Niên luận xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần thương mại SABECO sông hậu

85 223 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:17

Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, truyền đạt hướng dẫn tận tình Quý Thầy Cô, em lĩnh hội nhiều kiến thức kinh nghiệmquý báo cho thân, với thời gian tìm hiểu Công ty Cổ phần thương mại SABECO, em hoàn thành niên luận năm Có kết nhờ vào công lao to lớn quý Thầy Cô quan tâm, giúp đỡ, bảo tận tình anh chị lĩnh vực Em nói lời chân thành cảm ơn đến: Ban Giám hiệu trường Đại học Tây Đô tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập, nghiên cứu; cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại học Tây Đô Quy Thầy Cô khoa Quản trị kinh doanh truyền đạt cho chúng em kiến thức quý báu tạo tảng vững cho chúng em công việc sống sau Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô Phòng Thị Huỳnh Mai tận tình hướng dẫn em hoàn thành niên luận năm Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại SABECO Sông Hậu chuyên gia lĩnh vực hết lòng tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tế, kiến thức thực tế vô quý báo suốt trình em thực niên luận Các bạn lớp Quản trị kinh doanh quốc tế động viên, giúp đỡ suốt bốn năm học Cuối lời em xin kính chúc quý Thầy, Cô Trường Đại học Tây Đô, đặc biệt quý Thầy, Cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh, cô Phòng Thị Huỳnh Mai, tập thể chuyên gia lĩnh vực dồi sức khoẻ, thành công công việc sống Chúc bạn lớp Đại học Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế thành công vững bước đường đời Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực NGUYỄN QUỲNH NHƯ LỜI CAM ĐOAN - GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn i Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 Tôi xin cam đoan: Đề tài thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài hoàn toàn trung thực, không trùng khớp với đề tài nghiên cứu khoa học Nếu lời nói không hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Khoa Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long – Chi nhánh Cần Thơ Sinh viên thực hiên NGUYỄN QUỲNH NHƯ TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn ii Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 Thương mại SABECO Sông Hậu năm 2016 – 2020 Được thực nhằm đạt mục tiêu cụ thể: Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại SABECO Sông Hậu từ năm 2013 – 2015, phân tích môi trường kinh doanh Công ty, xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thương mại SABECO Sông Hậu từ năm 2016 đến năm 2020, đề xuất số biện pháp thực chiến lược định sẵn nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Để phân tích mục tiêu đề tác giả sử dụng phương pháp công cụ: Phương pháp so sánh tuyệt đối tương đối đê phân tích tiêu kết kinh doanh SABECO từ năm 2013 đến 2015, phương pháp chuyên gia, công cụ ma trận IFE, công cụ ma trận hình ảnh cạnh tranh, công cụ ma trận EFE, công cụ ma trận SWOT, công cụ ma trận SQPM Qua đó, thấy điểm mạnh SABECO: Trình độ nhân sự, sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm nhiệt huyết, đội ngũ nhân viên trẻ, có trình độ chuyên môn, uy tín thương hiệu khẳng định thị trường, công tác truyền thông đẩy mạnh, khả tài chính, công nghệ kỹ thuật tiên tiến, sách giá sản phẩm dịch vụ, hoạt động marketting, sách phát triển khách hàng, hoạt động xúc tiến kinh doanh Bên cạnh có điểm yếu: Mạng lưới chi nhánh mở rộng, thị phần lượng khách hàng tương đối ổn định, sản phẩm đơn điệu tính tiện ích chưa cao, cấu tổ chức chi nhánh, hoạt động xúc tiến kinh doanh, hoạt động nghiên cứu phát triển Trong tháng đầu năm 2016, ngành bia không bị ảnh hưởng thời tiết mà chịu tác động lớn sách tăng thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), quy định cách tính thuế TTĐB Mức độ cạnh tranh thương hiệu bia ngày gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng, đổi tư duy, phong cách tiếp thị, quảng bá thương hiệu nhằm thu hút người tiêu dùng Cùng với việc giữ thị trường truyền thống, công ty không ngừng tìm cách phát triển thêm thị trường mới.Theo thống kê Bộ Công Thương, tháng đầu năm 2016, sản lượng bia loại nước đạt 1.323,7 triệu lít, tăng 5,7% so với kỳ năm 2015 Trong đó, tháng năm 2016, sản lượng bia loại ước đạt 308,8 triệu lít, tăng 1,9% so với tháng năm 2015 Bia Sài Gòn dẫn đầu tiêu thụ sản phẩm Tuy nhiên, mặt hàng bia rượu thị trường có nhiều hãng đối thủ nặng kí SABECO nên tiểu luận tập trung vào phân tích đưa chiến lược phù hợp để phát triển đưa SABECO đến tầm cao Đề tài thực thời gian ngắn, không tránh khỏi bất cập sai sót Kính mong quý Thầy Cô xem xét góp ý cho đề tài hoàn thiện Sinh viên thực NGUYỄN QUỲNH NHƯ GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn iii Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn iv Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thởi gian 1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phương pháp thu thập liệu 1.5.1.1 Dữ liệu thứ cấp 1.5.1.2 Dữ liệu sơ cấp 1.5.2 Phương pháp phân tích 1.6 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI .3 1.7 BỐ CỤC NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 2.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP .4 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty mẹ - Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát SABECO Sài Gòn 2.1.1.1 Thông tin Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát SABECO Sài Gòn HÌNH 2.1 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển tổng công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO) .5 2.1.1.3 Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát SABECO 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động SABECO Sông Hậu 2.1.4 Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ - chức phận phòng ban .9 2.1.4.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty HÌNH 2.2 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY SABECO SÔNG HẬU .9 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ( 2013-2015) 11 BẢNG 2.1 MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA 11 BẢNG 2.2 MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THÁNG ĐẦU NĂM 2015 VÀ 2016 12 GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn v Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 HÌNH 2.3 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SẢN LƯỢNG BIA TIÊU THỤ CỦA BIA SÀI GÒN SABECO (2013-2015) 13 2.3 NHỮNG THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI: 13 2.3.1 Thuận lợi 13 2.3.2 Khó khăn 14 2.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 15 CHƯƠNG 16 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 16 3.1 KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH .16 3.2 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 17 3.2.1 Khái quát quản trị chiến lược 17 3.2.2 Các giai đoạn quản trị chiến lược 17 3.3 KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH .18 3.4 TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 18 3.5 HỆ THỐNG CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP 18 3.6 MỘT SỐ DẠNG CHIẾN LƯỢC PHỔ BIẾN TRONG KINH DOANH 19 3.6.1 Nhóm chiến lược tăng trưởng tập trung 19 3.6.2 Nhóm chiến lược tăng trưởng hội nhập 19 3.6.3 Nhóm chiến lược tăng trưởng đa dạng hoá 19 3.6.4 Nhóm chiến lược suy giảm: 19 3.6.5 Nhóm chiến lược điều chỉnh: 19 3.7 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH .19 3.8 CÁC CÔNG CỤ ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 20 3.9 PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 22 3.10 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY 23 3.11 CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG .23 CHƯƠNG 25 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN-HÀ NỘI (SHB) NĂM 2016-2020 25 4.1 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 25 4.1.1 Quản trị 25 4.1.2 Nhân 27 BẢNG 4.1 CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY NĂM 2016 27 HÌNH 4.1 BIỂU ĐỒ CƠ CẤU NHÂN SỰ CÔNG TY NĂM 2016 27 4.1.3 Công nghệ hệ thống sản xuất 28 4.1.4 Marketing 29 4.1.5 Tài – kế toán 34 GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn vi Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 4.1.5.1 Tài sản nguồn vốn 34 BẢNG 4.2 CƠ CẤU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY 34 HÌNH 4.2 BIỂU ĐỒ CƠ CẤU TÀI SẢN CÔNG TY (2013 – 2015) 36 HÌNH 4.3 BIỂU ĐỒ CƠ CẤU NGUỒN VỐN CÔNG TY (2013 – 2015) 37 4.1.5.2 Các tiêu tài chủ yếu 37 BẢNG 4.3 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY 2013 – 2015 37 HÌNH 4.4 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỶ SỐ THANH KHOẢN 38 HÌNH 4.5 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỶ SỐ QUẢN TRỊ NỢ (2013 – 2015) 39 HÌNH 4.6 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỶ SỐ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG (2013 – 2015) .40 HÌNH 4.7 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỶ SỐ KHẢ NĂNG SINH LỢI (2013 – 2015) 41 4.1.5.3 Nhận xét tình hình tài công ty 2013-2015 42 4.1.6 Nghiên cứu phát triển 42 4.1.7 Hệ thống thông tin 42 BẢNG 4.4: MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG - IFE 44 4.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỞNG BÊN NGOÀI .45 4.1.1 Vĩ mô 45 4.1.1.1 Các yếu tố kinh tế 45 HÌNH 4.8 BIỂU ĐỒ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP VIỆT NAM (2006 – 2015) 45 HÌNH 4.9 BIỂU ĐỒ TỐC ĐỘ ĐẠT TỶ LỆ LẠM PHÁT VIỆT NAM (2006 – 2015) .46 HÌNH 4.10 BIỂU ĐỒ THỊ PHẦN BÁN LẺ GIAI ĐOẠN 2007 – 2015 .48 4.1.1.2 Yếu tố môi trường quốc tế 48 4.1.1.3 Yếu tố trị-pháp luật 48 4.1.1.4 Yếu tố dân số, lao động 49 4.1.1.5 Yếu tố văn hoá – xã hội 50 4.1.1.6 Yếu tố tự nhiên 51 4.1.1.7 Yếu tố công nghệ 52 4.1.2.Vi mô 52 4.1.2.1 Phân tích đối thủ 52 HÌNH 4.13: BIỂU ĐỒ THỊ PHẦN BIA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 2015 53 BẢNG 4.5 MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 55 4.1.2.2 Phân tích đối thủ tiềm ẩn 56 4.1.2.3 Nhà cung ứng 57 4.1.2.4 Khách hàng 57 HÌNH 4.14 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN LÝ DO KHÁCH HÀNG BỎ ĐI 58 4.1.2.5 Sản phẩm thay 58 BẢNG 4.6: MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI – EFE 59 CHƯƠNG 59 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SABECO NĂM 2016-2020 59 GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn vii Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 5.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC .59 5.1.1 Mục tiêu hoạt động công ty 2016 60 5.1.2 Các đặc điểm môi trường bên môi trường bên .60 5.1.2.1 Các điểm mạnh doanh nghiệp (S) 60 5.1.2.2 Các điểm yếu doanh nghiệp (W) 61 5.1.2.3 Các hội doanh (O) 61 5.1.2.4 Các mối đe doạ doanh nghiệp (T) 61 5.2 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC .61 5.2.1 Xây dựng ma trận SWOT cho Công ty Thương mại Cổ phần SABECO Sông Hậu 61 BẢNG 5.1 MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY SABECO SÔNG HẬU 61 64 5.2.2 Ma trận chiến lược 65 5.2.3 Ma trận lựa chọn chiến lược QSPM 66 BẢNG 5.2 MA TRẬN LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC QSPM 66 5.3 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC .67 5.3.1 Giải pháp quản trị 67 5.3.1.1 Các mục tiêu hàng năm 67 BẢNG 5.3 ƯỚC LƯỢNG DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 67 5.3.1.2 Các giải pháp công tác quản trị 67 5.3.2 Giải pháp nghiên cứu – phát triển 68 5.3.3 Giải pháp Marketing 68 5.3.4 Giải pháp tài – kế toán 69 5.3.5 Giải pháp nhân 69 5.3.6 Giải pháp đầu tư kỹ thuật công nghệ - hệ thống thông tin 69 CHƯƠNG 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 6.1 KẾT LUẬN .70 6.2 KIẾN NGHỊ 71 6.2.1 Đối với công ty 71 6.2.2 Đối với nhà nước 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 DANH MỤC BẢNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI CHƯƠNG GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn viii Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP HÌNH 2.1 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN HÌNH 2.2 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY SABECO SÔNG HẬU .9 BẢNG 2.1 MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA 11 BẢNG 2.2 MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THÁNG ĐẦU NĂM 2015 VÀ 2016 12 HÌNH 2.3 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SẢN LƯỢNG BIA TIÊU THỤ CỦA BIA SÀI GÒN SABECO (2013-2015) 13 CHƯƠNG 16 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 16 CHƯƠNG 25 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN-HÀ NỘI (SHB) NĂM 2016-2020 25 BẢNG 4.1 CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY NĂM 2016 27 HÌNH 4.1 BIỂU ĐỒ CƠ CẤU NHÂN SỰ CÔNG TY NĂM 2016 27 BẢNG 4.2 CƠ CẤU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY 34 HÌNH 4.2 BIỂU ĐỒ CƠ CẤU TÀI SẢN CÔNG TY (2013 – 2015) 36 HÌNH 4.3 BIỂU ĐỒ CƠ CẤU NGUỒN VỐN CÔNG TY (2013 – 2015) 37 BẢNG 4.3 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY 2013 – 2015 37 HÌNH 4.4 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỶ SỐ THANH KHOẢN 38 HÌNH 4.5 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỶ SỐ QUẢN TRỊ NỢ (2013 – 2015) 39 HÌNH 4.6 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỶ SỐ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG (2013 – 2015) .40 HÌNH 4.7 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỶ SỐ KHẢ NĂNG SINH LỢI (2013 – 2015) 41 BẢNG 4.4: MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG - IFE 44 HÌNH 4.8 BIỂU ĐỒ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP VIỆT NAM (2006 – 2015) 45 HÌNH 4.9 BIỂU ĐỒ TỐC ĐỘ ĐẠT TỶ LỆ LẠM PHÁT VIỆT NAM (2006 – 2015) .46 HÌNH 4.10 BIỂU ĐỒ THỊ PHẦN BÁN LẺ GIAI ĐOẠN 2007 – 2015 .48 HÌNH 4.13: BIỂU ĐỒ THỊ PHẦN BIA TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 2015 53 BẢNG 4.5 MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 55 HÌNH 4.14 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN LÝ DO KHÁCH HÀNG BỎ ĐI 58 BẢNG 4.6: MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI – EFE 59 GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn ix Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 CHƯƠNG 59 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SABECO NĂM 2016-2020 59 BẢNG 5.1 MA TRẬN SWOT CỦA CÔNG TY SABECO SÔNG HẬU 61 BẢNG 5.2 MA TRẬN LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC QSPM 66 BẢNG 5.3 ƯỚC LƯỢNG DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 67 CHƯƠNG 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn x Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 quay trở lại, 5% quay lại chưa tìm nơi khác ᄃ Hình 4.14 Biểu đồ thể lý khách hàng bỏ (Nguồn: phòng Marketing SABECO) Có nhiều lý để khách hàng không quay lại với công ty: Khách hàng bỏ có 68% thái độ thờ người quản lý hay nhân viên bán hàng, 14% không hài lòng sản phẩm, 9% cạnh tranh Qua ta thấy khách hàng bỏ 50% thái độ nhân viên phục vụ, khách hàng quan tâm đến thái độ phục vụ người bán hàng, họ cần tôn trọng, quan tâm nhiều Và thường khách hàng không bày tỏ ý kiến không hài lòng, cần linh hoạt, khéo léo cung cách phục vụ, giao tiếp với khách hàng 4.1.2.5 Sản phẩm thay Sản phẩm thay sản phẩm không chủng loại với sản phẩm xét thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu khách hàng SABECO Sông Hậu chủ yếu phân phối loại sản phẩm bia đóng chai lon mang thương hiệu SABECO Do đó, sản phẩm thay Công ty xem xét loại rượu Một số loại rượu với giá rẻ ảnh hưởng đến định tiêu dùng khách hàng có mức thu nhập thấp  Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố bên – EFE: Từ việc phân tích môi trường bên với việc thăm dò ý kiến chuyên gia Ông Nguyễn Minh Điền, trưởng phòng tổ chức chuyên gia nghiên cứu vấn đề kinh tế - tài Công ty SABECO Sông Hậu Qua đó, chọn yếu tố môi trường bên chủ yếu đồng thời phân loại mức độ quan trọng trọng số thể khả phản ứng công ty với yếu tố: GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 58 Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 Bảng 4.6: ma trận đánh giá yếu tố bên – EFE Mức độ quan trọng Hệ số phân loại Số điểm quan trọng STT Các yếu tố bên chủ yếu Công nghệ thay đổi 0,15 0,60 Lối sống, hành vi tiêu dùng thay đổi 0,15 0,60 Văn hoá nhóm dân tộc 0,12 0,36 Tỷ lệ lạm phát 0,10 0,20 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 0,10 0,30 Khách hàng nam giới 0,10 0,40 Nguồn lao động 0,08 0,32 Nguyên liệu đầu vào 0,08 0,24 Lãi suất cho vay 0,06 0,18 10 Chính sách thuế 0,06 0,12 Tổng số điểm 1,00 3,32 (Nguồn: việc chọn yếu tố giá trị bảng thu thập từ thăm dò ý kiến chuyên gia) Tổng số điểm ma trận EFE công ty 3,32 cao nhiều so mức trung bình 2,5 Cho thấy khả ứng phó công ty tốt trước hội nguy từ môi trường bên Đối với lối sống hành vi tiêu dùng thay đổi, phản ứng công ty mức tốt hoạt động nghiên cứu thị trường công ty trọng đầu tư mức Sản phẩm kinh doanh công ty chịu tác động nhiều yếu tố công nghệ công ty phản ứng tốt, thành viên thành viên Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn với thị phần chiếm gần 50% thị trường bia nước doanh nghiệp mạnh với sản phẩm người tiêu dùng ưa chuộng tín nhiệm, việc đầu tư phát triển chuyển giao công nghệ sản xuất trọng mức, chổ dựa vững để phát triển Bên cạnh công ty phản ứng tương đối trước quy định thuế phủ, tỷ lệ lạm phát lãi suất cho vay… CHƯƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SABECO NĂM 2016-2020 5.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC Cơ sở hình thành chiến lược dựa đặc điểm mục tiêu hoạt động từ GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 59 Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 việc phân tích môi trường bên trong, môi trường bên công ty 5.1.1 Mục tiêu hoạt động công ty 2016 - Tập trung giữ vững phát triển mạnh thị trường truyền thống, sản xuất sản phẩm đạt chất lượng cao, đa dạng hóa mặt hàng dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Là công ty tiên phong lĩnh vực ứng dụng công nghệ đại, quan tâm chặt chẽ đến chất lượng sản phẩm môi trường Xây dựng cấu công ty phù hợp với trình độ quản lý đại, toàn diện toàn hệ thống công ty - Không ngừng tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng khó tính khách hàng với chất lượng tốt nhất, nhu cầu thay đổi khách hàng Hướng tới xây dựng thương hiệu tạo sản phẩm có giá trị cao dành cho khách hàng phân khúc cao cạnh tranh với sản phẩm mang thương hiệu mạnh thị trường - Năm 2016, Ban lãnh đạo Sabeco đề mục tiêu tập trung giữ vững phát triển thị trường bối cảnh hội nhập sâu rộng, đặt mục tiêu doanh số 35.000 tỷ Đồng thời, gia tăng tỷ trọng sản phẩm phân khúc cao cấp đối tượng khách hàng trẻ, đảm bảo tiến độ nâng cấp sản phẩm bao bì dịch vụ kèm để tăng cường tính cạnh tranh Bên cạnh đó, tăng cường xuất thị trường nước ngoài, đẩy mạnh, hợp tác để xây dựng phát triển thương hiệu Bia Sài Gòn – Thương hiệu Bia Việt Nam thị trường nước Mỹ, Tây Phi, Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Nga 5.1.2 Các đặc điểm môi trường bên môi trường bên 5.1.2.1 Các điểm mạnh doanh nghiệp (S) - Công ty có trụ sở đặt trung tâm thành phố, vị trí thuận lợi việc quản lý, vận chuyển, hoạt động thương mại - Có nhà máy hoạt động theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt SABECO, với công suất ổn định, đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng cho khách hàng vùng - Công ty phân phối chủ yếu mặt hàng Bia Sài Gòn có thương hiệu mạnh, uy tín khách hàng đánh giá cao nhiều năm qua - Có hệ thống phân phối mạnh, chi nhánh hoạt động có hiệu - Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình hỗ trợ khách hàng, theo dõi thu thập thông tin từ việc phản hồi khách hàng nhằm cải thiện đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Hoạt động kinh doanh hiệu thực tốt công tác quản lý, doanh thu lợi nhuận năm sau cao năm trước, có xu hướng tăng năm GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 60 Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 - Ban quản trị có lực, tham vọng tầm nhìn 5.1.2.2 Các điểm yếu doanh nghiệp (W) - Các chiến lược maketing chưa thật hiệu quả, thương hiệu SABECO chưa sâu vào lòng khách hàng, khách hàng thường biết đến tên sản phẩm thương hiệu SABECO, khó để phát triển sản phẩm - Chưa chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất - Sản phẩm mức phổ thông chưa có sản phẩm dành cho phân khúc khách hàng cao cấp, có khả cạnh tranh mạnh 5.1.2.3 Các hội doanh (O) - Thu nhập người dân tăng, đời sống cải thiện, nhu cầu sử dụng Bia, Rượu, Nước giải khát công việc, giao tiếp tăng cao - Thị trường tiêu thụ Bia vùng có tốc độ tăng trưởng nhanh ổn định - Khả trung thành khách hàng sản phẩm Bia Sài Gòn cao - Khả thu hút vốn đầu tư quy mô rộng khối lượng lớn thông qua việc niêm yết thị trường chứng khoán 5.1.2.4 Các mối đe doạ doanh nghiệp (T) - Sự cạnh tranh gay gắt từ công ty liên doanh, công ty nước với nhãn hiệu bia tiếng giới - Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao - Thuế tiêu thụ đặc biệt cao - Chi phí lao động tăng - Chênh lệch mức sống nông thôn thành thị 5.2 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 5.2.1 Xây dựng ma trận SWOT cho Công ty Thương mại Cổ phần SABECO Sông Hậu Bảng 5.1 Ma trận SWOT công ty SABECO Sông Hậu SWOT Cơ hội (O) (O1) Nhu cầu sử dụng sản phầm bia tăng (O2) Thị trường tiêu thụ tăng trưởng, ổn định (O3) Lòng trung thành khách hàng thương hiệu (O4) Khả thu GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 61 Quỳnh Như Đe doạ (T) (T1) Cạnh tranh với hãng bia tiếng (T2) Giá nguyên liệu đầu vào tăng (T3) Thuế tiêu thụ đặc biệt cao (T4) Chi phí lao động tăng Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 Điểm mạnh(S) (S1) Vị trí thuận lợi (S2) Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượnh (S3) Thương hiệu mạnh uy tín (S4) Hệ thống phân phối mạnh (S5) Công nghệ hệ thống sản xuất (S6) Khả tài mạnh (S7) Ban quản trị có lực, tầm nhìn Điểm yếu (W) (W1) Chiến lược marketing chưa hiệu (W2) Chưa chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào (W3) Sản phẩm phổ thông chưa có sản phẩm dành cho khách hàng phân khúc cao hút vốn cao (T5) Chênh lệch mức sống thành thị nông thôn Chiến lược SO => Chiến lược thâm nhập thị trường: (S1), (S3), (S4) + (O1), (O2), (O3) => Chiến lược phát triển sản phẩm: (S2), (S6), (S7) + (O4) Chiến lược ST => Nghiên cứu thị trường: Chiến lược WO => Nghiên cứu thị trường: (W1), (W3) + (O2) Chiến lược WT => Phát triển sản phẩm: (W2) + (T2) (S2), (S5) + (T1) => Phát triển, cải tiến sản phẩm: (S2) + (T2), (T3), (T4), (T5) Phân tích chiến lược đề suất + Nhóm chiến lược SO Chiến lược thâm nhập thị trường: Công ty có hệ thống phân phối rộng nhiều tỉnh vùng Điều lợi lớn cho công ty, thị trường Bia vùng Đồng Sông Cửu Long tăng trưởng nhanh Giúp cho công ty tiêu thụ nhiều sản phẩm, tăng thị phần, tăng doanh thu lợi nhuận Kinh tế phát triển, thu nhập người tiêu dùng tăng, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm Bia sống tăng Do Công ty nên tận dụng khả tài chính, uy tín, để khai thác thị trường truyền thống nhằm chiếm lĩnh thị trường có, chống xâm nhập ngành Chiến lược phát triển sản phẩm: Công ty có thị phần lớn, thương hiệu uy tín, mạnh để công ty thu hút vốn từ nhà đầu tư thị trường công ty niêm yết chứng khoán.Từ công ty có nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư trang thiết bị đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố vị lòng người tiêu dùng để đưa thị trường sản phẩm mang thương hiệu GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 62 Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 riêng Ban quản trị công ty có lực, có tham vọng tầm nhìn, họ nắm bắt tình hình thị trường tương lai, hoạch định chiến lược cụ thể Để biết nên đầu tư vào ngành nghề có lợi nhuận cao không nên đầu tư vào ngành + Nhóm chiến lược ST Nghiên cứu thị trường: Cạnh tranh vấn đề tránh khỏi doanh nghiệp, nhờ mạnh công ty có dây chuyền sản xuất đại, đầu tư nhiều cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, công ty tạo sản phẩm có tính cạnh tranh cao Để tránh khách hàng, không nắm bắt thay đổi cách thức mua sắm, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, với tài ổn định công ty tiến hành khảo sát, thăm dò ý kiến khách hàng Qua nắm bắt xu hướng tiêu dùng, từ đưa chiến lược phù hợp, đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt Chiến lược phát triển, cải tiến sản phẩm: Dựa vào tiềm lực có công ty, công ty đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành,tạo sản phẩm có giá phù hợp với người tiêu dùng từ thành thị đến nông thôn, giữ khách hàng cũ, thu hút khách hàng khách hàng đối thủ cạnh tranh Tuy nhiên Công ty không thiên việc tạo sản phẩm có giá thấp mà tập trung nghiên cứu tạo sản phẩm Bia cao cấp dành cho phân khúc khách hàng cao + Nhóm chiến lược WO Nghiên cứu thị trường: Các chiến lược Marketing công ty chưa đạt hiệu cao, công ty cần đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, sản phẩm công ty theo kịp tốc độ tăng trưởng thị trường, giúp công ty tiêu thụ nhiều sản phẩm + Nhóm chiến lược WT Phát triển sản phẩm: Phần lớn nguyên liệu sản xuất bia công ty phải nhập từ nước ngoài, giá nguyên liệu tăng cao ngày SABECO nghiên cứu trồng thử Đại mạch (nguyên liệu để sản xuất Bia) tỉnh phía Bắc cho suất cao Điều thông tin tốt cho Công ty SABECO Sông Hậu cung cấp nguyên liệu trực tiếp từ công ty mẹ việc sản xuất Giúp công ty làm chủ nguồn nguyên liệu, giảm chi phí, giảm giá thành, tạo sức cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh + Chiến lược công ty từ kết hợp ma trận SWOT Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội - Thách thức: Mục đích kết hợp nhằm tạo cộng hưởng yếu tố để hình thành chiến lược mà qua GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 63 Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 giúp công ty sử dụng mặt mạnh để khai thác tốt hội, lấp dần yếu giảm bớt nguy Công ty đưa kết hợp Điểm mạnh (S) - Cơ hội (O) - Điểm yếu (W) - Thách thức (T) để đưa chiến lược lựa chọn dựa vào phân tích SWOT công ty chiến lược “Thâm nhập thị trường” “chiến lược phát triển sản phẩm”: Dựa vào thị phần lớn, thương hiệu uy tín, sản phẩm có chất lượng cao, đời sống người dân cải thiện, thu nhập tăng lên, nhu cầu chi tiêu cho ăn uống tăng, dựa vào điểm mạnh công ty chiếm lĩnh thị trường, tiêu thụ nhiều sản phẩm, làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng thị phần thị trường truyền thống chống xâm nhập ngành - phòng thủ, tạo sức cạnh tranh lớn đối thủ ngành GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 64 Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 5.2.2 Ma trận chiến lược Thị trường tăng trưởng nhanh I 1.Phát triển thị trường 2.Thâm nhập thị trường 3.Phát triển sản phẩm 4.Hội nhập ngang 5.Loại bỏ Vị trí cạnh tranh yếu Đa dạng hoá đồng tiền Đa dạng hoá liên kết Loại bỏ Phát triển thị trường II Thâm nhập thị trường Phát triển sản phẩm Hội nhập phía trước Hội nhập phía sau Hội nhập ngang Đa dạng hoá đồng tâm Vị trí cạnh tranh mạnh Đa dạng hoá hỗn hợp Đa dạng hoá chiều ngang Liên doanh IV III Thị trường tăng trưởng chậm Qua việc phân tích môi trường vi mô ta thấy Công ty có vị trí cạnh tranh mạnh thị trường bia tăng trưởng nhanh liên tục qua năm, Công ty nằm góc phần tư thứ 2, công ty áp dụng nhóm chiến lược tăng trưởng tập trung, nhóm chiến lược tăng trưởng hội nhập chiến lược đa dạng hóa tập trung Kết hợp với ma trận SWOT, chiến lược hợp lý công ty lựa chọn là: Nhóm chiến lược tăng trưởng tập trung Các chiến lược xem xét là:  Chiến lược thâm nhập thị trường : - Ưu điểm : công ty kinh doanh phân phối chủ yếu bia mang thương hiệu SABECO với thị phần lớn vùng Đồng Sông Cửu Long Với thương hiệu uy tín, chất lượng, sản phẩm có giá thành phù hợp với mức thu nhập người dân Việt Nam Do công ty khai thác điểm mạnh mình, phát triển quy mô sản xuất Với vị thị trường nay, áp dụng chiến lược thâm nhập thị trường công ty giữ vững chỗ đứng mà tạo hành lang phòng thủ vững tránh thâm nhập đối thủ cạnh tranh Với nguồn lực có, đơn vị Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn có vị GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 65 Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 mạnh, SABECO Sông Hậu có đủ khả xây dựng hệ thống Bia toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế, theo kịp với phát triển khoa học kỹ thuật ngành công nghệ thực phẩm - Nhược điểm: Khi tập trung vào chiến lược có điểm yếu mà công ty cần nắm bắt bỏ qua ngành có tiềm tài chính, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học  Chiến lược phát triển sản phẩm: - Ưu điểm: Nhu cầu khách hàng đa dạng thay đổi Bên cạnh đó, với thu nhập ngày tăng cao người dân chi tiêu nhiều với mong muốn giá trị thể sử dụng sản phẩm cao hơn, dẫn đến việc hình thành khách hàng phân khúc cao Do việc phát triển sản phẩm, tạo sản phẩm có giá trị cao đáp ứng nhu cầu khách hàng phân khúc cao cần thiết, lợi cạnh tranh công ty Tăng cường giữ vững thị phần, uy tín thương hiệu thông qua việc cải tiến sản phẩm, mẫu mã,… - Nhược điểm: Chi phí để nghiên cứu phát triển sản phẩm lớn, kết thực đem lại hiệu kỳ vọng tương lai, làm chi phí hội vốn 5.2.3 Ma trận lựa chọn chiến lược QSPM Bảng 5.2 Ma trận lựa chọn chiến lược QSPM Các yếu tố quan trọng Các yếu tố bên Chất lượng sản phẩm Hoạt động nghiên cứu thị trường Hoạt động Marketing Nhân viên chuyên nghiệp Vị trí kinh doanh thuận lợi Mở rộng đầu tư Doanh thu lợi nhuận ổn định Lòng trung thành khách hàng Hệ thống phân phối Khả toán Các yếu tố bên Công nghệ thay đổi Lối sống, hành vi tiêu dùng thay đổi Văn hoá nhóm dân tộc Tỷ lệ lạm phát Tốc độ tăng trưởng kinh tế Khách hàng la nam giới Nguồn lao động Phân loại Các chiến lược thay Thâm nhập thị Phát triển sản trường phẩm AS TAS AS TAS 4 3 4 4 4 4 - 16 12 16 16 12 12 12 12 - 4 4 3 - 16 12 16 12 12 9 - 4 3 4 3 3 12 12 12 12 12 4 12 16 12 12 GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 66 Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 Nguyên liệu đầu vào Lãi suất cho vay Chính sách thuế Tổng số điểm 3 - 12 204 - 172 (Nguồn: Việc chọn yếu tố giá trị bảng thu thập từ thăm dò ý kiến chuyên gia) Qua ma trận QSPM, ta thấy tổng số điểm hấp dẫn chiến lược thâm nhập thị trường 211 cao so với số điểm hấp dẫn chiến lược phát triển thị trường 172 Trên sở tổng số điểm hấp dẫn hai chiến lược kết phân tích ma trận SWOT ta chọn chiến lược “thâm nhập thị trường” cho Công ty SABECO Sông Hậu giai đoạn 2016 - 2020 5.3 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC 5.3.1 Giải pháp quản trị 5.3.1.1 Các mục tiêu hàng năm ( Trong thời gian thực chiến lược giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu tăng doanh thu đạt 45%/năm trở lên, lợi nhuận 60%/năm trở lên ( Dựa vào tốc độ tăng trưởng trung bình ba năm 2013 - 2015 doanh thu 6,35% lợi nhuận sau thuế 17% với việc vào tình hình thực tế, biến động thị trường Công ty SABECO Sông Hậu đặt tiêu doanh thu 11%/năm lợi nhuận 27%/năm với mức tăng trưởng ổn định giai đoạn 2016 - 2020, ước tính sau: Bảng 5.3 Ước lượng doanh thu lợi nhuận Công ty giai đoạn 2016 – 2020 (Đơn vị: Triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Doanh thu 30,130,175 33,444,494 37,123,388 41,206,960 Lợi nhuận 4,331,075 5,500,465 6,985,590 8,871,699 5.3.1.2 Các giải pháp công tác quản trị Công tác quản trị tốt có ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nên hài hòa loạt mối quan hệ ban giám đốc công ty, hội đồng quản trị, nhân viên cổ đông công ty Từ đó, tạo nên định hướng kiểm soát công ty Quản trị công ty tốt thúc đẩy hoạt động tăng cường khả tiếp cận công ty với nguồn vốn bên ngoài, góp phần tích cực vào việc tăng cường giá trị công ty, giảm thiểu rủi ro, tăng cường đầu tư phát triển bền vững cho doanh nghiệp kinh tế GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 67 Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 Công ty cần thường xuyên giám sát kiểm soát nhằm bảo đảm cho việc thực thi kế hoạch kinh doanh phù hợp với lợi ích nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, môi trường quan nhà nước Công khai minh bạch thông tin; Xử lý mâu thuẫn quyền lợi người quản lý nhân viên công ty, hội đồng quản trị cổ đông khác; Chính sách đãi ngộ với nhà quản lý; Việc thực thi điều khoản luật hợp đồng Định hướng phát triển doanh nghiệp mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế công ty, tiêu cụ thể cho thời gian, phận công ty Theo hướng tác động mặt tổ chức, lãnh đạo công ty cần ban hành văn quy định quy mô, cấu, điều lệ hoạt động, tiêu chuẩn nhằm thiết lập tổ chức hoạt động có hiệu xác định mối quan hệ hoạt động phận để có gắn kết hoạt động phận Công ty cần đưa thị, mệnh lệnh hành bắt buộc cấp thực nhiệm vụ định, hoạt động theo phương hướng định nhằm bảo đảm cho phận hệ thống hoạt động ăn khớp hướng thực chiến lược 5.3.2 Giải pháp nghiên cứu – phát triển Tình hình cạnh tranh ngày gay gắt, để giữ vững vị cạnh tranh thị trường điều không dễ Để nâng cao khả cạnh tranh hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu nội tổ chức, cần phải tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, bên cạnh phải quan tâm đến thay đổi nhu cầu, thói quen mua sắm khách hàng, từ có sở đưa chiến lược cạnh tranh phòng thủ kịp thời Do hoạt động nghiên cứu thị trường cần thiết quan trọng, công cụ hữu hiệu giúp công ty nắm bắt hội thách thức môi trường kinh doanh thông qua tìm hiểu hiểu khách hàng cần gì, xu hướng tiêu dùng trong tương lai, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh: chiến lược giá, khác biệt hoạt động kinh doanh công ty đối thủ, số lượng trình độ nhân viên…Từ thông tin công ty điều chỉnh giá bán, chương trình quảng cáo khuyến để tạo khác biệt với đối thủ cạnh tranh, tiếp cận thỏa mãn nhu cầu xây dựng lòng trung thành khách hàng 5.3.3 Giải pháp Marketing Để hoạt động marketing thực hiệu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm khẳng định thương hiệu của sản phẩm Bia Sài Gòn Công ty SABECO Sông Hậu xây dựng chiến lược đồng thị trường mục tiêu, giá cả, hổ trợ quảng cáo,… Các hoạt động marketing Công ty đề xuất bao gồm: - Thực tiếp thị thường xuyên, liên tục trì, giữ vững mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống Mở chương trình khuyến rộng rãi đại lý tỉnh - Công ty áp dụng chiến lược quảng cáo hổ trợ quảng cáo để quảng bá GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 68 Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 thương hiệu như: Xây dựng website Công ty, quảng phương tiện thông tin đại chúng báo, truyền hình tạp chí ngành, tặng phẩm mang thương hiệu Công ty - Tiếp tục tham gia hoạt động xã hội, hoạt động thể dục thể thao, hoạt động từ thiện,… nhằm nâng cao vị hình ảnh Công ty cộng đồng doanh nghiệp 5.3.4 Giải pháp tài – kế toán Trong cấu nguồn vốn công ty nguồn vốn chủ sở hữu ngày chiếm tỷ trọng cao, công ty có khả tự chủ vấn đề tài chính, hạn chế ảnh hưởng nợ vay Tuy nhiên sử dụng nợ vay có ưu điểm giúp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi suất thị trường dần ổn định giảm thời gian tới Do công ty nên xem xét tỷ lệ nợ vay vốn chủ sở hữu, sử dụng nợ vay với tỷ lệ hợp lý hiệu kinh doanh tốt 5.3.5 Giải pháp nhân Ban lãnh đạo công ty với phong ban phận quản lý nguồn nhân lực thực việc lập kế hoạch nguồn nhân lực Việc cần theo quy trình rõ ràng gắn với mục tiêu chiến lược công ty Bộ phận quản lý nguồn nhân lực phân tích trạng nguồn nhân lực số lượng, chất lượng, cấu tuổi, giới tính, để hoàn thành công việc cách tốt , để hoàn thành công việc cách tốt nhất, phẩm chất cá nhân, mức độ nhiệt tình công việc Công tác dự báo cầu nhân lực: Dựa vào việc phân tích trạng dự định công việc, đề tài, dự án cần triển khai thực năm để đưa dự kiến cầu nhân lực Để công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực thực tốt việc lập kế hoạch nguồn nhân lực phải thực cách nghiêm túc tất đơn vị thành viên công ty phải có hệ thống thông tin thông suốt nội công ty Các đơn vị sản xuất kinh doanh phải có báo cáo tình hình nguồn nhân lực đơn vị thường xuyên cho phận quản lý nguồn nhân lực chung toàn công ty Có kế hoạch hóa nguồn nhân lực việc thực thi chiến lược đem lại hiệu cao 5.3.6 Giải pháp đầu tư kỹ thuật công nghệ - hệ thống thông tin Sự phát triển không ngừng công nghệ buộc công ty sản xuất phải thay đổi cải tiến công nghệ nhằm gia tăng chất lượng suất giảm thiểu chi phí Để đạt điều doanh nghiệp phải tham mưu cho công ty mẹ đầu tư không nhỏ cho dự án nghiên cứu, mua sắm thay dây chuyền sản xuất hai nhà máy có Cần Thơ Sóc Trăng, đào tạo lại nhân viên đủ trình độ vận hành thiết bị tân tiến GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 69 Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Doanh nghiệp ngày cần xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu hội thách thức để đánh giá vị trí doanh nghiệp Kết hợp với mục tiêu phát triển, phân tích yếu tố bên bên để xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn dài hạn Thị trường ngày biến đổi không ngừng, nhu cầu khách hàng thay đổi nhanh chóng, để thích ứng với biến đổi đòi hỏi doanh nghiệp phải có kỹ đặc biệt mang lại lợi cạnh tranh riêng, tập trung khai thác thị trường đồng thời chủ động tìm kiếm thị trường Tận dụng mạnh riêng mình, làm đòn bẩy cho hoạt động kinh doanh, định hướng thêm ngành nghề có triển vọng, mang đến sản phẩm dịch vụ có giá trị tốt cho khách hàng với mục tiêu lợi nhuận cao trở thành công ty dẫn đầu lĩnh vực hoạt động, tạo khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Chiến lược có vai trò to lớn thành công hay thất bại doanh ngiệp, chiến lược tốt phải mang lại hiệu lợi nhuận, chi phí, thị phần Do đó, chiến lược phải tồn hoạt động sản xuất, diễn liên tục thay đổi phù hợp theo thời gian cụ thể Mỗi doanh nghiệp cần có nét đặc trưng riêng không nên chép Việc chép, bắt trước lẫn cách làm không hiệu công ty muốn nâng cao sức cạnh tranh lâu dài, đạt đến trình độ phát triển cao Trong kinh tế tăng trưởng nhanh nước ta thay đổi nhanh chóng nhu cầu yếu tố khác thị trường mang tính liên tục đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động trước thay đổi Một chiến lược giúp công ty có lợi cạnh tranh bền vững, tồn phát triển tốt môi trường hoạt động Lợi cạnh tranh tiết, cụ thể hóa, đáp ứng nhu cầu cá biệt khách hàng mà đối thủ cạnh trang làm thực chiến lược hiệu Tình hình kinh doanh Công ty SABECO Sông Hậu ngày hiệu quả, thể qua doanh thu, lợi nhuận năm tăng, công tác quản lý kiểm soát chặt chẽ làm giảm tỷ trọng chi phí tổng doanh thu, công ty đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh Tình hình tài ổn định, tài sản tăng qua năm, tỷ lệ nợ vay tổng nguồn vốn thấp công ty có khả tự chủ tài Bên cạnh số toán cao, đảm bảo khả toán mức an toàn GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 70 Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với công ty Công ty cần đẩy mạnh hoạt động marketing nhằm thu hút khách hàng mới, tăng trung thành khách hàng tại, tìm kiếm thị trường mới; Thành lập nhóm nghiên cứu thị trường nhằm theo dõi diễn biến môi trường kinh doanh, nắm bắt hội, nguy công ty Tổ chức hội nghị khách hàng, lắng nghe ý kiến khách hàng sản phẩm, chất lượng phục vụ…của công ty Qua đó, công ty nắm bắt nhu cầu, mong muốn thực tế khách hàng, khắc phục hạn chế, thiếu sót để phục vụ khách hàng ngày tốt hơn, nâng cao khả cạnh tranh; Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên, nhằm nâng cao chất lượng suất lao động nhân viên Bên cạnh đó, công ty có phần thưởng hợp lý nhằm khuyến khích, động viên tinh thần làm việc nhân viên 6.2.2 Đối với nhà nước Có sách hỗ trợ vốn, sách thuế lãi suất ưu đãi doanh nghiệp Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, mở rộng quy mô kinh doanh Khuyến khích, hỗ trợ công ty nước ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin giao dịch trực tuyến, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tiết kiệm chi phí hoạt động…Hoàn thiện sở hạ tầng, hệ thống giao thông thuận lợi tạo điều kiện cho công ty hoạt động, giao dịch, vận chuyển dễ dàng tiết kiệm thời gian chi phí Có sách, biện pháp liên kết doanh nghiệp, tổ chức trường đào tạo, dạy nghề đảm bảo cân cung cầu cầu lao động, cung ứng nguồn lao động có trình độ tay nghề Qua đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có tay nghề doanh nghiệp giải vấn đề việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp xã hội GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 71 Quỳnh Như Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh cho Công ty Cồ phần Thương mại SABECO Sông Hậu 2016 - 2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Trương Đông Lộc (2010) Bài giảng quản trị tài chính, Trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Phạm Thanh Nam, Trương Chí Tuyến (2007) Quản trị học, nhà xuất thống kê PGS TS Lê Thế Giới - TS Nguyễn Thanh Liêm - ThS Trần Hữu Hải, (2009) Quản trị chiến lược, nhà xuất thống kê ThS Lê Thị Bích Ngọc (2007) Quản trị chiến lược, Học viện công nghệ bưu viễn thông Thành Tâm (2011) “Thói quen tiêu dùng người Việt Nam thay đổi” Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty SABECO Sông Hậu năm 2013 - 2020 Bảng cân đối kế toán Công ty SABECO Sông Hậu năm 2013 - 2020 Các Website: http://www.sabeco.com.vn/ http://www.marketingvietnam.net/ www.gso.gov.vn/ vietstock.vn/ GVHD: Phòng Thị Huỳnh MaiSVTH: Nguyễn 72 Quỳnh Như
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần thương mại SABECO sông hậu , Niên luận xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần thương mại SABECO sông hậu , Niên luận xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần thương mại SABECO sông hậu , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI, Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát sài gòn, PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN-HÀ NỘI (SHB) NĂM 2016-2020, Bảng 4.4: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong - IFE, Hình 4.13: Biểu đồ thị phần bia tại thị trường Việt Nam 2015, Bảng 4.6: ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài – EFE, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SABECO NĂM 2016-2020

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay