Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm

18 794 4
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:51

KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA VÀ PTNNL BÀI THU HOẠCH CUỐI CHUYÊN ĐỀ: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN CHÍ BỀN LỚP: ĐẠI HỌC ĐIỆN TỬ MSSV:13D520201008 HẠN NỘP:11/11/2016 Cần Thơ, năm 2011 SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI MỤC LỤC BÀI THU HOẠCH CUỐI CHUYÊN ĐỀ: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM MỤC LỤC Lời nói đầu: I II Trả lời câu hỏi Câu 1: Vận dụng kiến thức lĩnh hội môn học, giải thích cho ví dụ minh họa để làm sáng tỏ nhận định “Tại tổ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân kỹ thuật chuyên sâu, chuyên gia phân tích đăng cấp, Nhưng tạo hiệu cao công việc? Câu 2: Anh/chị nêu điểm mạnh điểm yếu thân trình giao tiếp làm việc nhóm? Cho ví dụ thực tế trường hợp tận dụng phát huy mạnh thân trình làm việc nhóm hiệu thời gian gần đây? Câu 3: Hãy mô tả trình tham gia nhóm Anh/chị? - Mục đích Anh/chị tham gia nhóm gì? - Liệt kê thuận lợi khó khăn Anh/chị tham gia nhóm? - Anh/chị thu lợi ích từ việc tham gia nhóm? Câu 4: Anh/chị trình quản lý cá nhân mà Anh/chị thực để hòa nhập nhóm? Câu 5: Anh/chị gặt hái (kiến thức, kỹ năng, thái độ) sau kết thúc chuyên đề "Kỹ làm việc nhóm"? 17 III Lời cảm ơn: 18 SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI I Lời nói đầu: Có bạn tự hỏi rằng: Tại nỗ lực học tập lọt vào top dẫn đầu lớp? Phải không thông minh hay nhanh nhạy họ? Có bạn phàn nàn nhóm làm việc mình, làm việc thời gian nguyên nhân thành viên nhóm chưa hoàn toàn bạn đánh giá làm việc nhóm khác chắn làm việc tốt hơn? Kỹ làm việc nhóm kỹ tương tác thành viên nhóm, nhằm thúc đẩy hiệu công việc, phát triển tiềm tất thành viên Một mục tiêu lớn đòi hỏi nhiều người làm việc với nhau, làm việc nhóm trở thành định nghĩa quan trọng tổ chức sống Kỹ làm việc nhóm “kỹ mềm” vô quan trọng với người đời sống ngày công việc Muốn có kỹ làm việc nhóm tốt, việc hiểu rõ lý thuyết chất trình nhóm làm việc người học phải vận dụng, trải nghiêm thực tế, quan sát, tự rút học cho Vì vậy, môn kỹ làm việc nhóm môn học bổ ích cần thiết Môn học giúp cho sinh viên nắm kiến thức nhóm Bên cạnh trang bị cho sinh viên kiến thức quan trọng để xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, từ áp dụng vào công việc học tập Không môn học cung cấp kỹ làm việc cần thiết hữu ích đường lập nghiệp sinh viên sau SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI II Trả lời câu hỏi Câu 1: Vận dụng kiến thức lĩnh hội môn học, giải thích cho ví dụ minh họa để làm sáng tỏ nhận định “Tại tổ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân kỹ thuật chuyên sâu, chuyên gia phân tích đăng cấp, Nhưng tạo hiệu cao công việc? Trả lời: Để làm sáng tỏ nhận định nằm việc thiếu đánh giá “Năng lực chiều rộng” Đây lực để làm việc hiệu với cộng khác tập thể phức tạp hay nói cách khác tinh thần làm việc nhóm Trong môi trường làm việc đại ngày nay, làm việc nhóm không giá trị văn hóa tổ chức, mà giá trị cá nhân Bởi không thành công chiến thắng có mình; Tổ chức thành công phối hợp làm việc nhịp nhàng cá nhân phòng ban với Ví dụ: môt nhóm làm việc với thực phóng truyền hình , thành viên nhận nhiệm vụ giao, nhiên trình làm thực tế thực hiên phóng gặp cố, khó khăn dự tính việc chia sẻ kinh nghiệm thực tế thân vô quan trọng giúp thành viên khác nhóm có cách xử lý biện pháp giải cố, khó khăn Câu 2: Anh/chị nêu điểm mạnh điểm yếu thân trình giao tiếp làm việc nhóm? Cho ví dụ thực tế trường hợp tận dụng phát huy mạnh thân trình làm việc nhóm hiệu thời gian gần đây? Trả lời: a Điểm mạnh thân trình giao tiếp làm viêc nhóm - Biết lắng nghe đóng góp ý kiến xây dựng nhóm - Kĩ giao tiếp tốt đứng trước đám đông - Tự tin giao tiếp làm việc nhóm… b Điểm yếu thân trình giao tiếp làm viêc nhóm - Nóng tính, thẳng thắng giao tiếp làm việc nhóm SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI - Nói nhiều giao tiếp làm việc nhóm Ví dụ: Trong trình làm việc nhóm để báo cáo vấn đề bạo lực học đường Thì bạn A lắng nghe chọn lọc ý kiến bạn nhóm, tìm điểm sai bạn nhóm Sau cho ý kiến tổng hợp, làm rõ vấn đề bạo lực học đường Giúp nhóm đạt điểm cao trình làm việc Câu 3: Hãy mô tả trình tham gia nhóm Anh/chị? - Mục đích Anh/chị tham gia nhóm gì? - Liệt kê thuận lợi khó khăn Anh/chị tham gia nhóm? - Anh/chị thu lợi ích từ việc tham gia nhóm? Trả lời: a Mục đích tham gia nhóm Là điểm quy tụ thành viên họ chia sẻ trách nhiệm để đạt tới Mục đích rõ ràng, nhóm viên hiểu giống liên kết họ mạnh mẽ họ góp sức để hành động Mục đích mông lung nhóm rời rạc dễ chia rẽ Tuy nhiên mục đích công bố hay thức chấp thuận chưa phải tất Mỗi cá nhân tham gia nhóm với mục đích chủ quan mà có họ không ý thức Câu lạc văn học thành lập nhằm tạo điều kiện cho bạn trẻ thưởng thức văn học nâng cao trình độ Trên thực tế có số bạn tham gia ham vui hay để tìm bạn Họ không tích cực đóng góp cho nội dung sinh hoạt Ngược lại số tham gia để nâng cao trình độ mà chất lượng sinh hoạt không đáp ứng mong chờ họ Từ từ họ chán nản rời bỏ câu lạc Nhu cầu ham vui, tìm bạn hoàn toàn bình thường đáng với bạn trẻ người phụ trách nhóm cần phải vận động để họ tích cực chuyên môn, đồng thời tổ chức sinh hoạt để đáp ứng nhu cầu phụ đáng Do điều quan trọng cho mục đích chung nhóm mục đích cá nhân ăn khớp với Mục đích điểm quy tụ ban đầu cần rà soát suốt trình sinh hoạt nhóm sống thay đổi, nảy sinh vấn đề mới, nhu cầu Luôn điều chỉnh mục đích chung giúp giữ nhóm đoàn kết hoạt động với nhiều sinh lực, hiệu b Những thuận lợi khó khăn tham gia nhóm - Thời gian không SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI - Chín người mười ý - hối hợp kiểu che mắt vẽ tranh - Ai quan trọng v.v… c Những lợi ích từ việc tham gia nhóm - Thống mục tiêu nhóm, có kế hoạch làm việc rõ ràng - Hiểu rõ mục tiêu phối hợp mục tiêu chung nhóm - Xây dựng trì niềm tin người nhóm - Hiểu vận dụng tốt động cá nhân gia nhập nhóm, hướng vào mục đích chung nhóm - Phản hồi liên tục thông tin chia sẻ thông tin liên quan đến kết công việc nhóm - Hỗ trợ thành viên nhóm - Tôn trọng cá nhân tập thể nhóm - Giải sai lầm bế tắc công việc sở quyền lợi nhóm - Công khai minh bạch đánh giá thành tích phân chia lợi ích nhóm - Khai thông vướng mắc tư tưởng bất đồng cá nhân từ ban đầu trước trở thành mâu thuẫn lớn - Hành động hợp lý tùy theo giai đoạn phát triển nhóm - Sử dụng quyền lực mức - Lãnh đạo phù hợp với tình phát triển nhóm - Duy trì bầu không khí tích cực, phù hợp với văn hóa nhóm - Vận dung khéo léo áp lực nhóm, lây lan tâm lý nhóm Câu 4: Anh/chị trình quản lý cá nhân mà Anh/chị thực để hòa nhập nhóm? Trả lời: Nhóm không nơi tập hợp nhiều cá nhân làm việc mà nơi tụ hợp, nuôi dưỡng phát huy kỹ khác cá nhân tương trợ lẫn Trong học tập, nhóm thành lập phân công giáo viên hay số bạn có mối quan tâm tìm hiểu chủ đề mà kết hợp thành nhóm để trao đổi, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhằm đạt kết học tập tốt Trong nghiên cứu, nhóm thành lập số nhà SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI khoa học trẻ có định hướng nghiên cứu hay chuyên ngành Nhưng phổ biến thành lập nhóm xung quanh đề tài hay dự án nghiên cứu (* nguồn: hình dùng tổng hợp từ internet) Nhiều nghiên cứu cho suất hiệu cá nhân làm việc theo nhóm cao hẳn so với suất hiệu trung bình cá nhân làm việc riêng lẻ Vì nhóm tận dụng tốt cá nhân chuyên môn Thông qua làm việc, cá nhân tự rèn luyện thêm kỹ sống kỹ làm việc, giúp cá nhân trưởng thành học tập nghiên cứu Việt Nam cho “nơi không tồn văn hóa làm việc nhóm, có ít” Để xây dựng văn hóa khoa học mạnh Việt Nam, vấn đề nuôi dưỡng hợp tác nhà khoa học, hay tổ chức khoa học phải trọng hơn, khuyến khích hình thành phát triển nhóm nghiên cứu Các giai đoạn phát triển nhóm Các bạn làm việc nhóm ổn định hay có nhiều kinh nghiệm làm việc nhóm nhận thấy hoạt động nhóm trải SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI qua bước phát triển khác Nhưng bạn có dịp tham gia làm việc nhóm, giai đoạn đầu có cảm giác làm việc nhóm không hiệu cá nhân làm việc Vì vậy, việc hiểu giai đoạn phát triển nhóm, biết cách giải vấn đề giai đoạn giúp nhóm hoạt động ổn định sức mạnh tập thể phát huy thành viên hưởng lợi ích nhóm mang lại Trong trình phát triển, nhóm thường phải trải qua giai đoạn sau: Giai đoạn tạo dựng: Khi mời gọi vào nhóm, thành viên rụt rè, chưa dám bộc lộ nhu cầu lực cá nhân Bản thân họ chưa xác định vai trò nhóm chưa phân định rõ ràng vai trò họ nhóm Vấn đề giai đoạn thành viên nhóm có khuynh hướng tìm kiếm hướng dẫn từ bên Giai đoạn bão tố: Đây có lẽ giai đoạn khó khăn nhóm Vấn đề giai đoạn thành viên từ chối nhiệm vụ phân công tìm kiếm lý để không làm Họ tranh cãi công việc giao phải đối mặt với điều trước họ chưa nghĩ tới khiến họ cảm thấy không thoải mái Tất lý lẽ họ dành để SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI chĩa vào thành viên khác, thay tập trung lại để bàn bạc, thảo luận vấn đề nghĩ tới mục tiêu chung Giai đoạn ổn định: Trong giai đoạn này, nguyên tắc để giải xung đột nhiệm vụ nhóm bắt đầu thiết lập Các thành viên nhóm quen dần với điều hoà khác biệt họ Các vấn đề tồn giai đoạn đầu nhóm giải tỏa, lúc xung đột tính cách ý kiến giảm dần tính hợp tác tăng lên Khi họ tập trung nhiều cho công việc bắt đầu có tiến đáng kể hiệu công việc SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI Giai đoạn thể hiện: Ở giai đoạn này, thành viên hiểu thích nghi với điểm mạnh điểm yếu người nhóm Họ biết vai trò nhóm người khác Mọi người bắt đầu cởi mở tin tưởng hơn, họ không e ngại phải đưa ý kiến thảo luận lúc đầu Sự cam kết với công việc gắn bó thành viên nhóm cao SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang 10 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI Giai đoạn kết thúc: Ở giai đoạn này, công việc thành viên hoàn tất mục tiêu chung nhóm hoàn thành, thành viên cảm thấy tự hào với đạt vận động nhóm phát triển theo chiều tuyến tính từ giai đoạn non nớt (giai đoạn tạo dựng) đến giai đoạn chín muồi (giai đoạn thể hiện) Các thành viên họp lại đánh giá (hay cá nhân tự đánh giá) để rút kinh nghiệm học cho hoạt động nhóm sau Nhiệm vụ hoàn thành nhóm kết thúc chức (các nhóm nghiên cứu, nhóm dự án thường kết thúc vậy) hay thành viên xây dựng tập hợp thành nhóm với mục tiêu Nếu bạn người trưởng nhóm, bạn phải xác định nhóm bạn giai đoạn nào, cần làm để đưa nhóm đến giai đoạn cuối Công việc bạn phải thường xuyên đánh giá vị trí vấn đề mà nhóm phải đối mặt để điều chỉnh hành động cách quản lý cho phù hợp với thời điểm Bạn cần ý đến biện pháp sau giai đoạn Trong giai đoạn tạo dựng, bạn cần giao tiếp trực tiếp, thiết lập rõ ràng mục tiêu cho nhóm cho cá nhân SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang 11 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI Trong giai đoạn bão tố, bạn cần xây dựng niềm tin tạo mối quan hệ tốt thành viên; hỗ trợ đặc biệt cho thành viên thụ động, thiếu tự tin hoang mang; giải xung đột khuyến khích thái độ tích cực; giúp cho thành viên hiểu giai đoạn phát triển nhóm vị trí mà nhóm để họ hiểu vấn đề mà nhóm phải đối mặt lại xảy ra; giúp họ nhận diện kiểu người vai trò khác nhóm để từ họ có thái độ hành vi tốt Trong giai đoạn ổn định, nhóm hoạt động tốt bạn không nên lơ mà bỏ qua giám sát Bạn nên tiếp tục nhắc nhở giúp đỡ thành viên nhận thấy trách nhiệm việc cải tiến, sáng tạo để công việc đạt kết tốt Đây giai đoạn tốt để bạn lên kế hoạch cho kiện cho nhóm Trong giai đoạn thể hiện, bạn bắt đầu nghĩ đến việc ủy quyền, giao phó nhiệm vụ cho thành viên Mỗi lần nhóm đạt thành đó, bạn nên tạo kiện có tính chất điểm nhấn để tạo cảm hứng cho thành viên Giai đoạn này, bạn bắt đầu nghĩ đến công việc khác mục tiêu Chấp nhận khác biệt nhìn nhận vai trò khác nhóm Có thể thấy lối suy nghĩ đồng ám ảnh người Chúng ta không ngừng đánh giá, phán xét hành động người khác so sánh với người khác: “Tại lại nói nhiều vậy?”, “Sao cô ta lao vào công việc mà không chịu bỏ thời gian suy nghĩ công việc, nên có kế hoạch cụ thể cho công việc, lựa chọn cách tốt để hoàn thành công việc cách hiệu chứ”, “chị nên nghĩ đến cảm xúc người khác”…v.v cuối để áp đặt lên người khác Thực ra, cá nhân tiểu vũ trụ riêng, cá thể độc lập Vì vậy, nên chấp nhận khác biệt hiểu khác biệt tạo nên sức mạnh cho làm việc nhóm Nếu bạn hiểu thuộc kiểu người đồng thuộc kiểu người nào, bạn dễ dàng cảm thông, cởi mở hòa đồng với họ SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang 12 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI Trong trình trưởng thành, bạn nhận thức kiểu người mà thuộc bạn nhờ đến hỗ trợ công cụ đo lường ngành tâm lý học để giúp cho bạn điều Nhưng thực tế, tính cá nhân tùy thuộc vào giới tính, tuổi tác, trình độ học vấn, khả chuyên môn, vị xã hội, văn hóa mà họ thuộc Để hiểu rõ thân hiểu người khác trình trải nghiệm suốt đời bạn Làm việc nhóm hội cho bạn trải nghiệm trình Khi bạn hiểu rõ thân mình, biết chắn điều động lực thúc bạn hành động bạn biết rõ đường hướng nào, hội phù hợp với bạn Và bạn hiểu người khác nhiều hơn, bạn dễ dàng hòa nhập với người xung quanh Vì mà ông bà ta đúc kết “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” Tùy theo tính chất hoạt động nhóm mà có công việc/vai trò khác Trong nhóm học tập, hình dung số công việc/vai trò thông tin viên (phụ trách sưu tầm tài liệu), phân tích viên (gợi mở vấn đề trao đổi), cải tiến viên/sáng tạo viên (đưa cách học tập tốt hay chủ đề mới), thúc đẩy viên (quan tâm, khích lệ, giúp đỡ) Trong nhóm nghiên cứu, hình dung số vai trò liệu viên (thu thập liệu), phân tích viên (xử lý liệu), cố vấn viên (góp ý mặt lý thuyết nghiên cứu suốt trình thực hành), tổ chức viên (công việc hành chính, xếp nhân sự), giám sát viên (theo dõi trình nghiên cứu) SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang 13 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI Nhận thức khác biệt kiểu người, điểm mạnh kiểu người để bố trí công việc/vai trò phù hợp với kiểu người công việc quan trọng nhóm, đặc biệt người trưởng nhóm Quá trình xác định phân công điều chỉnh vài lần cho nhóm hoạt động ổn định, công việc thực nhanh chóng hiệu Một số trở ngại thường gặp phải cách xử lý để nhóm hoạt động hiệu Khi làm việc nhóm, thường gặp số vấn đề khiến cho hoạt động nhóm không đạt kết mong muốn ban đầu, tệ hại dẫn đến tan rã nhóm Sau số kinh nghiệm đúc kết để nhóm hoạt động hiệu quả: + Vai trò người trưởng nhóm Nhóm thành lập không muốn đứng nhận trách nhiệm đầu tàu để điều hành hoạt động nhóm, kết nối thành viên nhóm cho tham gia vào nhóm cá nhân phải tự giác tham gia Người viết tham gia số nhóm nghiên cứu, ban đầu nhóm thành lập cá nhân khởi xướng người không chịu nhận vai trò trưởng nhóm nhóm không tổ chức bầu chọn làm trưởng nhóm Kết hoạt động nhóm ý kiến SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang 14 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI định người khởi xướng hoạt động thường bị bỏ qua Và sau đó, qua vài buổi họp nhóm, chẳng liên lạc với Vì để nhóm hoạt động hiệu phải có người trưởng nhóm Trong dự án hay đề tài nghiên cứu người chủ nhiệm đề tài hay dự án người trưởng nhóm cao Nếu dự án lớn hợp phần công việc nên có người trưởng nhóm để quản lý công việc hợp phần + Không có mục tiêu chung Các thành viên nhóm rõ ràng có ý kiến khác nhau, dẫn đến tình xung đột Nếu mục tiêu chung, nhóm rơi vào tình trạng mạnh làm, người ý kiến không chịu ý kiến Vì vậy, điều quan trọng tất thành viên nhóm nhận thức mục tiêu chung thay trọng quan điểm cá nhân làm việc để đạt mục tiêu chung + Thái độ “dĩ hòa vi quý” tham gia thụ động SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang 15 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI Thái độ tạo bầu không khí ôn hòa nhóm khiến cho thành viên nhóm không đưa ý kiến góp ý, chất vấn hay tranh luận vấn đề Vì muốn làm vừa lòng người khác thân chưa thực hiểu vấn đề không đồng tình với vấn đề nêu dẫn đến phân công trách nhiệm công việc mập mờ, không rõ ràng Thái độ “bằng mặt không lòng” dễ dẫn đến nguy chia rẽ nhóm Nhưng tệ hại số thành viên không làm hay chờ người khác làm trước nương theo hay động viên miệng Sau thời gian, thành viên làm việc tích cực bắt đầu cảm thấy bất công dẫn đến bất mãn tạo nguy tan rã nhóm Ngược lại với tình trạng trên, số thành viên nhóm có khuynh hướng cho ý kiến tốt chẳng chịu chấp nhận ý kiến khác Vì tự cho giỏi nên thành viên bàn luận với người mà họ cho tài giỏi nhóm Đây yếu tố quan trọng gây chia rẽ nhóm Vì vậy, thành viên cần phải tôn trọng ý kiến lẫn trân trọng đóng góp người khác + Đùn đẩy trách nhiệm Do thảo luận không dứt điểm, phân chia công việc không phân minh nên nghĩ việc người khác việc mình, gặp thất bại từ chối không dám nhận trách nhiệm hay tìm lý lẽ để đổ trách nhiệm qua cho người khác Vì vậy, việc phân công vai trò, trách nhiệm phù hợp cho cá nhân phải minh bạch, rõ ràng thành viên nhận công việc phải cam kết hoàn thành công việc tiến độ theo kế hoạch + Không xác lập quy tắc ứng xử từ đầu Cần hiểu rõ thành viên nhóm xem cá nhân đặc biệt với kinh nghiệm, quan điểm, kiến thức khác Mục đích thành lập nhóm để tận dụng lợi khác biệt Nhưng không xác lập quy tắc ứng xử nhóm từ đầu dẫn đến xung đột hay mâu thuẫn nhóm Vì vậy, cách ứng xử giao tiếp nhóm phải cởi mở, trung thực tôn trọng Để hợp tác hiệu quả, thành viên nhóm cần hiểu tôn trọng lực, quan điểm hành động để giảm thiểu xung đột, đảm bảo hoạt động nhóm suôn sẻ nâng cao suất Các thành viên tự bày tỏ suy nghĩ, ý kiến giải pháp tiềm để giải vấn đề Mọi người cảm thấy lắng nghe thấu hiểu Tránh cảm xúc tiêu cực, đố kỵ ác ý Không nên sử dụng ngôn từ mang tính trích, đổ lỗi cho người khác SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang 16 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI + Thiếu kiểm tra cải thiện quy trình, hoạt động thực tiễn tương tác thành viên nhóm Kiểm tra cải thiện mắt xích quan trọng để đảm bảo tiến độ thực mục tiêu chung nhóm Ở mắt xích người trưởng nhóm đóng vai trò quan trọng Người trưởng nhóm không kiểm tra, đánh giá tiến độ chất lượng công việc mà sớm nhận vấn đề đang/sẽ gây cản trở cho công việc, tác động khách quan đến nỗ lực, khả chiến lược nhóm mâu thuẫn tồn âm ỉ nhóm Một nhận rõ vấn đề phải nhanh chóng tìm cách giải sớm tốt để không làm ảnh hưởng đến mục tiêu chung nhóm Câu 5: Anh/chị gặt hái (kiến thức, kỹ năng, thái độ) sau kết thúc chuyên đề "Kỹ làm việc nhóm"? Trả lời: Những gặc hái sau kết thúc chuyên đề "Kỹ làm việc nhóm" - Làm việc theo nhóm tạo điều kiện tăng suất hiệu công việc - Giúp vận dụng kiến thức , kỹ năng, thái độ giao tiếp trình làm việc nhóm - Biết cách làm việc nhóm đạt hiểu cao học tập công việc SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang 17 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM III CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI Lời cảm ơn: Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến BGH nhà trườngđã tạo điều kiện cho chúng em học môn kỹ làm việc nhóm để chúng em có kiến thức bổ ích kinh nghiệm làm việc nhóm tốt Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Lê Quang Khôi, thầy giảng dạy truyền đạt lại cho chúng em nhiều kiến thức quý báu nhiều kinh nghiệm sống bổ ích Môn kỹ làm việc nhóm môn học đày ắp khả ứng xử sống, cách làm việc nhóm, quan hệ với bạn bè thêm gần gũi ngày hiểu SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang 18 [...]... sớm càng tốt để không làm ảnh hưởng đến mục tiêu chung của nhóm Câu 5: Anh/chị đã gặt hái được những gì (kiến thức, kỹ năng, thái độ) sau khi kết thúc chuyên đề "Kỹ năng làm việc nhóm" ? Trả lời: Những gặc hái được sau khi kết thúc chuyên đề "Kỹ năng làm việc nhóm" - Làm việc theo nhóm tạo điều kiện tăng năng suất và hiệu quả của công việc - Giúp vận dụng được những kiến thức , kỹ năng, thái độ trong... trong quá trình làm việc nhóm - Biết cách làm việc nhóm đạt hiểu quả cao trong học tập và công việc SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang 17 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM III CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI Lời cảm ơn: Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến BGH nhà trườngđã tạo điều kiện cho chúng em được học môn kỹ năng làm việc nhóm để chúng em có được những kiến thức bổ ích cũng như những kinh nghiệm làm việc nhóm tốt Đặc... trưởng nhóm và nhóm cũng không tổ chức bầu chọn ai làm trưởng nhóm Kết quả là bất kì hoạt động nào trong nhóm nếu như không có ý kiến và quyết SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang 14 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI định của người khởi xướng thì hoạt động đó thường bị bỏ qua Và sau đó, qua vài buổi họp nhóm, chẳng ai còn liên lạc với ai Vì vậy để nhóm hoạt động hiệu quả phải có người trưởng nhóm. .. kinh nghiệm và bài học cho các hoạt động nhóm sau này Nhiệm vụ hoàn thành thì nhóm sẽ kết thúc chức năng (các nhóm nghiên cứu, nhóm dự án thường kết thúc như vậy) hay các thành viên có thể xây dựng và tập hợp thành các nhóm mới với mục tiêu mới Nếu bạn là một người trưởng nhóm, bạn phải xác định nhóm của bạn đang ở giai đoạn nào, cần làm gì để đưa nhóm đi đến giai đoạn cuối cùng Công việc của bạn là... chính cái khác biệt đó đã tạo nên sức mạnh cho làm việc nhóm Nếu bạn hiểu mình thu c kiểu người nào và các đồng sự của mình thu c kiểu người nào, bạn sẽ dễ dàng cảm thông, cởi mở và hòa đồng với họ SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang 12 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI Trong quá trình trưởng thành, bạn dần dần nhận thức được kiểu người mà mình thu c về và bạn cũng có thể nhờ đến sự hỗ trợ... tan rã nhóm Sau đây là một số kinh nghiệm được đúc kết để nhóm hoạt động hiệu quả: + Vai trò của người trưởng nhóm Nhóm được thành lập nhưng không ai muốn đứng ra nhận trách nhiệm đầu tàu để điều hành hoạt động của nhóm, kết nối các thành viên trong nhóm và cho rằng khi tham gia vào nhóm thì mỗi cá nhân phải tự giác tham gia Người viết bài này cũng đã từng tham gia một số nhóm nghiên cứu, ban đầu nhóm. .. viên trong nhóm đều nhận thức được những mục tiêu chung thay vì chú trọng quan điểm của từng cá nhân và cùng nhau làm việc để cùng nhau đạt được mục tiêu chung đó + Thái độ “dĩ hòa vi quý” và tham gia thụ động SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang 15 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI Thái độ này tuy tạo ra bầu không khí ôn hòa trong nhóm nhưng nó cũng khiến cho các thành viên trong nhóm không... độ thực hiện mục tiêu chung của nhóm Ở mắt xích này người trưởng nhóm đóng vai trò rất quan trọng Người trưởng nhóm không chỉ kiểm tra, đánh giá tiến độ và chất lượng của công việc mà còn sớm nhận ra những vấn đề đang/sẽ gây cản trở cho công việc, những tác động khách quan đến những nỗ lực, khả năng và chiến lược của nhóm cũng như những mâu thu n tồn tại âm ỉ trong nhóm Một khi đã nhận rõ các vấn đề... người là công việc quan trọng của nhóm, đặc biệt là người trưởng nhóm Quá trình xác định và phân công này có thể được điều chỉnh vài lần sao cho nhóm hoạt động ổn định, các công việc được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả Một số trở ngại thường gặp phải và cách xử lý để nhóm hoạt động hiệu quả Khi làm việc nhóm, chúng ta thường gặp một số vấn đề khiến cho hoạt động của nhóm không đạt được kết quả như... mặt lý thuyết nghiên cứu cũng như trong suốt quá trình thực hành), tổ chức viên (công việc hành chính, sắp xếp nhân sự), giám sát viên (theo dõi quá trình nghiên cứu) SVTH: NGUYỄN CHÍ BỀN Trang 13 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: LÊ QUANG KHÔI Nhận thức được sự khác biệt giữa các kiểu người, những điểm mạnh của từng kiểu người để bố trí công việc/ vai trò phù hợp với từng kiểu người là công việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay