Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (4)

8 784 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:49

MỤC LỤC Trang Câu Vận dụng kiến thức lĩnh hội môn học, giả thích cho ví dụ minh họa để làm sáng tỏ nhận định “Tại tổ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân kỹ thật chuyên sâu, chuyên gia phân tích đẳng cấp… tạo hiệu cao công việc?” Giải thích: - Trong tổ chức có nhiều nhân sự, kỹ thuật giỏi, họ tinh thần làm việc tập thể, họ làm việc rời rạc, họ tạo hiệu cao công việc - Vì họ làm việc độc lập nên họ nhiều sai sót mà thân chưa nhìn thấy Khi gặp khó khăn giúp đỡ, ủng hộ dễ nản chí bỏ cuôc - Về kiến thức họ chưa có sâu rộng, người giỏi hai lĩnh vực, muốn để tạo hiệu cao công việc phải có nhiều kiến thức nhiều lĩnh vực hợp lại, đem lại hiệu cao - Họ chưa đặt mục tiêu, chưa vạch định kế hoạch làm việc nên họ đâu, làm trước, nên khó tạo hiệu cao công việc - Trong sống này, làm việc có mình, hay độc lập, liên kết lại hiệu không ý muốn Chúng ta dễ bị vấp ngã gặp đối thủ mạnh Ông cha ta có câu: “ Một làm chẳng nên non ba chụm lại nên núi cao “ hay tích “ Một bó đũa” cho ta thấy quan trọng tinh thần làm việc nhóm, liên kết tập thể tạo nên sức mạnh, giúp có hiệu cao công việc Ví dụ minh họa: - Trông công ty Thiết kế hệ thống điện A, có nhiều nhân viên, kỹ sư, chuyên gia.Trong có anh tên Nguyễn Văn Canh, kỹ sư Anh ta thích làm việc mình, không quan tâm đến người xung quanh nên người ghét không thích Có ngày cấp đưa nhiệm vụ là: thiết kế hệ thống điện cho trung tâm giải trí lớn Với tính bảo thủ, muốn làm mình, thu hết công việc cho thân làm Kết tháng sau tới ngày báo cáo dự án Anh ta không hoàn thành công việc Vì công việc nhiều, mà anh Canh làm mình, chia sẻ, giúp đỡ…Vì tinh thần đồng đội, tinh thần làm việc nhóm sẻ ảnh hưởng lớn đến công việc - Ví dụ để có xe máy đẹp, cho chạy đường có nhiều kỹ sư, đội ngũ chuyên nghiệp ngồi lại chia nhóm,nhóm thiết kế thiết kế, nhóm tính toán kỹ thuật, nhóm tính toán vật liệu giá cả… Mỗi người ý đóng góp lại, người ý người ý kia, tạo nên xe thật đẹp cho Nếu có cá nhân tạo nên xe Câu 2: Anh/chị nêu điểm mạnh điểm yếu thân trình giao tiếp làm việc nhóm? Cho ví dụ thưc tế trường hợp tận dụng phát huy manh thân trình làm việc nhóm hiệu thời gian gần đây? Mỗi người có điểm mạnh điểm yếu, quan trọng thân có biết phát huy tốt điểm mạnh hạn chế, khắc phục lại điểm yếu thân hay không, có ưu khuyết điểm là: Điểm mạnh: - Biết quan tâm đến người, hỏi thăm động viên thành viên nhóm gặp khó khăn - Biết lắng nghe, đóng góp ý kiến - Có tinh thần kỹ luật cao, hẹn - Vui vẽ hào đồng với người, thấy nhóm làm việc căng thẳng thường chọc cho người cười, giỡn người thư giãn - Có trách nhiệm với công việc hay nhiệm vụ giao - Dễ hòa nhập với người khác - Có khả thuyết trình, giao tiếp tốt trước đám đông - Cẩn thận công việc giao Điểm yếu: - Hơi nóng tính - Kiến thức ngoại ngữ hạn chế - Nhiều thẳng thắng quá, nên làm người không thích Ví dụ: - Trong đợt báo cáo nhóm vừa qua, em người nhóm cử đại diện đứng lên để thuyết trình báo cáo nhóm em Với ưu điểm khả thuyết trình tốt, giao tiếp tốt với đám đông em hoàn thành tốt nhiệm vụ Báo cáo điểm cao, người vui Câu Hãy mô tả trình tham gia nhóm Anh/chị? - Mục đích Anh/chị tham gia nhóm gì? - Liệt kê thuận lợi khó khăn Anh/chị tham gia nhóm? - Anh/chị thu lợi ích từ việc tham gia nhóm? Quá trình tham gia nhóm: Nhóm tập hợp cá nhân có thành viên trở lên, có thời gian làm việc chung với nhau, chia sẻ, thực chung nhiệm vụ, kế hoạch nhằm đạt đến mục tiêu nhóm đề Nhóm hoạt động theo quy địnnh chung đề tấc thành viên thống Trong trình tham gia nhóm gặp khó khăn nhóm phải vượt qua, phấn đấu Các thành viên phải tận dụng khả năng khiếu thành sức mạnh tập thể Tham gia nhóm giúp cá nhân hướng tới tốt biết quan tâm Chia sẻ lợi ích chung nhóm nhóm hiệu từ đến 10 thành viên Mục đích tham gia nhóm: + Mang lại kết tốt mà cá nhân làm hay làm mà hiệu không cao + Giúp cá nhân tự ti vượt qua thân tự tin trước rào cản mà cá nhân cho khó khăn + Nhóm nơi giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn + Giúp cá nhân biết thấu hiểu biết lắng nghe quan tâm nhóm xã hội + Xây dựng tinh thần đồng đội tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, giúp cá nhân tự tin thoải máy giao tiếp Tóm lại mục đích tham gia nhóm phát triển thân, hướng đến tốt cho thân, hướng đến đồng đội, xã hội Thuận lợi tham gia nhóm: - Mọi thành viên nhóm đồng lòng hướng tới mục tiêu dốc sức cho thành công chung tập thể xác định vạch phương pháp đạt chúng - Thái độ cảm xúc, hành vi cá nhân thay đổi theo hướng tích cực - Là nơi hỗ trợ lẫn để giải vấn đề khó khăn cá nhân để phát triển - Chia kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống kinh nghiệm xã hội - Là thành viên nhóm, có cảm giác kiểm soát sống tốt chịu đựng chuyên quyền người lãnh đạo - Môi trường nhóm thích hợp yếu tố quan trọng tạo nên phấn công việc, tạo động lực tốt cho cá nhân hoạt động, suy nghĩ làm việc Kết tốt nhiều so với cá nhân Khó khăn: - Nhóm phải có tổ chức chặc chẽ cá nhân xây dựng nội quy, đóng tiền quỹ, thời gian làm việc chung… Một số cá nhân cảm thấy bị ràng buộc, khó chịu VD: Tốn tiền quỹ… - Người quản lý nhóm quản lý không tốt dễ sinh mâu thuẫn, không đồng lòng - Thỉnh thoảng nhân phải hy sinh ham muốn sở thích riêng tư, lợi ích kinh tế nhóm… VD: Sở thích thích ăn cá, nhóm có nhiều người ăn cá không phải hy sinh ăn khác Những lợi ích từ việc tham gia nhóm: - Cải thiện mối quan hệ - Làm tăng hiệu công việc - Xây dựng niềm tin - Cải thiện hiệu suất làm việc - Tạo nhiều ý tưởng Câu Anh/chị mô tả trình quản lí nhóm mà anh chị thực để hòa nhập nhóm? Để hòa nhập nhóm, cá nhân thành viên nhóm trưởng đặc điểm cần có nhóm làm việc có hiệu là: + Có mục tiêu chung: Các thành viên nhóm có ý kiến khác dẫn đến tình xung đột Để đạt mục tiêu chung, cần có trọng tâm rõ rang nhóm cần hiểu rõ mục tiêu chung, cần có trọng tâm rõ rang nhóm cần hiểu rõ mục tiêu cam kết phấn đấu mục tiêu đó, cần có định hướng thống rõ ràng hoạt động nhóm trỡ nên suôn + Các thành viên nhóm nên giao tiếp thoải mái với cách trực tiếp hướng tới mục tiêu đạt thành công + Giao tiếp cởi mở, trung thực tôn trọng: Các thành viên tự bày tỏ suy nghĩ, ý kiến giải pháp tiềm để giải vấn đề Mọi người cảm thấy lắng nghe thấu hiểu Các thành viên nên hỏi câu hỏi để làm rõ ý kiến không nên tìm cách phản bác họ + Lãnh đạo vững mạnh: Tốc độ người lãnh đạo tốc độ nhóm Một người trưởng nhóm làm việc có hiệu người làm gương gương mẫu cho nhóm Người lãnh đạo tham gia vào việc lãnh đạo họp, phân công nhiệm vụ, ghi nhận định cam kết, đánh giá tiến độ, đảm bảo trách nhiệm thành viên nhóm đưa định hướng cho toàn nhóm + Phân công hiệu quả: Phân công trách nhiệm quan trọng đảm bảo hoàn thành việc Vì cần phân công công việc dựa lực thành viên nhóm + Sự tin tưởng: Trong mối quan hệ môi trường làm việc theo nhóm, tin tưởng yếu tố quan trọng Không nên tiết lộ bí mật cá nhân, chi tiết dự án ý tưởng phát kiến trừ lợi ích chung nhóm + Tôn trọng: Để hợp tác hiệu quả, thành viên nhóm cần hiểu tôn trọng thành viên khác Tôn trọng lực, quan điểm hành động để giảm thiểu xung đột, đảm bảo hoạt động suông sẻ nâng cao suất + Gắn kết: Gắn kết nhóm trở thành đơn vị thống nhất, nhóm cần làm việc dựa tảng chung Cả tổ chức cần có sáng kiến tổ chức buổi đóng góp xây dựng ý kiến, buổi họp, buổi giao lưu để tăng cường kết nối nhóm + Tránh tiêu cực: Tránh cảm xúc tiêu cực, đố kỵ ác ý Không nên tham gia vào thảo luận không hiệu không lành mạnh Khuyến khích sáng tạo, đổi quan điểm khác Không nên sử dụng ngôn từ mang tính trích, đổ lỗi cho người khác + Gương mẫu: Mỗi thành viên nhóm, thông qua công việc mình, nên cho thấy dẫn ví dụ để người khác làm theo + Tự kiểm tra liên tục cải tiến quy trình, hoạt động thực tiễn tương tác thành viên nhóm Kiểm tra mắt xích quan trọng để đảm bảo tiến độ thực nhiệm vụ nhóm Cả nhóm cần thảo luận công khai tiêu nhóm vấn đề gây cản trở tốc độ phát triển thảo luận tác động đến nỗ lực, khả chiến lược nhóm Câu Anh chị gặt hái (kiến thức, kĩ năng, thái độ) sau kết thúc chuyên đề “kỹ làm việc nhóm” Kết thúc chuyên đề “kỹ làm việc nhóm” rút nhiều điều quan trọng như: Kinh nghiệm làm việc, khả học hỏi, giao tiếp, biết lắng nghe trao đổi lành mạnh, thấu hiểu tôn trọng… Làm việc nhóm cách tốt mà biết để phát triển thân, học hỏi kinh nghệm đạt hiệu tốt Hiện tương lai sẻ chọn cách làm việc nhóm nhiều để thân hoàn thiện Và cuối chân thành cảm ơn thầy Lê Quang Khôi cho chúng em biết thêm trình làm việc nhóm, lợi ích chúng Tuy có buổi học thầy truyền đạt cho em nhiều kiến thức kinh nghiệm để giao tiếp Mạch chống trộm GVHD: Đặng Kim Sản Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Cường Lớp: Điện tử Min  Max Led báo nguồn Min  Max Min  Max Led báo nguồn Max  Min Max  Min ON  OFF ON  OFF ON  OFF
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (4) , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (4) , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (4)

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay