Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (4)

5 688 6
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:49

Câu Vận dụng kiến thức lĩnh hội môn học, giải thích cho ví dụ minh họa để làm sang tỏ nhận định đây: “Tại tổ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân kỹ thuật chuyên sâu, chuyên gia phân tích đẳng cấp,…nhưng tạo hiệu cao công việc”? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiệu công việc kém, không đạt kết mong muốn có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân kỹ thuật chuyên sâu, chuyên gia phân tích đẳng cấp: - Chưa có kỹ làm việc nhóm tốt, tự tin vào khả lực thân làm việc riêng không hợp tác với người, nên không phát huy tất điểm mạnh nhân viên dẫn đến công việc không tốt - Làm việc đa nhiệm: Có số người không thật tâm vào công việc, đem việc riêng vào công ty làm, làm lúc nhiều công việc, kế hoạch cụ thể để làm việc không hoàn thành dẫn đến hiệu công việc - Kỹ giao tiếp nhân viên kém: Lắng nghe kỹ quan trọng Mặc dù nhân viên giỏi lắng nghe nhân viên bình thường Các nhân viên chưa thực lắng nghe tốt, lắng nghe không tiếp nhận thông tin từ cấp mà phải phân tích thông tin đó, nhìn nhận công việc theo hướng khách quan hoàn thành tốt - Nguồn lực: Chưa có đầu tư tốt cho nhân viên, chưa có thấu hiểu lãnh đạo nhân viên, lãnh đạo phải biết rõ nhân viên cần đáp ứng nhu cầu cho nhân viên Chưa có hỗ trợ tiền bạc, không gian làm việc họ muốn hoàn thành tốt công việc - Làm việc sức: Nhân viên giỏi cần có thời gian nghỉ ngơi Sự kỳ vọng sủa cấp cao, cấp phân công nhiều công việc dồn dập, phân công công việc sức cho nhân mà muốn nhân viên hoàn thành nhanh, tạo áp lực cho người nãn chí dẫn công việc không hoàn thành theo thời hạn hiệu công việc - Không có kỹ luật: Ngoài việc khen thưởng khích lệ tinh thần nhân viên công ty cần có kỹ luật nghiêm khắc nhân viên không hoàn thành công việc Nếu không đưa hình thức kỹ luật nghiêm họ lơ làm việc qua loa Câu Anh/Chị nêu điểm mạnh điểm yếu thân trình giao tiếp làm việc nhóm? Cho ví dụ thực tế trường hợp tận dụng phát huy mạnh thân trình làm việc nhóm hiệu thời gian gần đây?  Điểm mạnh - Bản thân cảm thấy người vui vẻ, hòa đồng, biết lắng nghe, đặc biệt biết chia sẻ - Mọi người xung quanh nhận xét “trung tâm gây cười”, hay nói chuyện phím tạo không khí vui tươi làm việc nhóm Có tính dân chủ làm việc nhóm - Ngoài thích nấu ăn, xem ưu điểm trội  Điểm yếu - Tuy người vui vẻ nóng tính, có không kiềm chế cảm xúc làm ảnh hưởng đến người xung quanh - Hát thích hát, người thường nói hát hay khong hay hát  Ví dụ: “SEMINAR CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG” Trong học kỳ vừa qua có học môn “CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG” phân chia nhóm để làm seminar xong thuộc nhóm 9, nhóm gồm có 10 thành viên Tôi bạn nhóm bổ nhiệm làm nhóm trưởng nhóm Là nhóm trưởng điều phải đầu thành viên nhóm nôi theo Vận dụng điểm mạnh để bạn nhóm thấy thoải mái làm việc có hiệu hơn: - Đầu tiên chia nhóm thành nhóm nhỏ Mỗi nhóm suy nghĩ chủ đề tìm đầy đủ tài liệu chủ đề chọn, nhóm nhỏ có thời gian ngày để tìm tài liệu sau báo cáo lại với (nhóm trưởng) Sau ngày, nhóm có chủ đề khác Nhóm chọn chủ đề công nghệ sản xuất chao, nhóm chọn công nghệ sản xuất bánh phồng tôm - Khi nhận tài liệu (nhóm trưởng) tổ chức họp nhóm để chọn chủ đề thích họp nhất, vừa với sức làm thành viên nhóm, điều đặc biệt tất thành viên điều hiểu nắm chủ đề làm, sau thống nhóm chọn công nghệ sản xuất bánh phồng tôm Tôi cho tất thành viên nêu lên ý kiến riêng tổng hợp ý chung - Trong trình làm việc nhóm có xảy cải nhau, thường hòa giải cách kể chuyện phím tạo không khí thoải mái cho người bớt căng thẳng quên việc cải - Thường xuyên khuyến khích thành viên nhóm tranh luận không cải gây mâu thuẫn Tạo điều kiện cho tất người hiểu làm việc nhóm có hiệu để đạt kết tốt Câu Hãy mô tả trình tham gia nhóm Anh/Chị?  Mục đích Anh/Chị tham gia nhóm gì? - Nhóm nơi tập hợp nhiều cá nhân làm việc nuôi dưỡng phát huy kỹ khác cá nhân tương trợ lẫn - Tham gia nhóm để học hỏi nhiều điều từ thành viên khác, học kỹ làm việc nhóm từ bạn, kỹ giao tiếp tham gia nhóm - Trao đổi, bổ sung kiến thức chuyên ngành cho thân hoàn thiện  Liệt kê thuận lợi khó khăn Anh/Chị tham gia nhóm? Thuận lợi: - Xây dựng tinh thần đồng đội nhóm hỗ trợ phát triển: Mọi người chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn người khác làm việc - Giúp cải thiện kỹ giao tiếp mình, đồng thời trao dồi thêm vốn ngôn ngữ giao tiếp: Thông qua hoạt động nhóm người trở nên thân thiện, từ tạo nên bầu không khí học tập trở nên sôi động, người giảm bớt căng thẳng vấn đề khó giải dễ dàng - Tạo môi trường làm việc thoải mái cho phát huy điểm mạnh để hoàn thành tốt công việc - Giúp mở rộng mối quan hệ với Nhóm tạo môi trường kích thích sáng tạo tôi, mạnh dạn nêu ý kiến riêng - Thông qua việc tham gia thảo luận thành viên tìm hiểu mục đích văn hóa nhóm, người hiểu dễ hòa đồng Khó khăn: - Không có mục tiêu chung: Các thành viên nhóm thường có ý kiến khác nhau, dẫn đến tình xung đột sau người nhồi xuống giải - Thái độ làm việc: Một số thành viên nhóm có khuynh hướng cho ý kiến tốt chẳng chịu chấp nhận ý kiến khác Vì tự cho giỏi nên thành viên bàn luận với người mà họ cho tài giỏi nhóm - Không chịu đưa ý kiến, thụ động: Cũng có số thành viên chọn thái độ thụ động, làm gật thân lại không làm hết, đợi người khác làm trước nương theo - Ngoài ra, có số thành viên làm việc riêng không để ý đến công việc nhóm, tạo nên không khí u ám, khó gần gũi với người nhóm Phân chia công việc không rõ ràng, phân minh người đùn đẩy trách nhiệm cho người khác Anh/Chị thu lợi ích từ việc tham gia nhóm? Khi tham gia nhóm học hỏi gặt hái nhiều lợi ích: - Hoạt động theo nhóm giúp phát huy khả phối hợp với thành viên khác nhóm để đưa định đắn - Học hỏi phong cách lãnh đạo, tổ chức nhóm cách làm việc theo nhóm - Phá vỡ thân, học cách cỡi mở thân thiện với người thành viên nhóm - Học đoàn kết tin tưởng làm việc Học cách giải vấn đề có đoán công việc - Tất thành viên đồng lòng hướng tới mục tiêu chung nhóm dốc hoàn thành Cùng xác định vạch phương pháp đạt mục tiêu nhóm, chia niềm vui, khó khăn công việc Câu Anh/Chị mô tả trình quản lý cá nhân mà Anh/Chị thực để hòa nhập nhóm? Trong trình tham gia nhóm phải biết quản lý cá nhân để hòa nhập, tạo môi trường thoải mái thuận lợi để làm việc Quản lý thời gian - Đến hện làm việc nhóm quan trọng Đến làm cho thành viên nhóm đảm bảo kế hoạch hoạt động công việc nhóm, kết công việc đạt cao - Có nhiều cách để quản lý thời gian tốt như: Đặt đồng hồ báo thức để dậy sớm để nhớ không để trể, đến điểm hẹn trước phút, dán giấy ghi nhà để nhớ,… Quản lý công việc - Công việc riêng ảnh hưởng lớn đến kết nhóm Phải biết xếp phù hợp để không ảnh hưởng đến thành viên khác Lên thời gian biểu cho cá nhân, phân công công việc theo - Đa số bạn tham gia nhóm diện lý có công việc riêng: Đi học thêm anh văn, làm thêm, quê,… Quản lý cá tính - Một số cá tính thân ảnh hưởng không tốt đến thành viên khác nhóm hiệu công việc toàn nhóm Vì thân nên tự nhận kiềm chế cá tính lúc - Nguyên nhân: Căng thẳng áp lực công việc nhóm ý kiến bạn không người chấp nhận đồng tình,… Dẫn đến hay cáo gắt với thành viên khác, nói chuyện lớn tiếng, không quan tâm đến người xung quanh,… Câu Anh/Chị gặt hái (kiến thức, thái độ) sau kết thúc chuyên đề “Kỹ làm việc nhóm”? Sau học xong chuyên đề “Kỹ làm việc nhóm” thông qua tập cách hướng dẫn đầy nhiệt huyết cán giảng dạy học nhiều điều, phá vỡ nhìn nhận việc theo hướng khách quan - Trau dồi kỹ rèn luyện tinh thần tự chủ học tập Chủ động tích cực tiếp thu truyền đạt hướng dẫn giảng viên, ý kiến thành viên khác tham gia làm việc chung - Thay đổi tư duy, cách suy nghĩ học tập Thẳng thắng chia ý kiến với nhóm trưởng thành viên khác, tránh thụ động tự ti - Học cách tôn trọng ý kiến tôn trọng bạn nhóm bạn trình bày ý kiến, quan điểm Sự đoàn kết thành viên với nhau, có làm điều hay ta phải có động viên, khen ngợi để khích lệ phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (4) , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (4) , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (4)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay