Niên luận đánh giá mức độ hài lòng nông dân khi lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu công ty VFC tại an giang

70 178 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:15

Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Tây Đô tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu Cảm ơn Quý thầy cô trường Đại học Tây Đô, đặc biệt Quý thầy cô khoa Quản trị kinh doanh truyền đạt cho kiến thức quý báo trở thành tảng vững cho sau Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Vũ Long đã tạo hội cho tiếp xúc với đề tài nhằm nâng cao kĩ làm chuyên đề Với đề tài “Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu công ty VFC” vấn đề cần thiết để làm sở cho định hướng lập kế hoạch marketing cho sản phẩm Cảm ơn Thầy dành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ sửa chữa sai sót đóng góp ý kiến giúp hoàn thành tốt niên luận Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè hỗ trợ, động viên, trao đổi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trình làm Tuy nhiên, thời gian làm kiến thức hạn chế nên không tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp ý kiến tận tình Quý thầy cô để niên luận hoàn thiện có ý nghĩa thực tế Cuối xin kính chúc Quý thầy cô trường Đại học Tây Đô, Thầy Cô khoa Quản trị kinh doanh thầy Đinh Vũ Long dồi sức khỏe, hạnh phúc đạt nhiều thắng lợi trình công tác Trân trọng! Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng Thắm MỤC LỤC MỤC LỤC .i CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Hình 3.1: Mô hình số hài lòng khách hàng Mỹ ACSI .18 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 GVHD: Ths Đinh Vũ Long iSVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 Bảng 5.1: Độ tuổi đáp viên 25 Bảng 5.2: Giới tính đáp viên .26 Bảng 5.3: Thu nhập trung bình đáp viên 26 (Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông dân) 29 Bảng 5.6: Thông tin mẫu tình hình sử dụng thuốc trừ sâu 29 Lượng thuốc trừ sâu sử dụng vụ mùa gần 29 Bảng 5.9: Nguồn thông tin biết đến công ty .30 Hình 5.1: Biểu đồ lựa chọn thuốc trừ sâu nông dân thị trường .33 Hình 5.2: Biểu đồ yếu tố sản phẩm 34 Hình 5.3: Biểu đồ yếu tố giá (Mean) 35 Hình 5.4: Biểu đồ thể yếu tố chất lượng dịch vụ (mean) .36 Hình 5.7: Mức độ hài lòng cảm thông công ty nông dân 38 Hình 5.8: Mức độ hài lòng yếu tố hữu hình công ty 38 Bảng 5.11 : Total Variance Explained 42 Bảng 5.12: Ma trận xoay 43 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO .46 PHỤ LỤC 48 Bảng 1: Giới tính đáp viên 48 Bảng 2: Độ tuổi đáp viên 48 Bảng 3: Thu nhập cá nhân trung bình/ tháng đáp viên 48 PHỤ LỤC 49 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN VÀ SỰ HÀI LÒNG 49 Bảng 4: Nguồn thông tin biết đến công ty 49 Bảng 5: Yếu tố giá hợp lý ảnh hưởng đến định mua 49 Bảng 6: Yếu tố uy tín công ty ảnh hưởng đến định mua 49 Bảng 7: Yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến định mua 50 Bảng 8: Yếu tố địa điểm ảnh hưởng đến định mua 50 Bảng 9: Yếu tố thái độ phục vụ ảnh hưởng đến định mua .50 PHỤ LỤC 51 GVHD: Ths Đinh Vũ Long iiSVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC ĐO LƯỜNG MỨC ĐÔ HÀI LÒNG CỦA NÔNG DÂN KHI LỰA CHỌN SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VFC 51 Bảng 10 :Hài lòng tin cậy 51 Bảng 11: Hài lòng đáp ứng công ty 51 Bảng 12: Hài lòng cảm thông nhân viên công ty nông dân 52 Bảng 13: Hài lòng yếu tố hữu hình nông dân với công ty 52 Bảng 14: Hài lòng chất lượng sản phẩm công ty 52 Bảng 15: Hài lòng giá phải trả mua sản phẩm 54 Bảng 16: Hài lòng với phục vụ nhân viên 54 PHỤ LỤC 55 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ .55 Bảng 17: Total Variance Explained 55 GVHD: Ths Đinh Vũ Long iiiSVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC DANH MỤC BẢNG MỤC LỤC .i CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Hình 3.1: Mô hình số hài lòng khách hàng Mỹ ACSI .18 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 Bảng 5.1: Độ tuổi đáp viên 25 Bảng 5.2: Giới tính đáp viên .26 Bảng 5.3: Thu nhập trung bình đáp viên 26 (Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông dân) 29 Bảng 5.6: Thông tin mẫu tình hình sử dụng thuốc trừ sâu 29 Lượng thuốc trừ sâu sử dụng vụ mùa gần 29 Bảng 5.9: Nguồn thông tin biết đến công ty .30 Hình 5.1: Biểu đồ lựa chọn thuốc trừ sâu nông dân thị trường .33 Hình 5.2: Biểu đồ yếu tố sản phẩm 34 Hình 5.3: Biểu đồ yếu tố giá (Mean) 35 Hình 5.4: Biểu đồ thể yếu tố chất lượng dịch vụ (mean) .36 Hình 5.7: Mức độ hài lòng cảm thông công ty nông dân 38 Hình 5.8: Mức độ hài lòng yếu tố hữu hình công ty 38 Bảng 5.11 : Total Variance Explained 42 Bảng 5.12: Ma trận xoay 43 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO .46 PHỤ LỤC 48 Bảng 1: Giới tính đáp viên 48 Bảng 2: Độ tuổi đáp viên 48 Bảng 3: Thu nhập cá nhân trung bình/ tháng đáp viên 48 PHỤ LỤC 49 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN VÀ SỰ HÀI LÒNG 49 GVHD: Ths Đinh Vũ Long ivSVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC Bảng 4: Nguồn thông tin biết đến công ty 49 Bảng 5: Yếu tố giá hợp lý ảnh hưởng đến định mua 49 Bảng 6: Yếu tố uy tín công ty ảnh hưởng đến định mua 49 Bảng 7: Yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến định mua 50 Bảng 8: Yếu tố địa điểm ảnh hưởng đến định mua 50 Bảng 9: Yếu tố thái độ phục vụ ảnh hưởng đến định mua .50 PHỤ LỤC 51 ĐO LƯỜNG MỨC ĐÔ HÀI LÒNG CỦA NÔNG DÂN KHI LỰA CHỌN SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VFC 51 Bảng 10 :Hài lòng tin cậy 51 Bảng 11: Hài lòng đáp ứng công ty 51 Bảng 12: Hài lòng cảm thông nhân viên công ty nông dân 52 Bảng 13: Hài lòng yếu tố hữu hình nông dân với công ty 52 Bảng 14: Hài lòng chất lượng sản phẩm công ty 52 Bảng 15: Hài lòng giá phải trả mua sản phẩm 54 Bảng 16: Hài lòng với phục vụ nhân viên 54 PHỤ LỤC 55 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ .55 Bảng 17: Total Variance Explained 55 GVHD: Ths Đinh Vũ Long vSVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC DANH MỤC HÌNH MỤC LỤC .i CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Hình 3.1: Mô hình số hài lòng khách hàng Mỹ ACSI .18 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 Bảng 5.1: Độ tuổi đáp viên 25 Bảng 5.2: Giới tính đáp viên .26 Bảng 5.3: Thu nhập trung bình đáp viên 26 (Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông dân) 29 Bảng 5.6: Thông tin mẫu tình hình sử dụng thuốc trừ sâu 29 Lượng thuốc trừ sâu sử dụng vụ mùa gần 29 Bảng 5.9: Nguồn thông tin biết đến công ty .30 Hình 5.1: Biểu đồ lựa chọn thuốc trừ sâu nông dân thị trường .33 Hình 5.2: Biểu đồ yếu tố sản phẩm 34 Hình 5.3: Biểu đồ yếu tố giá (Mean) 35 Hình 5.4: Biểu đồ thể yếu tố chất lượng dịch vụ (mean) .36 Hình 5.7: Mức độ hài lòng cảm thông công ty nông dân 38 Hình 5.8: Mức độ hài lòng yếu tố hữu hình công ty 38 Bảng 5.11 : Total Variance Explained 42 Bảng 5.12: Ma trận xoay 43 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO .46 PHỤ LỤC 48 Bảng 1: Giới tính đáp viên 48 Bảng 2: Độ tuổi đáp viên 48 Bảng 3: Thu nhập cá nhân trung bình/ tháng đáp viên 48 PHỤ LỤC 49 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN VÀ SỰ HÀI LÒNG 49 GVHD: Ths Đinh Vũ Long viSVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC Bảng 4: Nguồn thông tin biết đến công ty 49 Bảng 5: Yếu tố giá hợp lý ảnh hưởng đến định mua 49 Bảng 6: Yếu tố uy tín công ty ảnh hưởng đến định mua 49 Bảng 7: Yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến định mua 50 Bảng 8: Yếu tố địa điểm ảnh hưởng đến định mua 50 Bảng 9: Yếu tố thái độ phục vụ ảnh hưởng đến định mua .50 PHỤ LỤC 51 ĐO LƯỜNG MỨC ĐÔ HÀI LÒNG CỦA NÔNG DÂN KHI LỰA CHỌN SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VFC 51 Bảng 10 :Hài lòng tin cậy 51 Bảng 11: Hài lòng đáp ứng công ty 51 Bảng 12: Hài lòng cảm thông nhân viên công ty nông dân 52 Bảng 13: Hài lòng yếu tố hữu hình nông dân với công ty 52 Bảng 14: Hài lòng chất lượng sản phẩm công ty 52 Bảng 15: Hài lòng giá phải trả mua sản phẩm 54 Bảng 16: Hài lòng với phục vụ nhân viên 54 PHỤ LỤC 55 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ .55 Bảng 17: Total Variance Explained 55 GVHD: Ths Đinh Vũ Long viiSVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC GVHD: Ths Đinh Vũ Long viiiSVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI Trong bối cảnh phát triển kinh tế, cường đô cạnh tranh ngành nghề lĩnh vực kinh doanh ngày gay gắt đề đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng nhằm nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm doanh nghiệp phải nắm bắt nhu cầu lợi đem lại lợi ích cho khách hàng Từ lâu, ngành sản xuất nông nghiệp gắng liền với người dân tỉnh An Giang nói riêng ĐBSCL nói chung, thị trường đầy tiềm để phát triển thị phần kinh doanh sản phẩm vật tư nông nghiệp Trong thuốc bảo vệ thực vật chiếm vai trò quan trọng, có ưu điểm tác động nhanh, triệt để, dễ sử dụng nên nhanh chóng hạn chế thiệt hại sâu bệnh gây nên, nâng cao lợi nhuận cho nhà nông Đối với người nông dân, mong muốn có vụ mùa thu hoạch bội thu ưu tiên hàng đầu sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật phải ổn định, chất lượng cao, giá cạnh tranh Các doanh nghiệp muốn tồn có chỗ đứng vững thị trường quan tâm đến nhu cầu cần quan tâm đặc biệt lòng trung thành khách hàng Họ có đòi hỏi ngày cao chất lượng dịch vụ Đứng trước nhiều lựa chọn khách hàng bị hấp dẫn loại hàng hóa đáp ứng tốt Vì tác động lên nhận thức để khách hàng biết đến tin tưởng vào công ty cần thiết hữu ích để khách hàng định lựa chọn sản phẩm doanh nghiệp Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam công ty kinh doanh lĩnh vực khử trùng nông dược, khẳng định công ty hàng đầu lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Tuy nhiên nhiều khó khăn thách thức kinh tế thị trường tồn mặt tích cực song song hạn chế Và để tạo chỗ dứng thị trường biện pháp kinh doanh cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm mà phải tuyên truyền quảng bá hình ảnh công ty Vì loại sản phẩm có công dụng mà người ta lại thích mua sản phẩm công ty thay sản phẩm công ty khác? Sự hài lòng khách hàng yếu tố thiếu có ảnh hưởng lớn đến định lựa chọn sản phẩm, nhằm nhằm tìm hiểu sâu tình hình khách hàng mức độ hài lòng họ doanh nghiệp em chọn đề tài: “Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu công ty VFC An Giang” để giúp công ty xác định nhu cầu tiêu dùng khắc phục hạn chế nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao hài lòng tin tưởng khách hàng doanh nghiệp việc định mua sản phẩm 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu hài lòng nông dân việc lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu của công ty thông qua đánh giá thực trạng, ưu điểm, nhược điểm đồng thời đưa giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh trạnh xác định chiến lược đắn xây dựng hình ảnh doanh nghiệp lòng người tiêu dùng GVHD: Ths Đinh Vũ Long 1SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng sản phẩm thuốc trừ sâu công ty VFC - Biết yếu tố ảnh hưởng nhiều đến hài lòng khách hàng để từ trọng nhiều vào đầu tư cải thiện mặt hạn chế góp phần tạo dựng lòng tin, xây dựng hình ảnh công ty lòng khách hàng - Tìm mức độ ảnh hưởng yếu tố định đến việc lựa chọn sản phẩm công ty ảnh hưởng đến hài lòng chọn mua sản phẩm công ty 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thực An Giang thông qua hai bước (1) nghiên cứu sơ đính tính định lượng (2) nghiên cứu thức phương pháp định lượng Nghiên cứu sơ thực theo phương pháp định tính Nghiên cứu sơ định lượng nghiên cứu thức thực kỹ thuật vấn trực tiếp người tiêu dùng thông qua bảng câu hỏi chi tiết 1.3.1 Phương pháp thu thập liệu + Đối với liệu sơ cấp: Với nghiên cứu định tính, sử dụng hình thức vấn chuyên sâu với dàn thảo luận với thông tin đánh giá sản phẩm chất lượng dịch vụ, phương thức mua bán sản phẩm,… Với nghiên cứu định lượng, việc vấn trực tiếp hộ nông dân có sử dung sản phẩm thuốc trừ sâu công ty VFC tỉnh An Giang thông qua việc trả lời bảng câu hỏi Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá hài lòng khách hàng, mong muốn sản phẩm trình sử dụng… người nông dân đánh giá hài lòng họ việc lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu công ty VFC để từ góp phần hoàn thiện uy tín công ty chất lượng hoạt động marketing + Dữ liệu thứ cấp Thu thập từ việc truy cập internet (lấy từ trang web tin cậy tài liệu.vn,…), sách giảng dạy chuyên ngành marketing, số liệu tài liệu công bố tham khảo từ báo tạo chí khoa học marketing… 1.3.2 Phương pháp xử lý phân tích liệu Đối với liệu sơ cấp nghiên cứu định lượng: tất thông tin thu thập xử lý với trợ giúp phần mềm SPSS 16 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Các hộ nông dân sử dụng thuốc trừ sâu công ty VFC An Giang Phạm vi nghiên cứu: không gian đề tài nghiên cứu tập trung nghiên cứu hài lòng nông hộ sử dụng thuốc trừ sâu An giang Để từ đánh giá yếu tố GVHD: Ths Đinh Vũ Long 2SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC PHỤ LỤC Bảng 1: Giới tính đáp viên Giới tính đáp viên Frequency Valid Nu Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.0 3.0 3.0 Nam 97 97.0 97.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 (Nguồn: Thu thập 100 nông dân) Bảng 2: Độ tuổi đáp viên Độ tuổi anh chị Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 26-35 9.0 9.0 9.0 36-55 87 87.0 87.0 96.0 4.0 4.0 100.0 100 100.0 100.0 >55 Total (Nguồn: Thu thập 100 nông dân) Bảng 3: Thu nhập cá nhân trung bình/ tháng đáp viên Thu nhap trung binh/thang cua anh chi Frequency Valid 10 trieu Total (Nguồn: Thu thập 100 nông dân) GVHD: Ths Đinh Vũ Long 48SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC PHỤ LỤC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN VÀ SỰ HÀI LÒNG Bảng 4: Nguồn thông tin biết đến công ty Statistics Các phương Bạn bè người tiện thông tin thân đại chúng N Valid Uy tín công ty Tự tìm đến công ty Nhân viên tiếp thị 92 98 14 23 86 91 77 Missing (Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông dân) Bảng 5: Yếu tố giá hợp lý ảnh hưởng đến định mua Giá hợp lý Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung Hòa 9.0 9.0 9.0 Ảnh hưởng 73 73.0 73.0 82.0 Rất ảnh hưởng 18 18.0 18.0 100.0 100 100.0 100.0 Total (Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông dân) Bảng 6: Yếu tố uy tín công ty ảnh hưởng đến định mua Uy tín công ty Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung hòa 8.0 8.0 8.0 Ảnh hưởng 43 43.0 43.0 51.0 Rất ảnh hưởng 49 49.0 49.0 100.0 100 100.0 100.0 Total ( Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông dân) GVHD: Ths Đinh Vũ Long 49SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC Bảng 7: Yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến định mua Chất lượng dịch vụ tốt Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung hòa 22 22.0 22.0 22.0 Ảnh hưởng 71 71.0 71.0 93.0 7.0 7.0 100.0 100 100.0 100.0 Rất ảnh hưởng Total ( Nguồn: Phòng vấn trực tiếp 100 nông dân) Bảng 8: Yếu tố địa điểm ảnh hưởng đến định mua Địa điểm phân phối thuận lợi Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung hòa 40 40.0 40.0 40.0 Ảnh hưởng 57 57.0 57.0 97.0 3.0 3.0 100.0 100 100.0 100.0 Rất ảnh hưởng Total ( Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông dân) Bảng 9: Yếu tố thái độ phục vụ ảnh hưởng đến định mua Thái độ phục vụ tận tình Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Trung hòa 23 23.0 23.0 23.0 Ảnh hưởng 63 63.0 63.0 86.0 Rất ảnh hưởng 14 14.0 14.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 (Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông dân) GVHD: Ths Đinh Vũ Long 50SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC PHỤ LỤC ĐO LƯỜNG MỨC ĐÔ HÀI LÒNG CỦA NÔNG DÂN KHI LỰA CHỌN SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY VFC Bảng 10 :Hài lòng tin cậy Descriptive Statistics N Mean San pham luon chat luong Thuc hien dung cam ket Uy tin cua cong ty Chat luong san pham luon cai tien Valid N (listwise) 100 100 100 100 100 4.6200 3.8000 4.2600 4.0500 Std Deviation 50812 47140 61332 47937 (Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông dân) Bảng 11: Hài lòng đáp ứng công ty Descriptive Statistics N Mean Std Deviation Lai suat hop ly 100 3.6000 51247 Phuong thuc toan de dang 100 3.6200 48783 Phuc vu nhanh chong 100 3.7200 51405 Nhan vien san san dap ung nhu cau 100 4.2100 57375 Nhan vien lich su tan tinh 100 4.3400 51679 Nhan vien xu ly van de nhanh chong 100 4.3200 56640 Valid N (listwise) 100 (Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông dân) GVHD: Ths Đinh Vũ Long 51SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC Bảng 12: Hài lòng cảm thông nhân viên công ty nông dân Descriptive Statistics N Mean Std Deviation Nhan vien lang nghe y kien cua nong dan 100 4.1600 44313 Nhan vien luon quan tam den nong dan 100 4.2100 45605 100 4.3800 52762 Cong ty luon dat loi ich cua nong dan len hang dau Valid N (listwise) 100 (Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông dân) Bảng 13: Hài lòng yếu tố hữu hình nông dân với công ty Descriptive Statistics N Mean Std Deviation Cong ty co dia diem thuan tien 100 3.8200 43531 Trang phuc can bo nhan vien lich su 100 4.3600 50292 Cong ty co nhieu chuong trinh hoi thao 100 4.5800 49604 Co nhieu mac hang lua chon 100 3.6800 54828 Valid N (listwise) 100 (Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông dân) Bảng 14: Hài lòng chất lượng sản phẩm công ty Hai long ve chat luong san pham cua cong ty Frequency Valid Trung hòa Percent Valid Percent Cumulative Percent 6.0 6.0 6.0 Hài lòng 38 38.0 38.0 44.0 Rất hài lòng 56 56.0 56.0 100.0 100 100.0 100.0 Total GVHD: Ths Đinh Vũ Long 52SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC (Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông hộ) GVHD: Ths Đinh Vũ Long 53SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC Bảng 15: Hài lòng giá phải trả mua sản phẩm Hai long voi gia phai tra mua san pham Frequency Valid Trung hòa Hài lòng Percent Cumulative Percent 9.0 9.0 9.0 85 85.0 85.0 94.0 6.0 6.0 100.0 100 100.0 100.0 Rất hài lòng Total Valid Percent (Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông hộ) Bảng 16: Hài lòng với phục vụ nhân viên Hai long voi su phuc vu cua nhan vien Frequency Valid Trung hòa Percent Valid Percent Cumulative Percent 4.0 4.0 4.0 Hài lòng 66 66.0 66.0 70.0 Rất hài lòng 30 30.0 30.0 100.0 100 100.0 100.0 Total (Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 100 nông dân) GVHD: Ths Đinh Vũ Long 54SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .703 Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 407.920 105 Sig .000 Bảng 17: Total Variance Explained Com pone nt Total 10 11 12 13 14 15 Initial Eigenvalues 3.830 1.875 1.596 1.308 1.062 919 863 683 546 515 486 425 363 297 233 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total 25.532 12.503 10.640 8.717 7.082 6.126 5.752 4.551 3.642 3.435 3.237 2.835 2.419 1.979 1.550 Extraction Method: Component Analysis 25.532 38.035 48.674 57.392 64.473 70.600 76.351 80.903 84.545 87.980 91.217 94.052 96.471 98.450 100.000 3.830 1.875 1.596 1.308 1.062 Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total 25.532 12.503 10.640 8.717 7.082 25.532 38.035 48.674 57.392 64.473 2.181 2.058 2.027 1.722 1.684 % of Cumulative Variance % 14.538 13.719 13.511 11.479 11.226 Principal GVHD: Ths Đinh Vũ Long 55SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm 14.538 28.257 41.768 53.247 64.473 Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC Rotated Component Matrixa Component Công ty có nhiều chương trình hội thảo Trang phục cán nhân viên lịch Công ty đặt lợi ích nông dân lên hàng đầu Phương thức toán dễ dàng Phục vụ nhanh chóng Lãi suất hợp lý Nhân viển sẵn sàn đáp ứng yêu cầu Nhân viên lịch tận tình Nhân viên xử lý vấn đề nhanh chóng Công ty có địa điểm thuận tiện Uy tín công ty Thực cam kết Sản phẩm chất lượng Nhân viên lắng nghe ý kiến nông dân Nhân viên quan tâm đến nông dân 774 769 581 467 357 319 313 488 848 787 550 514 398 841 830 496 784 722 667 786 741 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a.Rotation converged in iterations BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NÔNG HỘ PVV: Nguyễn Thị Hồng Thắm SỬ DỤNG THUỐC TRỪ SÂU Ngày tháng năm 2016 GVHD: Ths Đinh Vũ Long 56SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC Xin chào Anh/chị! Tôi tên Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh viên trường Đại học Tây Đô ngành QTKD Marketing Hiện nay, tiến hành nghiên cứu “ Đánh giá hài lòng nông dân lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu công ty VFC An Giang” Rất mong Anh/chị dành phút để chia sẻ đánh giá thân hài lòng Các ý kiến trả lời Anh chị bảo mật tuyệt đối Xin chân thành cảm ơn! I Phần Giới Thiệu Họ tên đáp viên: Giới tính: Nữ Nam Điện thoại: Địa chỉ: Ấp: Xã: Huyện: Tỉnh: II Phần Nội Dung Q1 Anh/chị có sử dụng loại sản phẩm thuốc trừ sâu công ty VFC? Không -> Ngưng Có -> Tiếp tục Q2 Thông tin đất sản xuất trồng? Đất thuê (0) Gia đình sở hữu (1) Thuê sở hữu (2) Diện tích đất gia đình sở hữu? ……… Diện tích đất thuê? ……… Q3 Tiền vốn phục vụ sản xuất lúa gia đình? Vốn nhà Vốn vay -> Vay ngân hàng, lãi suất:…… %/tháng -> Vay phi ngân hàng, lãi suất:…… %/tháng -> Nợ đại lý (phân, thuốc): chênh lệch giá:…….% Q4 Tổng chi phí thuốc trừ sâu sử dụng (triệu đồng/ha) Nhỏ 5tr 5tr - 10tr Trên 10tr Q5 Lượng thuốc trừ sâu sử dụng vụ mùa gần Giảm dần Không thay đổi Tăng dần Q6 Đặc điểm mua thuốc bảo vệ thực vật Mua lần cho vụ GVHD: Ths Đinh Vũ Long 57SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC Mua cần Mua giảm giá Q7 Số lần Anh/chị đến để mua thuốc bảo vệ thực vật? (Số lần/vụ) lần Q8 Anh/chị thường lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu công ty nào?(có thể chọn nhiều) Tập đoàn Lộc Trời (CTCP Bảo vệ thực vật An Giang) CTCP khử trùng Việt Nam (VFC) CTCP Bảo vệ thực vật Sài Gòn CTCP Nông dược HAI CTCP thuốc sát trùng Cần Thơ Khác (Ghi rõ) Q9 Anh/ chị biết đến sản phẩm thuốc trừ sâu công ty VFC An Giang thông qua nguồn tin nào? (Có thể chọn nhiều đáp án) Bạn bè, người thân Các phương tiện thông tin đại chúng (Internet, báo, truyền hình ) Uy tín công ty Tự tìm đến công ty Nhân viên tiếp thị Khác( ghi rõ) Q10 Anh/chị vui lòng khoanh tròn yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn thuốc trừ sâu công ty? Theo quy ước: 1.Rất không ảnh hưởng 2.Không ảnh hưởng Tiêu chí Chất lượng sản phẩm tốt Giá hợp lý Uy tín công ty GVHD: Ths Đinh Vũ Long 3.Trung hòa 1 4.Ảnh hưởng Mức độ ảnh hưởng 4 58SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm 5.Rất ảnh hưởng 5 Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC Chất lượng dịch vụ tốt 5 Địa điểm phân phối thuận lợi Thái độ phục vụ tận tình Q11 Vui lòng khoanh tròn mức độ hài lòng Anh/chị việc lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu công ty? Rất không hài lòng Không hài lòng Trung hòa Hài lòng Tiêu chí Rất hài lòng Mức độ hài lòng A Sự tin cậy (STC) Sản phẩm đạt chất lượng Thực cam kết thỏa thuận Uy tín công ty 4 Chất lượng sản phẩm cải tiến B Sự đáp ứng (SĐU) Lãi suất hợp lý Phương thức toán dễ dàng Phục vụ nhanh chóng, hạn mua hàng Nhân viên sẳn sàn đáp ứng nhu cầu Nhân viên lịch sự, tận tình 10 Nhân viên xử lý vấn đề nhanh chóng C Sự cảm thông (SCT) 11 Nhân viên lắng nghe ý kiến nông dân 12 Nhân viên quan tâm đến nông dân 13 Công ty đặt lợi ích nông dân lên hàng đầu D Yếu tố hữu hình (YTHH) 14 Công ty có địa điểm thuận tiện 15 Trang phục cán nhân viên lịch 16 Công ty có nhiều chương trình hội thảo giúp nông dân giải đáp thắc mắc 17 Có nhiều mặc hàng lựa chọn E Sự hài lòng (SHL) 18 Hài lòng với chất lượng sản phẩm công ty 19 Hài lòng với giá phải trả mua sản phẩm 20 Hài lòng với phục vụ nhân viên 21 Hài lòng chất lượng dịch vụ Xin cho biết mức độ đồng ý Anh/chị yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu công ty phát biểu sau: Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý 3.Phân vân Q12 YẾU TỐ VỀ SẢN PHẨM Công ty có đa dạng mặt hàng để lựa chọn Có nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu GVHD: Ths Đinh Vũ Long Đồng ý 1 Hoàn toàn đồng ý 2 3 59SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC Sản phẩm chất lượng Chất lượng sản phẩm cải tiến Chất lượng sản phẩm quảng cáo Q13 YẾU TỐ VỀ GIÁ 1 Sản phẩm công ty có giá hợp lý Sản phẩm có giá rẻ so với công ty khác Sản phẩm tương ứng với giá tiền Sản phẩm có giá cao so với chất lượng Giá linh hoạt cho chương trình bán hàng Q14 YẾU TỐ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 1 Nhân viên công ty sẵn sàn đáp ứng nhu cầu Nhân viên thể quan tâm nông dân Nhân viên có kiến thức chuyên môn trả lời câu hỏi nông dân Công ty quan tâm giải vấn đề nông dân Nông dân phục vụ nhanh chóng hạn mua hàng Công ty tổ chức nhiều chương trình hội thảo giới thiệu sản phẩm cho nông dân lựa chọn Lợi ích cty mang lại cao cty khác thị trường Q15 MỨC ĐỘ SỬ DỤNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA CTY 1 Sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm công ty cảm thấy chất lượng tốt Sẽ sử dụng sản phẩm có sản phẩm cạnh tranh loại công ty khác Sẽ sử dụng sản phẩm công ty hài lòng giá bán Sẽ sử dụng sản phẩm công ty chất lượng dịch vụ tốt Q16 Đề xuất Anh/chị việc gia tăng hài lòng để 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 3 4 5 5 2 3 4 5 2 3 4 5 trở thành khách hàng trung thành công ty là: Q17 Loại thuốc trừ sâu công ty mà Anh/chị thường sử dụng? Karate Marshal 200SC Nissorun 5EC Pegasus 500SC Proclaim 1.9EC GVHD: Ths Đinh Vũ Long 60SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC Khác: Q18 Anh/chị có sẵn sàn giới thiệu cho người khác mua sản phẩm công ty? Không Có III Phần thông tin Q19 Độ tuổi Anh/chị? 18 - 25 tuổi - 35 tuổi – 55 tuổi 26 36 >55 tuổi Q20 Thu nhập trung bình/tháng Anh/chị bao nhiêu? 10 triệu XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA ANH/CHỊ, KÍNH CHÚC ANH/CHỊ SỨC KHỎE VÀ CÓ VỤ MÙA BỘI THU! GVHD: Ths Đinh Vũ Long 61SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng nông dân lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC GVHD: Ths Đinh Vũ Long 62SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm [...]... PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Đo lường mức độ hài lòng của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nông dân đối với sự lựa chọn sản phẩm thuốc ttrừ sâu của công ty VFC tại An Giang Các phương pháp phân tích để giải quyết mục tiêu: - Sử dụng thống kê mô tả để đo lường mức độ hài lòng của nông dân trong việc lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu của công ty VFC tại An Giang -Phân tích tần số - Phân tích tổng... doanh Phòng Marketing Phòng Kế toán ngành Phòng Kỉ thuật- Nghiêp vụ Phòng Kinh Doah Phòng Marketing 7SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Ban kiềm soát nội bộ Ban Quan hệ cổ đông P.Kế toán-TC Đánh giá mức độ hài lòng của nông dân khi lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC Các chi nhánh (Nguồn: Công ty VFC) Đánh giá mức độ hài lòng của nông dân khi lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC 2.5 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH... kê mô tả mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng nông dân khi GVHD: Ths Đinh Vũ Long 27SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng của nông dân khi lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC chọn thuốc trừ sâu công ty • Nhận xét: Nhìn chung mức độ trung bình các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mua thuốc trừ sâu của Công ty VFC có sự chênh lệch không nhiểu - Chất lượng sản phẩm tốt... thử nông dân Sau đó chỉnh sửa, bổ sung câu hỏi phục vụ cho quá trình nghiên cứu định lượng Đánh giá sự hài lòng của nông dân khi lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu của công ty VFC tại An Giang cho phù hợp với thực tế 4.1.2 Nghiên cứu chính thức Được thực hiện bằng phương pháp định lượng, chỉnh sửa bảng câu hỏi hoàn chỉnh và phỏng vấn trực tiếp nông dân đang sử dụng sản phẩm thuốc trừ sâu của công ty VFC. .. làm nông là chính vì vậy thu nhập trên tháng cũng phụ thuộc ít nhiều vào diện tích đất canh tác 5.2.2 Thống kê mô tả hành vi tiêu dùng của khách hàng khi lựa chọn thuốc trừ sâu của công ty VFC Bảng 5.4: Thống kê mẫu về mức độ sử dụng thuốc trừ sâu GVHD: Ths Đinh Vũ Long 26SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng của nông dân khi lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC Descriptive Statistics N Range... bán sản phẩm, … Với nghiên cứu định lượng, việc phỏng vấn trực tiếp các hộ nông dân có sử dung sản phẩm thuốc trừ sâu của công ty VFC trong tỉnh An Giang thông qua việc trả lời bảng câu hỏi Mục đích của nghiên cứu này là nhằm đánh giá sự hài lòng của khách hàng, những mong muốn về sản phẩm trong quá trình sử dụng… của người nông dân đánh giá sự hài lòng của họ trong việc lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu. . .Đánh giá mức độ hài lòng của nông dân khi lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của nông dân Về thời gian: từ ngày 6/9/2016 đến ngày 8/11/2016 1.5 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần giúp cho các doanh nghiệp hiểu biết hơn nữa về vai trò và định hướng đối với mức độ cảm nhận của người tiêu dùng đến sự lựa chọn sản phẩm của công ty Điều này sẽ góp... về một công ty khi sự mong đợi được thỏa mãn Khách hàng đạt được sự thỏa mãn sẽ có được lòng trung thành và tiếp tục mua sản phẩm của công ty Theo Oliva, Oliver và Bearden (1995) cho rằng “Sự hài lòng của khách hàng là một nhiệm GVHD: Ths Đinh Vũ Long 13SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng của nông dân khi lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC vụ của doanh nghiệp thể hiện qua mối quan hệ... thống kê mô tả phân tích thực trạng sử dụng thuốc trừ sâu của nông dân trên địa bàn, biểu đồ - Sử dụng Cronbach Alpha để đánh giá độ tin cậy của thang đo Sau đó, phân tích nhân tố GVHD: Ths Đinh Vũ Long 21SVTH: Nguyễn Thị Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng của nông dân khi lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC khám phá EFA để phân tích nhân tố tác động đến sự hài lòng - Dưa vào kết quả phân tích của các... Hồng Thắm Đánh giá mức độ hài lòng của nông dân khi lựa chọn thuốc trừ sâu công ty VFC quyết định Sự trung thành được đo lường bởi ý kiến tiếp tục mua, lòng tin và sự giới thiệu với người khác về sản phẩm và dịch cụ mà họ đang dùng Ngược lại với sự trung thành là sự than phiền, khi khách hàng không hài lòng với sản phẩm, dịch vụ theo mong muốn của họ Sự trung thành được xem như một tài sản doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận đánh giá mức độ hài lòng nông dân khi lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu công ty VFC tại an giang , Niên luận đánh giá mức độ hài lòng nông dân khi lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu công ty VFC tại an giang , Niên luận đánh giá mức độ hài lòng nông dân khi lựa chọn sản phẩm thuốc trừ sâu công ty VFC tại an giang , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI, Hình 3.1: Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của Mỹ ACSI, CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Bảng 5.3: Thu nhập trung bình của đáp viên, Lượng thuốc trừ sâu sử dụng trong các vụ mùa gần đây, Bảng 5.9: Nguồn thông tin biết đến công ty, Hình 5.8: Mức độ hài lòng về các yếu tố hữu hình của công ty, Bảng 5.12: Ma trận xoay, PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay