Tiểu luận đánh giá tình hình xuất khẩu thuỷ sản của công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ cafish

87 187 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Trí tuệ - động - sáng tạo NIÊN LUẬN NĂM PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: VÕ KHẮC HUY ĐẶNG TẤN PHÁT MSSV: 13D340101188 Lớp: QTKD Quốc Tế Cần Thơ, tháng 09 năm 2016 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Trong chương giới thiệu sỏ hình thành đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên sử dụng để phân tích, đánh giá, ý nghĩa bố cục đề tài Giúp cho người đọc có nhìn khái quát đề tài 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Việt Nam với bờ biển trải dài, nhiều sông ngòi thuận lợi cho việc đánh bắt nuôi trồng thủy sản Khai thác lợi nên có nhiều doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh xuất thuỷ sản dần lớn mạnh trưởng thành thị trường nước lẫn quốc tế Thủy sản Việt Nam đạt thành tựu đáng kể, năm 2007 Việt Nam thuộc vào top 10 nước xuất thủy sản lớn giới sau Hà Lan, thủy sản Việt Nam có mặt 130 quốc gia vùng lãnh thổ Tuy nhiên thủy sản Việt Nam bị cạnh tranh ép giá thương trường toàn cầu Đặc biệt nước ta gia nhập WTO cạnh tranh cá tôm Việt Nam thêm gay gắt, đòi hỏi phải có bước thật chắn không vấp sai lầm dù nhỏ để đứng vững thị trường Hiện xu hướng quốc tế hóa làm cho kinh tế nước phát triển, xuất thuỷ sản nước ta năm qua khẳng định lợi vị trí kinh tế quốc dân Với việc đòi hỏi vốn đầu tư không lớn, tận dụng điều kiện tự nhiên, xã hội đất nước, xuất thuỷ sản có phát triển to lớn hàng năm đem nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước, góp phần nâng cao vị kinh tế Việt Nam trường quốc tế Đồng thời xuất thuỷ sản góp phần giải công ăn việc làm cho người lao động nước, nâng cao mức sống cho người dân góp phần ổn định an ninh quốc phòng Tuy nhiên, để đạt đựơc thành tựu hoạt động xuất thuỷ sản gặp không khó khăn, công tác tổ chức xuất yếu kém, việc tiếp cận thị trường hạn chế so với nước khác sản phẩm chủ yếu dạng thô, tính cạnh tranh thị trường chưa cao, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chưa trọng… Công ty công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ Cafish t doanh nghiệp thực chức thu mua gia công mặt hàng thuỷ sản để xuất Trong năm qua công ty đạt thành tựu đáng khích lệ việc giải việc làm cho phận dân cư địa phương hoạt động kinh doanh có lãi Trong bối cảnh tại, công ty gặp không khó khăn hoạt động xuất thuỷ sản tìm kiếm thị trường… Vì vậy, phân tích tình hình xuất thuỷ sản nhằm tìm giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tăng lợi nhuận công ty, giải khó khăn trước mắt lâu dài, đưa công ty đứng vững thị trường vấn đề cần thiết Xuất phát từ tình hình thực tế đó, định chọn đề tài: “ Đánh giá tình hình xuất thuỷ sản công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ- Cafish” cho niên luận năm 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hoạt động xuất thủy sản công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish giai đoạn 2012-2014 từ đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất thủy sản công ty phát triển bền vững năm tới 1.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích tình hình hoạt động xuất thủy sản công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish giai đoạn 2012-2014 Mục tiêu 2: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động XK thủy sản công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish giai đoạn 2012-2014 Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động XK thủy sản công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish phát triển bền vững năm tới 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu Dữ liệu sơ cấp: Tham khảo thông tin báo chí, trang mạng xã hội truyền hình internet như: www.cafish.com.vn, trang web diễn đàn kinh tế khác Dữ liệu thứ cấp: Thu thập từ bảng báo cáo tài doanh thu; kết cấu loại doanh thu; chi phí; lợi nhuận qua năm 20122013-20142015; tình hình nhân sự; hoạt động marketing, số tiêu tài như: tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận, doanh thu, Em nhầm lẫn liệu sơ cấp liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp liệu thu thập mà không cần qua chế biến; còn, liệu sơ cấp phải chế biến Ví dụ: em có chạy SPSS dựa vào số liệu để vẽ biểu đồ…được gọi liệu sơ cấp 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu Mục tiêu 1: Phương pháp thống kê mô tả số liệu vấn đề thu thập được, đồng thời thu thập làm rõ thêm số thông tin có liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh công ty Mục tiêu 2: Sử dụng phương pháp so sánh tuyệt đối, so sánh tương đối qua năm phương pháp tổng hợp để đưa nhận xét tình hình hoạt động kinh doanh công ty Các tiêu để đánh giá kết kinh doanh: doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua năm 2012-2014 Mục tiêu 3: Sử dụng công cụ ma trận SWOT, phương pháp phân tích tổng hợp Tổng hợp yếu tố phân tích để đề giải pháp thực chiến lược 1.3 Giả thuyết câu hỏi nghiên cứu 1.34.1 Các giả thuyết cần kiểm định Phân tích tình hình hoạt động công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish Đánh giá tình hình xuất công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish qua năm 2013- 2015 1.34.2 Các câu hỏi nghiên cứu Thực trạng hoạt động công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish? Tình hình xuất công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish qua năm 2012 - 2014? Các yếu tố ảnh hưởng đến qua trình xuất nhập công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish? 1.4 Nội dung nghiên cứu Nội dung 1: Phân tích tình hình hoạt động xuất thủy sản công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish giai đoạn 2013-2015 - Đặc nguồn lực công ty (công nhân, tài chính, doanh thu, ) - Quy mô, máy cấu tổ chức tình hình xuất công ty - Những thuận lợi, khó khăn, hội thách thức tình hình hoạt động xuất công ty Nội dung 2: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất thủy sản công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish giai đoạn 20122014 Phân nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất thủy sản công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish như: Nhân tố người,nhân tố tài chính, marketing quốc tế, chất lượng hàng hóa, tiềm lực kinh tế quốc dân môi trường văn hoá,chính trị, pháp luật nước nhập khẩu, Nội dung 3: Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động XK thủy sản công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish phát triển bền vững năm tới 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.56.1 Đối tượng nghiên cứu Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish kinh doanh nhiều lĩnh vực chế biến mặt hàng thủy hải sản xuất sang thị trường chủ lực: Singapo, Hàn Quốc, Nhật Bản, 1.56.2 Phạm vi không gian nghiên cứu Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish 1.56.3 Phạm vi nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa thông tin số liệu thu thập năm 2012, 2013, 2014 công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu thủy sản Cần Thơ – Cafish để so sánh, tổng hợp đưa nhận định, nhận xét 1.56.4 Phạm vi thời gian nghiên cứu Đề tài thực thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 11/2016 1.6 Ý nghĩ đề tài Đánh giá hoạt đông xuất nhập vấn đề có ý nghĩa vô quan trọng hoạt động doanh nghiệp Việc đánh giá trước hết giúp doang nhiệp đáng giá thực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập họ thông qua tiêu đề Giúp nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thông tin cần thiết để có điều chỉnh, giải pháp khắc phục kịp thời nhằm đưa doanh nghiệp đến mục tiêu đề Giúp doang nghiệp tìm nguyên nhân, yếu tố tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu, phòng ngừa rủi ro giúp cho nhà quản trị hoạc định chiến lược phát triển doanh nghiệp tương lai Đối với doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu, đẩy mạnh hoạt động xuất có ý nghĩa vô quan trọng Việc đẩy mạnh hoạt động xuất giúp cho doanh nghiệp giải vấn đề công ăn việc làm cho nhân viên, tăng nguồn ngoại tệ để phục vụ cho hoạt động nhập doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh đổi trang thiết bị, mở rộng quy mô kinh doanh, giải vấn đề lợi nhuận Ngoài ra, việc đẩy mạnh hoạt động xuất giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm hiểu vả nắm bắt phong tục, tập quán kinh doanh bạn hàng nước ngoài, động lực để doanh nghiệp tăng khả cạnh tranh, mở rộng thị trường giới 1.7 Bố cục nghiên cứu Chương 1: Tổng quan đề tài Chương 2: Tổng quan công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ - Cafish Chương 3: Cở sở lí luận mô hình nghiên cứu Chương 4: Đánh giá tình hình xuất thủy sản công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ - Cafish năm 2012 - 2014 Chương 5: Phương hướng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ - CafishChương 6: Kết luận kiến nghị CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ - CAFISH Nếu chương nhìn tổng quát đề tài nghiên cứu chương giới thiệu tổng quan công ty, đối tượng mà đề tài tập trung nghiên cứu qua nội dung trình hình thành phát triển, lĩnh vực hoạt động, cấu tổ chức, sản phẩm, nhiệm vụ quyền hạn công ty 2.1 Lịch sử hình thành - phát triển công ty Nguồn: www.cafish.com.vn Hình 2.1: Công ty TNHH xuất nhập thuỷ sản Cần Thơ - Cafish Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ tiền thân xí nghiệp hợp tác kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Cần Thơ thành lập tháng 05 năm 2007 đơn vị trực thuộc công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ (Caseamex) công ty Cổ phần chế biến hàng Xuất Khẩu Long An (Lafooco) chuyên chế biến hàng thủy sản xuất Được cho phép công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ công ty Cổ phần chế biến hàng Xuất Khẩu Long An từ ngày 20 tháng 02 năm 2008 Xí nghiệp hợp tác kinh doanh Xuất Khẩu Cần Thơ thức chuyển đổi pháp nhân lấy tên Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ (Cafish) Ông Đoàn Văn Đông - đại diện pháp lý công ty - giữ chức vụ giám đốc Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ công ty TNHH thành viên, thành lập theo chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5702001629, sở kế hoạch đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp giấy phép, với vốn điều lệ thành lập 30 tỷ VNĐ Đến công ty có phân xưởng chế biến hàng xuất khẩu: Xưởng chế biến tôm đông lạnh; Xưởng chế biến cá tra, basa; Xưởng chế biến hàng giá trị gia tăng (cá tôm) Tóm tắt công ty Công ty có tên giao dịch là: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ - CAFISH Tên tiếng anh là: CAN THO IMPORT EXPORT FISHERY LIMITED COMPANY (CAFISH) Loại hình pháp lý công ty là: Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Địa chỉ: Lô 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP Cần thơ Số điện thoại : 07103 743 865 Fax: 07103 743 865 E-mail: cafishvnl@vnn.vn Website: www.cafish.com.vn Logo: Nguồn: 10 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY Ở chương đề mục tiêu quan điểm đề xuất giải pháp, số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động thuỷ sản công ty, nhóm giải pháp xúc tiến, nhóm giải pháp nhân sự, nhóm giải pháp cụ thể cho thị trường cua công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ - Cafish 5.1 Mục tiêu quan điểm đề xuất kiến nghị 5.1.1 Mục tiêu kiến nghị Xây dựng chiến lược khai thác nguồn nguyên liệu để đảm bảo yêu cầu xuất thủy sản cho Công ty Duy trì tốc độ phát triển xuất thủy sản sang thị trường Nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm xuất Công ty thị trường giới Thực sách “ đa dạng hóa thị trường sản phẩm xuất khẩu” Mở rộng thị trường xuất để nâng cao hiệu xuất sản phẩm cho Công ty 73 Tìm nguồn nguyên liệu: Trong nước (có hạn), nước 5.1.2 Quan điểm đề xuất kiến nghị Đề xuất giải pháp trì phát triển thị trường xuất để gia tăng kim ngạch xuất sản phẩm Công ty quán triệt quan điểm sau đây: - Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm yếu tố hàng đầu định trì phát triển thị trường thủy sản xuất Với gia tăng chất lượng mức sống hầu đề đưa biện pháp chặt chẽ để kiểm soát chất lượng, biện pháp nước nhập đưa mặt nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mặt khác coi rào cản hữu hiệu để bảo vệ nhà sản xuất nước Cho nên, biện pháp mà đề tài coi trọng gia tăng chất lượng thủy sản tất khâu - Quan điểm coi sản phẩm thủy sản loại thực phẩm mang tính văn hóa cao Mỗi dân tộc có văn hóa ẩm thực riêng: Cùng loại thực phẩm, quốc gia sử dụng chúng theo cách thức mức độ khác nhau, quán triệt quan điểm thâm nhập thị trường cụ thể công ty cần có nghiên cứu kỹ nhu cầu thị hiếu thị trường để có chiến lược đáp ứng phù hợp - Coi trọng vai trò nhà nước việc trì phát triển thị trường xuất Ở nước ta kinh tế chưa phát triển phát triển thuỷ sản mang tính tự phát, thiếu ổn định, chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro Việc trì phát triển thị trường phải đặt quản lý nhà nước: Xây dựng định hướng phát triển thuỷ sản, thực đòn bẩy thuế, tiền thuê đất, trợ giá để khuyến khích doanh nghiệp thực quy hoạch phát triển, tổ chức thương thuyết với nước nhập để trì mở rộng thị trường, sử dụng quan phủ “ tiếp tay” với công ty để tiếp thị tầm vĩ mô, chuyển giao công nghệ 5.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất thuỷ sản công ty 74 5.2.1 Cơ sở đề xuất kiến nghị - phân tích ma trận SWOT Việc đề xuất giải pháp trì phát triển thị trường xuất dựa vào việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức hoạt động xuất sản phẩm Công ty thời gian qua Ma trận SWOT Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) 1 Sản phẩm thực phẩm cần thiết, Hoạt động số thị trường quan trọng thị trường mang yếu tố bất ổn 2 Tạo uy tín mạnh thị Thiếu nguồn nguyên liệu cho chế biến trường Nhật Bản xuất 3 Hoạt động tiếp thị yếu 3.Công ty có công nghệ chế tạo tiên Am hiểu thị trường chưa nhiều tiến, đại Trình độ tay nghề công nhân thấp Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng Công ty đúc kết nhiều kinh nghiệm xuất sản phẩm Học hỏi nhiều kinh nghiệm từ doanh nghiệp nước Cơ hội (O) Thách thức (T) Chính phủ quan tâm phát triển: quy Nguồn thủy sản bị đe dọa cạn kiệt hoạch, đầu tư, tác động xuất Ô nhiễm môi trường đe dọa phát Gia nhập WTO, rào cản dần bị triển thủy sản xóa bỏ Nhiều nước gia tăng kiểm soát chất Cơ chế xuất dễ dàng lượng sản phẩm Được hỗ trợ từ hiệp hội chế biến Các đối thủ cạnh tranh ngày xuất thủy sản mạnh Dựa vào bảng phân tích SWOT công ty có nhiều điểm mạnh, tương 75 đương số lượng điểm yếu không Có nói điểm mạnh Công ty mối quan hệ lâu năm với số bạn hàng thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan Tạo uy tín kinh doanh chất lượng sản phẩm lớn thị trường Nhật Bản Đồng thời Công ty có dây chuyền công nghệ chế biến đại Đặc điểm cho phép nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, tăng thỏa mãn cho khách hàng tăng khả cạnh tranh Bên cạnh mặt mạnh điểm yếu tồn khả tiếp thị, trình độ tay nghề hay am hiểu thị trường hạn chế Đặc biệt nguồn nguyên liệu biến động chưa ổn định Cơ hội nguy yếu tố thuộc môi trường bên ngoài, Công ty có nhiều hội để xuất sản phẩm song nguy lớn lại nguồn nguyên liệu cạn kiệt 5.2.2 Nhóm kiến nghị mặt hàng xuất Về công tác thu mua: Mục tiêu giải pháp: Thu mua nguyên liệu, hàng hải sản đảm bảo số lượng chất lượng để công ty chế biến Tránh tình trạng để thiếu nguyên liệu nguyên liệu nhập bị ươn thối, dập nát chế biến để xuất cho khách hàng Chúng ta biết thực trạng thu mua công ty Hiện công ty bố trí nhiều đại lý thu mua nhiều nơi Tuy nhiên, ccông ty quản lý chặt chẽ nên công tác thu mua hạn chế Đặc biệt việc xuất nhiều nhà máy sản xuất chế biến hàng thủy sản địa bàn tỉnh việc báo động cạnh tranh nguồn nguyên liệu Công ty nên bố trí đại lý thu mua đặt vị trí thuận lợi gần bờ biển, gần nơi có ngư dân nuôi trồng thủy sản lớn Đặt mức giá phù hợp cho có lợi cho công ty mà lại hấp dẫn ngư dân Bên cạnh mặt hàng thủy sản đòi hỏi bảo quản đặc biệt dụng cụ chuyên dụng để giữ tươi sản phẩm, để ngư dân đem hàng đến công ty để nhập chất lượng chúng không đảm bảo, chưa kể đến giá thủy sản lại cao qua trung gian mua 76 bán lại Vì việc thu mua thực nơi chỗ vấn đề cần thiết Một vấn đề công tác thu mua chất lượng sản phẩm xấu hay tốt phụ thuộc nhiều vào phương tiện khai thác, đánh bắt, điều kiện sở hạ tầng thao tác bốc dỡ… Công ty nên tổ chức cán kiểm tra khâu thu mua cung ứng để mua sản phẩm có chất lượng cao Do vậy, công ty cần có đội ngũ thu mua hiểu biết mặt hàng thủy sản này, đồng thời phải linh hoạt việc định giá nguyên liệu để thích ứng nhanh chóng với biến động thị trường Về khâu bảo quản: Mục tiêu giải pháp này: Sản phẩm đảm bảo chất lượng, hàng không bị chảy nước hay thay đổi màu sắc Bảo quản sản phẩm khâu đặc biệt quan trọng loại sản phẩm nào, đặc biệt hàng thủy hải sản khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm Đối với nguyên liệu: công ty cần hướng dẫn kỹ thuật bảo quản cho người dân đánh bắt xa bờ, dài ngày, hướng dẫn họ đầu tư phương tiện thiết bị bảo quản hầm đá để giữ tươi sản phẩm, nên bảo quản nguyên liệu nhiệt độ – 70C, có giá trị sản phẩm cao được, đồng thời cung cấp cho người dân thông tin có liên quan đến nuôi trồng đánh bắt, bảo quản thủy hải sản Trong khâu bảo quản vận chuyển, công ty nên triển khai việc sử dụng loại thùng bảo ôn với quy cách thống để bảo quản vận chuyển suốt trình thu mua nguyên liệu tốt Đối với thành phẩm: khâu bảo quản thành phẩm đóng vai trò định thành công hay thất bại doanh nghiệp Thực tốt khâu bảo quản sản phẩm sau chế biến chất lượng mặt hàng không bị ảnh hưởng suốt trình vận chuyển tiêu thụ thị trường Nhất thị trường có khoảng cách địa lý xa so với nước ta Vì Công ty nên có quan tâm, đầu tư hợp lý cho dụng cụ chuyên dụng dùng cho hàng thủy sản xe lạnh, 77 container lạnh, nhằm tránh hư hỏng thất thoát Về sản xuất chế biến: Mục tiêu giải pháp: Sản phẩm đảm bảo chất lượng, đáp ứng đúng, đủ theo yêu cầu khách hàng Mặc dù thời gian qua công ty trọng nhiều đến việc đầu tư xây dựng sở vật chất máy móc thiết bị phục vụ cho công tác sản xuất chế biến sản phẩm Tuy nhiên, sản phẩm mà công ty chế biến chủ yếu dạng sơ chế giá trị sản phẩm xuất chưa cao Để nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm, tạo ấn tượng tốt cho khách hàng việc hoàn thiện khâu sản xuất chế biến yêu cầu quan trọng Ngoài việc đầu tư nâng cao thiết bị máy móc khâu chế biến sản phẩm, công ty nên trọng đầu tư, nâng cấp máy móc khâu khác, chẳng hạn khâu bảo quản sản phẩm, sở vật chất phục vụ cho công tác chế biến sản xuất Công ty cần có chiến lược đa dạng hóa sản phẩm xuất theo hướng chế biến sâu để tăng giá trị xuất Một yếu tố cung nên liên quan mật thiết đến vấn đề nhân công trực tiếp sản xuất chế biến sản phẩm Công ty nên có chiến lược dài hạn chiến lược ngắn hạn để đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao Về khâu đóng gói bao bì, mã hóa sản phẩm: Mục tiêu giải pháp: Bao bì phải quy cách phù hợp với yêu cầu sản phẩm thị hiếu khách hàng Bao bì phần thiếu sản phẩm, có tác dụng bảo quản sản phẩm, hướng dẫn cách sử dụng,… mà thu hút ý người tiêu dùng Hay nói cách khác, bao bì sản phẩm người bán hàng thầm lặng Mỗi sản phẩm chế biến khác phải sử dụng loại bao gói khác nhau, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trình vận chuyển lưu kho Nhìn chung, sản phẩm chế biến xong đưa vào hút chân không đóng gói nilon Bao bì đóng gói phải quy định cụ thể 78 hợp đồng, phải phân biệt loại khác theo thứ tự bảo quản khác Hiện nay, công ty nhập bao bì công ty Liksin thành phố Hồ Chí Minh Các bao gói công ty công ty Liksin sản xuất theo yêu cầu Tuy nhiên, trình sản xuất gặp không khó khăn như: nhập sai cỡ loại, vận chuyển không kịp thời,… điều ảnh hưởng trực tiếp đến khâu chế biến, bảo quản thành phẩm công ty Vì vậy, công ty cần phải theo dõi sát công tác nhập xuất kho vật tư nguyên liệu, đảm bảo cho trình sản xuất thông suốt 5.2.3 Nhóm kiến nghị xúc tiến xuất Để đẩy mạnh xuất sản phẩm sang thị trường nước công ty cần áp dụng biện pháp sau: Lập phận nghiên cứu thị trường tổ chức tiếp thị thị trường xuất Hiện nay, công ty nắm thông tin thị trường yếu tình hình loại sản phẩm thủy sản, biến động giá cả, đối thủ cạnh tranh,… điều dẫn tới công ty chưa có sách tiếp thị phù hợp Cho nên việc lập phận nghiên cứu thị trường tổ chức tiếp thị trực thuộc phòng kế hoạch giúp cho công ty nắm thị trường để đề xuất chiến lược kinh doanh xuất phù hợp có sách tiếp thị Tổ chức tiếp thị qua mạng internet cách: Xây dựng trang Web công ty với thiết kế khoa học, gây ấn tượng Tiến tới thực bán hàng thủy sản qua mạng Đây hình thức tiếp thị phổ biến giai đoạn công nghệ thông tin bùng nổ Nó hình thức tiếp thị đơn giản, chi phí mà hiệu tương đối cao Công ty cần nắm bắt, thiết lập trang Web để đẩy mạnh công tác xuất sản phẩm công ty Xây dựng phận đại diện thương mại công ty thị trường nhập chủ yếu: Góp vốn để hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam mở văn phòng giao dịch nước nhập chủ trọng Nhật Bản, tìm cộng tác viên nước nhập để thu nhập thông tin xúc tiến thương mại, có mức hoa hồng 79 hợp lý Xây dựng củng cố thương hiệu sản phẩm thủy sản công ty: chất lượng, tính phù hợp sản phẩm với yêu cầu thị trường giúp củng cố thương hiệu sản phẩm công ty Kinh nghiệm cho thấy, xuất sản phẩm dạng thô khó tạo thương hiệu cho sản phẩm Tạo lập thói quen tiêu dùng sản phẩm thủy sản thị trường thông qua việc phát triển sản phẩm giá trị gia tăng: tạo gu riêng, hương vị riêng cho sản phẩm Thương hiệu sản phẩm có uy tín phương tiện tiếp thị hữu hiệu giúp cho trì phát triển thị trường, bước tiến tới phân phối thủy sản trực tiếp nước nhập 5.2.4 Nhóm kiến nghị nhân Đào tạo đào tạo lại đội ngũ lãnh đạo, quản lý hoạt động công tác xuất nhập nói riêng lĩnh vực thương mại quốc tế nói chung Cán lãnh đạo, quản lý có vị trí quan trọng, định đến hiệu hoạt động xuất nhập Do để đẩy mạnh phát triển hướng hoạt động xuất công ty phải coi trọng đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán lĩnh vực xuất khẩu, đặc biệt cán quản lý, cán nghiệp vụ Cần có sách thu hút, bảo vệ sử dụng nhân tài, bố trí sử dụng cán đối với ngành nghề đào tạo với sở trường lực người 5.2.4 Nhóm kiến nghị cụ thể cho thị trường - Đối với Nhật Bản: Hợp tác đầu tư nhập công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản trị giá gia tăng: Sushi, Sashimi, Tôm tẩm bột, … Gia công xuất thủy sản cho công ty thủy sản Nhật để tận dụng sở vật chất kiểm tra ngành nghề chế biến giá nhân công lao động rẻ Sản phẩm đảm bảo an toàn, có lợi cho sức khỏe, bổ dưỡng ngon miệng Ngoài đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng công ty cần thay 80 đổi phương thức kinh doanh Hiện có khả để đưa hàng thủy sản vào Nhật Bản: Xuất nguyên liệu chế biến cho nhà sản xuất thông qua công ty thương mại Ủy thác sản xuất cho thương hiệu khách hàng Hợp tác sản xuất với công ty Nhật để xuất sang Nhật - Đối với thị trường Trung Quốc: Vấn đề quan trọng toán chưa khai thông, thị trường Trung Quốc có tiềm to lớn, tỉnh miền Tây, nơi thực chiến lược “Đại khai phá” Để đưa sản phẩm vào thị trường Trung Quốc cần phải khắc phục số trở ngại: trước hết việc toán phải thực qua ngân hàng để hạn chế rủi ro Thứ hai cải thiện vấn đề thông tin, quy định quản lý xuất nhập khẩu, hàng rào hạn ngạch thuế quan Trung Quốc Tìm cách gia tăng xuất vào thành phố lớn Trung Quốc: Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân Hiện công ty xuất nhỏ lẽ tỉnh phía Nam Trung Quốc Tăng tỷ trọng xuất hàng thủy sản chế biến, phát triển mặt hàng như: Cá bột, cá tạp,… để chế biến loại thủy sản phục vụ cho người tiêu dùng có thu nhập thấp (chiếm 80% dân số Trung Quốc) làm thức ăn gia súc, mặt hàng Trung Quốc có nhu cầu nhập lớn - Đối với thị trường Hàn Quốc Đài Loan: Nâng cao tính cạnh tranh thủy sản xuất khẩu: cách bắt buộc sản phẩm Công ty phải đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt để cạnh tranh với sản phẩm nội địa - Đối với thị trường EU: Thông qua thủy sản Hiệp hội chế biến xuất thủy sản để nắm thông tin thường xuyên yêu cầu thị trường EU để không lô hàng Công ty xuất sang thị trường EU bị đưa vào danh sách cảnh báo EU 81 Phối hợp với nhà kinh doanh Lào, Campuchia để đưa sản phẩm vào thị trường EU Tích cực đưa sản phẩm Công ty sang giới thiệu hội chợ triển lãm Lào, Campuchia, Thái Lan,… Để thâm nhập thị trường cần ý vấn đề sau: Chất lượng sản phẩm xem chìa khóa mở cánh cửa để tiếp cận thị trường thủy sản EU người tiêu dùng khu vực có yêu cầu cao chất lượng sản phẩm Hơn từ năm 1993, EU có luật lệ quy định chất lượng thống tất mặt hàng thủy sản nhập nước khối, việc đáp ứng chất lượng xem yêu cầu thiết để thâm nhập thị trường Bất sản phẩm cá nhập vào thị trường EU từ nước thứ phải trải qua công đoạn chuẩn bị, chế biến, đóng gói bảo quản quan có đủ lực chứng nhận Thông thường quan nước EU định 82 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Từ tổng hợp nêu chương nêu kết luận số kiến nghị tiêu biểu cho công ty TNHH Xuất Nhập Thủy Sản Cần Thơ – Cafish I KẾT LUẬN Qua 10 năm hoạt động, điều kiện đầy biến động cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường, công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ - Cafish bước khẳng định vị trí Với phấn đấu toàn cán công nhân viên công ty, khả nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường, sản phẩm công ty làm hài lòng khách hàng nước quốc tế, đem nguồn lợi nhuận cho công ty Qua phân tích tình hình xuất công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ - Cafish rút số điểm sau: - Qua năm 2012 - 2014, thị trường nước quốc tế có biến động phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Nhưng với nỗ lực toàn thể cán công nhân viên công ty vượt qua khó khăn cải thiện tình hình công ty, thu kết cho công ty - Để gia tăng doanh thu, tăng lợi nhuận công ty xác định hướng tăng cường xuất sản phẩm nước Đây hướng để tìm hội kinh doanh cho doanh nghiệp điều kiện nước ta đồng thời động lực trình công nghiệp hóa - hiên đại hóa đất nước 83 - Hoạt động xuất công ty, đạt nhiều kết đáng khích lệ quy mô hạn hẹp, hiệu chưa cao chưa bền vững - Bên cạnh việc trọng thị trường truyền thống, công ty hạn chế việc tìm kiếm thị trường hấp dẫn để từ thiết lập mối làm ăn lâu dài, tạo thêm thị trường chủ lực cho công ty - Đội ngũ cán công ty hạn chế vấn đề số lượng chất lượng II KIẾN NGHỊ Đối với tổ chức ban ngành lãnh đạo có liên quan - Hoàn chỉnh pháp luật thương mại để tạo môi trường kinh doanh theo pháp luật cho tất doanh nghiệp xuất thuỷ sản - Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành xuất thuỷ sản nói chung công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ - Cafish nói riêng nhằm phát huy mạnh tỉnh nhà như: Xây dựng vùng chuyên nuôi trồng thuỷ sản công nghiệp, đầu tư xây dựng dự án “Đánh bắt xa bờ” nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho nhà máy - Cần có sách ưu đãi thuế lãi suất ngân hàng để công ty có điều kiện vay vốn, nâng cấp mua sắm trang thiết bị, công nghệ đại nhằm nâng cao lực sản xuất khả cạnh tranh công ty thị trường Đối với công ty - Không ngừng hoàn thiện sản phẩm đầu tư sở vật chất kỹ thuật Nghiên cứu, áp dụng công nghệ đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh thị trường quốc tế - Áp dụng quy trình sản xuất đại, quản lý an toàn thực phẩm tập trung vào việc phòng ngừa mối nguy đặc biệt nguy xảy chúng số đặc điểm đặc biệt dây chuyền sản xuất sản phẩm Công ty cần đầu tư nghiên cứu thị trường, khai thác nguồn hàng, marketing xuất để hoạt động hiệu thị trường quốc tế đầy biến động chứa đựng nhiều rủi ro - Bên cạnh việc trọng thị trường truyền thống, công ty cần tìm kiếm 84 thị trường hấp dẫn để từ thiết lập mối làm ăn lâu dài, tạo thêm thị trường chủ lực cho công ty - Công ty cần trọng vấn đề nhân lực vấn đề cốt yếu hoạt động kinh doanh xuất TRANG TÀI LIỆU THAM KHẢO Các giáo trình: TS Hà Văn Hội, năm 2002, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Hà Nội PGS TS Ngô Thị Thuận, năm 2006, Giáo trình Nguyên lí thống kê kinh tế, NXB Hà Nội Fred David, 2003 giáo trình quản trị chiến lược quản trị marketing, NXB Hà Nội PGS TS Nguyễn Thị Liên Diệp, năm 2006, giáo trình quản trị chiến lược,NXB lao động - Xã hội Fred David, 2003 Khái luận quản trị chiến lược NXB Thống kêCác Trang web: Nghị định số 57/1998/NĐ-CP phủ, 31/07/1998 quy định chi tiết thi hành Luật thương mại hoạt động xuất khẩu, nhập gia công đại lý mua bán hàng hóa nước ngoài, địa chỉ: http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn %20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=7609,truy cập ngày 4/10/2016 Quốc Hội số 36/2005/11 phủ, 14/06/2005 luật thương mại, địa chỉ:http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx? itemid=18140 Truy cập ngày 4/10/2016 Theo Voer, năm 2016, viết qui trình xuất Những vấn đề lý luận thị trường, xuất hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu, địa chỉ: https://voer.edu.vn/c/khai-niem-va-vai-tro-cua-xuat-khau/e8d3e65c/45e3abde 85 Truy cập: 28/10/2016 Sở công thương Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015, địa chỉ: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/ttsk//asset_publisher/Jeo2E7hZA4Gm/con tent/id/434764, truy cập ngày 29/10/2016 Nguyễn Hoài Nam - Tổng thư ký Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam, năm 2016, báo xuất thủy sản năm 2015 triển vọng năm 2016 sở công thương thành phố Hồ Chí Minh Em làm sai phương pháp trang nàyCác đề án , luận văn: Em đọc kỹ lại file hướng dẫn trường gửi sửa lại Sửa xong gửi cho thầy xem !! http://www.cafish.com.vn/ http://quantri.vn/dict/details/9702-khai-niem-co-cau-to-chuc-doanh-nghiep http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx? itemid=7609 http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx? itemid=18140 Lâm Thị Bạch Tuyết, năm 2012 Phân tích tình hình xuất nhập thủy sản công ty cổ phần Caseamex Cần Thơ, địa chỉ: http://luanvan.net.vn/luanvan/luan-van-phan-tich-hoat-dong-xuat-khau-thuy-san-cua-cong-ty-co-phan-xuatnhap-khau-thuy-san-can-tho-caseamex-51257/, truy cập ngày 3/11/2016 Nguyễn Thị Thùy Linh, năm 2011 Phân tích tình hình xuất nhập thủy sản công ty TNHH Xuất nhập thủy sản Cần Thơ, địa chỉ: http://www.more.edu.vn/phan-tich-tinh-hinh-xuat-khau-thuy-san-cua-cong-tytnhh-xuat-nhap-khau-thuy-san-can-tho/, truy cập ngày 3/11/2016 Liêu Kim Thúy, năm 2011 Phân tích tình hình xuất thủy sản công ty cổ phần Phú Cường JOSTOCO, địa chỉ: http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-vanphan-tich-tinh-hinh-xuat-khau-thuy-san-cua-cong-ty-co-phan-phu-cuong-jostoco27273/ , truy cập ngày 3/11/2016 Trần Thị Mai, năm 2010 Phân tích tình hình xuất thủy sản công 86 ty Hải Sản 404, địa chỉ: http://thuvienluanvan.info/luan-van/de-tai-phan-tich-tinhhinh-xuat-khau-thuy-san-cua-cong-ty-hai-san-404-12635/, truy cập ngày 3/11/2016http://tailieu.vn/doc/chuong-i-ly-luan-chung-ve-thuong-mai-quoc-te-vavai-tro-cua-viec-phat-trien-quan-he-thong-mai-viet-n-810207.html http://dl.ueb.vnu.edu.vn/bitstream/1247/91/2/ly%20thuyet%20loi%20the%20so %20sanh%20va%20goi%20y%20doi%20voi.pdf http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/ttsk/-/asset_publisher/Jeo2E7hZA 4Gm/content/id/434764 http://quantri.vn/dict/details/9113-khai-niem-ve-thong-ke https://www.wattpad.com/1609737-s%E1%BB%91-tuy%E1%BB%87t%C4%91%E1%BB%91i-t%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91%E1%BB%91i http://quantri.vn/dict/details/9142-so-tuong-doi http://www.slideshare.net/huongcomay612/khai-lun-ve-quan-tri-chienluoc-fred-david http://tailieu.vn/doc/bai-giang-quan-tri-chien-luoc-pgs-ts-nguyen-thi-liendiep-1678499.html 87 [...]... tiến độ của toàn công ty 2.3.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish chuyên sản xuất, gia công và xuất khẩu các mặt hàng thủy sản ở dạng cơ chế với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chế biến thủy sản được tổ chức được thực hiện như sau: 16 Cơ cấu sản xuất Bộ phận sản xuất phụ trợ Phân xưởng cơ điện Bộ phận sản xuất chính Phân xưởng nước đá Bộ phận sản xuất. .. khác -Sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ tôm như: Nobachi, tẳm bột, Shushi, tôm xẻ bướm Với phần lớn sản lượng được xuất khẩu sang Nhật Ngoài ra công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish còn xuất khẩu một số mặt hàng Cá đã qua chế biến Nguồn: http://www .cafish. com.vn/ 2.4.2 Quy trình chế biến sản phẩm Sản phẩm chế biến của công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish được sản xuất. ..www .cafish. com.vn Hình 2.2: Logo công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ - Cafish Nguồn: http://www .cafish. com.vn/ Sai hình thức chú thích tài liệu tham khảo rồi !!! 2.2 Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh Công ty hoạt động trong các lĩnh vực: Kinh doanh xuất nhập khẩu và phân phối sản phẩm thủy sản đã qua chế biến; - Khai thác, thu mua, chế biến và đóng gói thủy sản xuất khẩu - Sản xuất và gia công. .. Nguồn: Phòng kế hoạch Sơ đồ 2: cấu tổ chức sản xuất của công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish Nguồn: Phòng kế hoạch Bộ phận sản xuất chính: Đây là bộ phận tạo ra lợi nhuận cao nhất trong toàn công ty Phân xưởng chế biến có nhiệm vụ chế biến thủy sản tươi thành sản phẩm đông lạnh phục vụ cho sản xuất Đây là phân xưởng lớn nhất của công ty Bộ phận sản xuất phụ trợ: Phân xưởng cơ điện: đảm... khẩu của công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish Nguồn: Phòng kinh doanh 2.5 Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, quyền hạn, vai trò và phạm vi hoạt động của công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ (Cafish) 2.5.1 Chức năng - Nuôi trồng, thu mua các loại thủy sản - Chế biến thực phẩm động lạnh xuất khẩu - Làm cầu nối giữa sản phẩm và tiêu dùng - Thực hiện các dịch vụ gia công chế biến cho... hoạt động xuất khẩu Để so sánh, phân tích hoạt động xuất khẩu của Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish qua 3 năm 2012- 2014 tôi đã sử dụng một số chỉ tiêu sau: - Tổng kim ngạch xuất khẩu: Là tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu tiêu thụ được của công ty trong kỳ nghiên cứu - Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch xuất khẩu: Là chỉ tiêu tương đối được tính bằng thương số giữa doanh thu xuất khẩu thực... chung 2.5.6 Phạm vi hoạt động của công ty Tổ chức mạng lưới kinh doanh và chế biến các mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu Về ngành hàng kinh doanh, chủ yếu công ty kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp - Xuất khẩu: chế biến nông, thủy hải sản xuất khẩu - Nhập khẩu: vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất Nhận ủy thác xuất khẩu với lãi suất ưu đãi CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Phần đầu... sú Tôm thẻ chân trắng Cá phi lê Hình 2.3: Các sản phẩm của công ty Tôm sú và Tôm thẻ chân trắng là loại hang xuất khẩu chủ lực của công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish Các sản phẩm có giá trị gia tang cao được chia làm 2 loại chính: -Sản phẩm truyền thống bao gồm: Tôm nguyên con, tôm luộc, tôm chiên và một số sản phẩm tôm nguyên con khác, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Châu Âu và... sản phẩm Nguồn: Phòng tổ chức hành chính Sơ đồ 1: Bộ máy quản lí của công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ – Cafish Nguồn: Phòng tổ chức hành chính Sai hình thức chú thích Tài liệu tham khảo !!! Bộ máy quản lý của công ty được thể hiện cụ thể như sau: Trong công ty đứng đầu là ban Giám đốc Ban Giám đốc có nhiệm vụ là hoạch định các chính sách, chiến lược phát triển ngắn và dài hạn cho công ty, ... yêu cầu sản xuất và bảo quản của công ty Quản đốc: Có nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất, theo dõi, kiểm tra báo cáo đầy đủ với Ban giám đốc tình hình sản xuất của công ty, kịp thời giải quyết các vấn đề trong hoạt động sản xuất Ban Kiểm soát: Chịu trách nhiệm về chất lượng nguyên vật liệu và sản phẩm sau khi sản xuất Loại trừ nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn Mỗi loại sản phẩm sau khi sản xuất xong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận đánh giá tình hình xuất khẩu thuỷ sản của công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ cafish , Tiểu luận đánh giá tình hình xuất khẩu thuỷ sản của công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ cafish , Tiểu luận đánh giá tình hình xuất khẩu thuỷ sản của công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ cafish

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay