Xây dựng kỹ năng quyết đoán

6 644 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 16:13

Sự đoán từ thái độ tích cực, tự tin (Hiếu học) Để tạo tính đoán công việc việc dễ dàng, kỹ học được: Sự đoán thể thái độ tích cực, tôn trọng người khác tự tin vào thân - Kỹ đoán sống - Kỹ phán đoán nhanh Quyết đoán dựa cân Nó đòi hỏi thẳng thắn mong muốn nhu cầu bạn xem xét quyền, nhu cầu, mong muốn người khác Khi bạn đoán, bạn yêu cầu cho bạn muốn bạn không thiết phải có Trong hành vi thô bạo dựa hiếu thắng, làm theo lợi ích riêng tốt cho bạn mà không quan tâm quyền, nhu cầu, cảm xúc hay ước muốn người khác Quyết đoán để đạt hiệu đoán nổ lực để chứng minh luôn Một người có thái độ tích cực gặp khó khăn tự hỏi mình: “Làm làm ” để tìm cách giải vấn đề, không tìm lí đổ thừa để giải vấn đề Quyết đoán đưa ý kiến Sự đoán có ý nghĩa với bạn? Liệu có phải áp đặt quyền bạn lúc, nơi? Ví dụ: Là ông chủ, đặt đống công việc lên bàn nhân viên vào buổi chiều trước nhân viên chuNn bị vào kỳ nghỉ, đoán? Hoặc, nhân viên, bạn nói với sếp rằng, công việc thực sau, kỳ nghỉ! Hãy xem xét ví dụ trên, ông chủ làm thấy công việc cần phải thực Tuy nhiên, đổ công việc cho nhân viên thời điểm không phù hợp, ông thiếu nhìn tổng quan nhu cầu cảm giác nhân viên Mặt khác, người nhân viên phản hồi với ông chủ rằng, công việc thực sau trở từ kỳ nghỉ Khẳng định quyền mình, thừa nhận "ông chủ cần để hoàn thành công việc”, hành động chứng minh cho quà quyết? Quả thực, lúc dễ dàng xác định hành vi đoán Bởi ranh giới đoán khăng khăng cố chấp mong manh Để tạo tính đoán công việc việc dễ dàng, kỹ học Hãy phát triển đoán bạn bắt đầu với: - Làm để nói chuyện đoán Nếu bạn phải đối phó với họp thường xuyên tương tác với đồng nghiệp, khách hàng… điều quan trọng làm để nói chuyện đoán mà không thô lỗ? Đây chủ điểm quan trọng để giao tiếp hiệu - Hẳn nhiên, lịch điều quan trọng để thành công nghề nghiệp Vì thế, vấn đề không để đoán làm hỏng mối quan hệ Trong thực tế, không có thiện cảm với đồng nghiệp hách dịch thô lỗ chắn cách để giành chiến thắng, để thăng tiến hay để tôn trọng Hãy nhớ rằng, khẳng định ý tưởng mình, đoán bạn nên đề đạt, đưa tinh thần tôn trọng Như nào? Đó tập trung vào tự tin thay khăng khăng, quyết! Bạn thấy tự tin trình bày ý tưởng hay quan điểm giúp bạn có tôn trọng hơn, lâu dài sau - Thể tự tin Giải pháp tốt thẳng vào vấn đề Một thảo luận lành mạnh chí bất đồng có lợi, đặc biệt nơi làm việc Nó có nghĩa hai bên thảo luận với mong muốn tốt cho công ty Nhưng để đạt hiệu quả, bạn phải tự tin vào thân, tự tin với ý tưởng bạn tự tin thể trước đồng nghiệp nói (Lưu ý ngôn ngữ thể bạn nói chí quan trọng giữ liên hệ ánh mắt với người bạn nghe) - Hãy cụ thể rõ ràng Nói rõ ràng tập trung vào chủ đề, phát biểu họp, bạn nên tập trung vào trọng tâm vấn đề, cô đọng, xác tốt Điều giúp thông điệp bạn truyền tải rõ ràng đoán bạn dễ chấp nhận Nếu bạn có thắc mắc cần làm rõ gì, cần hỏi Nếu bạn cảm thấy thất vọng giải pháp đồng nghiệp không quan điểm cố gắng nhìn vào toàn thể vấn đề lợi ích chung làm chủ cảm xúc Bởi cách nhanh để đánh tôn trọng người công việc cảm xúc vượt tính chuyên nghiệp bạn Đừng cảm thấy tội lỗi đoán Tự tin vào mình, ý tưởng ý kiến Sự đoán quan trọng giao tiếp với người khác, kể đồng nghiệp bè bạn Hãy đánh giá tình hình, dùng tự tin để hồi đáp khiêu khích Đừng cảm thấy tội lỗi nói “không” Bởi đồng ý, hứa hẹn nhiều dẫn đến cố gắng sức bạn khả để hoàn thành nhiệm vụ (Ngoại trừ trị gia, hứa… hẹn!) Vì thế, đưa định “không” lúc cần phải “không” thực tế, đoán, “tội lỗi” ích kỷ gì! (Cuộc sống bạn riêng bạn bạn làm điều bạn không muốn, bạn có định mà bạn cảm thấy tốt nhất, kể nói “không”) Sự đoán: Ph m chất người lãnh đạo Quyết đoán nghĩa cứng đầu cứng cổ, linh hoạt hoàn cảnh thay đổi Vì thế, ông chủ độc đoán nên linh hoạt nhà quản lý dễ dãi nên cứng rắn Nói cách phần thuộc phNm chất lãnh đạo Nhưng đoán cách khăng khăng, cố chấp cố gắng tránh làm cho đồng nghiệp cấp cảm thấy “phòng thủ” Các nhà nghiên cứu nhận thấy: Người lãnh đạo thường điểm cần tới đoán, cứng nhắc dễ dãi Những ông chủ đoán bảo vệ quan điểm mình, dẫn tới thiếu hiệu việc đạt mục tiêu đề Nhưng cứng rắn gây tổn hại tới thành công nhà lãnh đạo, không muốn nói nặng nề Bởi người bảo thủ cố chấp thường chịu đựng Vì vậy, họ đạt ý muốn họ làm tổn hại tới mối quan hệ xung quanh Cả hai thái cực nhu nhược cứng rắn thô bạo làm hỏng nhà lãnh đạo hiệu quả, nhà quản lý không nên biết bảo vệ ý kiến mà biết lắng nghe phản hồi nhân viên “Dù nói ngã nói nghiêng Ta vững kiềng ba chân” Sự đoán khiến người nể phục tỏ độc đoán, mà khả trình bày ý tưởng tự tin cách lắng nghe chấp nhận quan điểm người khác đối thoại Vì thế, để thăng tiến tôn trọng, tính đoán phải thể thái độ tích cực, tôn trọng người khác tự tin vào thân Kỹ phán đoán nhanh (Hiếu học) Khả phán đoán giới chung quanh, khả đáp ứng tình thế, khả giải vấn đề không phụ thuộc vào thời gian nổ lực suy nghĩ Năng lực kỹ phán đoán mà trau dồi Đó lực mạnh, mắc sai lầm (kỹ phán đoán kém!) Khả nhận biết thoáng nhanh có kết luận kỹ phán đoán Tùy vào trường hợp tùy vào kết tốt, chấp nhận hay sai lầm mà ta gọi với nhiều tên như: Phản xạ, linh cảm, trực giác phát kiến, sáng tạo, giác quan thứ sáu… Thông thường sử dụng tin vào tư phân tích, tin theo quy tắc logic chặt chẽ tin vào lực nhận biết thoáng nhanh Vì “kỹ phán đoán” phản bội lại đưa đến sai lầm Tuy nhiên, cần phải hiểu nhanh vấn đề, đánh giá người gặp chạm trán tình thế, trường hợp ta chưa gặp phải cần sớm giải kỹ phán đoán nhận lãnh trách nhiệm Phán đoán trình tư Tư phán đoán xét số giới hạn hay trường hợp cụ thể, biểu đầy đủ tính chất tư logic Do đó, ta khó khăn phân biệt tư phán đoán với tư lôgic Bình thường giải vấn đề thường tuân theo quy tắc logic chặt chẽ, thông qua suy luận để rút kết luận Nhưng cần phải nhanh chóng giải vấn đề như: Phải tìm mối liên hệ logic dãy số dài dằng dặc vòng vài giây, giao tiếp với người lạ, đấu trí, chơi cờ, thương lượng, đàm phán kinh doanh, đầu tư chứng khoán… khoa học Nếu thời gian không cho phép ta suy luận tìm kiếm thêm thông tin, lúc này, kỹ phán đoán giúp ta tìm phương án giải nhanh gọn xác người khác nhiều Kỹ phán đoán trình tư “nhảy tắt”, bỏ qua bước trung gian để trực tiếp rút kết luận Mặc dù mối liên hệ thông tin chưa xem xét tỉ mỉ, kỹ không đủ thời gian thông tin tìm kiếm phán đoán kỹ quan trọng phát kiến phát minh, đóng vai trò quan trọng mặt dự kiến, nêu giả thiết tìm tòi phương pháp… Lúc này, thành công hay không tùy thuộc vào kỹ phán đoán Và muốn hay không, có lẽ phán đoán phổ biến đánh giá ấn tượng người khác Cứ có mặt người khác lại không ngừng tiên đoán kết luận suy diễn người nghĩ thụ cảm Chúng ta có kinh nghiệm sống Nếu suy nghĩ thấu đáo kinh nghiệm ấy, không định kiến, vận dụng biết ta có lý thuyết Đó cách học hỏi Thế giới này, học tuân theo: Những định phải có lý hợp lý rõ ràng Mình định định thế? Nhưng vậy, hoàn toàn dựa vào lý lẽ có thực không? Hay ta nên làm theo mách bảo phán đoán năng? Do tri thức kinh nghiệm người tích lũy ngày nhiều, phán đoán với tư cách kỹ tư duy, hình thành phát triển Nếu biết ghi nhận tín hiệu cách thận trọng, không nóng vội, không thành kiến dù có đầy đủ mặt lý luận, kỹ phán đoán tinh thần lạc quan tin tưởng giúp hoàn thành nhiệm vụ cách xuất sắc cần thiết Kỹ đoán sống (Hiếu học) Trong nhiều trường hợp, kỹ đoán quan trọng Nó giúp ứng phó linh hoạt, vượt qua khó khăn thay đổi kịp thời để chớp lấy thời Thiếu tự tin, không đoán cho dù có kiến thức, có tầm nhìn, có thông tin dự làm lỡ hội Một nhân tố đóng góp vào thành công sống, đoán Quyết đoán cân rụt rè-thận trọng (thái độ phục tùng) nổ-hiếu thắng (thái độ gây hấn) Để tạo cân nghĩa phải tỏ gay gắt, liều lĩnh mà không lo lắng, dự, chờ đợi nơi người khác Tính đoán, nói đơn giản đạt tới muốn, điều xứng đáng có mà không vi phạm trắng trợn quyền lợi người khác, cách để bạn đứng quan điểm không để bị chi phối người lợi dụng bạn Đồng thời đoán tôn trọng cảm xúc ý kiến người khác Quyết đoán làm bừa mà dám nghĩ, dám làm Một việc bạn dám hành động, hành động có suy nghĩ, chủ động kiên thành công lại đến Những người đoán thường người tự tin biết cần sống Họ theo đuổi họ muốn với tất nhiệt huyết lòng tâm Họ thường người thành công hầu hết phương diện sống, đặc biệt có cạnh tranh Bạn có gặp khó khăn nói "không" lúc bạn muốn nói “có”? Bạn có khuynh hướng chiều theo ý kiến người khác bạn ngại nói lên điều bạn muốn nói Nếu điều xảy bạn bạn cần tìm cách làm thêm đoán Bạn luyện tập tính đoán cách phát huy tính linh hoạt, thái độ tiếp nhận cách ứng xử bạn việc người khác giao tiếp Một vài khía cạnh sống bạn cần đến kỹ đoán sau: - Trong họp tình lý tưởng để bạn thể đoán Đó hội cho bạn tỏa sáng trình diễn điểm trội Tận dụng họp để chia sẻ ý tưởng sáng tạo giải pháp cho vấn đề giúp bạn chứng minh khả lãnh đạo mình, chí hỏi câu hỏi họp cần đến đoán - Một cách khác giúp bạn thêm đoán sống tự chủ Nếu đồng nghiệp bạn khiến bạn bực mình, khó chịu, họ muốn vượt trội bạn sai khiến bạn Bạn tỏ đoán để xác định giới hạn giúp bạn đối phó lại với đồng nghiệp Bạn tự chủ, giữ bình tĩnh tối đa đối mặt với tình kịch tính Bạn tự chủ bạn đoán nhiêu Và tự chủ, bạn đoán Hãy giữ sáng suốt đừng để người khác chọc giận - Học cách nói "không" bạn bị tải, giúp, không muốn Nói "không" dạng thức khó thể tính đoán -Tính đoán giúp bạn kiếm nhiều tiền công viêc Có nhiều người chịu thiệt thòi họ không đủ đoán để thỏa thuận mức lương hay thẳng thắn đề nghị tăng thu nhập cho mình, họ gặp nhiều khó khăn để thể đoán phải đề cập đến chuyện tiền bạc Nếu bạn chờ đợi sếp ý tới đóng góp bạn đề nghị cho bạn mức lương cao hơn, chờ đợi có lẽ niềm hy vọng …kéo dài Bạn phải đoán đến gặp sếp cách tự tin đề nghị tăng lương Bạn ghi giấy mong muốn tăng lương kèm theo tóm tắt thành tích bạn đạt được, sau xếp gặp thẳng thắn trình bày điều mà bạn xứng đáng có Bạn tự kiểm soát mình, tự tin, không nóng nảy thế! Khi có xung đột sống, linh động giải pháp hiệu qủa để giải vấn đề hai hay nhiều người.Tính đoán không đem lại lợi ích cho nghiệp mà cho sống bạn, để bạn cảm thấy hài lòng thân công việc Hiểu biết nhận tính đoán phương cách then chốt việc giúp bạn phát huy kỹ giao tiếp, ảnh hưởng bạn người khác định cần thiết giải vấn đề sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng kỹ năng quyết đoán, Xây dựng kỹ năng quyết đoán, Xây dựng kỹ năng quyết đoán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay