Niên luận thiết kế mạch loa bluetooth

27 603 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NIÊN LUẬN THUYẾT KẾ MẠCH LOA BLUETOOTH Giảng viên hƣớng dẫn Sinh viên thực ThS Nguyễn Thanh Phong DƢƠNG PHÚ VINH MSSV 13D520201052 LỚP: ĐH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Cần Thơ, Tháng 11 Năm 2016 Niên luận mạch loa bluetooth MỤC LỤC CHƢƠNG I: TỔNG QUAN .1 I.Giới thiệu linh kiện điện tử sử dụng niên luận 1 Điện trở: Là đại lƣợng đặc trƣng cho tính chất cản trở dòng điện vật liệu 1.1 Phân Loại : 1.2 Cách đọc : Tụ điện : 3 Diode Transistor Biến trở IC TDA 2030: .5 MODULE BLUETOOTH HC-05 LOA: .7 II NGUỒN CHƢƠNG 2: THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ BIỂU ĐỒ CỦA TDA 2030 I THÔNG SỐ KỸ THUẬT TDA 2030 Các thông số tối đa: Thông số nhiệt: .9 II BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN 11 III SƠ ĐỒ .12 Sơ đồ khối mạch khuếch đại âm 12 Sơ đồ mạch Bluetooth 13 CHƢƠNG 3: THUYẾT KẾ 14 I SỬ DỤNG PROTUES ĐỂ VẼ LẠI MẠCH NGUYÊN LÝ 14 Sơ đồ nguyên lý mạch khuếch đại âm 14 Sơ đồ nguyên lý mạch bluetooth .14 II SƠ ĐỒ LAYOUT 15 Sơ đồ mạch khuếch đại âm 15 Sơ đồ mạch Bluetooth 15 GVHD: NGUYỄN THANH PHONG i SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận III mạch loa bluetooth QUY TRÌNH KIỂM TRA MẠCH IN 16 Kiểm tra mạch in trƣớc hàn .16 Kiểm tra sau hàn 16 IV NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 17 Nguyên lý hoạt động mạch khuếch đại 17 Nguyên lý hoạt động mạch bluetooth 17 V SẢN PHẨM .19 KẾT LUẬN .20 GVHD: NGUYỄN THANH PHONG ii SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth DANH MỤC HÌNH Hình 1:công suất điện áp cung cấp 21 Hình 2: Công suất điện áp cung cấp 21 Hình 3:méo công suất 11 Hình 4: méo Công suất 21 Hình 5: méo công suất 21 Hình 6:méo tần số 11 Hình 7: méo tần số áp tụ quay C8 .21 Hình 8: tần số đáp ứng với giá trị khác 21 Hình 9:dòng tĩnh điện cung cấp 11 Hình 10:SVR điện áp tăng 22 Hình 11:Công suất hao phí có ích công suất 22 Hình 12:công suất hao phí 12 GVHD: NGUYỄN THANH PHONG iii SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth LỜI NÓI ĐẦU Nghành điện tử nghành quan trọng góp phần vào phát triển đất nƣớc Sự phát triển nhanh chóng Khoa học-Công nghệ làm cho nghành điện tử ngày phát triển đạt đƣợc nhiều thành tựu lớn Nhu cầu ngƣời ngày cao điều kiện thuận lợi cho nghành Điện tử phải không ngừng phát minh sản phẩm có tính ứng dụng cao, sản phẩm có tính năng, có độ bền độ ổn định ngày cao… Nhƣng điều sản phẩm bắt nguồn từ linh kiện:R, L, C, Diode, BJT, FET mà tảng điện tử tƣơng tự Có thể nói,Mạch Loa Bluetooth sản phẩm tạo tảng phát triển sản phẩm Điện Tử phục vụ cho nhu cầu ngƣời Sau năm học, với tích lũy kiến thức môn học đảm bảo cho em phân tích thuyết kế đƣợc mạch Hiện Mạch Loa Bluetooth phổ biến thị trƣờng, mà tầng khuếch đại công suất đƣợc thiết kế sử dụng BJT ( FET ) công suất nhƣ : mạch khuếch đại OTL, mạch khuếch đại OCL, mạch khuếch đại BCL…nhƣng đơn giản ta sử dụng IC tích hợp nhƣ: TDA, LA, LM, TL…Chính mà em chọn cho mạch khuếch đại công suất dùng IC 2030 kết hợp với mạch bluetooth Trong trình thực niên luận, em đƣợc hƣớng dẫn tận tình thầy Nguyễn Thanh Phong Đó điều kiện thuận lợi để chúng em hoàn thành tốt niên luận lần Vì kinh nghiệm yếu nên em mong đƣợc góp ý thầy để niên luận đƣợc thành công GVHD: NGUYỄN THANH PHONG iv SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth LỜI CẢM ƠN Trong trình làm niên luận nhƣ có đƣợc kết nhƣ ngày hôm em đƣợc giúp đỡ cũa thầy Phong hƣớng dẫn em Và nhân em xin gửi lời cảm ơn đến: Trƣờng Đại Học Tây Đô tạo điều kiên cho em suốt thời gian học tập trƣờng Cảm ơn thầy khoa Điện-Điện Tử tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báo cho em suốt trình học tập, nâng cao kiến thức, hành trang sống ngày mai Đặc biệt em xin chuyển lời cảm ơn trân trọng đến thầy Nguyễn Thanh Phong giáo viên hƣớng dẫn để em hoàn thành tốt niên luận này, thầy đƣa ý kiến thiết thực nhằm bổ xung điều chỉnh vấn đề hạn chế niên luận Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Phong nói riêng khoa ĐiệnĐiện Tử nói chung, tận tình giúp đỡ em tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian làm niên luận Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Phong thầy khoa Điện-Điện Tử, em chúc thầy có nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành công công việc GVHD: NGUYỄN THANH PHONG v SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Cần Thơ, ngày tháng năm 2016 Giảng viên hƣớng dẫn ThS Nguyễn Thanh Phong GVHD: NGUYỄN THANH PHONG vi SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG I: TỔNG QUAN I.Giới thiệu linh kiện điện tử sử dụng niên luận Linh kiện đƣợc sử dụng gồm:(2 tụ phân cực uf 470uf), (1 tụ phân cực 4.7uf 47uf 100uf), (1 tụ 103, tụ 104), điện trở gồm :{1 ôm, 3(1k), (3.3k), 3(10k), (56k), 3(100k), (680k), transistor, biến trở 50k, diode, ic TDA 2030, loa 4ôm 3W, biến áp mạch bluetooth } Điện trở: Là đại lƣợng đặc trƣng cho tính chất cản trở dòng điện vật liệu 1.1 Phân Loại : - Điện trở thƣờng : điện trở có công xuất nhỏ từ 0,125W đến 0,5W - Điện trở công suất : Là điện trở có công xuất lớn từ 1W, 2W, 5W, 10W 1.2 Cách đọc : Đối với điện trở có giá trị đƣợc định nghĩa theo vạch màu có loại trở vạch màu điện trở vạch màu vạch màu Loại điện trở vạch màu vạch màu đƣợc hình vẽ Khi đọc giá trị điện trở vạch màu vạch màu cần phải để ý chút có khác chút giá trị Để tránh lẫn lộn đọc giá trị điện trở, điện trở có tổng màu tham số nhiệt đƣợc nhìn thấy có chiều rộng lớn phải đƣợc xếp bên tay phải trƣớc đọc giá trị GVHD: NGUYỄN THANH PHONG SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth Đối với điện trở vạch màu:  Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng chục giá trị điện trở  Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng đơn vị giá trị điện trở  Vạch màu thứ ba: Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ 10 dùng nhân với giá trị điện trở  Vạch màu thứ 4: Chỉ giá trị sai số điện trở Đối với điện trở vạch màu:  Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng trăm giá trị điện trở  Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng chục giá trị điện trở  Vạch màu thứ ba: Chỉ giá trị hàng đơn vị giá trị điện trở  Vạch màu thứ 4: Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ 10 dùng nhân với giá trị điện trở  Vạch màu thứ 5: Chỉ giá trị sai số điện trở 1.3 Ứng dụng : Điện trở có mặt nơi thiết bị điện tử nhƣ điện trở linh kiện quan trọng thiếu đƣợc , mạch điện , điện trở có tác dụng sau : o o o o Khống chế dòng điện qua tải cho phù hợp Mắc điệc trở thành cầu phân áp Phân cực cho bóng bán dẫn hoạt động Tham gia vào mạch tạo dao động LC GVHD: NGUYỄN THANH PHONG SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth Tụ điện : Là linh kiện điện tử thụ động tạo hai bề mặt dẫn điện đƣợc ngăn cách điện môi (dielectric) Khi có chênh lệch điện hai bề mặt, bề mặt xuất điện tích cƣờng độ, nhƣng trái dấu Về mặt lƣu trữ lƣợng, tụ điện có phần giống với ắc-quy Mặc dù cách hoạt động chúng hoàn toàn khác nhau, nhƣng chúng lƣu trữ lƣợng điện Ắc qui có cực, bên xảy phản ứng hóa học để tạo electron cực chuyển electron sang cực lại Tụ điện đơn giản hơn, tạo electron – lƣu trữ chúng Tụ điện có khả nạp xả nhanh Đây ƣu so với ắc qui Để đặc trƣng cho khả tích trữ lƣợng điện tụ điện, ngƣời ta đƣa khái niệm điện dung tụ điện Điện dung cao khả tích trữ lƣợng tụ điện lớn ngƣợc lại Giá trị điện dung đƣợc đo đơn vị Farad (kí hiệu F) Giá trị F lớn nên thông thƣờng mạch điện tử, giá trị tụ đo giá trị nhỏ nhƣ micro fara (μF), nano Fara (nF) hay picro Fara (pF) Diode Do tính chất dẫn điện chiều nên Diode thƣờng đƣợc sử dụng mạch chỉnh lƣu nguồn xoay chiều thành chiều, mạch tách sóng, mạch gim áp phân cực cho transistor hoạt động Trong mạch chỉnh lƣu Diode đƣợc tích hợp thành Diode cầu có dạng Transistor Transistor gồm ba lớp bán dẫn ghép với hình thành hai mối tiếp giáp P-N, ghép theo thứ tự PNP ta đƣợc Transistor thuận, ghép theo thứ tự NPN ta đƣợc Transistor ngƣợc; phƣơng diện cấu tạo Transistor tƣơng đƣơng với hai Diode đấu ngƣợc chiều (không có nghĩa ta dùng diode ghép thành transistor) GVHD: NGUYỄN THANH PHONG SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth VỊ trí chân: MODULE BLUETOOTH HC-05 Module Bluetooth HC-05 chƣa chân giúp bạn dễ dàng đƣa vào thiết kế để hoạt động từ mức điện áp từ 3v3 đến 5vdc Khi kết nối với máy tính , HC-05 nhận nhƣ cổng COM ảo chế độ truyền Haft Duplex tức thời điểm truyền nhận tính hiệu Thông số kỹ thuật: GVHD: NGUYỄN THANH PHONG SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth - Điện áp hoạt động UART 3.3 – 5V - Dòng điện hoạt động: Pairing 30Ma, sau pairing hoạt động truyền nhận bình thƣờng Ma - Baudrate UART chọn đƣợc: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 - Kích thƣớc module chính: 28mm x 15mm x 2.35mm - Dải tần song hoạt động: 2.4GHz - Bluetooth protocol: Bluetooth Specification v2.0+EDRo - Kích thƣớc: 26.9mm x 13mm x 2.2mm LOA: Trong mạch sử dụng loa 3W 4ohm.Ngoài sử dụng loa có công suất 10W 15W tùy theo sở thích ngƣời GVHD: NGUYỄN THANH PHONG SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth II NGUỒN Mạch lấy nguồn 220v trực tiếp từ điện lƣới qua biến áp để lấy nguồn 12v để cấp cho mạch Ngoài dùng nguồn đôi 7809 7909 để làm nguồn nuôi …mạch chạy tốt dao động từ 9V-18V GVHD: NGUYỄN THANH PHONG SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth CHƢƠNG 2: THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ BIỂU ĐỒ CỦA TDA 2030 I THÔNG SỐ KỸ THUẬT TDA 2030 Các thông số tối đa: Kí hiệu Thông số Giá trị Đơn vị Vs Điện áp cung cấp ± 18 (36) V Vi Điện áp vào Vs Vi điện áp tín hiệu vào ± 15 V Io Dòng tối đa( giới hạn nội bộ) 3.5 A Ptot Công suất tiêu tán Tcase= 90oC 20 W Tstg, Tj Nhiệt độ lƣu trữ điểm nối -40 đến 150 o C Thông số nhiệt: Kí hiệu Thông số Rth J-case Nhiệt kháng junction-case max Giá trị Đơn vị o C/W Đặc điểm điện (Tham khảo mạch kiểm tra có Vs = ± 14V , Tamb = 25°, trừ trƣờng hợp quy định) với nguồn cung Vs=28V Kí hiệu Thông số Vs Nguồn cấp Id Dòng rò tĩnh Ib Ios Dòng vào phân cực Điện áp vào bù Dòng vào bù Po Công suất Vos Điều kiện Min kiểm tra ±6 12 Vs = ± 18V (Vs = 36V) d = 0.5% 12 Gv = 30 dB f = 40 đến 15,000 Hz RL = 4W RL = 8W d = 10% f = KHz RL = 4W RL = 8W Gv = 30 dB GVHD: NGUYỄN THANH PHONG Typ Max Đơn vị V 40 ± 18 36 60 0.2 mA ±2 ± 20 mV ± 20 ± 200 nA 14 18 11 mA W W 0.5 W W SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận d mạch loa bluetooth Méo Po = 0.1 to 12W RL = 4W Gv = 30 dB f = 40 đến 15,000 Hz 0.2 0.5 0.1 % % Po = 0.1 to 8W RL = 8W Gv = 30 dB f = 40 đến 15,000 Hz B Ri Gv Gv eN iN SVR Id Băng thông công suất Gv = 30 dB (-3dB) Po = 12W RL = 4W Trở kháng vào(chân 1) Điện áp tăng( mở vòng lặp) Điện áp f = kHz tăng(đóng vòng lặp) Điện áp vào B = 22 Hz to nhiễu 22 KHz Dòng vào nhiễu Độ loại trừ RL = 4W nguồn Gv = 30 dB cung Rg = 22 kW Vripple=0.5Veff fripple = 100Hz Dòng rò Po = 14W Po = W RL = 4W RL = 8W GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 10 đến140,000 Hz 0.5 MW 90 dB 29.5 40 10 30 30.5 dB 10 mV 80 200 pA 50 dB 900 500 mA mA SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth II BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN Hình 1:công suất và điện áp cung cấp Hình 2: Công suất điện áp cung cấp Hình 4: méo Hình 7: méo tần số áp công suất Hình 5: méo Công suất Hình 3:méo Hình 6:méo công suất tần số Hình 8: tần số đáp ứng Hình 9:dòng với giá trị khác tĩnh điện tụ quay C8(hinh 13) cung cấp GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 11 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận Hình 10:SVR điện áp tăng mạch loa bluetooth Hình 11:Công suất hao phí có ích công suất Hình 12:công suất hao phí tối đa điện áp cung cấp (song hình sin) III SƠ ĐỒ Sơ đồ khối mạch khuếch đại âm GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 12 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth Sơ đồ mạch Bluetooth GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 13 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth CHƢƠNG 3: THUYẾT KẾ I SỬ DỤNG PROTUES ĐỂ VẼ LẠI MẠCH NGUYÊN LÝ Sơ đồ nguyên lý mạch khuếch đại âm Sơ đồ nguyên lý mạch bluetooth GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 14 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth II SƠ ĐỒ LAYOUT Sơ đồ mạch khuếch đại âm Sơ đồ mạch Bluetooth GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 15 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận III mạch loa bluetooth QUY TRÌNH KIỂM TRA MẠCH IN Kiểm tra mạch in trƣớc hàn Hàn mạch Sau có đầy đủ linh kiện hàn mạch Trong trình hàn mạch phải tuân thủ số nguyên tắc sau: - Phải dùng nhựa thông trình hàn - Không đƣợc để thiếc hàn rơi mạch in, gây chập cháy mạch - Không đƣợc để mỏ hàn lâu chân linh kiện khiến cho kinh kiện bi hỏng - Hạn chế tối đa việc hàn hàn lại mốt hàn, làm cho hỏng mạch in Trƣớc hàn linh kiên lên mạch in ta phải kiểm tra mạch in Quy trình kiểm tra mạch in nhƣ sau: - Trƣớc tiên, kiểm tra mắt thƣờng xem mạch in có với mạch in thiết kế không ? - Kiểm tra mắt xem có chân linh kiện bị nối chung với GND thông qua lớp đổ đồng không ( trƣờng hợp dễ xảy để khoảng cách lớp đổ đồng với dây nối bé sở làm mạch in không tốt) - Kiểm tra đồng hồ đo xem dây nối có bị đứt không cách đo thông mạch đặt đầu que đo đồng hồ vào đầu dây nối - Kiểm tra dây nguồn GND xem chung có bị nối tắt khồng đồng hồ, tránh tình trạng bị nối tắt dẫn đến dòng lớn - Sửa tất lỗi gặp phải trình kiềm tra Kiểm tra sau hàn Sau hàn linh kiện phải kiểm tra nguội trƣớc cấp nguồn cho mạch để tránh cháy chập Kiểm tra mạch sau hàn gồm bƣớc: - Quan sát mắt thƣờng xem có mối hàn bị chờm sang dây khác không, đặc biệt mối hàn chân IC - Dùng đồng hồ đo thông mạch, chập mạch Đặt que đo đồng hồ chân linh kiện đc nối với xem có thông mạch không Đặt que đo đồng hồ chân linh kiện không đƣợc nối với xem chúng có bị nối với hàn mạch không -Khi kiểm tra nguội xong, ta cấp nguồn cho mạch cho mạch chạy thử xem có hoạt động ổn định nhƣ mong muốn không Nếu không, tiến hành việc kiểm tra lỗi khắc phục lỗi chạy thật GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 16 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth Toàn quy trình kiểm tra mạch đƣợc thể sơ đồ sau IV NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG Nguyên lý hoạt động mạch khuếch đại TDA 2030 khuếch đại âm thanh, tín hiệu vào từ đầu IN đƣợc so sánh với tín hiệu đầu Tụ 1uf tụ lọc tín hiệu chiều Và tụ 470uf lọc tín hiệu đầu ra, có thêm tụ 470uf để lọc nguồn, trở 680k nối vào đầu IN để kéo chân IN tín hiệu đầu vào.Tránh trƣờng hợp IN thấp.2 diode bảo vệ, tránh ngƣợc dòng Nguyên lý hoạt động mạch bluetooth + Ở chê độ SLAVE: bạn cần thiết lập kết nối từ smartphone, laptop, usb bluetooth để dò tìm module sau pair với mã PIN 1234 Sau pair thành công, bạn có cổng serial từ xa hoạt động baud rate 9600 + Ở chế độ MASTER: module tự động dò tìm thiết bị bluetooth khác (1 module bluetooth HC-06, usb bluetooth, bluetooth laptop ) tiến hành pair chủ động mà không cần thiết lập từ máy tính smartphone Module bluetooth HC05 có nhiều chức Module bluetooth HC05 đƣợc điều khiển tập lệnh AT để thực tác vụ mong muốn Để bluetooth module chuyển từ chế độ thông thƣờng qua điều khiển AT, ta có cách nhƣ sau: GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 17 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth + Cấp nguồn cho module bluetooth (Vcc Gnd) đồng thời cấp mức điện áp cao (=Vcc) cho chân KEY module bluetooth Khi giao tiếp tập lệnh AT với module cổng Serial (Tx Rx) với baud rate 38400 (khuyên dùng) + Cấp nguồn cho module bluetooth trƣớc, sau cấp mức điện áp cao cho chân KEY module bluetooth Lúc bạn giao tiếp với module tập lệnh AT với baud rate 9600 Sau pair thành công với thiết bị bluetooth khác, đèn module bluetooth HC05 nhấp nháy chậm cho thấy kết nối Serial đƣợc thiết lập Nguồn cung cấp cho module bluetooth nguồn từ 3.6V đến 6V Quá áp gây cháy module Ngoài module tƣơng thích với vi điều khiển 5V mà không cần chuyển đổi mức giao tiếp 5V 3.3V nhƣ nhiều loại module bluetooth khác GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 18 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận V mạch loa bluetooth SẢN PHẨM GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 19 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận mạch loa bluetooth KẾT LUẬN Sau thời gian tìm hiểu, đƣợc hƣớng dẫn thầy giáo: Nguyễn Thanh Phong em hoàn thành niên luận: “Thiết kế mạch khuếch đại âm kết hợp với mạch hiển thị”, kiểm tra hoạt động đạt đƣợc yêu cầu đề tài Qua đề tài em đƣợc hiểu áp dụng đƣợc kiến thức học vào thực tế Hiểu đƣợc trình thiết kế chế tạo nhƣ nguyên lý hoạt động hệ mạch đơn giản Và từ giúp em có thêm kiến thức để thực thiết kế loại mạch có độ phức tạp Cuối em chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy giáo Nguyễn Thanh Phong giúp em hoàn thành đề tài Tài liệu tham khảo: Luanvan.co 123doc.org 123tailiau.com Ket-noi.com GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 20 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH [...]... 3: THUYẾT KẾ I SỬ DỤNG PROTUES ĐỂ VẼ LẠI MẠCH NGUYÊN LÝ 1 Sơ đồ nguyên lý của mạch khuếch đại âm thanh 2 Sơ đồ nguyên lý của mạch bluetooth GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 14 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận 2 mạch loa bluetooth II SƠ ĐỒ LAYOUT 1 Sơ đồ mạch khuếch đại âm thanh 2 Sơ đồ mạch Bluetooth GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 15 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận 2 III mạch loa bluetooth QUY TRÌNH KIỂM TRA MẠCH IN... VINH Niên luận 2 Hình 10:SVR và điện áp tăng mạch loa bluetooth Hình 11:Công suất hao phí có ích và công suất ra Hình 12:công suất hao phí tối đa và điện áp cung cấp (song hình sin) III SƠ ĐỒ 1 Sơ đồ khối mạch khuếch đại âm thanh GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 12 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận 2 mạch loa bluetooth 2 Sơ đồ mạch Bluetooth GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 13 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận 2 mạch loa bluetooth. .. PHÚ VINH Niên luận 2 mạch loa bluetooth KẾT LUẬN Sau một thời gian tìm hiểu, và đƣợc sự hƣớng dẫn của thầy giáo: Nguyễn Thanh Phong em đã hoàn thành niên luận: Thiết kế mạch khuếch đại âm thanh kết hợp với mạch hiển thị”, đã kiểm tra hoạt động và đạt đƣợc các yêu cầu của đề tài Qua đề tài này em đã đƣợc hiểu hơn và áp dụng đƣợc các kiến thức đã học vào thực tế Hiểu đƣợc quá trình thiết kế chế tạo cũng... 2.4GHz - Bluetooth protocol: Bluetooth Specification v2.0+EDRo - Kích thƣớc: 26.9mm x 13mm x 2.2mm 8 LOA: Trong mạch sử dụng 2 loa 3W 4ohm.Ngoài ra còn có thể sử dụng loa có công suất 10W 15W tùy theo sở thích của mỗi ngƣời GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 7 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận 2 mạch loa bluetooth II NGUỒN Mạch lấy nguồn 220v trực tiếp từ điện lƣới qua biến áp để lấy ra nguồn 12v để cấp cho mạch Ngoài... của mạch bluetooth + Ở chê độ SLAVE: bạn cần thiết lập kết nối từ smartphone, laptop, usb bluetooth để dò tìm module sau đó pair với mã PIN là 1234 Sau khi pair thành công, bạn đã có 1 cổng serial từ xa hoạt động ở baud rate 9600 + Ở chế độ MASTER: module sẽ tự động dò tìm thiết bị bluetooth khác (1 module bluetooth HC-06, usb bluetooth, bluetooth của laptop ) và tiến hành pair chủ động mà không cần thiết. .. thấy kết nối Serial đã đƣợc thiết lập Nguồn cung cấp cho module bluetooth là nguồn từ 3.6V đến 6V Quá áp sẽ gây cháy module Ngoài ra module tƣơng thích với các vi điều khiển 5V mà không cần chuyển đổi mức giao tiếp 5V về 3.3V nhƣ nhiều loại module bluetooth khác GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 18 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận 2 V mạch loa bluetooth SẢN PHẨM GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 19 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên. .. một hệ thống bảo vệ ngắn mạch có khả năng tự động giới hạn công suất tiêu tán để giữ điểm làm việc trong vùng hoạt động an toàn Một hệ thống ngắt nhiệt thông thƣờng cũng đƣợc đi kèm GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 5 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận 2 mạch loa bluetooth VỊ trí chân: 7 MODULE BLUETOOTH HC-05 Module Bluetooth HC-05 chƣa ra chân giúp bạn có thể dễ dàng đƣa vào các thiết kế để hoạt động từ mức điện... kiểm tra nguội xong, ta cấp nguồn cho mạch cho mạch chạy thử xem nó có hoạt động ổn định nhƣ mong muốn không Nếu không, tiến hành việc kiểm tra lỗi và khắc phục lỗi khi chạy thật GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 16 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận 2 mạch loa bluetooth Toàn bộ quy trình kiểm tra mạch đƣợc thể hiện trên sơ đồ sau IV NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 1 Nguyên lý hoạt động của mạch khuếch đại TDA 2030 là con khuếch... lập gì từ máy tính hoặc smartphone Module bluetooth HC05 có nhiều chức năng Module bluetooth HC05 đƣợc điều khiển bằng tập lệnh AT để thực hiện các tác vụ mong muốn Để bluetooth module chuyển từ chế độ thông thƣờng qua điều khiển bằng AT, ta có 2 cách nhƣ sau: GVHD: NGUYỄN THANH PHONG 17 SVTH: DƢƠNG PHÚ VINH Niên luận 2 mạch loa bluetooth + Cấp nguồn cho module bluetooth (Vcc và Gnd) đồng thời cấp mức... có thể khiến cho kinh kiện bi hỏng - Hạn chế tối đa việc hàn đi hàn lại một mốt hàn, có thể làm cho hỏng mạch in Trƣớc khi hàn linh kiên lên mạch in ta phải kiểm tra mạch in Quy trình kiểm tra mạch in nhƣ sau: - Trƣớc tiên, kiểm tra bằng mắt thƣờng xem mạch in có đúng với mạch in chúng ta thiết kế không ? - Kiểm tra bằng mắt xem có chân linh kiện nào bị nối chung với GND thông qua lớp đổ đồng không
- Xem thêm -

Xem thêm: Niên luận thiết kế mạch loa bluetooth , Niên luận thiết kế mạch loa bluetooth , Niên luận thiết kế mạch loa bluetooth

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay