Niên luận cạnh tranh cá nhân và xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế của sinh viên thành phố cần thơ

53 178 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:14

Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế sinh viên Thành phố Cần Thơ LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập Trường Đại học Tây Đô, có nhiều kỹ năng, kiến thức chuyên ngành quan trọng từ quý Thầy Cô Đặc biệt để hoàn thành tiểu luận này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Quản trị Kinh doanh toàn thể quý Thầy Cô công tác Khoa Đặc biệt, chân thành gửi lời cảm ơn đến giảng viên Th.S Võ Minh Sang giúp có nhiều kiến thức bổ ích hướng dẫn làm tiểu luận đề tài Nghiên cứu Marketing, với nhiệt tình thầy nhứng kiến thức thầy trao dồi giúp hoàn thành Bên cạnh đó, cảm ơn bạn lớp hướng dẫn giúp đỡ làm ngày qua Và xin cảm ơn đến toàn thể bạn sinh viên TP Cần Thơ giúp tham gia trả lời bảng câu hỏi để có số liệu để làm sở làm tiểu luận Tôi gửi lời cảm ơn sâu săc đến gia đình ba mẹ có công nuôi dưỡng dưỡng dục để có điều kiện bước chân đến trường ngày hôm Kính chúc quý Thầy (Cô), toàn thể Khoa Quản trị Kinh Doanh đag công tác trường Đại học Tây Đô, Ba mẹ tất sinh viên dồi sức khỏe, gặp nhiều thành công gặp nhiều mai mắn sống Một lần xin chân thành cảm ơn! Người thực Nguyễn Thị Thu Trúc MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH v CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI GVHD: ThS Võ Minh Sang iSVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế sinh viên Thành phố Cần Thơ CHƯƠNG 2: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Chương 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 4.1 Phương pháp nghiên cứu 16 4.2 Đối tượng - phạm vi nghiên cứu 17 4.4.Phương pháp xử lý, phân tích liệu .18 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 5.1 Giới thiệu thông tin đáp viên 28 5.1.1 Thống kê giới tính đáp viên 28 Hình 01 Biểu đồ cấu giới tính 28 5.1.3 Thống kê chổ sinh viên 30 5.2 Thống kê quê quán đáp viên 30 Bảng 2: Quê quán đáp viên 30 5.3 Thực Trạng cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng điện thoại di động 31 5.3.1 Thực trạng sử dụng thương hiệu điện thoại di động 31 5.3.2 Thực trạng tuổi năm học sinh viên 32 Bảng 3: Tuổi sinh viên 32 Bảng 4: Kiểm định Chi – Square ( Chi bình phương) 32 5.3.3 Thực trạng kinh tế gia đình với thương hiệu sử dụng điện thoại di động 33 Bảng 5: Thông tin mẫu đáp viên .33 Case Processing Summary 33 Bảng 6: Kinh tế gia đình với thương hiệu điện thoại di động 33 5.3.4 Thực trạng giới tính trung thành thương hiệu 33 Bảng 8: Bảng chéo nghề nghiệp với trung thành với thương hiệu .34 Bảng 9: Kiểm định Chi Square (Chi – Bình phương) 35 Bảng 10: Kiểm định chi - Square .35 5.4 Kiểm định trung bình .36 5.4.1 Kiểm định giá trị trung bình hai mẫu độc lập 36 Bảng 12: Trung bình số tiền cước điện thoại sử dụng/tháng theo giới tínnh 36 Bảng 13: Kết kiểm định giá trị trung bình hai mẫu độc lập 36 5.5 Kiểm định phương sai yếu tố ( One – way ANOVA) 36 Bảng 14: Thống kê giá mua điện thoạia theo kinh tế gia đình 36 Bảng 15: Kiểm định phương sai giá mua điện thoại 37 GVHD: ThS Võ Minh Sang iiSVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế sinh viên Thành phố Cần Thơ Bảng16 : Kết kiểm định Anova 38 Bảng 17: Kết kiểm định giá trị trung bình giũa nhóm kinh tế gia đình 38 5.6 Phân tích cấu trúc tuyến tính 39 5.6.1 Kiểm định Cronbach Alpha .39 Bảng 18: Kết kiểm định địng Cronbach’s Alpha hài lòng thương hiệu X 39 Bảng 19: Tổng hợp kiểm địng Cronbach’s Alpha thành phần chất lượng điện thoại thương hiệu X .40 Bảng 20: Kiểm định Cronbach Alpha thang đo hài lòng 45 GVHD: ThS Võ Minh Sang iiiSVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH v CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Chương 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 Hình 01 Biểu đồ cấu giới tính 28 Bảng 2: Quê quán đáp viên 30 Bảng 3: Tuổi sinh viên 32 Bảng 4: Kiểm định Chi – Square ( Chi bình phương) 32 Bảng 5: Thông tin mẫu đáp viên .33 Case Processing Summary 33 Bảng 6: Kinh tế gia đình với thương hiệu điện thoại di động 33 Bảng 8: Bảng chéo nghề nghiệp với trung thành với thương hiệu .34 Bảng 9: Kiểm định Chi Square (Chi – Bình phương) 35 Bảng 10: Kiểm định chi - Square .35 Bảng 12: Trung bình số tiền cước điện thoại sử dụng/tháng theo giới tínnh 36 Bảng 13: Kết kiểm định giá trị trung bình hai mẫu độc lập 36 Bảng 14: Thống kê giá mua điện thoạia theo kinh tế gia đình 36 Bảng 15: Kiểm định phương sai giá mua điện thoại 37 Bảng16 : Kết kiểm định Anova 38 Bảng 17: Kết kiểm định giá trị trung bình giũa nhóm kinh tế gia đình 38 Bảng 18: Kết kiểm định địng Cronbach’s Alpha hài lòng thương hiệu X 39 Bảng 19: Tổng hợp kiểm địng Cronbach’s Alpha thành phần chất lượng điện thoại thương hiệu X .40 Bảng 20: Kiểm định Cronbach Alpha thang đo hài lòng 45 GVHD: ThS Võ Minh Sang ivSVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH v CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Chương 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 Hình 01 Biểu đồ cấu giới tính 28 Bảng 2: Quê quán đáp viên 30 Bảng 3: Tuổi sinh viên 32 Bảng 4: Kiểm định Chi – Square ( Chi bình phương) 32 Bảng 5: Thông tin mẫu đáp viên .33 Case Processing Summary 33 Bảng 6: Kinh tế gia đình với thương hiệu điện thoại di động 33 Bảng 8: Bảng chéo nghề nghiệp với trung thành với thương hiệu .34 Bảng 9: Kiểm định Chi Square (Chi – Bình phương) 35 Bảng 10: Kiểm định chi - Square .35 Bảng 12: Trung bình số tiền cước điện thoại sử dụng/tháng theo giới tínnh 36 Bảng 13: Kết kiểm định giá trị trung bình hai mẫu độc lập 36 Bảng 14: Thống kê giá mua điện thoạia theo kinh tế gia đình 36 Bảng 15: Kiểm định phương sai giá mua điện thoại 37 Bảng16 : Kết kiểm định Anova 38 Bảng 17: Kết kiểm định giá trị trung bình giũa nhóm kinh tế gia đình 38 Bảng 18: Kết kiểm định địng Cronbach’s Alpha hài lòng thương hiệu X 39 Bảng 19: Tổng hợp kiểm địng Cronbach’s Alpha thành phần chất lượng điện thoại thương hiệu X .40 Bảng 20: Kiểm định Cronbach Alpha thang đo hài lòng 45 GVHD: ThS Võ Minh Sang vSVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế GVHD: ThS Võ Minh Sang viSVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở hình thành đề tài: Nền kinh tế ngày nay, mức độ cạnh tranh trở nên khốc liệt lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh Việc am hiểu phân tích hành vi mua hàng việc quan trọng lớn hoạt động marketing trước bối cảnh cạnh tranh mở rộng thị trường Do cần phải quan sát, tiếp cận, tìm hiểu hành vi tiêu dùng sản phẩm khách hàng Điện thoại di động – vật dụng cá nhân thiếu người xã hội Nó giúp rút ngắn khoảng cách giao tiếp người với người, tiết kiệm thời gian chi phí không đắt đỏ để có điện thoại di động Nhưng tùy vào nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm ? Là đơn để liên lạc hay để giải trí để thể hiển đẳng cấp Ở Việt Nam nay, thị trường điện thoại di động ngày đa dạng với góp mặt thương hiệu Iphone, Samsung, Oppo, LG, Sony,… Các hãng cạnh tranh với liệt Ngoài việc sản xuất điện thoại có chức gọi nhắn tin ngày nhà sản xuất tung thị trường sản phẩm đa chức nghe nhạc, chụp hình, quay phim, chơi game,… chí có chức lướt web, check mail, gọi video,… mà giá đưa tương đối hợp lí Nhà sản xuất cho đời dòng điện thoại khác phù hợp cho tầng lớp khác hàng Vì khách hàng có vô số lựa chọn mua sắm điện thoại so sánh độ bền, chức năng, kiểu dáng,… điện thoại di động với trình sủ dụng Trước nhiều lựa chọn thế, khách hàng đặt yêu cầu sản phẩm cho riêng Khách hàng tìm hiểu thông tin qua mạng, thăm dò từ người tiêu dùng trước bạn bè, gia đình, hay ý kiến tư vấn nhân viên bán hàng để chọn cho điện thoại tốt phù hợp cho nhu cầu cá nhân Sinh viên người có nhu cầu sử dụng điện thoại cao Giao tiếp ban bè, trao đổi với giáo viên, giữ liên lạc với gia dình giải trí có nhiều nhu cầu cần thiết để sử dụng điện thoại di động nên sinh viên gặp không khó khăn chọn mua nên việc nghiên cứu đề tài “Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế sinh viên Thành phố Cần Thơ” cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu chung: Nghiên cứu “Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế sinh viên Thành phố Cần Thơ” − Mục tiêu cụ thể: GVHD: ThS Võ Minh Sang 1SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế • Nhận thức điện thoại di động bạn sinh viên • Các yếu tố tác động nhiều đến việc chọn mua điện thoại động sinh viên Thông qua kết nghiên cứu giúp cho doanh nghiệp đưa chiến lược kinh doanh hay marketing phù hợp để tăng lượng tiêu thụ sản phẩm 1.3 Đối tượng – phạm vi nghiên cứu: − Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên Thành phố Cần Thơ − Phạm vi nghiên cứu: Các trường Đại học địa bàn Thành phố Cần Thơ − Thời gian thực nghiên cứu: Từ ngày…tháng…năm… đến ngày…tháng…năm… 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực theo phương pháp: (1) Nghiên cứu sơ định tính (2) nghiên cứu thức phương pháp định lượng - Nghiên cứu sơ định tính thực phương pháp thảo luận nhóm với người tiêu dùng để điều chình thang đo - Nghiên cứu thức thực kỹ thuật vấn người tiêu dùng thông qua bảng câu hỏi chi tiết Phương pháp chọn mẫu thuận tiên (Phần mềm xử lý liệu thống kê SPSS dùng toàn trình nghiên cứu) 1.5 Ý nghĩa đề tài: Kết nghiên cứu giúp cho sinh viên chọn lựa điện thoại di động phù hợp phục hợp tốt cho trình học tập sống hàng ngày Mặt khác kết nghiên cứu cung cấp cho nhà kinh doanh điện thoại di động thấy nhu cầu mức độ sử dụng điện thoại di động sinh viên cho thấy thương hiệu khách hàng sinh viên lựa chọn nhiều mẫu mã, kiểu dáng, chức điện thoại sinh viên quan tâm Để họ tung hàng loạt sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng cụ thể khách hàng sinh viên 1.6 Bố cục nội dung nghiên cứu: Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Bối cảnh nghiên cứu Chương 3: Cơ sở lý luận mô hình nghiên cứu Chương 4: Phương pháp nghiên cứu Chương 5: Kết nghiên cứu GVHD: ThS Võ Minh Sang 2SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Chương 6: Kết luận kiến nghị GVHD: ThS Võ Minh Sang 3SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế CHƯƠNG 2: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU 2.1 Thông tin chung Thành phố Cần Thơ Cần Thơ thành phố lớn, đại phát triển Đồng sông Cửu Long, đồng thời đô thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ương, nằm bên hữu ngạn sông Hậu, thuộc vùng đồng sông Cửu Long Đây thành phố lớn thứ thành phố trực thuộc trung ương Việt Nam lớn thứ nước Năm 1739, vùng đất Cần Thơ khai phá thức có mặt dư đồ Việt Nam với tên gọi Trấn Giang Cùng phát triển với thăng trầm lịch sử dân tộc Việt Nam, vùng đất Trấn Giang trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi địa giới hành [3] Thời Nhà Nguyễn Cần Thơ đất cũ tỉnh An Giang Thời Pháp thuộc, Cần Thơ tách thành lập tỉnh, thời mệnh danh Tây Đô, trung tâm vùngTây Nam Bộ Đến Thời Việt Nam Cộng Hoà, tỉnh Cần Thơ đổi thành tỉnh Phong Dinh Sau năm 1975, tỉnh Phong Dinh, tỉnh Ba Xuyên tỉnh Chương Thiện hợp để thành lập tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ tỉnh lỵ Đến cuối năm 1991, tỉnh Hậu Giang lại chia thành hai tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng Thành phố Cần Thơ tỉnh lỵ tỉnh Cần Thơ Ngày 26 tháng 11 năm2003, Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị số 22/2003/QH11, tỉnh Cần Thơ chia thành thành phố Cần Thơ thành phố trực thuộc Trung ương tỉnh Hậu Giang Cần Thơ thủ phủ đô thị hạt nhân miền Tây Nam Bộ từ thời Pháp thuộc, tiếp tục trung tâm kinh tế vùngĐồng Sông Cửu Long Ngoài đặc trưng địa lý đầu mối giao thông quan trọng tỉnh khu vực, thành phố Cần Thơ biết đến "đô thị miền sông nước" Thành phố có hệ thống sông ngòi chằng chịt, vườn ăn trái bạt ngàn, đồng ruộng mênh mông, tiếng với Bến Ninh Kiều, Chợ Cái Răng nét sinh hoạt đặc trưng văn hoá Nam Bộ Theo quy hoạch đến năm 2025, thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giáo dục - đào tạo khoa học - công nghệ, y tế văn hoá vùng Đồng Sông Cửu Long, đồng thời đô thị cửa ngõ vùng hạ lưusông Mêkông, đầu mối quan trọng giao thông vận tải nội vùng liên vận quốc tế, có vị trí chiến lược quốc phòng, an ninh 2.1.1 Vị trí địa lý Thành phố Cần Thơ nằm vùng hạ lưu Sông Mê Kông vị trí trung tâm đồng châu thổ Sông Cửu Long, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 169 km, cách thành phố Cà Mau 150 km, cách thành phố Rạch Giá gần 120 km, cách biển khoảng 80 km theo đường nam sông Hậu (quốc lộ 91C) Cần Thơ có tọa độ địa lý 105 013’38" - 105050’35" kinh độ Đông 055’08" 10019’38" vĩ độ Bắc, trải dài 60 km dọc bờ Tâysông Hậu Phía bắc giáp tỉnh An GVHD: ThS Võ Minh Sang 4SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế 5.3.3 Thực trạng kinh tế gia đình với thương hiệu sử dụng điện thoại di động Bảng 5: Thông tin mẫu đáp viên Case Processing Summary Cases Valid N Missing Total Percent N Percent N Percent 100,0% ,0% 100 100,0% Nghèo Trung Bình Khá Giàu 15 SAMSUNG 24 HTC SONY 13 LG 0 26 65 Kinh te gia dinh * Thương hiệu điện thoại sử 100 dụng Bảng 6: Kinh tế gia đình với thương hiệu điện thoại di động Count Kinh te gia dinh Thương hiệu điện thoại APPLE sử dụng NOKIA Total Thống kê với 100 mẫu quan sát hồi đáp , quan sát (mẫu/ bảng câu hỏi) không trả lời (Missing) nhóm thương hiệu điện thoại theo kinh tế gia đình cho ta thấy nghèo chọn thương hiệu samsung với tỷ lệ cao 3% cao với tỷ lệ tổng 65% có samsung (24%), Apple (15%), Sony (13%), HTC 5% thấp Nokia vs LG (4%) Tiếp theo trung bình chiếm tỷ lệ đứng thứ có tỷ lệ 26%, tỷ lệ lựa chọn Nokia cao 7% Apple Samsung tỷ lệ 6%, Sony (4%), HTC (3%) LG thấp (0%) Giàu lựa chọn Apple cao với tỷ lệ 6% 5.3.4 Thực trạng giới tính trung thành thương hiệu - Giả thuyết Ho: Đối tượng khôngcó liên hệ với giới tính đáp viên Kết phân GVHD: ThS Võ Minh Sang 33SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế tích Crosstab sau: Bảng 7: Thông tin mẫu hồi đáp Case Processing Summary Cases Valid N Giới tính người trả lời * Toi se trung voi 100 thuong hieu dien thoai (X) ma toi dang su dung Missing Total Percent N Percent N Percent 100,0% ,0% 100 100,0% Bảng 8: Bảng chéo nghề nghiệp với trung thành với thương hiệu Giới tính người trả lời * Toi se trung voi thuong hieu dien thoai (X) ma toi dang su dung Toi se trung voi thuong hieu dien thoai (X) ma toi dang su dung Giới tính Không Có Nữ 13 24 Nam 30 33 43 57 Tổng cộng Theo thống kê 100 mẫu quan sát cho ta thấy trung thành không trung thành với thương hiệu Nam so với Nữ trung thành Nam cao nữ (9%), Nam chiếm (33%), Nữ (24%) Còn không trung thành Nam chiếm tỷ lệ (30%), nữ (13%), tức Nam cao cao Nữ (17%) GVHD: ThS Võ Minh Sang 34SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Bảng 9: Kiểm định Chi Square (Chi – Bình phương) Chi-Square Tests Value df Asymp Sig (2- Exact Sig (2- Exact Sig (1sided) sided) sided) Pearson Chi-Square 1,482a ,223 Continuity Correctionb 1,017 ,313 Likelihood Ratio 1,497 ,221 Fisher's Exact Test ,296 Linear-by-Linear Association 1,467 N of Valid Casesb 100 ,157 ,226 a cells (,0%) have expected count less than The minimum expected count is 15,91 b Computed only for a 2x2 table Kết kiểm định Chi – Square bảng 9: Giá trị P – value (Asymp Sig (2-sided)= 0,2230,05 cho thấy kiểm định có ý nghĩa 95%, có nghĩa giả thuyết Ho bị bác bỏ, điều đồng nghĩa với việc có tồn mối quan hệ nhóm kinh tế gia đình với thương hiệu điện thoại sử dụng khác Mối quan hệ lý giải sau: Lựa chọn nhãn hiệu thường gắn liền với kinh tế gia đình để chọn sản phẩm phù hợp với kinh tến họ GVHD: ThS Võ Minh Sang 35SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế 5.4 Kiểm định trung bình 5.4.1 Kiểm định giá trị trung bình hai mẫu độc lập Kiểm định trung bình cước điện thoại sử dụng /tháng với biến giới tính: Nam Nữ Kết kiểm định giá trị trung bình hai biến độc lập sau: Bảng 11: Trung bình số tiền cước điện thoại sử dụng/tháng theo giới tínnh Bảng 12: Trung bình số tiền cước điện thoại sử dụng/tháng theo giới tínnh Group Statistics Giới tính người trả lời N Trung bình số tiền cước điện Nữ thoại sử dụng/tháng Nam Mean Std Deviation Std Error Mean 37 99459,46 57539,646 9459,459 63 97301,59 48930,706 6164,690 Bảng 13: Kết kiểm định giá trị trung bình hai mẫu độc lập Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Trung bình số ,140 tiền cước điện 95% Confidence Interval of Sig (2- Mean Std Error the Difference tailed) Difference Difference Lower Upper Sig t df ,709 ,199 98 ,842 2157,872 10823,896 -19321,796 23637,541 ,191 66,145 ,849 2157,872 11290,915 -20384,247 24699,991 Kết giá trị Sig (Levene’s) = 0,709 > 0,05 ( độ tin cậy 95%), ta chọn Sig (t-test)=0,842 > 0.05 : Kết luận khác biệt trung bình số tiền cước điện thoại sử dụng/tháng nam nữ cụ thể trung bình cước điện thoại sử dụng/tháng nữ =99459,46 đồng nam = 97301,59 5.5 Kiểm định phương sai yếu tố ( One – way ANOVA) Bảng 14: Thống kê giá mua điện thoạia theo kinh tế gia đình GVHD: ThS Võ Minh Sang 36SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Descriptives Giá mua điện thoại 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Nghèo 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 Trung Bình 26 5,77 5,218 1,023 3,66 7,88 20 Khá 65 7,23 4,278 ,531 6,17 8,29 19 Giàu 8,33 6,055 2,472 1,98 14,69 16 Total 100 6,82 4,620 ,462 5,90 7,74 20 Bảng 15: Kiểm định phương sai giá mua điện thoại Test of Homogeneity of Variances Giá mua điện thoại Levene Statistic df1 df2 2,232 96 Sig ,089 Kết Sig = 0.89> 0,05 ( 95% độ tin cậy): Phương sai không khác ( đồng nhất), dùng kết kiểm định Post Host test hộp thoại Equal variances assumed: chọn Bonferroni GVHD: ThS Võ Minh Sang 37SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Bảng16 : Kết kiểm định Anova ANOVA Giá mua điện thoại Sum of Squares Df Mean Square F Sig Between Groups 77,273 25,758 1,215 ,309 Within Groups 2035,487 96 21,203 Total 2112,760 99 Kết Anova cho giá trị Sig = 0,309>0,05: Không có ý nghĩa mặt thống kê giá mua kinh tế gia đình Bảng 17: Kết kiểm định giá trị trung bình giũa nhóm kinh tế gia đình Multiple Comparisons Giá mua điện thoại Tamhane 95% Confidence Interval Nghèo Trung Bình Khá Giàu Lower Bound Upper Bound Trung Bình -1,769 1,023 ,455 -4,69 1,15 Khá -3,231* ,531 ,000 -4,67 -1,79 Giàu -4,333 2,472 ,595 -14,71 6,04 Nghèo 1,769 1,023 ,455 -1,15 4,69 Khá -1,462 1,153 ,761 -4,66 1,73 Giàu -2,564 2,675 ,938 -12,34 7,21 Nghèo 3,231* ,531 ,000 1,79 4,67 Trung Bình 1,462 1,153 ,761 -1,73 4,66 Giàu -1,103 2,528 ,999 -11,24 9,03 Nghèo 4,333 2,472 ,595 -6,04 14,71 Trung Bình 2,564 2,675 ,938 -7,21 12,34 Khá 1,103 2,528 ,999 -9,03 11,24 * The mean difference is significant at the 0.05 level GVHD: ThS Võ Minh Sang 38SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế 5.6 Phân tích cấu trúc tuyến tính 5.6.1 Kiểm định Cronbach Alpha Kiểm định Cronbach Alpha Bảng 18: Kết kiểm định địng Cronbach’s Alpha hài lòng thương hiệu X GVHD: ThS Võ Minh Sang 39SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Standardized Items ,893 ,892 Based on N of Items Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Điện thoại X có chất lượng cao điện thoại thương 11,65 hiệu Việt Nam 6,492 ,857 ,811 ,826 X có chất lượng đáng tin cậy điện thoại thương 11,56 hiệu Việt Nam 6,572 ,886 ,855 ,813 X có kiểu dáng đẹp điện thọai thương hiệu 11,29 Việt Nam 8,026 ,758 ,649 ,867 X đáng đồng tiền điện thoại thương hiệu Viet 11,34 Nam 8,570 ,584 ,354 ,923 Bảng 19: Tổng hợp kiểm địng Cronbach’s Alpha thành phần chất lượng điện thoại thương hiệu X Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Standardized Items ,864 ,864 GVHD: ThS Võ Minh Sang Based on N of Items 40SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Item-Total Statistics Corrected Scale Mean if Scale Variance Item-Total Item Deleted if Item Deleted Correlation Toi tin rang X duoc ban 11,62 khap moi noi tren the gioi Toi tin rang X duoc rat nhieu nguoi tren the gioi 11,52 biet den Toi tin rang X duoc rat nhieu nguoi tren the gioi 11,79 thich mua Toi tin rang X rat noi tieng 11,72 tren the gioi Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 6,682 ,834 ,782 ,776 6,596 ,808 ,762 ,786 7,743 ,573 ,332 ,883 7,598 ,652 ,450 ,851 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Standardized Items ,808 ,807 Based on N of Items Item-Total Statistics Corrected Scale Mean if Scale Variance Item-Total Item Deleted if Item Deleted Correlation Toi se mua dien thoai di dong X neu co mat tren thi 6,89 truong Neu duoc lua chon, toi se khong mua dien thoai di 7,22 dong Viet Nam Toi khong thich thu ve viec so huu mot dien thoai di dong mang thuong hieu 7,51 Viet Nam Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 3,392 ,656 ,543 ,742 2,497 ,785 ,640 ,589 3,404 ,552 ,352 ,839 Reliability Statistics GVHD: ThS Võ Minh Sang 41SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Standardized Items ,808 ,807 Based on N of Items Item-Total Statistics Corrected Scale Mean if Scale Variance Item-Total Item Deleted if Item Deleted Correlation Toi se mua dien thoai di dong X neu co mat tren thi 6,89 truong Neu duoc lua chon, toi se khong mua dien thoai di 7,22 dong Viet Nam Toi khong thich thu ve viec so huu mot dien thoai di dong mang thuong hieu 7,51 Viet Nam Cronbach's Alpha if Item Deleted 3,392 ,656 ,543 ,742 2,497 ,785 ,640 ,589 3,404 ,552 ,352 ,839 Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Standardized Items ,793 ,788 GVHD: ThS Võ Minh Sang Squared Multiple Correlation Based on N of Items 42SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Item-Total Statistics Corrected Scale Mean if Scale Variance Item-Total Item Deleted if Item Deleted Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Toi tu hao ve dien thoai X 11,00 cua toi 6,000 ,690 ,499 ,700 Toi la khach hang trung 10,81 cua thuomng hieu X 7,812 ,334 ,114 ,856 Thuong hieu X lúc chon 11,27 dau tien cua toi 5,270 ,716 ,579 ,681 Toi se khong mua dien thoai cua cong ty khac ngoai dien thoai cua 11,17 thuong hieu X co ban tren thi truong 5,860 ,706 ,553 ,690 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Standardized Items ,878 ,877 GVHD: ThS Võ Minh Sang Based on N of Items 43SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Item-Total Statistics Corrected Scale Mean if Scale Variance Item-Total Item Deleted if Item Deleted Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Kha nang toi se mua dien thoai cua X co nhu cau 10,98 la rat cao 6,383 ,797 ,678 ,819 Toi nghi rang, neu co mua dien thoai di dong toi se 10,92 chon mua dien thoai cua thuong hieu X 7,771 ,670 ,612 ,868 Xac suat toi chon mua dien thoai X la rat cao 10,96 co nhu cau 6,726 ,790 ,668 ,821 Toi tin rang toi muon mua dien thoai cua thuong 10,76 hieu X 7,336 ,695 ,642 ,859 Các thành phần thang đo chất lượng thương hiệu X có hệ số Cronbach’s Alpha chấp nhận tin cậy ( lớn mứac yêu cầu 0,6) hệ số tương quan biến thành phần tổng đạt yêu cầu lớn 0,3, kết luận thang đo phù hợp sử dụng cho phân tích Kết kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo hài lòng có biến quan sát, đo lường hài lòng( biến tổng) chất lượng thương hiệu X, kết quả: GVHD: ThS Võ Minh Sang 44SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Bảng 20: Kiểm định Cronbach Alpha thang đo hài lòng Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Standardized Items ,852 ,856 Based on N of Items Item-Total Statistics Corrected Scale Mean if Scale Variance Item-Total Item Deleted if Item Deleted Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Toi hài lòng ve chat luong 11,27 cua dien thoai X 5,957 ,691 ,493 ,813 Toi hai long ve kieu dang 11,10 cua dien thoai X 6,111 ,700 ,544 ,811 Toi hai long ve gia ca 11,14 dien thoai X 5,758 ,758 ,589 ,785 Toi hài long ve danh tieng 11,25 cua dien thoai X 5,624 ,639 ,444 ,841 Kết kiểm định Cronbach Alpha cho biến độc lập phụ thuộc đạt yêu cầu phân tích, phù hợp sử dụng cho phân tích theo GVHD: ThS Võ Minh Sang 45SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong chương nêu kết nghiên cứu từ kết đề nghiến nghị doanh nghiệp xã hội để nâng cao chất lượng điện thoại khả cạnh tranh dòng điện thoại nước 6.1 Sơ lược kết nghiên cứu Qua kết nghiên cứu cho thấy mức độ hài lòng sinh viên nam giới khác với nữ giới hài lòng thương hiệu điện thoại di động quốc tế khác nhau, đồng thời biết ảnh hưởng hoàn cảnh gia đình nơi sinh sống đến hành vi sử dụng điện thoại cua sinh viên Qua kết nghiên cứu ta biết nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng điện thoại di động thương hiệu quốc tế, sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá để phân nhóm đối tượng ảnh hưởng đến hài lòng sau dùng phân tích nhân tố khẳng định( CFA) để kiểm định mô hình có đạt hay không thang đo có phải thang đo tốt hay không ?, phân tích cấu trúc tuyến tính để xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng sinh viên, cuối dùng phương pháp phân tích cầu trúc đa nhóm(SEM) để kiểm định khác biệt nhóm, ta có kết sau: Sau phân tích nhân tố khẳng định ta thấy mô hình phù hợp với liệu thị trường đồng thời thang đo đạt độ tin cậy Khi phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính ba khái niệm Toàn cầu, Chất lượng, Phát triển ảnh hưởng thuận chiều đến hài lòng có ý nghĩa thống kê 6.2 Hàm ý cho nhà quản trị Đối với nhà quản trị thương hiệu quốc tế, chuong trình định vị thương hiệu cần phải tập trung vào vị trí xã hội khách hàng Liên kết vị trí thương hiệu với địa vị xã hội người tiêu dùng Ngoài thực chương trình quảng bá thương hiệu cần liên kết vị trí thương hiệu với thịnh vượng xã hội để kích thích vai trò cạnh tranh cá nhân họ Điều giúp nhà quản trị tăng mức độ cảm nhận tính toàn cầu từ làm tăng cảm nhận chất lượng thương hiệu khách hàng GVHD: ThS Võ Minh Sang 46SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc Cạnh tranh cá nhân xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế Đối với nhà quản trị thương hiệu Việt Nam xác định thị trường mục tiêu cần đo lường mức độ định hướng cạnh tranh cá nhân thị trường, định hướng cạnh tranh biến phù hợp để phân khúc thị trường Qua áp dụng thực tiễn có biện pháp phù hợp, thương hiệu Việt nên tránh khúc thị trường mà có người tiêu dùng có định hướng cạnh tranh cao họ đánh giá thương hiệu quốc tế cao thương hiệu Việt Nếu định tham gia vào thị trường cần có chương trình định vị thương hiệu gắn liền với chương trình xuất khẩu, để chứng minh thương hiệu Việt có mặt khắp nơi thị trường 6.3 Kiến nghị Nâng cao chất lượng điện thoại di động mang thương hiệu Việt Nam để cạnh tranh với thương hiệu quốc tế Tạo nhiều sản phẩm mới, tính đáp ứng kịp thời nhu cầu người tiêu dùng Nắm bắt thời cơ, xác định rõ nhu cầu mục đích khách hàng cách kịp thời Biết rõ khách rõ khách hàng sản phẩm của công ty để xác định rõ thị trường mục tiêu, đưa lược hợp lý sản phẩm, giá cả, quảng cáo, phân phối 6.4 Hạn chế đề xuất Nghiên cứu thực Cần Thơ, đối tượng nghiên cứu sinh viên Đại học Cần thơ, phương pháp chon mẫu ngẫu nhiên Nếu nghiên cứu thực nhiều tỉnh thành Việt Nam với nhiều đối tượng tầng lớp khác nhau, phương pháp chọn mẫu có tính đại diện, hệ thống nghiên cứu có nhiều so sánh áp dụng hiệu thực tiễn Thang đo lường định hướng cạnh tranh cá nhân chưa đạt độ thích hợp cao cho mô hình nghiên cứu, nghiên cứu nên điều chỉnh thang đo cho phù hợp hoàn chỉnh GVHD: ThS Võ Minh Sang 47SVTH: Nguyễn Thị Thu Trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận cạnh tranh cá nhân và xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế của sinh viên thành phố cần thơ , Niên luận cạnh tranh cá nhân và xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế của sinh viên thành phố cần thơ , Niên luận cạnh tranh cá nhân và xu hướng tiêu dùng điện thoại thương hiệu quốc tế của sinh viên thành phố cần thơ , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, Chương 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Hình 01. Biểu đồ cơ cấu giới tính, Bảng 19: Tổng hợp kiểm địng Cronbach’s Alpha của thành phần chất lượng điện thoại thương hiệu X

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay