Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 9 chuyên sâu

11 171 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 17:35

Giúp học sinh nắm bắt kiến thức chuyên môn và chuyên sâu ,hỗ trợ, giúp đỡ trong việc nghiên cứu cách giải,phương pháp học mới cho học sinh ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH – SINH HỌC Năm học: 2013 – 2014 ĐỀ SỐ Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Sở GD&ĐT TT Huế Câu (2,0 điểm) a Thể dị bội ? Trình bày chế phát sinh, hậu thể nhiễm dạng XO người b Ở loài thực vật, nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24, tạo tối đa dạng thể ba nhiễm khác ? Câu (2,0 điểm) Một số bà nông dân cho rằng: Tự thụ phấn, giao phối gần gây hậu xấu vai trò sản xuất chọn giống Dựa hiểu biết kiến thức di truyền học, cho biết nhận định hay sai ? Giải thích Câu (2,0 điểm) a Mật độ cá thể quần thể điều chỉnh quanh mức cân ? b Trình bày nguyên nhân mối quan hệ cạnh tranh loài ? Khi quần tụ cá thể tăng mức cực thuận xảy diễn biến quần thể ? Câu (2,0 điểm) Trong phòng ấp trứng, điều kiện nhiệt độ cực thuận người ta thay đổi độ ẩm tương đối không khí Kết thu sau: Độ ẩm tương đối (%) 74 75 85 90 95 96 Tỉ lệ trứng nở (%) 90 90 a Từ bảng số liệu trên, nêu nhận xét phụ thuộc tỉ lệ nở trứng với độ ẩm tương đối Xác định giá trị giới hạn dưới, giới hạn khoảng cực thuận độ ẩm không khí nở trứng TaiLieu.VN Page b Điều xảy nhiệt độ phòng ấp trứng không trì nhiệt độ cực thuận ? Giải thích Câu (3,0 điểm) a Nguyên tắc bổ sung thể trình nhân đôi ADN, phiên mã dịch mã ? Trong trình phiên mã dịch mã gen, nguyên tắc bổ sung bị vi phạm gen có đột biến không ? Giải thích b Cho giao phấn hoa đỏ có kiểu gen AA với hoa trắng có kiểu gen aa F1 có 1501 hoa đỏ hoa trắng Quan sát tế bào xôma hoa trắng kính hiển vi quang học, người ta thấy số lượng nhiễm sắc thể không thay đổi so với bố mẹ Hãy giải thích chế xuất hoa trắng F1 phép lai Câu (3,0 điểm) a Ở loài thực vật, gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn Cho phép lai P: AaBbDd x AaBbDd tỉ lệ kiểu gen AabbDd; AaBbDd; aabbdd F1 ? b Người ta sử dụng tác nhân gây đột biến, tác động vào giai đoạn giảm phân tế bào sinh hạt phấn cà chua lưỡng bội Kết có cặp nhiễm sắc thể (mang cặp gen Aa) phân li không bình thường Cây cà chua có kiểu gen Aa thí nghiệm phát sinh cho loại giao tử ? Biết hiệu việc xử lí gây đột biến không đạt 100% Câu (3,0 điểm) Một hợp tử loài động vật có kiểu gen Ab Cặp gen Aa có 1650G, aB 1350A số lượng A gen trội 50% số lượng T gen lặn Cặp gen Bb có 675A, 825G gen lặn có số lượng loại nuclêôtit Mỗi alen cặp gen dị hợp dài a Tính số lượng loại nuclêôtit gen b Tính số lượng loại nuclêôtit toàn gen có hợp tử Câu (3,0 điểm): TaiLieu.VN Page Ở ruồi giấm, alen A quy định tính trạng thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng thân đen Cặp alen nằm cặp nhiễm sắc thể số II Cho ruồi giấm thân xám giao phối ngẫu nhiên với ruồi giấm đực thân đen, đời F1 có 75% ruồi thân xám : 25% ruồi thân đen Tiếp tục cho F giao phối ngẫu nhiên với với thu F2 a Giải thích kết viết sơ đồ lai từ P đến F1 b Số ruồi giấm thân đen mong đợi F2 chiếm tỉ lệ ? .HẾT TaiLieu.VN Page SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2013- 2014 TT.HUẾ MÔN THI: SINH HỌC LỚP THCS Ngày thi: 21/3/2014 HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Nội dung Điểm (2,0đ) a - Thể dị bội thể mà tế bào sinh dưỡng có số cặp NST bị thay đổi số lượng 0,5 - Cơ chế phát sinh thể OX người: + Trong trình phát sinh giao tử, cặp NST giới tính bố (hoặc mẹ) không phân li, tạo loại giao tử mang NST giới tính loại giao tử không chứa NST giới tính X (O) 0,25 + Khi thụ tinh, giao tử không mang NST bố (hoặc mẹ) kết hợp với giao tử bình thường mang NSTgiới tính X mẹ (hoặc bố) tạo hợp tử chứa NST giới tính (OX) - Hậu quả: Gây hội chứng tơcnơ nữ: lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển, khoảng 2% sống đến lúc trưởng thành kinh nguyệt, tử cung nhỏ, trí, 0,25 b Xác định số loại thể ba nhiễm 0,25 - Ta có 2n = 24 → n = 12 cặp NST - Thể ba nhiễm cặp NST có NST (2n + = 25) - Thể ba nhiễm xảy cặp NST 12 cặp → có 12 dạng thể ba nhiễm khác TaiLieu.VN Page 0,25 0,25 0,25 2,0 - Nhận định sai 0,5 - Giải thích: + Tự thụ phấn, giao phối gần gây hậu xấu → thoái hóa giống, tạo điều kiện cho gen lặn tổ hợp tạo cặp gen đồng hợp lặn → tính trạng xấu biểu (thoái hóa) 0,5 + Ở số loài thực vật tự thụ phấn, động vật giao phối gần gen lặn hại nên không gây hậu xấu (đậu Hà Lan, chim bồ câu ) + Trong chọn giống, tự thụ phấn giao phối gần có vai trò: củng cố, trì tính trạng mong muốn; tạo dòng → thuận lợi cho đánh giá kiểu gen dòng, phát gen xấu để loại khỏi quần thể 0.5 0.5 2,0 a Mật độ cá thể quần thể điều chỉnh quanh mức cân : - Mật độ quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, theo năm, theo điều kiện sống phụ thuộc vào chu kỳ sống sinh vật 0,25 - Trong trường hợp mật độ xuống thấp tăng cao, chế điều hòa mật độ quần thể điều chỉnh số lượng cá thể quanh mức cân bằng: + Khi mật độ cá thể cao → điều kiện sống suy giảm→ xảy tượng di cư, giảm khả sinh sản, tỉ lệ tử vong tăng → giảm số lượng cá thể + Khi mật độ cá thể giảm tới mức thấp định → khả sinh sản, khả sống sót tăng, tỉ lệ tử vong giảm → tăng số lượng cá thể TaiLieu.VN Page 0,25 0,25 b - Nguyên nhân mối quan hệ cạnh tranh loài Số lượng cá thể quần thể tăng cao, môi trường sống thiếu thức ăn nơi chật chội → cạnh tranh 0,25 - Khi quần tụ cá thể tăng mức cực thuận xảy cạnh tranh gay gắt → số cá thể tách khỏi nhóm → giảm cạnh tranh 0,5 0,5 2,0 a Nhận xét: Các số liệu thu mô tả giới hạn sinh thái nở trứng độ ẩm: + Khi độ ẩm phòng ấp 74% 96% tỉ lệ nở trứng + Trong khoảng giới hạn độ ẩm ( 74%;85%] tỉ lệ nở trứng tăng; Trong khoảng giới hạn độ ẩm [ 90%;96% ) tỉ lệ nở trứng giảm + Trong giới hạn độ ẩm từ 85% – đến 90% tỉ lệ nở trứng cao không đổi; - Giới hạn dưới, giới hạn trên, khoảng cực thuận + Giới hạn dưới: độ ẩm tương đối 74%; + Giới hạn trên: độ ẩm tương đối 96%; + Khoảng cực thuận 85% - 90% b Khi nhiệt độ phòng ấp trứng không trì nhiệt độ cực thuận - Nếu giữ nguyên độ ẩm cực thuận, thay đổi nhiệt độ → tỉ lệ nở trứng thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ (nhiệt độ trở thành nhân tố sinh thái giới hạn nở trứng) - Nếu độ ẩm không khoảng cực thuận, nhiệt độ thấp cao nhiệt độ cực thuận → khoảng cực thuận độ ẩm bị thu hẹp, tỉ lệ nở trứng giảm TaiLieu.VN Page 0,75 0,75 0,25 0,25 3,0 a * Nguyên tắc bổ sung: - Trong tự nhân đôi ADN: Các nucleotit tự liên kết với nucleotit hai mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung: A – T; G – X ngược lại - Trong phiên mã: Các nucleotit tự liên kết với nucleotit mạch gốc gen theo nguyên tắc bổ sung: A - Tg; U - Ag; G - Xg; X - Gg 1,0 - Trong dịch mã: Các nucleotit ba đối mã tARN liên kết với nucleotit ba tương ứng mARN theo nguyên tắc bổ sung: A – U, G – X ngược lại * Trong trình phiên mã dịch mã, NTBS bị vi phạm: - Gen không đột biến - Vì nguyên tắc bổ sung bị vi phạm phiên mã dịch mã không ảnh hưởng đến cấu trúc gen, làm thay đổi cấu trúc ARN làm thay đổi cấu trúc protein 0,5 b Giải thích chế xuất hoa trắng 0,5 - Trong trường hợp bình thường: P: Hoa đỏ (AA) x Hoa trắng (aa) → 100% Hoa đỏ Theo đề, xuất 01 hoa trắng → xảy đột biến - Trường hợp 1: Đột biến gen: TaiLieu.VN Page Trong trình giảm phân tạo giao tử, AA xảy đột biến gen lặn (A → a) tạo giao tử mang alen a Trong thụ tinh, giao tử đột biến mang alen a kết hợp với giao tử mang gen a aa → hợp tử aa, phát triển thành hoa trắng Sơ đồ: P: G: AA (hoa đỏ) × aa (hoa trắng) A; A đột biến a F1 a aa (hoa trắng) (HS viết sơ đồ, cho điểm tối đa) 0,5 - Trường hợp 2: Đột biến đoạn NST Trong trình giảm phân tạo giao tử, AA xảy đột biến cấu trúc NST đoạn mang alen A → tạo giao tử đột đoạn alen A Trong thụ tinh, giao tử đột biến đoạn alen A kết hợp với giao tử bình thường mang gen a aa → hợp tử đột biến mang alen a phát triển thành thể đột biến (a) Sơ đồ: A A (hoa đỏ) × a a (hoa trắng) P: G: A ; F1 : a a (hoa trắng) (HS viết sơ đồ, cho điểm tối đa) 0,5 3,0 a Tỉ lệ xuất F1 kiểu gen: AabbDd; AaBbDd; aabbdd 1 1 - Tỉ lệ xuất F1 kiểu gen: AabbDd = x x = 16 TaiLieu.VN 0,5 Page 1 1 - Tỉ lệ xuất F1 kiểu gen: AaBbDd = x x = 1 1 - Tỉ lệ xuất F1 kiểu gen: aabbdd = × × = 4 64 b Các loại giao tử tạo từ cà chua có kiểu gen Aa: Do hiệu xử lí đột biến không đạt 100% nên ta có: - Ở tế bào có cặp NST mang cặp gen Aa phân li bình thường → loại giao tử: A a - Ở tế bào có cặp NST (mang cặp gen Aa) không phân ly giảm phân 1→ tạo loại giao tử dị bội: Aa (n+1), (n-1) - Ở tế bào có cặp NST (Aa) không phân ly giảm phân → tạo loại giao tử AA (n+1), aa (n+1), A (n), a (n), 0(n-1) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 a Số lượng loại nuclêôtit gen: * Gen A a: - Hai gen A a có chiều dài → Tổng số nu gen là: 0,5 1650 + 1350 = 3000 nu - Ta có số A gen A 50% số T gen a nên : AgenA + Agena = 1350 ⇔ TaiLieu.VN AgenA + AgenA = 1350 Page 1350 ⇒ Gen A có A = T = + = 450 nu; G = X = 3000 - 450 = 1050 nu; Gen a có G = X = 1650 – 1050 = 600 nu; A = T = 0,5 3000 – 600 = 900 * Gen B b: - Hai gen B b có chiều dài → Tổng số nu gen là: 675 + 825 = 1500 nu - Do gen b có số lượng loại nu 0,5 → Gen b có : A = T = G = X = 1500/4 = 375 nu; - Gen B có : A = T = 675 – 375 = 300 nu; G = X = 825 -375 = 450 nu b Số lượng loại nuclêôtit toàn gen có hợp tử F1: 0,5 Ab Hợp tử có KG có số lượng nu loại : aB A = T = 450 + 900 + 300 + 375 = 2025; G = X = 1050 + 600 + 375 + 450 = 2475 0,5 0,5 3,0 a Giải thích kết viết sơ đồ lai từ P đến F1 - F1 75% ruồi thân xám : 25% thân đen = : 1, chứng tỏ hệ P, ruồi có kiểu gen AA Aa; ruồi đực có kiểu gen aa Suy F kết 0,5 phép lai sau: (1) ♀ AA x ♂ aa; (2) ♀ Aa x ♂ aa * Sơ đồ lai: P (0,5 điểm) TaiLieu.VN F1 (0,5 điểm) Page 10 Tỉ lệ kiểu gen Tỉ lệ kiểu hình 100% Aa 100% A- 50% Aa : 50%aa 3Aa : 1aa 1,0 50%A- : 50%aa 3xám : 1đen b Tỉ lệ ruồi thân đen F2: * Tỉ lệ loại kiểu gen F1 3/4 Aa : 1/4aa Vì F1 ngẫu phối nên có phép lai theo thỉ lệ sau: Số phép lai F1 * Aa x Aa Tỉ lệ kiểu gen F2 9/64 AA : 18/64 Aa : 9/64 aa * 2(Aa x aa) 12/64 Aa : 12/64 aa * 4/64 aa aa x aa Tỉ lệ ruồi thân đen F2 1,5 25/64 9/64 AA : 30/64 Aa : 25/64 aa * Lưu ý: Học sinh làm cách khác, cho điểm đáp án TaiLieu.VN Page 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 9 chuyên sâu, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 9 chuyên sâu, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 9 chuyên sâu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay