NHỮNG NGUYÊN tắc KHI dạy CON làm VIỆC NHÀ

3 179 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 16:19

NH Ữ NG NGUYÊN T Ắ C KHI D Ạ Y CON LÀM VI Ệ C NHÀ 22/03/2015 | 2:24 PM 657 Những nguyên tắc dạy làm việc nhà Cho thực hành từ nhỏ, không chê bai làm không tốt, không trả tiền công cho con… nguyên tắc cha mẹ cần lưu ý dạy làm việc nhà  Những học cha dạy gái giỏi mẹ  Khuyến khích bé giúp mẹ dọn nhà dịp tết  Dạy bé thông minh bếp Không chê bai làm không tốt Khi hào hứng làm mà cha mẹ lại “dội nước đá” vào niềm phấn khởi nhanh chóng nguội Các cha mẹ nên khen ngơi đừng khen đáng Chỉ cần thái độ ngạc nhiên theo kiểu: “Ơ, làm à, tuổi con, mẹ chưa làm đâu”… đủ làm bé vô sung sướng hãnh diện Ảnh: Sưu tầm Internet Mẹ hay chê bai gây tình trạng hứng Không trả tiền công cho làm việc nhà Việc nhà công việc chung, cần đóng góp công sức vào Công việc phải chia cho thành viên gia đình Ai cần có trách nhiệm Nếu bạn trả công cho làm việc nhà, mặc định việc bố mẹ, thích cần tiền làm, không Càng sau, lười biếng dâng lên, tức tối, khó chịu phải làm việc nhà Đến lúc lời dạy bảo trở nên muộn Giao quyền cho trẻ Ở số công việc nhà, đủ lớn, cha mẹ giao cho quản hẳn việc kiểu quản gia Con có quyền chia sớt việc thành nhiều công đoạn nhỏ giao cho người phần, cách khiến cảm thấy tôn trọng có trách nhiệm cao với công việc giao Ví dụ: Chuẩn bị Tết, lên cấp 2, mẹ giao cho việc lên kế hoạch sắm Tết Mọi thứ nên lập kế hoạch nghiêm chỉnh giấy, ghi tên người thực hiển rõ ràng Sau làm xong, mẹ cho ý kiến chỉnh sửa, hỏi toàn thành viên gia đình Sau theo phân công mà làm giao cho làm tổng chi huy Các cha mẹ đừng lo, lũ trẻ làm việc nghiêm túc trách nhiệm Kiên nhẫn Ảnh: Sưu tầm Internet Không nên trả tiền công nên có vài quà nho nhỏ để khuyến khích bé Cha mẹ chấp nhận bát bị rửa bẩn (lúc đổi phong cách chút như: tráng bát nước sôi trước ăn cho đảm bảo), hay nhà lau không quần áo lâu không giặt thời gian đầu… Nếu lên lười, mẹ đừng lao vào làm giúp mà cần có chút đàm phán, nhắc nhở Thỉnh thoảng phạt Như hiểu trách nhiệm việc nhà biết thể ỉ lại vào mẹ Đảm bảo tính công giao việc Bọn trẻ chẳng thích cảnh bị giao việc nhiều người khác đâu Vì giao việc cho con, tốt nên đặt độ chục đầu mục công việc, yêu cầu thành viên gia đình chọn vài đầu mục Cho chọn trước, sau yêu cầu tất người thực cho Dĩ nhiên, cần có chút trọng số việc giao việc Ví dụ: Nếu bố đổ rác quét sân không cảm thấy khó chịu rửa bát Hoặc tối rửa bát tối mai mẹ rửa Giao khoán hẳn công việc cho trẻ thường khiến trẻ ghét công việc bực bội Dạy từ sớm Càng dạy sớm, việc làm nhanh chóng trở thành thói quen Các nên bắt đầu với nhiệm vụ khả thi đơn giản bỏ rác vào thùng, “chợ” (sang nhà bác hàng xóm mua gói muối chẳng hạn)…
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG NGUYÊN tắc KHI dạy CON làm VIỆC NHÀ , NHỮNG NGUYÊN tắc KHI dạy CON làm VIỆC NHÀ , NHỮNG NGUYÊN tắc KHI dạy CON làm VIỆC NHÀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay