Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (2)

5 644 3
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:50

Câu 1: Vận dụng kiến thức lĩnh hội môn học, giải thích cho ví dụ minh họa để sáng tỏ nhận định đây: “Tại tổ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân kỹ thuật chuyên sâu, chuyên gia phân tích đẳng cấp…nhưng tạo hiệu cao công việc?” Thứ nhất, tổ chức có nhiều nhân tài hiệu công việc lại không cao tổ chức đoàn kết, thống ý kiến nhân viên với nhau, bất đồng quan điểm Thứ 2, tổ chức nghĩ kỹ sư giỏi, nghĩ có kỹ thuật chuyên sâu, nghĩ chuyên gia phân tích đẳng cấp, vậy, họ làm theo ý mình, theo cách máy móc suy nghĩ họ ỷ lại vào cấp Nhưng họ không nghĩ phận, kỹ sư, nhân kỹ thuật chuyên gia phân tích không tương tác, không hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, họ có tạo sản phẩm sản phẩm không hoàn hảo Thứ 3, lãnh đạo tổ chức yếu nên phát huy hết mạnh phận, không kết hợp ba phong cách lãnh đạo độc đoán – tự – dân chủ lại với nhau, khiến cho họ không tin tưởng vào lãnh đạo Do đó, tổ chức không đưa mục tiêu hoạt động mình, nguyên tắc lãnh đạo, nguyên tắc hoạt động Ví dụ minh họa: Nhóm 10 có bạn, thứ hai ngày 01 tháng năm 2016 thầy có giao cho nhóm chuyên đề: “Thực trạng đăng ký đất đai tháng đầu năm 2016 quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ” Nhóm có bạn giỏi tìm thu thập tài liệu, số liệu; bạn giỏi phân tích đưa nhận xét số liệu; bạn giỏi thao tác máy tính tổng hợp tài liệu Nhưng làm nhóm trưởng lại không đôn đốc, không theo sát trình làm bài, không phân chia nhiệm vụ, không họp nhóm lý tốn Nên đến hạn nộp bài, bạn nhóm tổng hợp tài liệu lại bị sai sót; số liệu nhận xét, đánh giá không trùng khớp với nhau; gây bất đồng nhóm; người tự ý làm theo cách riêng mình; nhóm trưởng lại mập mờ không thống ý kiến Mâu thuẫn dẫn đến hoàn thành chuyên đề nộp cho thầy, nhóm điểm lớp Qua việc đó, nhóm nhận thấy mặt mạnh mặt yếu người bạn nhóm tìm cách khắc phục để chuyên đề sau kết tốt hơn, riêng bạn nhóm trưởng bị nhóm phê bình bạn hứa khắc phục Câu 2: Anh/Chị chọn tình mà giả định trước Anh/Chị tham gia làm việc nhóm (Nhóm học tập, nghiên cứu, công việc,…) Hãy mô tả trình tham gia nhóm anh/chị trả lời nội dung sau: - Tên nhóm? - Mục tiêu chung nhóm cần đạt gì? - Hoạt động nhóm? - Số lượng thành viên, nguyên tắc hoạt động, nguyên tắc đóng quỹ, thời gian họp làm việc chung? - Liệt kê thuận lợi khó khăn Anh/Chị tham gia nhóm? - Mục đích Anh/chị tham gia nhóm gì? - Anh/Chị thu lợi ích tham gia nhóm? - Giả định nhóm Anh/Chị có mâu thuẫn lợi ích kinh tế thành viên nhóm Với vai trò nhóm trưởng Anh/Chị giải mâu thuẫn xung đột nhằm mang lại hiệu hoạt động chung nhóm? Trả lời: Ngày 15 tháng năm 2016, hôm có tiết thầy Nguyễn Quốc Hậu vào cuối buổi học thầy thông báo lập nhóm để làm báo cáo cuối môn học Thế nhóm Wind – Gió đời từ - Nhóm lấy tên nhóm Wind – Gió - Mục tiêu chung nhóm cần đạt được: hoàn thành báo cáo mà thầy đặt ra, thời hạn - Hoạt động nhóm: họp nhóm, làm báo cáo, tìm tài liệu thao tác máy tính - Số lượng thành viên: bạn Nguyên tắc hoạt động: động, sáng tạo, hiệu Nguyên tắc đóng quỹ: 20.000 VNĐ/người/lần họp nhóm Thời gian họp nhóm làm việc chung: vào buổi chiều thứ 2, thứ 4, thứ 5; lúc 14h - Thuận lợi tham gia nhóm: Các bạn bạn bè lớp nên thời gian hiểu nhanh hơn, hòa hợp với nhau, dễ nói chuyện, vui vẻ, quý mến nhau, phát huy mạnh mình, tiếp thu nhiều kiến thức chưa biết hay chưa nắm vững môn học, giúp tự tin - Khó khăn tham gia nhóm: bạn tiếp thu ý kiến mình, ý kiến đúng; họ không làm việc nghiêm túc; rụt rè, tương tác với bạn nhóm; có số bạn không thích nên họ phản bác điều nói - Mục đích tham gia nhóm: muốn hoàn thành tốt báo cáo giao với điểm cao; muốn làm việc với bạn; muốn học hỏi kiến thức từ bạn; hiểu thêm khía cạnh khác bạn; cuối muốn hoàn thiện thân dù môi trường - Lợi ích thu từ việc tham gia nhóm: học cách làm việc nhóm nào; khắc phục số điểm yếu thân; tự tin đưa ý kiến đóng góp - Giả sử nhóm có mâu thuẫn lợi ích kinh tế thành viên nhóm như: lần họp nhóm bạn phải đóng quỹ 20.000 VNĐ/bạn địa điểm họp thường quán cà phê gần trường có số bạn trình làm tiêu số tiền vượt mức mà bạn đóng, số lại tiêu số tiền vừa số tiền mà bạn đóng quỹ hay Vì vậy, bạn nhóm mâu thuẫn với nhau, với vai trò nhóm trưởng – giải sau: + Thứ nhất, số bạn tiêu vượt hạn mức mà bạn đóng quỹ phải đóng bù vào tiền quỹ + Thứ hai, không thu tiền quỹ nữa, mà thay vào bạn tự sài tự chi Và cần tiền in tài liệu thủ quỹ nhóm thông báo để đóng tiền trước + Thứ ba, cần bạn nhóm đưa ý kiến riêng mình, sau biểu thống để đưa ý kiến chung Như vậy, bạn không mâu thuẫn lợi ích kinh tế nữa, mà có công thành viên nhóm, thắt chặt thêm tính đoàn kết nhóm Câu 3: Anh/Chị mô tả cách thức trình quản lý cá nhân trước Anh/Chị để hòa nhập nhóm? Trả lời: Quản lý cá nhân để hòa nhập nhóm: - Luôn lần hẹn - Luôn nhắc nhở thân làm việc phải nghiêm túc - Giành thời gian cho việc học tập, tiếp thu kiến thức, ý kiến đóng góp bạn nhóm - Tương tác với thành viên nhóm - Từ bỏ cá nhân - Tập bình tĩnh trước lời nói khó nghe, tìm cách giải rút học kinh nghiệm - Kiếm nén giận bạn có nặng lời Câu 4: Anh/Chị nêu rõ điểm mạnh điểm yếu thân trình làm việc với người khác? *Điểm mạnh: - Làm việc nghiêm túc - Luôn hoàn thành nhiệm vụ giao - Có ý kiến hay cho nhóm - Có thể thuyết phục bạn nhóm nghe theo ý kiến - Thao tác tốt máy tính - Giúp đỡ bạn nhóm hoàn thành nhiệm vụ - Lắng nghe, thông cảm cho thành viên nhóm *Điểm yếu: - Hay giận bạn làm việc không nghiêm túc - Lười biếng - Đẩy trách nhiệm cho nhóm trưởng - Câu từ phân tích vấn đề lũng khiến cho thành viên nhóm khó hiểu - Rụt rè - Nhận định ý kiến hay sai yếu - Bị tập trung Câu 5: Anh/Chị gặt hái (kiến thức, kỹ năng, thái độ) sau kết thúc chuyên đề “Kỹ làm việc nhóm”? Trả lời: *Về kiến thức: - Tiếp thu kỹ làm việc nhóm - Biết cách giải mâu thuẫn nhóm - Nắm nguyên tắc, quy trình, phương pháp để nâng cao hiệu làm việc nhóm - Nắm vững phong cách lãnh đạo nhóm *Về kỹ - Thu thập cho thân thêm kỹ làm việc nhóm - Cũng cố kỹ tạo lập mối quan hệ kỹ soạn thảo văn - Học cách chuẩn bị cho buổi họp nhóm - Học cách tự tin trước đám đông, nêu lên ý kiến - Thấu hiểu khó khăn, thuận lợi làm việc nhóm - Học thêm kỹ tổ chức công việc *Về thái độ - Biết lắng nghe thành viên nhóm - Tôn trọng thành viên nhóm - Có trách nhiệm công việc - Nghiêm túc thực công việc giao - Chung sức mục tiêu chung - Giúp đỡ lẫn để hoàn thành nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (2) , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (2) , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay