Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm

8 633 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:50

BÀI THU HOẠCH MÔN KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM I LỜI MỞ ĐẦU II ÁP DỤNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC TRẢ LỜI CÂU HỎI Câu 1: Vận dụng kiến thức lĩnh hội môn học, giải thích cho ví dụ minh học để làm sáng tỏ nhận định đây: " Tại tồ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân kỹ thuật chuyện sâu, chuyên gia phân tích đẳng cấp, Nhưng tạo hiệu cao công việc? Câu 2: Anh/chị nêu điểm mạnh điểm yếu thân trình giao tiếp làm việc nhóm? Cho ví dụ thực tế trường hợp tận dụng phát huy mạnh thân trình làm việc nhóm hiệu thời gian gần Câu 3: Hãy mô tả trình tham gia nhóm Anh/chị? - Mục đích Anh/chị tham gia nhóm gì? - Liệt kê thuận lợi khó khăn Anh/chị tham gia nhóm? - Anh/chị thu lợi ích từ việc tham gia nhóm? Câu 4: Anh/chị trình quản lý cá nhân mà Anh/chị thực để hòa nhập nhóm? Câu 5: Anh/chị gặt hái (kiến thức, kỹ năng, thái độ) sau kết thúc chuyên đề "Kỹ làm việc nhóm"? III LỜI CẢM ƠN GVHD: LÊ QUANG KHÔI1 LỜI MỞ ĐẦU Kỹ làm việc nhóm kỹ tương tác thành viên nhóm, nhằm thúc đẩy cho công việc nhanh hiệu hơn, nhằm phát triển tiềm thành viên Làm việc nhóm làm cho thành viên nhóm gắn kết với Những công việc lớn thường đòi hỏi nhiều người làm việc với nhau, làm việc nóm chở nên quan trọng tổ chức sống Trong thời kỳ kinh tế khó khăn yêu cầu làm việc theo nhóm cần thiết, sống này, xã hội không hoàn hảo, làm việc theo nhóm tập trung mặt mạnh người bổ sung cho để hoàn thiện hơn, chẳng làm hết công việc lớn mà đạt kết tốt Vì môn kỹ làm việc nhóm giúp cho sinh viên nắm kiến thức làm việc theo nhóm như: khái niệm, tầm quan trọng làm việc nhóm, quy mô, phân loại nhóm Qua môn học cung cấp cho sinh viên lượng kiến thức quan trọng để xây dựng nhóm làm việc có hiệu quả, từ giúp cho sinh viên áp dụng tốt vào việc học, vào sống, công việc đường nghiệp sau này, làm việc nhóm yếu tốt tốt để học hỏi trao đổi kinh nghiệm thành viên nhóm với để hoàn thiện GVHD: LÊ QUANG KHÔI2 BÀI THU HOẠCH KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM II ÁP DỤNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC TRẢ LỜI CÂU HỎI Câu 1: Vận dụng kiến thức lĩnh hội môn học, giải thích cho ví dụ minh học để làm sáng tỏ nhận định đây: " Tại tồ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân kỵ thuật chuyện sâu, chuyên gia phân tích đẳng cấp, Nhưng tạo hiệu cao công việc? Trả lời: Trong tổ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân kỹ thuật chuyên sâu, chuyên gia phân tích đẳng cấp có hiệu cao công việc họ thiếu yếu tố cần thiết để tổ chức phát triển: - Tinh thần đoàn kết tổ chức - Sẳn sang hy sinh lợi ích cá nhân - Sự thành viên - Kinh nghiệm làm việc - Kỹ giao tiếp - Liên kết công việc - Kế hoạch hoạt động - Óc sang tạo - Tầm nhìn xa công việc - Tính kỹ luật cao - Tài xoay xở Ví dụ: - Trong tổ chức họ không hài long công việc số vấn đề họ thường chia bè phái, việc kéo dài lâu không giải dứt điểm lâu ngày sinh mâu thuẫn nội - Một nhà lãnh đạo óc sáng tạo tầm nhìn xa, tài xoay xở GVHD: LÊ QUANG KHÔI3 công việc nhà lãnh đạo đưa định táo bạo, tâm huyết, cách nhìn nhận thay đổi để từ vạch kế hoạch tối ưu công việc Câu 2: Anh/chị nêu điểm mạnh điểm yếu thân trình giao tiếp làm việc nhóm? Cho ví dụ thực tế trường hợp tận dụng phát huy mạnh thân trình làm việc nhóm hiệu thời gian gần đây? Trả lời: - Những điểm mạnh yếu than giao tiếp làm việc nhóm là: • Ưu điểm + Luôn tuân thủ quy tắc mà nhóm đưa + Làm việc + Có tin thần tự giác trách nhiệm + Có tin thần đoàn kết • Nhược điểm + Ít nói + Thiếu đón + Phụ thuộc vào trình hoạt động nhóm • Ví dụ - Thay trích thành viên nhóm làm việc giải thích rõ tầm quan trọng thành viên nhóm - Gắn kết tình bạn nhóm Câu 3: Hãy mô tả trình tham gia nhóm Anh/chị? - Mục đích anh chị tham gia nhóm gì? - Liệt kê thuận lợi khó khăn Anh/chị tham gia nhóm? GVHD: LÊ QUANG KHÔI4 - Anh/chị thu lợi ích từ việc tham gia nhóm? Trả lời: • Mục đích anh/chị tham gia nhóm - Cùng chia thực chung công việc, nhiệm vụ kế hoạch giao nhằm đạt kết tốt - Mang lại kết tốt mà cá nhân khó đạt • Liệt kê thuận lợi khó khăn mà anh/chị tham gia nhóm - Thuận lợi: + Chia sẽ, học hỏi kinh nghiệm sống kinh nghiệm xã hội + Thái độ, cảm xúc, hành vi cá nhân thay đổi theo chiều hướng tốt cá nhân tự hoàn thiện Ví dụ: Cá nhân phát biểu trước đám đông không run trước + Mỗi thành viên người giúp đỡ tiềm năng, đồng thời thành viên nhân tài, môi trường hoạt động nhóm thích hợp với cá nhân tạo động lực cho cá nhân phát huy khả đạt hiệu cao công việc + Môi trường hoạt động nhóm yếu tố tạo nên động lực cho thành viên - Khó khăn + Nhóm cần có tổ chức chặt chẽ nên cá nhân thường cảm thấy bị rang buộc số hoàn cảnh + Đôi cá nhân phải “hy sinh” lợi ích, ham muốn riêng lợi ích chung tập thể Trường hợp có số cá nhân “quá hiền” nhóm trưởng thiếu quan tâm cá nhân chịu thiệt thòi + Trong hoạt động nhóm, quản lý thường dễ phát sinh chia bè phái + Các vấn đề riêng tư cá nhân thường bị tiết lộ thành viên thường chia thông tin cho nhau, mục đích không lành mạnh thông tin gây nên chuyện không hay, làm phát sinh mâu thuẫn nội nhóm GVHD: LÊ QUANG KHÔI5 + Tuy nhiên, thực tế có nhiều nhóm khác nhau, có mục tiêu khác nhau, đồng thời có thuận lợi khó khăn riêng Chính vậy, cá nhân phải tìm hiểu nhóm, tìm hiểu điểm mạnh – yếu để từ thỏa thuận quy tắc hoạt động chung cho phù hợp • Anh/chị thu lợi ích từ việc tham gia nhóm? - Biết cách hạn chế tham gia nhóm - Giải tỏa áp lực - Gần gủi hiểu Câu 4: Anh/chị trình quản lý cá nhân mà Anh/chị thực để hòa nhập nhóm - Đặt nguyên tắc nhóm để thành viên nhóm điều chấp hành tham gia, thời gian hợp nhóm, vai trò cá nhân thành viên nhóm - Thường xuyên thong báo thành viên nhóm hoạt động thời gian tới để chuẩn bị tin thần phân bố công việc giao thành viên - Nhóm nhiều cá nhân tức nhiều tính cách thói quen khác Vì nhóm trưởng nhóm phó cần phải hiểu hết tính cách thành viên khác nhóm - Sự hòa thuận đoàn kết thành viên nhóm quan trọng, đối xử công với thành viên để đạt tình đoàn kết nhóm - Là nhóm trưởng cần phải thường xuyên trình công việc vị nhóm trưởng cần phải kỹ thuyết trình, phát biểu trước đám đông để thuyết trình có tính thuyết phục cao Câu 5: Anh/chị gặt hái (kiến thức, kỹ năng, thái độ) sau kết thúc chuyên đề "Kỹ làm việc nhóm"? Trả lời: Anh chị gặt hái GVHD: LÊ QUANG KHÔI6 - Lắng nghe người khác Khi đội bạn biết tôn trọng lắng nghe ý kiến người khác, không hoàn hảo Những ý kiến có hay tới đâu có thiếu sót, người lắng nghe phải phát thiếu sót để góp ý giúp cho ý tưởng hoàn thiện Lắng nghe giúp thành viên nhóm hiểu hơn, biết điểm yếu để góp ý sửa chữa Do vậy, tham gia làm việc nhóm bạn luyện cho kỹ lắng nghe - Kỹ tổ chức công việc Kỹ tổ chức công việc nhiệm vụ trưởng nhóm, người trưởng nhóm phải có khả giao việc giải vấn đề phát sinh nhóm, đảm bảo đồng thành viên với để công việc không bị giám đoạn lý Ngoài kỹ làm việc nhóm phải biết cách tổ chức công việc Đây nhiệm vụ thành viên nhóm, giao việc thành viên phải biết cách tiến hành công việc cho khoa học, không để tiến trình công việc chậm so với thành viên khác, đảm bảo công việc hoàn thành tiến độ thời gian - Trợ giúp tôn trọng lẫn Trong nhóm thành viên phải biết trợ giúp lẫn công việc, đồng đội gặp khó khăn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ họ Việc làm tạo nên gắn kết thành viên nhóm lại với - Bên cạnh thành viên cần tôn trọng lẫn nhau, không nên nghĩ giỏi người khác, tự đề cao xem thường thành viên khác Việc giúp đỡ tôn trọng lẫn thành viên nhóm động lực lớn để làm việc hướng tới mục đích chung cuối - Có trách nhiệm với công việc giao - àm việc hay nhóm bạn cần luyện cho kỹ có trách nhiệm với công việc Khi làm việc mình, kết không tốt bạn người chịu trách nhiệm, làm việc nhóm khác Nếu bạn ỷ lại không hoàn thành nhiệm vụ giao nghĩa bạn làm ảnh hưởng đến tập thể Khi công lao người cố gắng làm tốt bị phủ nhận tất cả, kết cuối thước đo kết công việc phần công việc hoàn thành -Khuyến khích phát triển cá nhân Đây kỹ dành cho người trưởng nhóm, thủ lĩnh có lĩnh lực thủ lĩnh biết cách khuyến khích, tạo động lực , điều kiện cho thành viên nhóm phát triển cá nhân nhóm Khi cá nhân khuyến khích tạo điều kiện để phát triển động lực để thành viên cố gắng GVHD: LÊ QUANG KHÔI7 công việc thấy giá trị thân nâng cao - Gắn kết cách gắn kết lại với thành viên khác nhóm không bạn thấy lẻ loi, cảm thấy không trọng dụng nhóm, bạn tưởng tượng mà Hãy học cách sát lại với người, có gắn kết cho bạn nhóm hoàn hảo Bởi thành viên cởi mở việc chia sẻ, giúp đỡ lẫn công việc sống III Lời Cảm Ơn Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy "Lê Quang Khôi", khoản thời gian thầy giảng dạy không nhiều thầy cho em có buổi học thật nghĩa, thầy truyền đạt hết tất kinh nghiệm sống kinh nghiệm đời thực thầy việc làm việc nhóm, thời gian học tập lớp không nhiều, cố gắng chắn hiểu biết kỹ môn học em nhiều hạn chế thiếu sót Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: LÊ QUANG KHÔI8
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay