XÂY DỰNG và sử DỤNG bài tập TÍCH hợp TRONG dạy học PHẦN PHI KIM hóa học lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNG

159 699 1
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 18:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Ngân XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC PHẦN PHI KIM HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Thành phố Hồ Chí Minh – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Ngân XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC PHẦN PHI KIM HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lí luận phương pháp dạy học môn Hoá học Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN ĐỒNG CHÂU THỦY Thành phố Hồ Chí Minh - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố Tp HCM, ngày 30 tháng năm 2016 Học viên thực Nguyễn Thị Ngân LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Phan Đồng Châu Thủy người tận tình hướng dẫn thực đề tài Cô dành nhiều thời gian đọc thảo, bổ sung đóng góp nhiều ý kiến quý báu suốt trình xây dựng đề cương hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Hóa học trường Đại học Sư phạm Tp HCM, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp HCM trực tiếp giảng dạy tôi, giúp có hội học tập nâng cao trình độ lĩnh vực lí luận phương pháp dạy học hóa học Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Hiệu, Phòng Sau đại học trường Đại học Sư phạm Tp HCM tạo điều kiện thuận lợi để khóa học hoàn thành tốt đẹp Tôi xin cảm ơn bạn học viên cao học Lí luận phương pháp dạy học môn Hóa học K24, K25, K26 bạn lớp Hóa K35 trường Đại học Sư phạm Tp HCM hỗ trợ trình học tập tiến hành điều tra thực tế Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường THPT, quý thầy cô em học sinh trường THPT Phạm Văn Sáng, trường THPT Thủ Đức, trường THPT Phước Long Tp.HCM; trường THPT Thường Tân tỉnh Bình Dương tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt trình thực nghiệm Cám ơn bố mẹ, người thân, người bạn bên cạnh giúp đỡ, động viên suốt trình học tập hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Hội đồng chấm luận văn quý thầy cô phản biện dành thời gian đọc, nhận xét, góp ý giúp cho luận văn hoàn chỉnh Chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe hạnh phúc Tp HCM, tháng năm 2016 Nguyễn Thị Ngân MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Về dạy học tích hợp 1.1.2 Về tập hóa học, tập hóa học phát triển lực 1.2 Đổi phương pháp dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông 1.2.1 Phương pháp dạy học Hóa học 1.2.2 Định hướng đổi phương pháp dạy học ở trung học phổ thông nhằm phát triển lực học sinh 1.3 Phát triển lực học sinh 11 1.3.1 Khái niệm lực 11 1.3.2 Năng lực chung lực đặc thù môn Hóa học 11 1.3.3 Năng lực giải vấn đề 16 1.4 Dạy học tích hợp 16 1.4.1 Khái niệm 16 1.4.2 Các mức độ tích hợp 17 1.4.3 Tác dụng, hạn chế dạy học tích hợp 20 1.5 Bài tập hóa học 22 1.5.1 Khái niệm 22 1.5.2 Ý nghĩa, tác dụng 22 1.5.3 Phân loại 23 1.5.4 Bài tập tích hợp 24 1.6 Thực trạng sử dụng tập tích hợp chương trình hóa học phổ thông 25 1.6.1 Mục đích điều tra 25 1.6.2 Đối tượng điều tra 26 1.6.3 Phương pháp điều tra 27 1.6.4 Nội dung điều tra 27 1.6.5 Kết điều tra phân tích kết điều tra 27 TIỂU KẾT CHƯƠNG 32 Chương XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC PHẦN PHI KIM HÓA HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 33 2.1 Phân tích nội dung phần Phi kim chương trình hóa học 10 trung học phổ thông 33 2.1.1 Cấu trúc, nội dung 33 2.1.2 Mục tiêu dạy học 34 2.1.3 Một số điểm cần lưu ý 35 2.2 Phân tích nội dung chương trình môn khoa học tự nhiên ở trường trung học phổ thông 37 2.2.1 Môn Vật lí 37 2.2.2 Môn Sinh học 39 2.2.3 Môn Địa lí (phần Địa lí tự nhiên) 40 2.3 Quy trình xây dựng tập tích hợp dạy học hóa học 41 2.3.1 Nguyên tắc xây dựng 41 2.3.2 Quy trình xây dựng 41 2.4 Hệ thống tập tích hợp nhằm phát triển lực giải vấn đề cho học sinh phần Phi kim Hóa học lớp 10 trung học phổ thông 44 2.4.1 Bài tập tích hợp chương – Nhóm halogen 44 2.4.2 Bài tập tích hợp chương – Nhóm oxi - lưu huỳnh 53 2.5 Một số biện pháp sử dụng hiệu tập tích hợp dạy học phần Phi kim Hóa học lớp 10 trung học phổ thông 63 2.5.1 Biện pháp 1: Phối hợp hợp lí tập tích hợp với loại tập truyền thống 63 2.5.2 Biện pháp 2: Hướng dẫn học sinh phân tích đề liên hệ, phối hợp vận dụng kiến thức môn học liên quan để giải tập 64 2.6 Sử dụng tập tích hợp dạy học phần Phi kim Hóa học lớp 10 trung học phổ thông 65 2.6.1 Các hướng sử dụng tập tích hợp dạy học phần Phi kim Hóa học lớp 10 65 2.6.2 Một số giáo án sử dụng tập tích hợp biện pháp sử dụng hiệu 68 2.7 Xây dựng công cụ đánh giá lực giải vấn đề học sinh 83 2.7.1 Quy trình xây dựng thang đo lực giải vấn đề HS 83 2.7.2 Thang đo lực giải vấn đề học sinh 87 2.7.3 Xây dựng công cụ đánh giá lực giải vấn đề 89 TIỂU KẾT CHƯƠNG 96 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 97 3.1 Mục đích thực nghiệm sư phạm 97 3.2 Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm 97 3.3 Tiến trình thực nghiệm sư phạm 97 3.3.1 Chuẩn bị nội dung 97 3.3.2 Xác định lớp thực nghiệm – đối chứng 97 3.3.3 Trao đổi nội dung thực nghiệm với giáo viên đứng lớp 98 3.3.4 Đánh giá trước thực nghiệm 98 3.3.5 Tiến hành thực nghiệm 99 3.3.6 Đánh giá sau thực nghiệm 100 3.3.7 Thu thập xử lý kết thực nghiệm 100 3.4 Kết thực nghiệm 100 3.4.1 Trước thực nghiệm 100 3.4.2 Sau thực nghiệm 101 3.5 Xử lý kết thực nghiệm 102 3.5.1 Trước thực nghiệm 102 3.5.2 Sau thực nghiệm 104 3.6 Mô tả, so sánh nhận xét kết thực nghiệm 105 TIỂU KẾT CHƯƠNG 108 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BTHH : Bài tập hóa học BTTH : Bài tập tích hợp CB : Cơ dd : Dung dịch DHTH : Dạy học tích hợp ĐC : Đối chứng ĐHSP : Đại học Sư phạm GD – ĐT : Giáo dục - đào tạo GQVĐ : Giải vấn đề GV : Giáo viên HS : Học sinh KTĐG : Kiểm tra đánh giá Nxb : Nhà xuất PGS TS : Phó giáo sư – Tiến sĩ PPDH : Phương pháp dạy học PTHH : Phương trình hóa học SGK : Sách giáo khoa SL : Số lượng THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TN : Thực nghiệm TB : Trung bình Tp HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TS : Tiến sĩ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Một số biểu lực chung 12 Bảng 1.2 Danh sách trường có giáo viên tham gia khảo sát thực trạng sử dụng tập tích hợp 26 Bảng 1.3 Thực trạng việc sử dụng BTTH để phát triển lực GQVĐ cho HS 27 Bảng 1.4 Ý kiến GV điểm khác biệt BTTH so với BTHH thông thường 28 Bảng 1.5 Những khó khăn việc xây dựng tập tích hợp mà GV gặp phải xây dựng sử dụng tập tích hợp 28 Bảng 1.6 Mức độ sử dụng hình thức đánh giá lực GQVĐ HS 29 Bảng 1.7 Những biện pháp có thể áp dụng để nâng cao hiệu sử dụng BTTH để phát triển lực GQVĐ cho HS 29 Bảng 2.1 Cấu trúc nội dung phần Hóa phi kim lớp 10 CB 33 Bảng 2.2 Khung chương trình môn Vật lí phổ thông 37 Bảng 2.3 Các nội dung môn Vật lí tích hợp với phần Phi kim lớp 10 38 Bảng 2.4 Khung chương trình môn Sinh học phổ thông 39 Bảng 2.5 Các nội dung môn Sinh học tích hợp với phần Phi kim lớp 10 39 Bảng 2.6 Các nội dung phần Địa lí tự nhiên tích hợp với phần Phi kim lớp 10 40 Bảng 2.7 Suất căng bề mặt số chất lỏng 58 Bảng 2.8 Thang đo lực GQVĐ HS – bước đầu xây dựng 84 Bảng 2.9 Thang đo lực GQVĐ cho HS – điều chỉnh sau xin ý kiến chuyên gia 86 Bảng 2.10 Thang đo lực GQVĐ hoàn chỉnh 88 Bảng 2.11 Mẫu phiếu học tập theo dự án nhóm 91 Bảng 2.12 Mẫu phiếu đánh giá sản phẩm HS (dành cho GV) 92 Bảng 2.13 Mẫu phiếu tự đánh giá HS sau thực dự án 94 Bảng 2.14 Mẫu phiếu đánh giá đồng đẳng dành HS nhóm 95 Bảng 2.15 Mẫu phiếu đánh giá tổng hợp nhóm (dành cho GV) 95 Bảng 3.1 Danh sách lớp thực nghiệm đối chứng 98 Bảng 3.2 Thang điểm đánh giá lực GQVĐ HS 99 Bảng 3.3 Kết dự án đánh giá lực GQVĐ HS trước TN 101 Bảng 3.4 Kết dự án đánh giá lực GQVĐ HS sau TN 101 Bảng 3.5 Bảng phân phối tần suất kết đánh giá lực GQVĐ HS trước TN 102 Bảng 3.6 Bảng phân phối tần suất lũy tích đánh giá lực GQVĐ trước TN 102 Bảng 3.7 Xếp loại lực GQVĐ HS trước TN 103 Bảng 3.8 Bảng phân phối tần suất kết đánh giá lực GQVĐ HS sau TN 104 Bảng 3.9 Bảng phân phối tần suất lũy tích dự án đánh giá lực GQVĐ sau TN 104 Bảng 3.10 Xếp loại lực GQVĐ HS sau TN 105 Bảng 3.11 Các tham số mô tả so sánh mức độ phát triển lực GQVĐ lớp TN - ĐC 106 Bảng 3.11 Bảng tổng hợp kết đánh giá mức độ phát triển lực GQVĐ HS 106 21 - Thành phần men Ca5(PO4)3OH, tạo thành theo phản ứng: 5Ca 2+ + 3PO3-4 + OH- Ca (PO4 )3OH (1) - Các thức ăn chua, hay chứa nhiều đường với vi khuẩn miệng giúp cho việc hình thành axit miệng Lượng axit miệng kết hợp với OH- làm cho cân (1) chuyển dịch theo chiều nghịch làm bào mòn men - Trong loại thuốc đánh thường bổ sung Flo có tác dụng tái tạo men răng: 5Ca 2+ + 3PO3-4 + F- Ca (PO4 )3F Hợp chất Ca5(PO4)3F men thay phần Ca5(PO4)3OH Kem đánh chứa canxi flour thực chất chưa ion Ca2+ F- làm cho cân (1) chuyển dịch theo chiều thuận Chất rắn nở nóng lên co lại lạnh Khi vật rắn nóng mà chuyển lạnh đột ngột dễ bị nứt Việc ăn đồ nóng hay lạnh không làm bạn bị sâu mà bạn ăn thứ đó lúc khiến giòn dễ vỡ Việc chải thường xuyên giúp lấy thức ăn thừa bám lại răng, giảm nguy sâu răng, lực ma sát ở có ích Tuy nhiên việc chải không cách cũng làm hư hại tới Vùng tiếp giáp thân chân không có men Khi chải theo chiều ngang, vô tình bạn tạo ma sát làm bào mòn cổ răng, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập gây sâu Vì vậy, nha sĩ thường khuyên chải theo chiều dọc Lớp men không có cảm giác đau Khi uống nước lạnh, ăn đồ chua, mà có cảm giác ê buốt tức men bạn bị bào mòn, không men để bảo vệ, lớp ngà cảm nhận cảm giác nóng, lạnh, ê buốt Cần đến nha sĩ gần để khám tư vấn Bài 19: - Máy ảnh cấu tạo gồm phần chính: + Vật kính: thấu kính hội tụ; + Buồng tối; + Màn hứng ảnh: phim ảnh - Khi chụp ảnh, trập (cửa buồng tối) mở để ánh sáng lọt vào khoảng thời gian ngắn để thực ghi ảnh phim - Phim máy ảnh phết lớp mỏng AgBr gelatin (chất dính), lượng mạnh  2Ag + Br2 Vị trí phim ánh sáng làm AgBr bị phân hủy theo phản ứng: 2AgBr  as chiếu sáng nhiều Ag sinh nhiều, vị trí phim chiếu sáng Ag sinh Phim chiếu sáng khoảnh khắc trập mở để ghi ảnh, khoảng thời gian đó, phim không phép đưa sáng để tránh phản ứng xảy làm hư phim (khi chiếu 22 sáng lâu AgBr bị phân hủy hết thành Ag nên ta không thu ảnh), người ta thực rửa phim phòng tối - Ánh sáng có tính chất sóng, với ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 380nm (ánh sáng tím) đến 760nm (ánh sáng đỏ) Năng lượng ánh sáng tính: E = h.c với h = 6,625.10λ J.s số, c = 3.108m/s tốc độ ánh sáng λ bước sóng ánh sáng 34 -34 Với ánh sáng đỏ: E = 6,625.10 3.10 = 2,615.10-19 J = 1,63eV -9 760.10 -34 Với ánh sáng tím: E = 6,625.10 3.10 = 5,2303.10-19 J = 3,27 eV -9 380.10 Người ta thực rửa phim với ánh sáng đỏ ánh sáng đỏ có bước sóng lớn, nên lượng nhỏ, giúp người rửa ảnh nhìn thấy vật không làm hư phim ảnh Bài 20: Kết thí nghiệm: + Ống nghiệm 1: xuất màu xanh + Ống nghiệm 2: không xuất màu xanh + Ống nghiệm 3: xuất màu xanh + Ống nghiệm 4: xuất màu xanh Giải thích: - Dung dịch iot có chứa Iot với dung dịch KI tạo chất lỏng màu vàng Iot có tính chất đặc trưng tác dụng với hồ tinh bột tạo thành hợp chất có màu xanh Vì người ta thường dùng iot để nhận biết hồ tinh bột - Nước bọt người có chứa enzim amilaza có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường mantozo Enzim amilaza hoạt động tốt ở nhiệt độ 37oC môi trường pH = 7,2 Vì trường hợp không có nước bọt (ống 1), nước bọt bị đun sôi (ống 2) môi trường axit pH < (ống 3) enzim amilaza enzim bị bất hoạt nên tượng hồ tinh bột biến đổi thành đường Vẫn hồ tinh bột nên dung dịch chuyển sang màu xanh thêm dung dịch iot Bài 21: Muối iot muối ăn có trộn thêm lượng nhỏ hợp chất iot (thường KI KIO3) Vì muối iot chứa iot dạng muối KI KIO3 nên không độc hại nữa, muối iot có màu trắng không có màu tím đen iot - Tuyến giáp tuyến nội tiếp lớn nặng chừng 20-25g - Hoocmon tuyến giáp tiroxin, thành phần có iot Hoocmon có vai trò quan trọng trao đổi chất trình chuyển hóa chất tế bào - Khi thiếu iot phần ăn ngày, tiroxin không tiết ra, tuyến yên tiết hoocmon thúc đầy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến nguyên nhân bệnh bướu 23 cổ Trẻ em bị bệnh chậm lớn, trí phát triển, người lớn bị bệnh hoạt động thàn kinh giảm sút, trí nhớ - Bệnh bazobo tuyến giáp hoạt động mạnh tiết nhiều hoocmon làm tăng cường trao đổi chất, tăng tiêu dùng oxi, nhịp tim tăng, người bệnh trạng thái hồi hộp, căng thẳng, ngủ, sút cân nhanh - Do tuyến hoạt động mạnh nên cũng gây bướu cổ, mắt lồi tích nước ở tổ chức sau cầu mắt Vì cần sử dụng muối iot phần ăn ngày Ngoài để bổ sung iot cho thể nên ăn nhiều thực phẩm biển rong biển, cá biển chứa nhiều iot Cồn iot Povidon chứa iot 5% ancol etylic có tác dụng diệt khuẩn, nấm tính ăn mòn da iot Nó có tác dụng giữ da, sát khuẩn vết thương bôi nhiều lần, nồng độc đậm I-ốt nguyên chất cồn i-ốt đậm đặc lại tác dụng diệt khuẩn mà ngược lại, gây bỏng, làm sạm xấu vùng da sát trùng Trong trường hợp vết thương hở, lớn, cồn iot ăn sâu, gây bỏng nặng hơn, ngăn máu tới nuôi dưỡng tế bào gây hoại tử Đối với trẻ em, lớp biểu bì non nớt dễ bị tác động gây bỏng nặng Vì không dùng cồn iot cho trẻ em 30 tháng tuối vết thương hở diện rộng Bài 22: - Cây xanh sử dụng lượng ánh sáng mặt trời diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohidrat giải phóng oxi từ cacbonic nước asmt,diepluc 6CO2 + 12H2O  C6H12O6 + 6O2 + 6H2O - Oxi sản sinh quang hợp cung cấp cho trình hô hấp người động vật khác Con người nhịn ăn tuần, nhìn uống ngày, nhịn thở phút Hoạt động hô hấp giúp cho máu lưu thông, trì hoạt động sống thể - Tuy nhiên, điều kiện thiếu ánh sáng, xanh ngừng quang hợp, thực trình hô hấp để dự trữ lượng cho Lúc này, C6 H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + lượng (nhiệt), xanh sử dụng oxi không khí để thực trình hô hấp, thải CO2 môi trường lượng nhiệt nhỏ Vậy nên, vào không nên nên để nhiều xanh nhà kín, buổi tối, nó đoạt oxi không khí phục vụ cho trình hô hấp người, đồng thời làm tăng nhiệt độ phòng, gây khó chịu Bài 23: - Nước chậu thủy tinh có màu hồng dd NaOH làm phenolphtalein hóa hồng 24 - Photpho cháy, đưa vào ống thủy tinh photpho tiếp tục cháy tạo khói trắng, khói trắng đó P2O5 t 4P  5O2   2P2O5 o - Photpho cháy lúc tắt, để nguội tới nhiệt độ phòng, khói trắng tan ra, mực nước nâng lên tới vạch số màu hồng Khói trắng tan tạo dd axit photphoric: P2O5 + 3H2O  2H3PO4 Dung dịch H3PO4 tạo thành tác dụng với dd NaOH: H3PO4 + 3NaOH  Na 3PO4 + 3H2O , làm cho dung dịch ống môi trường kiềm nên làm dung dịch màu hồng (phenolphtalein hóa hồng môi trường kiềm NaOH, không màu môi trường trung tính môi trường axit) Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn theo phương không gian Khi va chạm với thành ống, phân tử bị phản xạ truyền động lượng cho thành ống, tạo áp suất chất khí lên thành bình Coi khí lí tưởng Theo phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lêep: pV = nRT Thể tích V bình không đổi, R số, T không đổi (để nguội nhiệt độ phòng) Vậy khí oxi phản ứng hết số mol khí giảm đột ngột làm áp suất bình giảm mạnh Để cân áp suất khí quyển, nước chậu bị hút lên mạnh Nên mực nước dâng lên Vì oxi chiếm khoảng 1/5 thể tích không khí nên mực nước dâng lên tới vạch số Bài 24: Oxi nguyên tố phi kim hoạt động hóa học mạnh Phản ứng oxi tác dụng với sắt xảy mãnh liệt, tạo hạt sắt sắt từ oxit bắn tung tóe, tỏa nhiều nhiệt t 3Fe + 4O2   Fe3O4 Làm bình phản ứng nóng lên nhanh Bình thủy tinh nở nóng o lên, phần bình phản ứng nóng lên nhanh phía không nóng dẫn tới nở nhiệt không đều, hạt sắt nóng chảy rớt xuống đáy bình làm cho bình phản ứng bị nứt, vỡ Nên ta thường rải lớp cát đổ lớp nước đáy bình phản ứng Do ở nhiệt độ cao, dây sắt nóng chảy thành thể lỏng, suất căng bề mặt lớn nên cuộn lại thành giọt tròn kết thúc phản ứng Cũng phản ứng cháy sắt tác dụng với khí clo ta rải cát không đổ nước xuống đáy bình phản ứng Cát nước có tác dụng tránh nứt vỡ bình phản ứng, phản ứng sắt với khí oxi oxi tan nước nên không ảnh hưởng đến chất lượng phản ứng Trong khi, phản ứng sắt với clo clo lại tan vào nước, xảy phản ứng thuận nghịch: Cl2 + H2O HCl + HClO ảnh hưởng đến chất lượng phản ứng 25 Bài 25: Trong điều kiện bình thường, người chịu áp suất khí 1atm Khi vào phòng điều trị oxi cao áp, áp suất tăng dần từ đến atm Tai chia ra: tai ngoài, tai tai Tài có tác dụng hướng âm, ngăn cách với tai bởi màng nhĩ Khi áp suất bên thay đổi đột ngột có chênh lệch áp suất tai tai giữa, chênh lệch áp suất màng nhĩ, gây tượng ù tai, nghiêm trọng gây sưng tấy đỏ Vì tai, mũi, họng thông với nhau, nên tăng dần áp suất phòng, ta nên thở mạnh đồng thời mũi miệng, để cân áp suất hai bên màng nhĩ nhanh chóng Bài 26: Ống nghiệm đựng KMnO4 bị lắp sai, miệng ống nghiệm nên chúc xuống vừa đủ để KMnO4 không bị đổ ngược Vì thực thí nghiệm, ống nghiệm đèn cồn đun nóng giãn nở Trong trình nhiệt phân có thể xuất nước ẩm ướt, gắn ống nghiệm chúc xuống để tránh nước đọng chảy đáy, lạnh đột ngột làm nứt ống nghiệm Vì oxi tan nước nên ta dùng phương pháp đẩy nước để thu khí oxi, dùng ống nghiệm dồn đầy nước úp ngược vào chậu nước, khí oxi sinh không tan nước chiễm chỗ, đẩy nước Nếu tắt đèn cồn trước tháo ống dẫn khí nhiệt độ hệ phản ứng giảm đột ngột, theo phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ep: pV = nRT , với p áp suất chất khí, V thể tích chất khí,  số mol khí, T nhiệt độ chất khí, R số khí lí tưởng Khi nhiệt độ giảm áp suất khí cũng giảm, để cân áp suất khí quyển, nước bị hút vào ống nghiệm phản ứng; bị lạnh đột ngột, ống nghiệm phản ứng bị nứt vỡ Bài 27: Khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp nơi tập trung nhiều xí nghiệp sản xuất công nghiệp, sử dụng chất đốt để cung cấp lượng cho sản xuất nên hàng ngày thải môi trường không khí nhiều khí thải CO2, khói bụi Để cung cấp cho cháy tiêu tốn lượng lớn oxi Vì vậy, khu vực môi trường dễ bị ô nhiễm Vì lý đó, cần trồng nhiều xanh xung quanh khu vực - Cung cấp oxi cho hô hấp người động vật đốt cháy nhiên liệu - Giữ cân oxi cacbonic không khí nhờ trình quang hợp: asmt,diepluc 6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2 - Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng tốc độ gió, thực vật giúp điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa Lá có tác dụng ngăn bụi, diệt số vi khuẩn, bảo vệ môi trường Bài 28: Khi chạy lâu di chuyển, mang vác đồ vật nặng, ta thực công học Khi co tạo lực để sinh công 26 Khí oxi cần cho hô hấp để oxi hóa chất dinh dưỡng thể người động vật Sự oxi hóa chất dinh dưỡng máu mang tới tạo lượng cung cấp cho co cơ, đồng thời sản sinh nhiệt chất thải khí cacbonic Nếu lượng oxi cung cấp thiếu điều kiện tạo điều kiện yếm khí axit lactic tăng lượng sản sinh Axit lactic tích tụ nhiều đầu độc làm mỏi Để giảm mỏi ta cần hít thở đặn, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, đồng thời tập luyện thể dục thể thao để tăng sức bền, dẻo dai Bài 29: Ozon có tính oxi hóa mạnh, mạnh oxi, ozon sinh oxi nguyên tử có tác dụng oxi hóa mạnh sử dụng chất ức chế sinh trưởng, dùng trùng, diệt khuẩn Tuy nhiên khí ozon ở nồng độ cao, ozon gây tổn hại trực tiếp đến đường hô hấp tai, mũi, họng, đặc biệt nghiêm trọng tiếp xúc với người bị hen suyễn Ngoài ozon có tính oxi hóa mạnh nên dễ làm hư hỏng vật dụng đựng kim loại, nhựa tổng hợp Để hạn chế rủi ro sử dụng ozon khử trùng, ta sử dụng máy ozon thời gian ngắn (không phút), nhận thấy mùi đặc trưng ozon cần ngừng máy, người hen suyễn hạn chế tiếp xúc với máy ozon Bài 30: Ozon chất bảo vệ: - Ozon ở tầng bình lưu hấp thụ trực tiếp phản hồi vào không gian tới 50% xạ Mặt Trời, bảo vệ sống bề mặt Trái Đất - Ozon chất khí, mùi đặc trưng, màu xanh nhạt, có tính oxi hóa mạnh O3  O2 + [O] Ozon với lượng nhỏ không khí (
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG và sử DỤNG bài tập TÍCH hợp TRONG dạy học PHẦN PHI KIM hóa học lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNG, XÂY DỰNG và sử DỤNG bài tập TÍCH hợp TRONG dạy học PHẦN PHI KIM hóa học lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNG, XÂY DỰNG và sử DỤNG bài tập TÍCH hợp TRONG dạy học PHẦN PHI KIM hóa học lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay