Tiểu luận cạnh tranh cá nhân và kết quả học tập của sinh viên tại thành phố cần thơ

69 176 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:17

MỤCLỤC 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Đối tượng - phạm vi nghiên cứu .2 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Bố cục nội dung nghiên cứu .3 CHƯƠNG 2: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .4 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 i CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Hiện nay, Việt Nam ngày phát triển, tham gia hội nhập kinh tế giới, hội đưa nước ta tiếp cận với kinh tế đại phát triển Tiếp cận với khoa học tri thức nhân loại, ngày nâng cao vị đất nước trường quốc tế Bên cạnh không khó khăn mà đất nước ta phải gặp kinh tế nước ta nghèo nàn, lạc hậu, người dân số nơi thiếu thốn, trình độ thua xa so với nước phát triển khác Để khắc phục vấn đề nước ta đề giải pháp để nâng cao trình độ dân trí đạo tạo Trong đó, tuổi trẻ chủ nhân tương lai đất nước mà sinh viên người đào tạo với kiến thức chuyên ngành giảng dạy kỹ lưỡng ngồi ghế giảng đường đại học Việc cạnh tranh cá nhân môi trường học tập sinh viên sai Nhưng có mặt tích cực tiêu cực riêng Về mặt tiêu cực việc cạnh tranh học tập coi động lực để thúc đẩy sinh viên phấn đấu học tập,cho nên hệ sinh viên thuộc nghành khác tiếp tục cạnh tranh, phấn đấu điểm số để đạt kết học tập tốt Tuy nhiên, mặt tiêu cực tồn cá nhân chạy theo điểm số mà làm hỏng phần kiến thức dẫn đến xuất phong trào chạy theo điểm số làm đau đầu nhà chức giáo dục Việt Nam Vì vậy, vấn đề đặt làm cách để có môi trường cạnh tranh lành mạnh đạt kết tốt việc học tập? Chính trăn trở này, nhóm chúng em tiến hành nghiên cứu khả cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên thành phố Cần Thơ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục Tiêu chung Phân tích khả cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên thành phố Cần Thơ Từ đưa phương hướng để bạn sinh viên khẳng định theo đường tích cực 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên thành phố Cần Thơ Đo lường đánh giá mức độ ảnh hưởng đến khả cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên thành phố Cần Thơ Mối quan hệ cạnh tranh cá nhân kết học tập sinh viên thành phố Cần Thơ 1.3 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sơ bộ: Nhóm tiến hành nghiên cứu phương pháp thảo luận nhóm để hình thành, định hướng mô hình nghiên cứu, xây dựng sở lý luận cho đề tài nghiên cứu Sau đó, xây dựng bảng câu hỏi thăm dò ý kiến sinh viên Nghiên cứu thức: Thu thập thông tin cách vấn thông qua bảng câu hỏi khảo sát Sau đó, phân tích liệu thu thập 1.4 Đối tượng - phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu tập trung vào nhóm sinh viên sống địa bàn thành phố cần thơ,chủ yếu thuộc nhóm sinh viên đào tạo trường sau đây: Đại Học Cần Thơ Đại Học Tây Đô Đại Học Y Dược Cần Thơ Cao Đẳng Cần Thơ Cao Đẳng Kinh Tế Kỷ Thuật 1.4.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu sinh viên học địa bàn thành phố Cần Thơ học trường Đại Học Cao Đẳng thuộc tất nghành nghề V.V Giới hạn đối tượng nghiên cứu gồm có 500 sinh viên 1.5 Ý nghĩa đề tài Đề tài nghiên cứu đem lại số ý nghĩa lý thuyết thực tiển cho bạn hiểu rõ cạnh tranh cá nhân gì? Và yếu tố dẩn đến việc cạnh tranh cá nhân Kết nghiên cứu sẻ góp phần giúp cho bạn hiểu biết rõ cạnh tranh cá nhân kết học tập thành phố cần thơ Định hướng cho bạn biết cách tự khẳng định theo đường tích cực Để cạnh tranh cá nhân tốt kết học tập bạn phải làm nào? Những nhân tố : Môi trường , trường học, ngành đào tạo yếu tố khác có ảnh hưởng đến việc cạnh tranh cá nhân hay không ? giúp bạn xác định cách ứng xử lựa chọn đắn trình cạnh tranh với Biết trân trọng kết học tập thân đối thủ cạnh tranh, tôn trọng đối thủ cạnh tranh công 1.6 Bố cục nội dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan đề tài Chương 2: Bối cảnh nghiên cứu Chương 3: Cơ sở lý luận mô hình nghiên cứu Chương 4: Phương pháp nghiên cứu Chương 5: Kết nghiên cứu Chương 6: Kết luận – kiến nghị CHƯƠNG 2: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU Cần Thơ thành phố lớn, đại phát triển Đồng sông Cửu Long, đồng thời đô thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ương, nằm bên hữu ngạn sông Hậu, thuộc vùng đồng sông Cửu Long Cần Thơ trung tâm kinh tế vùng đồng sông Cửu Long, nơi có nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại- dịch vụ, khoa học- công nghệ, y tế, văn hóa đặc biệt lĩnh vực giáo dục- đào tạo Tính đến ngày 30 tháng 09 năm 2008 Thành phố Cần Thơ có 255 trường học cấp phổ thông Tại bậc đại học cao đẳng, thành phố có nhiều trường đại học hàng đầu khu vực Đồng sông Cửu Long như: Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Tây Đô, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Kiến trúc TPHCM (cơ sở Cần Thơ), Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ, Riêng thành phố Cần Thơ có trường đại học, trường cao đẳng, học viện, phân hiệu 12 trường trung cấp chuyên nghiệp với tổng só 76.677 sinh viên đại học, cao đẳng trung cấp quy, chiếm gần 50% số sinh viên vùng Hoc sinh, sinh viên chủ nhân tương lai đất nước Con đường tiếp cận tri thức nhân loại hành trình không mệt mỏi, chỗ dừng Để thực trở thành chủ nhân vững vàng đất nước tương lai, từ bây giờ, phải không ngừng học tập nắm bắt cách đầy đủ kiến thức để tiến xa đường khám phá tri thức nhân loại, trở thành lực lượng lao động tri thức, trở thành người cốt cán thời đại khoa học kĩ thuật Môi trường học tập nơi để học sinh, sinh viên thõa sức sáng tạo, khám phá hết lực thân góp phần rèn luyện cho thân có phẩm chất động, nhanh nhẹn để vươn xa cho đất nước, cho xã hội Để sống thời buổi hiên đại ngày hôm yếu tố quan trọng cần có sinh viên tính cách cần cù siêng học hỏi bên cạnh có yếu tố góp phần cho người phấn đấu khả cạnh tranh học tập Cạnh tranh học tập vấn đề vô bình thường trình trau dồi kiến thức động lực giúp cá nhân cố gắng phát triển Và, tất nhiên phải bây giờ, cần thiết để hoàn thành sứ mệnh tương lai CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý thuyết 3.1.1 Cạnh tranh cá nhân Cạnh tranh hành động ganh đua, đấu tranh chống lại cá nhân hay nhóm, loài mục đích giành tồn tại§, sống còn, giành lợi nhuận§, địa vị, kiêu hãnh, phần thưởng hay thứ khác Thuật ngữ cạnh tranh sử dụng cho nhiều lĩnh vực khác lĩnh vực kinh tế§, thương mại§, luật§, trị§, sinh thái§, thể thao§ Cạnh tranh hai hay nhiều lực lượng, hệ thống, cá nhân, nhóm, loài, tùy theo nội dung mà thuật ngữ sử dụng Cạnh tranh dẫn đến kết khác Cạnh tranh cá nhân khái niệm đóng vai trò quan trọng quan hệ xã hội người Các nghiên cứu lĩnh vực cạnh tranh cá nhân cho người sống xã hội tin để thành công sống để đạt thành vật chất tiếng tăm, họ cần phải làm việc cật lực, nghĩa họ có định hướng cạnh tranh Hay nói cách khác, cạnh tranh cá nhân trình xuất hầu hết xã hội Tuy nhiên có nhiều quan điểm định nghĩa khác cạnh tranh cá nhân có nghĩa tích cực hay tiêu cực (Kildea, 1983 – trích dẫn từ Nguyễn Đình Thọ & ctg, 2009, tr 330-331) Một quan điểm cạnh tranh, gọi cạnh tranh thắng nói lên đặc tính cá nhân mà người có nhu cầu phải đạt mục tiêu giá sống Quan điểm cạnh tranh thắng mang nhiều hàm ý tiêu cực cạnh tranh kết môi trường sinh sống đề cao tính cách cá nhân, thái độ cạnh tranh có hại cho xã hội Những người có quan điểm cạnh tranh luôn tách biệt với người khác xã hội Họ cho thành công họ tách biệt với thành công người khác xã hội Hay nói cách khác, người có thái độ cạnh tranh thắng theo đuổi quan điểm "kẻ thắng, người thua" (Nguyễn Đình Thọ & ctg, 2009, tr 330- 331) Một quan điểm khác cạnh tranh cá nhân, cạnh tranh phát triển Cạnh tranh phát triển dùng dể cho người mà theo họ, cạnh tranh để tự phát triển khả Cạnh tranh phát triển đem lại nhiều lợi ích cho cá nhân xã hội Khác với người có quan diểm cạnh tranh thắng thế, người có thái độ cạnh tranh phát triển có xu hướng cá nhân họ tách rời khỏi người khác Hay nói cách khác, thành công họ tách biệt với 26 thành công người khác xã hội Họ luôn gắn liền với xã hội, thường quan tâm ñến cảm xúc quyền lợi người khác có xu hướng hợp tác đối xử với người khác tinh thần bình đẳng Cạnh tranh cá nhân quan hệ sinh viên với trường đại học thường mang tính chất cạnh tranh phát triển Các sinh viên vừa cạnh tranh vừa hợp tác với để đạt thành cao học tập Sinh viên có mức độ cạnh tranh học tập cao họ thường sử dụng cạnh tranh đòn bẩy để tự phát triển khả Những sinh viên quan niệm cá nhân họ tách rời khỏi sinh viên khác lớp, họ hợp tác với thành viên khác lớp Như cạnh tranh học tập làm việc học mang lại hiệu cao (Nguyễn Đình Thọ & ctg, 2009, tr 330-331) Cạnh tranh học tập ảnh hưởng lớn đến kết hoc tập sinh viên 3.1.2 Kết học tập Kết học tập kiến thức kỹ thu nhận sinh viên, mục tiêu quan trọng trường đại học sinh viên Các trường đại học cố gắng trang bị cho sinh viên kiến thức kỹ họ cần Sinh viên vào trường đại học kỳ vọng họ thu nhận kiến thức cần thiết để phục vụ trình làm việc phát triển nghiệp họ Có quan điểm cách thức đo lường Kết học tập sinh viên học tập trường đại học Kết học tập đo lường thông qua điểm môn học (Hamer, 2000 - trích dẫn từ Nguyễn Đình Thọ & ctg, 2009, tr 325) Kết học tập sinh viên tự đánh giá trình học tập kết tìm kiếm việc làm (Clarke & ctg, 2001 - trích dẫn từ Nguyễn Đình Thọ & ctg, 2009, tr 325) Trong nghiên cứu này, kết học tập sinh viên định nghĩa đánh giá tổng quát sinh viên kiến thức kỹ họ thu nhận trình học tập môn học cụ thể trường (Young & ctg, 2003 - trích dẫn từ Nguyễn Đình Thọ & ctg, 2009, tr 325) 3.2 Mô hình nghiên cứu Được tôn vinh Cạnh tranh thắng Thấy ganh tỵ Hơn thua Định hướng cạnh tranh Muốn chiến thắng Cạnh tranh phát triển Cảm nhận thân Khám phá Phát triển Học hỏi Gần gũi Kết đạt Hiệu Đón g góp Diễn giải mô hình:  Định hướng cạnh tranh: Cạnh tranh thắng thế: hướng cạnh tranh bạn sinh viên đặt mối quan hệ bối cảnh cạnh tranh Họ muốn nhận tôn vinh người khác lí quan trọng để họ tham gia cạnh tranh Các bạn cảm thấy ranh tị đối thủ người xung quanh nhận giải thưởng hay điều tốt đẹp Từ tính thua xuất suy nghĩ họ, họ làm điều để đạt kết tốt người khác Tính thua cao họ muốn chiến thắng đối thủ Theo Horney (1937), cạnh tranh cạnh tranh thắng thế, nói lên đặc tính cá nhân mà người có nhu cầu phải đạt mục tiêu (thắng thế) giá cuôc sống Quan điểm cạnh tranh Horney mang nhiều hàm ý tiêu cực cạnh tranh kết môi trường sinh sống đề cao tính cách cá nhân Cạnh tranh phát triển: so với cạnh tranh thắng hướng cạnh tranh có phần tích cực đa số bạn sinh viên thích tham gia vào cạnh tranh để có hội khám phá khả thân, từ giúp họ phát triển điểm mạnh rèn luyện trao dồi thêm để khắc phục điểm yếu Môi trường cạnh tranh giúp bạn học hỏi từ người khác, có trải nghiệm thực tế để đúc kết kinh nghiệm cho thân Cạnh tranh tạo gần gũi với đối thủ cộng đồng Thông qua cạnh tranh bạn thấy làm việc hiệu hơn, từ cảm thấy có đóng góp nhiều cho xã hội Theo lý thuyết Ryckman and Hamel (1992); Ross (2013) Ryckman (1997) cạnh tranh phát triển dùng để người mà theo họ, cạnh tranh để tự phát triển khả Cạnh tranh phát triển đem lại nhiều lợi ích cho cá nhân xã hội (Sampson, 1977) Khác với người có quan điểm cạnh tranh thắng thế, người có thái độ cạnh tranh phát triển có xu hướng cá nhân họ tách rời khỏi người khác, thành công họ tách biệt với thành công người khác xã hội Lý thuyết Ryckman (1977), người có xu hướng cạnh tranh phát triển thường quan tâm đến cảm xúc, quyền lợi người khác, họ có xu hướng hợp tác đối xử với người khác tinh thần bình đẳng Ngược lại người theo xu hướng cạnh tranh thắng quan điểm vậy.Theo Sampson (1977), người có quan điểm cạnh tranh thắng đặt trọng tâm vào giá trị cá nhân luôn phân biệt với người khác Theo Ross (2003) Ryckman (1997), để thành công xã hội, người phải cạnh trang để tạo dựng vị trí xã hội đó, từ hình thành hai nhóm người theo hai quan điểm cạnh tranh khác ( cạnh tranh thắng cạnh tranh phát triển) Hai quan điểm cạnh tranh hai thành phần định hướng thành công cá nhân xã hội, tồn song hành đan xen cá nhân  Cảm nhận giá trị kết học tập - Động học tập sinh viên: Khái niệm động dùng để giải thích người hành động, trì hành động họ giúp họ hoàn thành công (Pintrich, 2003 – trích dẫn từ Nguyễn Đình Thọ & ctg, 2009, tr 325-326) Động giúp thiết lập làm gia tăng chất lượng trình nhận thức điều làm dẫn đến thành công Có nhiều mô hình động cơ, nhiên ba yếu tố sau diện hầu hết mô hình động Yếu tố thứ giả thuyết phụ, dùng để biểu thị niềm tin khả hay kỹ ñể hoàn thành công việc người Yếu tố thứ hai giá trị, dùng để biểu niềm tin tầm quan trọng, thích thú lợi ích công việc Yếu tố thứ ba cảm xúc, dùng để thể cảm xúc người thông qua phản ứng mang tính cảm xúc công việc (Nguyễn Đình Thọ & ctg, 2009, tr.325-326) Trong giáo dục, khác biệt khả động học tập sinh viên ảnh hưởng đến hiệu học tập giảng dạy nhiều nhà nghiên cứu tập trung nhiều năm Động học tập sinh viên (gọi tắt động học tập) định nghĩa lòng ham muốn tham dự học tập nội dung môn học hay chương trình học Việc xây dựng đo lường khái niệm động học tập thường dựa vào phương pháp tự đánh giá hiệu Trong khả học tập phản ánh lực sinh viên học tập, động học tập trình định sinh viên định hướng, mức độ tập trung nổ lực sinh viên trình học tập Kết học tập sinh viên gia tăng động học tập họ cao mức độ cam kết vào việc tích lũy kiến thức ứng dụng chiến lược học tập có hiệu (Nguyễn Đình Thọ & ctg, 2009, tr 325-326) Vì vậy, động học tập ảnh hưởng lớn đến kết học tập sinh viên Những trở ngại tâm lý, ví dụ căng thẳng (stress), ảnh hưởng ñến hiệu làm việc học tập người Để khắc phục trở ngại tâm lý này, người cần có tính kiên ñịnh cao sống Tính kiên định khái niệm tiềm ẩn thể thái độ người thông qua cam kết, kiểm soát thử thách sống (Britt & ctg, 2001 – trích dẫn từ Nguyễn Đình Thọ, 2010, tr 11-12) Cam kết thể qua việc dồn hết tâm trí sức lực tham gia công việc hay ñối phó với vấn đề Kiểm soát nói lên xu hướng chịu đựng hành động tích cực cá nhân đương đầu với bất trắc xảy Thử thách biểu thị niềm tin thay đổi sống Thay đổi động lực hấp dẫn, mối đe dọa cho phát triển (Nguyễn Đình Thọ,2010,tr.11-12) Nghiên cứu lĩnh vực giáo dục cho thấy việc tham gia học tập trường đại học công việc gây nhiều căng thẳng Trong trình học tập, sinh viên tập trung vào việc học, ví dụ hoàn thành học, tập, dự án, thi cử, vv., mà phải quan tâm đến nhiều vấn đề cá nhân khác tài chính, làm thêm giờ, hoạt động xã hội, vv.Vì vậy, tính kiên định học tập đóng vai trò quan trọng trình học tập sinh viên Kiên định học tập thể qua sinh viên dành hết tâm trí sức lực (cam kết), chịu đựng hành động tích cực (kiểm soát) đón nhận thay đổi (thử thách) trình học tập sinh hoạt trường đại học (Nguyễn Đình Thọ, 2010, tr.11-12) Tính kiên định giúp cho người nâng cao hiệu công việc sức khỏe thi đấu với căng thẳng công việc Tính kiên định giúp người biến đổi NGÀNH HỌC Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Chính trị học 7 Công nghệ may 2.0 2.0 2.7 17 11.3 11.3 14.0 Công nghệ thực phẩm 7 14.7 Du lịch lữ hành 1.3 1.3 16.0 Dược 4.0 4.0 20.0 Điện tử 7 20.7 Kế toán 11 7.3 7.3 28.0 Kinh tế học 7 28.7 Kỹ thuật khí 1.3 1.3 30.0 Kỹ thuật nông nghiệp 7 30.7 Kỹ thuật tài nguyên nước 7 31.3 Lâm nghiệp 7 32.0 Luật kinh tế 1.3 1.3 33.3 Luật thương mại 1.3 1.3 34.7 Ngôn ngữ Anh 4.7 4.7 39.3 Ngôn ngữ Pháp 1.3 1.3 40.7 Phát triển nông nghiệp 7 41.3 Quản lý tài nguyên môi trường 32 21.3 21.3 62.7 7 63.3 Quản trị kinh doanh 21 14.0 14.0 77.3 Quản trị văn phòng 7 78.0 Sư phạm lý 7 78.7 Sư phạm anh 7 79.3 Sư phạm địa lý 2.0 2.0 81.3 Sư phạm lý 7 82.0 Sư phạm sử 7 82.7 Văn học 7 83.3 Việt Nam học 1.3 1.3 84.7 Xây dựng 1.3 1.3 86.0 Công nghệ thông tin Quản trị du lịch 54 KINH TẾ GIA ĐÌNH Frequency Valid Nghèo Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.0 2.0 2.0 Trung bình 40 26.7 26.7 28.7 Khá 93 62.0 62.0 90.7 Gìau 14 9.3 9.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 TÌNH TRẠNG CHỖ Ở Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent Nhà trọ 111 74.0 74.0 74.0 Ký túc xá 13 8.7 8.7 82.7 Cùng gia đình 16 10.7 10.7 93.3 Ở nhờ nhà người thân 10 6.7 6.7 100.0 150 100.0 100.0 Total XẾP LOẠI KẾT QUẢ HỌC TẬP Frequency Valid Yếu Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.7 2.7 2.7 Trung bình 10 6.7 6.7 9.3 TB-Khá 40 26.7 26.7 36.0 Khá 81 54.0 54.0 90.0 Giỏi 11 7.3 7.3 97.3 2.7 2.7 100.0 150 100.0 100.0 Xuất sắc Total 55 TRUNG BÌNH SỐ GIỜ ĐẾN THƯ VIỆN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 37 24.7 24.7 24.7 17 11.3 11.3 36.0 17 11.3 11.3 47.3 11 7.3 7.3 54.7 11 7.3 7.3 62.0 17 11.3 11.3 73.3 2.7 2.7 76.0 2.0 2.0 78.0 2.7 2.7 80.7 2.7 2.7 83.3 10 15 10.0 10.0 93.3 11 7 94.0 12 1.3 1.3 95.3 13 7 96.0 14 2.7 2.7 98.7 15 7 99.3 21 7 100.0 150 100.0 100.0 Total TRƯỜNG Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent CĐ Cần Thơ 15 10.0 10.0 10.0 CĐ Kinh tế kĩ thuật 5.3 5.3 15.3 ĐH Cần Thơ 79 52.7 52.7 68.0 ĐH Tây Đô 21 14.0 14.0 82.0 ĐH Y dược Cần Thơ 27 18.0 18.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 56 TRUNG BÌNH SỐ GIỜ TỰ HỌC Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.7 2.7 2.7 10 6.7 6.7 9.3 4.7 4.7 14.0 4.7 4.7 18.7 1.3 1.3 20.0 5 3.3 3.3 23.3 6 4.0 4.0 27.3 7 4.7 4.7 32.0 2.7 2.7 34.7 7 35.3 10 5.3 5.3 40.7 11 2.0 2.0 42.7 12 4.7 4.7 47.3 13 3.3 3.3 50.7 14 24 16.0 16.0 66.7 15 20 13.3 13.3 80.0 16 2.7 2.7 82.7 17 7 83.3 18 1.3 1.3 84.7 19 7 85.3 20 4.0 4.0 89.3 21 2.7 2.7 92.0 24 4.7 4.7 96.7 25 7 97.3 28 1.3 1.3 98.7 70 7 99.3 72 7 100.0 150 100.0 100.0 Total EFA 57 KMO AND BARTLETT'S TEST Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 702 Approx Chi-Square 898.996 df 171 Sig .000 58 ROTATED COMPONENT MATRIXa Component FEL6 779 FEL7 759 FEL5 684 FEL4 664 EFF4 706 PDC1 677 EFF5 669 EFF3 549 AFF3 783 AFF4 750 AFF2 612 AFF5 591 HPC4 741 HPC3 713 HPC2 640 HPC6 501 PDC6 796 PDC4 737 PDC5 617 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 59 COMPONENT SCORE COEFFICIENT MATRIX Component HPC2 135 -.102 -.153 299 097 HPC3 -.089 053 -.012 364 -.014 HPC4 -.093 006 011 404 -.137 HPC6 -.014 160 -.118 274 -.024 PDC1 -.102 310 066 -.022 014 PDC4 -.029 -.093 -.051 057 388 PDC5 -.008 102 027 -.160 300 PDC6 -.094 -.011 070 -.065 417 FEL4 299 -.174 031 -.017 089 FEL5 279 123 087 -.086 -.205 FEL6 343 067 -.043 -.046 -.155 FEL7 350 -.123 -.082 -.039 091 EFF3 000 201 -.105 058 080 EFF4 008 290 -.040 -.099 013 EFF5 -.130 363 076 133 -.194 AFF2 102 -.135 253 001 -.007 AFF3 -.010 040 397 -.130 008 AFF4 -.102 060 401 -.109 -.012 AFF5 -.055 018 250 098 -.026 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores CRONBACH ALPHA RELIABILITY STATISTICS Cronbach's Alpha N of Items 749 60 ITEM-TOTAL STATISTICS Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HPC1 16.3933 18.146 509 706 HPC2 16.2800 18.619 582 690 HPC3 16.5133 17.970 556 693 HPC4 16.9133 18.496 405 739 HPC5 16.1400 19.061 455 721 HPC6 16.0600 19.131 440 725 RELIABILITY STATISTICS Cronbach's Alpha N of Items 754 ITEM-TOTAL STATISTICS Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted PDC1 18.5533 13.645 442 732 PDC2 18.5400 13.149 595 694 PDC3 18.4333 14.234 433 734 PDC4 18.8133 12.824 475 726 PDC5 18.6533 13.288 499 717 PDC6 18.8400 12.511 534 707 RELIABILITY STATISTICS Cronbach's Alpha N of Items 702 61 ITEM-TOTAL STATISTICS Corrected Item-Total Correlation Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted AFF2 9.9067 7.951 451 660 AFF3 9.6600 7.058 589 570 AFF4 9.5933 8.391 456 657 AFF5 9.7400 7.858 456 658 RELIABILITY STATISTICS Cronbach's Alpha N of Items 763 ITEM-TOTAL STATISTICS Corrected Item-Total Correlation Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted FEL4 11.8333 6.677 475 753 FEL5 11.4600 6.196 561 707 FEL6 11.4600 6.331 628 673 FEL7 11.6667 6.304 590 691 RELIABILITY STATISTICS Cronbach's Alpha N of Items 680 62 Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted EFF1 15.1333 6.640 550 578 EFF2 15.1800 7.410 326 678 EFF3 15.1733 6.789 466 615 EFF4 15.0533 6.803 536 586 EFF5 15.1133 7.564 316 680 RELIABILITY STATISTICS Cronbach's Alpha N of Items 781 ITEM-TOTAL STATISTICS Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted SAT1 9.7000 9.232 477 780 SAT2 9.8800 7.811 650 693 SAT3 9.9533 7.911 648 694 SAT4 9.7867 8.464 573 734 CFA Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate Q5.HPC6 < - ThangThe 1,000 Q5.HPC4 < - ThangThe ,726 63 S.E C.R P ,201 3,620 *** Label Estimate Q5.HPC3 < - ThangThe ,971 S.E C.R P Label ,201 4,833 *** Q5.HPC2 < - ThangThe 1,695 ,340 4,986 *** Q5.PDC6 < - PhatTrien 1,000 Q5.PDC5 < - PhatTrien ,796 ,125 6,384 *** Q5.PDC4 < - PhatTrien ,757 ,131 5,761 *** Q5.PDC1 < - PhatTrien ,481 ,107 4,491 *** Q6.FEL7 < - DiemSo 1,000 Q6.FEL6 < - DiemSo 1,275 ,180 7,071 *** Q6.FEL5 < - DiemSo 1,257 ,189 6,648 *** Q6.FEL4 < - DiemSo ,807 ,132 6,114 *** Q6.AFF5 < - Hoctap 1,000 Q6.AFF4 < - Hoctap 1,003 ,208 4,816 *** Q6.AFF3 < - Hoctap 1,345 ,230 5,849 *** Q6.AFF2 < - Hoctap 1,201 ,234 5,139 *** Q6.EFF5 < - Hanhdon g 1,000 Q6.EFF4 < - Hanhdon g 1,895 ,439 4,318 *** Q6.EFF3 < - Hanhdon g 1,332 ,313 4,257 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate Q5.HPC6 < - ThangThe ,493 Q5.HPC4 < - ThangThe ,320 Q5.HPC3 < - ThangThe ,479 64 Estimate Q5.HPC2 < - ThangThe ,948 Q5.PDC6 < - PhatTrien ,749 Q5.PDC5 < - PhatTrien ,650 Q5.PDC4 < - PhatTrien ,563 Q5.PDC1 < - PhatTrien ,395 Q6.FEL7 < - DiemSo ,603 Q6.FEL6 < - DiemSo ,804 Q6.FEL5 < - DiemSo ,737 Q6.FEL4 < - DiemSo ,465 Q6.AFF5 < - Hoctap ,537 Q6.AFF4 < - Hoctap ,604 Q6.AFF3 < - Hoctap ,718 Q6.AFF2 < - Hoctap ,652 Q6.EFF5 < - Hanhdon g ,430 Q6.EFF4 < - Hanhdon g ,867 Q6.EFF3 < - Hanhdon g ,545 Covariances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P ThangThe < > PhatTrien ,172 ,066 2,625 ,009 ThangThe < > DiemSo ,171 ,056 3,075 ,002 ThangThe < > Hoctap ,167 ,058 2,870 ,004 PhatTrien < > DiemSo ,097 ,062 1,564 ,118 65 Label Estimate S.E C.R P PhatTrien < > Hoctap ,194 ,071 2,745 ,006 DiemSo < > Hoctap ,155 ,053 2,924 ,003 PhatTrien < > Hanhdon g ,165 ,055 3,020 ,003 ThangThe < > Hanhdon g ,007 ,024 DiemSo < > Hanhdon g ,116 ,040 2,921 ,003 Hoctap < > Hanhdon g e3 < > e16 ,483 ,114 4,238 *** e4 < > e5 ,405 ,092 4,406 *** e3 < > e2 ,411 ,122 3,378 *** e15 < > e12 ,278 ,070 3,947 *** e12 < > e9 ,237 ,064 3,694 *** e5 < > e12 -,207 ,067 -3,098 ,002 e15 < > e17 -,168 ,063 -2,650 ,008 e5 < > e13 e16 < > e9 -,230 ,071 -3,229 ,001 e19 < > e9 -,203 ,077 -2,628 ,009 e7 < > e13 ,198 ,061 3,235 ,001 e7 < > e15 ,203 ,059 3,422 *** e18 < > e16 e6 < > e15 e1 < > e13 -,160 ,058 -2,754 ,006 e1 < > e18 -,170 ,069 -2,469 ,014 ,267 ,789 -,022 ,030 -,727 ,467 ,125 ,060 2,071 ,038 -,283 ,092 -3,061 ,002 ,190 66 ,067 2,827 ,005 Label Correlations: (Group number - Default model) Estimate ThangThe < > PhatTrien ,323 ThangThe < > DiemSo ,438 ThangThe < > Hoctap ,399 PhatTrien < > DiemSo ,178 PhatTrien < > Hoctap ,332 DiemSo < > Hoctap ,362 PhatTrien < > Hanhdon g ,458 ThangThe < > Hanhdon g ,025 DiemSo < > Hanhdon g ,442 Hoctap < > Hanhdon g -,077 e3 < > e16 ,386 e4 < > e5 ,384 e3 < > e2 ,283 e15 < > e12 ,343 e12 < > e9 ,287 e5 < > e12 -,220 e15 < > e17 -,228 e5 < > e13 ,178 e16 < > e9 -,286 e19 < > e9 -,224 e7 < > e13 ,340 e7 < > e15 ,302 67 Estimate e18 < > e16 -,334 e6 < > e15 ,237 e1 < > e13 -,626 e1 < > e18 -,540 CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 64 197,821 126 ,000 1,570 190 ,000 19 944,422 171 ,000 5,523 RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model ,118 ,879 ,818 ,583 Saturated model ,000 1,000 Independence model ,282 ,507 ,452 ,456 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model ,062 ,045 ,078 ,120 Independence model ,174 ,163 ,185 ,000 68 [...]... khó khăn trong học tập của sinh viên 18 Khó khăn trong học tập của sinh viên: Qua nghiên cứu 150 đáp viên tại địa bàn sinh viên thành phố cần thơ thì có những đáp viên có khó khăn trong học tập, và đều này ảnh hưởng đến chất lượng học tập và cạnh tranh cá nhân. Theo khảo sát thì có 85 đáp viên chiếm 56,7% trả lời là không, tức là không có khó khăn nào ảnh hưởng đến việc học tập và cạnh tranh, kế tiếp... trường Đại học Cần thơ với tỷ lệ 79 sinh viên chiếm 52,7% đều này cho ta thấy được mức độ cạnh tranh cá nhân tại trường Đại học Cần thơ khá cao, do trường là trường lớn nhất tại đồng bằng sông cửu long nên sinh viên theo học thuộc nhóm sinh viên khá ,giỏi đều này đồng nghĩa cạnh tranh cao và khóc liệt hơn so với các trường còn lại Tiếp theo là trường Đại học Y dược Cần thơ có 27 đáp viên chiếm 18% và trường... định học tập cũng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của sinh viên  Kết quả đạt được: Để đạt được kết quả như mong đợi thì cần phải có phương pháp học tập Phương pháp học tập ở bậc đại học do GS Robert Feldman (đại học Massachusetts) đề xướng nhằm hướng dẫn sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm 1, cách học tập có hiệu quả nhất Phương pháp POWER bao gồm 5 yếu tố cơ bản là chữ viết tắt ghép thành POWER:... có tồn tại mối liên hệ giữa trường học và xếp loại học lực của đáp viên. Đều này được lý giải như sau: xếp loại học tập thuộc loại khá của sinh viên cao (54%) trong đó sinh viên ĐH Cần thơ có tỷ lệ sinh viên khá cao nhất (30%),kế 33 tiếp là ĐH Tây Đô chiếm (9,3%) Tỷ lệ trung bình khá của tất cả sinh viên các trường là (26,7%) trong đó sinh viên ĐH Cần thơ chiếm (14%) và kế tiếp là ĐH Y dược Cần thơ chiếm... về số giờ tự học của sinh viên Qua nghiên cứu 150 đáp viên ta thấy được số giờ tự học của sinh viên cao nhất có 24 đáp viên chiếm 16% đều là nhóm sinh viên có thể cho ta thấy được với số giờ tự học như thế thì nhóm này ở mức cạnh tranh cá nhân cao nhất ,tự học dể hiểu biết sâu rộng hơn giúp cho kết quả học tập cao hơn và có khả năng cạnh tranh tốt hơn.Tiếp theo là 21 mức tự học số đáp viên là 20 chiếm... ngành học của sinh viên được khảo sát, cũng không ảnh hưởng nhiều trong việc đánh giá mức cạnh tranh cá nhân trong kết quả học tập nhiều 5.1.3 Thống Kê về Trường của đáp viên 17 Trường học của đáp viên: Qua nghiên cứu 150 sinh viên gồm 5 trường Đại học/ Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần thơ. Chúng ta có thể thấy được qua biểu đồ tỷ lệ sinh viên trả lời phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi đa số học trường... nguồn từ việc: sinh viên tìm đọc tài liệu, các công trình nghiên cứu, đề án môn học, luận văn tốt nghiệp haycác đề tài nghiên cứu độc lập Tự đánh giá kết quả học tập một cách trung thực Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên có nhiều cách, ngoài hệ thống đánh giá của nhà trường, sinh viên còn phải tự đánh giá chính bản thân dựa trên các sản phẩm tạo ra trong quá trình học tập (bài tập, thực hành,... thu trong học tập lại được 16 đáp viên trả lời, đều này có thể cho ta thấy được câu trả lời này ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chưa nói đến cạnh tranh cá nhân, hầu hết ở trình độ đại học hay cao đẳng ngoài việc giảng dạy trên lớp thì sinh viên phải về tự học ở trên các trang mạng hoặc tìm đọc tài liệu tham khảo, và củng do một phần lớp sinh viên các bạn củng khá là nhiều sinh viên nên rất... pháp học tập phù hợp với từng môn học 10 Hành vi "Tìm ra phương pháp học tập phù hợp với từng môn học" thể hiện việc sinh viên linh hoạt trong việc học tập từng môn học cụ thể Mỗi môn học có những yêu cầu và mục tiêu khác nhau Sẽ là thiếu khoa học và không hiệu quả nếu sinh viên chỉ biết sử dụng một phương pháp duy nhất áp dụng cho tất cả các môn học Phương pháp học tập không phù hợp sẽ làm cho sinh viên. .. tồn tại mối liên hệ giữa giới tính và cách học của đáp viên. Đều này được lý giải như sau:Giới tính Nam thường thụ động theo hướng dẩn của GV còn giới tính Nũ thì chủ động trong hoc tập nhiều hơn so với Nam 5.3.2 kiểm định mối quan hệ của biến Trường học và Xếp loại kết quả học tập của đáp viên Giả thuyết Ho: Đối tượng Trường học không có mối liên hệ với Đối tượng Xếp loại kết quả học tập của đáp viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cạnh tranh cá nhân và kết quả học tập của sinh viên tại thành phố cần thơ , Tiểu luận cạnh tranh cá nhân và kết quả học tập của sinh viên tại thành phố cần thơ , Tiểu luận cạnh tranh cá nhân và kết quả học tập của sinh viên tại thành phố cần thơ , CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, Correlations: (Group number 1 - Default model), TÀI LIỆU THAM KHẢO, Covariances: (Group number 1 - Default model)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay