Bài thu hoạch kỹ năng soạn thảo văn bản

11 539 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA VÀ PTNNL BÀI THU HOẠCH CUỐI CHUYÊN ĐỀ: KĨ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: Ths Trần Bình Hoàng NGƯỜI THỰC HIỆN: Võ Trà My LỚP: Đại Học Luật Kinh Tế 9A HẠN NỘP: 14/11/2016 CẦN THƠ, 11/2016 CÔNG TY XI MĂNG TÂY ĐÔ PHÒNG KẾ TOÁN Số:378/TĐ-PKTo V/v đề nghị phòng kinh doanh nộp báo cáo hạn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cái Răng, ngày 04 tháng11 năm2016 Kính gửi: Trưởng phòng Kinh Doanh Căn vào Kế Hoạch số 598/KH-TĐ việc nộp báo cáo tổng kết cuối năm 2016 Tại buổi họp,theo ý kiến đạo Ban Giám Đốc việc báo cáo tài cuối năm công ty thời gian nộp ngày 25 tháng 12 năm 2016 Tuy nhiên, theo yêu cầu Trưởng phòng Kinh Doanh đề nghị Phòng Kế Toán tổng hợp sớm để tiện cho việc chỉnh sửa bổ sung Do vậy, phòng Kế Toán đề nghị phận phòng Kinh Doanh nhanh chóng hoàn thành số liệu cụ thể nộp phòng Kế Toán hạn cuối ngày 18 tháng 12 năm 2016 (số liệu phải đúng, không sai sót phải nộp số tài liệu có liên quan) Nhận công văn, đề nghị phòng Kinh Doanh nhanh chóng thực gửi phòng Kinh Doanh để tổng hợp, nộp lên Ban Giám Đốc thời gian quy định Nơi nhận: − Như − Các phòng ban − Lưu: VT TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) Võ Trà My KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP XỬ LÝ VẤN ĐỀ HƯ MÁY PHUN SẤY VÀ TẠO HẠT TẦNG SÔI TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY DƯỢC NAM GIANG I TRƯỚC CUỘC HỌP 1.Chủ đề họp: Về việc xử lý vấn đề hư máy phun sấy tạo hạt tầng sôi dây chuyền sản suất công ty ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 2.Thời gian: 9h20 đến11h30 ngày 04 tháng 11 năm 2016 3.Phòng họp: Phòng 02, tầng 02, Công ty Dược Nam Giang, số 73, đường Mạc Thiên Tích, Khu vực 3, phường V, Thành phố Vị Thanh Những người tham gia dự họp: + Tổng Giám đốc: Ông LÊ MINH THÔNG (1) + Giám đốc kỹ thuật: Bà PHẠM HỒNG ĐÀO (2) + Giám đốc sản xuất: Ông NGUYỄN THANH HẢI (3) + Phó Tổng Giám đốc phòng quản lý sản xuất: Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG (4) + Quản đốc phân xưởng: Ông LÂM HOÀI PHÚC (5) + Trưởng phòng tài chính: Bà NGUYỄN MINH THƯ (6) + Trưởng phòng kế hoạch: Bà ĐẶNG THỊ THÚY VY (7) + Thư ký: Bà VÕ TRÀ MY (8) 5.Lập chương trình nghị trình chủ tọa thông qua: • 9h20-9h25: nhân viên công ty mời tất khách mời vào phòng họp, xếp vị trí người ngồi vào bàn cho hợp lý (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9h25- 9h35: Tổng Giám đốc tuyên bố lý họp giới thiệu thành phần 9h35 – 9h50: Quản đốc phân xưởng báo cáo việc xảy 9h50– 10h5: Giám đốc kỹ thuật báo cáo phận hư hỏng 10h5- 10h20: Phó Tổng Giám đốc phòng quản lý sản xuất trình bày thiệt hại phận máy bị hư hỏng • 10h20- 10h40: trưởng phòng kế hoạch đua kế hoạch ý kiến sửa chữa hay mua • 10h40 -11h: Trưởng phòng hành ghi nhận khoản chi đóng góp ý kiến • 11h- 11h20: Ban Giám đốc bàn bạc, đóng góp ý kiến phê duyệt • 11h25: Kết thúc họp, bế mạc Liên hệ với Giám đốc kỹ thuật, Giám đốc sản xuất, Quản đốc phân xưởng, Trưởng phòng kỹ thuật chuẩn bị tài liệu đua trình bày Gởi tài liệu chương trình họp cho thành viên mời dự họp để nghiên cứu trước • • • • Tổ chức vệ sinh phòng họp: − Kiểm tra đèn, bàn, ghế; − Máy lạnh mở trước 15 phút; − − − − − − Ổ cắm điện, điện; Chuẩn bị tài liệu cho họp; Chuẩn bị nước uống: chai người chai; Giấy, viết; Máy chiếu, computer, hình; Soạn thư mời trình duyệt Ngày 04 tháng 11 năm 2016 THƯ MỜI HỌP Kính gửi: Ông (Bà)…………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………… Trân trọng kính mời anh chị đến tham dự họp V/v: Xử lý vấn đề hư máy phun sấy tạo hạt tầng sôi dây chuyền sản suất thực phẩm chức dạng viên nang công ty Dược Nam Giang Thời gian: ngày 04 tháng năm 2016 Địa điểm: Phòng 02, tầng 02, Công ty Dược Nam Giang, số 73, đường Mạc Thiên Tích, Khu vực 3, phường V, Thành phố Vị Thanh Rất mong ông (bà) xếp thời gian đến tham dự họp giờ, để họp tiến hành tốt đẹp − Gửi thư mời − Nhắc tham gia họp trước 15 phút II TRONG CUỘC HỌP − Kiểm tra địa điểm phòng hợp trước 30 phút − Xem xét lại việc chuẩn bị trà nước, định nghĩ thích hợp − Chuẩn bị tờ chương trình, tài liệu khác phòng cần thiết − Ghi lại lời báo lời nhắn qua điện thoại việc xin phép không tới dự họp đẻ báo cáo với chủ tọa phiên họp − Điện thoại liên hệ trực tiếp với chủ tọa họp xem ông chuẩn bị sẵn sang chưa − Chuẩn bị sẵn giấy viết để ghi biên chọn chỗ thuận tiện − − − Treo bảng nhỏ trước phòng họp để báo cho khách mời biết địa điểm mời họp.’ Chuẩn bị cho chủ tọa tài liệu cần thiết có yêu cầu Ghi biên họp III KẾT THÚC CUỘC HỌP − Thu thập hồ sơ, tài liệu; − Kiểm tra trực tiếp thu dọn văn phòng phẩm, xếp bàn, ghế, hoàn trả trang thiết bị cho đơn vị chức − Thư ký thảo số văn theo yêu cầu lãnh đạo: định quản lý văn hướng dẫn, nhắc nhở việc thực vấn đề cần thiết họp − Gửi thư cám ơn tới số người tham dự họp − Lập hồ sơ họp: Hồ sơ họp gồm: + Giấy mời; + Danh sách tham dự; + Lời khai mạc; + Các báo cáo, tham luận, phát biểu; + Biên bản; + Lời bế mạc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Ninh Kiều, ngày 04 tháng 11 năm 2016 HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở Số: 418/HĐTN Căn vào Bộ Luật Dân 2015 nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01 tháng năm 2016 Căn vào luật Nhà 2014; Căn vào nhu cầu khả đôi bên; Hôm nay, ngày 04 tháng 11 năm 2016 nhà số 45 đường Trần Bình Trọng, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gồm: Bên cho thuê nhà (Bên A) Bà: Nguyễn Bích Ngân sinh ngày: 26 tháng 09 năm 1992 Hộ thường trú: số 45 đường Trần Bình Trọng, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ CMND số: 372770779 CA Cần Thơ cấp ngày 24 tháng năm 2010 Mã số thuế: 3175629001 Bên thuê nhà (Bên B) Bà: Võ Trà My sinh ngày 04 tháng 04 năm 1996 Hộ thường trú: số 65 đường Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ CMND số: 371392009 CA tỉnh Kiên Giang cấp ngày 21 tháng năm 2013 Hai bên đồng ý ký hợp đồng với điều khoản sau: Điều 1: Đối tượng hợp đồng Đối tượng hợp đồng Ngôi nhà số 65 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ với thực trạng sau: Tổng diện tích đất: 168m2 Diện tích sử dụng chính: 160m2 Diện tích sử dụng phụ: 8m2 Số tầng: tầng Trang thiết bị bao gồm hệ thống điện, nước lắp đặt sẳn Điều 2: Giá thuê phương thức toán Giá cho thuê nhà 5.000.000 đồng/ tháng (Bằng chữ: năm triệu đồng chẳn) Giá cho thuê bao gồm chi phí quản lý, bảo trì vận hành nhà Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại dịch vụ khác Bên thuê toán cho Bên cung cấp điện, nước, điện thoại quan quản lý dịch vụ Phương thức toán: tiền mặt, trả vào ngày 01 hàng tháng Điều 3: Thời điểm giao nhận nhà thời hạn cho thuê nhà Thời điểm giao nhận nhà ngày 04 tháng 11 năm 2016 Thời hạn cho thuê nhà năm (24 tháng), từ ngày 04 tháng 11 năm 2016 đến ngày 04 tháng 11 năm 2018 Điều 4: Nghĩa vụ bên A Giao nhà trang thiết bị gắn liền với nhà cho Bên thuê ngày quy định khoản Điều Hợp đồng Phổ biến cho Bên thuê quy định quản lý sử dụng nhà Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn phần sử dụng riêng Bên thuê Bảo trì, quản lý vận hành nhà cho thuê theo quy định pháp luật quản lý sử dụng nhà ở, Bên cho thuê không thực việc bảo trì nhà mà gây thiệt hại cho Bên thuê phải bồi thường Hướng dẫn, đôn đốc Bên thuê thực quy định đăng ký tạm trú Điều 5: Quyền bên A Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà thời hạn ghi Hợp đồng Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại lỗi Bên thuê gây Đơn phương chấm dứt thực Hợp đồng thuê nhà Bên thuê nhà có hành vi quy định khoản Điều 103 Luật Nhà ở; Bảo trì nhà ở; cải tạo nhà Bên thuê đồng ý Điều 6: Nghĩa vụ bên B Trả đủ tiền thuê nhà thời hạn ghi Hợp đồng Sử dụng nhà mục đích; giữ gìn nhà có trách nhiệm việc sửa chữa hư hỏng gây Chấp hành đầy đủ quy định quản lý sử dụng nhà Không chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà cho người khác thuê lại trừ trường hợp Bên cho thuê đồng ý văn Chấp hành quy định giữ gìn vệ sinh môi trường an ninh trật tự khu vực cư trú Điều 7: Quyền bên B Nhận nhà trang thiết bị theo ngày quy định khoản Điều hợp đồng Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời hư hỏng để bảo đảm an toàn; Được tiếp tục thuê theo điều kiện thoả thuận với Bên cho thuê trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà Bên cho thuê có hành vi quy định khoản Điều 103 Luật Nhà Điều 8: Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà Việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà thực trường hợp sau: Thời hạn thuê hết Nhà không Nhà cho thuê phải phá dỡ bị hư hỏng nặng có nguy sập đổ thực quy hoạch xây dựng Nhà nước Trường hợp quy định khoản Điều 102 Luật Nhà Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn Điều 9: Phương thức giải tranh chấp Trong trình thực hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, hai bên chủ động bàn bạc giải sở thương lượng Trường hợp có vấn đề tranh chấp không tự thương lượng hòa giải khiếu nại Tòa án Thành phố Cần Thơ Điều 10 Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng công chứng Hợp đồng lập thành 03 có giá trị Mỗi bên giữ 01 bản, 01 lưu quan công chứng 01 lưu quan thuế BÊN A BÊN B (Kí ghi rõ họ tên) (Kí ghi rõ họ tên) Nguyễn Bích Ngân Võ Trà My
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch kỹ năng soạn thảo văn bản , Bài thu hoạch kỹ năng soạn thảo văn bản , Bài thu hoạch kỹ năng soạn thảo văn bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay