Niên luận thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược hậu giang

69 230 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:16

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BH & CCDV: bán hàng cung cấp dịch vụ CPI: số giá tiêu dùng DN: doanh nghiệp ĐVT: đơn vị tính GDP: bình quân đầu người PTKD: phân tích hoạt động kinh doanh ROS: tỷ suất lợi nhuận doanh thu ROE: tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROA: tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản TSCĐ: tài sản cố định SXKD: sản xuất kinh doanh NXB: nhà xuất GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm I SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1.Cơ sở hình thành đề tài Dược phẩm ngành có tính chất đặc biệt xã hội có ảnh hưởng lớn đến sống định đến sống sức khỏe người Chính quan trọng áp lực ngành dược nước mà cần phải phát triển ngành dược nước để thay phát triển nhằm bảo vệ sống người dân Việt Nam tốt Công ty cổ phần Dược Hậu Giang doanh nghiệp dược nước với mục tiêu phát triển đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc Bên cạnh đó, cần nâng cao khả cạnh tranh Công ty tình hình thị trường dược có thay đổi lớn Bên cạnh vấn đề cạnh tranh, kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốc độ chậm, kinh tế nước tiếp tục khó khăn Nguy xảy lạm phát cao làm cho tình hình thêm khó khăn, khả tiếp cận nguồn vốn khó khăn Hiện theo sách nhà nước khuyến khích khởi nghiệp từ doanh nghiệp thành lập ngày nhiều Theo báo cáo Bộ kế hoạch Đầu tư năm 2015 có 93.868 doanh nghiệp đăng ký thành lập (tính đến 15/12/2015) , So với năm 2014, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập năm 2015 tăng 25,4% số doanh nghiệp Số doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh năm 2015 nước 9.467 doanh nghiệp, giảm 0,36% so với kỳ năm trước (So sánh 2014/2013: doanh nghiệp giải thể giảm 2,2%) Trước thống kê doanh nghiệp cần hoạch định chiến lược đắn cho lĩnh vực phù hợp với nhu cầu khách hàng nguồn lực công ty Để tồn phát triển buộc doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tìm nguyên nhân tác động tiêu cực đến doanh nghiệp từ đề xuất nhằm đưa giải pháp giúp doanh nghiệp ổn định phát triển Công ty cổ phần Dược Hậu Giang Công ty chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng dược phẩm, thực phẩm chức mỹ phẩm Công ty thành lập 42 năm phần tạo tin tưởng khách hàng chất lượng phù hợp với nhu cầu khách hàng, giá hợp lý cách thức làm việc vô khoa học hiệu Nêu thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần dược Hậu Giang giúp công ty phát hạn chế, nhược điểm từ giúp công ty khắc phục hạn chế đối mặt với thách thức kinh tế Với lý đề tài “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Dược Hậu Giang” thực cho nghiên cứu niên luận năm 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1.1 Mục tiêu chung Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần dược Hậu Giang năm ( 2013-2015), từ tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến doanh nghiệp đề xuất số giải pháp phù hợp nhằm mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 2.1.2 Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1: Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận Công ty qua năm 2013-2015 - Mục tiêu 2: Phân tích chinh phí tài chính, kinh doanh khác để đánh giá hiệu hoạt động công ty - Mục tiêu 3: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Công ty - Mục tiêu 4: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty 3.1 Đối tượng – phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài chủ yếu nghiên cứu chi phí, doanh thu, lợi nhuận tiêu khác nhằm phản ánh kết hoạt công ty năm 2013-2015 Đồng thời, xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Dược Hậu Giang từ năm 2013 – 2015 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 3.1.2.1 Phạm vi không gian Niên luận năm thực công ty cổ phần Dược Hậu Giang (288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P An Hòa, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 3.1.2.2 Phạm vi thời gian Thời gian thực niên luận năm từ ngày 28/8/2016 đến ngày 22/11/2016 Thời gian thu thập số liệu năm ( 2013,2014,2015) 4.1 Ý nghĩa đề tài Niên luận năm phân tích hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh năm thông qua tiêu vầ kinh tế mà doanh nghiệp đặt Qua đó, giúp doanh nghiệp phát thách thức hội tiềm ẩn từ nhận định nguồn lực công ty từ phát huy điểm mạnh mà công ty sở hữu khắc phục hạn chế để nâng cao hiệu công ty Qua trình nghiên cứu, phân tích niên luận năm việc học hỏi nhiều kinh nghiệm kết hợp kiến thức học ghế nhà trường với trãi nghiệm thông qua số liệu công ty từ rút vấn đề nhằm theo dõi hiệu hoạt động kinh doanh theo kỳ, thời điểm phân tích để đưa giải pháp kịp thời làm sở kịp thời cho trình định quản trị Doanh nghiệp 5.1 Bố cục nội dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan đề tài GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Chương 2: Tổng quan doanh nghiệp Chương 3: Cơ sở lí luận Chương 4: Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Dược Hậu Giang Chương 5: Kết luận – Kiến nghị CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Tiền thân Dược Hậu Giang Xí nghiệp quốc doanh Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974 Kênh Đất sét, Xã Khánh Lâm (nay Xã Khánh Hòa), Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau Sau 30/4/1975: Ban Dân Y Khu Tây Nam Bộ giải thể, giao Xí nghiệp Dược phẩm 2/9 cho Sở Y tế Hậu Giang quản lý Năm 1982: Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang thành lập sở hợp đơn vị: Xí nghiệp Quốc doanh Dược phẩm 2/9, Công ty Dược phẩm Cấp 2, Trạm Dược Liệu Năm 1988: UBND Tỉnh Hậu Giang định sát nhập Công ty Cung ứng vật tư, thiết bị y tế Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang Ngày 02/9/2004: Cổ phần hóa Xí nghiệp Liên hợp Dược Hậu Giang thành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Các đợt tăng vốn điều lệ: Nguồn: Báo cáo tài hợp năm kiểm toán tính toán DHG Năm 2004: Cổ phần hóa, trở thành Công ty cổ phần Năm 2005: Gia nhập Câu lạc Doanh nghiệp có doanh thu sản xuất 500 tỷ đồng Là doanh nghiệp Dược thử tương đương lâm sàng thuốc bột Haginat Klamentin Xây dựng hiệu sách thu hút nhân tài, đặc biệt sách “Lương 4D Năm 2006: Niêm yết cổ phiếu lần đầu SGDCK TP.HCM; Đạt tiêu chuẩn WHO – GMP/GLP/GSP Năm 2007: Khẳng định tầm nhìn, Sứ mạng giá trị cốt lõi Thử tương đương sinh học thành công Haginat 250mg Glumeform 500mg Tăng vốn điều lệ 80 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng Thành lập 02 Công ty DHG Travel SH Pharma Chuyển đổi ISO/IEC 17025 từ phiên 1999 sang phiên 2005 Năm 2008: Thực công cụ quản trị đại hiệu quả: 10.5S, Balance Score Card Thành lập 06 Công ty con: CM Pharma, DT Pharma, HT Pharma, ST Pharma, DHG PP, DHG Nature Năm 2009: Thực thành công chiến lược 20/80: sản phẩm, khách hàng, nhân sự; Thành lập Công ty A&G Pharma Năm 2010: Thực thành công chiến lược “Kiềng chân”: Cổ đông, khách hàng người lao động Thành lập 03 Công ty con: TOT Pharma, TG Pharma Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG Năm 2011: Triển khai thành công “Dự án nâng cao hiệu hoạt động Công ty Con”; Thành lập Công GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG ty Bali Pharma Năm 2012: Chủ đề “Giải pháp hôm vấn đề mai” mang lại hiệu cao cho Công ty công tác kiểm soát chi phí, quản trị rủi ro sách Thành lập 05 Công ty phân phối: VL Pharma, TVP Pharma, B&T Pharma, DHG PP1, DHG Nature Năm 2013: Hoàn thành dự án nhà máy Non Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP WHO KCN Tân Phú Thạnh với công suất 04 tỷ đơn vị sản phẩm/năm Hoàn thành dự án nhà máy IN – Bao bì DHG DHG PP1 KCN Tân Phú Thạnh, DHG PP Nguyễn Văn Cừ giải thể theo chủ trương ban đầu Các danh hiệu cao quý Năm Danh hiệu Đơn vị trao tặng 1988 Huân chương lao động hạng Ba Chủ tịch nước 1993 Huân chương lao động hạng Nhì Chủ tịch nước 1996 Anh hùng lao động (Thời kỳ 1991 – 1995) Chủ tịch nước 1998 Huân chương lao động hạng Nhất Chủ tịch nước 2004 Huân chương độc lập hạng Ba Chủ tịch nước 2005 Bằng khen Thập niên chất lượng (1996 – 2005) Thủ tướng phủ 2006 – 2007 Hàng Việt Nam chất lượng cao, đóng góp vào nghiệp xây dựng CNXH Bảo vệ tổ quốc Thủ tướng phủ 2010 Huân chương độc lập hạng Nhì Chủ tịch nước Các giải thưởng tiêu biểu năm 2014: Đứng vị trí thứ Top 50 Công ty kinh doanh hiệu Việt Nam 2014 (3 năm liên tiếp) (Báo Nhịp Cầu đầu tư) - Top 50 Công ty niêm yết tốt Việt Nam 2014 (2 năm liên tiếp) (Forbes) - Top 15 Thương hiệu mạnh Việt Nam (Thời Báo Kinh tế Việt Nam trao tặng) - Top 10 Báo cáo thường niên tốt năm 2013 - Top Báo cáo phát triển bền vững năm 2013 - 19 năm liền đạt Hàng Việt Nam chất lượng cao người tiêu dùng bình chọn - Doanh nghiệp mạnh phát triển bền vững năm 2014 – Do phòng thương mại công nghiệp VN (VCCI) trao tặng Sau 42 năm hoạt động công ty trãi qua nhiều thách thức, tình hình hoạt động công ty vào ổn định bước phát triển, hoàn thành nhiệm vụ trị thời kỳ áp dụng kinh tế tập trung có bước phát triển mạnh thời kỳ đất nước đổi chuyển sang thời kỳ áp dụng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN Tên công ty viết tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Tên công ty viết tiếng nước ngoài: DHG PHARMACEUTICAL JOINT – STOCK COMPANY Tên công ty viết tắt: DHG PHARMA Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P An Hòa, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ Hình thức sở hữu vốn: vốn góp GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Vốn điều lệ: ban đầu 200.000.000.000 đồng Điện thoại: (0710) 3891433 – 3890802 – 3890074 Fax: 0710.3895209 Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn Website: www.dhgpharma.com.vn 2.2 Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực sản xuất kinh doanh : sản xuất kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm Các loại sản phẩm: GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Hình 2.1.Kháng sinh Emycin DHG 250mg Hình 2.2.Giảm đau – hạ sốt HAPACOL 150 FLU GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Hình 2.3 Dinh dưỡng CaIciB1B2B6 Hình 2.4 Da liễu – chăm sóc sắc đẹp E’rossian trị mụn Ngoài ra, nhiều sản phẩm khác Choliver, Kim tiền thảo, camsonat… 2.3.Cơ cấu nhân 2.3.1.Sơ đồ tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG tranh chấp, bồi thường, thương hiệu uy tín Công ty bị ảnh hưởng làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh định hướng công ty Mặt khác, Bộ Y Tế triển khai sách nhằm tạo điều kiện cho công ty dược mở rông quy mô đầu tư phát triển khuyến khích người tiêu dùng sử dụng hàng việc hội để sản phẩm dược dễ tiếp cận với người tiêu dùng Văn hóa xã hội Mức sống người dân Việt Nam ngày cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi phát triển ngành dược Phần lớn người dân Việt Nam tập trung nông thôn, thường có mức sống thấp, có nhu cầu cao loại thuốc có giá thành rẻ, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dược Việt Nam mở rộng thị trường Hơn nữa, người tiêu dùng Việt ngày có mức sống nâng cao, tình trạng sức khỏe ngày quan tâm có nhu cầu thuốc cao để đảm bảo sức khỏe Đây điều kiện thuận lợi để phát triển ngành dược Việt Nam Việt Nam nước có dân số đông thứ 14 giới Yếu tố dân số vô quan trọng nhà đầu tư, nguồn nhân lực góp phần vào thành công tổ chức, khách hàng tiềm công ty Theo TCTK vào năm 2013, Việt Nam có khoảng 90 triệu người Điều giúp Dược Hậu Giang thuận lợi việc tuyển chọn sử dụng lao động Nhưng thực tế có cạnh tranh lớn lao động các lĩnh vực, ngành dược vậy, ngành dược ngành đòi hỏi nhân có trình độ chuyên môn cao, công ty sẵn sàng trả lương để thu hút nhân tài cho công ty Các công ty cạnh tranh nhân tài liệt Dân số đông tạo điều kiện thuận lợi cho ngành dược việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng Nhân học Ở Việt Nam tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân, béo phì chiếm khoảng 25% dân số Trong xã hội đại, tình trạng thừa cân, béo phì người trưởng thành có xu hướng ngày phổ biến trở thành thách thức lớn chương trình chăm sóc sức khỏe quốc gia Theo điều tra Hội Tim mạch học Việt Nam, có gần 48% người Việt Nam bị mắc bệnh tăng huyết áp, đó, có 39% người bị tăng huyết áp không phát GS.TS Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, Giám đốc Chương trình quốc gia Phòng chống tăng huyết áp cho biết, theo thống kê năm 2015 Hội Tim mạch học Việt Nam 5.454 người trưởng thành (>= 25 tuổi) quần thể 44 triệu người tỉnh thành toàn quốc, kết cho thấy, có 52,8% người Việt có huyết áp bình thường (23,2 triệu người), có 47,3% người Việt Nam (20,8 triệu người) bị tăng huyết áp Đặc biệt, người bị tăng huyết áp, có 39,1% (8,1 triệu người) không phát bị tăng huyết áp; có 7,2% (0,9 triệu người) bị tăng huyết áp không điều trị; có 69,0% (8,1% triệu người) bị tăng huyết áp chưa kiểm soát Năm 2012, theo công bố Hiệp hội Đái tháo đường Thế giới IDF Diabetes Atlas, Việt Nam quốc gia có 3,16 triệu người mắc bệnh đái tháo đường (tương tương 5,29% dân số trưởng thành độ tuổi từ 20-79 tuổi) GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 54 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Qua thống kê cho thấy Việt Nam thị trường vô tiềm việc phát triển ngành dược Đó hộ thách thức Dược Hậu Giang nhằm tạo sảm phẩm chất lượng phục vụ nhu cầu khách hàng Môi trường công nghệ Công nghệ sản xuất dược phẩm Việt Nam đầu tư mới, đạt tiêu chuẩn GMP (thực hành sản xuất tốt), tiêu chuẩn quốc tế WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) hay ASEAN Các công ty dược phẩm Việt Nam phần lớn xây, vận hành sản xuất thuốc với tiêu chuẩn ngang với nước Chất lượng loại thuốc Việt Nam sản xuất quyền sản xuất tương đương với thuốc nhập giá rẻ nhiều Tuy nhiên, tâm lý chuộng thuốc ngoại người dân bác sĩ kê toa, “thuốc ngoại, thuốc đắt tốt” làm cho thuốc nội yếu “sân nhà” Ngành y tế khuyến khích dùng thuốc nội định hướng công ty dược Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công nghệ, vào sản xuất thuốc đặc trị, nhằm bình ổn giá thuốc nước, giảm "áp lực" tiền thuốc bệnh nhân Dược Hậu Giang công ty đầu việc áp dụng công nghệ vào sản xuất thuốc với quan tâm Đảng Nhà nước, cố gắng toàn ngành dược đặt yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất chế biến dược phẩm để dược phẩm nước nhà chất lượng đáp ứng nhu cầu người dân nước Công nghệ sản xuất dược phẩm Việt Nam đầu tư mới, đạt tiêu chuẩn GMP (thực hành sản xuất tốt), tiêu chuẩn quốc tế WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) hay ASEAN Các công ty dược phẩm Việt Nam phần lớn xây, vận hành sản xuất thuốc với tiêu chuẩn ngang với nước Chất lượng loại thuốc Việt Nam sản xuất quyền sản xuất tương đương với thuốc nhập giá rẻ nhiều Tuy nhiên, tâm lý chuộng thuốc ngoại người dân bác sĩ kê toa, “thuốc ngoại, thuốc đắt tốt” làm cho thuốc nội yếu “sân nhà” Ngành y tế khuyến khích dùng thuốc nội định hướng công ty dược Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công nghệ, vào sản xuất thuốc đặc trị, nhằm bình ổn giá thuốc nước, giảm "áp lực" tiền thuốc bệnh nhân Dược Hậu Giang công ty đầu việc áp dụng công nghệ vào sản xuất thuốc với quan tâm Đảng Nhà nước, cố gắng toàn ngành dược đặt yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất chế biến dược phẩm để dược phẩm nước nhà chất lượng đáp ứng nhu cầu người dân nước Đối thủ cạnh tranh Thị trường dược Việt Nam: với lợi dân số đông trẻ, Việt Nam thị trường tiêu thụ tiềm doanh nghiệp sản xuất thuốc nước đa quốc gia Đặc biệt thời hạn bảo hộ doanh nghiệp dược nước sau gia nhập WTO cạnh tranh không đơn doanh nghiệp nước, mà công ty dược nước vơi tiềm lực tài hùng mạnh, kỹ Marketing ưu việt tạo cạnh tranh khốc liệt Hiện nước công ty Dược Hậu Giang số 1, nhiên công ty khác tập trung nguồn lực để canh tranh với Dược Hậu Giang GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 55 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Hình 2.6 Biểu đồ so sánh doanh thu hàng sản xuất DHG với công ty Dược nội địa Nguồn: BCTC hợp năm 2015 kiểm toán Công ty DHG Doanh thu hàng tự sản xuất dẫn đầu ngành Công nghiệp Dược Việt Nam 20 năm liên tiếp lợi nhuận DHG có khoảng cách xa với đối thủ cạnh tranh nước Gấp lần doanh nghiệp thuốc nhóm đứng thứ Gấp - lần doanh nghiệp thuốc nhóm đứng thứ Tuy nhiên công ty khác tập trung nguồn lực để canh tranh với Dược Hậu Giang đòi hỏi công ty không ngừng trì nâng khả sản suất có sách đường lối đắn nhằm giúp Công ty mở rộng thị trường khả định vị tầm ảnh hưởng GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 56 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Nguồn: CAFEF Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG) tiếp tục giữ "ngôi vương" với lợi nhuận cao so với kỳ năm trước, số có phần giảm sút Cụ thể, quý II/2015, doanh thu quý đạt 788,8 tỷ đồng, giảm 18% so với quý II năm ngoái Nguyên nhân chủ yếu khoản giảm trừ doanh thu chiếm tới 103 tỷ đồng kỳ 13 tỷ đồng, chủ yếu khoản chiết khấu thương mại tăng cao Lợi nhuận gộp thu 310 tỷ đồng, giảm 39% Trong doanh thu hoạt động tài mang 7,2 tỷ đồng (tương ứng giảm 21%), chi phí tài lại tăng 18%, chiếm 20,2 tỷ đồng Bù lại, chi phí bán hàng chi phí quản lý cắt giảm đáng kể, giảm 53% 62% Mặc dù công ty ghi nhận thêm 25,3 tỷ đồng lợi nhuận khác song sụt giảm doanh thu kéo theo việc lợi nhuận sau thuế quý II giảm nhẹ 2%, đạt 148,3 tỷ đồng Công ty cổ phần Dược Phẩm TW3 (mã DP3) lên sàn HNX hôm 17/7, tổng doanh thu 16 doanh nghiệp dược niêm yết kỳ đạt 6.117 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,2% so với kỳ năm 2014 Tổng lợi nhuận sau thuế tăng 4,1%, đạt 340,8 tỷ đồng Công ty cổ phần Dược Phẩm Imexpharm (mã IMP) có kết kinh doanh ấn tượng kỳ đạt mức doanh thu 230 tỷ đồng, tăng trưởng 16% nhờ mở rộng thị trường Đồng thời, IMP tái cấu doanh mục sản phẩm bán ra, tập trung vào sản phẩm chủ lực có giá trị lợi nhuận biên cao hơn, qua lợi nhuận gộp đạt 115 tỷ đồng, tăng 20% so với kỳ năm trước Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài cải thiện đáng kể từ mức 2,7 tỷ lên 10,7 tỷ nhờ nhận cổ tức từ khoản đầu tư tài Sau trừ chi phí, IMP có lãi ròng 27 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với kỳ năm trước Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC) ghi nhận tăng trưởng mạnh lợi nhuận Cụ thể, kết thúc quý II, OPC đạt 166,5 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 3% so với kỳ năm trước Trong đó, lợi nhuận sau thuế tăng tới 48,5%, đạt 18 tỷ đồng GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 57 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Công ty cổ phần Dược Phẩm Bến Tre (DBT) doanh nghiệp đạt kết kinh doanh tốt kỳ qua Cụ thể, DBT đạt doanh thu 140 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kỳ năm trước Giá vốn hàng bán giảm khiến lợi nhuận gộp quý II tăng 47% so với kỳ, đạt 32,4 tỷ đồng Chi phí quản lý kỳ DBT lớn gấp 2,5 lần kỳ năm trước Kết quý II, DBT đạt 6,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 86% Thông qua số liệu cho thấy Công ty điều sức nâng cao khả cạnh tranh có chiến lược nhằm chiến giữ phần thị trường nhằm hạn chế sức ảnh hưởng Dược Hậu Giang Nhà cung ứng Nguyên liệu nhập chiếm 80% nhu cầu sử dung loại nguyên liệu để sản xuất sản phẩm nên dễ xảy rủ ro giao hàng không hẹn, không giá, không chất lượng… cam kết nên việc thiếu hàng, không đáp đủ nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu khách hàng dẫn đến nguy thị phần Do vậy, công ty cần có giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro việc tổ chức ngày hội cung ứng chia khó khăn, điều khoản hợp đồng thỏa thuận ký kết có cam kết đền bù theo quy định Để đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc cho sản xuất có Dược Hậu Giang có hai nguồn: doanh nghiệp tự sản xuất thu mua, đặt hàng từ bên với phát triển phân công lao động xã hội nguồn hai ngày trở nên quan trọng Nếu cung ứng làm tốt chức mình: cung cấp nguyên vật liệu tên gọi chất lượng, đủ số lượng, kịp thời gian với chi phí thấp, sản xuất tiến hành liên tục, nhịp nhàng, mang lại hiệu cao; ngược lại sản xuất bị gián đoạn hiệu thấp Khách hàng Bệnh viện, sở y tế, đại lý, nhà thuốc tư nhân người trực tiếp sử dụng thuốc khách hàng trực tiếp gián tiếp công ty Những yếu tố làm thay đổi thị hiếu người sử dụng thuốc hàng mẫu, hoa hồng cho bác sỉ, bệnh viện, tổ chức sử dụng thuốc đấu thầu thuốc bị cấm Việc tao nên môi trường kinh doanh lành mạnh, hội để công ty cổ phần Dược Hậu Giang gia tăng doanh số, mở rộng thị phần sản phẩm Dược Hậu Giang sản phẩm có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu mong đợi khách hàng Lối sống đại, áp lực công việc, vận động việc ăn uống không điều độ… dẫn đến nhiều nguy gây chứng bệnh như: tim mạch, béo phì, tiểu đường… từ gia tăng nhu cầu việc sử dụng thuốc để phòng chống loại bệnh Đây hội để Dược Hậu Giang mở rộng thị trường, tăng doanh số cho sản phẩm đặc trị từ thụ lợi nhuận cho công ty giúp khách hàng nâng cao sức khỏe Cùng thị trường khách hàng có thu nhập cao chọn sản phẩm ngoại nhập, người có thu nhập thấp chọn sản phẩm nước Đây hội để Dược Hậu Giang nghiên cứu, phân khúc thị trường nhằm phục vụ đối tượng mục tiêu tốt Sản phẩm thay Hiện thị trường có nhiều sản phảm chăm sóc sức khỏe người thuốc nam, thuốc bắc, sản phẩm từ thiên nhiên… loại thuốc cạnh tranh khắc nghiệt để thu hút khách hàng với cách trữ trị đặc trưng phòng mạch đông y quảng cáo phổ biến Mặt khác, người có xu hướng dùng thuốc tây thường làm nóng người, thay cách chữa bệnh cổ truyền, sản phẩm từ thiên nhiên, gần gũi với môi trường Do thách thức , ngành dược phải không ngừng cải tiến sản phẩm để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng tránh nguy bị sản phẩm khác thay GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 58 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 4.1.2.2.Môi trường bên ►Công tác quản trị Hoạch định Việc hoạch định đưa sách chiến lược nhằm xác định đường lối, phương hướng phát triển, cách sử dụng nguồn lực mà Công ty dự trù trả lời câu hỏi: phải làm gì, làm nào,thời gian làm làm việc Công ty cổ phần Dược Hậu Giang thực cách cụ thể chuyển khai có hiệu Cụ thể lãnh đạo công ty đưa chiến lược kế hoạch cụ thể cho quí để nhân viên cấp thực kế hoạch hoàn thành tốt công việc N hờ vào việc hoạch định lập kế hoạch mà hoạt động Công ty thực cách trơn chu diễn kế hoạch đề từ trước Điều giúp công ty chủ động việc sản xuất, kinh doanh từ giúp Công ty hướng ngày phát triển Tổ chức Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có phân công rõ ràng nhiệm vụ cụ thể cá nhân tổ chức Có phân cấp rõ ràng theo định lãnh đạo từ giúp nhân viên dễ dàng việc thực nhiệm vụ mà lãnh đạo phân công không xảy tình trạng đùn đẫy trách nhiệm cho người thực nhiệm vụ cụ thể phân công từ trước Lãnh đạo Một người lãnh đạo tốt người luôn quan tâm đến nhân viên hiểu họ cần Công ty cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức đầy tính khoa học theo mô hình đại nước lãnh đạo đưa kế hoạch cụ thể dẫn dắt nhân viên thực hoành thành công việc theo kế hoạch, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho thành viên nhiệm vụ nhân viên phải hoàn thành công việc theo tiến độ Dược Hậu Giang thực kế hoạch nhằm hạn chế nhân viên làm việc riêng thực công công ty phát nhân viên nói chuyện, làm việc riêng, không làm việc… viết tên người sổ bảo vệ cộng tiền người viết tên trừ gấp đôi dới với người bị viết Lãnh đạo tổ chức môi trường làm việc đầy động tăng nên cảm giác dễ chịu nhân viên từ đống giúp nhân viên có động lực để hoàn thành tốt công việc Mọi cá nhân ý thức nhiệm vụ ảnh hưởng đến trình hoạt dộng công ty họ trọng vào việc làm Kiểm soát Đây công việc cuối công tác quản trị Để tránh sai sót nhà quản trị cần kiểm soát chặc chẽ trình Vì ảnh hưởng đến lợi nhuận, sản xuất bước cuối để Dược Hậu Giang kiểm soát công việc có kế hoạch đề không từ có điều chỉnh công việc thực không theo kế hoạch cố trí nều công việc diễn tiến độ ► Chính sách lao động tiền lương Chính sách tiền lương sử dụng đòn bẩy kinh tế quan trọng làm động lực thúc đẩy sáng tạo, kích thích người lao động tích cực làm việc, hoàn thành tốt số lượng, chất lượng công việc giao, tăng suất lao động, gia tăng sản lượng thị phần, tăng hiệu sản xuất kinh doanh công ty Ngoài đợt khen thưởng dịp lễ, tết quốc gia kỷ niệm thành lập công ty, DHG có sách thưởng đột xuất cá nhân tập thể có đóng góp bật có thành tích bật việc triển khai thực chủ trương, sách công ty; có ý tưởng giải pháp sáng tạo mang lại hiệu việc phát triển công ty Tất nhân viên DHG hưởng trợ cấp xã hội phù hợp với luật lao động GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 59 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Ngoài ra, Các chế độ ăn sáng, ăn trưa, ăn ca, phụ cấp độc hại, bồi dưỡng ca thực tốt công ty Hàng năm, DHG tổ chức cho người lao động tham quan, nghỉ mát, khuyến học cho em họ; tặng quà cho người lao động dịp lễ tết, sinh nhật; kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ có khó khăn Công ty thực sách từ thiện xã hội, tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ► Yếu tố tài Việc huy động vốn Công ty cổ phần Dược Hậu giang chủ yếu dựa vào nguồn: có sẳn, vay ngân hàng bán cổ phiếu, việc huy động vốn diễn thuận lợi Công ty Dược Hậu Giang có thương hiệu thị trường, có uy tín lịch sử hình thành lâu đời tạo móng vững niềm tin từ phía người đầu tư ngân hàng từ lương đầu tư vào Dược Hậu Giang tăng giúp công ty có thêm nguồn lực từ mở rộng sản xuất nâng cao thị phần giúp doanh nghiệp người đầu tư thu nhiều lợi nhuận Hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị Công ty, triển khai BFO phân hệ Kế toán quản trị Lập theo dõi Ngân sách định kỳ theo phương pháp Cập nhật lại hệ thống định mức sản xuất hệ thống bán hàng Phân định rõ trung tâm chi phí theo dõi, đánh giá trung tâm lợi nhuận làm sở đánh giá tốt hiệu công việc Thiết lập hệ thống nhà cung cấp dịch vụ để có sở đàm phán giá chất lượng dịch vụ nhằm tăng hiệu nhờ lợi quy mô… Thực Báo cáo tài tiến độ, công bố thông tin kịp thời thị trường chứng khoán Đàm phán với Ngân hàng làm lợi tỷ đồng từ việc giảm phí chuyển tiền nước, mua ngoại tệ giá cạnh tranh; giảm phí bảo lãnh dự thầu/bảo lãnh thực hợp đồng, miễn ký quỹ bảo lãnh L/C, bảo lãnh toán nước Thuê tư vấn xây dựng lại hệ thống thông tin kế toán quản trị, quy trình lập ngân sách, phương pháp phân bổ giá thành, tính hiệu sản phẩm, đơn vị bán hàng theo phƣơng pháp lãi biến phí Tham mưu tài cung cấp số liệu kịp thời cho nhu cầu quản trị Hoàn tất thủ tục giải tỏa cổ phiếu ESOP 2012 Phân tích thực thủ tục mua cổ phiếu quỹ đạt mục tiêu bình ổn giá cổ phiếu DHG thị trường ► Yếu tô sản phẩm tiêu thụ sản phẩm Sản phẩm công ty đóng vai trò trọng định tồn phát triển công ty Dược Hậu Giang đầu tư máy móc công nghệ viên chuyên nghiệp có trình độ kỷ thuật cao nguồn nguyên liệu đầu vào chọn lọc khắc khẻ kỷ lưỡng từ tạo sản phẩm tốt giúp công ty có uy tín thị trường Bên cạnh công ty tổ chức chương trình hướng đền giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn tài trợ chương trình phân bố sản phẩm theo cách chuyên nghiệp từ lầy thiện cảm khách hàng nhà bán lè dẫn đến mức tiêu thụ sản phẩm cao lợi nhuận tăng quy mô công ty mở rộng ► Văn hóa doanh nghiệp Các ý tố hình nên văn hóa Dược Hậu Giang như: lấy chất lượng, an toàn, hiệu làm cam kết cao nhất; lấy tri thức, sáng tạo làm tảng cho phát triển; lấy trách nhiệm, hợp tác, đãi ngộ làm phương châm hành động; lấy sắc Dược Hậu Giang làm niềm tự hào Công ty; lấy thịnh vượng đối tác làm mục tiêu lâu dài; lấy khác biệt vượt trội làm lợi cạnh tranh; lấy lợi ích cộng đồng làm khởi cho hoạt động Tạo nên gắn kết cá nhân công ty cộng sức khỏa khách hàng ► Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin Công ty Dược Hậu Giang ổn định, sử dụng thiết bị liên lạc đại mang tầm quốc tế Có trang web riêng giúp minh bạch hóa báo cáo, chương trình chuyển khai, thông thing cấu tổ chức… nhiên GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 60 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG cần thực tốt chiến quảng cáo thông qua trang mạng trực tuyến nơi có lượng khách hàng tiềm vô lớn 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty 4.2.1.Nhóm giải pháp liên quan đến tài 4.2.1.1.Tăng doanh thu Tiến hành nghiên cứu mở rộng thị trường, khảo sát tìm kiến thị trường tiềm năng, tiếp tục thực đầu tư việc bán hàng trực tuyến thông qua mạng internet hệ thống mua bán trực tuyến phát triển nhanh chóng Việt Nam thời gian gần Hoạch định đưa sách phù hợp với nguồn lực Công ty từ giúp Công ty thu nhiều doanh thu phát triển bền vững thời điểm tương lai Tiến hành nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm dược để đáp ứng nhu cầu khách hàng từ giúp Công ty thu doanh thu cao Năm 2016, để đảm bảo mức tăng trưởng cao tăng trưởng bình quân Ngành Dược Việt Nam bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt, Công ty nên tập trung ngân sách đầu tư phát triển nhãn hàng chủ lực triển khai thực giải pháp quản trị nguồn nhân lực Lợi nhuận trước thuế năm 2016 lập kế hoạch tăng trưởng 6,9% so với kỳ, tỷ suất lợi nhuận trước thuế doanh thu đạt 20% Ngành Dược ngành chịu quản lý giá Nhà nước Vì vậy, để đảm bảo tính thận trọng cho kế hoạch kinh doanh, giá bán đầu xây dựng cố định yếu tố chi phí đầu vào tăng theo trượt giá, tăng theo tỷ lệ tăng sản lượng lập kế hoạch chi tiết theo chiến lược phát triển 4.2.1.1.Giảm chi phí Thống kê mặt hàng bán chạy từ cấu lại đầu tư vào sản phẩm bán chạy hạn chế sản phẩm trước khách hàng sử dụng để tiết kiệm loại chi phí Nhập nguyên liệu với số lượng phù hợp với nhu cầu sản xuất thuốc tránh nhập nhiều dẫn đến tình trạng tồn kho khiến nguyên vật liệu bị hư thất thoát bị chôn vốn tồn kho Xây dựng sách bán hàng hợp lí tránh tình trạng nhà bán lẻ giam vốn Công ty cách nợ lại tiền thuốc có giải pháp nhằm thu hồi nợ kịp thời tránh làm chi phí hội Công ty cần kiểm soát, quản lý chặc chẽ thực có hiệu biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí điện, nước, chi phí không liên quan đến công việc…thực công khai chi phí phận để đề giải pháp cụ thể nhằm cắt giảm chi phí Công ty cần đầu tư trang thiết bị đại nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, thời gian, nhân viên thất thoát nguyên liệu trình sản suất Bên cạnh cần quan tâm đến trang thiết bị kiểm nghiệm, kiểm soát trình kiểm tra đầu vào sản phẩm với mức độ xác cao với thời gian ngăn giúp Công ty rút ngắn thời gian đưa sản phẩm thị trường với chất lượng sản phẩm tốt ổn định Bên cạnh đó, trang thiết bị kho cửa hàng trực thuộc kệ để sản phẩm, trung tâm lạnh, xe nâng… phải trang bị đầy đủ nhằm bảo quản thuốc, đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người người tiêu dùng Những tiến khoa học công nghệ nước ta năm gần cho đời nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho ngành dược với mức giá rẻ hình thức, chức chất lượng sản phẩm không thua trang thiết bị ngoại nhập Công ty mua trang thiết bị nước tiết kiệm khoảng chi phí lớn mở rộng thị phần GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 61 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG với mức giá rẻ Về chi phí bán hàng giảm bớt chi phí thông qua việc tiết kiệm chi phí vận chuyển sản phẩm cách tổng hợp đợn hàng nhiều nơi giao cho người hàng lúc vừa thuận tiện vừa tiết kiệm chi phí thời gian Thực Báo cáo tài chính, báo cáo hợp phần mềm BFO Vận hành, tổ chức hệ thống kế toán quản trị theo mô hình tư vấn triển khai BFO Báo cáo quản trị Công ty Điều hành quản lý Ngân sách hiệu theo phương pháp Phân định rõ trung tâm chi phí theo dõi trung tâm lợi nhuận, làm sở đánh giá tốt hiệu công việc 4.2.1.3.Tăng lợi nhuận Tổ chức nghiên cứu thị trường để Công ty hiểu nhu cầu khách hàng sản sán sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Đồng thực kế hoạch chiến lược nhằm mợ rộng thị trường gia tăng lợi nhuận cho Công ty Nghiêm cứu tìm kiếm nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lường giá thành rè từ lợi nhuận Công ty tăng Tăng cường công tác marketing để sản phẩm đến tay người tiêu dùng cách nhành chóng làm tốt việc doanh thu tăng kéo theo lợi tăng Tăng cường chức quản lý vốn đầu tư, vai trò tham mưu tài việc phân tích hiệu hoạt động, sản phẩm, đơn vị Thông qua mối quan hệ với nhà đầu tư, tiếp tục giới thiệu đối tác chiến lược tiềm cho Công ty Tham gia đạt giải báo cáo thường niên tốt danh hiệu uy tín 4.2.2.Nhóm giải pháp liên quan đến Marketing Mix 4.2.2.1.Sản phẩm Đa dạng hóa sản phẩm: Dược Hậu Giang cần đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng cạnh tranh với đối thủ đối thủ tiềm ẩn Dược Hậu Giang có uy tín định thị trường nhiều khách hàng biết đến Chính mà Công ty nên tập trung nghiên cứu đển sản phẩm nhằm nâng cao vị công ty Trong thực tế dược phẩm gắn liền với mỹ phẩm nguyên vật liệu, bao bì, quy trình sản xuất… dạng mỹ phẩm số dạng thực phẩm trà, dạng bột, nước… giống quy trình sản xuất dược phẩm Thêm vào đó, uy tín nhãn hiệu, lòng tin vào chất lượng sản phẩm nâng cao nhiều mỹ phẩm dạng thực phẩm sản xuất từ nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế GLP, GMP… để rút ngắn thời gian khấu hao máy móc thiết bị, giảm giá thành sản phẩm Dược Hậu Giang nên quan tâm đến việc mở rộng chủng loại sản phẩm sang lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức phù hợp với máy móc, thiết bị, trình độ tay nghề nhân viên công ty Bên cạnh đó, nên đầu tư nghiên cứu sản phẩm thuốc đặc trị, kháng sinh hệ mới… thay hàng nhập nhập nhẳm giảm bớt chi ngoại tệ từ giảm bớt chi phí Đầu tư phát triển thuốc đông dược thuốc y học cổ truyền, Việt nam có nhiều tiềm xuất điều kiện khí hậu thuận lợi có nhiều thuốc mọc quanh năm dễ trồng nguồn nguyên liệu quý nhiều nước giới Nâng cao chất lượng sản phẩm: vấn đề Dược Hậu Giang đặc biệt quan tâm ảnh hưởng đến lòng tin khách hàng tương lai Dược Hậu Giang, yếu tố định đến thành công Công ty Trình độ dân trí ngày cao thị trường chấp nhận lâu dài với nhãn hiệu giữ chữ tín chất lượng sản phẩm Đối với dược phẩm sử dụng người tiêu dùng quan tâm đến chất lượng sản phẩm, yếu tố sản phẩm GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 62 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG định trở lại với nhãn hiệu hay không Chất lượng dược phẩm phụ thuộc nhiều vào yếu tố chất lượng nguyên liệu đầu vào, chất phụ gia, điều kiện, môi trường công nghệ sản xuất, việc lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu đủ tiêu chuẩn, có uy tìn thị trường cần sử dụng phụ gia ảnh hưởng nhiều đến tính khả dụng thuốc thể người Đầu tư chất lượng sản phẩm không quan tâm đến quản lí trỉnh sản xuất mà trình từ nguồn cung ứng đầu vào, trình sản xuất đến xuất xưởng, trình bảo quản kho đầu tư xây dựng hệ thống kho, hướng dẫn kiểm tra cung cấp thông tin cần thiết giúp nhà thuốc, địa lí quản quản phân phối theo tiêu chuẩn nhằm cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm có chất lượng tốt tránh tình trạng phải thu hồi sản phẩm lỗi, chất lượng gây lãng phí ảnh hưởng đến uy tín Công ty 4.2.2.2.Giá Trong thời buổi kinh tế khó khăn giá đóng vai trò quan trọng định khả chi tiêu khách hàng Mặc dù dược sản phẩm thiết yếu cần thiết cho người nhiên Công ty cần có sách giá hợp lý để giữ chân khách hàng Thường xuyên theo dõi cập nhật giá thị trường để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp giúp Công ty trụ vững trước biến động tình hình kinh tế nước giới Trong trình sản xuất dược phẩm có nhiều chi phí ảnh hưởng đến giá thành dược phẩm, nên phân tích cụ thể nhắm vào yếu tố chi phí chính, có khả thay đổi từ đưa biện pháp quản lý nhằm cắt giảm khoản chi phí đưa sản phẩm thị trường với mức giá hợp lý 4.2.2.3.Phân phối Hệ thống phân phối nơi định việc lựa chọn sử dụng sử dụng sản phẩm người dân, việc cố kênh phân phối, mở thêm kênh phân phối vùng sâu, vùng xa, biên giới… với đội ngũ bán hàng tích cực góp phần lớn cho việc giữ mở rộng thị trường tăng doanh số bán Công ty Để có thêm thị trường, để có khả thiêu thụ thuốc đặc trị, chuyên khoa Dược Hậu Giang nên tính đến hệ thống phân phối trực tiếp đến y bác sĩ, bệnh viện đối tượng khách hàng giới thiệu sản phẩm họ đến người tiêu dùng thực chiến lược bán trực tiếp thông qua trang mạng nhằm đa dạng hóa phương thức phân phối bắt kịp xu hướng xã hội Quan tâm đến việc xây dựng hệ thống phân phối, nhóm sản phẩm, giá cả, chất lượng, hình thức phù hợp với nhu cầu khách hàng có thu nhập trung bình cao Đây nhóm phân khúc thị trường có nhu cầu sử dụng thuốc chất lượng cao sẳn sang trả giá cao nều sản phẩm có chất lượng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Công ty phải tiến hành đầu tư nhiều mặt nhằm giành lại khách hàng từ lâu họ khách hàng tập đoàn dược phẩm nước 4.2.2.4.Chiêu thị Đây yếu tố mà Dược Hậu Giang cần quan tâm sản phẩm có chất lượng nều không khách hàng biết đến thất bại Vì Công ty phải cải tiến nâng cấp web Công ty vừa đẹp vừa lạ nhằm tạo thiện cảm đối tác khách hàng họ tìm hiểu công ty thông qua mạng internet Sử dụng phương pháp nhằm tăng khả cạnh tranh Dược Hậu Giang quảng bá phương tiện truyền thông, quảng bá trực tiếp, quảng bá trời, khuyến cho kênh phân phối, marketing kiện tài trợ… từ giúp Công ty nhiều khách hàng biết đến lợi nhuận Công ty nâng cao Mở rộng trì mối quan hệ đại lí, nhà thuốc, nhà bán lẻ… cách tăng GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 63 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG mức triết khấu mua sản phẩm với số lượng lớn, giao hàng số lượng, chất lượng thời gian để nâng cao niềm tin khách hàng, tặng quà vào dịp lễ tết khách hàng trung thành Công ty chi hoa hồng cho người giới thiệu khách hàng 4.2.3.Nhóm giải pháp liên quan đến công tác nhân Ngày nay, thành công doanh nghiệp bắt nguồn từ nguồn nhân lực công ty dù công nghệ có đại đến đâu điều khiển người thiết bị đại vô hiệu không mang lại lợi ích Để có đội ngũ nhân viên khoa học kỹ thuật phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển trước hết Dược Hậu Giang cần trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo nâng cao kỹ xữ lý tình thông qua khóa đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty cần lập kế hoạch huấn luyện cán thường xuyên hàng quý, hàng năm tay nghề, khả quản lý Mặt khác, xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn quản lí chất lượng ISO, GMP… điều kiện giúp công nhân thực nhiệm vụ chuyên môn cách khoa học Trong môi trường đầy cạnh tranh việc giữ thu hút nhân tài vấn đề doanh nghiệp quan tâm, việc quan tâm chăm sóc người lao động vật chất tinh thần Dược Hậu Giang cần xây dựng sách đãi ngộ xứng đáng Bố trí công việc phù hợp với đặc điểm cá nhân, phù hợp với cá nhân tạo môi trường làm việc tốt, tạo điều kiện học tập nghiêm cứu du lịch để có tình thần tốt phục vụ cho Công ty Vận hành hiệu hệ thống phân quyền, phân nhiệm hệ thống quản lý, đánh giá hiệu công việc thông qua KPI Hoàn thiện ban hành quy trình, quy chế đảm bảo vận hành Duy trì nâng cao chất lượng hoạt động, chương trình chăm lo sức khỏe, đời sống cho người lao động Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nƣớc đáp ứng nhu cầu phát triển 4.2.4.Nhóm giải pháp khác Văn hóa doanh nghiệp công ty cần trì phát huy văn hóa doanh nghiệp Dược Hậu Giang, yếu tố góp phần thể hình ảnh doanh nghiệp nhân tố thiếu suốt trình hoạt động Dược Hậu Giang Để tạo văn hóa doanh nghiệp điều khó trì giữ vững văn hóa lại khó khăn Muốn làm tốt điều đòi hỏi thành viên Công ty phải chung lòng có ý thức tự giác thực nhiệm vụ để giúp Công ty mở rộng quy mô phát triển nguồn lực có chổ đứng thị trường GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 64 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1.Kết luận Ngành dược ngành có tính chất đặc biệt có liên quan đến sức khỏe người Từ xưa, loài người biết dùng cỏ làm thuốc trị bệnh, cải thiện tuổi thọ nâng cao chất lượng sống Từ đến nay, thuốc gắn liền với đời sống người lương thực, thực phẩm…thuốc chức phục vụ sức khỏe người mà loại hàng hóa tham gia cạnh tranh thị trường mang lại lợi nhuận cao Ngành dược Việt Việt nam vận hành theo chế thị trường với tính chất đặc thù riêng có ngành kinh doanh đặc biệt Điều có ý nghĩa nguyên tắc quy luật cạnh tranh bước phát huy tác dụng ngày đóng vai trò chi phối thị trường Hiện nay, thị trường Việt Nam hội tựu đầy dủ cung bậc, sắc thái thị trường cạnh tranh mức độ cao Có nhiều doanh nghiệp thành lập có nhiều doanh nghiệp rút khỏi thị trường không đủ sức cạnh tranh, trình tập trung kinh tế ( mua bán, sát nhập, hợp nhấp, liên doanh) diễn ra, xuất doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường Trong kinh tế thị trường mối quan hệ hợp tác Việt Nam với nước ngày tăng nhanh, đầu tư nước có đầu tư sản xuất kinh doanh dược phẩm tăng nhanh, hàng hóa công ty, tập đoàn dược phẩm lớn giời có mặt tham gia cạnh tranh vào thị trường Việt Nam ngày nhiều, công ty nước cố gắng tìm cho hướng để phát triển Do cần tìm kếm giải pháp nhằm khả cao khả cạnh tranh cần thiết Việc tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, khả cạnh tranh phải phù hợp với chiến lược mà công ty định hướng Việc phân tích tình hình yếu tố bên bên doanh nghiệp với định hướng chiến lược giúp công ty đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu công ty Được quan tâm nhà nước tự chủ Dược Hậu giang hiệu hoạt động GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 65 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG kinh doanh công ty ngày nâng cao, tình hình tài công ty tốt cụ thể sau: lợi nhuận công ty không ngừng tăng nhanh,khả toán công ty cải thiện đảm bảo, công ty tăng cường nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo cấu vốn Quy mô sản xuất công ty không ngừng mở rộng, thị trường mở rộng nước mà mở rộng thị trường giới Hàng loạt sản phẩm tung thị trường với chất lượng ưu tiên hàng đầu Qua đề tài cho thấy tầm quan trọng việc phát vấn đề đưa giải pháp, cách thức nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá nguồn lực, hoạch định chiến lược nhằm tạo nên ưu môi trường kinh tế cạnh tranh ngày gay gắt từ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động Công ty 5.2.Kiến nghị 5.2.1.Đối với nhà nước Nhà nước cần trọng đưa sách khuyến kích nhà sản xuất sản phẩm dược nước nhằm bình ổn giá mặt hàng thuốc Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tránh tình trạng hàng nhái, hàng giả tràn lan trượng thị trường gây hại cho người dân nhằm tạo lòng tin cho người dân sản phẩm dược Đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh công ngành Dược Đẩy mạnh công tác quản lí chất lượng sản phẩm dược, đặc biệt sản phẩm tung thị trường cần kiểm nghiệm cẩn thận đảm bảo tác dụng phụ bệnh nhân dùng thuốc Khuyến khích công ty sản suất thuốc có sách ưu đãi, mở rộng công tác tăng cường hiểu biết người dân việc sử dụng thuốc nhân dân vùng sâu vùng xa vùng có nhiều đồng bào người dân tộc Cần tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, ban hành chủ trương chinh sách loại bỏ thủ tục không cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp ổn định Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp việc mở rộng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn điều chỉnh mức lãi suất ổn định , tạo điều kiện để doanh nghiệp vay vốn kinh doanh với lãi suất ưu đãi dài hạn 5.2.2.Đối với doanh nghiệp Trong giai đoạn kinh tế giới chưa có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, công ty nên thành lập nhóm chuyên gia để phục vụ việc lập kế hoạch kinh doanh nhằm đáp ứng tốt nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất mở rộng thị trường thời buổi cạnh tranh đầy khóc liệt Công ty cần khai thác nhiều dòng sản phẩm phục vụ nhu cầu dinh dưỡng người dân sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiêu tốt cho sức khỏe nhằm giúp người dân có sức khỏe tốt Tăng cường thiết kế sản phẩm dành cho nhiều giới khác sản phẩm đặc biệt dành cho trẻ em Tăng cường công tác thu tiền hàng từ chi nhánh, đại lý, hiệu thuốc để tránh tình trạng công ty có xu hướng bị chiếm dụng vốn Tăng cường công tác quản lí kho, đảm bảo nguyên liệu đầy đủ cung ứng cho trình sản xuất trảnh trường hợp ngừng hoạt động thiếu nguyên liệu đảm bảo cung cấp đầy dủ sản phẩm cho thị trường Bên cạnh đó, quan tâm cán nhân viên công ty nhằm tạo gắn kết trí cao mang lại hiệu làm việc Không ngừng nghiêm cứu, cập nhật tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp công ty tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, số lượng từ đạt hiệu cao GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 66 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Nguồn tham khảo: http://www.baogiaothong.vn/doanh-nghiep-thanh-lap-moi-dat-ky-luc-trong-nam-2015d133348.html https://dangkykinhdoanh.gov.vn/NewsandUpdates/tabid/91/ArticleID/2580/T %C3%ACnh-h%C3%ACnh-doanh-nghi%E1%BB%87p-gi%E1%BA%A3i-th%E1%BB%83-t%E1%BA %A1m-ng%E1%BB%ABng-v%C3%A0-quay-tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i-ho%E1%BA%A1t%C4%91%E1%BB%99ng-th%C3%A1ng-12-v%C3%A0-n%C4%83m-2015.aspx http://www.dhgpharma.com.vn/vi/gioi-thieu/gioi-thieu-chung https://voer.edu.vn/m/khai-niem-phan-loai-ve-hieu-qua-kinh-doanh/75c8583c http://quantri.vn/dict/details/8687-khai-niem-va-tac-dung-cua-bao-cao-ket-qua-hoat-dongkinh doanh http://www.dhgpharma.com.vn/images/B.Codong.2016/Bao%20cao%20thuong%20nien %202015%20final.pdf http://s.cafef.vn/hose/DHG-cong-ty-co-phan-duoc-hau-giang.chn GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 67 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 68 SVTH: Trần Văn Mạnh [...]... những kinh nghiệm, kiến thức cho nhau một cách thuận lợi, nhanh chóng và chính xác đó là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 4.1 .Thực trạng hoạt động kinh doanh của Dược Hậu Giang 4.1.1.Căn cứ vào các chỉ tiêu tài chính 4.1.1.1.Tình hình Doanh. .. Văn Mạnh % THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Lợi nhuận sau thuế 593.251.996 533.772.079 592.685.214 -59.479.917 -11.1 58.913.135 Nguồn: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Dược Hậu Giang Nhận xét: Qua bảng 2.1 cho ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Dược Hậu Giang qua 3 năm có sự thay đổi đáng kể, tổng doanh thu... cụ thể từ đó mang lại giá trị cao cho doanh nghiệp Trịnh văn Sơn (2005), Phân tích hoạt động kinh doanh, Đại học kinh tế Huế Để xác định hiệu quả hoạt động kinh doanh ta áp dụng công thức sau: GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 16 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Hiệu quả hoạt động = Trong đó: Kết quả đạt được là các yếu tố liên... SVTH: Trần Văn Mạnh 9.9 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Việc đầu tư máy móc thiết bị hiện đại giúp công ty tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân công Sự đóng góp sáng tạo và hiệu quả của đội ngũ ban lãnh đạo và tập thể người lao động trong công ty Sự tin cậy của người tiêu dùng trong nước đối với sản phẩm của Dược Hậu Giang 2.5.2.Khó khăn... 4.1.Biến động doanh thu của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang ĐVT: Nghìn đồng CHỈ TIÊU NĂM 2013 2014 SO SÁNH 2015 2014/2013 2015/2014 GIÁ TRỊ % Doanh thu về BH & CCDV 4.230.222.382 3.958.709.910 GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 4.151.727.486 34 -271.512.472 -6,9 193.017.576 SVTH: Trần Văn Mạnh 4.6 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Doanh thu hoạt động. ..THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TGĐ Phụ trách thị trường và kinh doanh PHÓ TGĐ Phụ trách sản xuất và chuỗi cung ứng PHÓ TGĐ Phụ trách tài chính/kế toán/IR Giám đốc Nhân sự Phòng Xây dựng Hình 2.5.Sơ đồ tổ chức của công ty cổ phần Dược Hậu Giang Nguồn: Báo cáo tài... hợp: đưa ra những nhận xét và đánh giá tình hình hoạt động của công ty 3.1.7.Khái quát bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ hoạt động của doanh nghiệp và chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính Nói cách khác báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là phương tiện trình... nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi Thiết lập và thực hiện chính sách GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 11 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG quản trị tiền mặt của Doanh nghiệp nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của Kế toán trưởng,... là cái phân biệt sự hoạt động có ý thức của con người với sự hoạt động theo bản năng của loài vật Do đó, hoạch định là yêu cầu của chính quá trình lao động của con người và gắn liền với quá trình đó Tổ chức GVHD: ThS Nguyễn Kim Thắm 31 SVTH: Trần Văn Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG Tổ chức là việc gộp các hoạt động cần thiết để đạt... Mạnh THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG cần thiết và khó khăn Nó là toàn bộ các giá trị được tạo dựng trong suốt quá trình tồn tại và phất triển của doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp thường có một nét văn hóa khác nhau, một bản sắc riêng biệt nó quyết định đến việc sử dụng lao động trong Công ty, hầu hết các doanh nghiệp đi đến thành công đều
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược hậu giang , Niên luận thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược hậu giang , Niên luận thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược hậu giang , CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay