Sang kien kinh nghiem Ren luyen ki nang phan tich moi quan he nhan qua trong day hoc phan mon Dia li lop 4

26 230 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 19:01

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN EAHLEO TRƯỜNG TH LÊ ĐÌNH CHINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN ĐỊA LÍ LỚP Người thực : Ngô Thị Thanh Huynh Trường : TH Lê Đình Chinh Năm học : 2015 - 2016 CưAMung, 2015 MỤC LỤC ĐỀ TÀI I PHẦN MỞ ĐẦU III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 I PHẦN MỞ ĐẦU I.1 Lý chọn đề tài Cùng với xu phát triển chung thời đại, nước ta không đầu tư kinh tế mà đặc biệt trọng đến nhân tố “Con người” Nhân dịp khai giảng năm học 1995 – 1996, Tổng bí thư Đỗ Mười nói: “ Con người nguồn lực quý báu nhất, đồng thời mục tiêu cao Tất người hạnh phúc người trí tuệ nguồn tài nguyên lớn quốc gia Vì đào tạo nhân lực, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài vấn đề có tầm chiến lược, yếu tố định tương lai đất nước” Chính từ bậc Tiểu học em học nhiều môn học khác để trang bị mặt kiến thức văn hóa, đạo đức nhằm hình thành phát triển nhân cách cách toàn diện Mà Địa lí xem môn học quan trọng quan trọng góp phần giáo dục lối sống cách ứng xử với môi trường tự nhiên cho hệ trẻ Địa lí học khoa học tìm hiểu bề mặt Trái đất, tượng tự nhiên hoạt động người Trái đất Dạy học phân môn Địa lí góp phần hình thành cho em kiến thức khoa học địa lí biết cách vận dụng vào sống để ứng xử đắn với môi trường tự nhiên môi trường xà hội xung quanh Ngày nay, vận động phát triển không ngừng xã hội, người tác động mạnh mẽ đến môi trường tự nhiên Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên mang đến nguồn lợi to lớn thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp Thế dân số tăng nhanh kéo theo hang loạt vấn đề nảy sinh Những thành phố, khu dân cư, nhà máy hay công trình xây dựng mở rộng nguyên nhân làm thu hẹp diên tích rừng, dần môi trường sống nhiều loài sinh vật Đặc biệt, năm nghành công nghiệp sản xuất, khu dân cư, phương tiện giao thông thải lượng lớn chất độc hại làm ô nhiễm môi trường đất, nước môi trường không khí Con người làm cho nguồn tài nguyên không tái tạo cạn kiệt dần, nguồn tài nguyên sinh học đất bị suy thoái, tính đa dạng sinh học bị suy giảm môi trường bị ô nhiễm từ làm suy giảm sống Còn nhiều nguyên nhân tác động đến môi trường tự nhiên xã hội, gây biến đổi ảnh hưởng lâu dài đến sống Chính người cần có hiểu biết định có nhìn sâu sắc biến đổi xảy xung quanh để có cách ứng xử phù hợp Bất kì việc nảy sinh chứa đựng nguyên nhân phát sinh kết hình thành Do trình dạy học phân môn Địa lí giáo viên (GV) cần hướng dẫn, phân tích rõ nguyên nhân - kết việc, nguồn gốc tượng, rèn luyện cho học sinh kĩ phân tích mối liên hệ địa lí học Để em phát triển kĩ tư lôgic hiểu rõ hơn, có nhìn đầy đủ tượng nảy sinh tự nhiên xã hội Tuy nhiên việc dạy học phân môn Địa lí nhà trường Tiểu học trọng cung cấp mảng kiến thức có sẵn mà chưa rõ mối liên hệ địa lí, nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh vật tượng Mà lứa tuổi Tiểu học, khả tư lôgic hạn chế Vì hướng dẫn giáo viên khó tìm chất vấn đề Từ làm cho em có nhìn chưa bao quát nhận định sai lầm kiến thức khoa học Xuất phát từ lí lựa chọn đề tài: “ Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp ” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài I.2.1 Mục tiêu đề tài Nghiên cứu thực trạng việc dạy học phân môn Địa lí tai trường Tiểu học Lê Đình Chinh để đưa số biện pháp nhằm rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết cho học sinh Qua nâng cao chất lượng dạy học cho phân môn Địa lí lớp nói riêng phân môn Địa lí cấp Tiểu học nói chung I.2.2 Nhiệm vụ đề tài - Thu thập, hệ thống hóa, chọn lọc tài liệu lí thuyết để xác định sở lí luận cho đề tài - Hệ thống cấu trúc nội dung chương trình phân môn Địa lí lớp học Địa lí chứa mối quan hệ nguyên nhân kết - Tìm hiểu thực trạng việc dạy học có phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã CưAMung, huyện EaH’leo - Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp I.3 Đối tượng nghiên cứu - Là học Địa lí có chứa mối quan hệ nguyên nhân kết chương trình lớp I.4 Phạm vi nghiên cứu Đề tài sâu nghiên cứu phạm vi “Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp 4, trường Tiểu học Lê Đình Chinh” I.5 Phương pháp nghiên cứu I.5.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu Tìm hiểu số tài liệu có liên quan phục vụ cho đề tài, đọc tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp 4, bao gồm loại sách phân môn Địa lí tiểu học I.5.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Trong trình dạy học trao đổi ý kiến với số giáo viên trường công tác xung quanh vấn đề Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp Điều tra phiếu, dự giờ, vấn, quan sát việc Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp cho học sinh trường Tiểu học Lê Đình Chinh I.5.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm Tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm định phương án đề tài đề xuất Soạn hai giáo án có Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp Chọn lớp thực nghiệm đối chứng có kết học tập tương đương Tiến hành thực nghiệm Xử lí kết thực nghiệm Việc đánh giá dựa sở so sánh kết nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng I.5.4 Phương pháp thống kê toán học Xử lí số liệu thu thập thông qua phiếu điều tra Xử lí kết thực nghiệm II PHẦN NỘI DUNG II.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN II.1.1 Mối quan hệ nguyên nhân kết II.1.1.1 Khái niệm nguyên nhân kết Theo nguyên lí chủ nghĩa Mác – Lê Nin nguyên nhân kết cặp phạm trù phép biện chứng vật Nguyên nhân dùng để tác động lẫn mặt vật tượng với từ tạo biến đổi định Kết dùng để biến đổi xuất tác động mặt, yếu tố vật tượng vật tượng II.1.1.2 Mối quan hệ biện chứng nguyên nhân kết Mối quan hệ nguyên nhân kết mối quan hệ khách quan bao hàm tất yếu: Không có nguyên nhân không dẫn tới kết định ngược lại kết lại nguyên nhân - Nguyên nhân sản sinh kết nên nguyên nhân xuất trước kết quả, tượng có trước tượng có sau Hiện tượng có trước phải có quan hệ sản sinh tượng có sau nguyên nhân Chẳng hạn: Hiện tượng sấm chớp chớp có trước sấm có sau chớp sinh sấm mà va chạm hai đám mây tích điện trái dấu sinh sấm chớp , nhiên vận tốc truyền ánh sáng nhanh vận tốc truyền âm nên ta nhìn thấy chớp nhìn thấy sấm - Nguyên nhân sinh kết phức tạp: nguyên nhân điều kiện khác sinh kết khác Như chặt phá rừng gây nhiều hậu lũ lụt, hạn hán, thay đổi khí hậu,tiêu diệt số loài sinh vật, , - Nguyên nhân khác điều kiện khác sinh kết giống Như hạn hán, lũ lụt, hay sâu bệnh, chăm bón không kĩ thuật nguyên nhân gây mùa - Có nhiều loại nguyên nhân nguyên nhân có vị trí vai trò khác việc hình thành kết quả: + Nguyên nhân bên trong- bên + Nguyên nhân chủ yếu – thứ yếu + Nguyên nhân trực tiếp – dán tiếp + Nguyên nhân chủ quan – khách quan Nếu yếu tố tác động chiều với thúc đẩy nhanh trình hình thành kết quả, ngược lại tác động không chiều cản trở chí triệt tiêu việc hình thành kết II.1.1.3 Mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí a Mối quan hệ nguyên nhân kết địa lí gì? Mối quan hệ nguyên nhân kết Địa lí mối quan hệ biểu mối quan hệ tương quan phụ thuộc chiều vật, tượng, trình địa lí Trong mối quan hệ nguyên nhân kết địa lí có hai phần: Một bên nhân bên Chỉ có nhân sinh quả, ngược lại không sinh nhân Ví dụ: Hiện tượng khí hậu khô khan, mưa vùng chí tuyến làm cho vùng trở thành hoang mạc, tượng hoang mạc nguyên nhân khí hậu khô khan mưa Hay trái đất có hình cầu trái đất quay quanh mặt trời nguyên nhân sinh tương mùa ( Xuân, hạ, thu, đông), tượng mùa nguyên nhân làm cho trái đất có hình câu quay quanh mặt trời b Phân loại mối quan hệ nguyên nhân kết Trong dạy học phân môn Địa lí nhiệm vụ chủ yếu việc giải thích tượng trình có tính không gian xảy môi trường tự nhiên kinh tế - xã hội Chính thế, nội dung học tập chứa đựng nhiều mối quan hệ nguyên nhân kết đòi hỏi người học phải tìm hiểu để biết mối liên hệ vật tượng trình phát triển biến đổi không ngừng chúng Dựa vào đặc điểm, tính chất mối quan hệ nguyên nhân kết phân loại thành: + Mối quan hệ nguyên nhân – kết địa lí đơn giản: mối mối quan hệ nguyên nhân kết địa lí mà có nguyên nhân sinh kết Ví dụ: Do trái đất có hình cầu nên ánh sáng mặt trời chiếu + Mối quan hệ nguyên nhân – kết địa lí phức tạp: mối quan hệ nguyên nhân kết địa lí mà có nguyên nhân sinh nhiều kết kết tạo nhiều nguyên nhân Ví dụ 1: Một nguyên nhân sinh nhiều kết Thực vật, động vật bị hủy diệt Mực nước ngầm bị hạ thấp Phá rừng Đất đai bị xói mòn, rửa trôi Tăng cường lũ lụt, hạn hán Ví dụ 2: Nhiều nguyên nhân sinh kết Do trái đất có hình cầu Hiện tượng ngày đem trái đất Do trái đát tự quay quanh trục + Mối quan hệ nguyên nhân – kết địa lí trực tiếp: Là mối quan hệ nguyên nhân kết mà nguyên nhân trực tiếp sinh kết Ví dụ : Do trái đất có hình cầu Trái đất quay quanh mặt trời Hiện tượng ngày đem kế Góc nghiêng hướng nghiêng trái đất tiếp trái đất Không khí thay đổi di chuyển quỹ đạo + Mối quan hệ nguyên nhân – kết địa lí gián tiếp: Là mối quan hệ địa lí dễ dàng nhận mà phải thông qua khâu trung gian Ví dụ: Các khối khí di chuyển nguyên nhân làm cho thời tiết nơi chúng qua thay đổi Muốn hiểu mối quan hệ cần phải nắm vững mối quan hệ trung gian: thời tiết tổng hợp nhiều yếu tố nhiệt độ, gió, mưa, Mỗi khối khí đặc điểm riêng nhiệt độ, độ ẩm, khí áp, Vậy chúng di chuyển đặc tính ảnh hưởng đến mặt đất tiếp xúc làm cho chế độ nhiệt mưa thay đổi (tức thời tiết thay đổi ) Khi nắm mối quan hệ trung gian hiểu mối quan hệ nguyên nhân kết cách đầy đủ c kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết Phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn địa lí kĩ quan trọng chất khoa học địa lí gắn liền với không gian, đồ gắn với mối quan hệ vật tượng đòi hỏi người học phải dựa vào hiểu biết thân môi trường xung quanh (tự nhiên-kinh tế-xã hội ) kết hợp với nhiều kĩ địa lí khác sử dụng sách giáo khoa, kĩ quan sát, sử dụng lượt đồ , để tìm mối liên hệ địa lí, nguồn gốc phát sinh kết hình thành vật tượng nắm vững, hiểu sâu, tích lũy nhiều kiến thức địa lí thành thạo Đó tảng vững để học sinh tự tìm kiến thức giải thích phát triển biến đổi không ngừng vật tượng Tuy nhiên để rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết địa lí cho học sinh cần phải rèn luyện qua cấp học,đòi hỏi người giáo viên phải có tâm huyết, đầu tư thời gian công sức đem lại kết tốt II.1.2 Phát triển tư lôgic cho học sinh II.1.2.1 Khái niệm tư lôgic a khái niệm Tư lôgic hay gọi tư liên tưởng – tư nhân từ điều A nghĩ đến điều B, từ điều B nghĩ đến điều C Ví dụ: Nói đến chăm sóc, yêu thương trẻ em nghĩ đến mẹ Hay, nhìn chim bay trẻ em nghĩ ngây đến máy bay bầu trời nghĩ đến ước mơ làm phi công lái máy bay c Ý nghĩa việc rèn luyện tư lôgic cho học sinh tiểu học Xu hội nhập phát triển đòi hỏi giáo dục đào tạo phải đổi để đào tạo nên người lao động có tư sáng tạo có khả giải vấn đề xã hội, mà muốn có tư sáng tạo, có khả giải vấn đề xã hội, mà muốn có tư sáng tạo cần phải rèn luyện cho học sinh biết tư duy, suy luận cách lôgic Do việc bồi dưỡng tư lôgic cho học sinh nhiệm vụ quan trọng nhà trường phổ thông Tư lôgic rèn luyện phát triển thúc đẩy trình nhận thức làm cho trình nhận thức đạt kết đường ngắn nhất, sức lực có sai xót Học sinh với tư phát triển kết hoạt động em mang lại hiệu nhiêu Tư hình thành phát triển hoạt động tư đạo hoạt động giúp em lựa chọn nhiều phương pháp học tập phù hợp mục đích đề Tư lôgic phát triển giúp ngôn ngữ phát triển tư ngôn ngữ có mối quan hệ chặt chẽ với Ngôn ngữ công cụ tư duy, tư lôgic phát triển ngôn ngữ trẻ mạch lạc, có tính thuyết phục, lí lẽ chặt chẽ, kết cấu đầy đủ Ngược lại, tư lôgic hiệu sử dụng ngôn ngữ hạn chế Chính rèn luyện tư lôgic cho học sinh từ bậc tiểu học việc làm cần thiết II.1.2.2 Phát triển tư lôgic cho học sinh thông qua phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn địa lí a phát triển tư lôgic cho học sinh Phát triển tư lôgic trình dạy học cho học sinh trình lâu dài hình thành suốt trình học tập, hiểu tích lũy lâu dài lượng tạo nên biến đổi chất Chính đòi hỏi dày công người học lẫn người dạy Trong chương trình phân môn địa lí không chứa đựng kiến thức bên tự nhiên xã hội mà mối quan hệ nảy sinh bên Chúng biến đổi, phát triển không ngừng tác động lên đời sống người thấy, chẳng hạn: mối liên hệ địa lí đơn giản mối liên hệ địa lí vị trí không gian đối tượng địa lí Những mối liên hệ địa lí thể trực tiếp, rõ ràng đồ, học sinh dễ dàng nhận mô tả đối tượng địa lí đồ Ví dụ: Khi mô tả sông, học sinh phải tìm mối liên hệ với nơi bắt nguồn, với miền địa hình mà chảy qua, với phụ lưu mà tiếp nhận, với vịnh biển sông hồ nơi đổ vào Ngoài mối liên hệ đơn giản có mối liên hệ trực tiếp rõ ràng đồ để phát chúng học sinh không dựa đồ mà phải dựa vào hiểu biết, vốn kiến thức địa lí thân Chính em cần phải tích lũy nhiều kiến thức, động lực cho tìm tòi sáng tạo qua phát triển khả nghi nhớ cách xác, lôgic biết cách xếp vấn đề kiện khoa học Để tìm chất, nguồn gốc phát sinh vật tượng tự nhiên – xã hội, thân người học luôn tự đặt nhiều câu hỏi “ sao” , lại có này? Vì lại xuất kia? Hay hai có mối quan hệ với nhau? Các em phải suy nghĩ phân tích trả lời Từ kích thích tìm tòi sáng tạo học sinh Nói cách khác dựa vào điều biết, em liên hệ vật tượng có nét tương đồng hay có liên quan đến mặt sâu chuổi chúng lại theo trật tự lôgic để tìm nguồn gốc phát sinh kết hình thành chúng ( nguyên nhân phát sinh kết hình thành ) Nhờ trình suy luận, liên kết mối quan hệ tự đặt hàng trăm câu hỏi giúp cho học sinh hiểu nguồn gốc phát sinh vật tượng đại lí mà biết vận dụng vận dụng có sáng tạo kiến thức cũ để tìm kiến thức đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo em Qua góp phần phát triển tư lôgic, bồi dưỡng giới quan khoa học quan điểm nhận thức đắn Chẳng hạn, dạy “ Người dân hoạt động sản xuất đồng duyên hải miền Trung ( tiếp theo) Giáo viên tổ chức rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết cho học sinh sau hệ thống lại kiến thức yêu cầu em vận dụng kiến thức hai trước ( 24, 25) để hoàn thành tập b Ý nghĩa việc rèn luyện tư lôgic cho học sinh thông qua phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn địa lí Giúp học sinh nắm vững kiến thức cũ thuật ngữ, khái niệm địa lí chương trình địa lí tiểu học Ví dụ: để giải thích ĐB Nam Bộ lại trở thành vùng có nghành công nghiệp phát triển nước ta? Học sinh phải nhớ lại kiến thức 18, 19 hiểu khái niệm : nguồn nhiên liệu, giá tri sản xuất, nghành công nghiệp ,… để đưa đáp án Giúp học sinh có khả suy luận xác chặt chẽ, yêu cầu việc phát triển tư lôgic Các vấn đề kiện trình phải trình bày cách có hệ thống, chặt chẽ với Bởi chất mối quan hệ nguyên nhân kết mối quan hệ chiều, có nhân sinh ngược lại sinh nhân Ví dụ: học Dãy Hoàng Liên Sơn, giáo viên đặt câu hỏi “ nơi cao Hoàng Liên Sơn khí hậu lạnh quanh năm?” học sinh phải dựa gợi ý giáo viên với suy luận hiểu biết để giải thích mặt đất không khí nơi hấp thụ ánh sáng mặt trời mạnh nên xa mặt đất hấp thụ ánh sáng nhiệt độ giảm, nguyên nhân làm cho lên cao không khí lạnh gần mặt đất ta thấy nắng Giúp học sinh biết mô tả nhận thức đầy đủ, đắn dấu hiệu đặc trưng vật tượng tự nhiên xã hội II.1.3 Cấu trúc nội dung chương trình phân môn Địa lí lớp II.1.3.1 Cấu trúc chương trình phân môn Địa lí lớp Chương trình phân môn Địa lí lớp xây dựng theo chủ đề: Thiên nhiên hoạt động sản xuất người miền núi Trung du; Thiên nhiên hoạt động sản xuất người miền dồng bằng; vùng biển Việt Nam Nội dung học Địa lí lớp chủ yếu liên quan đến chương trình Địa lí Việt Nam Nội dung dạy học giai đoạn chủ yếu giúp học sinh nhận biết số đặc điểm khái quát tự nhiên, dân cư hoạt động người miền địa hình nói riêng nước nói chung Nếu lớp 1,2,3 học có nội dung địa lí thường tích hợp môn tự nhiên xã hội thông qua hai chủ đề là: Tự nhiên, xã hội Nội dung địa lí qua tự nhiên xã hội chủ yếu giúp học sinh thích ứng với vật tượng địa lí gần gũi với môi trường xung quanh nơi em sống (bầu trời, mặt đất, gió, mưa, ) chưa sâu phân tích, giải thích tượng Lên lớp lớp nội dung học địa lí liên quan đến chương trình địa lí Việt Nam giới trình bày thành môn học riêng Ngoài phải kể đến số nội dung địa lí môi trường tích hợp môn khoa học lớp 4, Phân môn Địa lí trình bày chung với phân môn Lịch sử, bao gồm: Phần 1: Lịch sử (từ trang đến trang 69 ) Phần 2: Địa lí ( từ trang 70 đến trang 159) II.1.3.2 Những học Địa lí chứa mối quan hệ nguyên nhân kết STT Chủ đề Thiên nhiên hoạt động sản xuất người Tên học Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn Bài 2: Một số dân tộc Hoàng Liên Sơn Bài 3: Hoạt động sản xuất người dân Hoàng Liên Sơn Bài 4: Trung du Bắc Bộ Bài : Tây nguyên Bài 6: Một số dân tộc Bài 7: Tây Nguyên Bài 7-8: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Bài 9: Thành phố Đà lạt 10 Nội dung chủ yếu a Về thiên nhiên: - Đặc điểm tiêu biểu địa hình, khí hậu dãy Hoàng Liên Sơn, trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên - Mô tả sơ lược sông miền núi, rừng rậm nhiết đới, rừng rụng mùa khô - Vai trò rừng tự nhiên, đời sống sản xuất b Dân cư - Tên số dân tộc thiểu số Hoàng liên Sơn, Tây Nguyên - Đặc điểm phân bố dân cư miền núi c Hoạt động sản xuất - Một số hoạt động sản xuất chủ yếu người * Thuận lợi - Trường TH Lê Đình Chinh có đội ngũ cán quản lí ,GV nhiệt tình, tâm huyết với nghề, hầu hết có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn chuẩn Trường có sở vật chất tương đối đầy đủ, đáp ứng cho hoạt động dạy học Trang thiết bị để phục vụ cho trình dạy học phân môn Địa lí đáp ứng - Trường nhận quan tâm quyền địa phương đoàn thể, ban ngành - Hầu hết học sinh chăm đến trường, ngoan ngoãn, tích cực học Tuy nhiên, trường gặp không khó khăn làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy học như: * Khó Khăn - Đối với học sinh Học sinh chưa xác định đắn cần thiết môn học, xem môn học phụ nên chưa quan tâm mức Qua thực tế dự khảo sát việc dạy học phân môn Địa lí lớp trường cho thấy em học sinh chưa thực sâu phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí học mà dừng lại việc tiếp thu kiến thức có sẵn sách giáo khoa (SGK) Bởi để rèn luyện kĩ đòi hỏi phải dựa vào hiểu biết kiến thức địa lí sâu sắc học sinh, thân em lại nhanh nhớ mau quên Do nhiều yếu tố khách quan chủ quan học sinh biết liên hệ vật tượng có mối liên hệ với để tìm nguồn gốc náy sinh kết hình thành chúng Các em chưa phát huy khả suy luận giải thích vấn đề Qua việc trực tiếp trao đổi em thực phiếu điều tra thấy: đa số học số học sinh cảm thấy mẻ khó khăn việc tìm mối quan hệ nguyên nhân kết địa lí Để rèn luyện kĩ cần nhiều thời gian hướng dẫn chu đáo thầy cô Khi học sinh chưa nắm vững, chưa hiểu sâu kiến thức cũ khó phân tích mối quan hệ địa lí - Đối với giáo viên Trong dạy học Phân môn Địa lí đa số giáo viên trọng cung cấp mảng kiến thức có sẵn sách giáo khoa mà chưa rõ mối liên hệ địa lí, nguyên nhân nảy sinh kết hình thành vật tượng Chính học sinh chưa có nhiều kĩ giải thích vấn đề, cách nhìn nhận kiến thức khoa học mối quan hệ địa lí chưa sâu sắc Một số giáo viên lúng túng việc lựa chọn nội dung, kiến thức phù hợp với trình độ học sinh, chưa xác định rõ đối tượng phân tích, quy trình việc rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nhân Địa lí việc lựa chon đối 12 tượng phân tích chưa phù hợp với khả hiểu biết học sinh khiến cho học trở nên khó hiểu không kích thích hứng thú học tập em Nhà trường cung cấp nhiều phương tiện phục vụ cho trình dạy học tranh ảnh, đồ, lược đồ, máy chiếu,…Tuy nhiên số trường hợp sơ sài, thiếu đồng tính thẩm mĩ chưa cao, gây khó khăn cho việc mở rộng khai thác kiến thức cho HS Do điều kiện nhà trường địa phương mà hoạt động ngoại khóa dã ngoại, tham quan hạn chế b.Thành công – hạn chế Qua khảo sát tình hình thực tế việc dạy học phân môn Địa lí khối lớp cho thấy 30% học sinh biết cách xếp, kết nối kiến thức học từ suy luận tìm nguyên nhân kết vật tượng tự nhiên, xã hội 25% học sinh chậm việc phân tích mối quan hệ nhân địa lí 45% dừng lại việc tiếp thu mảng kiến thức có sẵn SGK mà chưa biết cách liên hệ kiến thức cũ học để tìm nguồn gốc hình thành kết nảy sinh vật tượng địa lí Hầu hết, giáo viên chưa trọng việc rèn luyện kĩ cần thiết việc dạy học phân môn Địa lí lớp nói riêng phân môn Địa lí Tiểu học nói chung Đặc biệt kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết Địa lí Mà dừng lại cung cấp kiến thức có sẵn SGK Chính thế, để nâng cao hiệu dạy học nhà trường nói chung dạy học môn Địa lí lớp nói riêng cần tìm biện pháp khắc phục tồn có phương pháp dạy học tích cực c Mặt mạnh – mặt yếu - Đối với việc rèn luyện rèn luyện cho học sinh kĩ phân tích mối liên hệ địa lí học Để em phát triển kĩ tư lôgic hiểu rõ hơn, có nhìn đầy đủ tượng nảy sinh tự nhiên xã hội Việc nắm vững kiến thức học sở, tản để giải thích đắn mối quan hệ tự nhiên, kinh tế - xã hội Mà học sinh Tiểu học khả suy luận, trình bày hạn chế, trí nhớ trực quan hình tượng chiếm ưu trí nhớ từ ngữ lô gic Chính để rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết Địa lí phụ thuộc nhiều vào kĩ tổ chức, hướng dẫn gợi mở vấn đề giáo viên Nếu tổ chức không tốt yếu tố gây trở ngại cho học sinh sâu phân tích tìm hiểu, làm nảy sinh chán nản cảm thấy khó học cho em Vì làm để rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí ? Để phát triển khả tư lôgic, khả suy luận, giải thích vấn đề đem lại hiệu cao dạy học phân môn Địa lí vấn đề đòi hỏi người giáo viên phải có đầu tư thời gian công sức tích lũy kiến thức không ngừng người học 13 - Tuy nhiên thực việc làm nhiều thời gian công sức GV tạo áp lực học tập số học sinh học yếu có tư chậm d Các nguyên nhân, yếu tố tác động Trong trình dạy học phân môn Địa lí, để hướng dẫn rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết cho em gặp nhiều khó khăn, nhiều nguyên nhân như: - Thời gian dành cho tiết học ngắn ( 35 – 40 phút ), mà khả tiếp thu học em không đồng Khiến cho GV không sâu phân tích rõ nguồn gốc vật tượng, nhiều GV cho học sinh tìm hiểu phần kiến thức sách mà không mở rộng hay khai thác thêm Nhiều GV bớt thời gian để dành cho môn học Toán Tiếng việt Trong suy nghĩ nhiều thấy cô học sinh phân môn Địa lí môn học phụ Đó nguyên nhân làm cho việc dạy học phân môn trở nên nhàm chán, qua loa - Việc dạy học phân môn Địa lí có rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết địa lí đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian tâm huyết, điều làm cho GV ngại phải thực hiện, đặc biệt nhiều GV lớn tuổi - Do đặc điểm tâm sinh lí HS Tiểu học, nhanh nhớ mau quên Khả suy luận, trình bày hạn chế, trí nhớ trực quan hình tượng chiếm ưu trí nhớ từ ngữ lô gic Do đó, với kiến thức học mà không nhắc nhắc lại nhiều lần khiến em bị quên nhầm lẫn.Từ em đủ hiểu biết để kết nối,suy luận kiến thức học để giải thích các vần đề nảy sinh Những nguyên nhân làm ảnh hưởng phần không nhỏ vào việc dạy học tốt phân môn Địa lí lớp Chính đòi hỏi người dạy cần tâm huyết dày công với nghề II.3 Biện pháp thực a Mục tiêu giải pháp, biện pháp Nhằm rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp Từ Giúp em phát triển kĩ tư lôgic hiểu rõ hơn, có nhìn đầy đủ nguồn gốc kết tượng nảy sinh tự nhiên xã hội b Nội dung cách thực giải pháp, biện pháp Hầu hết học Địa lí sách giáo khoa Lịch sử Địa lí lớp chứa đựng mối quan hệ địa lí thông thường mối liên hệ nguyên nhân kết địa lí Chính trình dạy học giáo viên cần giúp cho học sinh tìm đâu mối liên hệ nhân để làm sở cho trình phân tích, giải thích nguồn gốc vật tượng Và tiến hành rèn luyện kĩ phân tích dựa quy trình sau: * Quy trình tổ chức phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học môn Địa lí Bước : Xác định mục đích phân tích 14 Trong học kiến thức học sinh cần lĩnh hội rút từ quan sát việc phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết quả, giáo viên cần phải xác định rõ việc tổ chức rèn luyện kỹ phân tích lúc học sinh rút đặc điểm đối tượng mối quan hệ quanh Vì với đối tượng cần phân tích, giáo viên cần xác định rõ mục đính việc phân tích Ví dụ : Bài : “ Tây nguyên “ ( Lịch sử Địa lí lớp ) Trước cho học sinh xác phân tích mối liên hệ giáo viên phải giúp em xác định mục đích phân tích : Tìm đặc điểm điều kiện tự nhiên tây nguyên : Địa hình, sông ngòi, khí hậu,… để rõ lí (nguyên nhân) “ Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt : Mùa mưa mùa khô” , cung đặc điểm khí hậu ảnh hưởng đến đời sống người sinh vật ? Bước : Lựa chọn đối tượng phân tích Tùy vào nội dung học, mà giáo viên lựa chọn đối tượng phân tích phù hợp với trình độ học sinh Đối tượng phân tích thường mối liên hệ tượng tự nhiên với nhau, nguồn gốc phát sinh vật, tượng tự nhiên với nhau, nguồn gốc phát sinh vật, tượng tự nhiên hậu diễn xung quanh ta,… hay mối liên hệ điều kiện (địa hình, khí hậu, độ cao, biển, lục địa, thực vật,…) tự nhiên kinh tế ( địa hình kinh tế ; khoáng sản kinh tế ; biển kinh tế ; sông ngòi kinh tế;…) Những mối liên hệ cần thiết cung cấp dần cho học sinh qua lớp học phát triển nâng cao dần lớp Đối với học sinh lớp cần lựa chọn đối tượng phân tích gần gũi, dễ hiểu không khó em Bởi trình phân tích mối quan hệ nhân cần tổng hòa nhiều kĩ kiến thức địa lí, xa vời với hiểu biết thực tế kiến thức em mơ hồ phân tích Kết hợp quan sát lược đồ, tranh ảnh tự nhiên biểu đồ để giúp học sinh hình thành biểu tượng cá mối liên hệ địa lí đơn giản nhất, khái quát hóa kiến thức địa lí, từ rút mối liên hệ địa lí đơn giản Như vậy, để trình dạy học lớp đạt kết cao giáo viên cần chuẩn bị kỹ để lựa chọn đối tượng phân tích cho phù hợp với tiết dạy, trình độ học sinh, điều kiện nhà trường,… nhằm đạt hiệu cao tiết dạy Với mối liên hệ địa lí sẵn lược đồ , đồ phải dựa vào kiến thức địa lí, giáo viên cần tổ chức thảo luận nhóm, đàm thoại gợi mở hay sử dụng dạng tập để vận dụng hiểu biết thân kiến thức học để suy luận Qua hình thành rõ biểu tượng sợ vật, tượng , quan hệ nảy sinh quanh nó, góp phần phát triển tư cho học sinh Ví dụ : Bài : Hoạt động sản xuất người dân tây nguyên (tiếp theo ) 15 Đối tượng phân tích : Mối quan hệ sông địa hình Tây Nguyên thể rõ ràng lược đồ hình : lược đồ sông Tây Nguyên Bên cạnh có mối liện hệ lược đồ : Rừng Khí hậu Đối tượng : “ Rừng Tây Nguyên” Học sinh phải biết kết hợp quan sát tranh ảnh rừng vận dụng hiểu biết để tìm nguyen nhân gây việc rừng ảnh hưởng đến đời sống người Đó rừng khí hậu ? Không khí ? Ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất đời sống người ? Bước 3: Tổ chức hướng dẫn học sinh phân tích Giáo viên cần chuẩn bị kĩ lưỡng chương trình phân tích, trình rèn luyện lâu dài cần kiên trì người dạy Chương trình gồm: - Nội dung phân tích : phải phù hợp với nội dung học, có mở rộng kiến thức cho học sinh phải bám sát dựa kiên thức học sinh.Chuẩn bị trình tự câu hỏi để dẫn dắt, gợi mở cho học sinh, phân tích hướng theo trình tự định - Trình tự phân tích: thông thường từ nguyên nhân nảy sinh đến kết hình thành, hay từ mối liên hệ đơn giản đến phức tạp,… - Những dự kiến hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức rút từ trình phân tích vận dụng vào thực tiễn đời sống Ví phân tích ảnh hưởng rừng khí hậu, đời sống tự nhiên người, từ em biết cần phải bảo vệ rừng, không khai thác rừng bừa bãi,… - Tổ chức: tổ chức cho HS phân tích cá nhân thông qua câu hỏi đàm thoại, phân tích mối quan hệ theo nhóm hay lớp tùy theo nội dung, mức độ khó câu hỏi kĩ tự quản, hợp tác làm việc nhóm học sinh - Hướng dẫn học sinh phân tích: Tùy theo mục đích đối tượng sử dụng cho trình phân tích Giáo viên cần phải: + Củng cố phát triển thêm vốn hiểu biết kiến thức địa lí cho học sinh như: kĩ quan sát, kĩ sử dụng lược đồ, nhận biết, đọc đối tượng địa lí đồ, kĩ xác định vị trí địa lí, mô tả địa hình, sông ngòi, ôn tập kiến thức học trước để làm tảng cho việc phân tích mối quan hệ nhân + Cung cấp dần mối liên hệ địa lí làm sở cho việc rèn kĩ + Trên sở vốn hiểu biết tích lũy học sinh, giúp em biết mối liên hệ địa lí thông thường mối liên hệ nguyên nhân kết mang tính quy luật Ví dụ: Khi dạy 8: Hoạt động sản xuất người dân Tây nguyên (tiếp theo) Giáo viên treo lược đồ sông Tây nguyên 16 Giáo viên củng cố lại kiến thức quan sát, sử dụng lược đò cho học sinh Tên lược đồ, phương hướng, giải để biết tên sông, hướng chảy, phân tầng địa hình thông qua kí hiêu, màu sắc nhắc lại kiến thức trước để học sinh nhớ lại đặc điểm địa hình day, trước phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết địa hình sông ngòi Tây Nguyên + Sông ngòi Tây Nguyên: sông Xê Xan, sông X rê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai + Địa hình Tây Nguyên: Cao, rộng lớn bao gồm cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau, địa hình cao thấp khác Nên sông chảy qua khu vực tây Nguyên: sông dốc, nước chảy mạnh, lòng sông thác ghềnh - Để học sinh dễ quan sát giáo viên treo ảnh sông Tây Nguyên kết hợp với lược đò để dễ dàng tìm hiểu Bên cạnh giáo viên cung cấp thêm kiên thức mối liên hệ địa lí thông thường cho học sinh, chẳng hạn: người ta sử dụng nước, sức chảy sông ngòi đay để làm thủy điện ( thủy điện Xê Xan sông Xê Xan, thủy điện Đrây Hinh sông X rê pôk, ) Qua , học sinh nhận biết phân biết mối liên hệ địa lí thông thường mối liên hệ địa lí nguyên nhân – kết Tuy nhiên để dễ dàng cho học sinh, giáo viên cần sử dụng hệ thống câu hỏi lô gic, theo trình tự rõ ràng định nhằm hướng dẫn cho học sinh: + Quan sát đối tượng lược đồ + Củng cố lại kiến thức địa hình khu vực dã học tiết trước + Tìm mối quan hệ địa hình sông ngòi Mục đích cuối cần đạt trình phân tích rút nội dung học qua phát triển khả suy luận tư lô gic cho học sinh Bước 4: Tổ chức cho học sinh báo cáo kết Học sinh tự trình bày lời báo cáo kết thông qua phiếu học tập, phương tiện học tập khác Giáo viên tổ chức cho học sinh hoàn thiện kiến thức, kĩ bổ sung thêm kiên thức bên mà em chưa biết Để em nhớ lâu khắc sâu kiến thức học sau phần tâm cần cho em chia sẻ giáo viên hướng dẫn em nhắc lại nội dung cần ghi nhớ Như trình phân tích mối quan hệ nhân địa lí học sinh rèn luyện tổng hòa tất kĩ quan sát, phân tích, suy luận, ghi nhớ tái lại kiến thức học Từ vận dụng vào làm tập Các em hiểu biểu đạt thành lời nói, trình bày trước lớp c Điều kiện thực Để thực tốt việc rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp 4, thân người giáo viên cần 17 phải hiểu rõ nội dung học nắm quy trình tổ chức phân tích mối quan hệ Bên cạnh giáo viên cần linh hoạt kết hợp sử dụng nhiều phương pháp dạy học khác quan sát, đàm thoại, thảo luận nhóm,…để khai thác cách nhẹ nhàng nội dung học Phát triển giác quan, tư nhạy bén, giúp cho học địa lí trở nên gần gũi với học sinh Từ em vận dụng vào giải thích tượng đơn giản sống ngày cách rõ nét Đối vơi việc rèn luyện kĩ phân tích môi quan hệ nhân phân môn Địa lí đòi hỏi giáo viên phải dựa vào vốn kiến thức địa lí học sinh Càng nắm vững, hiểu sâu phân tích thành thạo Tuy nhiên đặc điểm tâm lí nhanh nhớ mau quên em nên đòi hỏi người giáo viên phải có đầu tư thời gian công sức việc chuẩn bị đồ dùng học tập, soạn câu hỏi, Cần chuẩn bị đầy đủ phương tiện dạy học tranh, ảnh, lược đồ đồ, máy chiếu phục vụ cho trình dạy học diễn sinh động, xác thực d Mối quan hệ biện pháp Việc rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp rèn luyện tổng hòa tất kĩ quan sát, phân tích, suy luận, ghi nhớ tái lại kiến thức học Cho nên giáo viên cần sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp dạy học khác Quy trình phân tích mối quan hệ nhân địa lí gồm : xác định mục đích phân tích, lựa chon đối tượng phân tích, tổ chức hướng dẫn học sinh phân tích, tổ chức cho học sinh báo cáo kết tách rời Giáo viên không bỏ gộp quy trình tránh làm tăng độ khó nội dung học không làm sáng tỏ đối tượng phân tích Chính thế, trình dạy học đòi hỏi người giáo viên ý không tách rời kĩ để dạy cho em, không bỏ qua bước quy trình GV phải rèn luyện tất kĩ cho HS để em có nhìn toàn diện, khoa học giải thích tượng e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học Tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm để chứng minh giá trị khoa học vấn đầ nghiên cứu * Mục tiêu thực nghiệm Từ mục đích đưa phương pháp hình thức tổ chức dạy học thích hợp , khắc phục số tồn giáo viên học sinh tiến hành dạy học mạch kiến thức “ Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết Địa lí lớp 4’’ Tôi tiến hành thực nghiệm nhằm để kiểm nghiệm , kiểm chứng tính khả thi hiệu nội dung nghiên cứu đề tài : Phương pháp 18 dạy học , hình thức tổ chức ,… nắm vững quy trình “ Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết Địa lí lớp 4’’ * Nhiệm vụ thực nghiệm - Tiến hành công tác chuẩn bị dạy thực nghiệm - Tiến hành tiết dạy có “ Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết Địa lí lớp 4’’ - Xử lí phân tích kết thực nghiệm - Nhận xét, đánh giá kết thực nghiệm * Nội dung thực nghiệm - Bài thực nghiệm 1: Bài 14: Hoạt động sản xuất người đồng Bắc Bộ - Bài thực nghiệm 2: Bài 18: Người dân đồng Nam Bộ * Đối tượng, sở thực nghiệm - Đối tượng: + Lớp thực nghiệm (TN) 4A: 20 HS (dạy có rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết Địa lí lớp cho học sinh) + Lớp đối chứng (ĐC) 4B: 20 HS (tiến hành dạy học bình thường) - Cơ sở: Trường Tiểu học Lê Đình Chinh * Tổ chức thực nghiệm - Các lớp thực nghiệm đối chứng chọn tương đương về: sĩ số, kết học tập, nề nếp - Tiến hành thực nghiệm điều kiện tương đương - Tiến hành thực nghiệm: Lần thứ nhất: Với giáo án thực nghiệm + Tiết dạy: + Ngày dạy: 9/12/2015 Lần thứ hai: Với giáo án thực nghiệm + Tiết daỵ: + Ngày dạy: 13/1/2016 Chúng tiến hành nghiên cứu sổ điểm qua giáo viên chủ nhiệm để biết thông tin lớp thực nghiệm (4A) lớp đối chứng (4B) Cả hai lớp có trình độ cân mặt, tư phát triển tốt Sau tiến hành giảng dạy hai tiết thực nghiệm có rèn luyện kĩ giải toán có lời văn cho học sinh, tiến hành đánh giá chất lượng sau hai tiết học cách cho học sinh làm kiểm tra 15 phút sau học xong hai lớp với nội dung kiến thức thông qua phiếu đánh giá chất lượng sau tiết học * Kết khảo nghiệm Sau tiến hành giảng dạy hai tiết thực nghiệm có Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết Địa lí cho học sinh, tiến hành đánh giá chất lượng sau hai tiết học cách cho học kiểm tra 15 phút sau học 19 xong hai lớp với nội dung kiến thức thông qua phiếu đánh giá chất lượng sau tiết học Sau thu chấm vận dụng phương pháp toán học để xử lí kết thu từ kiểm tra nhằm tạo tham số đặc trưng có thông tin cô đọng, rút từ nhận xét tương ứng - Kết thực nghiệm lần 1: Lớp Tổng điểm Tổng số HS Điểm trung bình (ĐTB) Lớp TN (4A) 146 20 7.3 Lớp ĐC (4B) 128 20 6.4 Bảng I.1: Bảng điểm trung bình (thực nghiệm lần 1) - Kết thực nghiệm lần 2: Lớp Tổng điểm Tổng số HS Điểm trung bình (ĐTB) Lớp TN (4A) 153 20 7.65 Lớp ĐC (4B) 132 20 6.60 Bảng I.2: Bảng điểm trung bình (thực nghiệm lần 2) Như việc thực tiết dạy có Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết Địa lí lớp đem lại hiệu cao so với tiết dạy thông thường II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học Qua trình thực nghiệm ta thấy kết lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng Lớp thực nghiệm điểm trung bình hai lần thực nghiệm 7.48, điểm trung bình lớp đối chứng là: 6.50 Từ kết ta thấy lớp thực nghiệm lĩnh hội kiến thức tốt Cụ thể: - Học sinh lớp thực nghiệm (dạy học có Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết Địa lí) tham gia hoạt động tiết học cách nhiệt tình, chủ động, sáng tạo, em tự giác học tập Các em biết kết nối, xếp kiến thức khoa học để giải thích tốt vật tượng xay Giáo viên khơi gợi cho em hứng thú tích cực học tập, đặc biệt môn toán - Học sinh bước đầu rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết địa lí số kĩ cần thiết khác để vận dụng vào sống ngày Học sinh biết tự đặt câu hỏi để tìm nguồn gốc phát sinh 20 kết hình thành vật tượng, từ có nhìn sâu sắc trước biến đổi xảy xung quanh Nhờ em nắm vững kiến thức nhớ lâu Hình thành cho em lòng yêu quê hương đát nước, giới xung quanh mình, tạo tiền đề để phát triển nhân cách tốt đẹp cho học sinh - Từ kết thực nghiệm kết luận việc Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết Địa lí cần thiết Giúp em phát triển khả suy luận, tư lôgic, tính tích cực độc lập sáng tạo trình học tập Học sinh có nhìn bao quát hơn, đắn kiến thức khoa học Địa lí, đồng thời tạo hứng thú học tập, tinh thần học hỏi lẫn em.Việc trang bị, mở rộng củng cố kiến thức tiết dạy đạt hiệu cao - Dưới hướng dẫn, tổ chức định hướng giáo viên học sinh biết tự tìm kiến thức học Biết liên kết vật, tượng có mối quan hệ với để tìm tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn Biết khai thác nội dung thông tin từ lược đồ, tranh ảnh,…Nhờ kích thích tính tò mò, ham hiểu biết nhiệt tình say mê tiết học học sinh Đó tản, sở cho việc rèn luyện cấp học cao - Như tiết học giáo viên rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết địa lí tiết học đem lại hiệu cao Học sinh rèn luyện phát triển số kĩ năng, tự phát kiến thức học vận dụng kiến thức vào sống - Như mục đích thực nghiệm sư phạm đạt III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận - Trên cở sở kế thừa đề tài có liên quan, sáng kiến khái quát số vấn đề Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp - Trên sở đọc phân tích số tài liệu khái quát đặc trưng mối quan hệ địa lí thông thường mối quan hệ nguyên nhân kết địa lí, vận dụng số phương pháp nhằm đem lạo kết cao trình dạy học Việc rèn luyện phát triển kĩ giúp cho học sinh không thụ động tiếp thu kiến thức sẵn có sách giáo khoa mà tự tìm kiến thức Từ thấy việc Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí nói riêng quan trọng - Trên sở phân tích tình hình thực tế dạy học phân môn địa lí trường Tiểu học Lê Đình Chinh, đề tài đánh giá sơ việc rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp Đây sở để đưa biện pháp nâng cao hiệu dạy học phân môn Địa lí nói riêng chất lượng giáo dục nói chung 21 - Đề tài nêu quy trình phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp 4, phương pháp rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí, việc sử dụng kết hợp phương pháp dạy học nhằm đem lại hiệu cao tiết dạy Đề tài xây dựng giáo án 14: Hoạt động sản xuất người đồng Bắc Bộ 18: Người dân đồng Nam Bộ Nhằm làm sáng tỏ lí thuyết rút kết luận việc rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp - Đề tài tiến hành thực nghiệm việc Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp 4, chọn hai tiết số tuần 15 tuần 26 thuộc chủ đề: Thiên nhiên hoạt động sản xuất người miền đồng bằng” - Quá trình thực nghiệm cho thấy việc Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp mà đề tài áp dụng tạo hứng thú học, tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Qua rèn luyện kĩ đồ, lược đồ, khả thu thập, phân tích xử lí thông tin, khả giải vấn đề cụ thể khả độc lập tư suy luận em Học sinh biết vận dụng hiểu biết đời sống để giải vấn đề giáo viên đưa ra, đồng thời đem kiến thức đãtích lũy trình học để giải thích biến đổi vật, tượng tự nhiên xã hội xảy xung quanh Có ý thức việc bảo vệ môi trường Giúp em có tinh thần tương thân tương đoàn kết học hỏi lẫn Bồi dưỡng cho em giới quan vật biện chứng, phẩm chất đạo đức người công dân tốt, người lao động - Giúp cho người làm đề tài dạy học có hiệu hơn,góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học môn toán trường phổ thông 2.Một số đề xuất, kiến nghị 2.1 Đối với công tác đạo tạo, bồi dưỡng giáo viên - Cần khuyến khích cho sinh viên trường sư phạm đào tạo giáo viên Tiểu học thể sáng tạo việc vân dụng phương pháp dạy học nhằm rèn luyện kĩ năng, phát triển tư cho học sinh ( ví dụ: tổ chức cho sinh viên thi viết sáng kiến kinh nghiệm) để giáo viên tương lai có hội nghiên cứu thực hành phương pháp dạy học cấp học trước bước vào nghề Như đảm bảo chất lượng cho đội ngũ giáo viên - Cần tổ chức đợt bồi dưỡng giáo viên Tiểu học theo định kì, ý đến việc rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí cho học sinh 2.2 Đối với cấp quản lí lảnh đạo - Các cấp quản lí lảnh đạo phải theo sát việc dạy học giáo viên, tránh tình trạng xem phân môn địa lí môn học phụ, không cần thiết Điều dẫn đến 22 tình trạng đầu tư cho việc dạy học phân môn địa lý, chí bỏ bỏ tiết thay môn toán tiếng việt vào - Các cấp quản lí phải động viên, khuyến khích phong trào thi đua giáo viên nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học phân môn Địa lí lớp 2.3 Đối với giáo viên - Cần tham gia đầy đủ đợt tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, tự trao dồi thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đêt đáp ứng xu đổi dạy học - Giáo viên cần phải kiên trì, có đầu tư thời gian công sức linh hoạt vận dụng phương pháp dạy học nhằm đem lại hiệu cao dạy học phân môn Địa lí nói chung phân môn Địa lí lớp nói riêng 2.4 Đối với phương tiện dạy học - Cần biên soạn thêm nhiều tài liệu tham khảo mối liên hệ địa lí biện pháp rèn luyện kĩ cho học sinh đặc biệt kĩ phân tích mối quan hệ nhân địa lí dạy học phân môn địa lí để giáo viên trau dồi kĩ dạy học - Cần trang bị cho nhà trường phương tiện phục vụ cho dạy học Đặc biệt phương tiện trực quan như: Lược đồ, đồ, tranh ảnh, mô hình,… - Hướng phát triển đề tài: + Áp dụng không phân môn địa lí lớp mà mở rộng Địa lí lớp dạy học phân môn lịch sử lớp 4, cấp học cao + Nghiên cứu rèn luyện thêm số kĩ khác ( Sử dụng đồ, lược đồ, …) vận dụng kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy để phát triển tư lôgic cho học sinh, qua nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng nhu cầu xã hội + Mở rông địa bàn thực nghiệm nhằm kiểm tra tính khả thi việc rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ nguyên nhân kết dạy học phân môn Địa lí lớp cho học sinh mà đề tài lựa chọn Trong trình thực đề tài, phải tiến hành nghiên cứu nhiều phương pháp, hình thức nên tránh khỏi thiếu sót Về mặt kiến thức, trình độ chuyên môn hạn chế, tài liệu tham khảo chưa nhiều Do việc hoàn thành nhiều hạn chế thiếu sót Tôi mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn đọc để đề tài hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Cư AMung, ngày 28 tháng năm 2015 Người viết Ngô Thị Thanh Huynh 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Trọng Lượng, Trần Tấn Hải (2012), Bài giảng Lịch sử - Địa lí phương pháp dạy học Lịch sử - Địa lí, Đăklăk Bộ Giáo dục Đào tạo, Chương trình Tiểu học, Nhà xuất Giáo dục 2002 Bộ giáo dục đào tạo – Dự án phát triển giáo viên Tiểu học (2006), Đổi phương pháp dạy học Tiểu học, Nxb GD Bộ giáo dục đào tạo – Dự án phát triển giáo viên Tiểu học (2007), Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, Nxb GD Bộ Giáo dục Đào tạo – Phương pháp dạy học môn Tiểu học ,Nxb GD Bộ Giáo dục Đào tạo, Sách giáo khoa Lịch sử Địa lí lớp 4, Nxb GD Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo ( 2009), Giáo trình nguyên lí chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Nxb Chính Trị Quốc Gia Trần Đình Châu – Đặng Thị Thu Thủy (2011), Dạy tốt – học tốt Tiểu học đồ tư duy, Nxb GD 10 Sách chuẩn kiến thức kĩ (Lớp 4) , NXB GD 11 Nguyễn Ngọc Bảo, Phát triển tính tự lực học sinh trình dạy học, NXB Bộ giáo dục Đào tạo 24 Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG HUYỆN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 25 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 26
- Xem thêm -

Xem thêm: Sang kien kinh nghiem Ren luyen ki nang phan tich moi quan he nhan qua trong day hoc phan mon Dia li lop 4, Sang kien kinh nghiem Ren luyen ki nang phan tich moi quan he nhan qua trong day hoc phan mon Dia li lop 4, Sang kien kinh nghiem Ren luyen ki nang phan tich moi quan he nhan qua trong day hoc phan mon Dia li lop 4, III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay