Phối hợp giám đốc công ty trình chủ sở hữu công ty báo cáo tài Giám đốc công ty Phối hợp chủ tịch công ty kiến nghị chủ sở hữu công ty việc điều chỉnh vốn điều lệ công ty Phối hợp chủ tịch công ty kiến nghị việc phân phối sử dụng lợi nhuận công ty Phối hợp chủ tịch công ty kiến nghị chủ sở hữu công ty bán tài sản có giá trị lớn 5% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài Phối hợp chủ tịch công ty kiến nghị công ty hợp đồng mua bán, vay, cho vay tài có giá trị lớn 30% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài Phối hợp chủ tịch công ty trình chủ sở hữu công ty báo cáo tài 2.3 Bộ máy tổ chức 2.3.1 Ban lãnh đạo Gồm 01 Giám Đốc 01 Phó Giám Đốc Chủ tịch Công ty Gas Petrolimex Cần Thơ tổ chức hoạt động Công ty theo chế độ thủ trưởng, người đại diện cho quyền nghĩa vụ công ty trước pháp luật, nhà nước cấp hoạt động Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gas Petrolimex Cần Thơ bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Công ty Gas Petrolimex Cần Thơ người Chủ tịch Công ty phân cấp, người đại diện cho quyền nghĩa vụ Công ty trước pháp luật, Nhà nước cấp hoạt động Giám đốc Chủ tịch Công ty Gas Petrolimex Cần Thơ bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc người Giám đốc Công ty Gas Petrolimex Cần Thơ phân công ủy quyền trực tiếp số mặt công tác số công việc cụ thể, đồng thời chịu trách nhiệm phần việc giao 2.3.2 Các phòng ban 2.3.2.1 Phòng Kế toán - Tài Chức Phòng Kế toán - Tài phòng nghiệp vụ có chức tham mưu giúp Giám đốc Công ty tổ chức, quản lý, đạo, điều hành, kiễm tra, giám sát nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực tài Kế toán - Tài - Quản lý chi phí, tài sản - Bảo toàn phát triển vốn - Quản lý công nợ Nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch tài hàng năm Công ty Tổ chức thực công tác hoạch toán kế toán đảm bảo phản ánh đúng, đầy đủ xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty bao gồm: kế toán kho hàng, kế toán công nợ, kế toán tài sản vật tư, công cụ dụng cụ, kế toán chi phí, kế toán tổng hợp Tham gia xây dựng giá bán hàng hóa, vật tư thiết bị kiện, đơn giá xây dựng, sữa chữa, lắp đặt gia công, khảo sát giá thị trường để mua sấm vật tư, công cụ … phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Thực việc trích lập, theo dõi, đề xuất sử dụng quỹ Công ty Quan hệ với quan chức nhà nước, Cục thuế, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng…để phục vụ nghiệp vụ tài Công ty Tổ chức, quản lý sử dụng tiền vốn đơn vị đạt hiệu cao Có trách nhiệm tổ chức tốt mối quan hệ với quan chức cấp quan hữu quan, phối hợp chặt chẽ với phòng nghiệp vụ khác đơn vị trực thuộc, để thực tôt chức nhiệm vụ Phòng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chung Công ty 10 4.4.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Bảng 12 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN TỪ HĐKD (BANG 4.12) Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Chênh lệch Chênh lệch 2014/2013 2015/2014 Mức % Mức % Khối lượng sản phẩm tiêu thụ (kg) 8.551.824 9.539.297 8.297.498 987.472 11,55 (1.241.798) 0,13 Giá bán trung bình/ 13.015 1kg (đồng) 16.484 17.220 3.469 26,65 736 4,46 Giá vốn trung bình/ 10.977 1kg (đồng) 14.724 14.971 3.747 34,13 248 1,68 Chi phí BH trung bình/ 1.467 1kg (đồng) 1.428 1.686 (39) (2,69) 258 Chi phí QL trung bình/ 222 1kg (đồng) 248 363 27 11,99 115 (Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH Gas Petrolimex cần Thơ) Bảng 13 MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN LỢI NHUẬN 48 18,08 46,23 NHÂN TỐ SỰ THAY ĐỔI CỦA LỢI NHUẬN TỪ HĐKD NĂM 2014/2013 SỰ THAY ĐỔI CỦA LỢI NHUẬN TỪ HĐKD NĂM 2015/2014 Khối lượng sản phẩm 505.039 1.137.392 Kết cấu khối lượng sản phẩm (152.241) (1.280.918) Giá bán 33.093.843 6.105.287 Giá vốn hàng bán (35.814.581) (2.055.580) Chi phí bán hàng 365.364 (2.142.375) Chi phí quản lý doanh nghiệp (255.096) (952.556) (2.257.671) 811.250 Tổng mức độ ảnh hưởng (Đối tượng phân tích) Đvt: ngàn đồng 49 ( Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH Gas Petrolimex cần Thơ ) 50 So sánh năm 2014/năm 2013 a) Ảnh hưởng nhân tố khối lượng sản phẩm tiêu thụ Khối lượng tiêu thụ năm 2014 tăng 987.472kg, tương ứng tăng 11,55% so với năm 2013, điều làm cho lợi nhuận trước thuế công ty năm 2014 tăng so với năm 2013 khoảng 505.039 (ngàn đồng) b) Ảnh hưởng nhân tố kết cấu khối lượng sản phẩm Với mức biến động kết cấu khối lượng sản phẩm tiêu thụ làm giảm lợi nhuận trước thuế công ty năm 2014 so với năm 2013 giảm khoảng 152.241 (ngàn đồng) c) Ảnh hưởng nhân tố giá bán Với mức biến động giá bán sản phẩm tiêu thụ tăng 3.469 đồng/kg làm tăng lợi nhuận trước thuế công ty năm 2014 so với năm 2013 tăng khoảng 33.093.843 (ngàn đồng) d) Ảnh hưởng nhân tố giá vốn hàng bán Với mức biến động giá vốn hàng bán tăng 3.747 đồng/kg làm lợi nhuận trước thuế công ty năm 2014 giảm so với năm 2013 khoảng 35.814.581 (ngàn đồng) e) Ảnh hưởng nhân tố chi phí bán hàng Với mức biến động chi phí bán hàng giảm 39 đồng/kg làm lợi nhuận công ty năm 2014 tăng so với năm 2013 khoảng 365.364 (ngàn đồng) f) Ảnh hưởng nhân tố chi phí quản lý doanh nghiệp Với mức biến động chi phí quản lý tăng 27 đồng/kg làm lợi nhuận trước thuế công ty năm 2014 giảm so với năm 2013 khoảng 255.096 (ngàn đồng) So sánh năm 2015/năm 2014 a) Ảnh hưởng nhân tố khối lượng sản phẩm tiêu thụ Với mức biến động khối lượng tiêu thụ giảm 1.241.798kg làm lợi nhuận trước thuế công ty năm 2015 tăng so với năm 2014 khoảng 1.137.392 (ngàn đồng) 51 b) Ảnh hưởng nhân tố kết cấu khối lượng sản phẩm Với mức biến động kết cấu khối lượng sản phẩm tiêu thụ làm giảm lợi nhuận trước thuế công ty năm 2015 giảm so với năm 2014 khoảng 1.280.918 (ngàn đồng) c) Ảnh hưởng nhân tố giá bán Với mức biến động giá bán sản phẩm tiêu thụ tăng 736 đồng/kg làm tăng lợi nhuận trước thuế công ty năm 2015 tăng so với năm 2014 khoảng 6.105.287 (ngàn đồng) d) Ảnh hưởng nhân tố giá vốn hàng bán Với mức biến động giá vốn hàng bán tăng 248 đồng/kg làm lợi nhuận trước thuế công ty năm 2015 giảm so với năm 2014 khoảng 2.055.580 (ngàn đồng) e) Ảnh hưởng nhân tố chi phí bán hàng Với mức biến động chi phí bán hàng tăng 258 đồng/kg làm lợi nhuận công ty năm 2015 giảm so với năm 2014 khoảng 2.142.375 (ngàn đồng) f) Ảnh hưởng nhân tố chi phí quản lý doanh nghiệp Với mức biến động chi phí quản lý tăng 115 đồng/kg làm lợi nhuận công ty năm 2015 giảm so với năm 2014 khoảng 952.556 (ngàn đồng) 4.5 Phân tích tiêu tài đánh giá kết kinh doanh 4.5.1 Phân tích tiêu khả toán Các hệ số phản ảnh khả toán đánh giá trực tiếp khả toán tiền doanh nghiệp, cung cấp dấu hiệu liên quan tới việc xem xét liệu doanh nghiệp có trả nợ ngắn hạn đến hạn hay không? Các hệ số phản ảnh toán gồm: hệ số toán ngắn hạn hệ số toán nhanh 52 Bảng 14 CÁC CHỈ SỐ VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Tài sản lưu động (ngàn đồng) 27.298.165 25.230.239 23.119.542 Nợ ngắn hạn (ngàn đồng) 34.661.070 28.440.978 22.296.080 Hàng tồn kho (ngàn đồng) 10.736.352 2.925.790 2.501.879 Tỷ số lưu động (1)/(2) (lần) 0.788 0.887 1.037 Tỷ số toán nhanh (1-3)/(2) 0.478 (lần) 0.784 0.925 (Nguồn: Phòng kế toán công ty năm 2013, 2014, 2015) 4.5.1.1 Hệ số toán ngắn hạn (Tỷ số lưu động) Hệ số toán ngắn hạn thước đo khả toán công ty, cho biết thân công ty có tài sản chuyển thành tiền mặt dùng để toán khoản nợ ngắn hạn Khả toán ngắn hạn công ty tăng qua năm, sang năm 2015 tỷ số lớn nhất, hệ số lớn (>1) nên công ty có đủ khả toán nợ ngắn hạn, tình hình tài công ty khả quan 4.5.1.2 Khả toán nhanh Khả toán nhanh năm có tốc độ tăng nhanh năm 2014 đạt 0,784 lần tăng so với năm 2013 đạt 0,478 lần, năm 2015 năm tốt tỷ số 0,925 lần Do năm đầu đặc biệt năm 2013 công ty đầu tư nhiều vào hàng tồn kho nên làm cho khả chuyển thành tiền thời gian ngắn để toán khoản nợ ngắn hạn, đặc biệt khoản nợ đến hạn trả Khả toán nhanh tăng cao 53 lớn mức cho phép 0,5 lần từ tạo an tâm cho nhà đầu tư khả toán nhanh khoản nợ ngắn hạn Vì vậy, với tỷ số khả toán nhanh với hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu công ty nên nhà đầu tư tin tưởng vào khả điều hành quản lý nhà quản trị công ty 4.5.2 Nhóm tỷ số quản trị tài sản Nhóm tiêu cho biết hiệu đem lại khoản mục mà công ty đầu tư vào đó, đánh giá xem đầu tư đắn chưa hiệu nào? Bảng 15 CÁC CHỈ TIÊU VỀ HỆ SỐ QUẢN TRỊ TÀI SẢN Chỉ tiêu Năm 2013 2014 2015 (1) Giá vốn hàng bán (ngàn đồng) 93.808.824 140.453.437 124.225.189 (2) Hàng tồn kho (ngàn đồng) 10.736.352 2.925.790 2.501.879 (3) Khoản phải thu (ngàn đồng) 13.168.018 18.813.366 18.199.791 (4) Doanh thu bình quân/ngày (ngàn 304.929 đồng) 430.792 391.311 Vòng quay hàng tồn kho (1)/(2) (lần) 8,73 48,00 49,65 Kỳ thu tiền bình quân (3)/(4) (ngày) 43,18 43,67 46,51 (Nguồn: Phòng kế toán công ty năm 2013- 2015) 4.5.2.1 Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay hàng tồn kho bình quân tăng liên tục qua năm, cụ thể năm 2013 đạt 8,73 lần sang năm 2014 tăng lên 48 lần, đặt biệt năm 2015 tốc độ tăng vòng quay hàng tồn kho nhanh lên đến 49,65 so với năm 2014 Hàng tồn kho giảm liên tục năm 2014, năm 2015 công ty hạn chế nhập hàng ảnh hưởng giá giới Với giảm cộng với gia tăng giá vốn hàng bán dẫn đến vòng quay hàng tồn kho tăng nhanh Do hàng tồn kho giảm kéo theo chi phí bảo quản, thất thoát, hư hỏng giảm theo làm chi phí công ty giảm, tăng lợi nhuận Qua cho thấy 54 công ty có sách cải thiện hàng tồn kho cách hiệu thông qua sách khuyến khích khách hàng mua sản phẩm để tăng doanh số bán 4.5.2.2 Kỳ thu tiền bình quân (DSO) Chỉ tiêu phản ánh khẳ thu hồi khoản phải thu công ty nhanh hay chậm Nhìn vào bảng ta thấy tỷ số tăng qua năm, năm 2015 mức tăng lớn Năm 2013 43,18 ngày, năm 2014 tăng lên chút 43,67 ngày đến năm 2015 tăng lên 46,51 ngày Với mức tăng liên tục nên công ty gặp nhiều khó khăn, điều nói lên khả thu hồi nợ công ty chưa hiệu Vì vậy, công ty nên có sách khuyến khích khách hàng trả nợ để giảm khoản phải thu từ bước cải thiện nâng cao vòng quay khoản phải thu lên 4.5.3 Nhóm tiêu khả sinh lợi Mục tiêu doanh nghiệp lợi nhuận Những số liệu cần thiết cho việc đánh giá chức tạo lợi nhuận doanh nghiệp tìm thấy báo cáo kết hoạt động kinh doanh Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh gồm: lợi nhuận tổng tài sản, lơi nhuận vốn chủ sở hữu, lợi nhuận doanh thu Bảng 16 CÁC CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỢI Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế (ngàn đồng) Doanh thu (ngàn đồng) Vốn chủ sở hữu (ngàn đồng) Tổng tài sản (ngàn đồng) Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu (%) Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (%) Tỷ suất lợi nhuận/ tổng tài sản (%) Năm 2013 3.752.470 2014 935.528 2015 1.779.773 111.299.125 157.239.146 142.828.396 15.031.075 11.954.083 11.008.211 58.181.860 3,4 55.022.655 0,6 50.480.621 1,2 25 7,8 16,2 6,4 1,7 3,5 (Nguồn: Phòng kế toán công ty năm 2013, 2014, 2015) 4.5.3.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 55 Hệ số thể mức sinh lợi thật công ty mà công ty hưởng Tỷ số cổ đông quan tâm tỷ số cao hay thấp định mức sinh lời cổ phiếu mà họ hưởng Năm 2013 số 3,4% Chỉ số cho ta biết 100 đồng doanh thu tạo 3,4 đồng lợi nhuận sau thuế Đến năm 2014 100 đồng doanh thu tạo lợi nhuận sau thuế 0,6 đồng Năm 2015 lợi nhuận sau thuế có 100 đồng doanh thu tăng lên chút 1,2 đồng Qua ba năm mức lợi nhuận không 4% tổng doanh thu, cần có sách cắt giảm chi tiêu không cần thiết nhằm nâng cao khoản mục 4.5.3.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Đối với công ty ba năm lợi nhuận vốn chủ sở hữu chưa ổn định, năm 2013 25%, đến năm 2014 giảm 7,8% tình hình khả quan năm 2015 16,2% Nguyên nhân chủ yếu năm 2008 có mức lợi nhuận thấp biến động thị trường Tuy lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu năm 2015 cải thiện không cao có mức lợi nhuận cao nỗ lực nhà quản trị công ty Năm 2015 công ty có định sách đắn để tăng doanh thu tăng lợi nhuận 4.5.3.3 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản Tỷ số năm 2014 giảm mạnh xuống 1,7% so với năm 2013 6,4% đến năm 2015 tăng nhẹ lên 3,5% Sự suy giảm khả sinh lời tài sản năm 2014 năm 2014 có mức lợi nhuận thấp biến động thị trường Tuy năm 2015 tình hình có cải thiên nhà quản trị công ty cần có phương án đầu tư cho tài sản lưu động để tăng hiệu sử dụng tài sản lưu động Từ làm tăng khả sinh lời tài sản lên cao Kết luận: Qua ba năm 2013-2015 tỷ số lợi nhuận công ty chưa tốt qua thấy công ty giai đoạn phục hồi Vì công ty nên có phương án trì sách năm 2015 để tăng doanh thu tạo lợi nhuận nhiều vào năm 56 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 Tồn nguyên nhân Trong giai đoạn 2013- 2015 sản lượng tiêu thụ mặt hàng gas có xu hướng giảm xuống năm 2015, đặc biệt sụt giảm sản lượng gas rời Lợi nhuận năm 2015 có tăng thấp so với năm 2013 Giá bán gas công ty thường cao công ty khác, phần ảnh hưởng đến khả cạnh tranh công ty Nguồn cung tương đối không ổn định phụ thuộc vào nguồn nhập ngoại, chịu ảnh hưởng giá gas giá dầu giới Công ty đạt mức doanh thu tương đối lớn giá trị lợi nhuận mang lại không cao gia tăng chi phí đặc biệt tăng cao giá vốn hàng bán Nguồn nhân lực công ty thiếu phân phối chưa đồng đều, công tác quản lý, điều hành chưa tốt Ngoài ra, khâu tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho công nhân viên cần thiết 5.2 Một số giải pháp 5.2.1 Tăng thị trường tiêu thụ Hiện tình hình thị trường tiêu thụ công ty chủ yếu Đồng Sông Cửu Long, tập trung vào thị trường TP.Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu chủ yếu Để tăng lượng tiêu thụ công ty phát triển thị trường theo hướng cân sản lượng thị trường mở rộng tìm kiếm thị trường cho công ty Công ty phải tìm hiểu nhu cầu khách hàng thị trường, từ phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường, bên cạnh công ty cần nghiên cứu mở rộng thêm nhiều đại lý phân phối gas nữa, đặc biệt thị trường vùng sâu, vùng xa để đại lý trải rộng khắp thị trường từ gia tăng tiêu thụ, mang lại lợi nhuận cho công ty 57 Bên cạnh đó, vấn đề thu thập thông tin, nắm bắt nhu cầu thị trường quan trọng không Biện pháp thực tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm, tìm hiểu nhu cầu hài lòng sản phẩm thông qua bảng câu hỏi hay tiếp xúc trực tiếp, từ có kế hoạch nhập hàng, cải tiến phương thức bán hàng, phương thức toán linh hoạt nhằm phục vụ kịp thời tốt nhu cầu khách hàng Thông qua đó, công ty thiết lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng, nhằm giữ chân khách hàng trung thành với sản phẩm công ty 5.2.2 Điều chỉnh giá bán phù hợp Trong thị trường cạnh tranh gay gắt, khốc liệt việc xuất nhiều doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng gas ảnh hưởng lớn đến thị phần công ty thị trường Công ty muốn phát triển đạt hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh mặt công ty phải tìm kiếm thị trường khách hàng, mặt khác công ty cần điều chỉnh giá bán cho phù hợp, có lợi cho công ty khách hàng Việc định giá phải dựa việc theo dõi tình hình giá thị trường với tính toán định mức chi phí, để từ điều chỉnh giá bán cho thích hợp 5.2.3 Các biện pháp giảm thiểu chi phí a Đối với chi phí bán hàng - Phân công người việc, phân phối cấu lao động hợp lý, tránh tình trạng nhân viên dư thừa để giảm chi phí tiền lương, cần phải đảm bảo đủ số lượng nhân viên để đạt hiệu suất công việc cao - Công ty cần lựa chọn nhân viên bán hàng cách hợp lý nhân viên phải có trình độ, lực, thực tốt công tác bán hàng Từ đó, giảm phần chi phí bán hàng làm tăng doanh thu cho công ty - Hiện nay, giá xăng dầu biến động không ổn định, giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển gia tăng Vì vậy, công ty cần sử dụng tối đa công suất phương tiện vận chuyển, tránh sử dụng lãng phí xe b Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp - Công ty nên quản lý tốt việc bố trí nhân viên công tác, quản lý tiền điện thoại, tiền nước chi phí tiếp khách, mục đích có hiệu - Phát động việc thực tiết kiệm chi phí đến khâu, phận cách công ty lập dự toán chi phí ngắn hạn nhằm giúp công tác quản lý chi phí cụ thể Bên cạnh đó, nên theo dõi kiểm tra định kỳ, hàng tháng có chế độ thưởng phạt vấn đề 58 c Giảm giá vốn đơn vị sản phẩm Cải tiến kỹ thuật: tăng cường đầu đóng nạp gas với tốc độ nhanh chuẩn hơn, đầu tư trang thiết bị tiết kiệm điện nguyên liệu, tăng suất lao động, tăng hiệu sử dụng máy móc, giảm chi phí sản xuất Từ làm hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, gia tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty 5.2.4 Về nguồn nhân lực - Công ty cần tuyển dụng nhân viên có trình độ chuyên môn kinh nghiệm - Cần chuẩn bị trước kế họach tuyển dụng, đào tạo huấn luyện nhân viên để đón đầu nghiên cứu thị trường, không nên cần thiết thực vừa bị động mà kết mang lại thường không đạt yêu cầu - Có sách khen thưởng cho lao động để giữ chân người lao động có lực tình hình công ty cạnh tranh tìm kiếm nhân tài tình hình - Điều chỉnh lương hợp lý, cân đối trình độ, kinh nghiệm, lực cần trọng cao vào kết hình thành công việc, tạo động lực để nhân viên làm việc tốt - Về môi trường làm việc: Quan tâm giải mối bất hòa nội công ty nguyên nhân làm cho nhân viên nghỉ việc công ty có chia phe phái nội tổ chức làm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty Vì vậy, cần xây dựng môi trường làm việc thân thiện hợp tác để nâng cao hiệu làm việc lòng trung thành nhân viên công ty 5.2.5 Một số giải pháp khác - Giữ uy tín khách hàng giải pháp hàng đầu công ty như: giao hàng loại, thời gian, số lượng quy định khác hợp đồng - Công ty cần chủ động việc tạo nguồn cung phương tiện vận chuyển để tránh tình trạng thiếu phương tiện vận chuyển 59 Tóm lại, tất biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ tương lai Những biện pháp rút sở phân tích tình hình kết hoạt động kinh doanh công ty thời gian qua với mục đích biện pháp công ty xem xét thực hiện, giúp cho hoạt động công ty ngày hiệu phát triển mạnh mẽ 5.3 Kết luận Hiện dân số nước ta khoảng 86 triệu dân thu nhập ngày cao nên xu hướng sử dụng gas thay cho loại nhiên liệu truyền thống cao Thêm vào thu nhập ngày cao nhu cầu an toàn tiện nghi tăng theo Chính thị trường nhiều tiềm nhu cầu gas mãi Điều có nghĩa làm giảm thay tương ứng khối lượng loại nhiên liệu truyền thống góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, giữ gìn sống ngày mai xanh Mặc dù hoạt động kinh tế nhiều khó khăn, vận hành chế thị trường nhiều thành phần, chịu cạnh tranh gay gắt với công ty khác doanh nghiệp khác Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ kinh doanh đạt hiệu Điều thể qua hiệu hoạt động công ty, công ty đạt mức lợi nhuận cao qua năm, riêng năm 2014 ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên lợi nhuận công ty giảm mạnh so với năm 2013 đến năm 2015 tăng trở lại vào giai đoạn phục hồi Hiện Công ty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ có hệ thống kênh phân phối dày đặc rộng khắp tỉnh thành phố khu vực Đồng Sông Cửu Long Xứng đáng thương hiệu lớn, nhà cung cấp hoàn hảo nhiều người tiêu dùng nhiều khách hàng công nghiệp tín nhiệm lựa chọn Một số công ty kinh doanh gas gặp khó khăn nguồn gas khan công ty không ngoại lệ Khi nguồn gas khan hiếm, nhà nhập phải xoay sở đủ nơi từ Singapore, Trung Quốc, Mã Lai Khó khăn cộng với tập quán kinh doanh chụp giựt, mạnh làm, không định hướng không chia sẻ thông tin, nên không công ty bị ép giá, làm giá Mạnh nhập nên thị trường gas có lúc xuất tình trạng nhập thừa, cung lớn cầu, phải thi giảm giá, thi lỗ Trong giai đoạn vừa qua với nhiều biến động công ty kinh doanh có hiệu quả, cần phải cố gắng giữ vững tăng trưởng Việc kinh doanh gas công ty gặp số khó khăn sau: 60 + Giá vốn hàng bán thị trường Việt Nam trì mức cao chịu ảnh hưởng thị trường dầu thô, đồng đô la yếu, sách tỷ giá Chính phủ + Tình hình cạnh tranh ngành hàng thêm khốc liệt năm 2013 vừa qua có thêm số công ty gas nhập ngành + Chính sách nhà nước ngành hàng chưa có nhiều chuyển biến, tình trạng lộn xộn cạnh tranh không lành mạnh kinh doanh gas vấn đề cộm ngành hàng Kinh doanh môi trường mặt hàng có nhiều bất lợi, song công ty có lợi cạnh tranh định để phát triển như: thương hiệu mạnh khẳng định thị trường, công tác nắm bắt thông tin thị trường đầu vào thực xác có hiệu quả, kênh phân phối ngắn vươn tới hầu hết khu vực thị trường, đơn vị kinh doanh ngành hàng đánh giá cao, đơn vị tham khảo sách quản lý ngành hàng quan nhà nước 5.4 Kiến nghị 5.4.1 Đối với nhà nước Cung cấp thông tin cần thiết cho doanh nghiệp để doanh nghiệp nắm rõ thay đổi kinh tế hội nhập nay, từ có chuẩn bị kịp thời vừa tận dụng hội vừa khắc phục mặt hạn chế Tạo môi trường cạnh tranh công cho doanh nghệp ngành Có biện pháp hiệu ngăn chặn việc sản xuất hàng giả mạo, không rõ nguồn gốc Đầu tư, phát triển sở hạ tầng vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dễ dàng với mặt hàng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hệ thống kênh phân phối, khai thác tiềm số thị trường 61 5.4.2 Đối với công ty Công ty nên tăng cường kênh bán lẻ huyện để cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng Công ty nên thâm nhập vào lĩnh vực y tế Đồng Sông Cửu Long: Xây dựng công trình đốt rác thải y tế nhu cầu lớn … Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, mở rộng thị trường tiêu thụ: + Mở rộng thị trường tiêu thụ vấn đề mấu chốt việc gia tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty Công ty cần đầu tư cho việc nghiên cứu thị trường quảng cáo giới thiệu sản phẩm công ty Thành lập phận marketing chuyên biệt nhằm phục vụ có hiệu việc xúc tiến công tác nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ + Thường xuyên tổ chức nghiên cứu khảo sát thị trường, tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng người dân vùng Áp dụng phương thức kinh doanh thuận tiện cho khách hàng giao hàng tận nơi, bán hàng trả chậm Giữ vững chất lượng sản phẩm, ổn định giá bán sản phẩm, nâng cao uy tín khả cạnh tranh Công ty Tạo môi trường làm việc thân thiện an toàn, tạo đoàn kết trí tập thể cán công nhân viên, làm cho mục tiêu phấn đấu họ thống với mục tiêu kinh doanh công ty Quan tâm đến đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho nhân viên Khuyến khích nhân viên nâng cao suất lao động thông qua hình thức trả lương, khen thưởng hợp lý Nâng cao lợi nhuận công ty cách giảm chi phí Sử dụng tiết kiệm có hiệu chi phí vận chuyển phương tiện vận chuyển 62 [...]... về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 3.1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để phân tích toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, nhằm làm rõ chất lượng hoạt động kinh doanh và các nguồn tiềm năng cần được khai thác, trên cơ sở đó đề ra phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất ở doanh. .. những biện pháp nhằm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 25 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ 4.1 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH gas Petrolimex Cần Thơ từ năm 2013-2015 Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (BANG 4.1) CHỈ TIÊU 1 Doanh thu 2 Các khoản giảm trừ 3 Doanh thu thuần 4 Giá vốn hàng bán 5 Lợi... thông qua phân tích họ mới có thể có quyết định đúng đắn trong việc hợp tác đầu tư, cho vay… với doanh nghiệp nữa hay không 3.1.1.4 Nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh Nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh là đánh giá quá trình hướng đến kết quả hoạt động kinh doanh, với sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng và được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế Phân tích hoạt động kinh doanh không... của phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ cung cấp thông tin để điều hành cho nhà quản trị Những thông tin này thường không có sẵn trong báo cáo kế toán tài chính và các tài liệu khác trong doanh nghiệp Để có được thông tin này phải trải qua quá trình phân tích Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh là: “ Đánh giá quá trình hướng đến kết quả hoạt động kinh doanh, ... 4.2 Phân tích tình hình doanh thu 27 Khái quát về doanh thu của Công ty TNHH Gas Ptrolimex Cần Thơ bao gồm các thành phần sau: - Doanh thu từ hoạt động kinh doanh - Doanh thu từ hoạt động tài chính - Doanh thu khác 4.2.1 Phân tích chung tình hình doanh thu của Công ty Chỉ tiêu 2013 2014 2015 DT từ HĐKD 111.299.125 157.244.587 78.218 Doanh thu khác Tổng doanh thu DT từ hoạt động tài chính Tỷ trọng DT... kinh doanh Ngoài ra, phân tích hoạt động kinh tế là biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro 14 Phân tích hoạt động kinh tế là công cụ quan trọng trong những chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghịêp Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ cần thiết cho các nhà quản trị ở bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các đối tượng bên ngoài khác khi họ có mối quan hệ về nguồn lợi với doanh. .. 44.817.767 39,67 98,51 99,64 92,86 - - Bảng 2: TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (BANG 4.2) Đvt: ngàn đồng ( Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013- 2015 ) Ghi Chú: • DT: doanh thu • HĐKD: Hoạt động kinh doanh 28 4.2.1.1 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh Trong giai đoạn từ năm 2013- 2015 thì doanh thu từ hoạt động kinh doanh của năm 2014 đạt tỷ trọng cao nhất (đạt 157.244.587... chung Các kết quả hoạt động kinh doanh, nhất là hoạt động theo cơ chế thị trường cần phải định hướng theo mục tiêu dự toán Quá trình định hướng này được định lượng cụ thể thành các chỉ tiêu kinh tế và phân tích cần hướng đến các kết quả của các chỉ tiêu để đánh giá Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ dừng lại ở đánh giá biến động của kết quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế mà còn đi... kinh doanh, với sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng và được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế” Phân tích là đánh giá quá trình hướng đến kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh có thể là kết quả đã đạt được hoặc kết quả của các mục tiêu trong tương lai cần phải đạt được, và như vậy kết quả kinh doanh thuộc đối tượng của phân tích Kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm tổng hợp... tốc độ tăng của tổng doanh thu (tăng 39,67 %) Do doanh thu từ hoạt động kinh doanh chiếm quá lớn (trên 92%) trong cơ cấu, nên doanh thu từ hoạt động kinh doanh đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng tổng doanh thu Nguyên nhân của sự gia tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh là do công ty thường xuyên tìm kiếm khách hàng để giao dịch, ký kết nhiều hợp đồng để tiêu thụ sản phẩm và công ty thường xuyên tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH GAS PETROLIMEX cần thơ , Tiểu luận phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH GAS PETROLIMEX cần thơ , Tiểu luận phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH GAS PETROLIMEX cần thơ , CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ, 3 Phân tích tình hình chi phí, Chi phí từ hoạt động kinh doanh., - Công ty cần chủ động hơn trong việc tạo nguồn cung phương tiện vận chuyển để tránh tình trạng thiếu phương tiện vận chuyển.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay