Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm

4 645 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:50

Câu 1: Vận dụng kiến thức lĩnh hội môn học, giải thích cho ví dụ minh họa để làm sáng tỏa nhận định đây: Tại tổ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân chuyên sâu, chuyên gia phân tích đẳng cấp,… tạo hiệu cao công việc? Vì họ tinh thần làm việc nhóm, làm việc nhóm đưa mặt mạnh người bổ sung cho để thêm hoàn thiện Những người làm việc đơn lẻ dù có người giỏi đến đâu khó để hoàn thành tốt công việc nhóm Ngoài làm việc theo nhóm người học hỏi thêm nhiều kiến thức để từ ngày phát triển thân Ví dụ: Trong công ty nước giải khát NMH, giám đốc đề nghị phòng kinh doanh đưa kế hoạch để phát triển sản phẩm Nhưng phòng kinh doanh có nhiều người giỏi nên thường có bất đồng ý kiến, không đưa kế hoạch chung Trưởng phòng tổ chức buổi họp nhóm yêu cầu người phải lợi ích chung phòng, cuối thống ý kiến chung cuối phòng kinh doanh hoàn thành nhiệm vụ giám đốc giao cho Câu 2: Anh/ chị nêu rõ điểm mạnh điểm yếu thân trình giao tiếp làm việc nhóm? Cho ví dụ thực tế trường hợp vận dụng phát huy mạnh thân trình làm việc nhóm hiệu thời gian gần đây? Điểm mạnh điểm yếu thân trình giao tiếp: - Điểm mạnh: Rất thân thiện vui vẻ giao tiếp - Điểm yếu: Giọng nói chưa tốt, sử dụng từ ngữ rườm rà làm cho người nghe không hiểu Điểm mạnh điểm yếu thân trình làm việc nhóm: - Điểm mạnh: Khá giờ, hoà đồng với thành viên Trong trình làm việc tạo thiện cảm với thành viên nhóm Luôn hỗ trợ thành viên nhóm - Điểm yếu: Đôi lúc nóng tính Dễ bị tập trung Ít đưa ý kiến Ví dụ thực tế trường hợp vận dụng phát huy mạnh thân trình làm việc nhóm hiệu thời gian gần đây: Trong báo cáo nhóm lần trước, nhóm trưởng phân công cho thành viên câu hỏi có bạn nhóm trả lời hỗ trợ bạn hoàn thành công việc Câu 3: Hãy mô tả trình tham gia nhóm Anh/ chị? Vào ngày 18/7/2016 tham gia nhóm học tập, nhóm lập để hoàn thành báo cáo cuối kì Những thuận lợi tham gia nhóm: người học lớp nên thân thiết với nhau, học nhóm giúp cho có thêm nhiều ý kiến để hoàn thiện báo cáo Những khó khăn tham gia nhóm: bảo vệ ý kiến cá nhân nên có xảy mâu thuẫn nhỏ thời gian người khác nê đồng thời gian Những lợi ích thu từ việc tham gia nhóm: tham gia nhóm giúp cho có thêm nhiều kinh nghiệm việc lắng nghe người ý kiến từ người khác, biết xây dựng phân chia công việc rõ ràng, biết cách làm việc tập thể - - - - Câu 4: Anh/ chị mô tả trình quản lý cá nhân mà Anh/ chị thực để hòa nhập nhóm? Quản lí thời gian: + Luôn + Hoàn thành tất công việc giao Quản lý cá tính: + Kiềm chế cá tính không tích cực + Chấp nhận ý kiến thành viên + Luôn bình tĩnh trường hợp Câu 5: Anh/ chị gật hái ( kiến thức, kỹ năng, thái độ) sau kết thúc chuyên đề “Kỹ làm việc nhóm”? Kiến thức: + Biết cách để làm việc nhóm tốt + Hiểu tầm quan trọng làm việc nhóm + Nắm vững phương pháp, kỹ xây dựng phát triển nhóm Kỹ năng: + Biết cách xây dựng làm việc nhóm hiệu + Biết đuợc cách định nhóm + Giúp cho nhóm đưa ý kiến tích cực Thái độ: + Lắng nghe, tôn trọng ý kiến người nói + Thân thiện, giúp đỡ thành viên nhóm + Tiếp nhận ý kiến tiêu cực để sửa đổi LỜI CẢM ƠN Sau học xong môn kĩ làm việc nhóm em hiểu quan trọng làm việc nhóm, muốn hoàn thành tốt công việc cần phải biết cách thức tổ chức làm việc nhóm Hi vọng ứng dụng điều Thầy dạy vào sống sau Xin chân thành cảm ơn Thầy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay