Tiểu luận quy hoạch du lịch tỉnh lạng sơn

45 704 2
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:14

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH NUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 1.2 TÀI NGUYÊN DU LỊCH 1.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên 1.2.1.1 Địa hình 1.2.1.2 Khí hậu 1.2.1.3 Nguồn nước .5 1.2.1.4 Sinh vật 1.2.2 Tài nguyên du lịch nhân văn 1.2.2.1 Di sản văn hóa giới-di tích văn hóa lịch sử .7 Bảng 1.1: Số lượng mật độ di tích tỉnh Lạng Sơn .8 1.2.2.2 Lễ hội .9 Bảng 1.2: Một số lễ hội quan trọng Lạng Sơn (Thời gian theo âm lịch) 1.2.2.3 Dân tộc 11 Bảng 1.3: Diện tích, dân số mật độ dân số năm 2013 phân theo huyện, TP 11 Hình 1.1: Cơ cấu dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2013 .11 1.2.2.4 Các tài nguyên du lịch nhân văn khác 13 1.3 CƠ SỞ HẠ TẦNG .15 1.3.1 Mạng lưới phương tiện giao thông 15 1.3.2 Hệ thống cung cấp điện-nước .16 1.3.2.1 Hệ thống điện .16 1.3.2.2 Hệ thống cấp thoát nước 17 1.3.3 Hệ thống thông tin-liên lạc 18 1.3.4 Các công trình phục vụ công cộng khác 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA LẠNG SƠN .20 2.1 HOẠT ĐỘNG THEO NGÀNH 20 2.1.1 Nguồn khách .20 2.1.1.1 Tổng nguồn khách .20 Hình 2.1: Hiện trạng khách du lịch đến với Lạng Sơn giai đoạn 2005-2014 20 Hình 2.2: So sánh tình hình khách du lịch đến Lạng Sơn với tỉnh khu vực trung du miền núi phía bắc năm 2014 21 2.1.1.2 Đặc điểm nguồn khách 21 2.1.2 Cơ sở vật chất-kỹ thuật .22 2.1.2.1 Số sở lưu trú ăn uống 22 Bảng 2.1: Hiện trạng sở lưu trú du lịch địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005-2013 23 Bảng 2.2: Công suất buồng phòng trung bình khách sạn Lạng Sơn giai đoạn 2005-2013 24 2.1.2.2 Số khách sạn xếp 24 2.1.2.3 Các sở vui chơi, giải trí 25 2.1.3 Doanh thu 25 2.1.3.1 Tổng doanh thu qua năm .25 Hình 2.3: Doanh thu du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005-2014 .26 2.1.3.2 Cơ cấu nguồn thu 26 Hình 2.4: Cơ cấu doanh thu du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2013 .27 2.1.4 Lao động .27 2.1.4.1 Số lượng lao động 27 Hình 2.5: Hiện trạng lao động du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005-2013 .28 2.1.4.2 Chất lượng nguồn lao động 28 2.2 THEO LÃNH THỔ 29 2.2.1 Các điểm, tuyến, cụm du lịch quốc gia 29 2.2.1.1 Các điểm du lịch 29 2.2.1.2 Tuyến du lịch .30 2.2.1.3 Cụm du lịch 30 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN 32 3.1 ĐỊNH HƯỚNG 32 3.1.1 Định hướng chung 32 3.1.1.1 Quan điểm, mục tiêu 32 3.1.1.2 Căn định hướng 33 3.1.2 Định hướng cụ thể 33 3.1.2.1 Theo ngành 33 3.1.2.2 Theo lãnh thổ .34 3.2 GIẢI PHÁP 35 3.2.1 Giải pháp công tác quy hoạch tổ chức quản lý, thực quy hoạch Công tác quy hoạch tổ chức quản lý 35 3.2.2 Giải pháp chế sách 36 3.2.3 Giải pháp đầu tư huy động vốn đầu tư .36 3.2.4 Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 37 3.2.5 Giải pháp thị trường, xúc tiến quảng bá du dịch 38 3.2.6 Nhóm giải pháp bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch 39 3.2.7 Giải pháp hợp tác quốc tế phát triển du lịch 39 3.2.8 Nhóm giải pháp bảo đảm an ninh quốc phòng 40 DANH MỤC BẢNG CHƯƠNG 1: ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH NUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN DU LỊCH Bảng 1.1: Số lượng mật độ di tích tỉnh Lạng Sơn .8 Bảng 1.2: Một số lễ hội quan trọng Lạng Sơn (Thời gian theo âm lịch) Bảng 1.3: Diện tích, dân số mật độ dân số năm 2013 phân theo huyện, TP 11 Hình 1.1: Cơ cấu dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2013 .11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA LẠNG SƠN .20 Hình 2.1: Hiện trạng khách du lịch đến với Lạng Sơn giai đoạn 2005-2014 20 Hình 2.2: So sánh tình hình khách du lịch đến Lạng Sơn với tỉnh khu vực trung du miền núi phía bắc năm 2014 21 Bảng 2.1: Hiện trạng sở lưu trú du lịch địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005-2013 23 Bảng 2.2: Công suất buồng phòng trung bình khách sạn Lạng Sơn giai đoạn 2005-2013 24 Hình 2.3: Doanh thu du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005-2014 .26 Hình 2.4: Cơ cấu doanh thu du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2013 .27 Hình 2.5: Hiện trạng lao động du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005-2013 .28 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN 32 DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Cụm từ viết tắt Viết đầy đủ UNWTO Tổ chức du lịch Thế giới TP Thành phố GDP Tổng sản phẩm quốc nội CHƯƠNG 1: ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH NUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Lạng Sơn tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc, có diện tích 8.320,76 km² (năm 2013), nằm vị trí đường quốc lộ 1A, 1B, 4A, 4B, 279 qua, điểm nút giao lưu kinh tế với tỉnh Có tọa độ 20°27'-22°19' vĩ Bắc 106°06'-107°21' kinh Đông Phía bắc giáp tỉnh Cao Bằng: 55 km Phía đông bắc giáp Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc): 253 km Phía nam giáp tỉnh Bắc Giang: 148 km Phía đông nam giáp tỉnh Quảng Ninh: 49 km Phía tây giáp tỉnh Bắc Kạn: 73 km Phía tây nam giáp tỉnh Thái Nguyên: 60 km Lạng Sơn có cửa quốc tế cửa Ga đường sắt Đồng Đăng huyện Cao Lộc cửa đường Hữu Nghị, có cửa quốc gia: Chi Ma (Huyện Lộc Bình) Bình Nghi, 10 lối mở biên giới với Trung Quốc cặp chợ biên giới với Trung Quốc Bên cạnh có đường sắt liên vận quốc tế, điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, khoa học – công nghệ với tỉnh phía Nam nước, với Trung Quốc qua sang nước vùng Trung Á, châu Âu nước khác Tỉnh Lạng Sơn có 10 huyện 01 Thành phố: 226 xã phường, thị trấn bao gồm: thành phố Lạng Sơn huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng, Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn Thành phố Lạng Sơn trung tâm trị - kinh tế xã hội tỉnh Là địa đầu tổ quốc, Lạng Sơn tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh, non nước hữu tình, có nhiều di tích lịch sử với văn hoá đậm đà sắc dân tộc, nơi có di tích văn hoá Bắc Sơn, văn hoá Mai Pha Các danh lam thắng cảnh nhiều di tích lịch sử, văn hoá tiềm to lớn cho việc phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn, làm cho Lạng Sơn có sức hút lạ kỳ với du khách 1.2 TÀI NGUYÊN DU LỊCH 1.2.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên 1.2.1.1 Địa hình Lạng Sơn tỉnh miền núi với 80% diện tích đồi núi chủ yếu đồi núi thấp, núi trung bình núi cao Độ cao 700m chiếm tới 96,27% diện tích toàn tỉnh, 300m chiếm 27,12%, từ 300-700m chiếm 69,15%, 700m chiếm 3,73% Nơi thấp phía nam huyện Hữu Lũng cao 20m, cao đỉnh Phia Mè thuộc núi Mẫu Sơn cao 1.541m Độ cao trung bình so với mực nước biển khoảng 252m Có thể nhận thấy, địa hình tỉnh Lạng Sơn vùng núi đá vôi cao 780m, phổ biến núi thấp với đỉnh vòm sườn tương đối thoải, với vùng đồi dạng bát úp, núi cao với sườn dốc đỉnh nhọn hình cưa Hướng địa hình Lạng Sơn phức tạp Nửa phía đông địa hình thấp dần từ Đông Nam sang Tây Bắc (theo hướng chảy sông Kỳ Cùng), nửa phía tây hướng dốc địa hình Tây Bắc-Đông Nam Địa hình chia thành vùng với đặc trưng khác cho phát triển du lịch: - Vùng núi đá vôi cánh cung Bắc Sơn, chiếm khoảng 25% diện tích lãnh thổ, chia thành hai tiểu vùng: tiểu vùng Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng, Văn Quan tiểu vùng Hữu Lũng Độ cao trung bình toàn vùng 400-500m, cao phía Tây Bắc (độ cao 500-600m) thấp dần phía Đông Nam (độ cao 300m) Trong vùng đá vôi rộng lớn diễn trình karst hóa với mức độ khác nhau, tạo thành dạng địa hình đá tai mèo, phễu karst, thung lũng karst, hang động karst Trong khu vực vùng đá vôi Bắc Sơn có nhiều hang động karst không đẹp mà di khảo cổ văn hóa tiền sử Bắc Sơn, có giá trị phục vụ du lịch thăm quan nghiên cứu, ví dụ hang Cả (dài 3.342m), hang Dơi (có cửa hang dài tới 110m) Các hang có phong cảnh đẹp hang Canh Tẻo, hang Gió huyện Chi Lăng, hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai huyện Bình Gia - Vùng đồi núi tả ngạn sông Kỳ Cùng dọc thung lũng sông Thương, chiếm 40% diện tích lãnh thổ tỉnh Bao gồm bốn tiểu vùng: tiểu vùng đồi núi huyện Bình Gia phía tây huyện Tràng Định, Bắc Sơn; tiểu vùng đồi núi phía đông huyện Chi Lăng phía nam huyện Cao Lộc, Lộc Bình Đình Lập; tiểu vùng đồi núi huyện Văn Quan; tiểu vùng đồi núi dọc thung lũng sông Thương Địa hình chủ yếu núi thấp đồi, cấu tạo chủ yếu đá trầm tích lục nguyên, có xen đá magma Hướng dốc địa hình từ Tây Bắc (giáp Cao Bằng, Bắc Cạn) xuống Đông Nam (Bắc Giang) Độ cao trung bình phần Tây Bắc 700-800m phần phía nam 200-300m Vùng điều kiện địa hình cộng với khí hậu đặc trưng tạo nên sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới (như khoai, lạc ) với loại ăn tiếng na Chi Lăng, quýt Bắc Sơn tạo nên vùng nông sản phục vụ khách du lịch - Vùng máng trũng Thất Khê-Lộc Bình đồi núi dọc biên giới Việt-Trung, chiếm khoảng 35% diện tích lãnh thổ, gồm tiểu vùng: tiểu vùng bồn địa Thất Khê; tiểu vùng bồn địa Na Dương-Lộc Bình; tiểu vùng bồn địa Bản Ngà-thành phố Lạng Sơn; tiểu vùng Tri Phương tiểu vùng đồi núi dọc biên giới Việt Trung Các tiểu vùng tạo thành dải đất trũng chạy suốt từ ranh giới với Cao Bằng qua Thất Khê, Lộc Bình đến sát Tiên Yên (Quảng Ninh), dọc theo sông Kỳ Cùng với hướng dốc chung Đông Nam-Tây Bắc Vùng gọi “ống máng Cao Lạng” với nhiều địa danh tiếng vào lịch sử dân tộc: đường số 4, Đông Khê, Thất Khê, Na Sầm Ngoài nơi có số khối núi cao với cảnh quan hùng vĩ, khí hậu mát mẻ lành mùa hạ Mẫu Sơn, hay bồn địa tồn khối đá vôi sót với hang động đẹp Tam Thanh, Nhị Thanh có giá trị du lịch nghỉ dưỡng Các dạng địa hình đặc biệt, gồm: - Kiểu địa hình karst phát triển núi đá vôi tuổi Cổ thượng sinh, phổ biến huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng Hữu Lũng, rải rác huyện Tràng Định, Văn Lãng thành phố Lạng Sơn - Kiểu địa hình núi trung bình (cao từ 1.000-1.500m) cấu tạo đá trầm tích tuổi Trias trung-thượng, nâng Tân kiến tạo mạnh Đó kiểu địa hình khối núi Mẫu Sơn - Kiểu địa hình núi thấp (cao 500-1.000m) cấu tạo magma tuổi TriasJura, nâng Tân kiến tạo vừa phải Đó kiểu địa hình từ phía bắc thị trấn Thất Khê đến thị trấn Bình Gia giải phía đông tỉnh - Kiểu địa hình núi thấp (cao 500-1.000m) cấu tạo đá trầm tích tuổi từ Cổ sinh hạ đến Trung sinh, nâng Tân kiến tạo vừa phải, phân bố huyện Tràng Định, Cao Lộc, Lộc Bình phía tây Bình Gia - Kiểu địa hình núi thấp xen lẫn đồi (cao từ 300-500m) cấu tạo đá trầm tích tuổi Trung sinh, nâng Tân kiến tạo yếu, phân bố huyện Lộc Bình - Kiểu địa hình đồi cấu tạo đá trầm tích Nêogen chịu hạ lún kiến tạo tương đối, thị trấn Thất Khê - Kiểu địa hình đồng bồi tụ máng trũng đáy thung lũng, cấu tạo trầm tích Đệ Tứ dọc theo đứt gãy máng trũng, chịu hạ lún tương đối, phân bố thị trấn Thất Khê, thị trấn Na Dương, thành phố LạngSơn Địa hình tài nguyên du lịch độc đáo phong phú Lạng Sơn, khai thác để phục vụ du lịch Tuy nhiên trạng khai thác chưa xứng với tiềm năng, cần đầu tư quy hoạch chi tiết để khai thác có hiệu 1.2.1.2 Khí hậu Lạng Sơn nằm hoàn toàn khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa Song độ cao trung bình toàn tỉnh 252m, lại chịu ảnh hưởng mạnh gió mùa Đông Bắc nên khí hậu toàn tỉnh mang tính chất nhiệt đới - Nhiệt độ: tổng nhiệt hàng năm 8.000ºC với số nắng từ 1.400-1.600 Bức xạ tổng cộng 110-120 kcal/cm²/năm, lượng xạ cực đại vào tháng VII (12-13 kcal/cm²) cực tiểu vào tháng I (6 kcal/cm²) + Nhiệt độ trung bình năm 21,2ºC, thấp nơi khác miền Bắc Nhưng nhiệt độ cao đạt 40,1ºC nhiệt độ thấp xuống mức âm độ vùng núi Mẫu Sơn Khí hậu phân hóa thành hai mùa: mùa đông nhiệt độ trung bình 8,6ºC, thấp nơi khác từ 1-3ºC, vị trí địa lý địa hình tạo nên cửa ngõ đón gió lạnh trì khối lạnh lâu Mùa hè ngắn nơi khác, không khí mát mẻ, ôn hòa - Lượng mưa: Lạng Sơn nằm khu vực mưa Lượng mưa trung bình năm 1.450mm với số ngày mưa 135 ngày Nơi có lượng mưa 1.600mm vùng núi Mẫu Sơn (2.589mm) Ngoài Mẫu Sơn, huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng, Đình Lập Tràng Định có lượng mưa 1.400mm Vùng tỉnh với phần đất rộng lớn lại nơi nhận mưa Na Sầm (1.118mm), Đồng Đăng (1.100mm) Chế độ mưa phân hóa thành hai mùa: mùa mưa tương ứng với mùa hè mùa khô mùa đông, mưa hè chiếm đến 80% lượng mưa, mùa khô lại không sâu sắc có mưa phùn mùa đông - Độ ẩm: tương đối trung bình năm Lạng Sơn phổ biến từ 80 đến 85%, thấp so với nhiều vùng khác nước ta Ít có chênh lệch độ ẩm vùng theo độ cao Tháng VIII có độ ẩm cực đại đạt 85%, tháng XI, XII tháng I, độ ẩm có giá trị cực tiểu 78% Do ảnh hưởng vị tri địa lý địa hình mà khí hậu có phân hóa tạo nên tính chất riêng biệt so với nơi khác chia Lạng Sơn thành ba tiểu vùng khí hậu: tiểu vùng khí hậu núi cao Mẫu Sơn, tiểu vùng khí hậu núi trung bình đồi núi thấp phía bắc phía đông, tiểu vùng khí hậu núi thấp phía nam Đặc điểm khí hậu mang tính chất độ nhiều khu vực khác Sự phân hóa khí hậu cho phép Lạng Sơn phát triển đa dạng, phong phú trồng ôn đới, nhiệt đới nhiệt đới Đặc biệt loại trồng dài ngày hồi, trám, quýt, lê, thông Sự phân hóa theo mùa khí hậu còn tạo nên rau quả, hương liệu ôn đới đặc trưng như: hồi, đào, mận, na Lạng Sơn vùng chịu ảnh hưởng sâu sắc gió mùa Đông Bắc, trung bình năm có 20-25 đợt gió mùa Đông Bắc Ngoài vùng vùng chịu ảnh hưởng bão, tập trung từ tháng đến tháng Những ngày bị ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc bão thời tiết chuyển xấu, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch Ở Lạng Sơn hàng năm xảy tượng thời tiết đặc biệt sương muối, sương mù, mưa phùn đặc biệt băng tuyết Về mùa đông khu vực núi Mẫu Sơn hay có tuyết rơi Đây tượng thời tiết lý thú nước ta, nét độc đáo yếu tố khí hậu, hấp dẫn khách du lịch Sử dụng giản đồ tương quan nhiệt độ độ ẩm tuyệt đối trung bình để tính khả thích ứng người với khí hậu cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng cho thấy điều kiện thời tiết, khí hậu thích hợp có nhiệt độ trung bình hàng tháng từ 13-15ºC độ ẩm từ 80-85% Lạng Sơn lãnh thổ năm trung bình có khoảng năm tháng thuận lợi cho hoạt động du lịch, tháng 2-3-10-11-12 Tuy nhiên tháng không thuận lợi vào mùa hè Nét đặc trưng khí hậu tạo nên mùa du lịch Lạng Sơn Và với khu nghỉ dưỡng Mẫu Sơn mùa hè mùa nghỉ mát núi cao, mùa đông lại lúc chiêm ngưỡng tượng thời tiết thấy Nhìn chung đặc điểm khí hậu, thời tiết Lạng Sơn thuận lợi cho hoạt động du lịch Chính đặc điểm tạo nên đa dạng giá trị tự nhiên, cảnh quan lãnh thổ, làm tăng tính hấp dẫn du lịch 1.2.1.3 Nguồn nước Là tỉnh miền núi nằm đới khí hậu gió mùa nên Lạng Sơn có nhiều sông, suối, ao, hồ Mật độ sông suối Lạng Sơn thuộc loại trung bình so với nước, từ 0,6-1,2km/km² Trên địa bàn tỉnh có ba hệ thống sông chính: sông Kỳ Cùng (hệ thống sông Tây Giang), sông Thương sông Lục Nam (hệ thống sông Thái Bình) Tổng lưu lượng nước sông hàng năm đạt 5,9 tỉ m³ Thủy chế sông ngòi Lạng Sơn chia làm hai mùa chính: mùa lũ mùa cạn, tương ứng với hai mùa khí hậu mùa mưa mùa khô Mùa lũ tập trung từ 66-88% tổng lưu lượng nước năm Mùa cạn thời gian kéo dài tới tháng song chiếm từ 20-34% tổng lượng dòng chảy năm Chênh lệch dòng chảy năm Lạng Sơn dao động lớn, tháng lớn tháng thấp chênh lệch từ 10,8 đến 25,6 lần Trên địa phận có sông chảy qua là: sông Kỳ Cùng, sông Bắc Giang, sông Bắc Khê, sông Ba Thín, sông Thương, sông Trung sông Hóa - Trong sông Kỳ Cùng sông dài nhất, đẹp gắn với đời sống phong tục tập quán người dân Lạng Sơn Sông Kỳ Cùng dài 243km, diện tích lưu vực 6.660 km² Sông bắt nguồn từ vùng núi cao Bắc Xa cao 1.166m thuộc huyện Đình Lập Sông Kỳ Cùng thuộc lưu vực sông Tây Giang, Trung Quốc Đây sông miền bắc Việt Nam chảy theo hướng Đông Nam-Tây Bắc, xứ Lạng gọi “nơi dòng sông chảy ngược” Sông Kỳ Cùng sông đẹp, ven sông có nhiều chùa chiền, nhiều cảnh đẹp tự nhiên khai thác phục vụ du lịch: du lịch mạo hiểm, du lịch ngắm cảnh Hàng năm sông có lễ hội hoa đăng thu hút đông khách du lịch, lễ hội hoa đăng đánh giá có số lượng người tham gia đông nước ta - Sông Thương sông lớn thứ hai Lạng Sơn Sông có chiều dài 157km, đoạn chảy qua Lạng Sơn dài 70km phần thượng lưu trung lưu Sông bắt nguồn từ dãy núi Na Pa Phước, độ cao 600m, thuộc huyện Chi Lăng, chảy theo hướng Đông Bắc-Tây Nam, chảy vào tỉnh Bắc Giang xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng Các phụ lưu sông Thương sông Trung sông Hóa - Sông Lục Nam thượng nguồn gọi Lục Ngạn, bắt nguồn từ núi Kham cao 700m, thuộc huyện Đình Lập Sông chảy theo hướng Đông Bắc-Tây Nam chảy vào tỉnh Bắc Giang Chiều dài sông địa phận tỉnh Lạng Sơn 28km; diện tích lưu vực 642 km²; phần thượng nguồn, lòng sông hẹp, uốn khúc, nhiều thác ghềnh, độ dốc lớn Ngoài Lạng Sơn có vài sông ngắn khác sông Nà Lang, sông Phố Cũ, sông Đồng Quy nhiều suối nhỏ khác Các sông có tiềm lớn cung cấp nước, làm thủy lợi thủy sản Về mặt du lịch sông Lạng Sơn khai thác để phục vụ mục đích du lịch du lịch mạo hiểm, lễ hội Tổng lượng dòng chảy năm trung bình Lạng Sơn 6.073 km³ tương đương 192m³/s Dòng chảy chủ yếu cung cấp mùa mưa, mùa lũ thời kỳ nước sông dâng cao Thông thường Lạng Sơn có khoảng 3-5 trận lũ, có năm lên đến 7-8 trận Chất lượng nước mặt Lạng Sơn tốt, đảm bảo tiêu chuẩn cấp nước cho sinh hoạt sản xuất Tuy vậy, nước sông mùa hè có hàm lượng cát bùn lớn muốn sử dụng trực tiếp cho sản xuất hay sinh hoạt cần thiết phải xử lý Ở Lạng Sơn có số hồ chứa nước tự nhiên nhân tạo, diện tích nhỏ phục vụ thủy lợi hồ Phai Gianh (Bình Gia), Chiến Thắng (Hữu Lũng), Nà Cáy (Lộc Bình), Pác Làng (Đình Lập) Đáng ý số hồ chứa nước nhỏ cảnh quan đẹp, khí hậu tốt khai thác phục vụ du lịch hồ Nà Tâm (thành phố Lạng Sơn) Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có nhiều suối, nhiều thác nhỏ thác Long Đầu, Khuôn Van (Lộc Bình), Đăng Mò (Bình Gia) thác đẹp nguyên sơ, nước xanh, dòng nước từ thác chảy xuống bọt tung trắng xóa Tuy nhiên điểm thác chưa đưa vào khai thác cụ thể, cần quy hoạch tương lai 1.2.1.4 Sinh vật Do nằm đới khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nên hệ động thực vật Lạng Sơn phong phú đa dạng - Thực vật: tỉnh Lạng Sơn nằm khu hệ thực vật Nam Trung Hoa-Bắc Việt Nam hình thành loại thực vật, yếu tố địa chiếm 50% Còn yếu tố loài thực vật khu hệ Ấn Độ-Malaixia, Himalaya-Vân Nam-Quý Châu chiếm tỉ lệ nhỏ (dưới 10%) + Diện tích đất lâm nghiệp Lạng Sơn 569.741,68ha (2013), bao gồm ba loại rừng: rừng sản xuất (449.574,16ha), rừng phòng hộ (111.875,34ha) rừng đặc dụng (8.292,18ha) Rừng mạnh Lạng Sơn Rừng không Hình 2.4: Cơ cấu doanh thu du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2013 Đối với dịch vụ ăn uống, Lạng Sơn tỉnh có nhiều đặc sản hấp dẫn du khách từ ăn ngon lạ miệng đến rau đặc sản Ngoài ăn uống, có mua sắm Các chợ cửa thu hút nhiều khách thập phương đến Có người mua hàng, có người để đến xem hàng, thích thú quang cảnh khung chợ cửa hay chợ phiên Nói cách khác, du lịch mua sắm hoạt động thu doanh thu cao cho ngành du lịch Ngoài ra, doanh thu từ dịch vụ lưu trú, dịch vụ lữ hành hoạt động khác khả quan Hai hoạt động liên quan đến nơi thăm quan nghỉ ngơi 2.1.4 Lao động 2.1.4.1 Số lượng lao động Số lượng lao động cấu đào tạo đội ngũ lao động du lịch có ảnh hưởng lớn tới chất lượng dịch vụ du lịch Lao động du lịch bao gồm lao động trực tiếp lao động gián tiếp 27 Hình 2.5: Hiện trạng lao động du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005-2013 Lực lượng lao động du lịch Lạng Sơn có tăng dần qua năm, nhiên tốc độ gia tăng lao động hoạt động ngành chậm Năm 2005 lực lượng lao động du lịch 949 người, tính đến năm 2013 tổng số lao động toàn ngành du lịch 1.645 người, tăng 1,73 lần Đây số khiêm tốn so với lực lượng lao động ngành kinh tế khác tỉnh, so với lực lượng lao động du lịch tỉnh khác Lao động du lịch tỉnh chủ yếu lao động làm việc lĩnh vực lưu trú, ăn uống lĩnh vực khác chiếm tỷ lệ nhỏ Lực lượng lao động làm việc sở kinh doanh thuộc thành phần kinh tế quốc doanh có số lượng lớn, tham gia nhiều dịch vụ phục vụ khách 2.1.4.2 Chất lượng nguồn lao động Có thể thấy, số lượng lao động đào tạo chuyên ngành du lịch ít, phần lớn lao động có trình độ trung cấp, sơ cấp đào tạo ngắn hạn, số lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao Năm 2005, tổng số lao động qua đào tạo 261 người Trong phân theo trình độ sau: Đại học: 82 người; cao đẳng: 179 người Đến năm 2013, tổng số lao động qua đào tạo 554 người, tăng 2,1 lần Nhìn chung, lực lượng lao động ngành du lịch tỉnh chất lượng chưa cao, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhiều hạn chế chưa quan tâm bồi dưỡng Lao động có trình độ đại học đại học chiếm 12,4% tổng số lao động ngành du lịch (2013) Điều làm ảnh hưởng chung đến chất lượng sản phẩm du lịch Đặc biệt, Lạng Sơn ngày thu hút nhiều khách du lịch nước trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ đội ngũ lao động 28 khâu yếu chưa đáp ứng yêu cầu phát triển Chất lượng lao động chưa cao thể yếu kém, chưa chuyên nghiệp hoạt động du lịch Thực tế sở lưu trú du lịch sử dụng phần lớn lao động chưa đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ Để bước giải thiếu hụt lao động có nghiệp vụ, hàng năm Sở văn hóa thể thao du lịch phối hợp với trường cao đẳng nghiệp vụ du lịch Hà Nội mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng lao động địa bàn tỉnh Đây việc làm thiết thực thực tế nâng cao trình độ cho lực lượng lao động Tuy nhiên số lượng lao động đào tạo chưa đáng kể, thời gian đào tạo ngắn nên chất lượng chưa cao Hiện nay, công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tỉnh quan tâm, hàng năm mở lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, lễ tân, buồng bàn, quản lí sở lưu trú; lựa chọn số cán quản lý doanh nghiệp đào tạo cao đẳng, đại học, thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm với địa phương khác… nên trình độ quản lý, chuyên môn đội ngũ cán nhân viên, lao động khách sạn nhà hàng bước nâng lên, đáp ứng yêu cầu quản lý ngành 2.2 THEO LÃNH THỔ 2.2.1 Các điểm, tuyến, cụm du lịch quốc gia 2.2.1.1 Các điểm du lịch Với đặc trưng riêng, điểm du lịch thu hút lượng lớn khách (cả nội địa quốc tế), đặc biệt điểm du lịch địa bàn thành phố Lạng Sơn vùng phụ cận Cơ sở vật chất điểm tương đối tốt, giao thông lại thuận lợi Ngoài cảnh thiên nhiên ban tặng có nhiều công trình người tạo cổng vào động, cầu vượt suối động, đền chùa Được xây dựng tu sửa tạo thêm sức hút cho khách, thêm vào hoạt động ăn uống, chụp ảnh phong phú điều kiện tốt thu hút khách du lịch Các điểm du lịch mang ý nghĩa quốc gia quốc tế: -Điểm du lịch Nhị-Tam Thanh -Điểm du lịch núi Nàng Tô Thị Thành cổ Nhà Mạc -Điểm du lịch Mẫu Sơn (địa phận Cao Lộc Lộc Bình) -Điểm du lịch chùa Tiên, giếng Tiên -Điểm du lịch chùa Thành (chùa Diên Khánh) -Điểm du lịch đền Kỳ Cùng -Điểm du lịch nhà số Kỳ Lừa -Điểm du lịch thành cổ Lạng Sơn Bên cạnh có số điểm khai thác huyện như: Điểm du lịch hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, Kéo Lèng thuộc huyện Bình Gia, di tích khởi nghĩa 29 Bắc Sơn (12 điểm), Ải Chi Lăng Ngoài có điểm du lịch mang ý nghĩa vùng khu vực hoạt động như: chợ đêm Kỳ Lừa, đền Bắc Lệ, hang Gió Trong điểm du lịch điểm du lịch Nhị-Tam Thanh hoạt động có hiệu nhất, điểm công tác bảo vệ, hướng dẫn du lịch thực tốt để phục vụ khách du lịch 2.2.1.2 Tuyến du lịch Hoạt động tuyến du lịch Lạng Sơn đa dạng phong phú loại hình du lịch, có tuyến hoạt động hiệu quả: *Các tuyến du lịch nội tỉnh -Tuyến nội thành phố Lạng Sơn (Khu Nhất-Nhị Tam Thanh, núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc, đền Kỳ Cùng, chùa Tiên ): chiều dài lộ trình khoảng 10 km Đối tượng du lịch danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, nghệ thuật ẩm thực Điểm lưu trú thành phố Lạng Sơn Đây tuyến nhiều người lựa chọn phương tiện phù hợp, thời gian thăm quan ngắn, điểm du lịch đặc trưng cho “Xứ Lạng” -Tuyến Lạng Sơn-Đồng Đăng-Cửa Hữu Nghị-Cửa Tân Thanh: chiều dài lộ trình khoảng 30 km Đối tượng du lịch công trình văn hóa, công trình kiến trúc, thương mại, nghệ thuật ẩm thực Điểm lưu trú thị trấn Đồng Đăng Đây tuyến du lịch có tiềm phát triển, thu hút khách du lịch nước khách nuóc Vào mùa lễ hội có nhiều khách du lịch Trung Quốc tham gia tuyến du lịch -Tuyến du lịch Lạng Sơn-Mẫu Sơn: chiều dài lộ trình khoảng 30 km Đối tượng du lịch thắng cảnh nghỉ dưỡng, giải trí, nghệ thuật ẩm thực, văn hóa dân tộc Điểm lưu trú khu du lịch Mẫu Sơn Các loại hình du lịch du lịch leo núi, du lịch mạo hiểm Tuyến du lịch thu hút lượng lớn khách du lịch nước khách du lịch quốc tế từ Trung Quốc, nước ASEAN -Tuyến Lạng Sơn-Chi Lăng: chiều dài lộ trình khoảng 36 km Đối tượng du lịch danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa Điểm lưu trú thị trấn Đồng Mỏ Từ Lạng Sơn se đến thăm hang Gió, Ải Chi Lăng thưởng thức loại trái đặc sản na, hồng, mận *Ngoài tuyến du lịch nội tỉnh từ Lạng Sơn tuyến liên tỉnh quốc tế: Lạng Sơn-Cà Mau, Lạng Sơn-Bắc Giang-Bắc Ninh-Hà Nội, Lạng Sơn-Quảng Ninh-Hải Phòng, Lạng Sơn-Thái Nguyên-Bắc Kạn, Lạng Sơn-Cao Bằng-Yên BáiVĩnh Phúc-Phú Thọ Đặc biệt tuyến Lạng Sơn-Trung Quốc thu hút nhiều khách 2.2.1.3 Cụm du lịch Tại Lạng Sơn hình thành phát triển số cụm du lịch như: 30 -Cụm du lịch thành phố Lạng Sơn vùng phụ cận Cụm du lịch có ý nghĩa quan trọng không du lịch Lạng Sơn mà tiểu vùng du lịch miền Đông Bắc -Cụm du lịch Bình Gia-Bắc Sơn: điểm bật cụm du lịch văn hóa khởi nghĩa Bắc Sơn, di tích Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, có khu bảo tồn thiên nhiên Mỏ Rẹ (Bắc Sơn) Tuy vậy, việc khai thác du lịch cụm nhiều hạn chế Cơ sở hạ tầng sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho du lịch thấp kém, đội ngũ quản lý tổ chức hoạt động du lịch thiếu yếu lực chuyên môn, công tác quảng bá du lịch chưa đầu tư -Cụm Chi Lăng vùng phụ cận: nét bạt cụm du lịch mật độ điểm du lịch dày, riêng khu di tích Chi Lăng có 52 điểm, đồng thời lại phân bố tập trung ven quốc lộ 1A nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác Hiện việc tổ chức, khai thác du lịch cụm nhiều hạn chế, hiệu thấp 31 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG 3.1.1 Định hướng chung 3.1.1.1 Quan điểm, mục tiêu a Quan điểm Để góp phần khai thác có hiệu tiềm năng, bước phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn lên thành địa bàn trọng điểm du lịch, cần thiết phải dựa hệ thống quan điểm phát triển chung, lâu dài quan điểm cụ thể, trước mắt Phát triển du lịch Lạng Sơn bảo đảm với tốc độ nhanh bền vững cách toàn diện kinh tế-chính trị, văn hóa-xã hội, môi trường an ninh quốc phòng gắn với việc bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ phát huy giá trị văn hóa địa; gắn với lợi ích cộng đồng dân cư, xóa đói giảm nghèo, bước nâng cao đời sống nhân dân gắn với giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới Phát huy mạnh vị trí “địa đầu” tỉnh hệ thống cửa quốc tế, cửa để tăng cường hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) qua với nước khác khu vực Phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày-Nùng dân tộc khác vùng núi Đông Bắc Việt Nam, di tích lịch sử, giá trị sinh thái hang động danh lam thắng cảnh tỉnh để xây dựng nên loại hình sản phẩm du lịch đặc thù du lịch Lạng Sơn, vùng núi Đông Bắc, thu hút khách du lịch Đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, núi cao, biên giới, bước thực xã hội phát triển du lịch để phát huy nội lực từ sức mạnh tổng hợp cộng đồng dân tộc chung sống địa bàn b Mục tiêu Phát triển du lịch góp phần mang lại hiệu tích cực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng môi trường -Về kinh tế: Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân đặc biệt vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần xóa đói giảm nghèo; đưa du lịch Lạng Sơn trở thành địa bàn trọng điểm du lịch tỉnh vùng núi phía Bắc -Về văn hóa xã hội môi trường: Góp phần nâng cao dân trí, bảo tồn phát huy giá trị cảnh quan, di tích lịch sử môi trường khu vực -Về an ninh-quốc phòng: Phát triển du lịch với vai trò tăng cường quan hệ hợp 32 tác quốc tế, phát triển tình đoàn kết hữu nghị anh em dân tộc Việt Nam Trung Quốc có chung đường biên giới, góp phần giữ vững an ninh biên giới, toàn vẹn lãnh thổ; ổn định trị đảm bảo trật tự, an toàn xã hội khu vực 3.1.1.2 Căn định hướng Luật Di sản văn hóa, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua tháng 6/2001, sửa đổi bổ sung năm 2009 Luật Bảo vệ phát triển rừng, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua năm 2004 Luật Du lịch Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 6/2005 Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 11/11/2002 việc hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Di sản văn hoá Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Thủ tướng Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008 Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa Việt Nam đến năm 2020” Quyết định số 55/2008/QĐ-TTg ngày 28/4/2008 Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Khu kinh tế cửa Đồng Đăng - Lạng Sơn Quyết định số 91/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 UBND tỉnh Lạng Sơn việc phê duyệt đề cương dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc Bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn quy hoạch số ngành khác có liên quan tỉnh Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2008 Địa chí Lạng Sơn, sách UBND tỉnh Lạng Sơn, NXB Chính trị QG - 1999 3.1.2 Định hướng cụ thể 3.1.2.1 Theo ngành Dự báo khách du lịch: Tăng cường thu hút khách du lịch, phấn đấu năm 2020 33 đón 3,725 triệu lượt khách, có 1,325 triệu lượt khách lưu trú (125 nghìn lượt khách quốc tế 1,2 triệu lượt khách nội địa); năm 2030 đón 6,265 triệu lượt khách, có 2,685 triệu lượt khách lưu trú (235 nghìn lượt khách quốc tế 2,45 triệu lượt khách nội địa) Ngày lưu trú trung bình đạt từ 1,2 đến ngày khách du lịch quốc tế; 1,8 - 2,5 ngày khách du lịch nội địa Dự báo sở vật chất: Phát triển đồng hệ thống sở vật chất kỹ thuật du lịch, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hệ thống sở vật chất du lịch; tăng cường đầu tư xây dựng khu, tuyến, điểm du lịch; nâng cấp xây dựng sở lưu trú đảm bảo đến năm 2020 khoảng 5.700 buồng, 1.200 buồng đủ tiêu chuẩn xếp hạng sao; năm 2030 khoảng 7.300 buồng, với 2.000 buồng đủ tiêu chuẩn xếp hạng Lao động: Phấn đấu đến năm 2020 có 14.200 lao động (trong có 5.700 lao động trực tiếp), năm 2030 có 18.300 lao động (trong có 7.300 lao động tực tiếp) Doanh thu từ du lịch: Nâng cao nguồn thu từ du lịch Năm 2020 đạt 132,6 triệu USD, GDP du lịch đạt 75,5 triệu USD (chiếm 6,85% GDP toàn tỉnh); năm 2030 đạt 381 triệu USD, GDP du lịch đạt 217 triệu USD Nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2015 gần 42 triệu USD; năm 2020 gần 302 triệu USD; năm 2030 gần 566 triệu USD 3.1.2.2 Theo lãnh thổ Về sản phẩm du lịch mới: Trên sở tiềm có phù hợp với đặc điểm thị trường khách, sản phẩm du lịch đặc trưng du lịch Lạng Sơn xác định là: Đối với khách quốc tế sản phẩm du lịch văn hóa-lễ hội, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch caravan tour tham quan; khách nội địa, sản phẩm mạnh là: du lịch mua sắm cuối tuần, văn hóa-lễ hội, du lịch sinh thái Khai thác điểm, tuyến, cụm du lịch mới: -Có thể định hướng phát triển số điểm du lịch tham quan suối Long Đầu, đền Khánh Sơn, cửa Chi Ma (Lộc Bình), hang Cốc Mười(Tràng Định) -Phát triển tuyến du lịch tổng hợp liên khu vực từ thành phố Lạng Sơn-Na SầmThất Khê (theo quốc lộ 4), Bình Gia-Bắc Sơn (theo tỉnh lộ 226), Hữu Liên-Hữu Lũng (theo tỉnh lộ 243), Chi Lăng- thành phố Lạng Sơn (theo QL 1A) -Tuyến du lịch theo chuyên đề: Do đặc trưng tài nguyên du lịch, phát triển tuyến du lịch chuyên đề từ đến năm 2020 sau: + Tuyến du lịch tham quan, khám phá hang động Đây tuyến du lịch quan trọng khai thác theo nhiều hình thức khác + Tuyến du lịch thể thao mạo hiểm, dã ngoại 34 3.2 GIẢI PHÁP 3.2.1 Giải pháp công tác quy hoạch tổ chức quản lý, thực quy hoạch Công tác quy hoạch tổ chức quản lý -Là nhóm giải pháp cần thiết để du lịch phát triển hướng, khai thác có hiệu tiềm đồng thời gìn giữ nuôi dưỡng tài nguyên du lịch phát triển bền vững Để thực điều cần phải có quy hoạch tổng thể phát triển du lịch định hướng, mục tiêu, giải pháp mang tính tổng quát, bên cạnh cụm điểm du lịch cần có quy hoạch chi tiết xác định rõ phân khúc chức dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên phù hợp với nhu cầu Song song với quy hoạch ngành, cần tiến hành định hướng bảo vệ môi trường theo lãnh thổ xác định khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt, khu vực hạn chế hoạt động du lịch -Kiện toàn máy tổ chức quản lý nhà nước du lịch nâng cao trình độ cho cán quản lý địa bàn tỉnh để tăng cường hiệu công tác quản lý phát triển du lịch theo quy hoạch -Thành lập Ban quản lý khu du lịch để quản lý công tác quy hoạch đầu tư phát triển du lịch, bảo vệ tài nguyên quản lý hoạt động kinh doanh du lịch Nhiệm vụ trước mắt Ban quản lý tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư theo định hướng quy hoạch tổng thể -Phát huy vai trò Ban đạo Nhà nước du lịch tỉnh Lạng Sơn để tăng cường phối hợp liên ngành công tác thực quy hoạch du lịch -Thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh (hoặc chi hội) để tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch phục vụ công tác thực quy hoạch Công tác thực quy hoạch -Tiến hành việc xác định ranh giới quy hoạch du lịch địa bàn trọng điểm du lịch xác định, sau có bàn bạc thống với quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý quy hoạch, xây dựng Sở Tài nguyên môi trường; Sở Xây dựng; ban, ngành quyền địa phương huyện, xã có liên quan -Công tác quy hoạch phải đề xuất phương án có tính khả thi, đáp ứng nhu cầu khách du lịch, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, với điều kiện khai thác tài nguyên địa phương, kèm theo thuyết trình yêu cầu kinh phí, tiến độ thực thi, dự kiến thực thi khả hoàn vốn Để làm tốt công tác quy hoạch cần: + Đề xuất mục tiêu sách cho việc phát triển tổng thể ngành du lịch, xác định mục tiêu cần đạt làm đạt + Phân tích giới hạn việc khai thác tài nguyên du lịch, từ hạn chế việc khai thác mức có biện pháp bảo vệ cải tạo hợp lý 35 + Tạo liên kết không gian chặt chẽ điểm, cụm, tuyến du lịch + Hòa quyện ngành du lịch với sách phát triển tổng thể vùng quốc gia với ngành kinh tế khác + Cung cấp sở biện chứng tạo điều kiện phối hợp khu vực tư nhân nhà nước để có định hướng phát triển toàn ngành + Hướng dẫn tổ chức loại hình cần phát triển tương lai, nhằm đem lại hiệu cao mặt kinh tế bảo vệ môi trường + Tạo sở cho việc thực sách, kế hoạch phát triển du lịch cung cấp nguồn tài liệu có liên quan 3.2.2 Giải pháp chế sách Xây dựng chế sách phù hợp với điều kiện cụ thể tỉnh để khuyến khích thu hút nhà đầu tư tỉnh vào hợp tác đầu tư phát triển du lịch Lạng Sơn: -Xây dựng chế, môi trường đầu tư du lịch thông thoáng, khuyến khích kêu gọi đầu tư đảm bảo tính chặt chẽ, linh hoạt mặt quản lý -Khuyến khích phát triển loại hình du lịch gắn với bảo tồn tự nhiên văn hóa, hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch biên giới nước, tham gia cộng đồng vào phát triển du lịch -Có sách ưu đãi cho đầu tư du lịch vốn, thuế, đất -Ban hành văn bản, quy phạm, thông tư hướng dẫn cụ thể việc thống quản lý, điều hành hoạt động dịch vụ nói chung du lịch nói riêng thống giá dịch vụ, tạo điều kiện thuận tiện nhanh chóng cho việc làm thủ tục nhập cảnh, biện pháp làm hài lòng du khách, hạn chế tượng gây phiền hà du khách 3.2.3 Giải pháp đầu tư huy động vốn đầu tư Nhu cầu vốn phát triển du lịch vùng biên giới không lớn so với đầu tư phát triển lĩnh vực khác, nhiên điều kiện kinh tế chung nước khó khăn, cần vận dụng nhiều giải pháp huy động vốn khác từ nhiều nguồn khác Tập trung đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm làm sở kích thích phát triển du lịch Ưu tiên đầu tư phát triển sở hạ tầng khu du lịch điểm du lịch quốc gia, tiềm vùng sâu vùng xa; đầu tư bảo vệ, tôn tạo tài nguyên, môi trường khu du lịch, đầu tư cho công tác xúc tiến quảng bá phát triển nguồn nhân lực du lịch Cơ cấu vốn đầu tư từ ngân sách sau: -Xây dựng sở hạ tầng khu du lịch, chiếm khoảng 20% 36 -Bảo vệ, tôn tạo tài nguyên, môi trường khu du lịch, chiếm khoảng 7% -Quảng bá xúc tiến du lịch chiếm khoảng 3% Kêu gọi vốn đầu tư nước thông qua dự án: -Vốn đầu tư trực tiếp (FDI): Có quy hoạch kêu gọi nguồn vốn FDI năm/lần, tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư nước vào lĩnh vực du lịch Khuyến khích nhà đầu tư nước dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi -Kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA), đặc biệt từ nhà tài trợ lớn Ngân hàng Phát triển Thế giới (WB); Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); tài trợ Chính phủ Nhật Bản Nguồn tài trợ chủ yếu đầu tư vào sở hạ tầng phát triển du lịch quốc lộ tỉnh, trục giao thông chính, hệ thống đường, cấp điện, cấp nước vào khu, điểm du lịch quốc gia - Tăng tỷ lệ điều tiết từ nguồn thu từ hoạt động du lịch + Hàng năm tỉnh Lạng Sơn cần bố trí thoả đáng nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch tổng chi ngân sách địa phương khoản thu vượt kế hoạch toàn ngành kinh tế địa bàn địa phương thu, để đầu tư sở hạ tầng xúc tiến quảng bá du lịch hoạt động khác ngành - Huy động vốn đầu tư doanh nghiệp tổ chức khác + Tạo điều kiện, cung cấp thông tin để doanh nghiệp đầu tư vào sở kinh doanh nhà nghỉ, lữ hành, khu vui chơi giải trí theo quy hoạch phát triển du lịch địa phương; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư toàn hay tham gia đầu tư hình thành sở đạo tạo chuyên môn nghiệp vụ du lịch dân lập, bán công phù hợp với xu hướng xã hội hoá đào tạo ngành du lịch - Đóng góp cộng đồng + Thực xã hội hoá phát triển du lịch để thu hút tham gia phát huy đóng góp cộng đồng nguồn lực khác (vốn, lao động), khuyến khích thành phần kinh tế tham gia hoạt động du lịch hình thức khác nhau; thực xã hội hóa đầu tư bảo vệ, tôn tạo di tích, thắng cảnh, lễ hội, hoạt động văn hóa dân gian, làng nghề phục vụ phát triển du lịch - Thực lồng ghép chương trình dự án có liên quan + Tăng cường phối hợp với Bộ, Ngành Trung ương để thực lồng ghép chương trình, dự án ngành khác có liên quan với phát triển du lịch để giảm bớt khó khăn vốn địa phương Các chương trình, dự án cụ thể là: chương trình 135 xóa đói giảm nghèo, chương trình trồng rừng, chương trình nuôi trồng thủy sản, khôi phục phát triển làng nghề thủ công truyền thống 3.2.4 Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đối với nguồn nhân lực hoạt động du lịch Lạng Sơn, yêu cầu phát triển du 37 lịch ngày cao, đòi hỏi trình độ nghiệp vụ mặt cán quản lý ngành, cán chuyên môn cần phải không ngừng nâng cao Để đạt yêu cầu cần phải không ngừng đào tạo nguồn nhân lực Cần thiết phải xác định chiến lược kinh phí thỏa đáng từ ngân sách để đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch Hướng đào tạo cần mang tính chuyên sâu, có thường xuyên sở nươc nước Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo đủ nguồn nhân lực du lịch trong tương lai Đảm bảo cân đối cấp bậc đào tạo, ngành nghề đào tạo phân bổ hợp lý địa phương tỉnh Lựa chọn chương trình, phương thức sở đào tạo phù hợp Đối với du lịch Lạng Sơn, vị trí gần thủ đô Hà Nội nên lựa chọn sở đào tạo Hà Nội để đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch Ngoài mở lớp đào tạo ngắn hạn chỗ bồi dưỡng nghiệp vụ nước Cần tranh thủ hỗ trợ Tổng cục Du lịch Việt Nam công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch tỉnh Tạo quỹ cho phát triển nguồn nhân lực du lịch Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch thường xuyên liên tục 3.2.5 Giải pháp thị trường, xúc tiến quảng bá du dịch Công tác xúc tiến quảng bá du lịch có vai trò quan trọng việc tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm du lịch Lạng Sơn Đồng thời thông qua công tác tuyên truyền quảng bá gửi thông tin hữu ích đến với du khách nước Công tác xúc tiến quảng bá du lịch công cụ đắc lực cạnh tranh sản du lịch điểm đến Công tác xúc tiến quảng bá tốt tạo ấn tượng hình ảnh sâu đậm “Xứ Lạng” lòng du khách Để công tác xúc tiến quảng bá du lịch thực thành công, tạo ấn tượng tốt lòng du khách cần phải thực số chủ trương biện pháp sau: -Xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing du lịch Lạng Sơn phù hợp với Chiến lược chung nước mang dấu ấn riêng tỉnh -Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường xúc tiến quảng bá, cần hướng tới thị trường trọng điểm tiềm thị trường Tây Âu, Đông Bắc Á Trung Quốc -Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm du lịch, hình ảnh du lịch Lạng Sơn Để công tác quảng bá hình ảnh có hiệu quả, du lịch Lạng Sơn cần xây dựng thương hiệu hình ảnh cho riêng Xây dựng hình ảnh du lịch Lạng Sơn phải dựa đặc điểm trội có tính đặc trưng cao đồng thời khai thác nét văn hóa tỉnh Có thể nhận thấy “Xứ Lạng” với “Trấn doanh bát cảnh” tiền đề xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho du lịch Lạng Sơn 38 -Sử dụng phương tiện xúc tiến quảng bá tiên tiến, đại; đội ngũ nhân lực có tính chuyên nghiệp cao -Quảng bá, xúc tiến du lịch Lạng Sơn cần tổ chức thường xuyên, liên tục có tính trung thực -Phát huy vai trò cộng đồng quảng bá, xúc tiến du lịch -Xây dựng quỹ hỗ trợ công tác xúc tiến quảng bá du lịch -Phát huy vai trò Trung tâm xúc tiến du lịch, bên cạnh cần thiết lập số văn phòng đại diện trung tâm du lịch lớn vùng, thiết lập số văn phòng đại diện trung tâm du lịch lớn nước để thực công tác xúc tiến quảng bá du lịch -Liên kết hợp tác nƣớc quảng bá xúc tiến du lịch 3.2.6 Nhóm giải pháp bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch Tỉnh Lạng Sơn với nhiều tài nguyên du lịch phong phú có sức hút du lịch lớn, hoạt động du lịch chắn sôi động, vấn đề quan tâm bảo vệ tài nguyên môi trường cần đặt lên hàng đầu Quan điểm phát triển du lịch Lạng Sơn bền vững cách toàn diện, đầu tư bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch hướng ưu tiên du lịch Lạng Sơn Các hướng công tác đầu tư bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch bao gồm: - Tôn tạo, nâng cấp hệ thống tài nguyên du lịch đặc biệt di tích văn hoá-lịch sử, lễ hội truyền thống phục vụ du lịch Cụ thể là: + Phục hồi văn hoá dân gian với việc xây dựng văn hoá, lễ hội + Tiếp tục tôn tạo, nâng cấp điểm di tích văn hoá lịch sử, di tích cách mạng khu vực thành phố Lạng Sơn + Tiếp tục phát triển hoạt động lễ hội, festival + Phát triển nghề thủ công truyền thống để du khách có hội tìm hiểu nghề truyền thống dân tộc mua hàng mỹ nghệ, lưu niệm có chất lượng cao - Cải tạo môi trường tự nhiên khu vực hoạt động du lịch - Giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng dân cư bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch nói riêng nhận thức du lịch nói chung 3.2.7 Giải pháp hợp tác quốc tế phát triển du lịch Lạng Sơn tỉnh có đường biên giới với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), thị trường khách du lịch lớn Việt Nam Chính phủ hai nước ký hiệp định hợp tác phát triển kinh tế song phương đa phương hợp tác hai hành lang vành đai Lạng Sơn thuận lợi nằm vành đai phát triển kinh tế chung 39 vấn đề hợp tác quốc tế phát triển du lịch quan trọng Quan điểm hợp tác: - Bổ sung hạn chế, phát huy mạnh du lịch vùng biên quốc gia nhằm tạo sức cạnh tranh chung du lịch so với lãnh thổ khác - Tôn trọng chủ quyền, bình đẳng có lợi hợp tác phát triển du lịch quốc gia, địa phương có chung đường biên giới Nội dung chương trình hợp tác: - Hợp tác công tác điều tra tài nguyên, quy hoạch du lịch - Hợp tác bảo vệ môi trường du lịch - Hợp tác phát triển hệ thống sở hạ tầng du lịch, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch - Xây dựng chương trình du lịch chung hai quốc gia phát triển du lịch biên giới đường - Hợp tác quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch vùng biên điểm đến Hình thức hợp tác: Một số hình thức hợp tác chủ yếu cần xem xét cam kết hợp tác thức du lịch quyền hai tỉnh Lạng Sơn Quảng Tây, hợp đồng liên doanh liên kết doanh nghiệp du lịch hai nước với hỗ trợ quyền địa phương Các hoạt động hợp tác phát triển cần tiến hành bước có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với quy hoạch đồng bộ, đồng thời với việc xây dựng chế sách, giải pháp đạo cụ thể 3.2.8 Nhóm giải pháp bảo đảm an ninh quốc phòng Lạng Sơn địa đầu Tổ quốc Việt Nam, tỉnh có đường biên giới chung với Trung Quốc, hoạt động phát triển du lịch vùng biên giới Lạng Sơn có ý nghĩa lớn việc đảm bảo an ninh quốc phòng hoạt động du lịch kéo theo phát triển nhanh chóng hệ thống sở hạ tầng, hậu thuẫn chỗ dựa lớn cho nhân dân đồn biên phòng, tạo điều kiện củng cố quốc phòng vùng biên giới Hoạt động du lịch có khả thu hút, tạo việc làm ổn định cho cộng đồng sống vùng biên giới, đặc biệt vùng nhiều khó khăn, góp phần tích cực tạo dựng cố trận quốc phòng toàn dân, phát triển hậu phương vững tuyến phòng thủ vùng biên đất nước Để hoạt động phát triển du lịch tỉnh góp phần tăng cường ổn định trị, cố quốc phòng an ninh vùng biên giới, cần thực giải pháp sau: - Nâng cao nhận thức xã hội, đặc biệt nhận thức cấp quản lý, việc gắn hoạt động phát triển du lịch với đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới Mục tiêu hoạt động giáo dục tuyên truyền cho cán quản lý cộng đồng khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn nhằm thấy rõ vai trò phát triển 40 du lịch với đảm bảo an ninh quốc phòng, thấy cần thiết phải tham gia vào hoạt động gắn phát triển du lịch với chủ quyền quốc gia, có thái độ hành động phù hợp để giải vấn đề có liên quan đến đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực biên giới - Phối hợp, kết hợp ngành vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng biên giới - Phối hợp phát triển du lịch quốc gia có chung đường biên giới nguyên tắc tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ nhau, bình đẳng đôi bên có lợi 41
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quy hoạch du lịch tỉnh lạng sơn , Tiểu luận quy hoạch du lịch tỉnh lạng sơn , Tiểu luận quy hoạch du lịch tỉnh lạng sơn , CHƯƠNG 1: ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH NUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN DU LỊCH, Hình 1.1: Cơ cấu dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2013, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA LẠNG SƠN, Hình 2.5: Hiện trạng lao động du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2005-2013, CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay