Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH lục nam hưng

126 266 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 17:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONGo0oKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNGSINH VIÊN THỰC HIỆN: TRỊNH THỊ BÍCH PHƢỢNG MÃ SINH VIÊN: A21104NGÀNH: KẾ TOÁNHÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONGo0oKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNGGiáo viên hƣớng dẫn: Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung Sinh viên thực hiện: Trịnh Thị Bích PhƣợngMã sinh viên: A21104Ngành: Kế ToánHÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠNTrong suốt quãng thời gian học tập tại trường đại học Thăng Long, em đã học nhiều kiến thức, học hỏi được nhiều kĩ năng để có thể chuẩn bị hành trang bướcvào công việc sau này của mình. Để có được điều đó, em không thể quên công ơn của các thầy cô giáo trường Đại học Thăng Long đã giảng dạy tận tình, những người bạn luôn quan tâm và gia đình luôn ở bên động viên, giúp đỡ trên con đường hướng tới thành công của em.Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý thầy cô trường Đại học Thăng Long đã dùng tâm huyết và tri thức để truyền đạt vốn kiến thức cho chúng em, tạo điều kiện tốt nhất để em có thể học tập và rèn luyện, phục vụ cho công việc tương lai. Em xin gửi lời cảm ơn tới Ths.Đoàn Thị Hồng Nhung, người giảng viên đã hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình để em có thể hoàn thành bài khóa luận này. Nếu không có sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô thì bài khóa luận tốt nghiệp của em khó có thể hoàn thiện được.Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị phòng Kế toán và toàn bộ nhân viên công ty đã chỉ dẫn và truyền đạt cho em những kinh nghiệm làm việc. Trên cơ sở những số liệu thu được, cùng với sự hướng dẫn của giáo viên trong trường đại học Thăng Long và các nhân viên Công ty đã giúp em hoàn thàn bài khóa luận này.Sau cùng em xin kính chúc quý thầy cô trường Đại học Thăng long và toàn thể các cô chú, anh chị trong Công ty dồi dào sức khỏe và luôn thành công trên con đường sự nghiệp của mình. LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng.Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan nàySinh viênTrịnh Thị Bích Phượng MỤC LỤCMỞ ĐẦU ..................................................................................................................CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 11.1.Khái quát chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 11.1.1.Khái niệm kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm11.1.2.Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm..3 1.1.3.Phương thức tiêu thụ 41.1.4.Phương pháp xác định giá vốn61.2.Phƣơng pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm71.2.1.Tài khoản sử dụng81.2.2.Phương pháp kế toán111.2.2.1.Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên11 1.2.3.2.Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ 151.3.Phƣơng pháp kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm161.3.1.Chứng từ sử dụng161.3.2.Tài khoản sử dụng171.3.3.Phương pháp kế toán191.4.Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 21CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNG...232.1.Tổng quan về Công ty TNHH Lục Nam Hƣng232.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Lục Nam Hưng...............................................................................................................................232.1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Lục Nam Hưng242.1.3.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Lục Nam Hưng282.2.Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Lục Nam Hƣng 30 2.2.1.Phương thức tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lục Nam Hưng ..302.2.2.Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hưng...............................................................................................................................302.2.2.1.Phương pháp xác định giá vốn302.2.2.2.Kế toán các phương thức tiêu thụ thành phẩm322.2.3.Thực trạng kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hưng 462.2.3.1.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp462.2.3.2.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ57CHƢƠNG 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNG 623.1.Đánh giá thực trạng về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lục Nam Hƣng 623.1.1.Ưu điểm623.1.2.Nhược điểm633.2.Sự cần thiết và những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 643.3.Một số đề xuất góp phần hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lục Nam Hƣng 64KẾT LUẬN ...................................................................................................................... DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... DANH MỤC VIẾT TẮTiệu viết tắtTên đầy đủTKTài khoảnSDĐKSố dư đầu kỳSDCKSố dư cuối kỳTNHHTrách nhiệm hữu hạnGTGTGiá trị gia tăngKKĐKKiểm kê định kỳKKTXKê khai thường xuyênTSCĐTài sản cố địnhNVLNguyên vật liệuCCDCCông cụ dụng cụQLDNQuản lý doanh nghiệpBHBán hàngPXKPhiếu xuất khoGVHBGiá vốn hàng bánNLĐNgười lao độngNVKDNhân viên kinh doanhNVBHNhân viên bán hàngKHKhấu haoLKLũy kế DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨCSơ đồ 1.1. Kế toán bán buôn qua kho12Sơ đồ 1.2. Kế toán bán buôn trực tiếp từ phân xưởng sản xuất không qua kho12thành phẩm12Sơ đồ 1.3. Kế toán bán lẻ thành phẩm13Sơ đồ 1.4. Kế toán toán bán hàng qua đại lý (Bên giao đại lý)13Sơ đồ 1.5. Sơ đồ kế toán bán hàng qua đại lý (Bên nhận đại lý)14Sơ đồ 1.6. Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức bán trả góp14Sơ đồ 1.7. Kế toán tổng hợp tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ16Sơ đồ 1.8. Kế toán chi phí bán hàng19Sơ đồ 1.9. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp20Sơ đồ 1.10. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm21Sơ đồ 1.11. Trình tự ghi sổ kế toán của hình thức kế toán nhật ký chung22Sơ đồ 2.1.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Lục Nam Hưng25Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Lục Nam Hưng27Sơ đồ 2.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán29Mẫu 2.1.Sổ chi tiết thành phẩm31Mẫu 2.2. Phiếu xuất kho33Mẫu 2.3. Hóa đơn GTGT34Mẫu 2.4. Giấy báo có35Mẫu 2.5. Hóa đơn GTGT37Mẫu 2.6. Phiếu xuất38Mẫu 2.7. Phiếu thu39Mẫu 2.8. Sổ chi tiết giá vốn bán hàng40Mẫu 2.9. Sổ chi tiết doanh thu bán hàng41Mẫu 2.10. Sổ nhật ký chung42Mẫu 2.11. Sổ cái tài khoản 63244 2.12.Sổ cái tài khoản 511452.13.Bảng chấm công47Mẫu 2.14. Bảng thanh toán tiền lương49Mẫu 2.15. Bảng tổng hợp công cụ dụng cụ51Mẫu 2.16. Bảng tổng hợp tài sản cố định53Mẫu 2.17. Hóa đơn tiền điện54Mẫu 2.18. Phiếu chi55Mẫu 2.19. Sổ chi phí quản lý doanh nghiệp56Mẫu 2.20. Xác định kết quả bán hàng57Mẫu 2.21. Sổ nhật kí chung58Mẫu 2.22. Sổ cái TK 91160Mẫu 2.23. Sổ cái TK 64261Mẫu 3.1.Bảng tỷ lệ trích theo lương65Mẫu 3.2.Bảng thanh toán tiền lương nhân viên quản lý67Mẫu 3.3.Bảng thanh toán tiền lương68Mẫu 3.4.Bảng phân bổ số 169Mẫu 3.5.Sổ chi phí bán hàng71Mẫu 3.6.Sổ chi phí quản lý doanh nghiệp72Mẫu 3.7.Sổ chi tiết thành phẩm74Mẫu 3.8.Sổ chi tiết giá vốn75Mẫu 3.9.Sổ chi tiết doanh thu76Mẫu 3.10.Bảng tổng hợp doanh thu78 LỜI MỞ ĐẦUTiêu thụ thành phẩm và xác định kết tiêu thụ thành phẩm đóng vai trò rất quan trọng không chỉ đối với bản thân mỗi doanh nghiệp sản xuất mà còn với cả sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế xã hội. Đối với doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sẽ góp phần làm tăng doanh thu chính là điều kiện tiên quyết qua đó làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp có thể tích luỹ, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Đây là mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Hoạt động tiêu thụ và xác định kết quả tốt còn giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội, đồng thời cải thiện đời sống của người lao động.Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Lục Nam Hưng, em thấy kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm là phần hành quan trọng để xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong kinh doanh. Để thấy được vai trò quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty và để nâng cao kiến thức của mình em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lục Nam Hưng”Mục đích nghiên cứu: Từ cơ sở tìm hiểu lý thuyết kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm cùng với thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lục Nam Hưng, hoàn thiện kiến thức cho bản thân và tìm ra được những mặt ưu điểm, hạn chế trong công tác kế toán tiêu thụ của Công ty. Cuối cùng đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm nói riêng.Đối tƣợng nghiên cứu: kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lục Nam Hưng.Phạm vi nghiên cứu: kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm dưới góc độ kế toán tài chính tại Công ty TNHH Lục Nam Hưng trong tháng 5 năm 2015.Kết cấu khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương:Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.Chƣơng 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lục Nam Hƣng.Chƣơng 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lục Nam Hƣng. ƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT1.1.Khái quát chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm1.1.1.Khái niệm kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩmTiêu thụ thành phẩm:Là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm là quá trình đưa các loại sản phẩm đã sản xuất ra vào lưu thông bằng các hình thức bán hàng. Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm phát sinh các quan hệ về chuyển giao sản phẩm hàng hoá và thanh toán giữa đơn vị kinh tế với khách hàng, trong quá trình đó phát sinh các nghiệp vụ kinh tế về chi phí bán hàng như quảng cáo, vận chuyển bốc dỡ, các nghiệp vụ về thanh toán. Quá trình tiêu thụ được coi là hoàn thành khi hàng hoá thực sự đã tiêu thụ tức là khi quyền sở hữu về hàng hoá đã chuyển từ người bán sang người mua. Đối với doanh nghiệp sản xuất, để đạt được mục tiêu kinh tế thì điều quan trọng nhất là sản xuất và tiêu thụ thành phẩm.Kết quả tiêu thụ:Là phần chênh lệch giữa doanh thu thuần của hoạt động tiêu thụ với các chi phí của hoạt động đó. Đây là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.Mối quan hệ giữa tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: Tiêu thụ là khâu cuối cùng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp còn xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm là căn cứ quan trọng để đơn vị quyết định sản xuất mặt hàng đó nữa hay không. Do đó có thể nói giữa tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ có mối quan hệ mật thiết. Kết quả tiêu thụ thành phẩm là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp còn tiêu thụ là phương tiện trực tiếp để đạt được mục đích đó.Một số khái niệm có liên quan:Doanh thu bán hàng:Doanh thu bán hàng là tổng giá trị các lợi ích kinh tế thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:1 Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu thành phẩm cho người muaDoanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý thành phẩm như người sở hữu thành phẩm hoặc kiểm soát thành phẩmDoanh thu được xác định tương đối chắc chắnDoanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàngXác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàngChiết khấu thương mại:Chiết khấu thương mại là số tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc thanh toán cho người mua do mua hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc cam kết mua, tiêu thụ.Giảm giá hàng bán:Là khoản giảm trừ trên giá đã thỏa thuận vì lý do hàng kém chất lượng, không đúng quy cách theo hợp đồng, không đúng thời hạn ghi trên hợp đồng nhưng chưa đến mức độ bị trả lại do bên mua đồng ý chấp nhận giảm giá.Hàng bán bị trả lại:Là số hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do không phù hợp với yêu cầu đã thỏa thuận, vi phạm hợp đồng, phẩm chất kém, không đúng chủng loại quy cách.Doanh thu thuần:Là chỉ tiêu phản ánh số doanh thu bán thành phẩm và cung cấp dịch vụ đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) trong kỳ báo cáo, làm căn cứ tính kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Giá vốn hàng bán:Là trị giá vốn tính theo giá gốc của thành phẩm được bán hoặc dịch vụ cung cấp cho khách hàng của doanh nghiệp gồm trị giá của thành phẩm, dịch vụ đã cung cấp theo từng hóa đơn; chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ phải tính vào giá vốn hàng bán; số chênh lệch lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho ở cuối kỳ kế toán được lập thêm.2 Lợi nhuận gộp:Là chỉ tiêu phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán sinh trong kỳ.Lợi nhuận gộp=Doanh thu thuầnGiá vốn hàng bánChi phí bán hàng:Là những khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động tiêu thụ thành phẩm, sản phẩm lao vụ, dịch vụ trong kỳ như chi phí nhân viên bán hàng, chi phí dụng cụ bán hàng, quảng cáo...Chi phí quản lý doanh nghiệp:Là một khoản chi phí thời kỳ được tính khi hạch toán lợi nhuận thuần. Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các khoản chi chung cho quản lý văn phòng và các khoản kinh doanh không gắn với các địa chỉ cụ thể trong cơ cấu tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp cũng như chi lương nhân viên quản lý, đồ dùng văn phòng , công tác phí,....1.1.2.Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩmTrong bất kỳ xã hội nào thì mục đích sản xuất là sản phẩm hoàn thành, sản phẩm sản xuất ngày càng nhiều, giá thành hạ thì ngày càng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội.Trong doanh nghiệp, kế toán là công cụ quan trọng để quản lý sản xuất và tiêu thụ. Thông qua số liệu của kế toán nói chung, kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm nói riêng sẽ giúp cho giám đốc doanh nghiệp và các cơ quan cấp trên đánh giá được mức độ hoàn thành kế hoạch của doanh nghiệp về sản xuất, giá thành, tiêu thụ lợi nhuận. Từ đó phát hiện được những thiếu sót ở từng khâu lập cũng như thực hiện kế hoạch, có được các biện phát đảm bảo duy trì sự cân đối thường xuyên giữa các yếu tố đầu vào sản xuất đầu ra.Tổ chức theo dõi, phản ánh chính xác, đầy đủ kịp thời và giám đốc chặt chẽ về tình hình hiện có và sự biến động của từng loại sản phẩm hàng hoá trên các mặt hiện vật cũng như giá trị.Theo dõi, phản ánh và giám đốc chặt chẽ quá trình tiêu thụ, ghi chép đầy đủ, kịp thời các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp bán hàng cũng như chi phí và thu nhập hoạt động khác.3 Xác định chính xác kết quả của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp, phản ánh, giám đốc tình hình phân phối kết quả, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà Nước.Cung cấp những thông tin kinh tế cần thiết cho các bộ phận liên quan. Định kỳ tiến hành phân tích kinh tế đối với hoạt động bán hàng, thu nhập và phân phối kết quả.Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm phải luôn gắn liền với nhau, thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ là tiền đề cho nhiệm vụ kia thực hiện và ngược lại .1.1.3.Phương thức tiêu thụBán buônLà việc bán thành phẩm của doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khác, cửa hàng, đại lý…với số lượng lớn để các đơn vị tiếp tục bán cho các tổ chức khác hay phục vụ trong nội bộ công ty nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế. Đặc điểm của thành phẩm bán buôn là vẫn nằm trong lĩnh vực lưu thông, chưa đi vào lĩnh vực tiêu dùng, do vậy, giá trị và giá trị sử dụng của thành phẩm chưa được thực hiện. Giá bán biến động tuỳ thuộc vào số lượng thành phẩm và phương thức thanh toán.Bán buôn qua kho:Là hình thức tiêu thụ mà hàng được xuất ra từ kho bảo quản của doanh nghiệp. Bán buôn qua kho bao gồm hình thức giao hàng trực tiếp hoặc bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng.Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho của doanh nghiệp sản xuất để nhận hàng. Doanh nghiệp xuất kho sản phẩm giao trực tiếp cho đại diện bên mua. Sau khi đại diện bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hoặc chấp nhận nợ, sản phẩm được xác định là tiêu thụ.Bán buôn theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng, doanh nghiệp xuất kho sản phẩm, dùng phương tiện vận tải của mình hoặc đi thuê ngoài chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm nào đó bên mua quy định trong hợp đồng. Sản phẩm chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Chỉ khi nào được bên mua kiểm nhận, thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán thì số hàng chuyển giao mới được coi là tiêu thụ, người bán mất quyền sở hữu về số hàng đã giao. Chi phí vận chuyển do4 h nghiệp chịu hay bên mua chịu là do sự thỏa thuận từ trước giữa hai bên. Nếu h nghiệp chịu chi phí vận chuyển, sẽ được ghi vào chi phí bán hàng.Bán buôn vận chuyển xuất trực tiếp từ phân xưởng sản xuất không qua kho thành phẩm:Là hình thức bán hàng mà doanh nghiệp sản xuất sau khi đã sản xuất thành phẩm không đưa về nhập kho mà vận chuyển thẳng từ phân xưởng sản xuất cho bên muaBán lẻBán lẻ là bán sản phẩm trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc các tổ chức kinh tế mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ. Trong phương thức bán lẻ này, thành phẩm đã ra khỏi lĩnh vực lưu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị sử dụng của sản phẩm đã được thực hiện. Bán lẻ thường bán đơn chiếc hoặc bán với số lượng nhỏ, giá bán lẻ thường cao hơn giá bán buôn và ổn định. Bán lẻ được thực hiện dưới các hình thức sau:Bán lẻ thu tiền trực tiếp:Theo hình thức này nhân viên bán hàng trực tiếp bán hàng và thu tiền của khách. Cuối ca, cuối ngày nhân viên bán hàng kiểm tra hàng tồn để xác định lượng hàng đã bán, lập báo cáo bán hàng nộp cho kế toán và nộp tiền cho thủ quỹ.Bán lẻ thu tiền tập trung:Theo hình thức này, bán hàng tách rời việc thu tiền và giao hàng cho khách hàng nhằm chuyên môn hóa quá trình bán hàng. Tại một khu riêng có quầy thu ngân, mỗi quầy có một nhân viên thu ngân, chuyên thu tiền, xuất hóa đơn, kê hàng mua cho khách hàng để khách đến nhận hàng do nhân viên bán hàng giao. Cuối ca, cuối ngày, nhân viên bán hàng kiểm kê hàng tồn kho để xác định số lượng bán ra trong ngày và lập báo cáo bán hàng nộp cho kế toán. Nhân viên thu ngân kiểm tiền, nộp tiền hàng cho thủ quỹ và làm giấy nộp tiền.Bán trả góp:Bán hàng trả góp là phương thức mà khi giao hàng cho bên mua thì sản phẩm được coi là tiêu thụ. Người mua trả tiền mua hàng làm nhiều lần. Ngoài số tiền bán hàng, doanh nghiệp còn được hưởng thêm từ người mua một khoản lãi do trả chậm. Doanh thu bán hàng ghi nhận với giá bán trả ngay một lần, chênh lệch giữa giá trả một5 lần và trả góp được ghi nhận vào doanh thu chưa thực hiện và được phân bổ vào doanh thu tài chính khi khách hàng thanh toán.Bán hàng qua đại lýLà phương thức mà doanh nghiệp giao hàng cho bên nhận đại lý để họ bán hộ. Số hàng này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi hàng được thông báo là đã tiêu thụ . Khi bán hàng qua đại lý, doanh nghiệp sẽ trả cho đại lý một khoản gọi là hoa hồng đại lý được hưởng tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá thực tế giao cho đại lý.Bán hàng đổi hàngTheo phương thức này, doanh nghiệp dùng sản phẩm của mình để đổi lấy sản phầm hàng hóa của doanh nghiệp khác. Sản phẩm của doanh nghiệp đi tiêu thụ nhưng doanh thu tính bằng giá trị hàng hóa nhận được. Phương thức này thuận tiện cho cả hai bên mua và bán, giảm bớt chi phí lưu thông. Tuy nhiên phương thức này không được sử dụng rộng rãi do tính chất nhu cầu về sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp (vì cả hai bên đều có thể sẽ có nhu cầu trao đổi khác nhau).1.1.4.Phương pháp xác định giá vốnPhương pháp giá thực tế đích danhPhương pháp này được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp quản lý sản phẩm theo từng lô hàng nhập. Hàng xuất kho thuộc lô hàng nào thì lấy đơn giá của lô hàng đó để tính.Ưu điểm: Công tác tính giá hàng tồn kho thực hiện kịp thời và có thể theo dõi được thời hạn bảo quản của từng lô hàngNhược điểm: Tốn nhiều chi phí để bảo quản riêng từng lô hàng. Phương pháp này chỉ phù hợp với doanh nghiệp có điều kiện bảo quản riêng từng lô hàng có giá trị cao và chủng loại mặt hàng ít.Phương pháp bình quân cả kì dự trữTheo phương pháp này, doanh nghiệp tính trị giá vốn của hàng xuất kho trong kỳ vào cuối kỳ. Kế toán hàng tồn kho căn cứ vào giá mua hàng tồn kho đầu kỳ , hàng hóa nhập trong kỳ để xác định giá đơn vị bình quân.Ưu điểm: Giảm nhẹ việc tính giá cho từng loại thành phẩm, không phụ thuộc vào số lần xuất nhập của chúng.Nhược điểm: Độ chính xác không cao, công việc tính toán bị dồn vào cuối kỳ gây ảnh hưởng đến tiến độ của các khâu kế toán khác.6 Đơn giá bình quân cả kì dự trữ được tính theo công thức: trị hàng tồn đầu kỳ Giá trị hàng nhập trong kỳ giá bình quân cả kỳ dự trữ lượng hàng tồn đầu kỳ Số lượng hàng nhập trong kỳ Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhậpSau mỗi lần nhập sản phẩm, kế toán phải xác nhận lại giá trị thực của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quânCông thức:Ưu điểm: Phương pháp này khắc phục được nhược điểm của phương pháp bình quân cả kì dự trữ, kế toán tính giá hàng xuất kịp thời, đảm bảo tính chính xácNhược điểm: Khối lượng công việc tính nhiều, phức tạp do phải tính toán lại sau mỗi lần nhập. Vì vậy, chỉ có thể áp dụng phương pháp này cho các doanh nghiệp có ít mặt hàng và số lần nhập không quá nhiều.Phương pháp FIFOPhương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước. Giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập trước hoặc sản xuất trước và thực hiện tuần tự cho đến khi chúng được xuất ra hết.Ưu điểm: Có thể tính được ngay trị giá vốn thành phẩm xuất kho từng lần xuất hàng, do vậy đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép các khâu tiếp theo cũng như cho quản lý. Trị giá vốn của thành phẩm tồn kho sẽ tương đối sát với giá thành sản xuất hiện tại . Vì vậy chỉ tiêu thành phẩm tồn kho trên báo cáo kế toán có ý nghĩa thực tế hơn.Nhược điểm: Theo phương pháp này, làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với những khoản chi phí hiện tại. Doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị thành phẩm đã có được từ rất lâu.1.2.Phƣơng pháp kế toán tiêu thụ thành phẩmChứng từ kế toán sử dụngPhiếu xuất kho, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lýBiên bản kiểm kê sản phẩm7 Hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGTBảng kê bán lẻ hàng hóa, bảng thanh toán hàng đại lýCác chứng từ thanh toán: báo có của ngân hàng, phiếu thu,...Các chứng từ kế toán liên quan khác như hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng,.....1.2.1.Tài khoản sử dụngTài khoản thành phẩm – Tài khoản 155Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệpTK 155 – Thành phẩmSDĐK: Trị giá thành phẩm tồn kho đầu kỳTrị giá thành phẩm nhập khoTrị giá thành phẩm thừa khi kiểm kêKết chuyển trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).Trị giá thực tế của thành phẩm xuất khoTrị giá của thành phẩm thiếu hụt khi kiểm kêKết chuyển trị giá thực tế của thành phẩm tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).SDCK: Trị giá thành phẩm tồn kho cuối kỳTài khoản hàng gửi bán – TK157Hàng gửi đi bán phản ánh trên tài khoản 157 được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho. Tài khoản này phản ánh trị giá của hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi, dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế hoặc đơn đặt hàng, nhưng chưa tính là doanh thu bán hàng trong kỳ đối với số hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng.8 TK 157 – Hàng gửi bánSDĐK: Trị giá vốn thực tế của hàng hóa, thành phẩm gửi đi bán đầu kỳ Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi cho khách hàng, hoặc gửi bán đại lý, ký gửi; gửi cho các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộcTrị giá dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng, nhưng chưa được xác định là đã bánCuối kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán chưa được xác định là đã bán cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ). Trị giá hàng hóa, thành phẩm gửi đi bán, dich vụ đã cung cấp được xác định là đã bánTrị giá hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã gửi đi bị khách hàng trả lạiĐầu kỳ kết chuyển trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ). SDCK: Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp chưa được xác định là đã bán trong kỳ.Tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TK 511Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.9 TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụTài khoản giảm trừ doanh thu – TK 521Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại (TK 5211), giảm giá hàng bán (TK 5213) và hàng bán bị trả lại (TK 5212).TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu10 Tài khoản giá vốn hàng bán – TK 632Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán kỳ.TK 632 – Giá vốn hàng bán1.2.2.Phương pháp kế toán1.2.2.1.Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyênTại đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ11 Sơ đồ 1.1. Kế toán bán buôn qua khoSơ đồ 1.2. Kế toán bán buôn trực tiếp từ phân xưởng sản xuất không qua kho thành phẩm 12 Sơ đồ 1.4. Kế toán toán bán hàng qua đại lý (Bên giao đại lý) 13 Sơ đồ 1.5. Sơ đồ kế toán bán hàng qua đại lý (Bên nhận đại lý)Sơ đồ 1.6. Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương thức bán trả góp Tại đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:Theo thông tư 2002014TTBTC, tại đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp xảy ra hai trường hợp như sau:14 Trường hợp 1: Không tách được thuế GTGT ngay tại thời điểm phát sinh dịch, để thuận lợi cho công tác kế toán có thể ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế T theo phương pháp trực tiếp nhưng định kì kế toán phải ghi giảm doanh thu đốivới số thuế GTGT phải nộp:Nợ TK 111, 112,... (Tổng số tiền nhận được)Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Cuối mỗi kỳ kế toán, kế toán sẽ ghi nhận thuế GTGT.Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộpKhi nộp thuế GTGTNợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp Có TK 1111, 1112Trường hợp 2: Tách được ngay số thuế GTGT phải nộp khi xuất hóa đơn Nợ TK 111, 112, 131 ,.... (Tổng trị giá thanh toán)Có TK 511 (Giá chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộpKhi nộp thuế GTGTNợ 3331 Thuế GTGT phải nộp Có TK 111, 1121.2.3.2.Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳPhương pháp KKĐK là phương pháp không theo dõi một cách thường xuyên tình hình nhập xuất tồn các loại thành phẩm trên tài khoản thành phẩm như phương pháp kê khai thường xuyên. Trong kỳ, các khoản xuất kho thành phẩm không được phản ánh vào các tài khoản tồn kho tương ứng mà cuối kỳ phải tiến hành kiểm kê thực tế số lượng tồn kho từng chủng loại, xác định giá trị thực tế của chúng để ghi vào các tài khoản hàng tồn kho.Tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK, kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giống với đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, tuy nhiên việc hạch toán trị giá vốn hàng xuất kho lại có sự khác biệt15 Sơ đồ 1.7. Kế toán tổng hợp tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ1.3.Phƣơng pháp kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm1.3.1.Chứng từ sử dụngHóa đơn GTGTHóa đơn bán hàng thông thườngBảng kê thanh toán hàng đại lý, ký gửi.Thẻ quầy hàngCác chứng từ thanh toán (Phiếu thu, Phiếu chi, séc chuyển khoản, séc thanh toán, ủy nhiệm thu, giấy báo có Ngân hàng, bảng sao kê của Ngân hàng…)Phiếu xuất khoBảng phân bổ tiền lương, Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, Bảng phân bổ khấu hao.Chứng từ kế toán liên quan khác như hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng, giấy thanh toán tạm ứng…16 .Tài khoản sử dụngTài khoản 641 – Chi phí bán hàngTài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ.TK 641TK 641 – Chi phí bán hàng có 7 tài khoản cấp 2TK 6411 – Chi phí nhân viênTK 6415 – Chi phí bảo hànhTK6412 – Chi phí vật liệu, bao bìTK 6417 – Chi phí dịch vụ mua ngoài TK6413 – Chi phí dụng cụ, đồ dùngTK 6418 – Chi phí bằng tiền khác TK6414 – Chi phí khấu hao TSCĐTài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệpPhản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp, chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài; chi phí bằng tiền khác.17 TK 642Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp không có số dư cuối kỳ và có 8 tài khoản cấp 2TK 6421 – Chi phí nhân viên quản lýTK 6425 – Thuế, phí và lệ phí TK 6422 – Chi phí vật liệu quản lýTK 6426 – Chi phí dự phòngTK 6423 – Chi phí đồ dùng văn phòngTK 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài TK 6424 – Chi phí khấu haoTSCĐTK 6428 – Chi phí bằng tiền khácTài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanhTài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm.TK 91118 .Phương pháp kế toánSơ đồ 1.8. Kế toán chi phí bán hàngK 334, 338TK 641TK 111, 112, 138 Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của bộ phận bán hàng Các khoản thu giảm chi phí bán hàng TK 152, 153Chi phí NVL, CCDC phục vụ bán hàngTK 214Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ bán hàng TK 352Hoàn nhập dự phòng phải trảchi phí bảo hành sản phẩmTK 911 TK 352 Trích lập quỹ dự phòng phải trả về chi phí bảo hành sản phẩm Kết chuyển chi phí bán hàng TK 111, 112, 141, 331 Chi phí dịch vụmua ngoài Thuế GTGT TK 133 19 Sơ đồ 1.9. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệpTK 334, 338TK 642TK 111, 112, 138 Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của bộ phận quản lý Các khoản thu giảm chi phí QLDN TK 152, 153Chi phí NVL, CCDC phục vụquản lýTK 214Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ quản lý doanh nghiệp TK 352Hoàn nhập dự phòng phải trả về tái cơ cấu doanh nghiệp hoạt động có rủi ro lớn, dự phòng phải trả khác TK 242, 335 Phân bổ chi phí trả trước TK 2293Hoàn nhập số chênh lệch TK 2293 Trích trước vào chi phí quảnlý doanh nghiệpDự phòng phải thu khó đòi lớn hơn giữa số dự phòng phải thu khó đòi năm trước và năm nay TK 352Dự phòng phải trả về tái cơ cấu doanh nghiệp hoạt động có rủi ro lớn, dự phòng phải trả khác Kết chuyển chi phí QLDN TK 911 Chi phí dịch vụ mua ngoàiTK 133Thuế GTGT20 1.4.Các hình thức sổ kế toán sử dụng trong kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩmTheo quy định của chế độ kế toán hiện hành các doanh nghiệp hạch toán theo thông tư 2002014TTBTC, áp dụng các hình thức sổ kế toán sau:Hình thức Nhật kí Sổ cáiHình thức Chứng từ ghi sổHình thức Nhật ký chungHình thức kế toán máyHình thức Nhật ký chứng từMỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán.Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán, lựa chọn một hình thức sổ kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó.21 Trong phạm vi khóa luận này, em xin trình bày chi tiết hơn về hình thức sổ Nhật ký chung để làm cơ sở lý luận cho nội dung của các chương sau.Sơ đồ 1.11. Trình tự ghi sổ kế toán của hình thức kế toán nhật ký chungGhi chú:Ghi ngày:Ghi định kỳ: Quan hệ đối chiếu:22 NG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNG2.1.Tổng quan về Công ty TNHH Lục Nam Hƣng2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Lục Nam HưngCông ty TNHH Lục Nam Hưng được thành lập theo Quyết định của các thành viên công ty số 01 ngày 20092009 do các thành viên góp vốn là Nguyễn Văn Sỹ và Lục Hải Yến thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, trên cơ sở đầu tư dự án chế biến tinh dầu quế tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái .Tên công ty: Công ty TNHH Lục Nam Hưng (Luc Nam Hung Company Limited)Tên viết tắt: LUC NAM HUNG CO., LTDĐịa chỉ trụ sở chính: Thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái Điện thoại: 0292488398Fax: 0293853229Email: lucnamhunggmail.com Mã số thuế: 5200660958Vốn điều lệ: 12.390.000.000 (Mười hai tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng Việt Nam)Vốn cố định: 6.320.000.000 đồng (Sáu tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng Việt Nam)Vốn lưu động: 6.070.000.000 đồng (Sáu tỷ không trăm bảy mươi triệu đồng Việt Nam)Công ty TNHH Lục Nam Hưng là công ty TNHH hai thành viên trở lên, có tư cách pháp nhân được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của nhà nước, tự chủ kinh doanh hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29112005.Lĩnh vực sản xuất:Sản xuất, chế biến, xuất bán tinh dầu quế, bạc hà, xả, hương nhu,…Sản xuất kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng nông sản (thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, quế thanh, quế vỏ...23 Lĩnh vực vận tải:Vận tải hành khách đường bộ khácVận tải hàng hóa bằng đường bộTuy hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhưng thế mạnh của công ty là lĩnh vực sản xuất. Đây là lĩnh vực chính mang lại doanh thu chính cho công ty đặc biệt là sản xuất, chế biến, xuất bán tinh dầu quế. Công ty TNHH Lục Nam Hưng được thành lập với nhiệm vụ chính là chế biến tinh dầu quế từ những nguyên liệu bỏ đi. Mục tiêu hoạt động là vì lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm cho nhân dân vùng nguyên liệu quế, tận thu những nguyên liệu mà trước đây người nông dân bỏ đi, cải thiện môi trường cho những nguyên liệu mà nông dân đang vứt bỏ hoặc đốt, đóng góp cho ngân sách nhà nước và sự phát triển của công ty đồng thời xây xựng chiến lược phát triển của công ty theo từng giai đoạn.2.1.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Lục Nam HưngCông tác quản lí là một khâu quan trọng để duy trì hoạt động của bất cứ một doanh nghiệp nào. Nó thật sự cần thiết và không thể thiếu được trong sự vận hành mọi hoạt động, đảm bảo giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất của doanh nghiệp. Để đảm bảo nhu cầu quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công ty TNHH Lục Nam Hưng tổ chức bộ máy quản lý theo sơ đồ sau:24 Sơ đồ 2.1.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Lục Nam Hưng(Nguồn: Phòng hành chính tổng hợp)Giám đốcGiám đốc công ty là người trực tiếp điều hành, quyết định đưa ra các chiến lược hoạt động và phát triển cho công ty. Đồng thời cũng đảm nhiệm những nhiệm vụ và vai trò sau: Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. Ban hành các quy chế quản lý nội bộ của công ty. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty. Ký kết hợp đồng nhân danh công ty.Phòng hành chính tổng hợpChức năng tham mưu cho Giám đốc, quản lý công tác tổ chức hành chính, quản lý nhân sự, quản lý tiền lương và công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc công ty;25 Nhiệm vụ: Lập kế hoạch về lao động, lập và quản lý quỹ tiền lương của công ty; Lập kế hoạch bảo hộ lao động, mua sắm trang bị bảo hộ lao động; thực hiện các chính sách về bảo hộ lao động, tổ chức thi nâng bậc cho cán bộ công nhân viên, lập kế hoạch phòng chống cháy nổ, tập huấn công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho công nhân viên theo quy định. Lưu hồ sơ và các chế độ liên quan khác của người lao động.Phòng kế toánThực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán của Công ty theo cơ chế quản lý của Nhà nước, Luật kế toán, Luật thuế… đồng thời làm nhiệm vụ quản lý, phân tích kinh tế các hoạt động sản xuất của công ty, Lập báo cáo quyết toán quý, năm…Ghi chép tính toán và phản ánh đầy đủ, trung thực kịp thời, chính xác về tình hình tài sản, nguyên liệu, vật tư lao động, tiền vốn và phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, tổng hợp lên giá thành chi tiết cho mặt hàng tinh dầu quế sản xuất ra trong năm. Hàng năm có trách nhiệm báo cáo công khai các số liệu tài chính của doanh nghiệp. Tính toán và trích nộp đầy đủ, đúng, kịp thời các khoản nộp Ngân sách nhà nước. Thanh toán các khoản vay Ngân hàng, các khoản phải thu phải trả khác của công nhân viên.Phòng kế hoạch kỹ thuậtPhòng kế hoạch kỹ thuật gồm hai bộ phận:Bộ phận kế hoạch: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công ty trong tháng, quý, năm. Lập kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất, xuất vât tư, nguyên vật liệu theo quy định. Quản lý định mức, đơn giá nhân công nguyên liệu, vật tư, theo dõi kiểm tra chất lượng sản phẩm.Bộ phận kỹ thuật: Theo dõi trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng, xây dựng kế hoạch vận hành và bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị. Đồng thời điều khiển máy móc vận hành theo dây chuyền sản xuất.Phòng tiêu thụ sản phẩmLập kế hoạch bán hàng hàng tháng, quý, năm cho sản phẩm tinh dầu quế, nhận đơn đặt hàng của khách hàng. Giám sát chặt chẽ khi hàng lưu thông trên đường, làm thủ tục Hải quan, thủ tục kiểm lâm về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu mua vào và xuất sang nước bạn, báo cáo thường xuyên về lộ trình sản phẩm tiêu thụ để có kế hoạch sử lý kịp thời, thúc đẩy việc thanh toán của khách hàng cho đúng thời hạn theo hợp đồng đã ký kết, cập nhật đúng, đầy đủ và lưu hồ sơ xuất hàng có khoa học đảm bảo cho việc kiểm tra và điều chỉnh về tiêu thụ.26 ác tổ sản xuấtDo tình hình đặc thù của ngành sản xuất tinh dầu nên các công nhân phải làm 3 ca liên tục do vậy các ca phải có sự phối hợp ăn khớp với nhau để đảm bảo việc sản xuất an toàn và đảm bảo chất lượng tinh dầu sản xuất ra. Mỗi tổ có 7 người trong đó có 01 tổ trưởng quản lý chung và 01 tổ phó phụ trách kỹ thuật, chấm công cho công nhân sản xuất và ký nhận số lượng tinh dầu sản xuất của ca mình.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toánĐể phù hợp với đặc điểm sản xuất cũng như yêu cầu về quản lý, Công ty TNHH Lục Nam Hưng đã tổ chức bộ máy kế toán như sau:Sơ đồ 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Lục Nam Hưng(Nguồn: Phòng Kế toán)Kế toán trưởng: chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính của Công ty, trực tiếp quản lý và chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán, thực hiện việc kiểm tra và giám sát giúp cấp trên thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý. Đồng thời, kế toán trưởng giúp Ban Giám đốc ký duyệt, quyết toán các hợp đồng mua bán, báo cáo tình hình biến động tài chính của Công ty. Hàng tháng báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh cho ban lãnh đạo Công ty.Kế toán tổng hợp: Tổng hợp các số liệu từ phân xưởng đưa lên để tính giá thành sản phẩm và tính lương cho cán bộ công nhân viên Công ty. Theo dõi sự biến động của tài sản và xử lý các thông tin về tình hình tài sản của Công ty. Kế toán tổng hợp đồng thời đảm nhận vai trò và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm.Kế toán thuế: Thực hiện việc kê khai thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu cho cơ quan thuế, xác định số thuế doanh nghiệp phải nộp, kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp,27 thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác có liên quan. Định kỳ lập báo cáo tài chính để làm việc với cơ quan thuế.Kế toán phân xưởng: Chịu trách nhiệm ghi chép các nghiệp vụ hàng ngày phát sinh tại phân xưởng, theo dõi ngày công lao động. Đến cuối ngày, kế toán phân xưởng sắp xếp các chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh chuyển sang cho kế toán tổng hợp thực hiện nhập số liệu.Thủ quỹ: Có nhiệm vụ thu chi và quản lý tiền mặt liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Dựa vào phiếu thu và phiếu chi do kế toán thành lập để thu chi tiền.Qua sơ đồ tổ chức kế toán trên, có thể thấy rằng Công ty TNHH Lục Nam Hưng đã áp dụng mô hình bộ máy kế toán tập trung. Do đó, toàn bộ công tác kế toán được thực hiện tập trung tại phòng kế toán của Công ty, các tổ sản xuất không có bộ phận kế toán riêng mà chỉ có nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn, thu thập và kiểm tra chứng từ, định kỳ các loại chứng từ này được gửi về phòng Kế toán của Công ty.2.1.3.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Lục Nam HưngCông ty TNHH Lục Nam Hưng áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 2002014TTBTC ngày 22122014, theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo. Cụ thể như sau:Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 0101 và kết thúc vào ngày 3112 hàng nămHình thức sổ kế toán được áp dụng là hình thức Nhật ký chungĐơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt NamKỳ kế toán theo thángHạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyênHạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừPhương pháp tính khấu hao TSCĐ là phương pháp đường thẳng được quy định tại Thông tư số: 452013TTBTC ngày 25042013 của Bộ Tài ChínhPhương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ Trình tự ghi sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công tyTNHH Lục Nam Hưng:28 Sơ đồ 2.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán Ghi chú:Nhập số liệu hàng ngàyIn sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra (Nguồn: Phòng Kế toán) Hiện nay, tại Công ty TNHH Lục Nam Hưng đang sử dụng phần mềm kế toán ACMan. Hàng ngày, kế toán viên căn cứ vào các chứng từ kinh tế phát sinh tại Công ty để tổng hợp, phân loại, kiểm tra tính hợp lệ rồi nhập dữ liệu vào phần mềm máy tính theo các bảng, biểu đã được thiết kế sẵn. Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ nhật ký chung, sổ cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. Tới cuối tháng, kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Kế toán viên có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với các báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy.29 2.2.Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Lục Nam HƣngHiện nay, công ty chỉ mới sản xuất duy nhất một loại sản phẩm là Tinh dầu quế. Nên trong phạm vi khóa luận, em sẽ trình bày về thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Lục Nam Hưng của thành phẩm Tinh dầu quế. Sử dụng số liệu của tháng 05 năm 2015.2.2.1.Phương thức tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lục Nam HưngCông ty TNHH Lục Nam Hưng sử dụng 2 phương pháp tiêu thụ chính là phương thức bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp và bán lẻ thu tiền trực tiếp:Phương thức bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thức này, Công ty sẽ nhận yêu cầu đặt hàng của khách hàng trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và email. Sau đó công ty sẽ giao hàng đến địa chỉ theo yêu cầu của khách hàng. Chứng từ sử dụng: Hợp đồng mua bán (nếu có), Phiếu xuất kho, Hóa đơn GTGT, Phiếu thuPhương thức bán lẻ thu tiền trực tiếp: Theo hình thức này, khách hàng đến trực tiếp Công ty để mua hàng . Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT, Phiếu xuất kho, Phiếu thu2.2.2.Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hưng2.2.2.1.Phương pháp xác định giá vốnCông ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Công ty tính giá trị hàng xuất bán trong kỳ theo phương pháp bình phân cả kỳ dự trữVí dụ: Tháng 052015, Công ty TNHH Lục Nam Hưng có tình hình nhập xuất tồn sản phẩm tinh dầu quế như sau:30 Mẫu 2.1.Sổ chi tiết thành phẩmH Lục Nam HƣngThôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên BáiSỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN THÀNH PHẨMSố hiệu tài khoản: 155Tháng 05 năm 2015Số hiệuNgày thángDiễn giảiTK đối ứngĐơn giáNhậpXuấtTồnSố lƣợngGiá trịSố lƣợngGiá trịSố lƣợngGiá trịTồn đầu kỳ420.537760319.608.120PNK010105Nhập kho154416.7745322.089.022PXK050305Xuất bán cho công ty TNHH thảo dƣợc Kiên Minh632418.79820083.759.600PXK060505Xuất bán cho công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia632418.79816067.007.680........PXK111205Bán cho khách lẻ632418.7980,5209.399.........PNK071705Nhập kho154416.77410543.761.270Tổng653272.153.422620259.654.760793332.106.782 Người lập biểu(Ký, họ tên) Kế toán trưởng(Ký, họ tên) Ngày 31 tháng 05 năm 2015Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phòng Kế toán) 31 Trong kỳ, khi phát sinh các nghiệp vụ kế toán, kế toán sẽ nhập các chứng từ liên quan trên phần mềm Acman rồi phần mềm sẽ tự động tính ra trị giá vốn của thành phẩm . Đến cuối tháng, kế toán sẽ tính ra được giá bình quân cả kì dự trữ như sau: Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữđồngVậy: Giá thực tế xuất kho ngày 0305 = 418.798 200 = 83.759.600 Giá thực tế xuất kho ngày 1205 = 418.798 0,5 = 209.3992.2.2.2.Kế toán các phương thức tiêu thụ thành phẩmPhƣơng thức bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàngVí dụ : Ngày 03052015, xuất kho bán cho công ty TNHH thảo dược Kiên Minh 200kg tinh dầu quế với đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 550.000 đồngkg. Sau khi kiểm tra, công ty TNHH thảo dược Kiên Minh chấp nhận số hàng và thanh toán ngay bằng chuyển khoản.Khi Công ty TNHH thảo dược Kiên Minh có nhu cầu mua hàng, đại diện công ty liên hệ đặt hàng với Công ty TNHH Lục Nam Hưng qua điện thoại. Kế toán viết hóa đơn GTGT 0000047 với tổng giá bán chưa thuế GTGT là 110.000.000 đồng (thuế GTGT 10%). Hóa đơn gồm có 3 liên, liên 1 sẽ lưu tại quyển, liên 2 giao cho Công ty TNHH thảo dược Kiên Minh, liên 3 được kế toán sử dụng để hạch toán nghiệp vụ phát sinh. Căn cứ vào hóa đơn GTGT, kế toán lập phiếu xuất kho, ghi rõ số lượng xuất, nhập phần mềm Acman, phần mềm sẽ cập nhật giá xuất kho vào cuối kỳ. Sau khi kiểm tra hàng, chấp nhận mua số tinh dầu quế nói trên và ký xác nhận, Công ty TNHH thảo dược Kiên Minh sẽ thanh toán bằng chuyển khoản. Cuối ngày, kế toán tổng hợp sẽ nhập các nghiệp vụ vào phần mềm ACman.32 Mẫu 2.2. Phiếu xuất khoNHH Lục Nam HƣngThôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên BáiMẫu số 02 VTBan hành theo Thông tư số 2002014TTBTC ngày 22122014 của Bộ Tài ChínhPHIẾU XUẤTNgày 03 tháng 05 năm 2015Số: PXK05 Nợ: 632Có: 155Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Thu HàLý do xuất: Xuất bán theo hóa đơn GTGT số 0000047 ngày 03052015 Xuất tại kho (địa điểm): Kho thành phẩmSTTMã sốTên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất (sản phẩm, hàng hóa)Đơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnChứng từThực xuất1Tinh dầu quếkg200200418.79883.759.600Cộng83.759.600Tổng số tiền (viết bằng chữ): Tám mươi ba triệu bảy trăm năm mươi chín nghìn sáu trăm đồng. Chứng từ gốc kèm theo:Ngày 03 tháng 05 năm 2015Ngƣời lập phiếuNgƣời nhận hàngThủ khoKế toán trƣởngGiám đốc(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên, đóngdấu)(Nguồn: Phòng Kế toán)33 Mẫu 2.3. Hóa đơn GTGTHÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNGMẫu: 01GTKT3002Liên 3: Nội bộKý hiệu: AC12TNgày 03 tháng 05 năm 2015Số: 0000047Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Lục Nam HưngMã số thuế: 5200660958Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên BáiĐiện thoại: 0292488398Số tài khoản: 0611001935657Họ tên ngƣời mua hàng: Nguyễn Thu HàTên đơn vị: Công ty TNHH Thảo dược Kiên MinhMã số thuế: 5200845155Địa chỉ: Thôn Tồng Táng, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên BáiSố tài khoản: 0750105267950001Hình thức thanh toán: Chuyển khoảnĐơn vị tiền tệ:VNDSTTTên hàng hóa dịch vụĐơn vị tínhSố lƣợngĐơn giáThành tiềnABC123 = 1 x 21Tinh dầu quếkg200550.000110.000.000Cộng tiền hàng:110.000.000Thuế suất thuế GTGT: 10%Tiền thuế GTGT:11.000.000Tổng cộng tiền thanh toán121.000.000Số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵnNgƣời mua hàng(Ký, ghi rõ họ tên)Ngƣời bán hàng(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)(Nguồn: Phòng Kế toán)34 óa đơn GTGT, sau khi kiểm tra số tinh dầu quế được chuyển đến, công ty TNHH ợc Kiên Minh chấp nhận số tinh dầu quế và thanh toán ngay bằng chuyển khoảnMẫu 2.4. Giấy báo có(Nguồn: Phòng Kế toán)35 Phƣơng t BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNG SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRỊNH THỊ BÍCH PHƢỢNG MÃ SINH VIÊN: A21104 NGÀNH : KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNG Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung Sinh viên thực : Trịnh Thị Bích Phƣợng Mã sinh viên : A21104 Ngành : Kế Toán HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Trong suốt quãng thời gian học tập trường đại học Thăng Long, em học nhiều kiến thức, học hỏi nhiều kĩ để chuẩn bị hành trang bước vào công việc sau Để có điều đó, em quên công ơn thầy cô giáo trường Đại học Thăng Long giảng dạy tận tình, người bạn quan tâm gia đình bên động viên, giúp đỡ đường hướng tới thành công em Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thầy cô trường Đại học Thăng Long dùng tâm huyết tri thức để truyền đạt vốn kiến thức cho chúng em, tạo điều kiện tốt để em học tập rèn luyện, phục vụ cho công việc tương lai Em xin gửi lời cảm ơn tới Ths.Đoàn Thị Hồng Nhung, người giảng viên hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình để em hoàn thành khóa luận Nếu hướng dẫn, bảo tận tình cô khóa luận tốt nghiệp em khó hoàn thiện Em xin gửi lời cảm ơn tới anh chị phòng Kế toán toàn nhân viên công ty dẫn truyền đạt cho em kinh nghiệm làm việc Trên sở số liệu thu được, với hướng dẫn giáo viên trường đại học Thăng Long nhân viên Công ty giúp em hoàn thàn khóa luận Sau em xin kính chúc quý thầy cô trường Đại học Thăng long toàn thể cô chú, anh chị Công ty dồi sức khỏe thành công đường nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Sinh viên Trịnh Thị Bích Phượng MỤC LỤC MỞ ĐẦU LỜI CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái quát chung kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm 1.1.1 Khái niệm kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm .1 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm 1.1.3.Phương thức tiêu thụ 1.1.4.Phương pháp xác định giá vốn 1.2 Phƣơng pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm 1.2.1 Tài khoản sử dụng 1.2.2 Phương pháp kế toán 11 1.2.2.1 Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên11 1.2.3.2.Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ 15 1.3 Phƣơng pháp kế toán xác định kết tiêu thụ thành phẩm 16 1.3.1 Chứng từ sử dụng 16 1.3.2 Tài khoản sử dụng 17 1.3.3 Phương pháp kế toán 19 1.4 Các hình thức sổ kế toán sử dụng kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm 21 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNG 23 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Lục Nam Hƣng 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Lục Nam Hưng .23 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty TNHH Lục Nam Hưng 24 2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty TNHH Lục Nam Hưng28 2.2 Thực trạng kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ công ty TNHH Lục Nam Hƣng 30 2.2.1 Phương thức tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hưng 30 2.2.2 Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hưng .30 2.2.2.1 Phương pháp xác định giá vốn .30 2.2.2.2 Kế toán phương thức tiêu thụ thành phẩm 32 2.2.3 Thực trạng kế toán xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hưng 46 2.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 46 2.2.3.2 Kế toán xác định kết tiêu thụ 57 CHƢƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNG 62 3.1.Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hƣng 62 3.1.1.Ưu điểm 62 3.1.2.Nhược điểm 63 3.2 Sự cần thiết yêu cầu việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm 64 3.3 Một số đề xuất góp phần hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hƣng 64 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT iệu viết tắt TK Tên đầy đủ Ký h Tài khoản SDĐK Số dư đầu kỳ SDCK Số dư cuối kỳ TNHH Trách nhiệm hữu hạn GTGT Giá trị gia tăng KKĐK Kiểm kê định kỳ KKTX Kê khai thường xuyên TSCĐ Tài sản cố định NVL Nguyên vật liệu CCDC Công cụ dụng cụ QLDN Quản lý doanh nghiệp BH Bán hàng PXK Phiếu xuất kho GVHB Giá vốn hàng bán NLĐ Người lao động NVKD Nhân viên kinh doanh NVBH Nhân viên bán hàng KH Khấu hao LK Lũy kế Mẫu 3.5.Sổ chi phí bán hàng Mẫu số S36-DN Đơn vị: Công ty TNHH Lục Nam Hƣng Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ BÁN HÀNG Tài khoản: 641 Tháng 05 năm 2015 Đơn vị tính: đồng Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Diễn giải Ngày, tháng Số dƣ đầu kỳ Trích chi phí công cụ dụng cụ phận 31/05 BTHCCDC 31/05 bán hàng PKT 31/05 BPB01 31/05 31/05 Tổng số tiền 6411 762.500 214 15.757.500 31/05 Tính lương phận bán hàng 334 14.800.000 14.800.000 31/05 Trích khoản trích theo lương 338 1.728.000 1.728.000 Trích khấu hao TSCĐ phận bán hàng 31/05 Cộng phát sinh PKT Ghi Nợ Tài khoản 642 242 31/05 BTHTSCĐ 31/05 31/05 Tài khoản ĐƢ 31/05 Kết chuyển chi phí bán hàng Chia 6413 6414 6417 762.500 15.757.500 45.048.000 911 Số dư cuối kỳ (45.048.000) (Nguồn: Phòng Kế toán) 71 Mẫu 3.6.Sổ chi phí quản lý doanh nghiệp Mẫu số S36-DN Công ty TNHH Lục Nam Hƣng Thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Tài khoản: 642 Tháng 05 năm 2015 Đơn vị tính: đồng Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Diễn giải Ngày, tháng Số dƣ đầu kỳ Trích chi phí công cụ dụng cụ phận 31/05 BTHCCDC 31/05 QLDN Tài khoản ĐƢ Ghi Nợ Tài khoản 642 Tổng số tiền 6421 242 1.050.000 31/05 BTHTSCĐ 31/05 Trích khấu hao TSCĐ phận QLDN 214 19.333.333 31/05 PKT 31/05 Tính lương phận QLDN 334 38.000.000 38.000.000 31/05 BPB01 31/05 Trích khoản trích theo lương 338 31/05 31/05 31/05 Cộng phát sinh PKT 31/05 Kết chuyển chi phí QLDN 4.032.000 Chia 6423 6424 1.050.000 19.333.333 4.032.000 73.374.820 911 Số dư cuối kỳ (73.374.820) (Nguồn: Phòng Kế toán) 72 6427 Thứ ba, bảng chấm công Công ty nên đánh dấu ngày nghỉ không lương nhân viên để tránh tình trạng lận dễ dàng kiểm soát số ngày lao động gian Đơn vị: Công ty TNHH Lục Nam Hƣng Bộ phận: Kế toán BẢNG CHẤM CÔNG Tháng: 05/2015 STT Họ tên Đoàn Thị Chín Ngô Bảo Ngọc Phạm Thu Hà Trịnh Quốc Hùng Tô Thị Hương Nguyễn Việt Dũng Cộng Trong đó: 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 x 1.0 1.0 1.0 CN CN CN CN CN CN Số ngày tháng … 26 27 28 1.0 … CN 1.0 1.0 1.0 … CN 1.0 1.0 1.0 … CN 1.0 1.0 1.0 … CN 1.0 1.0 1.0 … CN 1.0 1.0 1.0 … CN x x 31 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 x Cộng 27.0 27.0 26.0 27.0 25.0 22.0 8.0 8.0 7.0 CN 5.0 … 4.0 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 262.0 Lương khoán : 1.0 Nghỉ không lương: x CN: 29 1.0 1.0 1.0 1.0 x x 30 1.0 1.0 1.0 1.0 x x Chủ nhật Thứ tư, mở sổ chi tiết tài khoản giá vốn doanh thu Công ty nên thực chi tiết doanh thu giá vốn cho thành phẩm tinh dầu quế để tránh nhầm lẫn dễ dàng kiểm tra lại tương lai công ty tiến hành kinh doanh thêm nhiều loại thành phẩm khác 73 Mẫu 3.7.Sổ chi tiết thành phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hƣng Thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN THÀNH PHẨM Số hiệu tài khoản: 155 – Tinh dầu quế Tháng 05 năm 2015 Mẫu số S38 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Đơn vị tính: đồng Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TK đối ứng Đơn giá Nhập Số lƣợng PNK01 01/05 PXK05 03/05 PXK06 05/05 PXK11 12/05 PNK07 17/05 Tồn đầu kỳ Nhập kho Xuất bán cho công ty TNHH thảo dƣợc Kiên Minh Xuất bán cho công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia Bán cho khách lẻ Nhập kho Tổng Ngƣời lập biểu (Ký, họ tên) Giá trị Xuất Số lƣợng Tồn Giá trị Số lƣợng Giá trị 760 319.608.120 154 420.537 416.774 632 418.798 200 83.759.600 632 418.798 160 67.007.680 632 418.798 0,5 209.399 154 416.774 53 105 653 Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) 74 22.089.022 43.761.270 272.153.422 620 259.654.760 793 332.106.782 Ngày 31 tháng 05 năm 2015 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Mẫu 3.8.Sổ chi tiết giá vốn y TNHH Lục Nam Hƣng Công Thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN Mẫu số S38 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Số hiệu tài khoản: 632 – Tinh dầu quế Ngày tháng Chứng từ Số hiệu 03/05 PXK05 05/05 PXK06 12/05 31/05 Diễn giải Ngày tháng TK đối ứng 03/05 Xuất kho bán cho Công ty TNHH thảo dƣợc Kiên Minh 05/05 Xuất kho bán hàng cho Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia PXK11 PKT 31/05 Kết chuyển GVHB Nợ Có 155 83.759.600 155 67.007.680 12/05 Xuất kho bán cho khách lẻ Số phát sinh 155 209.399 911 Tổng phát sinh kỳ Số dư cuối kỳ 259.654.760 259.654.760 259.654.760 0 Ngày 31 tháng 05 năm 2015 Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 75 Mẫu 3.9.Sổ chi tiết doanh thu Công ty TNHH Lục Nam Hƣng Thôn Quyết Tiến, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN DOANH THU Mẫu số S38 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Số hiệu tài khoản: 511 - Tinh dầu quế Ngày tháng Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số lƣợng Doanh thu Số hiệu Ngày tháng Đơn giá Thành tiền 03/05 0000047 03/05 Bán cho công ty TNHH thảo dược Kiên Minh 112 200 550.000 110.000.000 05/05 0000048 05/05 Bán cho công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia 112 160 550.000 88.000.000 12/05 0000056 12/05 Bán cho khách lẻ 111 0,5 1.600.000 800.000 Cộng số phát sinh 348.350.000 Doanh thu 348.350.000 Giá vốn hàng bán 259.654.760 Lãi gộp 88.695.240 Ngày 31 tháng 05 năm 2015 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 76 Khoản giảm trừ năm, mở bảng tổng hợp chi tiết doanh thu T ặc dù Công ty kinh doanh nhật loại thành phẩm M Tinh dầu quế Nhưng tương lai, Công ty kinh doanh thêm loại thành phẩm khác Nên việc mở bảng tổng hợp chi tiết doanh thu cần thiết cho trình kiểm tra, đối chiếu tương lai, Công ty kinh doanh thêm loại thành phẩm khác 77 Mẫu 3.10.Bảng tổng hợp doanh thu BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU Tháng 05 năm 2015 STT Tên sản phẩm hàng hóa Số lƣợng Doanh thu phát sinh kỳ Tinh dầu quế 620 348.350.000 Cộng Các khoản giảm trừ 348.350.000 Doanh thu Giá vốn hàng bán 348.350.000 259.654.760 348.350.000 78 259.654.760 Lợi nhuận gộp 88.695.240 88.695.240 KẾT LUẬN Kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm đóng vai trò trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tổ chức hợp lý công tác kế toán tiêu thụ thành phẩmquan kế tiêu thụ thành phẩm góp phần tích cực vào việc hoàn thiện máy kế toán đơn vị, giúp đơn vị nhà quản trị có thông tin tình hình kết hoạt động kinh doanh nhanh chóng, kịp thời để có điều chỉnh cho phù hợp Để hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty đòi hỏi người làm công tác kế toán không nắm vững mặt lý luận mà phải hiểu sâu sắc thực tế hoạt động Công ty vận dụng cách khoa học lý luận thực tiễn, đưa giải pháp có tính thiết thực nhằm nâng cao hiệu công tác kế toán Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Lục Nam Hưng, giúp đỡ tận tình anh chị phòng Tài kế toán bảo tận tình cô ThS Đoàn Thị Hồng Nhung, em hoàn thiện đề tài “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Lục Nam Hưng” Trong trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài, có nhiều hạn chế kinh nghiệm, kiến thức nên viết em không tránh khỏi thiếu sót Em mong đóng góp ý kiên thầy cô giáo để viết em hoàn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kế toán đặc biệt hướng dẫn tận tình cô ThS Đoàn Thị Hồng Nhung giúp đỡ phòng Tài kế toán Công ty TNHH Lục Nam Hưng tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu Công ty TNHH Lục Nam Hưng PGS.TS Đặng Thị Loan – Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp – NXB Trường Đại học Kinh tế Quốc dân –– 2011 PGS.TS Võ Văn Nhị – Kế toán tài – NXB Tài – 2010 Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TTBTC) – NXB Thống kê 2015 Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Một số luận văn khác [...]... công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty và để nâng cao kiến thức của mình em đã chọn đề tài Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lục Nam Hưng Mục đích nghiên cứu: Từ cơ sở tìm hiểu lý thuyết kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm cùng với thực trạng công tác kế toán tiêu thụ. .. trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lục Nam Hƣng Chƣơng 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lục Nam Hƣng ƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH CH VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái quát chung về kế toán tiêu. .. thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lục Nam Hưng Phạm vi nghiên cứu: kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm dưới góc độ kế toán tài chính tại Công ty TNHH Lục Nam Hưng trong tháng 5 năm 2015 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong... thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Lục Nam Hưng, hoàn thiện kiến thức cho bản thân và tìm ra được những mặt ưu điểm, hạn chế trong công tác kế toán tiêu thụ của Công ty Cuối cùng đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm nói riêng Đối tƣợng nghiên cứu: kế toán tiêu thụ thành. .. mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển Hoạt động tiêu thụ và xác định kết quả tốt còn giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội, đồng thời cải thiện đời sống của người lao động Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Lục Nam Hưng, em thấy kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm là phần hành quan trọng để xác định. .. tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 1.1.1 Khái niệm kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm Tiêu thụ thành phẩm: Là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm là quá trình đưa các loại sản phẩm đã sản xuất ra vào lưu thông bằng các hình thức bán hàng Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm phát sinh các quan hệ về chuyển giao sản phẩm. .. xuất và tiêu thụ thành phẩm Kết quả tiêu thụ: Là phần chênh lệch giữa doanh thu thuần của hoạt động tiêu thụ với các chi phí của hoạt động đó Đây là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Mối quan hệ giữa tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: Tiêu thụ là khâu cuối cùng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp còn xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. .. góp 14 Sơ đồ 1.7 Kế toán tổng hợp tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ 16 Sơ đồ 1.8 Kế toán chi phí bán hàng .19 Sơ đồ 1.9 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 20 Sơ đồ 1.10 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 21 Sơ đồ 1.11 Trình tự ghi sổ kế toán của hình thức kế toán nhật ký chung 22 Sơ đồ 2.1.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Lục Nam Hưng 25 Sơ đồ 2.2... xuất là sản phẩm hoàn thành, sản phẩm sản xuất ngày càng nhiều, giá thành hạ thì ngày càng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội Trong doanh nghiệp, kế toán là công cụ quan trọng để quản lý sản xuất và tiêu thụ Thông qua số liệu của kế toán nói chung, kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm nói riêng sẽ giúp cho giám đốc doanh nghiệp và các cơ quan cấp trên đánh giá được mức độ hoàn thành kế hoạch của... thiết cho các bộ phận liên quan Định kỳ tiến hành phân tích kinh tế đối với hoạt động bán hàng, thu nhập và phân phối kết quả Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm phải luôn gắn liền với nhau, thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ là tiền đề cho nhiệm vụ kia thực hiện và ngược lại 1.1.3 Phương thức tiêu thụ  Bán buôn Là việc bán thành phẩm của doanh nghiệp cho các doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH lục nam hưng, Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH lục nam hưng, Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH lục nam hưng, Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s Đoàn Thị Hồng Nhung Sinh viên thực hiện : Trịnh Thị Bích Phƣợng, CHƢƠNG 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNG 62, CHƢƠNG 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƢNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay