Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (5)

4 761 7
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:49

Câu 1: Vận dụng kiến thức lĩnh hội môn học, giải thích cho ví dụ minh họa để làm sáng tỏa nhận định đây: Tại tổ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân chuyên sâu, chuyên gia phân tích đẳng cấp,… tạo hiệu cao công việc? Trong tổ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân chuyên sâu, chuyên gia phân tích đẳng cấp,… tạo hiệu công việc họ không gắn kết với Sức mạnh tập thể to lớn, có việc cá nhân giỏi làm có góp sức nhiều cá nhân hiệu đạt cao Bên cạnh đó, làm việc tập thể, cá nhân trau dồi kiến thức học hỏi lẫn nhau, phát triển Hiệu công việc cao hơn, phát triển Ngoài tin thần đoàn kết, hợp tác công việc Các cá nhân cần phải thỏa mãn công việc Cần phải tạo động lực cho nhân viên động, vui vẻ với công việc làm việc có hiệu Có nhiều phương pháp để tạo động lực cho nhân viên: - Giúp cho nhân viên thấy họ làm việc có ích - Tin tưởng bộc lộ tin tưởng - Lắng nghe tôn trọng yêu cầu nhân viên - Đãi ngộ công - Khuyến khích làm việc nhóm - Quản lý không sát - Thay đổi cách quản lí với nhân viên khác - Cho nhân viên hội phát triển thân Ví dụ: Trong công ty may mặc, ban lãnh đạo đưa kế hoạch mẫu thiết kế sản phẩm Các thành viên giao nhiệm vụ thực kế hoạch đó, việc hoàn thành công việc riêng ra, phải dùng kĩ làm việc theo nhóm để giúp cho kế hoạch hoàn thành tốt thời gian ngắn đạt hiệu cao nhất.Các thành viên nhóm có giải có chuyên môn, nên tự làm riêng bảng kế hoạch riêng mà không cần tham khảo ý kiến thành viên nhóm Tuy nhiệm vụ hoàn thành thời gian ngắn hiệu không đạt không thống ý kiến Ban lãnh đạo mở họp để tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe tâm tư ý kiến người đưa định thống ý kiến Yêu cầu nhóm lấy lợi ích chung đặt lên hàng đầu Sau họp nhờ thống đoàn kết nhóm mà kế hoạch hoàn thành xuất sắc thời gian ngắn Câu 2: Anh/ chị nêu rõ điểm mạnh điểm yếu thân trình giao tiếp làm việc nhóm? Cho ví dụ thực tế trường hợp vận dụng phát huy mạnh thân trình làm việc nhóm hiệu thời gian gần đây? • Trong giao tiếp - Điểm mạnh: vui vẻ, nhã nhặn, chịu lắng nghe, biết kiềm chế cảm xúc - Điểm yếu: truyền đạt hiệu gặp đám đông, rụt rè • Trong làm việc nhóm: - Điểm mạnh: hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát, động - Điểm yếu: phụ thuộc vào thành viên khác nhóm Ví dụ: Trong lần làm tập nhóm, cần có kết tốt thời gian ngắn nên nhóm có phần áp lực căng thẳng làm cho tiến độ chậm hiệu không cao, có lần bất đồng ý kiến Nhưng tạo không khí cho nhóm vài mẫu chuyện vui mà siêu tầm Khi căng thẳng bắt đầu đống góp ý kiến chịu khó lắng nghe thống ý kiến Thành nhóm đạt tốt Câu 3: Hãy mô tả trình tham gia nhóm Anh/ chị? - Mục đích Anh/Chị tham gia nhóm gì? - Liệt kê thuận lợi khó khăn Anh/Chị tham gia nhóm? - Anh/ chị thu lợi ích từ việc tham gia nhóm? • Mục đích: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao học tập trau dồi kiến thức để tiến • Thuận lợi làm việc nhóm: - Chia sẻ học hỏi kinh nghiệm, kiến thức học tập - Hỗ trợ để giải vấn đề khó khăn cá nhân, giúp cá nhân phát triển đồng thời đạt tới mục tiêu chung nhóm - Thái độ, cảm xúc, hành vi cá nhân thay đổi theo chiều hướng tốt cá nhân tự hoàn thiện Ví dụ: Cá nhân phát biểu trước đám đông không run trước - Môi trường hoạt động nhóm yếu tố tạo nên động lực cho thành viên • Khó khăn làm việc nhóm: - Nhóm cần có tổ chức chặt chẽ nên cá nhân thường cảm thấy bị ràng buộc - Đôi cá nhân phải bỏ qua lợi ích riêng lợi ích chung tập thể - Sẽ bị thụt lùi nhóm trưởng thiếu quan tâm - Trong hoạt động nhóm, quản lý thường dễ phát sinh chia bè phái • Lợi ích tham gia nhóm: - Đạt kết tốt nhiệm vụ tập thể, công việc mà cá nhân không làm - Thay đổi thái độ, hành vi cá nhân theo chiều hướng tốt - Tích lũy nhiều kinh nghiệm làm việc nhóm - Cải thiện kỹ giao tiếp Câu 4: Anh/ chị mô tả trình quản lý cá nhân mà Anh/ chị thực để hòa nhập nhóm? Khi làm việc nhóm không tránh khỏi ý kiến trái chiều, mâu thuẫn khiến nhóm dễ tan vỡ Vì thân cần phải luyện cho kỹ làm việc nhóm cần thiết để xây dựng nhóm hoàn thiện, gắn kết hoàn cảnh - Lắng nghe giúp thân thành viên nhóm hiểu hơn, biết điểm yếu để góp ý sửa chữa - Biết cách tổ chức công việc Khi giao việc thân thành viên nhóm cần phải biết cách tiến hành công việc cho khoa học, không để tiến trình công việc chậm so với thành viên khác, đảm bảo công việc hoàn thành tiến độ thời gian - Phải tôn trọng thành viên khác Không nên nghĩ giỏi người khác, tự đề cao xem thường thành viên khác - Gắn kết thành viên nhóm lại với - Cần phải có thái độ vui vẻ, hòa đồng với thành viên nhóm Câu 5: Anh/ chị gật hái ( kiến thức, kỹ năng, thái độ) sau kết thúc chuyên đề “Kỹ làm việc nhóm”? - Về kiến thức: Hiểu khái niệm, vai trò giao tiếp làm việc nhóm đời sống học tập - Về kỹ năng: có khả phân tích, lựa chọn, thực hành kỹ thường vận dụng làm việc nhóm, lắng nghe tích cực, xử lý tình giải mâu thuẫn nhóm, phương pháp hợp tác hỗ trợ nhóm - Về thái độ: tích cực học tập môn học thực hành trình học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (5) , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (5) , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (5)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay