Tiểu luận hoạch định chiến lược kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB chi nhánh cà mau

104 300 3
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:18

LỜI CẢM ƠN Trải qua năm học tập Khoa Quản trị Kinh Doanh-Trường Đại học Tây Đô, em Quý thầy cô tận tình truyền đạt kiến thức vệ Quản trị Kinh doanh Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn Quý thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh toàn thể Quý thầy cô công tác trường Đại học Tây Đô, Trường Đại học Cần Thơ, thầy cô giảng dạy, dẫn cho em kiến thức bổ ích, cần thiết thực tế Quản trị Kinh doanh Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn thầy Thạc sỹ Nguyễn Huỳnh Phước Thiện tận tình hướng dẫn em hoàn thành Niên luận Xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Thị kim Ngân trưởng phòng Tài ngân hàng MB Chi nhánh Cà Mau cho phép em tìm hiểu cung cấp số liệu cần thiết giúp em hoàn thành Niên luận xin cảm ơn Anh Chị phòng Kế toán-Ngân quỹ, nghiệp vụ Kinh doanh phòng ban khác Ngân hàng Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến chị Tô kiều Nhi trưởng quỹ, anh Phạm Văn Liệt Giám đốc Ngân hàng MB tạo điều kiện tốt giúp đỡ em trình tìm hiểu Ngân hàng Sau cùng, em xin kính chúc toàn thể Quý thầy cô, quý Anh Chị Ngân hàng sức khỏe dồi thành đạt sống Mặc dù có nhiều cố gắng học tập, nghiên cứu sống năm qua, song thời gian có hạn, chưa hiểu biết nhiều lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong thầy cô xem xét, góp ý giúp em hoàn thành tốt Niên luận Khóa luận năm sau Sinh viên thực Tô Kiều Phương TÓM TẮT Để có hướng đắn kinh doanh thẻ ngày hiệu hơn, vấn đề lãnh đạo Ngân hàng quan tâm Vì thế, nghiên cứu thực trạng kinh doanh thẻ, từ hoạch định chiến lược kinh doanh thẻ Ngân hàng MB Chi nhánh Cà Mau đến năm 2020 việc cần thiết Nội dung nghiên cứu đề tài tập trung vào vấn đề:  Phân tích yếu tố môi trường kinh doanh tác động đến hoạt động kinh doanh thẻ i MB Cà Mau  Hoạch định chiến lược kinh doanh thẻ ngân hàng thương maị cổ phần Quân Đội MB Chi nhánh Cà Mau đến năm 2020  Đề xuất giải pháp để thực chiến lược Kết nghiên cứu cho thấy MB Cà Mau vị trí trung bình nội Những điểm mạnh Ngân hàng bao gồm: công tác quản trị, Chính sách nhân sự, nguồn nhân lực, quản trị chất lượng, phí phát hành sử dụng thẻ, chất lượng dịch vụ, hoạt động hệ thống thông tin, lợi thương hiệu, am hiểu thị trường khách hàng Ngân hàng có điểm yếu cần khắc phục như: hoạt động Marketing, mạng lưới giao dịch, sản phẩm dịch vụ cung cấp, khả tài chính, hoạt động nghiên cứu phát triển Bên cạnh đó, kết nghiên cứu cho thấy MB Cà Mau có khả ứng phó tốt với hội nguy từ bên Tuy nhiên, đề xây dựng chiến lược hiệu quả, Ngân hàng cần nâng cao khả phản ứng với yếu tố: cạnh tranh Ngân hàng khác thói quen sử dụng tiền mặt người dân Bước kế tiếp, xác định sứ mạng mục tiêu Ngân hàng, sử dụng ma trận SWOT để hình thành chiến lược khả thi Sau đó, tác giả sử dụng QSPM để đánh giá khách quan số chiến lược then chốt, Chiến lược thâm nhập thị trường (TAS=204), Chiến lược phát triển sản phẩm (TAS= 195), Chiến lược ưu tiên phía trước (TAS=196), Chiến lược Marketing (TAS=198) Để thực thành công chiến lược này, có giải pháp đề xuất, bao gồm giải pháp nguồn lực cho nghiệp vụ kinh doanh thẻ, Marketing, công nghệ, nghiên cứu phát triển MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp thu thập liệu .2 1.4.1.1 Dữ liệu thứ cấp .2 1.4.1.2 Dữ liệu sơ cấp .2 1.4.2 Phương pháp phân tích 1.5 Đối tượng nghiên cứu 1.6 Phạm vi nghiên cứu .4 1.6.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu .4 ii 1.6.2 Giới hạn vùng nghiên cứu .4 1.6.3 Giới hạn thời gian nghiên cứu 1.7 Kết mong đợi 1.8 Đối tượng thụ hưởng 1.9 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI MB VÀ CHI NHÁNH MB TẠI CÀ MAU 2.1 Giới thiệu MB 2.2 Giới thiệu MB chi nhánh Cà Mau .10 2.2.1 Sơ lược lịch sử hình thành MB Chi nhánh Cà Mau 10 2.2.2 Quá trình phát triển MB Chi nhánh Cà Mau 10 2.2.3 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ phòng 11 2.2.3.1 Cơ cấu tổ chức 11 2.2.4 Lĩnh vực kinh doanh MB Chi nhánh Cà Mau 12 2.2.5 Giới thiệu sản phẩm thẻ dịch vụ thẻ MB Chi nhánh Cà Mau 13 2.2.5.1 Giới thiệu sản phẩm thẻ E-cash .13 2.2.5.2 Giới thiệu số dịch vụ sử dụng thẻ 16 2.2.5.3 Tính triển khai 17 2.2.6 Kết qủa hoạt động kinh doanh 17 2.2.7 Thuận lợi khó khăn MB Chi nhánh Cà Mau thời gian qua .17 CHƯƠNG 18 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHUNG NGHIÊN CỨU 18 3.1 Cơ sở lý luận 18 3.1.1 Khái niệm chiến lược quản trị chiến lược .18 3.1.1.1 Khái niệm chiến lược 18 3.1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lược 19 3.1.2 Các giai đoạn quản trị chiến lược .19 3.1.2.1 Giai đoạn Hình thành chiến lược 19 3.1.2.2 Giai đoạn Thực thi chiến lược 19 3.1.2.3 Giai đoạn Đánh giá chiến lược .20 3.2.3 Tiến trình hình thành chiến lược 20 3.1.3.1 Phân tích môi trường nội 20 iii 3.2 Khung nghiên cứu 35 CHƯƠNG 36 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH .36 TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ 36 CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI-CHI NHÁNH CÀ MAU 36 4.1 Phân tích môi trường nội 36 4.1.1 Nguồn nhân lực .36 Thành lập 11/1/2014 Chi nhánh có 25 nhân phòng gồm: Phòng Nguồn vốn, Phòng Kế toán ngân quỹ, Phòng Nghiệp vụ Kinh doanh, Phòng Hành Nhân 36 4.1.2 Hoạt động Marketing 37 4.1.2.1 Sản phẩm .37 4.1.2.2 Giá 40 4.1.2.3 Phân phối 41 4.1.2.4 Chiêu thị 42 4.1.3 Tài .42 4.1.3.1 Cơ cấu nguồn vốn 42 4.1.3.2 Khả sinh lợi 43 4.1.4 Sản xuất tác nghiệp 44 4.1.4.1 Quy trình phát hành toán thẻ .44 4.1.4.2 Máy móc thiết bị 46 4.1.5 Quản trị chất lượng 47 4.1.6 Hệ thống thông tin 47 4.1.7 Nghiên cứu phát triển 47 4.1.8 Ma trận đánh giá nội (IFE) .48 4.2 Phân tích môi trường bên 51 4.2.1 Môi trường vĩ mô 51 4.2.1.1 Yếu tố trị 51 4.2.1.2 Yếu tố kinh tế .52 4.2.1.3 Yếu tố văn hóa xã hội 54 4.2.1.4 Yếu tố tự nhiên 56 4.2.1.5 Yếu tố công nghệ kỹ thuật .56 4.2.2 Môi trường vi mô 59 4.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 59 4.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 63 iv 4.2.2.3 Khách hàng 63 4.2.2.4 Nhà cung ứng .64 4.2.2.5 Sản phẩm thay 65 4.2.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên .65 CHƯƠNG 69 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THẺ .69 CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐÔI MB-CHI NHÁNH CÀ MAU .69 GIAI ĐOẠN 2016-2020 69 5.1 Xác định xứ mạng mục tiêu 69 5.1.1 Xác định sứ mạng .69 5.1.2 Xác định mục tiêu .69 5.1.2.1 Căn xác định mục tiêu .69 5.1.2.1 Mục tiêu 71 5.2 Hoạch định chiến lược kinh doanh thẻ ngân hàng Quân Đội MB-Chi nhánh Cà Mau giai đoạn 2016-2020 71 5.1.2 Hình thành chiến lược thông qua ma trận SWOT .71 5.2.2 Phân tích chiến lược đề xuất 73 5.2.2.1 Nhóm chiến lược SO 73 5.2.2.2 Nhóm chiến lược ST 73 5.2.2.3 Nhóm chiến lược WO 73 5.2.2.4 Nhóm chiến lược WT 74 5.3 lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM 74 5.4 Giải pháp thực chiến lược 78 5.4.1 Căn đề xuất giải pháp 78 5.4.2 Giải pháp 79 5.4.2.1 Giải pháp nguồn lực cho nghiệp vụ kinh doanh thẻ 79 5.4.2.2 Giải pháp Marketing .80 5.4.2.3 Giải pháp công nghệ .82 5.4.2.4 Giải pháp nghiên cứu phát triển 83 5.5 Tóm tắt chương 83 CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 6.1 Kết luận .84 v 6.2 Kiến nghị 85 6.2.1 Đối với MB Chi nhánh Cà Mau 85 6.2.2 Đối với Hội sở 85 6.2.3 Đối với ngân hàng Nhà nước Chính phủ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 DANH MỤC BẢNG Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Tổng hợp mẫu vấn Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh MB Cà Mau giai đoạn 2014-2015 17 Bảng 3.1 Ma trận yếu tố bên 24 Bảng 3.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 25 Bảng 3.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên 30 Bảng 3.4 Ma trận SWOT 33 Bảng 3.5 Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược 35 Bảng 4.1 Trình độ nhân MB Chi nhánh Cà Mau 2016 37 Bảng 4.2 Độ tuổi nhân MB Cà Mau, 2016 38 Bảng 4.3 Khảo sát khách hàng sử dụng thẻ Ngân hàng Cà Mau 40 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Doanh số phát sinh tài khoản thẻ MB Cà Mau, 2014-2015 Mạng lưới giao dịch MB Cà Mau giai đoạn 2014-2015 41 42 Bảng 4.6 Cơ cấu nguồn vốn MB Chi nhánh Cà Mau từ năm 2014-2015 44 Bảng 4.7 Khả sinh lợi MB Chi nhánh Cà Mau giai đoạn 2014-2015 45 Bảng 4.8 Ma trận đánh giá yếu tố nội 52 Bảng 4.9 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 66 Bảng 4.10 Ma trận đánh giá yếu tố bên 71 Bảng 5.1 Chỉ tiêu phủ hoạt động triển khai đề án toán không dùng tiền mặt 75 Bảng 5.2 Ma trận SWOT MB Cà Mau 77 Bảng 5.3 Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược SO 80 Bảng 5.4 Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược ST 81 Bảng 5.5 Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược WT 82 Bảng 5.6 Bảng 5.7 Ma trận QSPM cho nhóm chiến lược WO Bảng tổng hợp đề xuất giải pháp 83 84 vi DANH MỤC HÌNH Hình Nội dung Trang Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Ngân hàng MB Chi nhánh Cà Mau Hình 2.2 Vốn điều lệ MB Quý (2011) đến quý (2016) Hình 2.3 Lợi nhuận sau thuế MB Quý (2011) đến quý (2016) Hình 2.4 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng MB Chi nhánh Cà Mau 11 Hình 2.5 Thẻ ghi nợ Active plus 14 Hình 3.1 Sơ đồ tổng quát môi trường vi mô 28 Hình 3.2 Khung nghiên cứu đề tài 36 Hình 4.1 Sơ đồ phát hành thẻ MB Cà Mau 47 Hình 4.2 Quy trình toán thẻ MB Cà Mau 48 Hình 4.3 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2004-2014 54 Hình 4.4 Mức quan tâm hiểu biết người dân Cà Mau thẻ toán 57 Hình 4.5 Mục đích sử dụng thẻ toán người dân Cà Mau 58 Hình Nhóm khách hàng chủ yếu sử dụng thẻ Ngân hàng MB Cà Mau 68 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT GIẢI NGHĨA ATM CMND DN ĐBSCL GĐ HĐQT KH KD MB NHNN NHTM NHNN&PTNN SMARTLINK SWOT Automatic Teller Machine (máy rút tiền tự động) Chứng minh nhân dân Doanh nghiệp Đồng sông Cửu Long Giám đốc Hội đồng quản trị Khách hàng Kinh doanh Military Bank (Ngân hàng Quân Đội) Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Công ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink Strenghts- điểm mạnh, Weaknesses-diểm yếu, Opprtunities-cơ hội, SMS TMCP TPP Threats-nguy Short Message Services (Dịch vụ tin nhắn ngắn) Thương mại cổ phần Trans-Pacific Partnership Agreement (Hiệp định đối tác xuyên Thái TW USD VAT VN VNĐ WTO Bình Dương Trung ương United States Dollar (Đô-La Mỹ) Value Added Tax-Thuế giá trị gia tăng (GTGT) Việt Nam Việt Nam đồng World Trade Organization (Tổ chức Thương mại giới) viii ix CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Trong bối cảnh nay, kinh tế phát triển với tốc độ mạnh mẽ nói chung hoạt động nhộn nhịp ngân hàng nói riêng, đặt nhiều yêu cầu hệ thống Ngân hàng Đặc biệt, phương thức toán tiện lợi dễ dàng cho khách hàng nhanh chóng cho ngân hàng, đồng thời thúc đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế dòng chu chuyển tiền tệ Bên cạnh đó, cải tiến khoa học công nghệ ứng dụng vào hoạt động Ngân hàng, giúp Ngân hàng mở rộng hoạt động lên cách đáng kể Kinh nghiệm nước có kinh tế phát triển mạnh cho thấy xã hội phát triển, tính tiện dụng chọn lựa hàng đầu Vì thế, việc toán tiền mặt ngày giảm thay vào công cụ toán nhỏ gọn, không dùng tiền mặt có tỷ lệ gia tăng, mà đỉnh cao đời tiền điện tử hay gọi “Thẻ” Kinh tế Việt Nam nay, thẻ đóng vai trò quan trọng hoạt động bán lẻ Ngân hàng, thúc đẩy hiệu kinh doanh Ngân hàng góp phần nâng cao đời sống xã hội, có tác động đến sách tiền tệ doanh số Ngân hàng Đối với Ngân hàng Thương mại, nghiệp vụ kinh doanh thẻ mang lại định hướng cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng, theo hướng mở rộng mảng dịch vụ vừa tăng thu nhập vừa giảm thiểu rủi ro từ hoạt động tín dụng truyền thống Hiện thị trường Cà Mau, nhiều Ngân hàng hoạt động, nhận thấy tầm qua trọng nghiệp vụ kinh doanh lĩnh vực cung cấp dịch vụ thẻ đa số Ngân hàng mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng tạo lợi cạnh tranh cho Ngân hàng Vậy để Dịch vụ Thẻ Ngân hàng MB Cà Mau có chỗ đứng vững thị trường Nghiệp vụ kinh doanh thẻ có hướng đắn Do đó, đề tài “Hoạch định chiến lược kinh doanh thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội MB-Chi nhánh Cà Mau đến năm 2020” phù hợp với yếu tố bên môi trường bên Ngân hàng điều cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Hoạch định chiến lược kinh doanh thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Quân đội MB-Chi nhánh Cà Mau đến năm 2020 Từ đó, đề xuất giải pháp giúp Ngân hàng nâng cao hiệu kinh doanh thẻ thời gian tới 1.2.2  Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích yếu tố môi trường kinh doanh tác động đến hoạt động  Phân phối Trong môi trường cạnh tranh nay, có nhiều sản phẩm thẻ cho KH lựa chọn, KH chọn dùng thẻ Ngân hàng có nhiều tiện ích Để tạo thuận lợi cho MB Cà Mau sử dụng thẻ tăng thêm nhiều tính hấp dẫn thẻ KH thị trường Ngân hàng cần: Phát triển đơn vị chấp nhận thẻ để người sử dụng thẻ chi trả mua bán hàng hóa nhiều nơi Đơn vị chấp nhận thẻ nơi tiếp xúc trực tiếp với KH nơi bắt đầu nghiệp vụ toán thẻ Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị tới nhiều cửa hàng, khu vui chơi, khu du lịch, công viên giúp họ thấy lợi ích mà Ngân hàng mang lại Kh MB Ngân hàng tích cực giới thiệu KH cho đơn vị chấp nhận thẻ Đây cách Ngân hàng quảng bá đơn vị chấp nhận thẻ MB, làm tăng lợi cạnh với Ngân hàng khác Mở rộng tăng số lượng máy ATM tuyến đường quan trọng, khu dân cư, trường đại học, cao đẳng (Đại học Bình Dương, Cao đẳng y tế cộng đồng Cà Mau), nhà hàng, khách sạn Ngoài ra, Ngân hàng cần phải đầu tư mở thêm phóng giao dịch  Chiêu thị Xác định KH mục tiêu phân nhóm KH theo tiêu chí phù hợp, từ giói thiệu sản phẩm dịch vụ phù hợp với đối tượng KH MB Cà Mau thường xuyên cung cấp thông tin tình hình tài chính, lực kết kinh doanh, giúp KH có nhìn tổng thể Ngân hàng tăng lòng tin vào Ngân hàng Bên cạnh đó, Ngân hàng cần trọng công tác quảng cáo bán sản phẩm, dịch vụ thẻ đến KH nhằm thay đổi cách nhìn người dân đói với sản phẩm dịch vụ thẻ, có đến 42.5% dân chưa biết đến dịch vụ thẻ toán biết nghe nói chưa thực biết công dụng thẻ toán (xem biểu đồ 4.4, trang 70) Vì vậy, Ngân hàng cần đưa giải pháp quảng cáo phù hợp: Gửi thư giới thiệu sản phẩm thẻ tới KH Ngân hàng khách hàng tiềm Đăng quảng cao TV báo Họp báo giới thiệu sản phẩm Tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm trường đại hoặc, cao đẳng, trung cấp trường dạy nghề Tổ chức chương trình khuếch trương sản phẩm dịch vụ thẻ 81 Ngoài ra, Ngân hàng cần xây dựng chương trình khuyến chăm sóc KH phù hợp: - Phân khúc thị trường, xác định KH mục tiêu, KH truyền thống, KH tiềm -Thăm dò ý kiến KH chất lượng sản phẩm dịch vụ KH -Tổ chức chương trình khuyến mại tăng doanh số phát triển mạng lưới KH: tặng thẻ tăng thêm hạn mức sử dụng cho KH không thu phí dịch vụ - Tăng cường đưa dịch vụ, sản phẩm - Tặng quà KH vào dịp lễ, tết, -… 5.4.2.3 Giải pháp công nghệ  Tầm quan trọng công nghệ Trong thời đại ngày nay, để nâng cao uy tín chất lượng dịch vụ khách hàng phát triển công nghệ điều tất yếu Nắm bắt xu hướng đó, Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ vào dịch vụ Ngân hàng đại Ví dụ ứng dụng toán điện tử-Mobile Banking hay Internet Banking dịch vụ thẻ toán khác (theo thống kê NHNN Q3/2014, nước có 50 tổ chức phát hành thẻ với 76 triệu thẻ (trong gần 70 triệu thẻ ghi nợ (ATM), triệu thẻ tín dụng 3,2 triệu thẻ trả trước) 15.300 ATM 130.000 POS lắp đặt) Đa dạng hóa kênh dịch vụ ngân hàng thông qua giải pháp công nghệ tiên tiến gia tăng thuận tiện nâng cao trải nghiệm cho KH, đồng thời mang lại uy tín lợi nhuận cho Ngân hàng  Bảo mật thông tin vấn đề cấp thiết Bên cạnh phát triển ứng dụng ngân hàng điện tử, vấn đề an ninh bảo mật ngày quan tâm trọng Cụ thể, năm 2014 có gần triệu công mã độc nhằm lấy cắp tiền thông qua dịch vụ online banking Việt Nam đứng thứ giới danh sách người dùng bị ảnh hưởng theo Báo cáo tổng kết Kaspersky (Việt Nam xếp thứ giới số người dùng thiết bị di động bị công bới mã độc số giới người dùng internet máy tính dễ bị ảnh hưởng bới mã độc) Bảo mật thông tin thực vấn đề cấp thiết cho phát triển Ngân hàng Vì vậy, Ngân hàng cần tập trung phát triển nâng cấp phương thức bảo mật tiên tiến hợp tác với tổ chức doanh nghiệp chuyên an ninh bảo mật để phát sớm mối đe dọa trước chúng xảy 82 Trước bối cảnh đó, Các Ngân hàng cần ý nắm bắt đầu tư phát triển giải pháp công nghệ tiên tiến với cải tổ hệ thống vận hành Ngân hàng để tối đa hóa hiệu hoạt động lợi nhuận, trì phát triển bền vững kịp thời ứng phó với thách thức đặt môi trường cạnh tranh 5.4.2.4 Giải pháp nghiên cứu phát triển Hội nhập quốc tế diễn mạnh mẽ, trước sức ép cạnh tranh yêu cầu ngày cao KH, việc nghiên cứu phát triển sản phẩm thẻ tạo khác biệt MB Cà Mau phù hợp với nhu cầu KH vấn đề sống đảm bảo tồn phát triển Ngân hàng lĩnh vực kinh doanh thẻ Giải pháp trước mắt chi nhánh không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm có, nâng cao tính an toàn thuận tiện nhanh chóng cho KH Nâng cao tiện ích thẻ không đơn nâng cao chất lượng thẻ mà Ngân hàng cần đa dạng hóa sản phẩm thẻ, đáp ứng nhu cầu da dạng KH, kêt KH có thu nhập thấp Thành lập phòng nghiên cứu phát triển vấn đề cần thiết với đội ngũ chuyên môn cao, động sáng tạo, nhạy bén tiếp thu nhanh chóng ứng dụng công nghệ vào hoạt động Ngân hàng, rút ngắn thời gian phát hành thẻ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ phù hợp nhu cầu thị hiếu KH 5.5 Tóm tắt chương Căn vào nhu cầu KH, định hướng phát triển toán không dùng tiền mặt việt Nam định hướng hội sở MB Cà Mau, tác giả đề mục tiêu hoạt động Ngân hàng đến năm 2020 Đồng thời thiết lập ma trận SWOT để xác định chiến lược lực chọn ma trận QSPM giúp lựa chọn chiến lược khả thi sau: Chiến lược thâm nhập thị trường (TAS=204), Chiến lược phát triển sản phẩm (TAS= 195), Chiến lược ưu tiên phía trước (TAS=196), Chiến lược Marketing (TAS=198) Nhằm góp phần thực thành công chiến lược, tác giả đưa giải pháp: giải pháp nguồn lực cho kinh doanh thẻ, giải pháp Marketing, giải pháp công nghệ giải pháp nghiên cứu phát triển 83 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Thẻ toán đời phương tiện chi trả đại giới ngày nay, góp phần quan trọng việc cải thiện công tác toán, chuyển dịch cấu thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước ta thời gian tới Đồng thời trở thành phận thiếu hoạt động kinh doanh NHTM nói chung MB Cà Mau nói riêng Hiện nay, thẻ toán công cụ đại có nhiều tiềm phát triển đươc NH đặc biệt quan tâm Tuy nhiên, đường phát triển nghiệp vụ phát hành toán thẻ trước mắt dài với không khó khăn, thách thức, đòi hỏi MB Cà Mau phải vượt qua để vững mạnh cạnh tranh thị trường Tin rằng, với kinh nghiệm vững vàng hoạt động kinh doanh thẻ, với máy quản trị hiệu quả, đội ngũ nhân viên động, có kinh nghiệm, MB Cà Mau phát huy thuận lợi khắc phục khó khăn cách hiệu nhất, phục vụ tốt cho chiến lược phát triển thẻ MB Cà Mau nói riêng toàn hệ thống MB nói chung Qua trình hoạch định chiến lược kinh doanh thẻ Ngân hàng MB chi nhánh Cà Mau cho thấy mặt mạnh như: công tác quản trị, sách nhân sự, nguồn nhân lực, quản trị chất lượng, phí phát hành sử dụng thẻ, chất lượng dịch vụ, hoạt động hệ thống tin, lợi thương hiệu, am hiểu thị trường KH Bên cạnh đó, Ngân hàng có điểm yếu cần khắc phục như: công nghệ, thiết bị máy móc thiết bị, sản phẩm-dịch vụ cung cấp, hoạt động Marketing, mạng lưới giao dịch, hoạt động nghiên cứu phát triển, tài Theo đó, phân tích môi trường bên cho thấy Ngân hàng đứng trước hội như: xã hội Việt Nam ổn định, tiềm phát triển thị trường thẻ lớn thương mại điện tử phát triển, phát triển ổn định kinh tế, trình đọ dân trí ngày cao Tuy nhiên, Ngân hàng phải đối mặt với nguy như: Nhiều đối thủ cạnh tranh gia nhập ngành, khả ăng tái lạm phát cao, sức cạnh tranh Ngân hàng khác, nguồn cung cấp nhân hạn chế, thói quen sử dụng tiền mặt người dân 84 Trên sở phân tích môi trường nội bộ, môi trường bên Ngân hàng MB chi nhánh Cà Mau, xác định xứ mạng mục tiêu với sử dụng công cụ ma trận SWOT ma trận QSPM, đề tài lựa chọn bốn chiến lược phù hợp để thực hiện: Chiến lược thâm nhập thị trường (TAS=204), Chiến lược phát triển sản phẩm (TAS= 195), Chiến lược ưu tiên phía trước (TAS=196), Chiến lược Marketing (TAS=198) Để thực thành công chiến lược trên, có bốn đề xuất giải pháp đề xuất là: giải pháp nguồn lực cho kinh doanh thẻ, giải pháp Marketing, giải pháp công nghệ giải pháp nghiên cứu phát triển Những nghiên cứu sở tham khảo ban đầu, tùy vào giai đoạn đưa hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hang ngày hiệu 6.2 Kiến nghị 6.2.1 Đối với MB Chi nhánh Cà Mau Xây dựng phòng kinh doanh thẻ độc lập nhằm phục vụ cho việc toán xử lý phát hành thẻ tốt Chú trọng công tác Marketing thăm dò ý kiến KH thường xuyên chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng đáp ứng nhu KH chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng để đáp ứng nhu cầu KH tốt nhất, nhanh so với đối thủ 6.2.2 Đối với Hội sở Trao quyền định cho nhiều Giám đốc chi nhánh tằng nhằm tăng tính chủ động Ngân hàng Xem xét cung cấp trang thiết bị đại cho chi nhánh tạo điều kiện phát triển dịch vụ thẻ địa bàn Thường xuyên tổ chức chương trình tập huấn “chuyên đề thẻ”, tập huấn “Marketing” cho toàn cán nhân viên nghiệp vụ thẻ Ngân hàng 6.2.3 Đối với ngân hàng Nhà nước Chính phủ Chính phủ nhà nước ban hành văn pháp lý, tạo thành hành lang pháp lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng quy định xử lý hành vi giả mạo, lừa đảo giao dịch thẻ phù hợp với thông lệ quốc tế Ban hành sách ưu đãi, khuyến khích thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ thẻ NHNN thường xuyên tổ chức khóa đào tạo, hội thảo để hướng dẫn Ngân hàng thực nghiệp vụ thẻ cho phù hợp với thông lệ quốc tế Tạo môi trường kinh tế ổn định: kinh tế xã hội có ổn định bền vững đời sống người cảu thiện, quan hệ quốc tế mở rộng, có điều kiện tiếp xúc với công nghệ toán đại Ngân hàng Kinh tế xã hội phát triển Ngân hàng mở rộng đối tượng phục vụ 85 Nhà nước cần khuyến khích trường đại học mở ngành học chuyên môn thẻ Ngân hàng, công nghệ thẻ nằm khối ngành kinh tế chung Đây nguồn nhân lực tiên tiến tương lai 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chiến lược sách kinh doanh Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam-2006-NXB Lao động-Xã hội-2006 Quản trị học Nguyễn Phạm Thanh Nam, Trương Chí Tiến-NXB thống kê-2007 Chiến lược cạnh tranh Michael Porter-NXB Thống kê-1998 Strategic Management Fred R David-NXB Thống Kế-1995 Quản trị chiến lược Vũ Thành Hưng, Nguyễn Văn thắng-NXB Giáo dục-2005 Khái niệm Chiến lược Bateman Zeithaml-1990 Minzberg-1987 Các báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Quân Đội MB Chi nhánh Cà Mau Bảng báo cáo thông tin MB 2014-2015 Báo cáo thường niên MB năm 2014-2015 Kết hoạt động kinh doanh MB Cà Mau giai đoạn 2014-2015 Báo cáo ngành Ngân hàng năm 2015 Phòng Kế toán Ngân quỹ MB Cà Mau Phòng Kinh doanh MB Cà Mau Các trang Web https://www.camau.gov.vn http:// www.mbbank.com.vn http:// www.sacombank.com.vn http:// www.agribank.com.vn http:// sbv.gov.vn PHẦN PHỤ LỤC 87 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CÀ MAU I phần giới thiệu Anh/Chị thân mếm! Em tên Tô Kiều Phương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đaị học Tây Đô Em thực đề tài “Hoạch định chiến lược kinh doanh thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội MB Chi nhánh Cà Mau đến năm 2020” để hoàn thành Niên luận Rất mong Anh/chị dành chút thời gian điền thông tin vào bảng thông tin Cuộc trao đổi hôm khoảng 10 phút tinh thần tự nguyện Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/chị (hướng dẫn: xin Anh/Chị khoanh tròn vào lựa chọn mình) II Phần câu hỏi Câu 1: xin vui lòng cho biết Anh/Chị đang: Cư trú Thành phố Cà Mau Làm việc Thành phố Cà Mau Học tập Thành phố Cà Mau Cư trú học tập nơi khác Nếu chọn câu trả 1, 2, xin vui lòng tiếp tục trả lời bảng câu hỏi Nếu chọn câu trả lời xin ngừng trả lời Cảm ơn nhiệt tình Anh/Chị Câu 2: vui lòng cho biết Anh/Chị có sử dụng loại thẻ toán không? Có Không Nếu chọn câu trả xin vui lòng tiếp tục trả lời bảng câu hỏi Nếu chọn câu trả lời xin ngừng trả lời Cảm ơn nhiệt tình Anh/Chị Phần có sử dụng thẻ toán Câu 3: nay, Anh/Chị sử dụng thẻ toán Ngân hàng nào? Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn (Agribank) Ngân hàng Quân Đội (MB) Ngân hàng Sài gòn Thương tín (Sacombank) Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) Ngân hàng khác (xin ghi rõ):… Câu 4: vui lòng cho biết Anh/Chị sử dụng thẻ toán chủ yếu để? 88 Cất giữ/rút tiền mặt Chuyển khoản Thanh toán mua hàng Khác (xin ghi rõ):… Câu 5: Xin Anh/Chị cho biết mức độ quan tâm, hiểu biết Anh/Chị toán? Biết rõ Biết rõ Biết Phần không sử dụng thẻ toán Câu 6: vui lòng cho biết lý anh chị không sử dụng thẻ toán? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu 7: tương lai Anh/Chị có nhu cầu sử dụng thẻ toán không? Có Không IV Phần thông tin cá nhân Các thông tin mã hóa nhằm thống kê giữ liệu Em xin cam kết câu trả lời Anh/Chị giữ bí mật tuyệt đối Họ tên:……………………………………………………… Số điện thoại:…………………………………………………… Email (Nếu có):………………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Câu 8: Vui lòng cho biết nghề nghiệp Anh/Chị? Nhân viên văn phòng Sinh viên Kinh doanh tự 89 Công nhân Chưa có việc làm Nghề nghiệp khác (xin ghi rõ)… Câu 9: xin vui lòng cho biết độ tuổi Anh/Chị? 15 đến < 25 tuổi 25 đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận hoạch định chiến lược kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB chi nhánh cà mau , Tiểu luận hoạch định chiến lược kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB chi nhánh cà mau , Tiểu luận hoạch định chiến lược kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB chi nhánh cà mau , TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI, QUÂN ĐỘI MB VÀ CHI NHÁNH MB TẠI CÀ MAU, 1 Giới thiệu về MB, 2 Giới thiệu MB chi nhánh Cà Mau, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHUNG NGHIÊN CỨU, 1 Cơ sở lý luận, Thành lập 11/1/2014 Chi nhánh có 25 nhân sự và 4 phòng gồm: Phòng Nguồn vốn, Phòng Kế toán ngân quỹ, Phòng Nghiệp vụ Kinh doanh, Phòng Hành chính Nhân sự., 2 Phân tích môi trường bên ngoài, CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐÔI MB-CHI NHÁNH CÀ MAU, 2 Hoạch định chiến lược kinh doanh thẻ của ngân hàng Quân Đội MB-Chi nhánh Cà Mau giai đoạn 2016-2020, 3 lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM, 4 Giải pháp thực hiện các chiến lược, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay