Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (2)

3 699 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:48

Câu 1: Vận dụng kiến thức lĩnh hội môn học, giải thích cho ví dụ minh họa để làm sáng tỏa nhận định đây: Tại tổ chức có nhiều kỹ sư giỏi, nhiều nhân chuyên sâu, chuyên gia phân tích đẳng cấp,… tạo hiệu cao công việc? BÀI LÀM Vì họ thiếu kinh nghiệm kĩ nghề nghiệp Nếu muốn có kết cao công việc người lãnh đạo, người nhân viên thiếu ba kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm - Về kinh nghiệm: kĩ sư, chuyên gia, nhân chuyên sâu… phải trải qua vài năm hay vài chục năm để làm việc mà qua họ rút học, cách thức làm việc cho phù hợp Ví dụ: Hai người tốt nghiệp trường đại học, trình độ ngang người có làm thêm thực tập học chắn người xử lý tình thực tế nhanh người học lý thuyết trường - Về kĩ năng: Lắng nghe người khác • Ví dụ: Lắng nghe ý kiến người xem xét lựa chọn ý kiến Kỹ tổ chức công việc • Ví dụ: Họ cần có kĩ tổ chức công việc họ xếp, tổ chức công việc cách hợp lý để đạt kết cao Trợ giúp tôn trọng lẫn • Ví dụ: Trợ giúp nhân viên đồng nghiệp hay bạn bè tong công việc hay học tập cần thiết Đặc biệt phải tôn trọng lẫn nhau, không dùng lời cay gắt, khó nghe Có trách nhiệm với công việc giao • Ví dụ: Mỗi người có công việc, dù có hoàn thành công việc hay không phải có trách nhiệm với công việc giao Khuyến khích phát triển cá nhân • Ví dụ: Động viên khuyến khích nhân viên bạn bè hoàn thành tốt công việc, quan tâm ủng hộ họ thực tốt công việc Gắn kết • Ví dụ; Gắn kết thành viên lại với thông qua hoạt động liên quan, họp mặt, buổi tiệc nhỏ… Tạo đồng thuận • Ví dụ: Mỗi người có ý khác lãnh đạo hay nhóm trưởng bạn phải biết gắn kết ý kiến lại với tạo đồng thuận cho nhóm hay công ty để phát triển bền vững thịnh vượng Câu 2: Anh/ chị nêu rõ điểm mạnh điểm yếu thân trình giao tiếp làm việc nhóm? Cho ví dụ thực tế trường hợp vận dụng phát huy mạnh thân trình làm việc nhóm hiệu thời gian gần đây? BÀI LÀM - Điểm mạnh: hay phát biểu ý kiến, tích cực tham gia làm bài, lắng nghe ý kiến bạn bè, trợ giúp bạn cần thiết, rút kinh nghiệm cho thân, tính tỷ mĩ thận trọng… Ví dụ: Trong lần học nhóm gần nhóm em học môn “ hành văn phòng” nhóm em phân chia làm hợp đồng Cả nhóm tiến hành hăng say, đến lúc gần hết thư ký cho nhóm xem lại bài, lúc em phát ngày kí hợp đồng hai bên đại diện không khớp với nhau, không ý thầy dạy Em bảo thư ký nhóm sữa lại, cuối nhóm em trọn điểm Cả nhóm vui vẻ - Điểm yếu: hay trể, hay ăn vụng học nhóm… Câu 3: Hãy mô tả trình tham gia nhóm Anh/ chị? - Mục đích Anh/Chị tham gia nhóm gì? - Liệt kê thuận lợi khó khăn Anh/Chị tham gia nhóm? - Anh/ chị thu lợi ích từ việc tham gia nhóm? BÀI LÀM - Mục đích họp nhóm: Bầu người đai diện nhóm tham gia hoạt động văn nghệ Khoa Quản trị Khoa tổ chức - Đối tượng tham gia họp nhóm gồm thành viên nhóm 4: Nguyễn Nhựt Tuấn ( nhóm tưởng) Đào Thị Mỹ Nhiên ( thư ký) Lê hị Thùy Dương Nguyễn Hồng Yên Phan Anh Thư Phan Ngọc Như Ý Phan Yến Quỳnh Phạm Thị Thanh Thảo - Phương thức họp nhóm trực tiếp: gồm hai bàn, bàn bốn bạn ngồi đối diện Các thành viên tự nhận xét ưu nhược điểm liệt kê tài lẻ thư ký tổng hợp lại - Nội dung: Biết điểm mạnh – điểm yếu thành viên nhóm để bầu người đại diện tham dự chương trình Khoa - Thời gian, địa điểm: Lúc 14 ngày 12/11/2016 phòng B8 Trường Đại học Tây Đô - Kết thúc: Nhóm trưởng tuyên bố người có khả tham dự chương trình Câu 4: Anh/ chị mô tả trình quản lý cá nhân mà Anh/ chị thực để hòa nhập nhóm? BÀI LÀM - Quản lý thời gian: buổi họp nhóm cài báo thức, sớm hẹn phút… - Quản lý cảm xúc, cá tính: cố gắn kiềm chế tính nóng tính lúc họp nhóm, không phát biểu vấn đề lề họp, không lớn tiến với người,… Câu 5: Anh/ chị gật hái ( kiến thức, kỹ năng, thái độ) sau kết thúc chuyên đề “Kỹ làm việc nhóm”? BÀI LÀM - Về kiến thức: Nghe thầy giảng dạy ngôn ngữ tiếng anh nhiều nên cung học phần nơi thầy, học nhiều điều sống công việc tới sinh viên trường chúng em, - Về kỹ năng: em học kĩ căng “ kỹ làm việc nhóm”, đồng thời bên cạnh học nhiều kĩ khác giao tiếp, kỹ tổ chức công việc, kỹ khuyến khích phát triển cá nhân… - Về thái độ: em cố gắn tiếp thu học hỏi thầy giảng dạy, có thaí độ nghiêm túc thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (2) , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (2) , Bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay