PHÂN TÍCH và THỂ HIỆN kết QUẢ (bài GIẢNG QGIS)

8 196 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:57

PHÂN TÍCH VÀ THỂ HIỆN KẾT QUẢ Tạo vùng đệm Tạo vùng đệm hỗ trợ công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên đánh giá phạm vi tác động yếu tố không gian Ví dụ: Khi mở rộng tuyến đường A 20m ảnh hưởng đến tuyến dân cư nào? Hoặc xác định khu vực có khả bị tác động khí thải KCN B có khả ảnh hưởng bán kính 10km - Bước 1: Thêm lớp liệu vào giao diện hành (lớp kenh_cap_1) Bước 2: Chọn công cụ tạo vùng đệm (buffer) - Bước 3: Xác định lớp đối tượng (input vector layer) muốn tạo vùng đệm Nhập khoảng cách tạo vùng đệm Chọn nơi lưu trữ lớp tạo Ví dụ: Mở rộng kênh 500 m (số giả định để dễ thấy khác biệt sau thực thao tác) ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page x - Kết thể vùng đệm Truy vấn không gian Hỗ trợ công tác tìm kiếm đối tượng thỏa điều kiện yêu cầu  Ví dụ: Tìm kênh sau mở rộng 500 m có cắt ngang qua cống - Bước 1: Thêm lớp vào giao diện (Kenh_buffer, cong) ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page - Bước 2: Chọn công cụ truy vấn không gian (spatial query) Chọn lớp đối tượng muốn truy vấn, phép truy vấn, lớp đối tượng có liên quan - Kết quả: Các kênh thỏa điều kiện tô màu khác giao diện tổng hợp danh sách “result query”  Tìm cống không bị ảnh hưởng mở rộng kênh 500m (is disjoint) ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page - Kết quả: Các kênh thỏa điều kiện tô màu khác giao diện tổng hợp danh sách “result query” ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page Bản đồ chuyên đề - vẽ biểu đồ Có thể ứng dụng để vẽ biểu đồ chuyên đề như: Diễn biến lượng mưa, chất lượng nước (pH, độ mặn ) trạm đo qua tháng năm, qua năm - Bước 1: Chèn lớp cần thể biểu đồ vào giao diện hành Bước ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page - Bước 3: Chọn loại biểu đồ cần thể (biểu đồ cột, biểu đồ bánh ) Chọn trường để vẽ biểu đồ màu sắc tương ứng với trường giá trị ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page - Biểu đồ cột: Kết thị biểu đồ cột vị trí có đủ số liệu - Biểu đồ bánh ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH và THỂ HIỆN kết QUẢ (bài GIẢNG QGIS) , PHÂN TÍCH và THỂ HIỆN kết QUẢ (bài GIẢNG QGIS) , PHÂN TÍCH và THỂ HIỆN kết QUẢ (bài GIẢNG QGIS)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay