PHÂN LOẠI đối TƯỢNG (bài GIẢNG QGIS)

5 202 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:57

PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG Phân loại trình phân tích liệu, xếp liệu theo giá trị thông tin nhằm cho phép người sử dụng đồ nhận diện liệu dễ dàng Bước 1: Thêm lớp liệu vào giao diện hành Bước 2: Lựa chọn cách phân loại (theo nhu cầu) như: Phân loại theo giá trị (categorized), phân loại theo ngưỡng giá trị (graduated), phân loại dựa nguyên tắc (rule-based) Phân loại theo giá trị (categorized): Mỗi giá trị tương ứng với cách thể đồ - Column: Lựa chọn “trường” (trong bảng thuộc tính) muốn phân loại Ví dụ: Phân loại theo trường “chieu_rong” - Random colors: Lựa chọn thang màu có sẵn ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page - Kết quả: Các đối tượng tương ứng với giá trị thể kiểu khác Phân loại theo ngưỡng giá trị: Các đối tượng nằm khoảng giá trị quy định cách thể ThS Võ Quốc Thành, BM Tài nguyên Nước, Khoa Môi trường Tài nguyên Thiên nhiên, ĐH Cần Thơ Page Phân loại dựa nguyên tắc (Rule-based): Ví dụ: Thể cống có độ rộng >3 cao trình
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN LOẠI đối TƯỢNG (bài GIẢNG QGIS) , PHÂN LOẠI đối TƯỢNG (bài GIẢNG QGIS) , PHÂN LOẠI đối TƯỢNG (bài GIẢNG QGIS)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay