Tiểu luận hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH quốc tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020

109 161 1
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:17

Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Với xu phát triển kinh tế nay, quy mô hoạt động sản xuất doanh nghiệp ngày mở rộng, số lượng công ty xuất ngày nhiều hơn, đòi hỏi công ty phải không ngừng nâng cao lực cạnh tranh, có tầm nhìn xa hoạt động kinh doanh công ty thời gian tương lai việc hoạch định chiến lược kinh doanh điều quan trọng mà công ty cần phải thực Sau nước ta gia nhập vào TPP, đối thủ cạnh tranh không đơn công ty nước mà có công ty nước Vì thế, Công ty phải có chiến lược riêng nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận cao mà Công ty đề Đó không nỗi trăn trở nhà kinh tế vĩ mô mà nỗi lo chung Công ty kinh doanh thiết bị điện tử, sản phẩm đồ dùng gia đình, có Công ty TNHH Quốc tế Vinh Phát Công ty TNHH Quốc tế Vinh Phát Công ty vào hoạt động cách không lâu nên việc hoạch định chiến lược kinh doanh vấn đề cần thiết để Công ty đứng vững thị trường chống lại nguy cơ, thách thức mà thị trường tác động Hoạch định chiến lược sở để tổ chức đề chiến lược hoạt động kinh doanh mục tiêu cần hướng đến, giúp Công ty có định hướng phát triển đúng, đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục thị trường, từ Công ty có đủ khả cạnh tranh ngày vững mạnh Xuất phát từ tình hình thực tế với mong muốn góp phần vào phát triển Công ty, nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu người tiêu dùng nên chọn đề tài :“Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát, từ đưa số giải pháp thực chiến lược 1.2.2 Mục tiêu cụ thể -Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ GVHD: ThS TRINH BỬU NAM SVTH: HUỲNH THỊ CẨM VIL Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 năm 2013 đến năm 2015 tháng đầu năm 2016 để tìm điểm mạnh điểm yếu Công ty - Phân tích môi trường kinh doanh hội - nguy từ nâng cao lực cạnh tranh - Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 - Đề xuất giải pháp để thực chiến lược chọn nhằm nâng cao hiệu hoạt động đưa công ty 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp thu thập liệu - Dữ liệu thứ cấp: thu thập từ sách, báo, nghiên cứu khoa học, tạp chí khoa học, Internet, số liệu báo cáo Công ty có lien quan đến lĩnh vực nghiên cứu - Dữ liệu sơ cấp: vấn chuyên gia để thực bước phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh, phân tích ma trận SWOT QSPM 1.3.2 Phương pháp phân tích - Sử dụng phương pháp so sánh số tuyệt đối tương đối để phân tích tiêu kết kinh doanh Công ty qua năm 2013, 2014, 2015 tháng đầu năm 2016 - Phương pháp chuyên gia: nhằm lấy ý kến đánh giá chuyên gia tác động môi trường, đối thủ cạnh tranh Công ty - Công cụ ma trận đánh giá yếu tố bên IFE: nhằm tóm tắt đánh giá mặt mạnh, mặt yếu Công ty - Công cụ ma trận hình ảnh cạnh tranh: nhằm đánh giá khả cạnh tranh công ty so với đối thủ cạnh tranh ngành, qua nắm nhiều thông tin chiến lược quan trọng - Công cụ ma trận đánh giá yếu tố bên EFE: nhằm tóm tắt lượng hóa ảnh hưởng yếu tố bên đến hoạt động kinh doanh Công ty - Sử dụng công cụ ma trận SWOT nhằm tìm điểm mạnh, điểm yếu, nguy cơ, thách thức, từ đưa chiến lược phù hợp GVHD: ThS TRINH BỬU NAM SVTH: HUỲNH THỊ CẨM VIL Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 - Sử dụng công cụ phân tích ma trận QSPM để chọn chiến lược thực - Phương pháp phân tích tổng hợp 1.4 Đối tượng – Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Các báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo khác liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Về không gian Đề tài thực Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát ( 134 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) 1.4.2.2 - Về thời gian Thời gian thực đề tài từ 11/9/2016 đến ngày 08/11/2016 - Số liệu thu thập vòng năm: 2013, 2014, 2015 tháng đầu năm 2016 1.5 Ý nghĩa đề tài Đề tài nghiên cứu nhằm đưa chiến lược kinh doanh phù hợp với Công ty, thấy mặt mạnh, mặt yếu, từ khắc phục nhận thấy hội, thách thức mà công ty phải đối mặt, từ giúp cho Công ty hoạt động kinh doanh có hiệu tương lai Việc thực đề tài giúp hiểu sâu trình hoạch định lựa chọn chiến lược cho phù hợp, đặc biệt hành trang kiến thức hữu ích để áp dụng vào thực tế sau trường Hy vọng qua đề tài góp phần ý tưởng việc hoạch định chiến lược Công ty, tiếp bước cho phát triển Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát tương lai 1.6 Bố cục nghiên cứu Chương 1: Tổng quan đề tài Chương 2: Tổng quan doanh nghiệp Chương 3: Cơ sở lý luận GVHD: ThS TRINH BỬU NAM SVTH: HUỲNH THỊ CẨM VIL Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 Chương 4: Phân tích yếu tố môi trường tác động đến trình kinh doanh Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát Chương 5: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát Chương 6: Kết luận – Kiến nghị GVHD: ThS TRINH BỬU NAM SVTH: HUỲNH THỊ CẨM VIL Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 2.1 Tổng quan Công ty: 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát Tên Công ty viết tiếng Việt: Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát Tên Công ty viết tiếng nước ngoài: VINH PHAT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED Tên giao dịch: Vinh Phat Internation Co., Ltd Vốn điều lệ: 2.050.000.000 đồng Giấy phép kinh doanh: 0312185807 Giấy chứng nhân đăng kí kinh doanh Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/03/2013 Địa chỉ: 134 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Email: congtyquoctevinhphat@yahoo.com.vn Điện thoại: 0839290290 - Fax: 0839290293 Giám đốc: TIÊU QUỐC BẢO Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát có bước phát triển tốt việc tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường Trong trình hình thành phát triển Công ty không ngừng hoàn thiện chất lượng, cải thiện tính năng, đa dạnh hóa chủng loại mẫu mã để tiến gần đến lựa chọn người tiêu dùng Với mục tiêu mang đến niềm tin hài lòng với khách hàng đến lựa chọn sử dụng sản phẩm công ty chất lượng hàng hóa, thông số kỹ thuật đồng thời giá cạnh tranh, hợp lý Bên cạnh dịch vụ bảo hành, bảo trì chu đáo Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát trì triết lý theo đuổi hoàn hảo sản phẩm làm phong phú “tiện nghi cho sống” người tiêu dùng 2.2 Nghề kinh doanh - Kinh doanh đồ dùng khác cho gia đình ( chi tiết là: bán buôn bếp gas, giường tủ, bán ghế đồ dùng nội thất ) – mã ngành: 4649 GVHD: ThS TRINH BỬU NAM SVTH: HUỲNH THỊ CẨM VIL Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 - Kinh doanh máy móc, thiết bị phụ tùng máy văn phòng; bán buôn đồ điện, linh kiện phụ tùng điện – mã ngành: 4669 - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm thiết bị viễn thông cửa hàng chuyên ngành – mã ngành: 4741 - Bán lẻ thiết bị thiết bị nghe nhìn cửa hàng chuyên ngành – mã ngành cửa hàng chuyên doanh – mã ngành: 4742 - Sản xuất, lắp ráp, gia công bếp gas thiết bị gas – mã ngành: 3290 2.3 Cơ cấu tổ chức: 2.3.1 Sơ đồ tổ chức: GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG PHÒNG PHÒNG KỸ THUẬT KINH DOANH KẾ TOÁN– TỔNG HỢP NHÂN SỰ Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty Nguồn: Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát 2.3.2 Nhiệm vụ phòng ban 2.3.2.1 Giám đốc: - Là người đứng đầu có quyền lực Công ty, điều hành quản lý hoạt động Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật hoạt động pháp luật - Ban hành quy chế quản lý nội Công ty - Ký kết hợp đồng Công ty GVHD: ThS TRINH BỬU NAM SVTH: HUỲNH THỊ CẨM VIL Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 - Phụ trách chung hoạt động Công ty, phụ trách trực tiếp phận: Phòng kỹ thuật, Phòng kinh doanh tổng hợp, Phòng kế toán-Nhân 2.3.2.2 Phó Giám Đốc: - Phó giám đốc giúp giám đốc điều hành hoạt động Công ty - Chủ động tích cực triển khai, thực nhiệm vụ phân công chịu trách nhiệm trước Giám đốc hiệu hoạt động 2.3.2.3 Phòng kỹ thuật Tham mưu cho Giám đốc quản lý lĩnh vực sau: - Công tác quản lý giám sát kỹ thuật, chất lượng; - Công tác láp ráp thiết bị; - Công tác bảo hành, bảo trì sảm phẩm sau bán; - Thực nhiệm vụ khác Giám Đốc giao 2.3.2.4 Phòng kinh doanh tổng hợp: Tham mưu cho Giám đốc lĩnh vực kinh doanh: - Lập kế hoạch kinh doanh triển khai thực hiện; - Soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán, góp vốn,…; - Marketing chăm sóc khách hàng; - Thực nhiệm vụ khác Giám đốc yêu cầu 2.3.2.5 Phòng kế toán – nhân sự:  Phòng kế toán: - Thực công tác tài chính; - Công tác kế toán tài vụ; - Công tác kiểm toán nội bộ; - Công tác quản lý tài sản; - Công tác toán hợp đồng kinh tế; - Kiểm soát chi phí hoạt động Công ty; - Quản lý vốn, tài sản Công ty, tổ chức, đạo công tác kế toán toàn công ty GVHD: ThS TRINH BỬU NAM SVTH: HUỲNH THỊ CẨM VIL Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020  Bộ phận nhân sự: - Hỗ trợ cho cấp trê giải vấn đề thuộc lĩnh vực nhân Công ty; - Tổ chức công tác tuyển dụng nhân cho Công ty; - Tương tác, hỗ trợ phòng, ban khác họ có yêu cầu hay khó khăn vấn đề nhân sự; - Thực công việc Giám đốc yêu cầu 2.4 Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát qua năm 2013, 2014, 2015 tháng đầu năm 2016 GVHD: ThS TRINH BỬU NAM SVTH: HUỲNH THỊ CẨM VIL Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 STT Khoản mục 2013 2014 2015 06 tháng 2016 2014/2013 Chênh lệch Tổng doanh thu 12.199.692.523 36.063.222.102 61.742.862.795 34.763.681.471 23863.529.579 Tổng chi phí 11.664.791.317 32.441.712.030 57.185.394.485 32.974.629.310 Lợi nhuận trước thuế 4.557.468.310 Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 3.621.510.072 1.171.986.336 Tỷ lệ % 2015/2014 Chênh Lệch Tỷ lệ % 295,6 25.679.640.693 171,2 20.776.920.713 278,1 24.743.682.455 176,3 1.789.052.161 2.449.523.736 309,0 935.958.238 125,8 112.504.245 724.302.015 1.002.621.483 352.261.720 611.797.770 643,8 278.319.468 138,4 1.059.482.091 2.897.208.057 3.554.846.827 1.436.790.441 1.837.725.966 273,5 657.638.770 122,7 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát ĐVT: đồng Nguồn: Phòng kế toán Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát GVHD: ThS TRINH BỬU NAM SVTH: HUỲNH THỊ CẨM VIL Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 Qua bảng thống kê kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát ta nhận thấy hiệu hoạt động kinh doanh năm sau cao so với năm trước, hiệu kinh doanh tăng rõ rệt Doanh thu Công ty tăng qua năm, năm 2014 doanh thu tăng cao so với năm 2013 năm 2013 Công ty thành lập Công ty phải bỏ khoản chi phí đầu tư ban đầu nhà kho, thuê mặt xây dựng, chi phí phát sinh khác bên cạnh Công ty chưa nắm bắt nhu cầu tâm lí hành vi người tiêu dùng Tuy nhiên đến năm 2015 doanh thu tăng mức chênh lệch doanh thu không cao giai đoạn từ năm 2013 đến 2014 giai đoạn Công ty chưa mở rộng thị trường, có nhiều đối thủ cạnh tranh, Công ty chưa có chiến lược cạnh tranh khác biệt Tổng chi phí năm 2014 tăng cao so với năm 2013 Chi phí tiếp tục tăng năm 2015 Tuy nhiên từ năm 2014 đến 2015 chi phí tăng cao khoảng chi phí vận chuyển, chi phí điện nước tăng qua năm khoản chi phí phát sinh khác Nhìn chung lợi nhuận Công ty thu năm 2014 2015 tăng cao so với năm 2013 Đạt thành Công ty ngày cung cấp mặt hàng chất lượng, đa dạng mẫu mã, đáp ứng đươc nhu cầu khách hàng 2.4 Đánh giá thuận lơi – khó khăn thời gian qua 2.4.1 Thuận lợi: - Nhu cầu người tiêu dùng ngày tăng, với sản phẩm chất lượng, đa dạng đáp ứng nhu cầu khách hàng - Hiện tại, Công ty có đội ngũ bán hàng trẻ, nhiệt tình, động, phục vụ khách hàng với thái độ vui vẻ, tận tình - Qua khoảng thời gian hoạt động, Công ty có số lượng khách hàng trung thành - Bộ máy tổ chức Công ty đơn giản nên Giám đốc quản lý hoạt động Công ty cách dễ dàng, giải kịp thời vấn đề xảy Công ty, từ giúp Công ty hoạt động cách hiệu 2.4.2 Khó khăn: GVHD: ThS TRINH BỬU NAM 10 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM VIL Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINH PHÁT S T T Các yếu tố bên Tổ chức hoạt động kinh doanh 3 3 Số điểm Điểm Mức Phân quan bình độ trọng loại quân quan 2,86 trọng 0,09 0,27 Khả tài chính, mối quan hệ với tổ chức tín dụng 3 3 3,29 0,10 0,20 Dịch vụ chăm sóc khách hàng 4 4 3,71 0,11 0,44 Trang thiết bị thiết bị phục vụ bán hàng Khả chủ động nguồn hàng Quản lý chất lượng sản phẩm 3 3 2,43 0,07 0,21 2 3 3 2,57 0,08 0,24 3 3 2,71 0,08 0,24 Sự đa dạng sản phẩm Khả cạnh tranh vê giá thị trường Hoạt động chiêu thị Kênh phân phối sản phẩm Nguồn nhân lực Uy tín thị trường Tông cộng 3 3 3 3 2,86 3,29 0,09 0,10 3 0,27 0,30 2 2 3 3 3 2 2 2,43 2,29 2,57 1,57 32,58 0,07 0,07 0,08 0,06 1,00 2 0,14 0,14 0.24 0,12 2.81 10 11 12 C G C G C G C G C G C G C G PHỤ LỤC GVHD: ThS TRINH BỬU NAM VIL 95 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINH PHÁT STT Các yếu tố thành công CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 Phân loại 2,43 2,29 2,43 3 2 3 3 2,43 3,57 3 3,43 4 4 3,71 3,29 Thị phần 2 2 Am hiêu vê thị trường khách hàng 4 4 4 Thương hiệu thị trường Bán hàng qua Website 2 2 2 2 3 3 Phục vụ khách hàng Khả cạnh tranh vê giá thị trường 4 3 4 Khả tài 4 3 Khả chủ động nguồn hàng 4 3 3 4 3 Nghiên cứu phát triên sản phẩm theo nhu cầu khách hàng 10 Năng lực quản trị 11 Khả quản lý sản phẩm 3,71 3,57 2,57 33,43 Tổng cộng GVHD: ThS TRINH BỬU NAM VIL Điểm bình quân 96 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM M đ q tr Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY ANH SƠN STT Các yếu tố thành công CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 Phân loại CG7 Mức Điểm độ bình quan quân trọng Số điểm quan trọng Thị phần Am hiêu vê thị trường khách hàng 3 4 3 3 4 4 3,57 3,29 0,12 0,11 0,48 0,33 Thương hiệu thị trường Bán hàng qua Website Phục vụ khách hàng Khả cạnh tranh vê giá thị trường Khả tài Nghiên cứu phát triên sản phẩm theo nhu cầu khách hàng 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2,57 2,43 2,29 2,29 0,08 0,08 0,07 0,07 0,24 0,16 0,16 0,14 3 4 4 3,57 1,71 0,12 0,06 0,48 0,12 Khả chủ động nguồn hàng 4 3 3 3 3,29 0,11 0,33 3 3 3 3 3 3,14 2,57 0,10 0,08 0,30 0,24 30,72 1,00 2,98 10 Năng lực quản trị 11 Khả quản lý sản phẩm Tổng cộng PHỤ LỤC GVHD: ThS TRINH BỬU NAM VIL 97 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HỒNG TUYỀN STT Các yếu tố thành công CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 Phân loại Điểm Mức bình độ quân quan trọng Số điểm quan trọng Thị phần Am hiêu vê thị trường khách hàng 3 3 3 4 2,43 3,29 0,08 0,11 0,16 0,44 Thương hiệu thị trường Bán hàng qua Website Phục vụ khách hàng Khả cạnh tranh vê giá thị trường Khả tài Nghiên cứu phát triên sản phẩm theo nhu cầu khách hàng 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2,43 2,43 2,43 2,57 0,08 0,08 0,08 0,08 0,16 0,16 0,16 0,24 4 4 3 4 2,71 3,86 0,08 0,12 0,24 0,48 Khả chủ động nguồn hàng 3 3 3 3,14 0,10 0,30 3 3 3 3 3 3,29 2,57 0,11 0,08 0,33 0,24 31,15 1,00 2,91 10 Năng lực quản trị 11 Khả quản lý sản phẩm Tổng cộng PHỤ LỤC GVHD: ThS TRINH BỬU NAM VIL 98 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIÉN CHUYÊN GIA VỀ VỊ TRÍ CẠNH TRANH GIỮA CÁC CÔNG TY: TNHH QUỐC TẾ VINH PHÁT, TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY ANH SƠN, TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ HỒNG TUYỀN STT Các yếu tố thành công Điểm bình quân Công ty TNHH Quốc Mức tế Vinh Phát độ quan trọng Công ty TNHH Thương mại điện máy Anh Sơn Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hồng Tuyền Phân loại 10 11 Thị phần 3,19 0,09 Am hiêu vê thị trường khách hàng Thương hiệu thị trường Bán hàng qua Website Phục vụ khách hàng Khả cạnh tranh vê giá thị trường Khả tài 3,90 0,11 2,76 0,08 2,71 0,07 3,14 2,86 0,09 0,08 3,33 0,09 3,52 0,09 3,71 0,10 Nghiên cứu phát triên sản phẩm theo nhu cầu khách hàng Khả chủ động nguồn hàng Năng lực quản trị Khả quản lý sản phẩm Tổng cộng GVHD: ThS TRINH BỬU NAM VIL 3,86 3,24 0,11 0,09 36,22 1,00 99 Phân Phân Số Số Số điểm loại điểm loại điểm quan quan quan trọng trọng trọng 0,18 0,36 0,18 0,44 0,33 0,33 2 4 0,16 0,14 0,36 0,24 0,18 0,36 2 0,24 0,14 0,18 0,16 0,36 0,18 2 3 0,16 0,14 0,18 0,24 0,27 0,36 0,30 0,44 0,27 3,07 3 0,30 0,33 0,27 2,85 3 0,30 0,33 0,27 2,76 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINH PHÁT S T T C C C C C C C G G G G G G G Các yếu tố bên Điểm bình quân Mức Phân S loại đ độ q quan t trọng Nhà nước có sách ưu đãi hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp sách xúc tiến thương mại 4 3 3 3,43 0,11 Tp.Hồ Chí Minh có vị trí địa lý thuận lợi vê dân số thu nhập bình quân tăng nhu câu tiêu dùng khách hàng tăng 4 4 3,71 0,12 Nền Kinh tế, Chính trị ổn định phát triển 3 3 3,00 0,10 Kỹ thuật - Công nghệ phát triển mạnh 3 3 3,14 0,10 Quan hệ đối ngoại đầu tư mở rộng 3 2 2 2,57 0,09 Sức ép từ sản phẩm thay thị hiếu khách hàng khác 3 2 2,43 0,08 Cạnh tranh ngày gay gắt giá bán sản phẩm kinh doanh Yêu cầu ngày khăt khe từ khách hàng 3 2 2,43 0,08 3 2 2,57 0,08 Nhiều đối thủ cạnh tranh gia nhập ngành, áp lực cạnh tranh cao 2 3 2,14 0,07 10 Tỷ lệ lạm phát gia tăng, lãi suất ngân hàng tăng cao 3 2 2,14 0,07 11 Thi trường nguồn hàng chưa ổn định vê số lượng hạn chế cung cấp cho công ty 3 3 3,00 0,10 30,56 1,00 Tông cộng GVHD: ThS TRINH BỬU NAM VIL 100 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA ĐỂ LỰC CHỌN CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY Thông tin người trả lời - Họ tên: - Năm sinh: Giới tính: - - Đơn vị công tác: - Điện thoại: - Chức danh: Thông tin cần thiết khác - Ngày vấn: - Bảng câu hỏi số: - Thời gian bắt đầu: - Thời gian kết thúc: Nội dung Xin chào Anh/ Chị! Tôi tên: Huỳnh Thị Cẩm Vil, sinh viên lớp ĐH QTKD Quốc tế 8, trường Đại học Tây Đô Hiện thực nghiên cứu đề tài “Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020” Kính xin quý Anh/ Chị vui lòng dành chút thời gian khoảng 20 phút cho phép vấn Anh/ Chị số câu hỏi có liên quan Tôi biết ơn giúp đỡ Anh/ Chị Các ý kiến trả lời Anh/ Chị đảm bảo bí mật tuyệt đối CÂU HỎI: Anh/ Chị vui lòng cho điểm hấp dẫn (AS) yếu tố bên bên Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát cho nhóm chiến lược SO, ST WT bao gồm chiến lược đưa qua phân tích ma trận SWOT? Các thức cho điểm hấp dẫn sau: GVHD: ThS TRINH BỬU NAM VIL 101 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 Số 1: Không hấp dẫn Số 2: Có hấp dẫn đôi chút Số 3: Khá hấp dẫn Số 4: Rất hấp dẫn * Nhóm SO bao gồm chiến lược đưa ra: chiến lược thâm nhập thị trường chiến lược phát triển thị trường: Chiến lược thay Các yếu tố quan trọng Phân Thâm nhập Phát triển loại thị trường thị trường AS AS TAS TAS * Các yếu tố bên Tổ chức hoạt động kinh doanh Khả tài chính, mối quan hệ với tổ chức tín dụng Dịch vụ chăm sóc khách hàng Trang thiết bị phục vụ bán hàng Khả chủ động nguồn hàng Sự đa dạng sản phẩm Quản lý chất lượng sản phẩm Khả cạnh tranh giá thị trường Hoạt động chiêu thị Kênh phân phối sản phẩm Trình độ nguồn nhân lực Thương hiệu thị trường * Các yếu tố bên GVHD: ThS TRINH BỬU NAM VIL 102 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 Nhà nước có sách ưu đãi hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, sách xúc tiến thương mại, miễn giảm thuế cho Công ty thành lập Tp.Hồ Chí Minh có vị trí địa lý thuận lợi vê dân số thu nhập bình quân tăng nhu câu tiêu dùng khách hàng tăng Nền Kinh tế, Chính trị ổn định phát triển Kỹ thuật – Công nghệ ngày cáng phát triển mạnh Quan hệ đối ngoại đầu tư mở rộng Sức ép từ sản phẩm thay thị hiếu khách hàng Cạnh tranh ngày gay gắt giá bán sản phẩm kinh doanh Yêu câu ngày khắt khe từ khách hàng Nhiêu đối thủ cạnh tranh gia nhập ngành, áp lực cạnh tranh cao Tỷ lệ lạm phát gia tăng, lãi suất ngân hàng tăng cao Thị trường nguồn cung chưa ổn định vê số lượng hạn chế cung cấp cho nhiêu Công ty khác Tổng cộng GVHD: ThS TRINH BỬU NAM VIL 103 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 * Nhóm ST bao gồm chiến lược đưa ra: Chiến lược phát triên sản phẩm dịch vụ kèm theo, chiến lược phát triển sản phẩm chất lượng cao Chiến lược thay Các yếu tố quan trọng Phân Phát triển Phát triển loại sản phẩm Sản phẩm dịch vụ kèm chất lượng theo cao AS TAS AS TAS * Các yếu tố bên Tổ chức hoạt động kinh doanh Khả tài chính, mối quan hệ với tổ chức tín dụng Dịch vụ chăm sóc khách hàng Trang thiết bị phục vụ bán hàng Khả chủ động nguồn hàng Sự đa dạng sản phẩm Quản lý chất lượng sản phẩm Khả cạnh tranh giá thị trường Hoạt động chiêu thị Kênh phân phối sản phẩm Trình độ nguồn nhân lực Thương hiệu thị trường * Các yếu tố bên Nhà nước có sách ưu đãi GVHD: ThS TRINH BỬU NAM VIL 104 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, sách xúc tiến thương mại, miễn giảm thuế cho Công ty thành lập Tp.Hồ Chí Minh có vị trí địa lý thuận lợi vê dân số thu nhập bình quân tăng nhu câu tiêu dùng khách hàng tăng Nền Kinh tế, Chính trị ổn định phát triển Kỹ thuật – Công nghệ ngày cáng phát triển mạnh Quan hệ đối ngoại đầu tư mở rộng Sức ép từ sản phẩm thay thị hiếu khách hàng Cạnh tranh ngày gay gắt giá bán sản phẩm kinh doanh Yêu câu ngày khắt khe từ khách hàng Nhiêu đối thủ cạnh tranh gia nhập ngành, áp lực cạnh tranh cao Tỷ lệ lạm phát gia tăng, lãi suất ngân hàng tăng cao Thị trường nguồn cung chưa ổn định vê số lượng hạn chế cung cấp cho nhiêu Công ty khác Tổng cộng GVHD: ThS TRINH BỬU NAM VIL 105 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 * Nhóm WT bao gồm chiến lược đưa ra: Chiến lược tăng cường quảng cáo, khuyến chiến lược hội nhập sau Chiến lược thay Các yếu tố quan trọng Phân Tăng cường Hội nhập loại quảng cáo, sau khuyến AS TAS AS TAS * Các yếu tố bên Tổ chức hoạt động kinh doanh Khả tài chính, mối quan hệ với tổ chức tín dụng Dịch vụ chăm sóc khách hàng Trang thiết bị phục vụ bán hàng Khả chủ động nguồn hàng Sự đa dạng sản phẩm Quản lý chất lượng sản phẩm Khả cạnh tranh giá thị trường Hoạt động chiêu thị Kênh phân phối sản phẩm Trình độ nguồn nhân lực GVHD: ThS TRINH BỬU NAM VIL 106 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 Thương hiệu thị trường * Các yếu tố bên Nhà nước có sách ưu đãi hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, sách xúc tiến thương mại, miễn giảm thuế cho Công ty thành lập Tp.Hồ Chí Minh có vị trí địa lý thuận lợi vê dân số thu nhập bình quân tăng nhu câu tiêu dùng khách hàng tăng Nền Kinh tế, Chính trị ổn định phát triển Kỹ thuật – Công nghệ ngày cáng phát triển mạnh Quan hệ đối ngoại đầu tư mở rộng Sức ép từ sản phẩm thay thị hiếu khách hàng Cạnh tranh ngày gay gắt giá bán sản phẩm kinh doanh Yêu câu ngày khắt khe từ khách hàng Nhiêu đối thủ cạnh tranh gia nhập ngành, áp lực cạnh tranh cao Tỷ lệ lạm phát gia tăng, lãi suất ngân hàng tăng cao Thị trường nguồn cung chưa ổn định vê số lượng hạn chế GVHD: ThS TRINH BỬU NAM VIL 107 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 cung cấp cho nhiêu Công ty khác Tổng cộng Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/Chị Xin kính chào Anh/Chị! GVHD: ThS TRINH BỬU NAM VIL 108 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Quốc Tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020 GVHD: ThS TRINH BỬU NAM 109 SVTH: HUỲNH THỊ CẨM VIL
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH quốc tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020, Tiểu luận hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH quốc tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020, Tiểu luận hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH quốc tế Vinh Phát từ năm 2016 đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay