Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (7)

5 623 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:49

Câu 1: Vận dụng kiến thức lĩnh hội môn học, giải thích cho ví dụ minh họa để làm sáng tỏ nhận đinh đây: “Tại tổ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân kỹ thuật chuyên sâu, chuyên gia phân tích đẳng cấp,… tạo hiệu cao công việc?” - Trong công ty có nhiều nhân viên giỏi tạo hiệu cao công việc họ cách kết hợp lại với để hoàn thành công việc tốt hơn, ví dụ chuyên gia phân tích kết phù hợp với tình hình phát triển công ty đưa xuống kỹ sư, nhân kỹ thuật để phát triển ý kiến không đồng hay họ giữ quan điểm riêng nên hoàn thành công việc không đáp ứng yêu cầu mong muốn - Do vấn đề nguồn lực: Có nhân viên giỏi không hỗ trợ thời gian, tiền bạc, không gian làm việc để phát triển hay nhân hỗ trợ họ họ muốn hoàn thành tốt công việc - Chướng ngại vật: Một số việc không giải không nằm quyền kiểm soát nhân viên mà không cấp hỗ trợ - Kỳ vọng cấp trên: Mặc dù họ nhân viên giỏi đưa yêu cầu công việc mà không đặt tiêu chí hoàn thành tốt công việc nhân viên họ không làm tốt công việc mức tốt điều hiển nhiên - Không khích lệ: Đây thiếu sót cần phải suy xét cấp hay người quản lý, khích lệ để họ việc tốt nhân viên không nản chí công việc - Không có kỷ luật: Trái với việc khen thưởng hay khích lệ kỷ luật, có nhân viên giỏi công ty không đưa hình thức kỷ luật không hoàn thành tốt công việc họ làm trì trệ qua loa - Làm việc sức: Đôi vi họ nhân viên giỏi mà cấp giao cho nhiều công việc hoàn thành lúc khiến họ thấy áp lực nản chí không làm tốt công việc giao ảnh hưởng đến công ty Câu 2: Anh/ Chị nêu điểm mạnh điểm yếu thân trình giao tiếp làm việc nhóm? Cho ví dụ thực tế trường hợp vận dụng phát huy mạnh thân trình làm việc nhóm hiệu gần đây? - Điểm mạnh thân: Vui vẻ, hoạt bát, thích khám phá điều mẻ xung quanh, chăm cố gắng nổ lực hoàn thành tốt công việc mình; biết cách lắng nghe, quan sát thái độ hành động người khác để hướng tới trò chuyện vui vẻ hay công việc thuận lợi 1 - Điểm yếu thân: Còn nhút nhát tiếp xúc hay trò chuyện với người lạ, đòi hỏi cầu toàn công việc thân làm nên làm việc chậm người khác VD: Trong học kì vừa có số môn học yêu cầu lớp chia nhóm để tiến hành báo cáo, điển hình môn “Thực phẩm truyền thống” Khi nhóm trưởng phân công người tìm kiếm tài liệu cố gắng tìm đầy đủ nội dung phân công thời gian nhanh có thể, đọc hiểu để sau trình bày cho thành viên khác hiểu vấn đề Trong lúc nhóm làm đưa ý kiến để góp phần cho báo cáo tốt hơn, đồng thời lắng nghe góp ý ý kiến tài liệu thành viên khác nhóm Trong thời gian nghỉ ngơi lúc làm việc thân kể chuyện vui hay pha trò để giảm bớt thẳng hoàn thành công việc tốt Câu 3: Hãy mô tả trình tham gia nhóm Anh/ Chị? Khi tham gia vào nhóm trải qua trình chủ yếu như: + Lắng nghe: Đây kỹ quan trọng làm việc nhóm, thành viên phải biết lắng nghe ý kiến để sau tổng hợp rút ý kiến tốt + Chất vấn: Qua cách thức người đặt câu hỏi nhận biết mức độ tác động lẫn nhau, khả thảo luận đưa vấn đề cho thành viên khác họ + Thuyết phục: Các thành viên trao đổi, suy xét ý tưởng đưa Đồng thời phải biết tự bảo vệ ý kiến thân thuyết phục người khác đồng ý với ý kiến + Tôn trọng: Mọi thành viên nhóm phải tôn trọng ý kiến người khác thê qua việc động viên, hỗ trợ lẫn nhau, nổ lực biến chúng thành thực + Trợ giúp: thành viên trợ giúp lẫn để hoàn thành công việc nhanh đạt hiệu tối đa + Chia sẻ: Các thành viên đưa ý kiến tường thuật cách nghỉ ý kiến cho hiểu sâu ý kiến + Chung sức: Khi đạt ý kiến thống thành viên phải đóng góp trí lực để hoàn thành kế hoạch đề - Mục đích Anh/ Chị tham gia nhóm để làm gì? + Mục đích làm việc nhóm thúc đẩy hiệu công việc phát triển tiềm tất thành viên + Một mục tiêu lớn thường đòi hỏi nhiều người làm việc với làm việc nhóm trở thành định nghĩa quan trọng sống tổ chức + Hỗ trợ để hoàn thành công việc tốt + Trao đổi kinh nghiệm thành viên nhóm 2 - Liệt kê thuận lợi khó khăn Anh/ Chị tham gia nhóm? + Thuận lợi tham gia nhóm: Trợ giúp: Tham gia nhóm để thành viên giúp đỡ lẫn nhóm có thành viên mạnh lĩnh vực này, có thành viên mạnh lĩnh vực khác Và nhiều vấn đề giải cần kiến thức nhiều lĩnh vực, mức độ đòi hỏi kỹ khác nhóm giải tốt giải • Chia sẻ: Các thành viên đưa ý kiến chia sẻ kinh nghiệm gặp tình tương tự trước Trong nhóm thảo luận, người chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá mình, đưa ý kiến sáng suốt cho nhóm yêu mến kính nể thành viên khác Và thành viên xem trọng việc chia sẻ không khí làm việc cởi mở tích cực • Để rèn luyện ý chí chung sức cố gắng hoàn thành công việc thân Vì làm việc nhóm cá nhân phải chung sức đóng góp trí lực để thực kế hoạch đề ra, đồng thời thành viên phân công công việc cố gắn kiên trì tím kím hoàn thành nhanh làm việc • + Khó khăn tham gia nhóm: Quá nể nang mối quan hệ: Chúng ta thường trộn lẫn tình cảm cá nhân hay sư tôn trọng vị trí thành viên nhóm để không đưa góp ý, chất vấn hay tranh luận nhằm đạt đến kết tốt Chúng ta thường có thái độ “Dĩ hòa vi quý” yêu tố để tạo đồng thuận dể dãi điều kiện làm việc • Thứ ngồi ỳ, thứ nhì đồng ý: Chúng ta thường thích làm vừa lòng người khác cách luôn tỏ đồng ý người khác đưa ý kiến thật minh không đồng ý hay chả hiểu Điều làm cho nhóm hiểu lầm nhau, chia năm sẻ bảy tự làm Cũng có người chọn thái độ thụ động làm gật đầu chẳng làm chờ người ta làm trước nương theo động viên miệng Đây thái độ có hại tham gia nhóm • Đẩy trách nhiệm cho người khác: Do thảo luận ý kiến không dứt điểm, phân công công việc không phân minh nên nghĩ công việc người khác công việc Ngược lại, đứng sẵn sàng có đủ lý để biện minh cho hạn chế mình, thất bại tìm lý lẽ đổ trách nhiệm cho người khác hay không dám nhận trách nhiệm • Không ý công việc nhóm: Có khuynh hướng luôn cho ý kiến tốt không chịu chấp nhận ý kiến người khác hay luôn nói mặt kiến thức tốt mà không tiếp thu tốt người khác Đây yếu tố chia rẻ nhóm nhanh nhất, không đồng ý kiến công việc chậm trể hoàn thành • - Anh/ Chị thu lợi ích tham gia nhóm? 3 + Mọi người đồng lòng hướng tới mục tiêu dốc sức cho thành công chung tập thể xác định vạch phương pháp đạt chúng + Là thành viên nhóm, cảm giác kiểm soát sống tốt hơn, chịu chuyên quyền lãnh đạo + Khi góp sức giải vấn đề chung học cách xử lý công việc đơn giản hay phưc tạp, học hỏi từ thành viên khác hay lãnh đạo Thúc đẩy quản lý nhóm tốt để phát huy lực thành viên + Hoạt động nhóm giúp ta thỏa mãn nhu cầu ngã, đón nhận thể tiềm + Tạo cởi mở, vui vẻ phá tan ngăn cách với thành viên + Học hỏi vận dụng phong cách lãnh đạo từ cấp trên, tạo thống quản lý + Phát huy phối hợp óc sáng tạo để hoàn thành công việc tốt Câu 4: Anh/ Chị mô tả trình quản lý cá nhân mà Anh/ Chị thực để hòa nhập nhóm? - Quản lý tốt mặt thời gian: xếp thời gian làm công việc khác hợp lý đê có thời gian tham gia nhóm theo yêu cầu mà nhóm đồng ý, đồng thời thời gian hoạt động nhóm không tự tiện trước thành viên khác làm việc - Quản lý cá tính: biết kiềm chế cá tính không tích cực nóng nãi, qua loa,… đông thời biết lắng nghe để phân tích ý kiến thành viên khác Câu 5: Anh/ Chị gặt hái (kiến thức, kỹ năng, thái độ) sau kết thúc chuyên đề “Kỹ làm việc nhóm”? Qua chuyên đề “Kỹ làm việc nhóm” gặt hái điều bổ ích sau: - Về kiến thức: Tiếp thu nhiều kiến thức mới, sâu rộng, đa dạng kiến thức khác từ nhiều lĩnh vực khác mà thành viên nhóm đưa giải thich Đồng thời học cách phân tích vấn đề để tổng hợp kiến thưc tốt phục vụ cho trình làm việc phục vụ cho công việc tương lai - Về kỹ năng: học số kỹ có ích Lắng nghe người khác: Mỗi không hoàn hảo lắng nghe giúp hoàn thiện thiếu sót để hoàn thiện Lắng nghe giúp thành viên hiểu hơn, bù trừ thiếu sót • Truyền đạt thông tin: Biết cách nói ngắn gọn có sức thuyết phục, tập trung sâu vào chủ đề Đồng thời giúp bạn tự tin giao tiếp với người khác • 4 Kỹ đưa nhận ý kiến: Nói chậm rãi rõ ràng, thể rõ quan điểm lập trường vấn đề Đồng thời lúc nhận ý kiến hay người khác nói không nên biện luận hay giải thích; đặt câu hỏi không hiểu • Tổ chức công việc: Đây kỹ trưởng nhóm, trưởng nhóm phải có khả tổ chức phân công công việc hợp lý cho thành viên nhóm Đây nhiệm vụ thành viên, giao công việc phải biết tổ chức cách khoa học, không làm chậm hoàn thành thời gian • - Thái độ: Trợ giúp tôn trọng lẫn nhau: Giúp đỡ công việc, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ để tạo gắn kết thành viên Đồng thời tôn trọng lẫn để hướng tới mục đích cuối • Có trách nhiệm với công việc: Phải biết tự giác nhận trách nhiệm không hoàn thành tốt công việc giao Trong tập thể không làm tốt công việc đồng nghĩa với việc cố gắng người khác bị phủ nhận tất • Gắn kết: Để cảm thấy không bị lẻ loi cảm thấy không trọng dụng nhóm Tạo thoải mái cởi mở công việc • Vô tư thẳng: Bỏ qua ích kỹ thân, không chấp chuyện nhỏ nhặt,… thấy tình không hợp lý phải góp ý Nếu làm bạn nhận nể trọng, tạo đoàn kết nhóm • 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (7) , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (7) , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (7)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay