Tiểu luận hoạch định chiến lược kinh doanh sản phẩm trà ô lôngTEAPLUS của SUNTORY PEPSICO tại TP cần thơ

77 195 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:17

HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ MỤC LỤC MỤC LỤC .i CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN PHỤ LỤC BẢNG Bảng 1:Mô hình ma trận IFE .30 Bảng 2:Mô hình ma trận EFE 31 Bảng 3:Mô hình ma trận hình ảnh cạnh tranh 32 Bảng 4:Mô hình ma trận SWOT 33 Bảng 5:Cơ cấu lao động theo trình độ tổ chức quản lý 35 Bảng 6:Hệ số lương theo trức danh 36 Bảng 7:Hệ số hỗ trợ thêm theo thâm niên .37 Bảng 8:Kết hoạt động kinh doanh công ty Suntory Pepsico 37 Bảng 9:Chi phí công ty từ năm 2013-2015 .38 Bảng 10:Các tỷ số toán 39 Bảng 11:Ma trận yếu tố bên IFE 40 Bảng 12:Ma trận EFE 48 Bảng 13:Ma trận hình ảnh cạnh tranh 50 Bảng 14:Phân tích ma trân SWOT .54 GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI i SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ PHỤ LỤC HÌNH Hình 1:Sơ đồ cấu tổ chức công ty Hình 2:Hệ thống phân phối Suntory Pepsico 13 Hình 3:Qui trình đặt hàng từ nhà phân phối 14 Hình 4:Quy trình từ TDM đến khách hàng 14 Hình 5:Biểu đồ sản lượng tiêu thụ Ter từ 1/2009-12/2015 15 Hình 6:Biểu đồ sản lượng trà Ô Long teaplus thành phố Cần Thơ .16 Hình 7:Biểu đồ thể phần trăm doanh thu Ô Long Teaplus địa bàn trọng điểm thành phố Cần Thơ 17 GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI ii SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ter: Territory: Khu vực SPVB:Suntory – Pepsico Beverage Company TDM: Territory Development Manager: Giám sát bán hàng khu vực TC: Territory Coodinator:Điều phối bán hàng khu vực DR: Distribution Representative: Nhân viên bán hàng DCR: Distribution Customer Representative:Nhân viên bán hàng CR: Customer Representative : Nhân viên bán hàng trực tiếp ADR: Acount Distribution Representative : Nhân viên phát triển điểm bán Route: Tuyến bán hàng,một route gồm sub-route Sub-route: Tuyến bán hàng đơn vị Outlet:Điểm bán hàng NPP: Nhà phân phối DSD: Direct Store Delivery: Điểm bán lấy hàng trực tiếp từ công ty AS&D: Alternative Sale And Delivery: Kênh bán hàng truyền thống KA: Key Account: Điểm bán lớn(trên 1.000 két/thùng/tháng) TOT: Tool Of Trade: Công cụ hổ trợ bán hàng SKU: Stock Keeping Unit:Chủng loại sản phẩm Mekong: Đồng Bằng Sông Cửu Long GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI iii SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI iv SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Hòa nhập với dòng chảy kinh tế giới năm 2016 Việt Nam thức ký kết Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP) Và bước ngoặt lớn với tất công ty doanh nghiệp liên doanh với nước Việc ký kết thành công Hiệp Định Đối tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mở hội lớn tương lai màu sắc rực rở cho kinh tế non trẻ Việt Nam kèm với hàng loạt thử thách, khó khăn công nghệ trình độ phát triển công ty doanh nghiệp liên doanh nước Trong kinh tế thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh luôn diễn khóc liệt doanh nghiệp muốn tồn phát triển bối cảnh phải có chiến lược hoạch định cẩn thận cụ thể, phù hợp với nội lực doanh nghiệp phải theo khuynh hướng thị trường chung Để tăng lợi cạnh tranh thị trường việc hoạch định chiến lược marketing cẩn thận, cụ thể có sức đột phá lớn cho sản phẩm có thương hiệu vị trí suy nghĩ khách hàng quan trọng cần thiết Phải chuẩn bị kĩ doanh nghiệp hiểu thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh,… thể tăng lượng tiêu thụ phát triển thị trường tiêu thụ Còn không chuẩn bị thật kĩ lưỡng doanh nghiệp bị giảm khả tiêu thụ sản phẩm bắt buộc phải thu hẹp thị trường tiêu thụ Công ty Pepsico có mặt Việt Nam từ nhiều năm trước nói chung thành phố Cần Thơ nói riêng Cần Thơ thủ phủ đồng Sông Cửu Long Được nhận định thị trường nóng với phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật Nhận định tình hình nên sau hợp tác với công ty Suntory Việt Nam trở thành công ty liên doanh Suntory Pepsico doanh nghiệp tung dòng sản phẩm đột phá đánh dấu việc hợp tác giửa hai bên, theo lĩnh vực nước không gas dòng sản phẩm trà Ô Long teaplus Với công nghệ Nhật Bản, Trà Ô Long teaplus sảng khoái thơm ngon, chứa OTPP - thành phần tự nhiên chiết xuất từ trà Ô Long - có tác dụng giúp hạn chế hấp thu chất béo, đem lại cảm giác nhẹ nhàng Chỉ có công nghệ Suntory tối đa hóa thành phần OTPP chiết xuất mà giữ hương vị thơm ngon trà Ô Long Thấy lợi ích công dụng sản phẩm trà Ô Long teaplus có tiềm phát triển mạnh nên chọn đề tài: “ HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 mục tiêu chung Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm trà Ô Long Teaplus thành phố Cần Thơ đề xuất giải pháp thực chiến lược GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 1.2.2 mục tiêu cụ thể - Mục tiêu thứ nhất: Phân tích nhân tố môi trường bên trong, bên tác động đến sản phẩm - Mục tiêu thứ hai: xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm trà Ô Long teaplus công ty Sentory Pepsico thành phố Cần Thơ từ năm - Mục tiêu thứ ba: Đề xuất giải pháp thực chiến lược 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp thu thập liệu - Thu thập liệu thứ cấp nhân tố môi trường bên từ chi nhánh công ty Suntory Pepsico thành phố Cần Thơ - Thu thập liệu sơ cấp từ phía chuyên gia sản phẩm trà Ô Long teaplus chi nhánh công ty Suntory Pepsico chuyên gia sản phẩm thay khác thành phố Cần Thơ 1.3.2 Phương pháp phân tích liệu - Mục tiêu thứ sử dụng ma trận phân tích bên IFE bên EFE để liệt kê nhân tố bên bên ảnh hưởng đến sản phẩm, ma trận hình ảnh cạnh tranh để đánh giá sản phẩm thay - Mục tiêu thứ hai : Sử dụng phương pháp tổng hợp, ma trận SWOT để tổng hợp thông tin, lập đưa chiến lược thông qua hội thách thức, điểm mạnh điểm yếu mà sản phẩm trà ô long teaplus gặp phải - Mục tiêu thứ ba: Sau hoạch định chiến lược kinh doanh cho sản phẩm dựa vào phân tích ma trận SWOT đưa giải pháp cho việc triển khai chiến lược phát triển sản phẩm thị trường Cần Thơ 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu nhân tố môi trường bên bên tác động đến trà Ô Long teaplus công ty Sentory Pepsico thành phố Cần Thơ 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Không gian nghiên cứu Đề tài thực chi nhánh công ty Sentory Pepsico số địa điểm khác quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 1.4.2.2 Thời gian nghiên cứu Số liệu nghiên cứu thu thập từ năm 9-11/2016 Thời gian thực đề tài từ 9-11/2016 1.5 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI Việc hoạch định chiến lược kinh doanh công ty quan GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ trọng có ý nghĩa với sản phẩm Vì hoạch định chiến lược cho sản phẩm góp phần tăng doanh số công ty mà tăng uy tín làm bật thương hiệu công ty Và với công ty lớn Suntory Pepsico sau scandal nguồn gốc nguyên liệu sản phẩm trà ô long teaplus, sản phẩm cần có kế hoạch phân tích hoạch định rõ hướng tương lai nhầm lấy lại lòng tin đánh bóng lại thương hiệu gọi “ vua loại trà” sản phẩm 1.6 BỐ CỤC NGHIÊN CỨU Chương 1: Tổng Quan Chương 2: Giới thiệu công ty Suntory Pepsico sản phẩm trà ô long teaplus Chương 3: Cơ sở lý luận Chương 4: Phân tích môi trường tác động đến sản phẩm trà ô long teaplus Chương 5: Hoạch đinh chiến lược kinh doanh sản phẩm trà ô long teaplus suntory pepsico thành phố cần thơ Chương 6: Kết luận kiến nghị GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY SUNTORY PEPSICO VÀ SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS 2.1 LỊCH SỬ HÌNH VÀ PHÁT TRIỂN 2.1.1 Suntory Pepsico Việt Nam Tên công ty: Công ty TNHH Suntory PepsiCo Việt Nam Loại hình công ty: Công ty TNHH GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Ngày thành lập: 24/12/1991 Trụ sở: Tầng 5, Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Sản phẩm: Nước giải khác 24/12/1991 – Công ty Nước giải khát Quốc tế (IBC) thành lập liên doanh SP Co Marcondray - Singapore với tỷ lệ vốn góp 50% - 50% 1992 – Xây dựng khánh thành nhà máy Hóc Môn 1994 – PepsiCo thức gia nhập thị trường Việt Nam liên doanh với công ty Nước giải khát Quốc tế IBC với đời hai sản phẩm Pepsi Up từ ngày đầu Mỹ bỏ cấm vận với Việt Nam năm 1994 1998 - 1999 – Thời điểm lúc cấu trúc vốn thay đổi với sở hữu 100% thuộc PepsiCo 2003 – Công ty đổi tên thành Công ty Nước Giải khát Quốc tế PepsiCo Việt Nam Nhiều sản phẩm nước giải khát không ga tiếp tục đời như: Sting, Twister, Lipton Ice Tea, Aquafina 2004 – thông qua việc mua bán, sáp nhập nhà máy Điện Bàn, công ty mở rộng sản xuất kinh doanh Quảng Nam 2005 – Chính thức trở thành công ty nước giải khát lớn Việt Nam 2006 – công ty mở rộng sản xuất kinh doanh thêm thực phẩm với sản phẩm snack Poca người tiêu dùng, giới trẻ ưa chuộng 2007 – Phát triển thêm ngành hàng sữa đậu nành 2008-2009, sau khánh thành thêm nhà máy thực phẩm Bình Dương, (sau tách riêng thành Công ty Thực phẩm Pepsico Việt Nam), công ty mở rộng thêm vùng nguyên liệu Lâm Đồng Nhiều sản phẩm thuộc mảng nước giải khát đời như: 7Up Revive, Trà xanh Lipton; Twister dứa 2010 – đánh dấu cột mốc quan trọng PepsiCo Việt Nam thông qua việc PepsiCo tuyên bố tiếp tục đầu tư vào Việt Nam 250 triệu USD cho ba năm 2/2010, nhà máy Cần Thơ thức vào hoạt động 2012 – năm xảy kiện mua bán sáp nhập nhà máy San Miguel Đồng Nai vào tháng năm 2012 nhà máy PepsiCo có quy mô lớn khu vực Đông Nam Á khánh thành Bắc Ninh vào tháng 10 năm 2012 4/2013 – liên minh nước giải khát chiến lược Suntory PepsiCo Việt Nam thành lập Suntory Holdings Limited PepsiCo, Inc Suntory chiếm 51% PepsiCo chiếm 49% với mắt sản phẩm trà Olong Tea+ Plus Moutain Dew 2.1.2 Suntory Pepsico chi nhánh cần thơ GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tên công ty: Công ty Suntory Pepsico chi nhánh Cần Thơ Trụ sở: Lô 2, 19B, 2, 19D, 2, 19D1, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Sản phẩm: nước giải khát Pepsi bắt đầu xuất Việt Nam vào khoảng 20 năm gần đay Khi bắt đầu xâm nhập thị trường Pepsi chọn miền nam làm nơi khởi đầu cho suốt trình phân phối sản phẩm thời điểm ta nói Pepsi thành công việc đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng Việt Nam, cụ thể khu vục miền Nam thành công khu vực đồng Sông Cửu Long Tại khu vực Mekong chi nhánh quản lí 10 văn phòng đại diện - Ter – Vĩnh Long Trà Vinh - Ter – Kiên Giang - Ter – Cần Thơ - Ter – Đồng Tháp - Ter – Cà Mau Bạc Liêu - Ter – An Giang - Ter – Tiền Giang - Ter – Long An - Ter – Sóc Trăng Hậu Giang - Ter 10 – Bến Tre Văn phòng đại diên Cần Thơ (Ter 3) - Địa chỉ: B996 Đường 24, Khu dân cư 91B – phường An Khánh – quận Ninh Kiều – thành phố Cần Thơ - Điện thoại: 0710.3766399 Văn phòng đại diện Cần Thơ (Ter 3) thành lập năm 1998 với tránh nhiệm văn phòng giao dịch chuyển TOT cho DR 2.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Bộ phận sản xuất phận bán hàng: - Thường xuyên theo dõi diễn biến việc phân phối hàng hóa, tránh việc thiếu hàng cho nhà phân phối - Tiếp tục bám sát thị trường, mở rộng kênh phân phối thông qua tăng số lượng Outlet - Thực việc bán hàng quản lý kênh phân phối hiệu Bộ phận Marketing: giử vững hình ảnh sản phẩm lòng người tiêu dùng cách tận dụng tiềm chất lượng sản phẩm “Uống cho ngày thêm nhẹ” đại sứ thương hiệu Bộ phận kinh doanh phát triển thị trường: thực việc đánh giá hiệu kinh doanh phận, đơn vị đưa giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu kinh doanh 6.2.2 Kiến nghị với quyền địa phương Tăng cường công tác kiểm tra quản lý thị trường để phát trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, bán hàng chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng đén sức khỏe người tiêu dùng Tổ chức buổi triển lãm, để giúp doanh nghiệp dễ dàng việc quảng bá sản phẩm, nâng cao hình ảnh Tạo điều kiện thuận lợi sở hạ tầng, thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp kinh doanh địa bàn GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI 59 SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ PHỤ LỤC DANH SÁCH CHUYÊN GIA, BẢNG CÂU HỎI VÀ KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA  DANH SÁCH CHUYÊN GIA Chuyên gia 1:Nguyễn Thanh Tần Chức vụ:Trưởng Phòng Marketing Số điện thoại:0913971925 Chuyên gia 2:Nguyễn Văn Sơn Chức vụ:Trưởng Phòng Kinh Doanh Số điện thoại:0939886249 Chuyên gia 3:Trần Minh Phúc Chức vụ:Trưởng Phòng Nhân Sự Số điện thoại:0918057395 Chuyên gia 4:Lương Vỹ An Chức vụ:Chuyên viên phòng I&S Số điện thoại:0903719012 Chuyên gia 5:Trương Phú Thiện Chức vụ:Giám sát bán hàng khu vực Số điện thoại:0908158671 GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI 60 SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ BẢNG PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Xin chào Anh/Chị, tên Hà Minh Hiếu, sinh viên ngành Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, trường Đại Học Tây Đô, thực niên luận năm đề tài “HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ” Tôi cần lấy ý kiến Anh/Chị trực tiếp làm việc Công Ty Suntory Pepsico chi nhánh Cần Thơ số vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh sản phẩn trà Ô Long Teaplus công ty Do vậy, mong nhận công tác chân tình Anh/Chị giúp hoàn thành đề tài tốt nghiệp Mong Anh/Chị vui lòng dành chút thời gian để giúp trả lời số câu hỏi Tôi xin cam đoan thông tin Anh/Chị dùng vào mục đích nghiên cứu, giử bí mật tuyệt đối Tôi xin chân thành cảm ơn! I Phần thông tin Họ tên:………………………………Chức vụ:…………………………… Số điện thoại:………………………… Email:……………………………… Kinh nghiện công tác:………………….Chuyên môn:………………………… Tên đơn vị: Công ty Suntory-Pepsico Việt Nam chi nhánh Cần Thơ Địa đơn vị: Lô 2, 19B, 2, 19D, 2, 19D1, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ II Phần nội dung Câu Đối với yếu tố bên Công ty Suntory-Pepsico Việt Nam chi nhánh Cần Thơ liên quan đến việc kinh doanh nước đống sai trà Ô Long Teaplus Anh/Chị vui lòng: a Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố theo phần trăm tác động đến việc kinh doanh sản phẩm trà Ô Long Teaplus Tổng mức phân loại sau đánh giá dành cho tất yếu tố 100% b Phân loại từ đến cho yếu tố công ty định thành công sản phẩm Trà Ô Long Teaplus, mạnh, điểm mạnh, điểm yếu, điểm yếu Mức độ quan trọng STT Các yếu tố bên Lực lượng nguồn nhân lực, có sáng tạo GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI 61 Phân loại SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ cao Trình độ/Kinh nghiệm chuyên nghiệp cấp lãnh đạo Chế độ lương hưởng cho nhân viên Năng lực tài doanh nghiệp Trang thiết bị/hệ thống kho bãi quy trình công nghệ Mức độ tập chung sản phẩm so với đối thủ cao Sự hợp tác liên doanh Suntory Pepsico Khả sinh lợi dòng sản phẩm không cao Nguồn nguyên liệu sản xuất sản phẩm thật thiên nhiên/phù hợp với nhu cầu sức khỏe người tiêu dùng 10 Chương trình quảng bá thương hiệu khuyến hấp dẫn 11 Chương trình nghiên cứu phát triển thị trường 12 Văn hóa doanh nghiệp 13 Hệ thống phân phối rộng khắp 14 Quan hệ tốt với nhà phân phối 15 Thị phần sản phẩm nhỏ 16 Cập nhật thông tin thị trường sớm công ty đối thủ cạnh tranh nhờ số liệu cung cấp từ công ty Nielsen 17 Áp dụng hệ thống công nghệ thông tin đại, rông khắp Tổng cộng 100% Câu Đối với yếu tố bên Công ty Suntory-Pepsico Việt Nam chi nhánh Cần Thơ liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm Trà Ô Long Teaplus Anh/Chị vui lòng: GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI 62 SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ a Đánh giá mực độ quan trọng yếu tố theo phần trăm tác động đến việc kinh doanh sản phẩm Trà Ô Long Teaplus Tổng mức phân loại sau đánh giá dành cho tất yếu tố 100% b Phân loại từ đến cho yếu tố công ty định thành công sản phẩm Trà Ô Long Teaplus, tốt, trung bình, trung bình, yếu Mức độ quan trọng STT Các yếu tố bên Các yếu tố pháp luật (tiêu chuẩn VSATTP,ISO, …) Nhà nước tạo điều kiên mở rộng đầu tư hợp tác kinh doanh nước Nền kinh tế phục hồi năm 2016 dự kiến tăng trưởng cao Các chương trình, sách nhà nước nhằm nâng cao vị hàng hóa Việt “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” “hàng Việt Nam chất lượng cao Cơ cấu nhân gia đình thay đổi Chưa có tính khác biệt hóa sản phẩm Người tiêu dùng quan tâm nhiều đến sức khỏe lợi ích cộng đồng, xã hội Dễ dàng việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu Trình độ nhân thưc người tiêu dùng ngày cao 10 Tâm lý thích sử dụng hàng mới, thích khuyến người Miền Tây 11 Mức độ tiêu thụ sản phẩm bình quân 12 Tiềm thị trường lớn 13 Áp lực cạnh tranh cao từ đối thủ 14 Sự gia nhập ngành tương đối dễ đối thủ tiềm ẩn GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI 63 Phân loại SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tổng cộng 1,000 Câu Đối với đối thủ cạnh tranh Công ty Suntory-Pepsico Việt Nam chi nhánh Cần Thơ sản phẩm nước đóng chai Trà Ô Long Teaplus Anh/Chị vui lòng: a Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố theo phần trăm tác động đến việc kinh doanh sản phẩm Trà Ô Long Teaplus Tổng mức phân loại sau đánh giá dành cho tất yếu tố 100% b Phân loại từ đến cho yếu tố mà chiến lược tài công ty đối thủ cạnh tranh phản ứng với yếu tố này, tốt, trung bình, trung bình, yếu STT Các yếu tố thành công Trình độ/kinh nghiệm chuyên nghiệp nhân Văn hóa công ty Năng lực tài Mức độ tập trung đầu tư Hoạt động nghiên cứu phát triển Hoạt động marketing Mạng lưới kênh phân phối Quản trị chất lượng Mức độ quan trọng Trà Ô Long Teaplus Trà Xanh Không Độ Trà Bí Đao Phân loại Phân loại Phân loại Khả trì khách mở rộng khách hàng GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI 64 SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 10 Khả cạnh tranh giá 11 Cơ sở hạ tầng 12 Hệ thống thông tin 13 Lòng trung thành khách hàng 14 Kinh nghiệm xử lý tình cấp quản trị 15 Quảng cáo, khuyến Tổng cộng 100% GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI 65 SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI 66 SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ  Kết vấn chuyên gia: Ma trận đánh giá yếu tố bên chi tiết: STT yếu tố bên Mức độ quan trọng Điểm quan trọng Phân loại TB TB Lực lượng nguồn nhân lực, có sáng tạo cao 0.05 0.1 0.09 0.1 0.15 0.098 3 4 0,294 Trình độ/Kinh nghiệm chuyên nghiệp cấp lãnh đạo 0.1 0.1 0.08 0.1 0.08 0.092 4 3 0,276 Chế độ lương hưởng cho nhân viên 0.09 0.1 0.09 0.1 0.08 0.092 4 4 0,368 Năng lực tài doanh nghiệp 0.15 0.1 0.04 0.1 0.08 0.094 3 3 0,282 Trang thiết bị/hệ thống kho bãi quy trình công nghệ 0.05 0.02 0.04 0.02 0.03 0.032 3 3 0,096 Mức độ tập chung sản phẩm so với đối thủ cao 0.01 0.1 0.02 0.1 0.08 0.062 1 2 2 0,124 Sự hợp tác liên doanh Suntory Pepsico 0.14 0.03 0.14 0.03 0.03 0.074 4 4 0,296 Khả sinh lợi dòng sản phẩm không cao 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.026 1 2 2 0,052 0.08 0.1 0.13 0.03 0.088 3 4 3 0,264 Nguồn nguyên liệu sản xuất sản phẩm thật thiên nhiên/phù hợp với nhu cầu GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI SVTH:HÀ MINH HIẾU 0.1 HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ sức khỏe người tiêu dùng 10 Chương trình quảng bá thương hiệu khuyến hấp dẫn 0.15 0.1 11 Chương trình nghiên cứu phát triển thị trường 0.03 12 Văn hóa doanh nghiệp 13 0.1 0.15 0.126 4 4 0,504 0.02 0.03 0.04 0.02 0.028 4 3 0,084 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.07 4 3 0,084 Hệ thống phân phối rộng khắp 0.04 0.1 0.03 0.1 0.08 0.02 3 4 3 0,21 14 Quan hệ tốt với nhà phân phối 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 3 0,06 15 Thị phần sản phẩm nhỏ 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.022 1 2 2 0,044 16 Cập nhật thông tin thị trường sớm công ty đối thủ cạnh tranh nhờ số liệu cung cấp từ công ty Nielsen 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.022 3 4 0,066 Áp dụng hệ thống công nghệ thông tin đại, rông khắp 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 0.026 4 4 0,104 17 0.13 3,208 GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI SVTH:HÀ MINH HIẾU 1 1 HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Ma trận đánh giá yếu tố bên chi tiết: STT yếu tố bên Mức độ quan trọng 1 Điểm quan trọng Phân loại TB TB Các yếu tố pháp luật (tiêu chuẩn VSATTP,ISO, …) 0.15 0.14 0.128 1 1 0,128 Nhà nước tạo điều kiên mở rộng đầu tư hợp tác kinh doanh nước 0.05 0.06 0.05 0.05 0.1 0.062 3 3 0,186 Nền kinh tế phục hồi năm 2016 dự kiến tăng trưởng cao 0.05 0.05 0.05 0.07 0.1 0.064 3 3 0,192 Các chương trình, sách nhà nước nhằm nâng cao vị hàng hóa Việt “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” “hàng Việt Nam chất lượng cao 0.05 0.05 0.03 0.03 0.1 0052 2 2 0,104 Cơ cấu nhân gia đình thay đổi 0.05 0.05 0.01 0.05 0.032 3 4 0,096 Chưa có tính khác biệt hóa sản phẩm 0.1 0.08 0.1 0.1 0.076 2 1 0,076 Người tiêu dùng quan tâm nhiều đến sức khỏe lợi ích cộng đồng, xã hội 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 3 3 0,3 0.042 3 4 0,168 0.1 0.1 0.1 3 0,3 Dễ dàng việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu Trình độ nhân thưc người tiêu dùng ngày GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI 0.1 0.2 0.15 0.05 0.06 0.05 0.05 0.1 SVTH:HÀ MINH HIẾU 0.1 0.1 HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ cao 10 Tâm lý thích sử dụng hàng mới, thích khuyến người Miền Tây 0.15 0.15 0.2 0.11 0.1 0.142 4 4 0,568 11 Mức độ tiêu thụ sản phẩm bình quân 0.05 0.06 0.03 0.05 0.1 0.058 2 2 2 0,116 12 Tiềm thị trường lớn 0.05 0.05 0.04 0.05 0.1 0.058 2 1 0,116 13 Áp lực cạnh tranh cao từ đối thủ 0.03 0.02 0.02 0.07 0.1 0.048 1 1 1 0,048 14 Sự gia nhập ngành tương đối dễ đối thủ tiềm ẩn 0.02 0.03 0.02 0.02 0.1 0.038 2 2 0,076 1 GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI SVTH:HÀ MINH HIẾU 1 1 2,474 HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Ma trận hình ảnh cạnh tranh Phân loại STT Phân loại Ô Long Teaplus Các yếu tố thành công Phân loại Trà Xanh Không Độ Phân loại Trà Bí Đao TB TB TB Trình độ/kinh nghiệm chuyên nghiệp nhân 3 4 4 4 3 3 Văn hóa công ty 4 4 3 3 4 4 Năng lực tài 3 3 4 4 3 3 4 Mức độ tập trung đầu tư 1 3 3 3 2 1 2 Hoạt động nghiên cứu phát triển 3 3 3 4 4 3 4 3 Hoạt động marketing 4 4 4 4 4 3 3 Mạng lưới kênh phân phối 4 4 3 3 3 3 Quản trị chất lượng 2 2 2 2 2 1 Khả trì khách mở rộng khách hàng 1 1 1 1 2 2 10 Khả cạnh tranh giá 1 1 1 2 2 11 Cơ sở hạ tầng 3 3 4 4 2 2 12 Hệ thống thông tin 4 4 3 3 3 3 3 13 Lòng trung thành khách hàng 2 1 2 2 2 2 2 3 GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI SVTH:HÀ MINH HIẾU HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 14 Kinh nghiệm xử lý tình cấp quản trị 3 3 3 4 3 3 3 15 Quảng cáo, khuyến 4 4 4 4 3 3 Mức độ quan trọng điểm quan trọng STT Các yếu tố thành công Mức độ quan trọng Trình độ/kinh nghiệm chuyên 0.1 nghiệp nhân Văn hóa công ty Trà Xanh Không Độ Trà Bí Đao 0,352 0,264 0.1 0.09 0.1 0.05 0.05 0.05 0.14 0.1 0.05 0,060 0,24 0,18 0,24 Năng lực tài 0.08 0.15 0.14 0.15 0.05 0,114 0,342 0,456 0,342 Mức độ tập trung đầu tư 0.06 0.05 0.07 0.1 0,066 0,066 0,198 0,132 Hoạt động nghiên cứu phát triển 0.03 0.05 0.05 0.05 0.1 0,056 0,168 0,224 0,168 Hoạt động marketing 0.03 0.05 0.05 0.1 0.1 0,066 0,264 0,264 0,198 Mạng lưới kênh phân phối 0.02 0.05 0.05 0.03 0.1 0,050 0,2 0,15 0,15 Quản trị chất lượng 0.1 0.05 0.05 0.05 0.06 0,060 0,12 0,12 0,06 Khả trì khách 0.05 mở rộng khách hàng 0.1 0.09 0.1 0,078 0,078 0,078 0,156 10 Khả cạnh tranh giá 0.1 0.03 0.04 0.02 0.1 0,058 0,058 0,058 0,116 11 Cơ sở hạ tầng 0.06 0.02 0.02 0.02 0.05 0,034 0,102 0,136 0,068 SVTH:HÀ MINH HIẾU 0.05 0.05 TB Ô Long Teaplus GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI Điểm quan trọng 0,088 0,264 HOẠCH ĐINH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM TRÀ Ô LONG TEAPLUS CỦA SUNTORY PEPSICO TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 12 Hệ thống thông tin 0.07 0.05 0.04 0.03 0.05 0,048 0,192 0,144 0,144 13 Lòng trung thành khách hàng 0.1 0.05 0.06 0.05 0.05 0,062 0,124 0,124 0,124 14 Kinh nghiệm xử lý tình 0.1 cấp quản trị 0.05 0.06 0.02 0.05 0,056 0,168 0,168 0,168 15 Quảng cáo, khuyến 0.05 0.015 0.14 0.08 0.1 0,104 0,416 0,416 0,312 1 1 2,802 3,068 2,642 GVHD: PHÒNG THỊ HUỲNH MAI SVTH:HÀ MINH HIẾU 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận hoạch định chiến lược kinh doanh sản phẩm trà ô lôngTEAPLUS của SUNTORY PEPSICO tại TP cần thơ , Tiểu luận hoạch định chiến lược kinh doanh sản phẩm trà ô lôngTEAPLUS của SUNTORY PEPSICO tại TP cần thơ , Tiểu luận hoạch định chiến lược kinh doanh sản phẩm trà ô lôngTEAPLUS của SUNTORY PEPSICO tại TP cần thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay